Amos 7 : de cirkel tussen
het 800 BC huis-Ishral
en wij is weer rond :
wordt de wereldboom
hierdoor zichtbaar ?
[actueel]
(eindtijd – goed leesbaar)
[2020]

 


(cristianleadermag com)
chapter context :
named : the circle between the 800 BC
house-Ishral and we is closed again :
will this make the worldtree to appear
(aka ’the abomination of desolation’) ?
theme
(but we’re still pondering it) :
after previous chapters about the gate
and the girls being freed , this 7 starts
with a ‘cosmic theme’ —
yet part II is so juxtaposed (to that)
that it caused us to consider the crucial
theme of “the sons return to the fathers”
(as ‘closing a kind of loop’ again , and
compare the important Jer. chapter) —
is it true …?
are we done ..?

note : very readable , second version and
definitive , after cleanup ;
submission of entire chapter : 27/ 8/ 2020
was slightly corrupted –

 

Hoofdstuk context :
… na de vorige hoofdstukken over de poort en het gered worden van de meisjes ,
begint dit hoofdstuk met een ‘kosmisch thema’ —
maar deel II lijkt zo tegengesteld (aan deel I) dat het ons noodzaakte
om het thema “de zonen keren terug naar hun vaderen” in ovetrweging te nemen
(als “een cirkel die weer rond is” – vergelijk het belangrijke Jeremiah hoofdstuk) ;
… zou het kunnen …?
zijn we klaar …?

 
opmerking :
goed leesbaar ; als tweede en definitieve versie , na opruimen ;
– gehele hoofdstuk geplaatst op 27/ 8/ 2020
was licht gecorrumpeerd –
 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

Amos 7

1-2-3
vervolg : … hoe heel Jacob vernietigd kón worden : eerste gelijkenis :
thus he-shows·me my-Lord ieue and·behold ! forming arching-caterpillars
in·start-of to-come-up-of the·aftergrowth and·behold ! aftergrowth after
mowings-of the·king and·he-becomes when he-finished to·to-devour-of herbage-of
the·land and·I-am-saying my-Lord ieue Yahweh pardon-you ! please ! who ?
he-shall-raise Jacob that small he he-regrets ieue over this not she-shall-become
he-says ieue
Thus hath the Lord GOD shewed unto me; and, behold, he formed grasshoppers in the beginning of the shooting up of the latter growth; and, lo, [it was] the latter growth after
the king’s mowings. And it came to pass, [that] when they had made an end of eating the grass of the land, then I said, O Lord GOD, forgive, I beseech thee: by whom shall Jacob arise? for he [is] small. The LORD repented for this: It shall not be, saith the LORD.
‘grasshoppers’ , H1462 gob ‘grasshopper’, from ‘hill’ ; unclear but not important ;
‘latter growth’ , H3954 leqesh ; -laqash ‘to glean’  [so at harvest] ;

 • context : … how whole of Jacob cóuld have been destroyed : first parable :

line ,

 • [=’this chapter is more important as it seems , at first glance —
  the situation is "northern Ishral 800/900 BC" (where Amos is right now) ,
  not long before the kingdom would go in exile to Assyria – as first
  (and way before Judah would be exiled to Babylonia) ;
  at this point in time ,
  God cóuld have destroyed this earth – and the souls in it , see this 1-3 ;
  except if the Ishral house should (unwillingly!) start coperating with his plan :
  they will be exiled , then move to Europe , become christianity , etc ;
  theme continues in line 7-9 ; 
  line :]

“[=then] (ke=ki) – myLord – IEUE – (makes me) to see (-this) ,
and behold ! ,
grasshoppers – (are) formed – [=when] (..the vegetation..) starts – to come up ,
and behold ! ,
(it is) (..the vegetation..) – [=before] – the mowing (of it) – (by) the king ;   [=’Revelation’]

 
and – it happens – when – they (have) finished – devouring  – the herbage of – the land ,
(that) I (am) saying :
myLord – IEUE , pardon you ! , please ! ,
[+by] whom – (will) Jacob [=’all to-be saved souls’] – rise up ? , [=for] – he – (is) little ;
[+then] – IEUE – regrets – over – this :
indeed , it (should) not – happen , says – IEUE ;

(Het visioen van de sprinkhanen)
Dit heeft de Heere HEERE mij laten zien, en zie, hij formeerde sprinkhanen
toen het nagras begon op te komen, let wel, nagras, nadat er voor de koning gemaaid is .
En het gebeurde, toen ze het opvreten van het gewas van het land voltooid hadden ,
dat ik zei : Heere HEERE, vergeef toch ! Hoe zou Jakob staande kunnen blijven ? Hij is immers klein ! Toen kreeg de Heer hier berouw over . Het zal niet gebeuren, zei de Heer .

 • [=’dit hoofdstuk bevat meer waarde dan op het eerste gezicht lijkt  —
  de situatie is "noordelijk Ishral 800/900 BC" (waar Amos nu is) ,
  niet lang voordat het koninkrijk in ballingschap zou gaan naar Assyrië – als eerste 
  (en ver voor Judah in ballingschap zou gaan naar Babylon) ;
  op dit punt in de Tijdskalender
  hád God deze aarde kunnen vernietigen – en de zielen in haar , zie deze 1-3 ;
  behalve wanneer het Ishral huis nu (onvrijwillig!) mee zou werken aan zijn plan :
  ze gaan in ballingschap, verhuizen dan naar Europa, worden het christendom, etc ;
  thema vervolgt in zin 7-9 ;
  zin :]

"[=dan] (ke=ki) laat de Heer IEUE mij (-dit) zien ,
en zie ! ,
sprikhanen vormen zich [=wanneer] (..de vegetatie..) begint op te komen ,
en zie ! ,
het is (..de vegetatie..) [=vóor] het maaien (ervan) (door) de koning ;      [=’Openbaring’]

 
en het gebeurt wanneer zij het kaalvreten van het gras van het land voltooid hebben ,
(dat) ik zeg :
Heer , vergeeft u , alstublieft ! ,
[+door] wie zal Jacob [=’alle zielen die gered worden’] oprijzen ? , [=want] hij is klein ;
[+dan] heeft de Heer er spijt over :
inderdaad – dit moet niet gebeuren , zegt IEUE ;

 
4-5-6
… een tweede , meer ‘kosmische’ vergelijking :
thus he-shows·me my-Lord ieue and·behold ! calling to·to-contend-of in·the·fire
my-Lord ieue and·she-is-devouring abyss great and·she-devours the·portion
and·I-am-saying my-Lord ieue forbear-you ! please ! who ? he-shall-raise Jacob that
small he he-regrets ieue over this moreover she not she-shall-become he-says
my-Lord ieue
Thus hath the Lord GOD shewed unto me: and, behold, the Lord GOD called to contend
by fire, and it devoured the great deep, and did eat up a part. Then said I, O Lord GOD,
cease, I beseech thee: by whom shall Jacob arise? for he [is] small.
The LORD repented for this: This also shall not be, saith the Lord GOD.

 • context : … a second , more ‘cosmic’ parable :

line ,
“[=then] (ke=ki) myLord – IEUE – (makes me) to see (-this) ,
and behold ! ,
myLord – IEUE – calls for – the contending – fire ,
devouring – the great – abyss  [=’solarplane’] – and – the specific territory  [=‘earth’] ;

 
[+and] I say : myLord – IEUE , stop you (it) ! , please ! ,
[+by] whom – (will) Jacob [=’all to-be saved souls’] – rise up ? , [=for] – he – (is) little ;
[+then] – IEUE – regrets – over – this :
indeed , it (should) not – happen , says – IEUE ;

(Het visioen van het allesverterende vuur)
Dit heeft de Heere HEERE mij laten zien, en zie, de Heere HEERE riep uit dat hij een
rechtszaak wilde voeren door middel van vuur . Het verslond de grote watervloed.
Ook verslond het een stuk land . Toen zei ik : Heere HEERE, houd toch op !
Hoe zou Jakob staande kunnen blijven ? Hij is immers klein !
Toen kreeg de Heer hier berouw over . Het zal niet gebeuren, zei de Heer .

"[=dan] (ke=ki) laat IEUE mij (-dit) zien ,
en zie ! ,
de Heer roept het strijdende vuur ,
en zij verslindt de grote afgrond [=’zonnestelsel’] en het specifieke gebied [=’aarde’] ;

 
[+en] ik zeg : Heer , hou op ! , alstublieft ,
[+door] wie zal Jacob [=’adm-zielen’] oprijzen ? , [=want] hij is (-maar) klein ;
[+dan] heeft de Heer er spijt over :
inderdaad – dit moet niet gebeuren , zegt IEUE ;

 
7-8-9
… derde vergelijking  +  de ondergang van 800 BC Ishral  (summier!) voorzegd :
thus he-shows·me and·behold ! my-Lord being-stationed on wall-of plumbline
and·in·hand-of·him plumbline and·he-is-saying ieue to·me what ? you seeing Amos
and·I-am-saying plumbline and·he-is-saying my-Lord behold·me ! placing plumbline
in·within-of people-of·me ishral not I-shall-add further to-pass-of to·him
and·they-are-desolated high-places-of Isaac and·sanctuaries-of ishral Israel
they-shall-be-deserted and·I-rise on house-of Jeroboam in·the·sword
Thus he shewed me: and, behold, the Lord stood upon a wall [made] by a plumbline,
with a plumbline in his hand. And the LORD said unto me, Amos, what seest thou?
And I said, A plumbline. Then said the Lord, Behold, I will set a plumbline in the midst
of my people Israel: I will not again pass by them any more: And the high places of Isaac
shall be desolate, and the sanctuaries of Israel shall be laid waste;
and I will rise against the house of Jeroboam with the sword.

 • ‘plumbline’ , H594 anak ‘[probably] plummet’ [only here] ; Ass. anakku ‘tin or lead’ ;
  (loodlijn) see Jer. 48 for the dimensional-centre [or vector] as glyph TEKH ‘plummet’ ;
 • ‘isaac’ , H3446 yishaq 3x ; spelling?  ; ‘firstborn’ theme , compare the two sisters in Ez ;
 • ‘jeroboam’ , H3379 yarobam ; the one starting the [double-] calf worship , as beth-el ;
  either ‘contend+people’ , ‘many+people’  (waters or mother seem not logical) ;
 • context : … third parable  +  the downfall of 800 BC Ishral  (briefly!) foresaid :

line ,

 • [=’the briefly : it does appear that Ishral did not get many warnings ,
  as opposed to how (for example) Jeremiah discussed with 500 BC Judah —
  compare the (Jeremiah) chapter about "though Judah has seen what happened
  with her sister Ishral (=going in exile) , she did only more evil as her"
  (adding the important line ".. therefore Ishral was more righteous") ;
  2) this announcement follows the previous global theme :
  … so Ishral – representing the feminine attribute – was the first to go down ;
  yet apart from "understanding the prophets" as general theme in the prophets ,
  the Amos chapters make clear that (after the concepts are understood) ,
  "freeing the feminine" (by the sons) is the crucial turningpoint to start the Change
  (and compare the extraordinary blessings Jacob gave to Joseph in Deuteronomy) ;
  B) cosmic theme : gate found >> girls free >> cáuses the abomination of desolation ?
  … so … whát causes that the worldtree – the abomination – will be seen ? ;
  in part I is "the abyss + earth" and "the plumbline" (as vector) ,
  and compare how the worldtree – as plasma pillar – fits this theme :
  could it be "because the gate (Am.5) started to move from its present place" ,
  causing … the start of a dimensional change ? ,
  2) part I tells "Jacob will be destroyed unless the house Ishral understands",
  but they did not (in 800 BC) : yet if now she does , then the same theme is valid :
  … so the circle is round again , these days ..? ;
  line :]

“[=then] (ke=ki) – he (makes me) to see (-this) ,
and behold ! ,
myLord – (is) standing – [=upon] – the wall of – (..the city..) [=’earth’] ,          +
(having) a plumbline – in his hand ;

 

 • [=’the "wall of earth" was also in Jeremiah , in relation to attacking army of spirits ;
  the ‘plumbline’ is dimensional – the wall here as ‘magnetic field around earth’ ? ;
  line :]

8 [=then] IEUE – says – to me : Amos , what – (do) you – see ? ;
and I say : a plumbline ;
and – myLord – says : behold me ! ,       +
[+I] (will) place – the plumbline – in the midst of – my people – [=Jacob] [=’souls’] ,
[+for] I (will) – not – again – pass – [=by them] – anymore :          [=’to allow a situation’]

 
9 [=for] the high [sacrificial-] places of – [the land-] [=Ishral] (ishq=ishrl) – (will be) desolate ,
and the sanctuaries of – (..the land..) – (will be) deserted ,
[=for] I (will) rise up – the sword – [=against] – the house of – Jeroboam [=’king’s rule’] ;

(Het visioen van het paslood)
Dit heeft hij mij laten zien,
en zie, de Heer stond op een loodrechte muur met een paslood in zijn hand .
Toen zei de Heer tegen mij : wat ziet u, Amos ? Ik zei : een paslood.
Daarop zei de Heer : zie, ik ga een paslood plaatsen in het midden van mijn volk Israël .
Ik zal het niet langer voorbijgaan . Verwoest zullen worden de offerhoogten van Izak ,
de heiligdommen van het huis Israël zullen worden verwoest ,
en tegen het huis van Jerobeam zal ik opstaan met het zwaard .

 • [=’zie Engels ; maar B) herhaald :
  B) kosmisch thema :
  poort gevonden >> meisjes vrij >> veróorzaakt de gruwel der verwoesting ?

  … dus … wat veróorzaakt dat de wereldboom – de gruwel – te zien is ? ;
  in deel I is "de afgrond + aarde" en "de loodlijn" (als vector) ,
  en vergelijk hoe de wereldboom – de plasma pilaar – hierbij past :
  kan het zijn dat "omdat de poort (Am.5) begint te verschuiven van zijn
  huidige plaats", en daardoor… en begin van dimensionele verandering komt ? ;
  2) deel I zegt "dat Jacob vernietigd wordt tenzij het huis Ishral begrijpt" ,
  maar dat deden ze niet (in 800 BC) : maar indien nu wel , dan zijn dezelfde
  thema’s geldig … en is de cirkel weer rond ? ;
  zin :]

"[=dan] (ke=ki) laat hij mij (-dit) zien ,
en zie ! ,
de Heer staat op de muur van (..de stad..) [=’aarde’] ,       +
[+en] hij heeft een paslood in zijn hand ;

 

 • [=’de "muur van de aarde" was ook in Jeremiah , ivm. legers van geesten ;
  het ‘paslood’ is altijd ‘dimensioneel’ – de muur als "magnetisch veld van aarde"? ;
  zin :]

8 [=dan] zegt IEUE tegen mij : wat ziet u , Amos ? ;
en ik zeg : een paslood ;
en de Heer zegt : zie ! ,
[+ik] zal het paslood in het midden van mijn mensen [=Jacob] [=’zielen’] plaatsen ,
[+want] ik zal niet nogmaals [=aan hen] voorbijgaan :        [=’een situatie tolererend’]

 
9 [=want] de hoge [offer-] plaatsen van [het land-] [=Ishral] zullen desolaat worden ,
en de heiligdommen van (..het land..) zullen verlaten zijn ,
[=want] ik zal het zwaard doen oprijzen [=tegen] het huis van [koning-] Jerobeam ;

 
part II   —   deel II

 
10-11
… maar Amos wordt nogal éenzijdig begrepen door 800 BC Ishral :
and·he-is-sending Amaziah priest-of Beth-El to Jeroboam king-of ishral
to·to-say-of he-conspires on·you Amos in·within-of house-of ishral not she-is-being-able
the·land to·to-contain-of all-of words-of·him that thus he-says Amos in·the·sword
he-shall-die Jeroboam and·ishral to-be-deported he-shall-be-deported from·on
ground-of·him
Then Amaziah the priest of Bethel sent to Jeroboam king of Israel, saying,
Amos hath conspired against thee in the midst of the house of Israel: the land is not
able to bear all his words. For thus Amos saith, Jeroboam shall die by the sword,
and Israel shall surely be led away captive out of their own land
‘amaziah’ , H558 amatsyah ; mighty+master or strong+master ;

 • context : … but Amos is understood in a rather biased way by 800 BC Ishral :

line ,

 • [=’it shows from Amaziah’s reaction that they hadn’t understood
  all the previous – but only the last line about Jerobeam and the exile ;
  2) we skipped the name meanings – these aren’t so relevant here ;
  line :] 

“[=then] – Amaziah – the priest of – Beth-el           +
sent (-word) – to – Jeroboam – king of – [northern-] Ishral , saying :

 
Amos – conspires – [=against] you , in the midst of – (..the land..) – Ishral ,
[+and] (..the people..) – (are) not – able – to endure – all – his words [in right direction] ;
that=because – thus – Amos – says :
Jerobeam – (will) die – [=by] the sword ,
and Ishral [=‘northern kingdom’] – (will) go into exile – (away-) from – his ground ;

(Amos en de priester Amazia)
Toen stuurde Amazia, de priester van Bethel, een bode naar Jerobeam, de koning
van Israël, om te zeggen : Amos heeft een samenzwering tegen u gesmeed in het
midden van het huis Israël. Het land zal aan al zijn woorden geen weerstand kunnen bieden . Want dit
heeft Amos gezegd : Jerobeam zal sterven door het zwaard ,

Israël zal in ballingschap worden weggevoerd, weg uit zijn land .

 • [=’de reactie van Amaziah laat zien dat zij niets van al het voorgaande
  begrepen hadden – maar slechts de laatste zin over Jerobeam en de ballingschap ;
  zin :]

"[=dan] stuurt Amaziah de priester van Beth-El         +
(-bericht) naar Jerobeam de koning van [noordelijk-] Ishral , zeggend :

 
Amos smeedt een samenzwering tegen u , in het midden van (..het land..) Ishral ,
[+en] (..de mensen..) kunnen al zijn woorden [in goede richting] niet verdragen ;
[=omdat] Amos dit zegt :
Jerobeam zal sterven [=door] het zwaard ,
en Ishral [=’noordelijk koninkrijk’] zal in ballingschap gaan , (-weg) van hun grond ;

12-13
… vervolg :
and·he-is-saying Amaziah to Amos vision-seer go-you ! run-away-you !
for·you to land-of Judah and·eat-you ! there bread and·there you-shall-prophesy
and·Beth-El not you-shall-add further to·to-prophesy-of that sanctuary-of king he
and·house-of kingdom he
Also Amaziah said unto Amos, O thou seer, go, flee thee away into the land of Judah,
and there eat bread, and prophesy there: But prophesy not again any more at Bethel:
for it [is] the king’s chapel, and it [is] the king’s court.

 • context : … vervolg :

line ,

 • [=’note the "prophecy for your food" , showing Amaziah’s mindset ;
  line :]

“[=then] – Amaziah – says – to – Amos :
seer , go you ! – [+and] flee – for yourself [=’own good’] to – the land – Judah [=’south’] ,
and eat you – there – (your-) bread – [=by] [-means of] – to prophecy – thére ;    [=’sic’]

 
[=but] – you (must)  – not – again – prophecy – in Beth-El – anymore ,
that=because – (it is) the sanctuary of – the king ,        +
[=as] the house of – the [northern-] kingdom ;

Daarop zei Amazia tegen Amos :
ziener, ga heen, vlucht naar het land van Juda ! Eet daar uw brood en ga profeteren .
In Bethel mag u niet langer komen, want dat is het heiligdom van de koning,
dat is het huis van het koninkrijk .

 • [=’merk op "profeteer voor uw voedsel", de gedachtenwereld van Amaziah tonend ;
  zin :]

"[=dan] zegt Amaziah tegen Amos :
ziener , ga ! [+en] vlucht voor uzelf [=’eigen bestwil’] naar het land Judah [=’zuiden’] ,
en eet daar uw (-uw) brood [=door] [-middel van] dáar te profeteren ;               [=’sic’]

 
[=maar] u moet niet langer in Beth-El profeteren ,
[=want] dit is het heiligdom van de koning ,        +
[=als] het huis van het [noordelijk-] koninkrijk ;

 
14-15
… vervolg :
and·he-is-answering Amos and·he-is-saying to Amaziah not prophet I
and·not son-of prophet I that herder I and·one-puncturing-of sycamore-figs
and·he-is-taking·me ieue from·behind the·flock and·he-is-saying to·me ieue
go-you ! prophesy-you ! to people-of·me ishral
Then answered Amos, and said to Amaziah, I [was] no prophet, neither [was] I
a prophet’s son; but I [was] an herdman, and a gatherer of sycomore fruit:
And the LORD took me as I followed the flock, and the LORD said unto me,
Go, prophesy unto my people Israel
‘gatherer’ , H1103 balas 1x ; no other ; Akk. bal-cluster ‘resin, tree, substance, to mix’ ;

 • context : … continued :

line ,
“[=then] – Amos – answers – [=by] saying – to – Amaziah :
I – (was) not – a prophet , and – [=neither] (am) – the són of – a prophet ,
that=because – I – (was) (..a herdsman..) – and (..a cultivator..) of – (..sycamore figs..) ;

 
[=but] – IEUE – took me away – from – the flock – and – IEUE – said – to me :
go you ! – [+and] prophecy you – to – my people – Ishral ;                [=’north kingdom’]

Toen antwoordde Amos en zie tegen Amazia :
ik ben geen profeet en geen profetenzoon, maar ik ben veehouder en moerbijkweker.
De Heer haalde mij echter achter de kudde vandaan en de Heer zei tegen mij :
ga heen, profeteer tegen mijn volk Israël !

"[=dan] antwoordt Amos door [=tegen] Amaziah te zeggen :
ik was geen profeet , [=noch] ben ik de zóon van een profeet ,
[=want] ik was (..een herder..) en (..een kweker..) van (..moerbeien..) ;

 
]=maar] IEUE haalde mij weg van de kudde en IEUE zei tegen mij :
ga ! [+en] profeteer tot mijn mensen Ishral ;                              [=’noordelijk koninkrijk’]

 
16-17
slot :
and·now hear-you ! word-of ieue you saying not you-shall-prophesy on ishral
and·not you-shall-drop-a-word on house-of Isaac therefore thus he-says ieue
woman-of·you in·the·city she-shall-commit-prostitution and·sons-of·you
and·daughters-of·you in·the·sword they-shall-fall and·ground-of·you in·the·line
she-shall-be-apportioned and·you on ground unclean you-shall-die and·ishral
to-be-deported he-shall-be-deported from·on ground-of·him
Now therefore hear thou the word of the LORD: Thou sayest, Prophesy not against
Israel, and drop not [thy word] against the house of Isaac. Therefore thus saith the LORD;
Thy wife shall be an harlot in the city, and thy sons and thy daughters shall fall by the sword,
and thy land shall be divided by line; and thou shalt die in a polluted land:
and Israel shall surely go into captivity forth of his land.

 • context : closing :

line ,

 • [=’next chapter 8 will again return to our times ;
  line :]

“[=so] now – hear you ! – the word [in right direction] of – IEUE ,          +
you – (who) say : you – (must) not – prophecy – [=against] – Ishral ,
and – you – (must) not – (..make utterances..) – [=against] – the house of – (..Jerobeam..) ;

 
therefore , thus – says – IEUE :
your wife – (will) prostitute (-herself) – in the city ,
your sons – and daughters – (will) fall – [=by] the sword ,        +

 
your ground – (be) divided up – [=by] the measuring-line [-of others] ,
and you (-yourself) – (shall) die – [=upon] – unclean – ground :
[=for] [northern-] Ishral – (will) surely be deported – (away-) from – their ground .

Nu dan, hoor het woord van de Heer:
u zegt : u mag niet profeteren tegen Israël , en : u mag uw woorden niet laten stromen tegen het huis
van Izak ! Daarom, zo zegt de Heer : uw vrouw zal in de stad hoererij bedrijven , uw zonen en dochters
zullen door het zwaard vallen , en uw land zal met

een meetsnoer verdeeld worden ; en ú zult sterven op onreine bodem , en Israël zal
zeker in ballingschap worden gevoerd , weg uit zijn land .

 • [=’volgend hoofdstuk 8 keert weer terug naar onze tijd ;
  zin :]

"nu [=dan] , hoort u ! het woord [in goede richting] van IEUE ,          +
u die zegt : u moet niet profeteren [=tegen] Ishral ,
en u moet geen (..uitspraken doen..) [=tegen] het huis van (..Jerobeam..) ;

 
daarom , zo zegt IEUE :
*strong>uw vrouw zal (-zichzelf) in de stad prostitueren ,
uw zonen en dochters zullen vallen [=door] het zwaard ,         +

 
uw grond zal opgedeeld worden [=door] het meetlint [-van anderen] ,
en u (-zelf) zult sterven op onreine bodem :
[=want] [noordelijk-] Ishral zal zeker in ballingschap gaan , (weg-) van hun grond . 

 


16.07.19  —   submitted   —   first version   —   hetreport
27.08aug.2020   —   submitted as second version , and definitive – after cleanup