Ez. 13:
christelijke leiders en het struikelblok

 

  chapter context :
Ezekiel broke through a wall in chapter 12,
and this chapter continues to describe what that wall is:
as a dimensional obstacle, maintained by souls themselves,
compare how the adam soul can cancel or confirm matters .

 

hoofdstuk context :
Ezechiel brak in hoofdstuk 12 door een muur ,
en dit hoofdstuk als vervolg beschrijft wat die muur is :
als een dimensioneel obstakel , door zielen zélf in stand gehouden ,
vergelijk hoe de adam-ziel zaken kan annuleren of bevestigen (zie Report pagina’s)

 

Dit hoofdstuk adresseert specifiek alle christelijke leiders , mannen en vrouwen ,
welke door een bepaalde specifieke leugen te blijven verkondigen [lees : preken]
de ingang náar Eden voor de 144,000 verbergen – en de consequenties zijn niet mals :
God neemt deze zaak zelfs zo hoog op , dat hij mannen die deze Leugen blijven verklaren
zelfs uitsluit als kandidaten voor de 144,000 –

 

Opmerking :
Dit hoofdstuk bevat een uitspraak vier keer herhaald , als een “pas op, goed lezen !”,
en zo belangrijk is het begrijpen ervan dat Esau ermee moest knoeien , tot in het boek Exodus toe :
om zo te voorkomen dat iemand de link tussen hemzelf en de specifieke leugen zou ontdekken ;

 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

 

>Ezechiel 13

1-2
and·he-is-becoming word-of ieue to·me to·to-say-of son-of human prophesy-you ! to prophets-of Israel
the·ones-prophesying and·you-say to·prophets-of from·heart-of·them hear-you ! word-of ieue
And the word of the LORD came unto me, saying
Son of man, prophesy against the prophets of Israel that prophesy,
and say thou unto them that prophesy out of their own hearts, Hear ye the word of the LORD

 • zin context : geen nieuwe aanhef hier; de eerste zin begint met “en”, als vervolg op hoofdstuk 12;
  Ishral [als de christelijke wereld] wordt zometeen gezet tegenover ‘Jeruzalem’;
 • 2 . profeteren : als “preken”, maar de term wordt hier gebruikt gerelateerd aan uitspraken
  betreffende een bepaalde toekomst ;

line,
“and it is becoming (to pass) / the word (in the right direction) of / IEUE / to me / to=by to say /,
son of / the adm-male / , prophesy-you ! / to / the [male-] prophets [preachers] of / ishral [christian world]/,
(being) the ones prophesying [preaching] / ,
and you say / to the(se) prophets / from their (own) heart / :
hear-you ! the word [in right direction] of / IEUE / ;

Het woord van de Heer kwam tot mij :
mensenkind, profeteer tegen de profeten van Israël die profeteren ,
en zeg tegen hen die naar eigen inzicht profeteren : hoor het woord van de Heer !

“en het woord [in de goede richting] van IEUE komt tot mij , zeggend :
zoon van de adm-man ,
profeteer tegen de profeten [leiders] van Ishral [christelijke westen] die profeteren [preken] ,
en zeg tegen die profeten van hun eigen hart : hoor het woord [in goede richting] van IEUE ;

 
3-4
thus he-says my-Lord ieue woe ! on the·prophets
the·decadent-ones who ones-going after spirit-of·them and·to·so-as-not they-see
as·foxes in·deserted-places prophets-of·you ishral they-become
Thus saith the Lord GOD; Woe unto the foolish prophets, that follow their own spirit,
and have seen nothing! O Israel, thy prophets are like the foxes in the deserts

 • ‘foolish’ , H5036 nabal ‘foolish’ 18x ; nb+deity ; -nabel ‘senseless, fade’ ; Nob ‘Memphis’
  (into -No , eastside of Memphis) ; nba ‘prophet’ , Nebu ‘Thoth’ ; complex root ;

‘foxes’ (jackal?) H7776 shual ‘fox’ 7x ; futility (shua) + deity ; into Sheol , underworld ABT’U ;
‘deserts’, H2723 chorb-ah ‘waste places, ruins’, princes cluster, negative; this earth; used before,

 • zin context : de term “vossen” ligt te dicht bij -Sheol om niét te verbinden ;
  het “eigen geest volgend” betekent dan “de versie van de onderwereld volgend”,
  wat weer erg dichtbij het zogenaamde “moderne bewustzijn” komt;
  herinnert U zich hoe Christus Herodes “de vos” noemde;

line,

“thus / he – mylord – IEUE – says : /
woe ! / on=unto / the foolish – prophets / who / (are) walking / after / their (own) spirit / ,
and=for to so-as-not=preventing / (that) they see / :
Ishral [christian world] / ,
your prophets – (have) become – as foxes [serving underworld] – in deserted places [this earth]/:

Zo zegt de Heer :
wee de dwaze profeten die hun eigen geest volgen zonder iets te hebben gezien !
Als vossen tussen de puinhopen zijn uw profeten geworden , Israël :

“zo zegt IEUE :
wee de dwaze profeten die hun eigen geest volgen, wat verhinderd dat ze zien :
als vossen [de Sheol onderwereld dienend] in de ruïnes [deze wereld] +
zijn uw profeten [leiders] geworden , Ishral [christelijke westen] :

 
5-6
not you-ascend in·the·breaches and·you-are-diking stone-dike on house-of ishral to·to-stand-of
in·the·battle in·day-of ieue they-perceive futility and·divination-of lie the·ones-saying
averment-of ieue and·ieue not he-sent·them and·they-waited to·to-confirm-of word
Ye have not gone up into the gaps, neither made up the hedge for the house of Israel to stand
in the battle in the day of the LORD. They have seen vanity and lying divination, saying, The LORD saith:
and the LORD hath not sent them: and they have made [others] to hope that they would confirm the word
‘gaps’ , H6556 perets ‘breach’ [into inner-court of Eden] 19x , see posted Is. 58 ; as singular ;
‘made up’ , H1443 gadar, in Is.58 and Amos repeated as “repairer of the breach”, repair the wall,

 • ‘hedge’ H1447 gader ‘wall, fence’ 11x ; same line used in Ez.22 , positive ; rather dike as wall ;
  g-cluster too small ; unclear meaning ;
  ‘for (on)’ H5921 ‘al ‘on, over, concerning, related to, on account of, etc’ ,
 • ‘divination’ , H7081 qesem ‘divination’ 11x ; -qasam ‘properly: to distribute ; divination , to use’ ,
  difficult root ; -qas-ah ‘bowl, jar , -qaseth ‘case’; glyph P-TERÁ , Bhraspati in Rg-Veda ,
  as mutilated eden-construct now North; 6th sense or ‘fed by the brow-chakra’, very Negative;
  also same root as “treason, conspiracy”, see below;
 • zin context : de term ‘bres’ wordt exclusief gebruikt voor de invasie in Eden , enkelvoud ;
  de “verdedigings-wal” ook op andere plaatsen in verband met de 144 – zie gepost hoofdstuk ;
 • 2 . derde oog : via het voorhoofd kan de dualistische dimensie “beelden” laten verschijnen ,
  terwijl God uitsluitend rechtstreeks tot de ziel spreekt ;
  let op het verband tussen “de vossen” in vorige zin , als uitvoerders van modern bewustzijn
  en onmiddellijk gevolgd door “het derde oog” als beeldscherm ván dat bewustzijn ;
  jammer genoeg zijn we nog niet achter de wortel van ‘leugen’ gekomen ;
 • 3 . let op het “spreken [in de goede richting]” – deze wortels zijn belangerijk omdat er ook
  léugens gesproken [in de goede richting] kunnen worden (zie volgende zin !) ;
 • 4 . de term (-dbr) niet alleen als “woord” , maar ook “concept” etc , vergelijk Jesaja 2 ;

line,
“you ascend – nót / (to stand) in the breach [into inner-court] / , +
and=nor are restoring / the (stone-) dike / on=by means of / the house of / ishral [144,000] / , +
to=for to (can) stand / in battle / in the day ]=tribulation] of / IEUE / ;
they perceive / futilities (foxes) / and the – lie – of divination / saying / (it) (is) the declaration of / IEUE / ,
and=yet IEUE / (has) not / sent them / ,
and they (caused) to wait / to=for – the word [or: concept] (in the right direction) to be fulfilled / ;

U bent niet in de bressen geklommen , en voor het huis van Israël wierp u geen muur op
om op de dag van de Heer staande te blijven in de strijd .
Zij schouwen valse visioenen en leugenachtige waarzeggerij , zij die zeggen : de Heer spreekt .
Hoewel de Heer hen niet gezonden heeft , verwachten zij dat het woord zal uitkomen !

“u klimt niet in de bres [van het veroverde Eden] ,
en restaureert niet de verdedigings-wal door middel van het huis van Ishral [144,000] +
om zo staande te blijven op de dag van IEUE [begin Openbaring] ;
zij [de leiders] schouwen onzin , en de leugen van waarzeggerij [via het derde oog] ,
zeggend : IEUE spreekt [in goede richting] , hoewel IEUE hen niet gezonden heeft ,
en zij hebben de verwachting opgewekt dat het woord [of: concept] vervuld wordt ! ,

 
7-8
?·not vision-of futility you-perceived and·divination-of lie you-said and·ones-saying averment-of ieue
and·I not I-spoke therefore thus he-says my-Lord ieue because to-speak-of·you futility
and·you-perceive lie therefore behold·me ! to·you averment-of my-Lord ieue
Therefore thus saith the Lord GOD Have ye not seen a vain vision, and have ye not spoken a
lying divination, whereas ye say, The LORD saith [it]; albeit I have not spoken?

Because ye have spoken vanity, and seen lies, therefore, behold, I [am] against you,
saith the Lord GOD.

 • zin context : zie “het onzin sprekend [in de goede richting]” ;
  Dus wel de geloofs-taal gebruikend , maar toch on-waarheid zeggend ;

line,
“(is) (it) not / the vision / (being) the futility / you perceived / ,
and – the lie of – divination [3d eye] / you (have) said / , +
and=as the ones saying : / (it) (is) the declaration of / IEUE ? / , and=yet – not – I (have) – spoken / ;
therefore / thus / he – mylord – IEUE – says / :
because / [though] you spéak [the right direction] / (but it is) futility / and you perceive / a lie / ,
therefore / behold-me (just watch me)!/(being) to=against you /, (is) the declaration of/mylord/ IEUE /;

Ziet u dan geen vals visioen , en spreekt u geen leugenachtige waarzegging uit door te zeggen :
de Heer spreekt , hoewel ik niet gesproken heb ?
Daarom , zo zegt de Heere HEERE : omdat u valse dingen spreekt en leugen schouwt ,
Daarom : zie , ik zál u , spreekt de Heere HEERE .

“is het niet een onzin-visioen dat u heeft geschouwd ,
en de leugen van waarzeggerij [3e oog] (dat) u heeft gezegd ,
als degenen die zeggen : het is de verklaring van IEUE — hoewel ik niet gesproken heb ?
daarom , zo zegt IEUE de Heer : omdat u onzin spreekt [in goede richting] en leugen schouwt ,
daarom zie mij tegen u zijn , is de verklaring van IEUE de Heer ;

 
9
and·she-becomes hand-of·me to the·prophets the·ones-perceiving futility and·the·ones-divining
lie in·deliberation-of people-of·me not they-shall-become and·in·writing-of house-of ishral not
they-shall-be-written and·to adme ground-of ishral not they-shall-come and·you-know that I Lords ieue
And mine hand shall be upon the prophets that see vanity, and that divine lies:
they shall not be in the assembly of my people,
neither shall they be written in the writing of the house of Israel,
neither shall they enter into the land of Israel; and ye shall know that I [am] the Lord GOD
‘writing’ , H3791 kethab ‘edict, registration, script’ 15x ; unclear root ;

 • zin context : de harde sanctie komt natuurlijk vanwege het grote belang bij de 144 ;
  omdat deze zinnen aan de mannen zijn gericht , wordt het verband gelegd met die groep ;

line,
“and=for – (she) my hand – (shall) become / to=against / the(se) prophets [preachers] : / ,
the ones perceiving / futility / and the ones divining [3d eye] / the lie / ;
they – shall – nót – become – in=part-of the assembly of / my people / ,
and=for – they shall – nót – be listed – in the register of / the house of / ishral [144,000] / ,
and=and – they shall – nót – enter – the adamite-ground of – ishral [eden] / ;
and you know / that / I / (am) IEUE (of) / lords / ;

Mijn hand zal tegen de profeten zijn die valse visioenen zien en leugen waarzeggen.
Zij zullen niet tot de kring van Mijn volk behoren,
zij worden niet ingeschreven in het register van het huis van Israël,
en komen niet in het land van Israël. Dan zult u weten dat Ik de Heere HEERE ben.

“mijn hand zal tegen de profeten [leiders] zijn die onzin-visioenen zien en leugen waarzeggen :
zij zullen niét tot de kring [=144k] van mijn mensen behoren ,
want zij worden niet ingeschreven in het register van het huis van Ishral [144,000] ,
en zullen niét het adm-land van Ishral [alle eden-zielen] binnengaan –
dan zult u weten dat ik IEUE de Heer ben ;

 
10
door de leugen versterken de (mannelijke) leiders het gebied buiten Eden :
because and·in·because they-beguile people-of·me to·to-say-of peace and·there-is-no peace
and·he building division and·behold·them ! ones-plastering him untempered-plaster
Because, even because they have seduced my people, saying, Peace; and [there was] no peace;
and one built up a wall, and, lo, others daubed it with untempered [morter]
‘because’ , H3282 yaan ‘because, even, seeing, forasmuch, that, whareas, why’

 • ‘seduced’ , H2937 ta-ah ‘misled, beguile’ 1x ; very small cluster ; we still think “place-T”
  as “dimensional centre” ; -tan immediately Negative (hire for whoring ,
  we consider as place-T now north ; etc) ; opposed to -ts (tsiun) ?
 • ‘built’ , H1129 usual term for ‘to build’ -bna ;
 • ‘wall’ , H2434 chayits ‘wall’ 1x ; cluster : chuts ‘street ; outside’ 164x , negative, ‘outside-eden’ ;
  compare posted Ez.24 , the angels weeping outside ; ‘wall’ is -qyir in next lines ;
 • ‘daubed’ , H2902 tuach ‘plaster, smear’ 12x ; -ch eden-life+place-T ;
 • ‘untempered’ , H8602 thaphel ‘foolish, whitewash (only here in Ezekiel) , tastelessness’ 7x ;
  thaph+el deity ; thoph ‘tambourine’ 17x [glyph TEB] thaphaph ‘beating (a drum)’ 2x Nahum ,
  thipl-ah ‘foolish’ 3x ; thoaph-ah ‘horns, strength, peak’ 4x , but likely place-T+nostril ! (aph) ;
  the -ph is often negative (pharez, pharaoh, etc) ;
  8603 thophel , there is an entire chapter about -thopheth as place-T (dimensional centre) ,
  compare same theme in 2nd half of chapter ‘to sew’ -thaphar 8609 ;
  H8605 thephill-ah ‘prayer’ 77x, but few times in prophets, negative colour; -phalal ‘pray’ 84x,
  phalal is less negative but neither positive [ph+double-deity], so -ph-ll becomes th-ph-ll;
  rendering automatically the -thefill-ah as foolishness , here as root -thaphel ;
  “place-th cut-off (ph) as deity (el)” , but immediately related tot he second part of this chapter ;

zin context : Geknoei : het ‘buitengebied’

 • we begrijpen dat het vergezocht lijkt , maar moeten de context van de verzen lezen –
 • a] er is geen enkele reden om de -chayits cluster als “muur” te vertalen : geen enkel ander begrip
  in deze cluster heeft met “muur” te maken : hier heeft Esau gewoon een woord bedacht
  om een thema muur-bepleisteren-wit te suggereren ;
  het “buitengebied” zagen we eerder in Ezechiel , namelijk daar waar de engelen huilden ;
  als de buitenhof , als het betwiste gebied vlak boven Eden ;
geknoei : pleisteren en pleister (-kalk) : twee verschillende clusters : -T en -Th ;
er wordt vier keer (!) in dit hoofdstuk herhaald “pleisteren-pleister”
als een “goed lezen!”, we zijn er dan ook maar even voor gaan zitten .

 • a] het belangrijkste verschil zijn de verschillende clusters
  van -T (tet) en -Th (tav), Grieks TH,
  de eerste in de 2000 en de tweede in de 8000 categorie van Strong’s ;
  waarbij “pleisteren” als -tuach (tet-cluster) NIET gerelateerd is aan -thophel (tav-cluster) , en “pleister”bovendien H6083 -aphar is ; dus hier als suggestieve noodgreep gebruikt is ;
 • b] het gebruikte [of misschien overgebleven] woord is -thaphel , uit de (tav) cluster ;
  de echte wortel is -toph , beschreven als “tambourine” 17x ; zodra de suffix -el bijgevoegd is verandert de term van een toch
  al negatief begrip naar een érg negatieve : -tophel en -tipl-ah
  zijn beide “dom, smakeloos, gek” – als erg vreemd woord in zo’n belangrijk hoofdstuk!
  Nogmaals , er is geen enkele reden om deze wortel te vertalen in pleister of kalk ,
  en we hebben hier te maken met een expres bedachte textuele corruptie –
  gezien de context moet het originele woord
  -topheth zijn geweest , “plaats-th als ingang” ,
  welke [ingang] dan wordt verborgen [bepleisted] dóor deze leiders ;

de wortel -th en -theph : de ingang naar de andere dimensie :
en we moeten dus nog verder terug .
In Ez. 9 wordt beschreven hoe “gelovigen een merk krijgen op hun voorhoofd”, dit als H8420 -thav ,
en het hoofdstuk staat in verband met “de ingang in het noorden” .
Jeremia 9 handelt over “een plaats in het noorden” genaamd -thopeth , welke deel zal zijn van de
vallei genaamd ‘Armageddon’, ten noorden van eden . Juxtapositie laat zien dat -thav goed is ,
maar thoph en -thaph niet : zelfs dat de -th op zichzélf gebruikt wordt , waardoor volgende lettergrepen
zorgen voor veranderende klinkers (-tho-aph, -theph-ill-ah, etc) .
Hiëroglyfen hebben een glyph -TH , wel iets weg hebbend van een startkabel voor een accu ,
en de bedóeling is ook precies hetzelfde : namelijk “contact maken [met plaats-T van eden’s-Huis-H]” .
De glyph THEP’HT als “gat in de grond, grot” laat zien dat zij contact maken mét die Eden-plaats ,
en THEP’HET komt al dichtbij de plaats -Thophet in het noorden .
De volgende aanwijzing staat in Ez. 30 , waar God “de arm van Pharao breekt , die in Thehpanes is” ;
de laatste als een origineel Egyptische term , ofwel van TEPH’ET danwel TEFNUT (waar -ph de -f is) ;
en we zullen zien hoe in dat hoofdstuk “de arm” terugkomt !
Over diezelfde plaats gaat de opdracht aan Mozes “neem stenen in beide handen , en leg ze in de
steen-oven bij de ingang van het huis van Pharao , dat in Thehpanes is” –

dus de ingang van het ‘huis’ [dimensie] is in Thehpanes : als Thophet in het noorden !

In het diagram is de plaats van Eden als -thav aangegeven als T-e , nu in hun noorden als T-m ;
en de blauwe pijl is dan “de arm van de Pharao” , om zo hun plaats T-m in het noorden te hóuden ;
dus de arm van de Pharao “steunt” óp “de arm van God” , ongeveer zoals een acrobaat met zijn
voeten in de lucht op de handen steunt van de acrobaat die hem draagt (inversie-thema) ;
waar de vróuwelijke leiders in dit hoofdstuk “de eden-arm zelf gevangen houden” ;
de ingang en de dimensionale muur :
in hoofdstuk 9 moet Ezechiel door dezelfde dimensionale muur [qiyr] heen graven en ziet dan een
“toegang” , en eenmaal aan de andere kant [dimensie] gekomen ziet hij allemaal vieze insecten .
Het woord voor ‘muur’ is dezelfde als gebruikt in dit hoofdstuk ; en óok in het vorige hoofdstuk ,
waar Ezechiel letterlijk door de muur van zijn huis moest breken – om voor te stellen wat de
144,000 óok (moeten) doen ;
pleisteren :

meestal als Negatief : de “witgepeisterde graven” uit het nieuwe testament ;
het “de ogen bepleisteren (opdat zij niet zien)” in Jesaja ; dus als een “actief verbergen” ,
gecombineerd met -thophet als “het verbergen van de ingang” !

de grootste zonde , in deze zin :
door het geloven van de Leugen verbergen de leiders de ingang [in de vijandige dimensionale muur] ,
als precies de ingang die de 144,000 moeten vinden en door moeten komen !!
vergelijk ook de “is de Schrift met opzet verkeerd vertaald” pagina ;

line,
“because / and=as in=for the reason that / they mislead / my people / ,
to=by to say / ‘(eden-) peace’ / and=yet there-is-no / (eden-) peace / ;
and=for it / (is) the (act of) building / the óutside-region (outer-court of eden) / ,
and behold-them ! / plastering [=actively hiding] / him / (being) the entrance-as-place-T-matrix / ;

Daarom, ja, omdat zij Mijn volk misleid hebben door te zeggen: Vrede, hoewel er geen vrede is,
bouwt de een een wankele muur, en zie, dan bepleisteren anderen die met kalk.

“want de reden is dat zij mijn mensen misleiden ,
door te zeggen : (eden-) vrede , hoewel er geen (eden-) vrede is :
want het is (als) het bouwen aan het búitengebied [buiten eden] ;
en zie hun hem ‘de ingang-als-plaats-T-matrix’ bepleisteren [=actief verbergen] ;

 
11
say-you ! to ones-plastering-of untempered-plaster and·he-shall-fall he-becomes downpour
one-overflowing and·you stones-of hail they-shall-fall and·wind-of tempests she-shall-rend
Say unto them which daub [it] with untempered [morter], that it shall fall: there shall be
an overflowing shower; and ye, O great hailstones, shall fall; and a stormy wind shall rend [it]

 • ‘shower’ , H1653 geshem ‘rain (-shower) 35x ; g-cluster dual-essence ; gaash ‘shake, quake’ 6x ;
  into goshen ; no other root , appears positive ;

‘stormy wind’ , H5591 caar ‘tempest, whirlwind’ 24x ; “from the south (from eden)”, Zech.9 ;

 • zin context : omdat de eerste “u” een adressering is , zou de volgende “u” dat ook moeten zijn ;
  het is niet logisch dat met die laatste ‘u’ de hagelstenen aangesproken worden ;
  probleem : de vraag is of het tweede “u” er echt stond – want dat heeft grote consequenties :
  de hagel komt pas in Openbaring 16 –
  bijna alsof deze leiders dan de hele gruwelijke rit moeten gaan uitzitten …?
 • 2 . na zin 10 slaat het nu ergens op “dat dit centrum plaats-T neer zal vallen” ;
  de hagelstenen als beschermende laag rondom plaats-T , zie glyph SHENÁT ,
  als “(de hagel) de plaats-T van heil (nu matrix) omcirkelend” ;

line,
“say-you ! / to / the ones plastering [to hide] / the entrance-as-place-T-matrix / :
and=as he [place-T-matrix] shall fall (-down) / , +
it becomes / the – overflowing (and cleansing) – rain (dual-essence+) / ,
and=yet (on?) you / the hail – stones (protective around place-T-adam) – shall fall down / ,
and=for – (she) the eden-breath / (being) the southern whirlwind (eden’s) – shall rend / ;

Zeg tegen hen die met kalk bepleisteren , dat hij omvallen zal .
Er komt een alles wegspoelende regen en u , hagelstenen ,
u zult neervallen en er zal een stormwind losbarsten .

“zeg tegen hen die ‘de ingang-als-plaats-T-matrix’ bepleisteren [=actief verbergen] ,
dat hij [die plaats] neer zal vallen , en er komt een alles wegspoelende regen ,
en (op?) u zullen hagelstenen neervallen , +
want zij de adem [eden’s] als de stormwind [uit het zuiden, eden] zal losbarsten ;

 
12
and·behold ! he-falls the·sidewall ?·not he-shall-be-said to·you where ? the·plaster which you-plastered
Lo, when the wall is fallen, shall it not be said unto you, Where [is] the daubing wherewith ye have daubed [it]?

 • ‘wall’ , H7023 qir , ‘side’, by implication ‘sidewall’ 74x ; to -qiyr , invading Eden ;
  2] as “side of the altar” , where qir is their fiery-furnace ; [inverted wall] ,
  the same wall Ezekiel saw in the north ; as “the wall of iron [as the pot] between him and earth” ;
  he sees a wall with ‘an opening’ [place-T] and he enters tó the other side , and [looking back]
  the wall is filled with images of unclean images – for he is now inside the pot , as their realm ;
  also the same wall he has to dig through [related to adam and the 144,000] in posted chapter 12 ;
  semitic root q-r Akkadian -qîru ‘asphalt, hot bitumen’ [kiru] , kîru ‘oven, kiln’ (so we need -k cluster) ,
  kûru ‘smelting furnace’ ; but ‘wall’ we only see -igâru (-gar,qar) ; probably step-down ;
  3] in glyphs stepdown -QER , KER , GER , KHER and ‘HER ; unlikely as TCHER “border-sky wall”,
  which is more north ; see QER and QERÁ for shield and cavern [place-T below] ; also -magen as
  shield [2x corrupted as if God were this -magen shield ,should be ‘deliverer’ – magan] ,
  no -mag root so instead -gan [eden-] garden + m-realm ;
  note the serpent QERE’HUT goddess of Succoth as ‘the city of THEKT’ ; the place where Jacob
  built a house and booths for his cattle [feast of booths] should anull the 12 QERRT-caves ;
  but the point is glyph -TH “connects to hebrew-house-H’s place-T” (compare -thoph) ;
  see THEPH’ET-cave and compare -thoph , -thaph ; see also Succoth starting with glyph -TH ;
  4] in sura 18 ‘allah’ fully supports his Osiris as the horned deity zul-qar-nain , note the -qr again ;
  the latter ‘builds a wall of fiery tar between two mountains’ so that ‘the people cannot cross’ ;
  note the ‘fiery tar’ and the relation to Akk. ‘hot bitumen’ and to ‘furnace’ in general ; wall is same here ;
  5] in scripture : “Kir [qir] uncovered the shield” at the invasion of Eden , so Qir and -magen are directly
  linked here , -magen as the so-called “shield of david” but factually egyptian sorcery [flower of life]
  as the qiyr-wall now inversed for thém ; ma-gen as “corrupted (eden-) garden -gan + m-realm ;
 • ‘daubing’ , H2915 tiach ‘mortar, plaster’ 1x ; but ‘plaster’ was H6083 -aphar (line 10) ;
  always suspicious when 1x ; 2902 tuach ‘to plaster , replaster’ 12x , negative , ‘to hide’ ;
  tuch-ah ‘inward parts’ 2x ; tchown ‘handmill, millstone, to grind’ 1x ;
  tachan ‘to grind, grinder’ 8x ; tachan-ah ‘grinding mill’ 1x ; place-T must bé the grinding-mill
  because ‘plaster’ is nonsense : compare the “churning of the milky ocean” by rotation ;
 • zin context : nu hun dimensionale-centrum (T-matrix) neergevallen is , valt ook de dimensionale muur
  welke dóor dat centrum in het noorden gehouden werd . De muur mag gezien worden als een nu
  omgekeerde omhoog-gehouden paraplu [of als een schild tégen eden] ; het gestolen water wordt
  door die paraplu voor hen vastgehouden [“hun schatkamers van gestolen goederen”] ,
 • maalsteen : Rg-Veda heeft het eindeloos over hun maalsteen , zie afbeeldingen ;

line,
“and behold ! / the (dimensional-) wall [kept up in the north by T-matrix] – falls-down / ;
shall it – not – be said / to (about?) you / :
where / (is) the grinding-mill [as place-T-matrix] / which / you plastered [=to hide] ? / ;

Zie, als de muur omvalt, zal dan tegen u niet gezegd worden:
Waar is de pleisterlaag die u aangebracht hebt?

“en zie de [dimensionale-] muur neervallen [omhooggehouden door T-matrix] ;
zal dan niet (tegen, over) u gezegd worden :
waar is de molen-als-maalsteen [plaats-T-matrix] die u overgepleisterd [=verborgen] heeft ? ;

 
13
therefore thus he-says my-Lord ieue and·I-rend wind-of tempests in·fury-of·me
and·downpour one-overflowing in·anger-of·me he-shall-become
and·stones-of hail in·fury to·to-finish-of
Therefore thus saith the Lord GOD; I will even rend [it] with a stormy wind in my fury; and there shall
be an overflowing shower in mine anger, and great hailstones in [my] fury to consume [it]
‘fury’ , H2534 chem-ah ‘fury, etc’ , likely colour as “revenge for cham” ,
line,
“therefore / thus / he – mylord – IEUE – says : /
and=for I tear (it) apart / (by) the spirit-breath-air [of eden] / +
(being) the whirlwind from the south [eden] / in=as my fury [revenge for cham] / ,
and the – overflowing (and cleansing) – rain (dual-essence+) / shall become – in=as my anger [nostril] / ,
and the – hail – stones / in=as the fury [revenge for cham] / to=for complete destruction / ;

Daarom, zo zegt de Heere HEERE: In Mijn grimmigheid zal Ik een stormwind doen losbarsten,
in Mijn toorn zal er een alles wegspoelende regen komen, en hagelstenen in grimmigheid,
tot een vernietigend einde.

“daarom, zo zegt IEUE de Heer :
want in mijn toorn zal ik [eden’s] adem als de stormwind uit het zuiden doen losbarsten ,
en een alles wegspoelende regen zal worden als mijn woede [nostril als plaats-T] ,
en hagelstenen zullen worden als mijn toorn voor volledige destructie ;

 
14
and·I-demolish the·sidewall which you-plaster untempered-plaster
and·I-cause-to-touch·him to the·earth and·he-is-exposed foundation-of·him
and·she-falls and·you-are-finished in·midst-of·her and·you-know that I ieue
So will I break down the wall that ye have daubed with untempered [morter],
and bring it down to the ground, so that the foundation thereof shall be discovered, and it shall fall,
and ye shall be consumed in the midst thereof: and ye shall know that I [am] the LORD
‘bring it down’ , H5060 naga ‘to touch’ [as Eve said] , serpent-cluster ;
line,
“and=for I demolish / the [dimensional-] wall [furnaces on other side] / +
Which’s – entrance as-place-T-matrix – you plaster [=to hide] / ,
and i cause it to touch [serpent] / to / the land [earth ?] / and – his – foundation – is exposed / ,
and she (=the wall, now eden’s?) falls-down / and you will be destroyed / in her midst / ,
and you (will) know / that / I / (am) / IEUE / ;

Zo zal ik de muur omverhalen die u met kalk bepleisterd hebt
en ik zal hem op de aarde neer doen storten ,
zodat zijn fundament blootgelegd wordt .
Zo zal de stad vallen , en u zult in het midden ervan omkomen .
Dan zult u weten dat ik de Heer ben .

“want ik zal de muur omverhalen welk’s ‘ingang als-plaats-T-matrix’ u pleistert [=actief verbergt] ,
en ik zal hem het land [aarde] laten aanraken [serpent] , zodat zijn fundament blootgelegd wordt ,
en zij [de muur] zal neervallen , en u zult in het midden van haar omkomen ;
dan zult u weten dat ik IEUE ben ;

 
15
and·I-finish fury-of·me in·the·sidewall and·in·the·ones-plastering him untempered-plaster
and·I-shall-say to·you ain there-is-no the·sidewall u·ain and·there-is-no the·ones-plastering him
Thus will I accomplish my wrath upon the wall, and upon them that have daubed it with untempered [morter],
and will say unto you, The wall [is] no [more], neither they that daubed it
line,
“and=for – my fury – (will be) the destruction by me – in=as the [dimensional-] wall / , +
and in=as the ones plastering [=hiding] / he / the entrance as-place-T-matrix / ,
and I shall say / (to,about) you / there-is-no / wall / and there-are-no / ones plastering / him [place-T] : / +

Zo zal Ik Mijn grimmigheid ten uitvoer brengen tegen die muur
en tegen hen die hem met kalk bepleisterden. Ik zal tegen u zeggen:
die muur is er niet meer en zij die hem bepleisterden, zijn er niet meer,
“want mijn toorn zal de vernietiging door mij zijn van de [dimensionele-] muur ,
en (ook) van hen die hem ‘de ingang als-plaats-T-matrix’ pleisteren [=verbergen] –
en ik zal over u zeggen :
er is geen muur (meer) noch zij die hem [plaats-T] bepleisteren [=verbergen] ;

 
16
het onderwerp van de onzin-visioenen en waarzeggerij van leugen wordt gegeven :
prophets-of Ishral the·ones-prophesying to Jerusalem and·the·ones-perceiving for·her
vision-of peace and·there-is-no peace averment-of my-Lord ieue
[To wit], the prophets of Israel which prophesy concerning Jerusalem,
and which see visions of peace for her, and [there is] no peace, saith the Lord GOD
‘see’ , H2374 choz-eh ‘a seer, seers, seeing (perceiving)’ 21x ; 1x ‘pact’ [with Sheol] , chaz-ah 51x ;
‘concerning’ , H413 ‘el ‘concerning 31x, about 12x, toward 75x, etc’ ;

 • zin context : het “willen” mag legaal ingevoegd worden in de syntax van de hebreeuwse grondtext ;
  hier geeft de toevoeging een verassende kleur aan de zin ;
  vergeet U hier niet de link te leggen met “vossen” en “modern bewustzijn” ;

line,
“the prophets [leaders, preachers] of / ishral [the christian world] / +
(are) the ones prophesying [preaching future] / to=over / [this] Jerusalem / ,
and=as the ones perceiving / the vision of – (eden-) peace – for her / , and=yet there-is-no / (eden-) peace/,
(being) the declaration of / mylord / IEUE / ;

te weten de profeten van Israël die over Jeruzalem profeteren en er een visioen van vrede voor zien ,
hoewel er geen vrede is , spreekt de Heere HEERE .
“de profeten [leiders] van Ishral [christelijke westen] zijn degenen die over Jeruzalem profeteren ,
als degenen (die) een visioen van (eden-) vrede dóor (middel van) haar (wíllen) schouwen ,
maar er-is-geen (eden-) vrede , spreekt [in goede richting] IEUE de Heer ;

 
17
Hoofdstuk omslag – nu tegen de vrouwen :
and·you son-of human place-you ! faces-of·you to daughters-of people-of·you
the·ones-prophesying from·heart-of·them and·prophesy-you ! on·them
Likewise, thou son of man, set thy face against the daughters of thy people,
which prophesy out of their own heart; and prophesy thou against them

 • zin context :
  hier blijkt hoe vrouwen een ander type “rechtsgebied” hebben dan de mannen , hiervoor –
  waar de man verantwoordelijk is “voor de omgeving” [lees : buitengebied] , als bescherming
  vóor Eden , is de vrouw dat “voor de constructen van eden zelf” ;
 • 2 . het “set your face against” betekent dat deze categorie als vrouwen koppig is ,

line,
“and you / , son of / the adm-male / , set-you ! / your face / to=against / the daughters of / your people / ,
(being) the ones prophesying / from their (own) heart / and prophesy-you ! / on=against them / ;

En u, mensenkind,
richt uw blik op de dochters van uw volk die naar eigen inzicht profeteren, en profeteer tegen hen.
“en u , zoon van de adm-man [of als Ezechiel – of wij] ,
richt uw aangezicht ferm tegen de dochters van uw mensen die uit hun eigen hart profeteren ,
en profeteer tegen hen ;

 
18
and·you-say thus he-says my-Lord ieue
woe ! to·ones-sewing cushions on all-of armpits-of hands-of·me
and·ones-making the·kerchiefs on head-of every-of stature to·to-hunt-of souls
?·souls you-are-hunting to·people-of·me and·souls to·you you-are-keeping-alive
And say, Thus saith the Lord GOD; Woe to the [women] that sew pillows to all armholes,
and make kerchiefs upon the head of every stature to hunt souls!
Will ye hunt the souls of my people, and will ye save the souls alive [that come] unto you?

 • ‘sew’ , H9609 thaphar ‘to sew’ 4x ; also of clothes in Genesis 3 ; (illegal mixture) , note (-th-aph) ,
  either the weaver goddess Neith -NT at adamite-throne in outer-court or goddess TAIT ;
 • ‘pillows’ , H3704 keseth ‘(magic) band, pillow’ 2x , in this chapter ; we saw root -kas as -kasap
  “sorcery” (kasapya in Rg-veda) ; kes ‘sworn’ 1x ; kas-ah ‘cover, hide, covering’ 152x ;
  cows ‘cup’ 33x ; into Cush ;
  2) Akk. kashshâptu ‘sorceress’ (from -kasapya) ; kasû ‘to bind the arm’ (and compare text !) ;
  kasãmu ‘to grind down, cut up, prune’ ; kâsu ‘goblet, bowl’ (jar qas-ah?) ;
  kâshû ‘to be cold, to cool, winter’ (glyph QEBH’ “cool-down” ?) ; kishpu ‘magic’ ;
  kissu ‘shrine, chapel’ ; kussu ‘throne, seat, chapel’ ; Sum. ‘divination’ IGID ;
  from -IGI “eye, to look, to see” cluster (the Igigi , Watchers) ; see divination ;
 • ‘to (on)’ , H5921 ‘al ‘on, upon, according to, on ground of, according to, on account of, concerning, etc’ ,
 • ‘armholes’ , H679 atstsil ‘armpits, joint, long’ 3x , unclear ; atsal ‘join, unite, withhold’ 5x
  (perhaps) ; Ez.41 links it to ‘length of a cubit’ [as the underarm from elbow to top of fingers] ;
  the ‘cubit’ in next line defends this interpretation , as the literal measure of a [cubit-] height ;
 • ‘kerchiefs’ , H4555 mispach-ah ‘veil, kerchief’ 2x ; said from saphach but cannot be ;
  mispach-ath ‘scab (of skin)’ 3x ; sappach-ath ‘scab’ 2x ; that is better ; + m-realm ;
  likely candidate is glyph SEKH “net, hunting-net” also as verb “to hunt”, SEKH’T upside-down ;
  2) Akk. Sappu ‘bright, pure, arrowhead, weapon, metal mirror, metal bowl’ ; sapâru ‘a net’ ;
  sapânu ‘cut, engrave, destroy’, [kerchief as veil] , sippu ‘door frame or jamb’, ‘sapâku ‘heap up,
  to cast, to fashion, to winnow’ ; ‘sappu ‘oil jar, vessel’ ; ‘siptu ‘magician , sorcerer, spell, etc’ ;
  and ‘sipatu ‘wool, fleece, hair’ [‘wool’ is used for a section on top of the eden-vine] ;
  B] the ‘binding and loosening’ is the theme here , or the “to anull of confirm [in heaven]” theme ;
  Babylonian magical texts tell of ‘white and black wool being tied to someone or someone’s bed’,
  and compare how -sipatu is ‘wool’ ; little figurines were found with wire twisted around arms
  and ankles [in Mareshah] . The used verbs suggest “defending or attacking” as magical practice ;
  2] if “wool” is related tot he eden-vine then it is about “binding the eden-arm (the vine)” ;
  C] The same practice of ‘binding the arms’ is today’s “tefillin” , a so-called “prayer-band” ,
  derived from the rather negative -phalal “prayer” , used mainly in the East [by Daniel, Nehemia, etc]
  because of the el-el double-deity ; phalal glued to -Th as (th-phill-ah) as combined construct ,
  also “prayer” but even móre Negative ; in but only seven occasions [from 83x] in Prophets as
  negative ; often used in Psalms but not bý David , but written as attributed to him ;
 • manipulation / tampering :
  ‘prayer-bands’ are attempted to be justified by Deut.6:8 “and you tie them – for sign – on hand of you” ,
  but this is NOT referring to any ‘bonds’ but to “the words of God” . The said verb is 7195 qashar
  as “to tie, to bind, stronger, (to conspire 19x, sic)’ 44x ; -qesher ‘treason, conspiracy’ 14x ,
  then -qasam ‘diviners’ [as used here] : the entire -qas root is polluted and certainly was not the
  original verb – far too negative to can connect with “the word [in right direction]” .
  Deut.11:18 , same theme and same words used ; BUT :
  Ex.13:16 “and he becomes – to sign – on hand of you” – 4 times this expression as “read well!” ,
  We do – and conclude that 3 versions have been Tampered with : the real version is “he-becomes” ,
  not the very negative “bind on , treason, conspiracy” with colour “to imprison” .
  D] 2nd manipulation :
  only once is Ex.13:16 “(on your hands) and for a memorial between your eyes” –
  yet Ex.13:16, Deut.6:8 and Deut.11:18 are Tampered with , supposed to write ,
  “(on your hands) and totaphoth between your eyes” ; the completely Fabricated term ‘totaphoth’
  (because not 1 tracable root) H2903 is “phylacteries” as Greek , this latter term returns in Matthew
  and correlates to “(magical) defense” : as the Teffilin because compare the Akkadian practice !
  Root isn’t stabile – Akk. Tappu ‘to repeat, to double, companion, partner’, -tapatu ‘a textile’ ;
  ‘tapâlu ‘to insult , slander , to denigrate’ (for ‘to double’ compare the “two , from Caspi language”,
  see how tefillin is explained on Wiki page) ; ‘tupullû as “to denigrate, to slander’ ;
  2] Babylonian sorcery as “the prayers of the lifting of the hand” [see L.W.King on archive org] ;
  where the supplicant states his name , and the priestess then adresses one of the many deities ,
  lifting up the bound arm as “to bind the connection between the candidate and the deity –
  bý binding the eden-arm” ;
  the Sumerians knew the practice as well , and often as a several-day long ritual ;
 • Conclusion : whatever literal “praying bands” is False – for it is a magical Ritual of imprisonment ;
  the 4 occasions of which 3 have been Tampered with can never go against this Ez.13 :
  the original line in those 4 instances was like Ex.13:16 writes : “and he [=word in right direction]
  becomes for a sign on your hand [=actions] and a for a memorial between your eyes [=thinking]” .
  Since we have the Legal Right , we declare this conclusion , in front of the other reality ,
  to be the only truth about this matter .
 • ‘stature’ , H6967 qom-ah ‘height’ always connected to ‘cubit’ ; eden-standard with several heights in it ,
  or consisting out of several heights , compare the regions as clouds [ÁAT or ÁRIT] ,
 • ‘alive’ , H2421 chay-ah ‘lived, to live’ 263x ; from eden-life chiy ; many versions possible;
  they added ‘keeping (promising)’, from where? how come the negation [‘not’] is missing in line?
 • zin context : Geknoei – de ‘magische banden’ :
  er staat niet “om alle polsen” maar “de onder-arm van Mijn hand(en)” !
  Vergelijk die arm als het construct “de kolom van vuur” boven de oude-tabernakel ,
  de troon van adam-zielen dragend [als hand ; eden-construct] ,
  de vrouwen die de Leugen geloven (als Toverij) binden bijna letterlijk God’s arm [als construct] .
  In de volgende zin staat “op die plaats , verderop” ,
  dat betekent “dat het profeteren uit het eigen hart (zin 17) ervoor ZORGT dat magische banden
  wórden geweven om de eden-arm IN de andere Werkelijkheid gevangen te houden , te binden” ;
  en daardoor ook de adam-zielen te binden die uit de troon geboren worden ;
 • vangnet : de kolom van vuur bestaat dus “uit verschillende gedeelten” [letterlijke hoogtes] ,
  of als ÁAT’s of als ÃRIT , zie afbeeldingen ;
 • uzelf in leven houden :
  een onmogelijke zin , waarschijnlijk gecorrumpeerd : of het vraagteken hoort er niet ,
  of de negatie (‘niet’) is weggelaten – de context moet zijn zoals voorgesteld in de zin :
  omdat de profetes [als leider, voorganger] letterlijk leeft op de energie [aandacht] ván zielen ;
 • tefillin of zgn. ‘gebeds-riemen’ : wij (hR) hebben ze Legaal als Babylonische Toverij verklaard ,
  en die verklaring is niet terug te draaien . Maakt U dan Uw eigen conclusie ;

line,
“and you say : / thus / he – mylord – IEUE – says : /
woe ! / the ones sewing / [magical] bonds / related to / the under-arm(s) of/my hand(s) [eden-construct]/,
and=as the ones making / the scabbed [dimensional-] veil [net of m-realm] / related to / +
every – summit of – a (cubical) height [same construct]/, [in order] to=for to (can) hunt/adamite-souls/;
(are) the adamite-souls – you are hunting – (not) – to=as my people ? / ,
and=yet – to you – the adamite souls – (are) (but for) keeping you alive / ;

Zeg: Zo zegt de Heere HEERE: Wee die vrouwen die om alle polsentoverbanden naaien
en voor het hoofd van groot en kleinsluiers maken om zielen te vangen!
Wilt u de zielen van Mijn volk vangen en uw eigen zielen in het leven behouden?

“en zeg: zo zegt IEUE de Heer :
wee die (vrouwen) (die) [magische] banden weven         [het Eden-construct gevangen houdend]+
gerelateerd aan de onder-arm van Mijn hand(-en)         [dezelfde ‘arm’ als eden-construct] ,
als degenen (die) het [dimensionale-] vangnet [van m-realm !] maken+
voor iedere top van een (andere) [cubit-] hoogte              [delen van datzelfde construct] ,
om (zo) op adam-zielen te (kunnen) jagen :
zijn de adam-zielen (die) u jaagt [niet] mijn mensen ? ,
maar voor u zijn de adam-zielen [alleen] om uzelf in leven te houden ;

 
19
and·you-are-profaning me to people-of·me in·handfuls-of barleys and·in·morsels-of bread
to·to-put-to-death-of souls who not they-shall-die and·to·to-keep-alive-of souls who not they-shall-live
in·to-lie-of·you to·people-of·me ones-listening-of lie
And will ye pollute me among my people for handfuls of barley and for pieces of bread,
to slay the souls that should not die, and to save the souls alive that should not live,
by your lying to my people that hear [your] lies?

 • zin context : het “not-they-shall” is het engelse “shouldn’t “ (zouden-niet-moeten) ;
  zielen : dit vers wordt verder verduidelijkt in zin 22 ;
  en is hetzelfde thema als het hoofdstuk “ik ben al wedergeboren !” , zie index ;
  het probleem hier is dat het gevallen vrouwelijke hart onze gevangenis slechts “op willen leuken” ,
  en geen verschil kan/wil maken tussen matrix-goed en God’s idee van Goed ;
  we krijgen dan een soort van “past God wel bij mijn nieuwe Ikea-bankstel” soort geloof ,
  zonder te begrijpen waar de oorlog écht over gaat ;

een paar brokken brood : duidelijker kan God niet zijn : ze hebben slechts zichzelf aangesteld ;
God stelt helemaal geen vrouwen aan wanneer gerelateerd aan legaal recht over anderen
[het profeteren uit eigen hart claimt legaal recht] : dit is exclusief het terrein van de man .

line,
“and=for you are defiling (eden-life+double-deity) me / to / my people / ,
In=for (a few) handfuls of / barley / and in=for (a few) crumbs of / bread / ,
to=by to put – adamite-souls – to death / who / should – nót – die / ,
and to=by to keep – adamite-souls – alive / who / should – nót – live / ,
in=as your lying to / my people / (being) the ones listening to / the lie / ;

En wilt u mij ontheiligen bij het volk voor een paar handen vol gerst en voor brokken brood ,
door zielen te doden die niet hoeven te sterven en door zielen in leven te behouden
die niet in leven mogen blijven , aangezien u liegt tegen mijn volk , dat naar leugens luistert ?

“want u ontheiligt [eden-leven+dubbele-godheid] mij tegenover mijn mensen +
voor een paar handen vol gerst en voor brokken brood ,
door adam-zielen [‘zondaren’] te doden die niet zouden moeten sterven ,
en door adam-zielen [zgn ‘rechtvaardigen’] in leven te houden die niet zouden moeten leven ,
door uw liegen tegen mijn mensen (welke) luisteren naar die leugen ;

 
20
therefore thus he-says my-Lord ieue
behold·me ! to cushions-of·you which you ones-hunting there the·souls to·ones-budding and·I-tear
them from·on arms-of·you and·I-send the·souls whom you ones-hunting souls to·ones-budding
Wherefore thus saith the Lord GOD; Behold, I [am] against your pillows, wherewith ye there hunt
the souls to make [them] fly, and I will tear them from your arms, and will let the souls go,
[even] the souls that ye hunt to make [them] fly
‘make fly’ , H6524 parach ‘break out, bud, sprout’ 36x ; negative [boils, sores, lotus] root -par ;
perach ‘flower’ [also of lampstand] ; unclear to what the budding refers to ;
likely “break out from the place of the adamite-throne (where they are born)” ;

 • zin context : openbrekend :
  omdat het onderwerp nog steeds “de troon van adam-zielen” is , dan als het “tevoorschijn komen”
  van zielen úit de troon – welke dan onmiddellijk gevangen worden door het Net van de m-realm ;
  (zeer waarschijnlijk als glyph SEKHT) ;

line,
“therefore / thus / he – mylord – IEUE – says : /
behold me (just watch me) ! / (being) to=against / your [magical-] bonds [to bind to matrix] / ,
(by) which / you / on that farther place [adamite-throne] – are hunting / +
the adamite-souls / to=as the ones budding-out [negative] / ,
and=for I tear / them magical bonds] / from on=off / your arms [as (will)power] / ,
and I set free / the adamite-souls / whom / you / (are) hunting / +
(being) the souls / to=as the ones budding-out / ;

Daarom, zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik zál uw toverbanden,
waarmee u daar zielen vangt alsof het vogels zijn! Ik zal ze van uw armen afscheuren
en Ik zal de zielen vrijlaten, de zielen die u vangt alsof het vogels zijn.

“daarom, zo zegt IEUE de Heer :
zie mij zijn tegen uw [magische] banden [Eden arm gevangen houdend] +
waarmee u op die verderliggende plaats jaagt op adam-zielen als de tevoorschijn-komende [zielen] ,
want ik zal ze van uw armen [als (wils-) kracht] afscheuren +
en ik zal de adam-zielen vrijlaten waar u op jaagt –
als de tevoorschijn-komende adam-zielen [uit troon] ;

 
21
and·I-tear kerchiefs-of·you and·I-rescue people-of·me from·hand-of·you
and·not they-shall-become further in·hand-of·you to·hunt and·you-know that I ieue
Your kerchiefs also will I tear, and deliver my people out of your hand, and they shall be no more
in your hand to be hunted; and ye shall know that I [am] the LORD
line,
“and=for I tear off / your scabbed (dimensional-) veils / and I rescue / my people /from your hand/,
and – they (souls) – shall – nót – become – further – to (be) hunted – in=by your hand / ,
and you (will) know / that / I / (am) IEUE / ;

Ik zal uw sluiers verscheuren en mijn volk uit uw hand redden ,
zodat zij niet meer een prooi in uw hand zullen zijn . Dan zult u weten dat ik de Heer ben .

“en ik verscheur uw [dimensionale-] sluiers [ván het construct] en red mijn mensen uit uw hand,
en zij zullen niet (meer) door uw hand gejaagd worden – dan zult u weten dat ik IEUE ben.

 
22
because to-make-sore-of heart-of righteous-one falsehood and·I not I-caused-pain·him
and·to·to-fortify-of hands-of wicked-one to·so-as-not to-turn-back-of from·way-of·him the·evil
to·to-preserve-alive-of·him
Because with lies ye have made the heart of the righteous sad, whom I have not made sad;
and strengthened the hands of the wicked,
that he should not return from his wicked way, by promising him life
‘sad’ , H3512 ka-ah ‘sad, disheartened’ 2x ; no root ; koh ‘thus’ (as conclusion) ;
‘lies’ , H8267 sheqer ‘deceive, false, untruth’ 113x ; shaqa ‘sink, sink down’ 6x ;
shaq-ah ‘drink, give to drink’ 60x ; shoq ‘thigh’ 19x , colour very much as ‘foreleg’
glyph KHEPESH , then automaticly as “inversion” , see previous posted chapter ;

 • zin context : herhaling van zin 19 ,
  maar belangrijk omdat “de zondaar” de goede kandidaten voor de 144,000 zijn –
  en op deze manier dus niét terug zullen keren !

line,
“because / (by) making sad / the heart of / the righteous one / (with) deception (inversion) / ,
and=yet – not – I – (have) – caused him pain / ;
and to=by to strengthen / the hands of / the wicked one [‘own boss’] / , +
to so-as-notprevent / to return (to w-course) / from his – evil (rã) – way / to=by promising him (eden-) life / ;

Omdat u het hart van de rechtvaardige bedroeft met leugen,
terwijl Ik hem Zelf geen smart heb aangedaan, en omdat u de goddeloze aangemoedigd hebt,
zodat hij zich niet bekeert van zijn kwade weg, zodat Ik hem in het leven behoud,

“omdat u het hart van de rechtvaardige bedroeft met leugen [inversie] ,
terwijl niet ik hem smart heb aangedaan ;
en omdat u de zondaar [‘eigen baasje’] aanmoedigt ,
om te voorkómen dat hij terugkeert [naar W-course] van zijn kwade weg [rã] ,
door hem (eden-) leven te beloven ;

 
23
therefore futility not you-shall-perceive and·divination not you-shall-divine further
and·I-rescue people-of·me from·hand-of·you and·you-know that I ieue
Therefore ye shall see no more vanity, nor divine divinations:
for I will deliver my people out of your hand: and ye shall know that I [am] the LORD
‘divination’ , H7081 qesem ‘divination’ 11x ; qasam , same , 22x ; qeseth ‘inkhorn case’ 3x ;
qas-ah ‘jar, jug’ 4x ; Akk. qashtu ‘a bow, a geometric figure’ ; (mud, forest, wood, gift) ;
kashshâptu ‘sorceress’ (from -kasapya) ; kasû ‘to bind the arm’ (and compare text !) ;
see previous ;
line,
“therefore / you shall – nót – perceive – futilities / and – nót – divine – anymore –
the divination [by 3d eye] / ,
and=for I rescue / my people / from your hand / , and you (will) know / that / I (am) / IEUE / .

Daarom zult u geen valse visioenen meer zien en niet langer waarzeggerij plegen .
Ik zal mijn volk uit uw hand redden . Dan zult u weten dat ik de Heer ben .

“daarom zult u geen onzin meer schouwen en niet langer waarzeggerij plegen [door 3e oog] ,
want ik red mijn mensen uit uw hand – en u zult weten dat ik IEUE ben .

 


10-22.11.18 — (tweede) aangepaste versie van origineel —- Report series