Ez. 12 : de 144,000
komen bij Adam –
hij zal sterven

 

chapter context :
We saw how Ezekiel is called “son of the adm-man”,
and there are thus chapters in which Adam must appear;
the Red Thread as “they have eyes but cannot see” also returns
as an indication that this chapter contains an important topic.
The use of the term “exile” does not imply context
automatically deals with the deportation of ancient Israel to Babylon,
but the concept is used as a transcendent metaphor for the 144,000.

 

Hoofdstuk context :
We zagen hoe Ezechiel “zoon van de adm-man” genoemd wordt ,
en er dus ook hoofdstukken zijn waarin Adam voor moet komen ;
ook de Rode Draad als “zij hebben ogen maar zien niet” komt terug
als aanwijzing dat dit hoofdstuk een belangerijk onderwerp bevat .
Dat de term “ballingschap” gebruikt wordt betekent niét dat de context
automatisch handelt over de wegvoering van oud-Israël naar Babylon ,
maar het begrip wordt gebruikt als overstijgende metafoor voor de 144,000.

 

Na de “ballingschap” van de laatsten [vergelijk de opname in het boek Openbaring]
zullen zij bij Adam komen , zodat er hier staat “Adam is in hun midden” ;
maar hij zal ontsnappen , waarop God hem zal vangen – en hij zal sterven.
Het tweede gedeelte beschrijft hoe zielen onze huidige gevangenis in stand houden ,
namelijk door het niet meer geloven in het visioen – als Openbaring ;
en linkt dat met een vreemd begrip genoemd als “adam-grond” ;

opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

Ezekiel 12

1-2
and·he-is-becoming word-of ieue to·me to·to-say-of
son-of human in·midst-of house-of the·rebellion you dwelling who eyes to·them to·to-see-of
and·not they-see ears to·them to·to-hear-of and·not they-hear that house-of rebellion they
The word of the LORD also came unto me, saying
Son of man, thou dwellest in the midst of a rebellious house, which have eyes to see,
and see not; they have ears to hear, and hear not: for they [are] a rebellious house
line,
“and it is becoming / the word (in the right direction) of / IEUE / to me / ,
to=by to say : / son of / the adm-human / ,
you are dwelling – in the midst of / the house of / rebellion (loving the matrix) / ,
who / (have) eyes / to them / to=for to see / and=yet not / see / ;
(and) ears / to them / to=for to hear (report) / and=but not / hear / ,
that=because / they (are) / the house of / rebellion (loving matrix rule) / ;

(Voorzegging van de ballingschap)
Het woord van de Heer kwam tot mij : mensenkind, u woont te midden van een opstandig huis.
Zij hebben ogen om te zien, maar zij kijken niet, zij hebben oren om te horen,
maar zij luisteren niet, want zij zijn een opstandig huis !

“en het gebeurt dat het woord [in de goede richting] van IEUE tot mij komt, zeggend :
zoon van de adm-man , u woont te midden van een opstandig huis [houdend van deze wereld] :
ze hebben ogen om te zien, maar zien niet ; ze hebben oren om te horen, maar luisteren niet ,
want ze zijn een opstandig huis ! ;

3
and·you son-of human makedo-you ! for·you luggages-of deportation
and·deport-yourself ! by-day to·eyes-of·them and·you-deport-yourself from·place-of·you
to place another to·eyes-of·them perhaps they-shall-see that house-of rebellion they
Therefore, thou son of man, prepare thee stuff for removing, and remove by day in their sight;
and thou shalt remove from thy place to another place in their sight:
it may be they will consider, though they [be] a rebellious house
‘stuff’ , term used can be any utensil ;
‘remove’ , H1473 gol-ah ‘exile, captivity’ 44x ;
line,
“and you / , son of / the adm-male / ,
makedo-you (prepare) ! for you / implements (luggage) / (for) (to be) carried-away / ,
and carry-away-yourself ! / by day (-light) / to=in front of their eyes / ,
and you carry-away-yourself / from your place / to / another – place / to=in front of their eyes / ;
perhaps / they shall see / that / they (are) – a rebellious – house / ;

En u, mensenkind, maak voor uzelf bagage voor de ballingschap gereed en ga voor hun ogen
overdag in ballingschap: voor hun ogen moet u vanuit uw woonplaats naar een andere plaats
in ballingschap gaan. Misschien zullen zij inzien dat zij een opstandig huis zijn.

“en u , zoon van de adm-man , maak voor uzelf bagage voor ballingschap gereed ,
en ga voor hun ogen overdag in ballingschap :
voor hun ogen moet u vanuit uw woonplaats naar een andere plaats in ballingschap gaan ;
misschien zullen ze inzien dat ze een opstandig huis zijn ;


4

and·you-bring-forth luggages-of·you as·luggages-of deportation by-day to·eyes-of·them
and·you you-shall-go-forth in·the·evening to·eyes-of·them as·ones-being-brought-forth-of deportation
Then shalt thou bring forth thy stuff by day in their sight, as stuff for removing:
and thou shalt go forth at even in their sight, as they that go forth into captivity
line,
“and you bring forth / your luggage (attributes) / as your implements / (for) (to be) carried-away / , +
by day (-light) / , to=in front of their eyes / ,
and you shall go / in the evening (matrix-darkness) / to=in front of their eyes / ,
as the ones (144,000) going / (to be) carried-away / ;

Overdag moet u voor hun ogen uw bagage als bagage voor ballingschap naar buiten brengen.
Zelf moet u dan voor hun ogen ‘s avonds naar buiten gaan, zoals ballingen wegtrekken.

“overdag moet u voor hun ogen uw bagage als bagage voor ballingschap naar buiten brengen ,
en zelf moet u dan voor hun ogen ‘s avonds naar buiten gaan, zoals ballingen wegtrekken ;

5-6
to·eyes-of·them burrow-you ! for·you in·the·sidewall and·you-bring-forth in·him
to·eyes-of·them on shoulder you-shall-carry in·the·twilight you-shall-bring-forth
faces-of·you you-shall-cover and·not you-shall-see the·earth
that miracle I-give·you to·house-of ishral
Dig thou through the wall in their sight, and carry out thereby
In their sight shalt thou bear [it] upon [thy] shoulders, [and] carry [it] forth in the twilight:
thou shalt cover thy face, that thou see not the ground:
for I have set thee [for] a sign unto the house of Israel
‘wall’ , H7023 qir ‘side, wall’ 74x ; Ezekiel has to dig through a wall in chapter 8 ,
after which shows their bordersky in the outer court ; this wall as the
dimensional wall between all of eden-nature and all of matrix-nature ;
‘shoulder’ , H3802 katheph ‘side, shoulder, slope, support’ 67x ;
‘forth’ , H3318 yatsa ‘to go or come out’ (many) ;
‘twilight’ , H5939 alat-ah ‘thick darkness’ 4x ;

 • zin context : niets is makkelijker dan de termen “schouder, bagage en dragen”
  tot een zin te maken , maar verderop in dit hoofdstuk slaat dat nergens op –
  totdat we zagen dat de context van dit begrip ook “de andere kant” is ;
  en wat Ezechiel doet moet dimensionaal begrepen worden ;

line,
“to=in front of their eyes / dig-you ! / for you / in=through the (dimensional-) sidewall / ,
and=for you (will) go out / in=by he (the hole) / ;
to=in front of their eyes / you shall lift up (yourself) / on=unto / the (opposite-) side / ,
you shall come out – in=at (spiritual-) darkness / ,
your face / you shall cover / and=so not / you shall see / the land / ,
that=because / I set you – (as) a miracle (sign) / to the house of / ishral / ;

Breek voor uzelf voor hun ogen door de muur heen en breng daar alles door naar buiten.
U moet het voor hun ogen op uw schouder dragen. In het donker moet u het naar buiten brengen.
Uw gezicht moet u bedekken, zodat u het land niet kunt zien,
want Ik heb u als wonderteken gegeven voor het huis van Israël.

“breek voor hun ogen door de muur heen , want u zult daardoor naar buiten gaan :
voor hun ogen zult u klimmen [door het gat] naar de andere kant [dimensie] ;
in het donker [geestelijke duisternis] zult u naar buiten gaan ,
uw gezicht moet u bedekken, zodat u het land niet zult zien,
want ik heb u als wonderteken gegeven voor het huis van Ishral ;

7
and·I-am-doing so as·which I-am-instructed luggages-of·me I-bring-forth as·luggages-of
deportation by-day and·in·the·evening I-burrow for·me in·the·sidewall in·hand
in·the·twilight I-bring-forth on shoulder I-carry to·eyes-of·them
And I did so as I was commanded: I brought forth my stuff by day, as stuff for captivity,
and in the even I digged through the wall with mine hand;
I brought [it] forth in the twilight, [and] I bare [it] upon [my] shoulder in their sight
line,
“and I am doing / so / , as which / I (had been) instructed / ;
my luggage (attributes) / I bring bring forth / by day (-light) / , +
as the luggage (attributes) – (for) (to be) carried-away / ,
and in the evening (darkness) / I I dig / for me / in=by hand – in=through the sidewall / ,
(and) in=at (spiritual) darkness / I go out / ,
I lift up (myself) – on=onto – the (opposite) side / to=in front of their eyes / ;

Toen deed ik precies zoals mij geboden was. Overdag bracht ik mijn bagage naar buiten als
bagage voor ballingschap en ‘s avonds brak ik voor mijzelf met de hand door de muur heen.
In het donker bracht ik alles naar buiten en droeg ik het voor hun ogen op mijn schouder.

“en ik doe zoals mij geboden was :
overdag breng ik mijn bagage naar buiten als bagage voor ballingschap ;
en ‘s avonds breek ik voor mijzelf met de hand door de [dimensionale] muur heen ;
in het donker ga ik naar buiten : voor hun ogen klim ik naar de andere kant ;

8-9
and·he-is-becoming word-of ieue to·me in·the·morning to·to-say-of
son-of human ?·not they-say to·you house-of ishral house-of the·rebellion what ? you doing
And in the morning came the word of the LORD unto me, saying
Son of man, hath not the house of Israel, the rebellious house, said unto thee, What doest thou?
line,
“and it is becoming (to pass) / the word (right direction) of / IEUE / to me / +
in the morning (eden-dawn) / , to=by to say : /
son of / the adm-male / (did) not / the house of / rebellion / say / to you : / what / (are) you / doing?/;

‘s Morgens kwam het woord van de Heer tot mij: mensenkind, heeft het huis van Israël,
dat opstandige huis, niet tegen u gezegd: wat bent u aan het doen?

“en het gebeurt ,
dat het woord [in de goede richting] van IEUE tot mij komt in de [eden-] morgen , zeggend :
zoon van de adm-man, heeft het opstandige huis niet tegen u gezegd: wat bent u aan het doen?;

10-11
say-you ! to·them thus he-says my-Lord ieue the·prince the·load the·this in·Jerusalem
and·all-of house-of ishral who they in·midst-of·them say-you ! I miracle-of·you
as·which I-did so he-shall-be-done to·them in·the·deportation in·the·captivity they-shall-go
Thus saith the Lord GOD; This burden [concerneth] the prince in Jerusalem,
and all the house of Israel that [are] among them.
Say, I [am] your sign: like as I have done, so shall it be done unto them:
they shall remove [and] go into captivity
‘prince’ , H5387 nasiy ‘prince (captain)’ 134x ; into -nes ‘eden-standard (as image)’ ,
‘captivity, captive’ , H7628 shbiy ‘captive’ 47x ; watercourse-related ;

 • zin context : de 144,000 en Adam :
  het gaat hier niet over de ballingschap naar Babylon : maar over de 144,000
  die “naar een andere plaats zullen gaan” ; en deze groep wordt gezocht úit
  alle gelovige zielen – deze groep wordt vervolgend “het huis Ishral” genoemd .
  Veel hoofdstukken gaan over Adam ; hij is inderdaad een last vóor Eden ;

line,
“say-you ! / to them : / thus / he – mylord – IEUE – says : /
the prince [Adam] – (is) this – burden / in=to Jerusalem (darkened Eden) / ;
and=to all of / the house of / ishral [144,000] / who (are) – they (candidates) / in their (all souls) midst /,
say-you! / I (am) / your miracle (sign): / as which / I did / so / shall be done / to=bý them (144k)/+
in=at the exile / ; they shall go – in the exile / ;

Zeg tegen hen: zo zegt de Heere HEERE: deze last geldt de vorst in Jeruzalem en heel het huis van Israël, dat in hun midden is. Zeg: ik ben uw wonderteken. Zoals ik gedaan heb,
zo zal met hen gedaan worden: zij zullen door ballingschap in gevangenschap gaan.

“zeg tegen hen :
zo zegt de heer IEUE : de prins [Adam] is deze last voor Jeruzalem [het verdonkerde Eden] ;
daarom zegt u ! tegen heel het huis van Ishral [144,000] dat in hun [álle zielen] midden is :
“ik [Ezechiel] ben uw wonderteken :
zoals ik gedaan heb, zo zal dóor hen gedaan worden ten tijde van de ballingschap ,
(want) zij zullen ingevangenschap gaan [naar W-course!] ” ;

12-13
Adam zal ontsnappen maar sterven :
and·the·prince who in·midst-of·them to shoulder he-shall-carry in·the·twilight
and·he-shall-go-forth in·the·sidewall they-shall-burrow to·to-bring-forth-of in·him
faces-of·him he-shall-cover because which not he-shall-see l·oin to·the·eye he
the·earth and·I-spread net-of·me over·him and·he-is-grasped in·weir-of·me
and·I-bring him Babylon·ward land-of Chaldeans and her not he-shall-see and·there he-shall-die
And the prince that [is] among them shall bear upon [his] shoulder in the twilight,
and shall go forth: they shall dig through the wall to carry out thereby:
he shall cover his face, that he see not the ground with [his] eyes
My net also will I spread upon him, and he shall be taken in my snare: and I will bring him
to Babylon [to] the land of the Chaldeans; yet shall he not see it, though he shall die there

 • zin context : wie zei dat God niet duidelijk kan zijn …?
  In een ander hoofdstuk wordt beschreven hoe de 144 bij Adam aankomen ,
  dus hier is het “hij in hun midden” goed beschreven .
  De zin zegt “dat hij probeert te ontsnappen” maar gebracht wordt naar Mystery Babylon :
  wanneer U de plattegrond van Ezechiel’s tempel vergelijkt , ligt Mystery Babylon
  in de noordelijke helft van de “buitenhof [outer court] van de tempel” , waar alles ten
  noorden ván de buitenhof de nu vijandige Behemoth dimensie is .
  De plaats waar Adam verblijft voordat hij ontsnapt [het gebied van “de hand”] ligt ook
  in de buitenhof , dus ook ten noorden van Eden [de binnenhof met de Tempel] .
  AIN oog : er staat niet (eye-of-him) noch (eyes-of-him) , maar het persoonlijk voornaamwoord
  staat lós van het oog – dus hebben we de mogelijkheden “als,voor, in, bij, aan + het oog” ;
  het lijkt logisch om “bedekken van het gezicht” te verbinden met “zijn ogen zullen niet zien” ,
  maar in een ander hoofdstuk wordt “het oog” synoniem gesteld met “een land” ;
  ‘that (because)’ , H3282 yaan ‘because, even, seeing, forasmuch, that, whereas, why’

line,
“and the prince [Adam] / who / (is) in their midst / shall lift (himself) / to / the (opposite) side / +
in=at (the time of) the (spiritual-) darkness / ,
and=for he shall go out / in=through the sidewall / they (144) shall dig – in=for he – to come out / ;
he [Adam] shall cover – his face / because / (by) which / +
he shall – not – see / to=as – he – the eye – (being) the land / ;
and I spread / my net (summit,head) / over him / and he is grasped / in=by my snare / ,
and I bring / him / towards Babylon (Torso) / (being) the land of / the Chaldeans (Ka-doubles) / ,
and=but / he shall – not – see – her (Babylon) / and=for / there / he shall die / ;

En de vorst die in hun midden is, zal de bagage op zijn schouder dragen, in het donker,
en naar buiten gaan. Zij zullen door de muur heen breken om hem erdoor naar buiten te brengen.
Hij zal zijn gezicht bedekken om niet met eigen ogen het land te zien.
Ik zal Mijn net over hem uitspreiden, zodat hij in mijn vangnet gevangen raakt. Ik zal hem brengen
naar Babel, het land van de Chaldeeën, maar ook dat zal hij niet zien, hoewel hij daar zal sterven.

“en de prins [Adam] die in hun [144,000] midden is ,
zal klimmen naar de andere [dimensionale] kant wanneer het [geestelijk] donker geworden is ,
want hij zal naar buiten gaan door [het gat in] de [dimensionale] muur (welke) zij [de 144,000] zullen maken opdat hij [Adam] naar buiten zal gaan ;
hij [Adam] zal zijn gezicht bedekken waardoor hij het Oog als het land niet zal zien ,
en ik zal Mijn net over hem uitspreiden, zodat hij in mijn snaar gevangen raakt ;
en ik zal hem brengen naar [Mystery] Babylon , het land van de Chaldeeën [Ka-doubles] ,
maar hij [Adam] zal haar [Mystery Babylon] niet zien – want hij zal daar sterven ;

14-15
and·all-of who round-about·him helper-of·him and·all-of combatants-of·him
I-shall-toss to·every-of wind and·sword I-shall-unsheath after·them
and·they-know that I ieue in·to-scatter-of·me them in·the·nations and·I-toss them in·the·lands
And I will scatter toward every wind all that [are] about him to help him, and all his bands;
and I will draw out the sword after them
And they shall know that I [am] the LORD, when I shall scatter them among the nations,
and disperse them in the countries
line,
“and all / who / (are) his (Adam’s) helpers / around him (all the type spirits) / ,
and all of / his troops (wing) / I shall toss / to every / cardinal direction / ,
and=for – I draw out – the sword – after them / ;
and they (will) know / that / I (am) / IEUE / in=by me – to scatter – them – in the nations (spirits)/,
and I toss / them / (back) in the lands (north) / ;

Dan zullen zij weten dat ik de Heer ben, wanneer ik hen onder de heidenvolken verspreid
en hen in die landen verstrooi. Dan zullen zij weten dat Ik de Heer ben,
wanneer ik hen onder de heidenvolken verspreid en hen in die landen verstrooi.

“en al zijn helpers [geesten] die om hem [Adam] heen zijn en al zijn troepen
zal ik verstrooien naar iedere windrichting , want ik trek het zwaard tegen hen ;
dan zullen zij weten dat ik IEUE ben ,
wanneer ik hen verspreid in de naties [van geesten] en hen in de landen [noord] teruggooi ;

16
and·I-reserve from·them mortals-of number from·sword from·famine and·from·plague
so-that they-shall-relate all-of abhorrences-of·them in·the·nations which they-come there
and·they-know that I ieue
But I will leave a few men of them from the sword, from the famine, and from the pestilence;
that they may declare all their abominations among the heathen whither they come;
and they shall know that I [am] the LORD

 • zin context : 1. de pest : een vreemde combinatie als (m-dbr) ,
 • 2 . matrix-type-mensen : het gebruikte woord (-ish) is standaard voor “man” en “sterfelijke” ,
  maar verschillende hoofdstukken gebruiken deze term om een verschil aan te geven
  met (-adm) , de Eden-man . Ook in het verhaal van Saul tegen David komt dit aspect
  terug – met Saul als typische represent van (-ish) en David als (-adm) ,
  vandaar dat we een wat vreemde omschrijving moesten toevoegen ;
  ‘famine’ , H7458 raab ‘famine’ 101x ; ra- evil (and solarplane -b ?) ,

line,
“and=but I leave / a number of / (matrix-type-) man / from them / from the sword / ,
from the famine (evil+) / and from the plague (word in right direction for m-realm) / ,
so-that / they shall relate / all of their abominations (no eden-good) / +
in the nations [of spirits] / (into) which / they arrive / there / ,
and they know / that / I (am) / IEUE / ;

Maar ik zal uit hen een klein aantal mannen doen overblijven van het zwaard,
van de honger en van de pest, zodat zij al hun gruweldaden kunnen vertellen
onder de heidenvolken waar zij komen. Dan zullen zij weten dat ik de Heer ben.

“maar ik zal uit hen een klein aantal matrix-type-mensen doen overblijven van het zwaard ,
van de honger en van de pest [woord in goede richting voor m-realm] ,
zodat zij al hun slechtheden [geen eden-Goed] zullen vertellen +
in de naties [van geesten] waar zij komen ;
en zullen zij weten dat ik IEUE ben ;

17-18
hoofdstuk omslag : het visioen [boek Openbaring] voor deze aarde :
and·he-is-becoming word-of ieue to·me to·to-say-of son-of human bread-of·you
in·quaking you-shall-eat and·waters-of·you in·disturbance and·in·anxiety you-shall-drink
Moreover the word of the LORD came to me, saying,
Son of man, eat thy bread with quaking,
and drink thy water with trembling and with carefulness
‘anxiety’ ; different word used as next line , but root unclear ;
line,
“and it is becoming / the word of / IEUE / to me / to=by to say / ,
son of / the adm-human / , in=with trembling – you shall eat – your bread / ,
and – in trouble – and in anxiety – you shall drink – your water / ; +

Het woord van de Heer kwam tot mij: mensenkind, uw brood zult u eten met beving
en uw water zult u drinken met siddering en vol bezorgdheid.

“en het gebeurt dat het woord [in de goede richting] van IEUE tot mij komt, zeggend :
zoon van de adm-man , uw brood zult u bevend eten ,
en uw water zult u drinken met siddering en vol bezorgdheid ;

19
and·you-say to people-of the·land
thus he-says my-lord ieue to·ones-dwelling-of Jerusalem to adme ground-of ishral
bread-of·them in·anxiety they-shall-eat and·waters-of·them in·desolation they-shall-drink
so-that she-shall-be-desolated land-of·her from·fullness-of·her
from·violence-of all-of the·ones-dwelling in·her
And say unto the people of the land, Thus saith the Lord GOD of the inhabitants of Jerusalem,
[and] of the land of Israel; They shall eat their bread with carefulness,
and drink their water with astonishment, that her land may be desolate from all that is therein,
because of the violence of all them that dwell therein
‘carefulness’ , H1674 deag-ah ‘anxiety’ 6x ; Doeg the edomite ;

 • zin context : adm-grond en verlatenheid :
  we komen hier weer bij het moeilijke probleem van de Zondvloed –
  deze adm-grond is uit Eden [of misschien uit haar vallei] ,
  wellicht als “bezinksel” neergeslagen om deze aarde ?
  Hier wordt deze adm-grond gekoppeld aan “verlatenheid” [van God’s naam] ,
  en gezien Openbaring , waar alle gemengde aspecten weer onthecht worden ,
  wordt misschien “voedsel zonder kracht” bedoeld ?

line,
“and you say / to / the people (adamite-souls) of / the land [this earth] : / ,
thus / he – mylord – IEUE – says / to the inhabitants of / Jerusalem (this-earth) / +
to=by / the adamite-ground (eden-earth) of / Ishral (all eden-souls) : /
they shall eat – their bread – in anxiety / ,
and – they shall drink – their waters / in desolation (no-name) / ,
so-that (because) / the land (earth) – shall be desolated (no-name) – from her fullness / ,
from=by the violence (Canaan-cham) of / all of / the ones inhabiting / in her / ;

U moet tegen de bevolking van het land zeggen: Zo zegt de Heere HEERE over de inwoners van Jeruzalem in het land van Israël: Hun brood zullen zij vol bezorgdheid eten en met ontzetting
zullen zij hun water drinken, omdat hun land een wildernis zal worden,
ontdaan van al wat het bevat, vanwege het geweld van allen die het bewonen. </span.
“u moet tegen de bevolking van het land [deze aarde] zeggen:
zo zegt IEUE over de inwoners van Jeruzalem [deze aarde] +
bij de adm-grond van Ishral [alle eden-zielen] :
ze zullen hun brood met ontzetting eten ,
en met verlatenheid [geen naam] zullen zij hun water drinken,
omdat het land [deze aarde] een verlatenheid [geen naam] zal worden van al wat het bevat ,
vanwege het geweld [canaan-cham] van allen die het bewonen ;

20
and·the·cities the·ones-being-indwelt they-shall-be-deserted
and·the·land desolation she-shall-become and·you-know that I ieue
And the cities that are inhabited shall be laid waste, and the land shall be desolate;
and ye shall know that I [am] the LORD
line,
“and=for the – inhabited – cities – shall be deserted / ,
and the land / shall become – a desolation / , and you (will) know / that / I (am) / IEUE / ;

De bewoonde steden zullen verwoest worden en het land zal een woestenij worden.
Dan zult u weten dat Ik de Heer ben.

“want de bewoonde steden zullen verwoest worden
en het land [aarde] zal een verlatenheid [geen naam] worden; en zult u weten dat ik IEUE ben;

21-22
het visioen [Openbaring] wordt tegengehouden door zielen :
and·he-is-becoming word-of ieue to·me to·to-say-of
son-of human what ? the·proverb the·this to·you on ground-of ishral
to·to-say-of they-are-prolonging the·days and·he-perishes every-of vision
And the word of the LORD came unto me, saying,
Son of man, what [is] that proverb [that] ye have in the land of Israel, saying,

The days are prolonged, and every vision faileth?
‘faileth’ , H6 abad ‘perish, destroy’ 184x ; into abaddon ;

 • zin context : de zin lijkt een verband te leggen tussen adam-zielen én de adm-grond ;
  alsof de zielen door hun ontkenning de adm-grond op deze aarde gevangen houden
  (vergelijk het Report over het annuleren of bevestigen door zielen) ;
 • 2 . het is dus niet “ieder visioen” maar dit specifieke visioen ;

line,
“and it is becoming / the word (in the right direction) of / IEUE / to me / to=by to say / ,
son of / the adm-human / ,
what / (is) this – proverb / to=with you (souls) / on=(at?) / the adamite-ground of / Ishral / ,
to=for to say : / the days / (are) prolonged / and – all of – the (dream-) vision – perishes ? / ;

(Profetie tegen de valse profeten)
Het woord van de Heer kwam tot mij: mensenkind, wat is dat voor een spreekwoord
daarbij bij u in het land van Israël: de dagen verstrijken en elk visioen gaat verloren?

“en het gebeurt dat het woord [in de goede richting] van IEUE tot mij komt, zeggend :
zoon van de adm-man,
wat is dit spreekwoord van u [adam-zielen] op (?) de adm-grond of Ishral ,
om te zeggen : de dagen verstrijken en het hele visioen [als Openbaring] gaat verloren ? ;

23
therefore say-you ! to·them thus he-says my-Lord ieue
I-eradicate the·proverb the·this and·not they-shall-quote him further in·ishral
but rather speak-you ! to·them they-are-near the·days and·matter-of every-of vision
Tell them therefore, Thus saith the Lord GOD; I will make this proverb to cease,
and they shall no more use it as a proverb in Israel; but say unto them,
The days are at hand, and the effect of every vision
‘cease’ , H7673 shabath ‘to rest’ 71x ;
‘effect’ , H1697 dabar ‘word’, (matter, answer, cause, case, promise, reason, event) ;
line,
“therefore / say-you ! : / thus / he – mylord – IEUE – says / ,
I (will) (cause to ) cease (by eden-rest) / this – proverb / ,
and=for – (being) in=as ishral (all eden-souls) – they shall – not – quote – it – anymore / ;
but / instead / you-speak (the right direction) ! / to them : /
the days – (are) near / and=as the event (in right direction) of / all of / the (dream-) vision / ;

Daarom, zeg tegen hen: zo zegt de Heere HEERE: ik zal dit spreekwoord doen ophouden,
zodat men het in Israël niet meer als spreekwoord blijft gebruiken. Spreek daarentegen tot hen:
de dagen zijn genaderd en de inhoud van elk visioen!

“daarom, zeg tegen hen ! zo zegt IEUE : ik zal dit spreekwoord doen ophouden [door eden rust] ,
want als Ishral [alle eden-zielen] zullen zij [het spreekwoord] niet meer gebruiken ;
maar in plaats daarvan spreek [in de goede richting] tot hen :
de dagen zijn dichtbij als de hele gebeurtenis [in goede richting] van het visioen [Openbaring] ;

24-25
that not he-shall-become further any-of vision-of futility and·divination slick in·midst-of
house-of Israel that I ieue I-shall-speak which I-shall-speak word and·he-shall-be-done
not she-shall-be-protract further that in·days-of·you house-of the·rebellion I-shall-speak
word and·I-do·him averment-of my-Lord ieue
For there shall be no more any vain vision nor flattering divination within the house of Israel
For I [am] the LORD: I will speak, and the word that I shall speak shall come to pass;
it shall be no more prolonged: for in your days, O rebellious house,
will I say the word, and will perform it, saith the Lord GOD
‘prolonged’ , H4900 mashak ‘to draw’ (root) 36x ; inverse name -shm+k ?
surely ‘inversion’ of this reality can fit the inverse name and therefore the word ;
line,
“that=because / any – futile – vision – and – slick – divination – shall – nót – become – anymore/+
in the midst of / the house of / Ishral (144,000) / ,
that=for / I / IEUE – shall speak (right direction) / ,
(and) the word (in the right direction) / which / I shall speak / shall be done / ;
she (the word) shall – nót – (be) prolonged (by inverse name?) / anymore / ,
that=because / in your days / , (you) house of / rebellion (loving matrix-rule) / , +
I shall speak / the word (in right direction) / and I do it / , (being) the declaration of / mylord / IEUE / ;

Want te midden van het huis van Israël +
zal er geen enkel vals visioen of vleiende waarzegging meer zijn.
Want ik, de Heer, zal spreken. Het woord dat ik zal spreken, zal in vervulling gaan.
Het wordt niet langer uitgesteld, want in uw dagen, opstandig huis,
zal ik een woord spreken en het ten uitvoer brengen, spreekt de Heere HEERE.

“want te midden van het huis van Ishral [144,000] +
zal er geen enkel waardeloos visioen of gladde waarzegging meer zijn ,
want ik , IEUE , zal spreken [de goede richting] ,
en het woord [in de goede richting] dat ik zal spreken zal in vervulling gaan :
zij [het woord] zal niet langer uitgesteld worden, want in uw dagen, opstandig huis ,
zal ik het woord spreken en het ten uitvoer brengen , is de declaratie van IEUE de Heer ;

26-27
and·he-is-becoming word-of ieue to·me to·to-say-of son-of human behold !
house-of Israel ones-saying the·vision which he perceiving for·days many-ones
and·for·eras afar-ones he prophesying
Again the word of the LORD came to me, saying, Son of man, behold,
[they of] the house of Israel say, The vision that he seeth [is] for many days
[to come], and he prophesieth of the times [that are] far off
line,
“and it is becoming / the word (in right direction) of / IEUE / to me / to=by to say / ,
son of / the adm-male / , behold ! / the house of / ishral (144k) / , (being) the ones saying : /
the vision (as the change) / which / he / perceives / (is) for – many – days / , +
and – he (is) – prophesying – for=over – far-away – times / ;

Het woord van de Heer kwam tot mij: mensenkind, zie, die van het huis van Israël zeggen:
het visioen dat hij ziet, geldt voor over vele dagen, hij profeteert over verre tijden.

“en het gebeurt dat het woord [in de goede richting] van IEUE tot mij komt, zeggend :
zoon van de adm-man, zie, die van het huis Ishral [144,000] zeggen :
het visioen dat hij aanschouwt geldt voor over vele dagen, hij profeteert over verre tijden ;

28
therefore say-you ! to·them thus he-says my-Lord ieue
not she-shall-be-protracted further any-of words-of·me
which I-am-speaking word and·he-shall-be-done averment-of my-Lord ieue
Therefore say unto them, Thus saith the Lord GOD;
There shall none of my words be prolonged any more,
but the word which I have spoken shall be done, saith the Lord GOD
line,
“therefore / say-you ! / to them : / thus / he – mylord – IEUE – says / ,
not / shall be prolonged longer (by inverse name?) / any of / my words (in right direction) / ,
and=but – the word – which – I am speaking – shall be done /, (being) the declaration of / IEUE /.

Daarom, zeg tegen hen: zo zegt de Heere HEERE: geen van mijn woorden zal nog uitgesteld worden.
Het woord dat ik gesproken heb, zal in vervulling gaan, spreekt de Heere HEERE.

“daarom, zeg tegen hen : zo zegt IEUE de Heer :
geen van mijn woorden zal nog uitgesteld worden ,
maar het woord dat ik spreek zal in vervulling gaan , is de declaratie van IEUE de Heer.

 


22-23.10.18 — (tweede) aangepaste versie van origineel —- Report series