chapter context :
Amos needs to be read in sequence
in general , Amos is about the relation
between the northern house [120,000 sons] ,
related to “the (eden-) land and -feminine” ;
this chapter :
the need for the dimensional-vector to change
so that our Originals get freed ;
second half : a good example how symbolism
is Fatally misunderstood ;

 

hoofdstuk context :
– Amos moet eigenlijk in volgorde worden gelezen –
het boek Amos handelt over “het noordelijke rijk Ishral” , de 120,000 zonen vertegenwoordigend ;
waar deze 120,000 verantwoordelijk zijn voor “het (eden-) land en -vrouwelijke” ,
en bijna gedwóngen worden om de thema’s te begrijpen – nog vóor Judah (de 24,000) –
omdat de verandering begint bij het huis Ishral ;

 

dit hoofdstuk :
de dimensionele vector (zie diagram boven) moet veranderd worden
zodat onze Originelen vrijkomen ;
de tweede helft beschrijft goed hoe “symboliek en concepten”
vleselijk worden begrepen en opgevat – met fatale gevolgen ;

 

[opm. : begrippen als “Beth-El”, als rode draad door Amos , onderzoeken we nog]

 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst
 

 

Amos 7

 
1-2-3
thus he-shows·me my-Lord ieue and·behold ! forming arching-caterpillars in·start-of
to-come-up-of the·aftergrowth and·behold ! aftergrowth after mowings-of the·king
and·he-becomes when he-finished to·to-devour-of herbage-of the·land and·I-am-saying
my-Lord ieue Yahweh pardon-you ! please ! who ? he-shall-raise Jacob that small he
he-nregrets ieue over this not she-shall-become he-says ieue
Thus hath the Lord GOD shewed unto me; and, behold, he formed grasshoppers in the beginning
of the shooting up of the latter growth; and, lo, [it was] the latter growth after the king’s mowings.
And it came to pass, [that] when they had made an end of eating the grass of the land,
then I said, O Lord GOD, forgive, I beseech thee: by whom shall Jacob arise? for he [is] small.
The LORD repented for this: It shall not be, saith the LORD.
‘grasshoppers’ , H1462 gob ‘grasshopper’, from ‘hill’ [from the opened Gibeon hill] ? ,
‘latter growth’ , H3954 leqesh ; -laqash ‘to glean’  [so at harvest] ;

 • context : main theme : the other reality , in context of Revelation : 
  this chapter explains how useless it is when Jacob (as ‘all believers on this earth’)
  would (physically) perish , per Revelation , WITHOUT our Originals being set free :
  Jacob can only “rise up” when the 144 sons get to connect with “our Originals” ,
  as the main theme in all of Amos (and in other prophets) ;
  the theme is linked to “the race to a point in Time”, which’ will show whether their
  dimension ‘won’ – or eden’s ;
  mowing and grasshoppers : the term should be of course “before the great mowing”  ;
  the grasshoppers refer directly to the book of Revelation ;
 • zin context : thema : de andere werkelijkheid , in de context van Openbaring :
  dit hoofdstuk laat zien dat het nutteloos zou zijn dat Jakob [‘alle gelovigen op aarde’]
  (lichamelijk) zouden sterven , per Openbaring , ZONDER dat onze Originelen vrijkomen :
  Jakob kan alleen “oprijzen” indien de 144 zonen contact maken met onze Originelen ,
  dit is het belangrijkste thema in heel Amos (en in andere profeten) ;
  het thema is gelinkt aan “een race naar een vastgesteld punt in de Tijd” ,
  waar duidelijk wordt of hun dimensie ‘gewonnen heeft’ — of eden’s ;

line , 
“thus / myLord – IEUE – makes me to see (this) / ,
and behold ! / grasshoppers – formed / in=at the start of – the coming up of – the (harvest) crop / ,
and behold ! / , (it is) the (harvest) crop / after=befóre / the mowing – [by] the king     [=’Revelation’] / ;
and – it happens – when – they finished – devouring of – the herbage of – the land / ,
[that] I am saying / : myLord – IEUE / , pardon you ! / please ! / ,
who – (is) Jacob [=’all believers on earth’] – (that) he shall rise up ? / , that=for – he – (is) little / ;
[and] he – IEUE – regrets – over – this / : this – (shall) not – be / , says – IEUE / ;
(Het visioen van de sprinkhanen)
Dit heeft de Heere HEERE mij laten zien, en zie, hij formeerde sprinkhanen
toen het nagras begon op te komen, let wel, nagras, nadat er voor de koning gemaaid is .
En het gebeurde, toen ze het opvreten van het gewas van het land voltooid hadden ,
dat ik zei : Heere HEERE, vergeef toch ! Hoe zou Jakob staande kunnen blijven ? Hij is immers klein !
Toen kreeg de Heer hier berouw over . Het zal niet gebeuren, zei de Heer .
“zo laat de Heer IEUE mij (dit) zien ,
en zie , sprinkhanen vormden zich in het begin van het (oogst-) gewas ,
en zie , het is het (oogst-) gewas vóor het maaien door de koning                   [=’Openbaringen’] ;
en het gebeurt dat , wanneer zij klaar zijn met het opvreten van het gewas van het land ,
(dat) ik zeg : Heer IEUE , vergeef toch ! , alstublieft ! ,
wie is Jakob  [=’alle gelovigen op aarde’] dat hij op zou kunnen staan ? , want hij is klein ;
(en) hij , IEUE , heeft hierover spijt , (en) IEUE zegt : dit zal niet gebeuren ;  

 
4-5-6
thus he-shows·me my-Lord ieue and·behold ! calling to·to-contend-of in·the·fire my-Lord
ieue and·she-is-devouring abyss great and·she-devours the·portion and·I-am-saying my-Lord
ieue forbear-you ! please ! who ? he-shall-raise Jacob that small he he-regrets ieue over
this moreover she not she-shall-become he-says my-Lord ieue
Thus hath the Lord GOD shewed unto me: and, behold, the Lord GOD called to contend by fire,
and it devoured the great deep, and did eat up a part. Then said I, O Lord GOD, cease,
I beseech thee: by whom shall Jacob arise? for he [is] small.
The LORD repented for this: This also shall not be, saith the Lord GOD.

 • context : this earth (and galaxy) : we are sure that ‘the territory’ is “this earth” ,
  in context with Jacob – compare previous lines , juxtaposed to the next lines ;
  used term “great deep” can hardly be the southern dualistic-realm ;
 • zin context : deze aarde (en Melkweg) : we zijn er zeker van dat met “de regio” “deze aarde”
  wordt bedoeld – vergelijk vorige zinnen , gezet tegenover de vólgende zinnen ;
  het is daarom niet waarschijnlijk dat met ‘de grote diepte’ de zuidelijke (dualistische)
  dimensie bedoeld wordt ;

line ,
“thus / myLord – IEUE – makes me to see (this) / ,
and behold ! / myLord – IEUE – called for – the fire – to=for to contend with (thát) / ,
and she devours – the great – abyss  [=’this galaxy’?] / , and= she devours – the territory  [‘earth’] / ;
[and] I am saying / : myLord – IEUE / , stop you (it) ! / please ! / ,
who – (is) Jacob  [=’all believers on this earth’’] – (that) he could rise up ? / , that=for – he – (is) little / ;
[+and] he – IEUE – regrets – over – this / , [+and] IEUE – says / : this – (shall) not – be / ;
(Het visioen van het allesverterende vuur)
Dit heeft de Heere HEERE mij laten zien, en zie, de Heere HEERE riep uit dat hij een
rechtszaak wilde voeren door middel van vuur .
Het verslond de grote watervloed. Ook verslond het een stuk land .
Toen zei ik : Heere HEERE, houd toch op !
Hoe zou Jakob staande kunnen blijven ? Hij is immers klein !
Toen kreeg de Heer hier berouw over . Het zal niet gebeuren, zei de Heer .

“zo laat de Heer IEUE mij (dit) zien ,
en zie , de Heer IEUE roept het vuur om dáarmee te argumenteren ,
en zij verslindt de grote diepte  [=’als de Melkweg’?]  en zij verslindt de regio  [=’deze aarde’] ;
en ik zeg : Heer IEUE , stop (het) , alstublieft !
wie is Jakob  [=’alle gelovigen op aarde’] dat hij op zou kunnen staan ? , want hij is klein ;
(en) hij , IEUE , heeft hierover spijt , (en) IEUE zegt : dit zal niet gebeuren ;  

 
7-8-9
thus he-shows·me and·behold ! my-Lord being-stationed on wall-of plumbline
and·in·hand-of·him plumbline and·he-is-saying ieue to·me what ? you seeing Amos
and·I-am-saying plumbline and·he-is-saying my-Lord behold·me ! placing plumbline
in·within-of people-of·me ishral not I-shall-add further to-pass-of to·him
and·they-are-desolated high-places-of Isaac and·sanctuaries-of ishral Israel
they-shall-be-deserted and·I-rise on house-of Jeroboam in·the·sword
Thus he shewed me: and, behold, the Lord stood upon a wall [made] by a plumbline,
with a plumbline in his hand. And the LORD said unto me, Amos, what seest thou?
And I said, A plumbline. Then said the Lord, Behold, I will set a plumbline in the midst
of my people Israel: I will not again pass by them any more: And the high places of Isaac
shall be desolate, and the sanctuaries of Israel shall be laid waste;
and I will rise against the house of Jeroboam with the sword.

 • ‘plumbline’ , H594 anak ‘[probably] plummet’ [only here] ; Ass. anakku ‘tin or lead’ ;
  (loodlijn) see Jer. 48 for the dimensional-centre [or vector] as glyph TEKH ‘plummet’ ;
 • ‘amos’ , H5986 amos ; amas ‘carry a burden’ ;
 • ‘isaac’ , H3446 yishaq 3x ; spelling?  ; ‘firstborn’ theme , compare the two sisters in Ez ;
 • ‘jeroboam’ , H3379 yarobam ; the one starting the [double-] calf worship , as beth-el ;
  either ‘contend+people’ , ‘many+people’  (waters or mother seem not logical) ;
 • context : theme : freeing our imprisoned Originals is the only option :
  compare posted Is. 22 where the Originals are now in their ÁNT-valley , north ;
  but then the dimensional angle needs to change : because their realm rules now ,
  because their different vector rules – see for this theme , and plummet TEKH Jer. 48
  (is on its way) ; see diagram in top of page for ‘vectors’ ;
  the sword as restored eden-vector : hence the sword comes against their house ,
  not as “IEUE holding a sword” , the difference is subtle ;

 


 

 • zin context : thema : bevrijding van onze Originelen is de enigste optie :
  vergelijk het geposte Jes. 22 , waar de Originelen nu in hun ÁNT-vallei zijn ;
  maar dan moet de dimensionele-vector veranderen : want hun dimensie regeert nu ,
  omdat hun andere dimensionele-vector heerst ; zie voor dit thema en de lood-lijn
  en weegschaal TEKH Jeremia 48  (is onderweg) ; zie diagram top-pagina voor ‘vectors’ ;
  het zwaard als de herstelde eden-vector : vandaar dat het zwaard tegen hun huis komt ,
  niet zozeer als “God opstaand met een zwaard” , een subtiel verschil ;

line ,
“thus / he makes me to see (this) / , and behold ! / ,
myLord / (is) standing / on=upon / a wall [=’of the torso’] / (being) a plumbline [=’axis’] / ,  +
and a plumbline – (is) in his hand / ;
and (he,) – IEUE – says / to me / : Amos / , what – (are) you – seeing ? / ;
and I say / : a plumbline / ;
and=then (he,) – myLord – says / : behold me / ,   +
placing / the plumbline / in the midst of / my people / Ishral       [=’our Originals, within the torso’] / ,
I shall – not – again – (have) (it) passing by – them – anymore           [=’eden’s dimensional-vector’] / ;
and=for – the high place [‘m-realm’] of – Isaac [=’firstborn on earth’] – (shall be) desolated / ,
and the sanctuary of=for / Ishral   [=’our Originals’] / shall be waste and dried-up / ,
and=for I rise up – in=as the sword [=’eden-vector’] – on=against – the house of – Jeroboam     [=’Beth-El’] / ;
(Het visioen van het paslood)
Dit heeft hij mij laten zien,
en zie, de Heer stond op een loodrechte muur met een paslood in zijn hand .
Toen zei de Heer tegen mij : wat ziet u, Amos ? Ik zei : een paslood.
Daarop zei de Heer : zie, ik ga een paslood plaatsen in het midden van mijn volk Israël .
Ik zal het niet langer voorbijgaan . Verwoest zullen worden de offerhoogten van Izak ,
de heiligdommen van het huis Israël zullen worden verwoest ,
en tegen het huis van Jerobeam zal ik opstaan met het zwaard .

“zo laat hij mij (dit) zien ,
en zie , de Heer staat op een muur  [=’van de torso’] die een loodlijn is  [=’dimensionele as’] ,  +
en een loodlijn is in zijn hand ;
en IEUE zegt tegen mij : wat ziet u, Amos ? ;
en ik zeg : een loodlijn ;
dan zegt IEUE :
zie mij de loodlijn plaatsen in het midden van mijn mensen Ishral     [=’Originelen , in de torso’] ,
ik zal het niet langer aan hen laten voorbijgaan                              [=’edens dimensionele-vector’] ;
want de hoge plaats [m-realm] van Isaac  [‘eerstgeborene op aarde’] zal desolaat worden ,
en het heiligdom van (=voor)  Ishral  [=’onze Originelen’] zal leegheid zijn [en opdrogen] ,
want het zwaard  [=’als eden vector’] zal oprijzen tegen het huis van Jerobeam          [=’beth-El’]
;

 
B)
 

 
10-11
hoofdstuk wisseling : van de andere werkelijkheid naar deze wereld :
and·he-is-sending Amaziah priest-of Beth-El to Jeroboam king-of ishral to·to-say-of
he-conspires on·you Amos in·within-of house-of ishral not she-is-being-able the·land
to·to-contain-of all-of words-of·him that thus he-says Amos in·the·sword he-shall-die
Jeroboam and·ishral to-be-deported he-shall-be-deported from·on ground-of·him
Then Amaziah the priest of Bethel sent to Jeroboam king of Israel, saying,
Amos hath conspired against thee in the midst of the house of Israel: the land is not able
to bear all his words. For thus Amos saith, Jeroboam shall die by the sword,
and Israel shall surely be led away captive out of their own land
‘amaziah’ , H558 amatsyah ; mighty+master or strong+master ;

 • context : chapter change : theme : how concepts and symbolism are Misunderstood :
  after previous lines , where the situation in the óther reality was described ,
  now comes Amaziah who interprets all Amos said , into this visible reality :
  by connecting terms as ‘Ishral’ immediately to “his (Amaziah’s) literal northern kingdom” ;
 • zin context : thema : hoe symboliek en concepten niet worden begrepen :
  na de vorige zinnen , waar de situatie in de ándere werkelijkheid werd beschreven ,
  komt nu Amaziah die alles wat Amos zei , interpreteert als in déze wereld :
  door een term als “Ishral” onmiddellijk te verbinden met “zijn noordelijke koninkrijk”;

line ,
“and=then – Amaziah   [‘strong+master’] / , the priest of / Beth-el   [‘deity+house’] / ,  +
sent [word] – to – Jeroboam   [‘contend+people’] / king of / Ishral / , saying / :
Amos – conspires – on=against you / in the midst of – the house of – Ishral / ,
[+for] the land – is not – capable – to endure – all – his words [in right direction] / ;
that=because / thus / Amos – says / :
Jerobeam – shall die – in=by the sword / ,
and Ishral  [‘northern kingdom’] / shall go into exile / away from / his ground / ;
(Amos en de priester Amazia)
Toen stuurde Amazia, de priester van Bethel, een bode naar Jerobeam, de koning van Israël,
om te zeggen : Amos heeft een samenzwering tegen u gesmeed in het midden van het huis Israël.
Het land zal aan al zijn woorden geen weerstand kunnen bieden .
Want dit heeft Amos gezegd : Jerobeam zal sterven door het zwaard ,
Israël zal in ballingschap worden weggevoerd, weg uit zijn land .

“toen stuurde Amaziah  [‘sterke+meester’] , de priester van Beth-El    [‘godheid+huis’]  +
(een woord) naar Jerobeam  [‘betogen+mensen’] , de koning van Ishral , zeggend :
Amos heeft een samenzwering tegen u gesmeed in het midden van het huis Ishral ,
want het land kan al zijn woorden  [in goede richting] niet verdragen ;
omdat Amos zegt : Jerobeam zal sterven door het zwaard ,
en Ishral  [‘noordelijk koninkrijk’] zal in ballingschap worden weggevoerd , weg uit zijn land ;

 
12-13
and·he-is-saying Amaziah to Amos vision-seer go-you ! run-away-you ! for·you to
land-of Judah and·eat-you ! there bread and·there you-shall-prophesy and·Beth-El not
you-shall-add further to·to-prophesy-of that sanctuary-of king he and·house-of kingdom he
Also Amaziah said unto Amos, O thou seer, go, flee thee away into the land of Judah,
and there eat bread, and prophesy there: But prophesy not again any more at Bethel:
for it [is] the king’s chapel, and it [is] the king’s court.

 • context : eat you bread bý prophecying : very subtle line about the mindset of Amaziah ,
  also addressing him as ‘seer’ belongs to that same mindset;

line ,
“and – Amaziah – says / to / Amos / :
seer / , go you ! / [and] flee you ! / for yourself / to / the land of / Judah / ,
and eat you ! / there / (your) bread / and=by [means of] – to prophecy – thére    (sic) / ;
and= but – you shall  – not – again – prophecy – in Beth-El – anymore / ,
that=because / (it is) the sanctuary of – he – the king   +
and=as the house of – he – the kingdom             [=’northern kingdom’] / ;
Daarop zei Amazia tegen Amos : ziener, ga heen, vlucht naar het land van Juda !
Eet daar uw brood en ga profeteren . In Bethel mag u niet langer komen,
want dat is het heiligdom van de koning, dat is het huis van het koninkrijk .

“en Amaziah zegt tegen Amos :
ziener, ga (en) vlucht naar het land van Judah ,
en eet uw brood dáar door middel van het profeteren    (sic) ;
maar u zult niet opnieuw gaan profeteren in Beth-El ,
want dat is het heiligdom van de koning , als het huis van het [noordelijke-] koninkrijk ;

 

C)

 
14-15
het hoodstuk thema eindigt hier ; 14-17 vertelt hoe het afliep met Amaziah :
and·he-is-answering Amos and·he-is-saying to Amaziah not prophet I and·not son-of prophet
I that herder I and·one-puncturing-of sycamore-figs and·he-is-taking·me ieue
from·behind the·flock and·he-is-saying to·me ieue go-you ! prophesy-you ! to people-of·me ishral
Then answered Amos, and said to Amaziah, I [was] no prophet, neither [was] I a prophet’s son;
but I [was] an herdman, and a gatherer of sycomore fruit: And the LORD took me as I followed
the flock, and the LORD said unto me, Go, prophesy unto my people Israel
‘gatherer’ , H1103 balas 1x ; no other root ; Akk. bal-cluster ‘resin, tree, substance, to mix’ ;

 • context : chapter theme ended here ; 14-17 tell what happened to Amaziah :
  sycamore trees and (——) : we’ve read some explanations about the practice of
  puncturing figs in order to have them ripened , but the term (-bls) is simply not listed ;
  neither is this line crucial for understanding , se we left it ;

line ,
“and=then – Amos – answered / and=by saying / to / Amaziah / :
I – (was) not – a prophet / and – I – (am) not=neither – the són of – a prophet / ,
that=because – I – (was) a herdsman / (—————–) / sycamore trees / ;
and=but – IEUE – took me away – from – the flock – and – IEUE – said – to me / :
go you ! / [and] prophecy you – to – my people – Ishral                 [=’northern kingdom’] / ;
Toen antwoordde Amos en zei tegen Amazia : ik ben geen profeet en ben geen profetenzoon ,
maar ik ben veehouder en moerbeikweker .
De Heer haalde mij echter achter de kudde vandaan en de Heer zei tegen mij :
ga heen , profeteer tegen mijn volk Israël !

“toen antwoordde Amos en zei tegen Amaziah :
ik was geen profeet en ben ook niet de zoon ván een profeet ,
want ik was veehouder (————)  (vijgenbomen) ,
maar IEUE haalde mij van de kudde vandaan en IEUE zei tegen mij :
ga heen , profeteer tegen mijn volk Ishral                     [=’het noordelijke rijk’] ;

 
16-17
and·now hear-you ! word-of ieue you saying not you-shall-prophesy on ishral and·not
you-shall-drop-a-word on house-of Isaac therefore thus he-says ieue woman-of·you
in·the·city she-shall-commit-prostitution and·sons-of·you and·daughters-of·you in·the·sword
they-shall-fall and·ground-of·you in·the·line she-shall-be-apportioned and·you on ground
unclean you-shall-die and·ishral to-be-deported he-shall-be-deported from·on ground-of·him
Now therefore hear thou the word of the LORD: Thou sayest, Prophesy not against Israel,
and drop not [thy word] against the house of Isaac. Therefore thus saith the LORD;
Thy wife shall be an harlot in the city, and thy sons and thy daughters shall fall by the sword,
and thy land shall be divided by line; and thou shalt die in a polluted land:
and Israel shall surely go into captivity forth of his land.
line ,
“and=so now / hear you ! / the word [in right direction] of – IEUE / :
you – (who) say / : you – shall – not – prophecy – on=against – Ishral / ,
and – you – shall – not – drip (words) – on=against – the house of – Isaac / ;
therefore / thus / (he,) IEUE – says / :
your woman – shall prostitute (herself) – in the city / ,
and your sons – and daughters – shall fall – in=by the sword / ,
and your ground – shall be divided – in=by the measuring-line / ,
and you – shall die – on=upon – unclean – ground / ;
and Ishral   [=’northern kingdom’] – shall surely be deported – away from – their ground / .
Nu dan, hoor het woord van de Heer : u zegt : u mag niet profeteren tegen Israël ,
en : u mag uw woorden niet laten stromen tegen het huis van Izak !
Daarom, zo zegt de Heer : uw vrouw zal in de stad hoererij bedrijven ,
uw zonen en dochters zullen door het zwaard vallen ,
en uw land zal met een meetsnoer verdeeld worden ; en ú zult sterven op onreine bodem ,
en Israël zal zeker in ballingschap worden gevoerd , weg uit zijn land .

“nu dan , hoor het woord [in goede richting] van IEUE :
u (die) zegt : u mag niet profeteren tegen Ishral ,
en u mag (uw woorden) niet druppelen tegen het huis van Isaac ;
daarom , zo zegt (hij,) IEUE :
uw vrouw zal in de stad hoererij bedrijven , uw zonen en dochters zullen door het zwaard vallen ,
en uw grond zal met een meetsnoer opgedeeld worden , en ú zult sterven op onreine grond ;
en Ishral  [=’noordelijke rijk’] zal zeker in ballingschap worden weggevoerd , weg van hun grond .

 


16.07.19  —   submitted   —   first version   —   hetreport