Afbeeldingen gerelateerd aan hoofdstukken van de Profeten : Jes 28

Afbeeldingen gerelateerd aan hoofdstukken van de Profeten :
Jes 28

 

zin 3] ‘de eden-hand’ nu in hun bezit
en ‘dauw’ gevend , maar als “woorden”
om zo hun werkelijkheid te scheppen</strong>

zin 3] ‘hagelstorm’ , als rondom de hand ;
SHENÁT “plaats-T van heil omcirkelend”,
boven: “het slechte eden-woord van heil “,
vergelijk de ‘dauw’ in andere tekening ;
zelfde cluster als SHENÁT’ , “acacia” ,
als de bomen van het eden-land, beneden

afbeeldingen Ez 24

Afbeeldingen gerelateerd aan hoofdstukken van de Profeten :
Ez 24

 

vergelijk andere afbeelding : ook hiëroglyfen
werken met ‘woordclusters’ – deze term boven
staat in dezelfde cluster als de kookpot ;
de ‘i’ als dubbel-riet is van Adam ; de zwaluwglyph
staat voor “slecht , kwaad” en wordt gebruikt voor
alles wat te maken heeft met Eden ;
de relatie “jeugd , kind” met “kookpot” is duidelijk …

vergelijk andere afbeelding : ook hiëroglyfen
werken met ‘woordclusters’ – deze term boven
staat in dezelfde cluster als de kookpot ;
de ‘i’ als dubbel-riet is van Adam ; de zwaluwglyph
staat voor “slecht , kwaad” en wordt gebruikt voor
alles wat te maken heeft met Eden ;
de relatie “jeugd , kind” met “kookpot” is duidelijk …

Afbeeldingen Jes 33

Afbeeldingen gerelateerd aan hoofdstukken van de Profeten :
Jes 33

 

zin 7-8 : hun schip als Tyrus ; de aarde
is op de linkerboeg , de wezens (ingekleurd)
zijn ‘op weg’ naar deze aarde;
zin 9 : nog net zijn de vier pilaren te zien
(eiken van Bashan) die het schip ‘dragen’;
zin 21 : dit schip wordt beschreven ;

zin 9 : de “eiken van Bashan” als de regio
welke Õn draagt , als de pilaar ÁN (Õn) ;
ÁNU : andere schrijfwijze , de lange benen
onder de pot zijn dezelfde pilaren,
de ‘giften en inkomen’ zijn van Eden;

zin 21 : het hoofd waar ze op staat is eden,
zijzelf de Nijl representerend ; de man in linnen
uit Daniël zal op zijn beurt “op háar hoofd” staan ;

zin 23 : het oprichten ÃHÃ van de mast
zie de twee Djed-pilaren [wereld-boom] en de genoemde ‘scheerlijnen’

Afbeeldingen

Afbeeldingen gerelateerd aan hoofdstukken van de Profeten :
het Report

 

1) Report 4 – Jakob : jongens in oven,
glyphs laten soorten ovens zien,
de omgedraaide figuren in de oven

2) Report 5 (en 3) – plasma wereldboom
als de ‘gruwel der verwoesting’
de hurkende figuur ook als glyph “godheid”

3) Report 5 – de “vlag van Tyrus”
hier als zeil van de magische boot,
al het geborduurde doek uit Tut’s tombe

4) Report 5 – “veld van rieten”
boot is Tyrus ; let op de trap naar het zuiden<

5) Report 2 – symboliek : Enki (Azazel)
Eden’s citadellen vernietigend,
let op symboliek van de rivier (Report 5),
het verslagen hert zijn
Adam-zielen, als in glyphs

6) Report 4 – Jakob; ‘gespikkeld’ thema,[BD 109] het kalf Horus ; ook in Profeten;
sprinkhaan glyph , als ‘construct door de vrouw’
(als Eva) ; zie “de stad” onder het veld van rieten

7) Report 4 – Jakob: Vedisch epossen:
Mahabharata: de aap Hanuman verbrandt Eden,
Ramayana: Setu brug, apen-leger valt Eden binnen
als de invasie door Elam en Kir

8) Report 5 – wereldboom , de ceder uit Eden ,
het veld van rieten dragend ; maar let op de totale
inversie van de boom (inscriptie in Tut’s tombe);
zie de gespleten Os (Rep. 3) en de inversie (Rep. 5)
en vier handen als de vier hoorns (Report 5)

9) Report 4 – Jakob: de Egyptische god QÃN (Cain);
de dualistische dimensie liet hun Cain als corrupte ziel
geboren worden in een post-Eden lichaam om zo na
dissectie ervan (sic) de geheimen ván het Eden-lichaam
te kunnen kennen ;
let op de DNA-boeien van de goden om zijn nek;

het Report