chapter context :
Amos needs to be read in sequence
in general , Amos is about the relation
between the northern house [120,000 sons] ,
related to “the (eden-) land and -feminine” ;
this chapter :
how ‘porn’ hurts the (candidates for) the 120K ;
the attribute of the Ishral house is ‘feminine’,
but ‘loving’ (=abusing) her by ‘phallic power’
gives them bull-spirits the legal right to abuse
our female-Originals ; moreover , gives their
axis (as phallus) the right to continue being ;

 

hoofdstuk context :
– Amos moet eigenlijk in volgorde worden gelezen –
het boek Amos handelt over “het noordelijke rijk Ishral” , de 120,000 zonen vertegenwoordigend;
waar deze 120,000 verantwoordelijk zijn voor “het (eden-) land en -vrouwelijke” ,
en bijna gedwóngen worden om de thema’s te begrijpen – nog vóor Judah (de 24,000) –
omdat de verandering begint bij het huis Ishral ;

 

dit hoofdstuk :
beide het oude huis Ishral en de candidaten nú worden aangesproken in het boek Amos ,
maar vanwege de context gaat het hier over de laatsten – en behandelt het begrip “porno” ;
omdat het attribuut van het huis ‘het vrouwelijke’ is ,
en het vrouwelijke wordt geschonden wanneer er van haar
gehouden wordt (=lees: misbruikt wordt) met “fallische kracht”,
geeft dat het Recht aan de stieren-geesten om de vrouwelijke-Originelen te blijven misbruiken ;
en bovendien het Recht om hun dimensionele-as (als ‘phallus’) te laten bestaan ;

 

opm.: tweede gedeelte van de introductie , over Judah ,
is voor ons wat onduidelijk waarom dat thema hier genoemd wordt ;

 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst
 

Amos 2

 
1-2-3
introductie :
thus he-says ieue on three transgressions-of Moab and·on four not I-shall-turn-back·him
on to-burn-of·him bones-of king-of Edom to·the·lime and·I-send fire in·Moab and·she-devours
citadels-of the·Kerioth and·he-dies in·tumult Moab in·shouting in·sound-of trumpet and·I-cut-off one-judging from·within-of·her and·all-of chiefs-of·her I-shall-kill with·him he-says ieue
Thus saith the LORD; For three transgressions of Moab, and for four, I will not turn away
[the punishment] thereof; because he burned the bones of the king of Edom into lime:
But I will send a fire upon Moab, and it shall devour the palaces of Kerioth: and Moab shall die
with tumult, with shouting, [and] with the sound of the trumpet: And I will cut off the judge
from the midst thereof, and will slay all the princes thereof with him, saith the LORD.

 • context : introduction : the descended eden-house as Moab ;
  … it is not exactly clear why this chapter starts with Moab (red cube in diagram) ;
  we saw in Amos 6 that the Ishral house is responsible for “their wick-like axis”
  which carries úp the corrupted eden-house as Moab —
  therefore we suggest that Qrith can be Qrnth “horn” instead , as that axis ,
  and compare the “trumpet will sound” , where ‘the trumpet’ represénts that axis
  (where Hathor is as ‘the king’s chamber of the Gizah pyramid – but how come , here?) ;
  corrupted lawgiver : see Is 22 and (to be posted) Jer. 48 ; as a leading construct
  also as attribute of Judah (Gen.49) ; in Is. 22 as staff-TÁ and TCHATCHA ;
  burning bones : per context “the ape-humanoid species of this solarplane” (Edom) ;
  the “bones” theme is tricky – for we still refuse to accept it is an eden-concept
  (compare also the term “separating bones from its marrow”) ,
  so we take it that they ‘added’ an aspect tó their ape-humanoid skeleton ;

line ,  
“thus / (he,) IEUE – says / :
on account of / three / transgressions [=’by to split-off’] of – Moab [=’descended eden-house’] / ,
and= on account of / four / I shall – not – return [on] her / :
on account of / by her to burn / the bones of / the king  [=’Neanderthal-type’] of / Edom / to lime / ;
and=so / I (will) send / fire / in=into Moab                  [=’red cube in diagram’] / , +
and she (will) devour / the citadel of / Qriuth             [=‘Hathor-house’, but must be “horn”?] / ,
and – Moab – (shall) die – in the tumult / in=when the alarm for war (will be) / ,  +
in=when – the trumpet – (will) sound                           [=’Revelation’] / ;
and I cut off – the one judging  – from inside her       [=‘the corrupted-lawgiver-sceptre in Moab’] / ,
and – I shall slay – all – her princes  [=’spirits’] – with it / , says – IEUE / ;
(Profetie over Moab , Juda en Israël)
Zo zegt de Heer :
vanwege drie overtredingen van Moab, ja, vanwege vier, zal ik er niet op terugkomen,
omdat hij de beenderen van de koning van Edom tot kalk verbrand heeft .
Daarom zal ik vuur werpen in Moab, dat zal de paleizen van Kerioth verteren .
Moab zal sterven onder oorlogsgedruis, krijgsgeschreeuw en bazuingeschal .
Ik zal de rechter uit zijn midden uitroeien, en ik zal zijn vorsten met hem doden, zegt de Heer.

“zo zegt IEUE :
vanwege drie overtredingen  [=’door afsplitsing’] van Moab   [=’corrupt eden-huis (rode kubus)’] ,
en vanwege vier , zal ik er niet op terugkomen :
omdat hij de beenderen van de koning van Edom  [=’Neanderthal-type’] tot kalk verbrand heeft ;
daarom zal ik vuur werpen in Moab ,
en zij zal de citadel van Qriuth verteren                    [=’Hathor’, maar moet ‘hoorn’ zijn?] ,
en Moab zal sterven in de commotie wanneer het oorlogsalarm zal zijn ,
wanneer de bazuin zal klinken                                     [=’Openbaring’] ;
en ik zal de rechter uit haar midden afsnijden          [=’rechter = corrupte wetgever-scepter’] ,
en ik zal met hem al haar prinsen  [=’geesten’] doden , zegt IEUE ;

 
4-5
vervolg introductie (maar onduidelijk waarom dit thema genoemd wordt) :
thus he-says ieue on three transgressions-of Judah and·on four not I-shall-turn-back·him
on to-reject-of·them law-of ieue and·statutes-of·him not they-keep
and·they-are-leading-astray·them lies-of·them which they-went fathers-of·them after·them
and·I-send fire in·Judah and·she-devours citadels-of Jerusalem
Thus saith the LORD; For three transgressions of Judah, and for four, I will not turn away
[the punishment] thereof; because they have despised the law of the LORD, and have not kept
his commandments, and their lies caused them to err, after the which their fathers have walked:
But I will send a fire upon Judah, and it shall devour the palaces of Jerusalem

 • context : Judah’s attribute as ‘the atmosphere’ – here “of the battered eden-house”? ;
  to be fair , we gather the analogy with Moab as “(corrupted) eden-atmosphere” ,
  in the form of the corrupted house ; but we’re not sure why this theme is inserted here ;
  this line must relate to the previous one ,
  where “sending a fire” must be intended “dimensionally” ,
  so we have a 50/50 chance that either “this earth” is meant , or “the darkened eden-house”
  (yet from the latter Jerusalem wás already destroyed..?) ;

line ,  
“thus / (he,) IEUE – says / :
on account of / three / transgressions [=’by to split-off’] of – Judah  [=’candidates for 24,000’] / ,
and on account of / four / I shall – not – return (on) her / ;
on account of / to despise / the law of – IEUE – by them / ,  +
and – not – keeping – his statutes (chq) / ,
and=for – their lies – (have) led them astray / , +
[as the lies] which – their fathers – followed / ;
and=so I (will) send – a fire – in=into Judah         [=’the atmosphere of the battered eden-house’?]/ ,
and she (will) devour – the citadels of – Jerusalem  [=’in the battered eden-house’?] / ;
Zo zegt de Heer :
vanwege drie overtredingen van Juda, ja, vanwege vier, zal ik er niet op terugkomen,
omdat zij de wet van de Heer verworpen hebben, zijn verordeningen niet in acht genomen hebben,
en hun leugengoden hen hebben misleid, de goden die hun vaderen naliepen .
Daarom zal ik vuur werpen in Juda ; dat zal de paleizen van Jeruzalem verteren .

“zo zegt IEUE :
vanwege drie overtredingen van Judah , en vanwege vier, zal ik er niet op terugkomen ;
omdat zij de wet van IEUE veracht hebben , en zijn verordeningen niet in acht genomen hebben ,
want hun leugens hebben hen misleid , +
[als de leugens] die hun vaderen achternaliepen ;
daarom zal ik vuur werpen in Judah                       [=’de atmosfeer van het nu donkere eden-huis’?] ,
en zij zal de citadellen van Jeruzalem verteren    [=’in het verdonkerde eden-huis’?] ;

 
B)

 
6-7
hoofdstuk wisseling : hoofdthema : het ‘fallisch verlangen’ van de 120,000 , déze dagen :
thus he-says ieue on three transgressions-of ishral Israel and·on four not I-shall-turn-back·him
on to-sell-of·them in·the·silver righteous-one and·needy-one in·sake pair-of-sandals
the·ones-snuffing-down on soil-of earth in·head-of poor-ones-of and·way-of humble-ones
they-are-turning-aside and·man and·father-of·him they-are-going to the·maiden
so-that to-violate-of name-of holiness-of·me
Thus saith the LORD; For three transgressions of Israel, and for four, I will not turn away
[the punishment] thereof; because they sold the righteous for silver, and the poor for a pair of shoes;
That pant after the dust of the earth on the head of the poor, and turn aside the way of the meek:
and a man and his father will go in unto the [same] maid, to profane my holy name:

 • context : chapter change :main theme : the ‘phallic desire’ of the 120,000 , thése days :
  please stay with us here —
  how we know this is about us ? : the Amos chapters ‘jump’ between addressing
  once the old house-Ishral , next moment she addresses ús (or all candidates , now) ;
  however , in this chapter mentions the line “sold the poor” and “40 years in the wilderness” ,
  where in Amos 6 the very same lines are addressed to óld-Ishral –
  intending that this chapter is meant for the candidates in óur days ;
  porn : though it is ofcourse póssible that “a prostitute in the old times” is intended ,
  the phrasing of “father and son” is Weird ; and see next lines ;

line ,
“thus / (he,) IEUE – says / :
on account of / three / transgressions [=’by to split-off’] of – Ishral      [=’all candidates , now’] / ,
and= on= / four / I shall – not – return (on) her / ;
on account of / to sell by them / the righteous one – in=for money / ,
and the helpless one – for the sake of – a pair of shoes         [=’pay women to play the wh*re’] / ;
(being) the ones panting – on=after – the soil of – the land  [=’physicality’] ,  +
in=as the head of – the weaker ones                                          [=’males over females’] / ,
and=as – they bend [‘corrupt’] – the humble – way [‘manner’] / :
and=for a man – and his father – go – into – the [same-] damsel             [=’porn’] / ,
thereby – profaning – my – sacred – name / :   +
Zo zegt de Heer : vanwege drie overtredingen van Israël, ja, van vier, zal ik er niet op terugkomen,
Omdat zij de rechtvaardige voor geld verkopen en de arme voor een paar schoenen .
Zij snakken ernaar dat het stof van de aarde op het hoofd van de geringen is ,
zij duwen de zachtmoedigen van de weg .
Een man en zijn vader gaan naar hetzelfde meisje om mijn heilige naam te ontheiligen .

“zo zegt IEUE :
vanwege drie overtredingen van Ishral , en vanwege vier, zal ik er niet op terugkomen ;
omdat zij de rechtvaardige voor geld verkopen ,
en de hulpeloze voor een paar schoenen                         [=’vrouwen betalen om hoer te spelen’];
die degenen zijn die smachten naar het stof van het land     [=’lichamelijkheid’] ,  +
als de hoofden van de zwakkeren                                      [=’mannen over vrouwen’] ,
want zij verbuigen [‘corrumperen’] de nederige weg    [=‘manier’] :
want een man en zijn vader gaan in (dezelfde) dame    [=’porno’] ,
daardoor mijn heilige naam ontheiligend ;

 
8-9
hoe porno , wanneer gebruikt door de 120,000 deze dagen , de stieren-geesten ‘voedt’ :
and·on garments ones-being-pledged they-are-stretching-out beside every-of altar
and·wine-of ones-being-fined they-are-drinking house-of Elohim-of·them and·I I-exterminated
the·Amorite from·faces-of·them who as·loftiness-of cedars loftiness-of·him and·safeguarded
he as·the·oaks and·I-am-exterminating fruit-of·him from·above and·roots-of·him from·beneath
And they lay [themselves] down upon clothes laid to pledge by every altar,
and they drink the wine of the condemned [in] the house of their god. Yet destroyed I the Amorite
before them, whose height [was] like the height of the cedars, and he [was] strong as the oaks;

yet I destroyed his fruit from above, and his roots from beneath.
‘pledge’ , H2254 chabal  ‘to wind tightly [as a rope] ; to bind, to bind by pledge,
‘condemned’ , H6064 anash ‘proper : to urge ; [to fine, to punish] 9x ; -onesh , similar ;
‘strong’ , H2634 choson ‘strenght’ 2x ; chosen ‘wealth, riches’ ; -chasan ‘to hoard up’ 1x ;

 • context : main theme : how porn , when used by the 120,000 , ‘feeds’ the bull-spirits ;
  please stay with us —
  though we may not realize this — whenever we watch certain type women
  on a screen , the soul (in us) is either consenting or rejecting what she sees .
  People can say “I’m a loving person”, but when they play wargames on their x-box ,
  it is factually their sóul who is ‘shooting to kill’  (so their soul cánt be “loving”) ,
  and in the other reality this is seen as if the soul hersélf did the killing .
  Likewise with porn – it is the sóul which connects to the damsel , here even described
  as “drinking her wine” , very probably intended as “the energy of hér soul” ;
  and this can explain why this “profanes God’s name” ;
  (didn’t you wonder why MSM is working so hard to “remove so-called offensive content”
  from every type social media : while leaving the porn section unharmed..?) ;
  altar as ‘computer screen’ : if you think about it , the term is well-chosen ;
  in olden times the altar was the place “where actions were connected tot he other realm”,
  and this is certainly true when the screen has so much effect upon the soul ;
  body-garment and extend : we had the “(treacherous) garment” before , as “this body” ;
  the “extending” is God’s somewhat veiled way of describing the physical change ;
 • I)  the house Ishral as protecting the (eden-) feminine attribute : (see Amos 6 and 4) ,
  when the candidates will treat female (on earth) in a “phallic way”
  (=subduing , since the phallic mindset is of théir realm) ,
  then they Violate their ówn Attribute , which is (eden-) feminine ;
  but moreover : they give legal right to them bull-spirits in the other reality to keep on
  abusing female-Originals — which is the réal problem ,
  because this keeps their axis (as phallus) alive (see Amos 6) ;
  2) what about marriage ? : we got to live in this pimped ape-body ,
  but that does NOT mean that “God accepts the type sexuality as we know it” –
  it is but another “necessary evil” , just as this body itself is (see Introduction) ;
  factually , even in marriage it is a type “legalized rape” (as necessary evil) .
  Note how this line tells “they corrupt the modest manner” (=necessary evil) ;
 • II) Amorite as phallus-power : the Amorites were a deplorable clan of men ,
  but more important – they represent the bull-spirits , themsélves (Am.4 and 6) ;
  hence “the Amorite” (as singular) represents “the phallus-concept itself” :
  we saw in Amos 6 that God talks a bit ‘veiled’ about these themes , but the “proud height”
  combined with “the cedar” (as the proud tree-axis which grew high into their north)
  definitely addresses the (corrupted-) masculine-type-power of their realm ;
  I exterminated the Amorite : that is , Legally , by the crucifixion – see next lines ;
  so the point is that “the addiction of the House” is not nécessary :
  and in fact , this chapter is a warning to the candidates who keep embracing it ;
  roots and fruit : their axis (phallus) positioned himself upon the eden-vine ,
  carrying her fruit on his top ; we leave that now ;

line , 
“and=for on=when – they extend  [=’phallic sense’] – (their) bound – garment [=’this treacherous body’] +
in the proximity of – every – altar                                        [=’seeing the woman on the screen’] / ,
they drink – the wine of – the ones causing the urge                        [=’the woman in question’] ,   +
[for?] the house of – their dieties                                                     [=’spirit-bulls in next chapter’] / ;
and=though I – (have) exterminated – the Amorite  [=’phallus (power)’] – in front of them (sic!) / ,
whose – proud height – (is) as the proud height of – the cedar               [‘their axis as phallus’] / ,
and – he – (was) (safeguarded?) – as=by the oaks                         [‘Bashan-region, below boat’] / ;
and=for I exterminated – his fruit / from=as above                              [=’fruits of the eden-vine’] / ,
and his roots – from beneath / ;
Zij strekken zich uit op kleren die zij in onderpand hebben , naast elk altaar .
Zij drinken wijn die als boete was opgelegd , in het huis van hun goden .
Maar ik heb de Amorieten voor hun ogen weggevaagd,
die hoog waren als ceders en sterk waren als eiken .
Ik heb zijn vrucht vanboven weggevaagd en zijn wortels vanonder .

“want wanneer zij hun gebonden kleding [=’dit verraderlijke lichaam’]  uitstrekken  [=’in fallische zin’]  +
in de nabijheid van ieder altaar                                                     [=’de vrouw op het scherm ziend’] ,
drinken ze de wijn van degenen die de drang veroorzaakt            [=’de vrouwen op het scherm’] ,  + 
[voor?] het huis van hun goden                                         [=’stieren-geesten in volgend hoofdstuk’] ;
hoewel ik de de Amoriet  [=’fallus (-kracht)’] die vóor hen is (sic!) weggevaagd heb ,
wiens trotse hoogte was als de trotse hoogte van de cedar    [=’hun dimensionele-as als fallus’] ,
en die (beschermd werd?) door de eiken                                   [=’Bashan-regio, beneden de boot’] ;
want ik heb zijn vrucht van boven weggevaagd                        [=’vruchten van de eden-wijnstok’] ,
en zijn wortels van beneden ;

 
10-11-12
and·I I-brought-up you from·land-of Egypt and·I-am-causing-to-go you in·the·wilderness
forty year to·to-tenant-of land-of the·Amorite and·I-am-raising-up from·sons-of·you
to·prophets and·from·choice-young-men-of·you to·Nazarites ?·indeed is-no this sons-of
ishral averment-of ieue and·you-are-giving-to-drink the·Nazarites wine and·on the·prophets
you-instruct to·to-say-of not you-shall-prophesy
Also I brought you up from the land of Egypt, and led you forty years through the wilderness,
to possess the land of the Amorite. And I raised up of your sons for prophets, and of your young
men for Nazarites. [Is it] not even thus, O ye children of Israel? saith the LORD.
But ye gave the Nazarites wine to drink; and commanded the prophets, saying, Prophesy not.

 • context : said to the candidates nów – not so much to the old House , because :
  in Amos 6 was the exact same line – there definitely addressed to the óld House ;
  but indeed the doubled symbology is somewhat confusing :
  the “Amorite” is álso “the region of them bulls-spirits” ,
  where the context of this chapter is about “the candidates , now”, not the old House ;
  since the crucifixion : compare previous line “I háve exterminated (their phallic power)” ,
  that is , Legally – but not deFacto , because that is what the sons have to do ;
  we consider the interpretation of these first lines as admissable ;
  line ,
  “and=for I myself – brought – you – up – from the land of – Egypt             [=’since the crucifixion’] / ,
  and I caused – you – to walk – fourty – years – in the wilderness          [=’as ‘the past 2000 years’] / ,
  in (order for) to take possession of – the land of – the Amorite    [=’the region of the bulls-spirits’] / ;
  and I raised up – prophets – from your sons / ,  +
  and – ‘set apart ones’ – from your choice young men / ,
  is-not-it – indeed – so / , (you) sons of – Ishral ?   [=’all candidates , now’] / ,
  (is) the declaration of – IEUE / ;
  and=but you gave – ‘the set apart ones’ – wine – to drink / ,
  and – you instructed – to – the prophets / to=by saying / : you – shall – not – prophecy / ;
  Maar ík heb u uit het land Egypte geleid , liet u veertig jaar door de woestijn gaan ,
  om het land van de Amorieten in bezit te nemen .
  Uit uw zonen deed ik profeten opstaan , uit uw jonge mannen nazireeërs .
  Is dit niet zo , Israëlieten ? spreekt de Heer .
  Maar u liet de nazireeërs wijn drinken, en u hebt de profeten geboden : profeteer niet !

  “want ik zelf heb u uit het land Egypte geleid                                        [=’sinds de kruisiging’] ,
  en ik liet u veertig jaar door de wildernis gaan                        [=’als de afgelopen 2000 jaar’] ,
  om zo het land van de Amoriet in bezit te nemen         [=’de regio van de stieren-geesten’] ;
  en uit uw zonen deed ik profeten opstaan ,   +
  en uit uw jonge mannen ‘diegenen die apart-gezet zijn’ ,
  is het niet zo , zonen van Ishral ?    [=’alle candidaten , nu’] , is de declaratie van IEUE ;
  maar u gaf ‘diegenen die apart gezet zijn’ wijn te drinken ,
  en u hebt de profeten geboden , zeggend : u zult niet profeteren !  ;

   
  13
  behold ! I moiq pressing under·you as·which thoiq she-is-being-pressed
  the·cart the·one-filled to·her sheaf
  Behold, I am pressed under you, as a cart is pressed [that is] full of sheaves.
  ‘pressed’ , H5781 uq ‘perhaps tob e pressed’ 1x ; [written -moiq , must be ‘m·oiq’ ?] ;
  only 1 -uq ; no other root ; 2) -maq ‘putrefaction’ 2x ; -ak ‘only’ ; what can be a verb ? ;
  ‘sheaves’ , H5995 amir ‘sheaf’ ; -omer ‘measure’ ; other ? ;

  • context : too corrupted to can make any Sense ;
   that is bad because now we miss the connection towards the endlines , next ;

  line ,
  “behold ! / I myself / (————-) / beneath you / ,                                           [corrupted]
  as – (the cart?, as this earth?) – which – (is) filled with – (sheaves?) / (————-) / ;
  Zie , ik ga het onder u laten kraken , zoals een wagen kraakt , vol graanschoven .
  “zie , ik zelf  (————-) onder u ,                                                                           [corrupt]
  als (de wagen?, als deze aarde?) die gevuld is met (graanschoven?) (————-) ;

   
  14-15-16
  gezegd tegen het Huis in deze dagen – tegen de candidaten die hun taak áfwezen :
  and·he-perishes fleeing from·fleet-one and·steadfast-one not he-shall-make-resolute
  vigor-of·him and·masterful-man not he-shall-escape soul-of·him and·one-handling-of the·bow
  not he-shall-stand and·one-fleet in·feet-of·him not he-shall-escape and·one-riding-of the·horse
  not he-shall-escape soul-of·him and·one-resolute-of heart-of·him in·the·masterful-men naked
  he-shall-flee in·the·day the·he averment-of ieue
  Therefore the flight shall perish from the swift, and the strong shall not strengthen his force,
  neither shall the mighty deliver himself: Neither shall he stand that handleth the bow;
  and [he that is] swift of foot shall not deliver [himself]:
  neither shall he that rideth the horse deliver himself.
  And [he that is] courageous among the mighty shall flee away naked in that day, saith the LORD.

  • context : said to the House in these days : to the candidates who rejécted their task :
   the “that day” always refers to “the day of IEUE” , compare Amos 6 ;
   masterful-men : by phallic power : the actions aren’t merely about “physical power”
   but more about the realm empowering “with the phallic type power” :
   this was the theme of the previous verses ;
   here as juxtaposed against “the adamite-soul (of them)” , which needs God’s power ;

  line ,
  [to the ones who keep relying upon their phallic-power :]  
  “and=for – the (ability to) flee – (will) perish – from the swift one / ,
  and – the strong one – (shall) not – strengthen – his power / ,
  and=for the masterful-man – (will) not – (be able) to cause – his adamite-soul – to escape / ;
  and the one handling – the bow – (shall) not – stand firm / ,
  and the swift one – in=of feet – (shall) not – (be able to) escape / ,
  and=for the one riding – the horse – (shall) not – (be able) to cause – his adamite-soul – to escape / :
  and=because the ones (being) selfassured of – heart / in=as the masterful-men   +
  (shall) flee away – naked – in – that – day            [=’the day of IEUE’] / ,
  (is) the declaration of – IEUE / .
  Dan gaat voor de snelle de kans op ontvluchten verloren ,
  de sterke zal zijn kracht niet inzetten , geen held zal zijn leven redden .
  Niemand die de boog hanteert , zal staande blijven ,
  geen hardloper zich redden , geen ruiter te paard zijn leven redden .
  Zelfs de moedigste onder de helden zal op die dag naakt wegvluchten , spreekt de Heer .
  [aan degenen die blijven vertrouwen op hun fallus-kracht :]

  “want (het vermogen om) te vluchten zal verdwijnen van degene die snel is ,
  en degene die sterk is zal zijn kracht niet versterken ,
  en de ‘meesterlijke-man’ zal niet in staat zijn om zijn adam-ziel te laten ontsnappen ;
  en degene die de boog hanteert zal niet staande blijven ,
  en degene die hard kan lopen zal niet in staat zijn om te ontsnappen ,
  en degene als de ruiter te paard  zal niet in staat zijn om zijn adam-ziel te laten ontsnappen ;
  want al degenen die zelfverzekerd van hart zijn , als de ‘meesterlijke-mannen’ ,   +
  zullen op die dag naakt wegvluchten                 [=’die dag’, als per Openbaring’] ,
  is de verklaring van IEUE .

   


  20.07.19.   —   submitted   —   first version   —   hetreport