Ez. 21 : door het report
komt het Zwaard
(en Adam als trotse
prins wordt afgezet)

 

  chapter context :
a difficult chapter full of “constructs”;
only superficially it seems to be dealing with old-Ishral:
in reality it is said how the sword came over this earth (verse 12),
about all believers and “princes” (spiritual leaders) who did not wish to understand;
 
The subject of “constructs” is so tricky that we always sweat to describe them –
one of those constructs, also discussed here, is “the eden gate”.
This gate, as the northern gate of the inner garden [as the land eden]
“Speaks the right words, as if they were a music, to the northern m-realm”:
but God says in another chapter how they (the spirits, now controlling that m-realm)
hated the “eden gate, because the gate spoke flawlessly and perfectly”.

 

hoofdstuk context :
een moeilijk hoofdstuk vol met ‘constructen’ ;
slechts oppervlakkig lijkt het te handelen over oud-Ishral :
in werkelijkheid wordt gezegd hoe het zwaard over deze aarde komt (vers 12),
over alle gelovigen en ‘prinsen’ (geestelijk leiders) die niet wensten te begrijpen;

 

Het onderwerp ‘constructen’ is zo lastig dat we altijd zweten om ze te beschrijven –
éen van die constructen , ook hier behandeld , is “de eden-poort” .
Deze poort , als de noordelijke poort ván de binnen-hof [als het land eden]
“spreekt de goede woorden , als waren ze een muziek , naar de noordelijke m-realm” :
maar God zegt in een ander hoofdstuk hoe zij (de geesten , nu die m-realm beheersend)
de “eden-poort haatten , omdat de poort vlekkeloos en perfect sprak” .

 

Het beschreven “zwaard” is zo ongeveer als een kolom van vuur komend úit die poort ;
en goed te vergelijken met de kolom van vuur boven de oude-Tabernakel .
Vergelijk hierbij alstublieft onmiddellijk de beschrijving in Openbaring van Christus :
“en uit zijn mond kwam een scherp twee-snijdend zwaard” :
de mond is hetzelfde begrip als de eden-poort hier , en zelfs “mijn zoon” is genoemd (zin 10).

 

Dit zwaard [als de vuurkolom] is door hen “omgedraaid en naar hun noorden gebracht” ,
en God gebruikt voor hun omgedraaide vuurkolom het begrip “foudraal” ;
waar dit hoofdstuk zegt dat de vuurkolom úit hun foudraal als gevangenis zal komen ,
en een nieuwe , hoger gelegen bliksemende dimensionale-as zal vormen .

 

tweede gedeelte :
de gevallen aartsengel als koning van Babylon wordt geplaatst naast Adam ,
de laatste hier als “de slechte prins van Ishral” – dat is , het omgedraaide eden-gebied als nu zijn regio .
De koning wordt aangezegd dat hij zal vallen “omdat hij zichzelf verraden heeft” ,
en dit verraden wordt gekoppeld aan de 144,000 , die het report
[over terugkeer en constructen] begrijpen ;
daardoor moet Adam zijn kroon geven áan de 144,000 .

 

Vervolgens wordt een twéede juxtapositie gemaakt –
namelijk tussen de 144,000 en een groep geesten [als Ba-spirit-souls] als “de zonen van Ammon” :
maar refererend aan ‘zonen van Adam’ en ‘de zonen van Thoth’ ;
waar de heerschappij van de laatsten afgelopen zal zijn “op die dag” .

 

opmerking :
de exacte vectors en positionering van de verschillende dimensionale-assen mogen iets fluctueren –
we doen ons best om in ‘afbeeldingen’ zo goed mogelijk te reconstrueren wat bedoeld is ;

 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

 

Ezechiel 21

1-2
and·he-is-becoming word-of ieue to·me to·to-say-of
son-of human place-you ! faces-of·you to Jerusalem
and·drop-you ! to sanctuaries and·prophesy-you ! to admth ground-of ishral
And the word of the LORD came unto me, saying
Son of man, set thy face toward Jerusalem, and drop [thy word] toward the holy places,
and prophesy against the land of Israel
‘drop’ , H5197 nataph ‘to drip (as honey, dew)’ 18x , by extension to drip words ,

 • zin context :de toevoeging adam-grond laat al zien dat dit hoofdstuk overstijgend is ;
  vergelijk hoe “deze aarde” consistent wordt beschreven als “de ruïnes” –
  hier is de adam-grond de omgedraaide regio in het Noorden waar Adam verblijft ;

line,

“and it is becoming / the word (right direction) of / IEUE / to me / to=by to say : /
son of / the adm-human / set-you ! your face / to=towards / Jerusalem (region of eden-earth) / ,
and drip you (words) ! to / the sanctuaries [of original adamit-throne] / ,
and prophecy-you ! / to / the adamite-ground of / ishral [now inverted eden-ground where Adam is] / ;

(Het oordeel over Israël en Ammon)
Het woord van de Heer kwam tot mij :
mensenkind, richt uw gezicht op Jeruzalem , laat uw woorden stromen tegen de
heiligdommen en profeteer tegen het land van Israël .

“en het woord [in goede richting] van IEUE komt tot mij , zeggend :
zoon van de adm-man , richt uw aangezicht naar Jeruzalem ,
en druppelt u (ze) [de woorden in goede richting] naar de heiligdommen [troon-constructen] ,
en profeteer wat betreft de adm-grond van Ishral [nu omgedraaid in hun noorden] ;

 
3-4
and·you-say admth to·ground-of ishral thus he-says ieue
behold·me ! to·you and·I-bring-forth sword-of·me from·scabbard-of·her
and·I-cut-off from·you righteous-one and·wicked-one
because which I-cut-off from·you righteous-one and·wicked-one
therefore she-shall-come-forth sword-of·me from·scabbard-of·her to all-of flesh from·Negev north
And say to the land of Israel, Thus saith the LORD; Behold, I [am] against thee,
and will draw forth my sword out of his sheath, and will cut off from thee the righteous and the wicked
Seeing then that I will cut off from thee the righteous and the wicked,
therefore shall my sword go forth out of his sheath against all flesh from the south to the north
‘sheath’ , see note further on ; also ‘razor’ , original-cord region ?

 • ‘south’ , H5045 negeb ‘negev , south’ 111x ; ‘king of the south’ ; negative ;
  forest of the south ; beasts of the south ; serpent colour -nag ;
  2] Jes. 21 : sweeping whirlwinds in=from the negev to pass [slide, change] to [or over]
  the wilderness [to rule m-realm, north]” , so Negev = north , as a doubled-south ; negative ;
  same we have with glyph RES and SHEMÃ ;
  the other ‘south’ in hebrew as “right, righthandside” also south 4x ;
  3] Akk. nagû ‘irrigation district’ ; nagbu ‘spring, underground water’ [sic] ; naglabu ‘sword’ [sic];
  nagâgu ‘cry, noise, voice’ [see end chapter];
 • zin context : het “afsnijden van rechtvaardige en zondige [constructen]” ván de adam-grond ;
  welke het [gememgde-] vlees produceert voor al die geesten – en bovendien voor ons ;
  zelfs al wordt hier “oud-Ishral” gelezen , dan nog slaat het “uiroeien van rechtvaardigen” nergens op ;
 • 2 . Negev – zie noot in het Engels ;

line,
“and you say / to the adamite-ground of / ishral (darkened eden-earth) / thus / he – IEUE – says:/
behold me (just watch me)! / to you / , and=for I draw forth / my sword / from her sheath/,+
and I cut off – the righteous one – and the wicked one (serving matrix) – from you (eden-earth)/;
because / which – I cut off – from you – (are) the righteous – and the wicked one [as constructs!]/,
therefore/(she) my sword [fire-column]/ shall be drawn/ from the sheath [matrix-covering-construct]/,
to=against / the flesh (mixture) / from the negev [matrix-south above eden] / (being) north (ward) / ;

Zeg tegen het land van Israël : zo zegt de Heer :
Zie, ik zál u, ik zal mijn zwaard uit zijn schede trekken en van u de rechtvaardige
en de goddeloze uitroeien .
Omdat ik van u rechtvaardigen en goddelozen wil uitroeien ,
daarom zal mijn zwaard uit zijn schede komen tegen alle vlees , van zuid tot noord .

“en zeg tegen de adm-grond van Ishral [alle eden-zielen] : zo zegt IEUE :
zie mij wat u betreft , want ik zal mijn zwaard [construct] uit haar [matrix-] foudraal trekken ,
en ik snij de rechtvaardige en de zondige [-constructen] van u af ;
want de rechtvaardige en de zondige ga ik afsnijden van u ,
daarom zal mijn zwaard uitgaan uit haar [matrix-] foudraal ,
tegen alle [gemengde-] vlees van de Negev [ondergronds water district] in het noorden ;

 
5-6
de situatie wordt nu getransponeerd naar deze aarde :
and·they-know all-of flesh that I ieue I-bring-forth sword-of·me from·scabbard-of·her
not she-shall-return further and·you son-of human sigh-you !
in·breaking-of waists and·in·bitterness you-shall-sigh to·eyesof·them
That all flesh may know that I the LORD have drawn forth my sword out of his sheath:
it shall not return any more. Sigh therefore, thou son of man,
with the breaking of [thy] loins; and with bitterness sigh before their eyes
line,
“and – all – flesh – (will) know / that / I (am) / IEUE / , (when) I draw forth / my sword / from her sheath / ,
she shall – not – return (W-course) / anymore (=to her place) / ;
andso you / son of / the adm-human / sigh-you ! in=as breaking of / loins / ,
andfor – before their (peoples on earth) eyes – you shall sigh – inwith bitterness (matrix-rule) / ;

Dan zal alle vlees weten dat ik, de Heer, mijn zwaard uit zijn schede getrokken heb .
Het zal er niet meer in terugkeren .
En u, mensenkind, zucht ! U moet voor hun ogen zuchten, gebroken en teneergeslagen .

“en alle vlees zal weten dat ik IEUE mijn zwaard trek uit haar [matrix-] foudraal :
ze [het zwaard] zal er niet meer in terugkeren ;
en u , zoon van de adm-man , zucht ! alsof uw middel gebroken zou zijn ,
en u zult bitter zuchten voor de ogen van hen [mensen] ;

 
7
and·he-becomes that they-shall-say to·you over what ? you sighing
and·you-say to shmuoe report that coming and·he-is-melted every-of heart
and·they-are-slack all-of hands and·she-is-dimmed every-of spirit and·all-of knees
they-are-going waters behold ! coming and·she-has-become averment-of my-Lord ieue
And it shall be, when they say unto thee, Wherefore sighest thou? that thou shalt answer,
For the tidings; because it cometh: and every heart shall melt, and all hands shall be feeble,
and every spirit shall faint, and all knees shall be weak [as] water:
behold, it cometh, and shall be brought to pass, saith the Lord GOD
line,
“and it becomes (to pass) / that / they shall say / to you : / over / what / you / are sighing ? / ,
and you say : / to=about / the report / that / (is) arriving / ,
and=for – every – heart – (is) melted / and – all – hands – (are) feeble / ,
and – every – spirit (of man) – (is) fainted / and – all – knees – (are) going – waters / ,
behold ! (it) (is) coming : / (she) (that day) has become / , (being) the declaration of / mylord / IEUE / ;

En het zal gebeuren als zij tegen u zeggen: waarom zucht u ?
dat u zeggen moet : om het bericht dat komt !
Dan zal elk hart smelten, alle handen zullen slap worden, elke geest zal wanhopen en het water
zal allen langs de knieën lopen. Zie, het komt en het zal gebeuren, spreekt de Heere HEERE .

“en het zal gebeuren dat zij tegen u zeggen: waarover zucht u ? ,
dat u zeggen moet : over het report dat komende is ! ,
want elk hart smelt en alle handen worden slap ,
ieder bewustzijn wordt zwak , en de knieën zullen (week) als water worden –
zie, het komt en ze is (al) geworden , is de verklaring van IEUE de Heer ;

 
8-9
terug naar de réden voor het zwaard op aarde :
and·he-is-becoming word-of ieue to·me to·to-say-of
son-of human prophesy-you ! and·you-say thus he-says my-Lord
say-you ! sword sword she-is-sharpened and·moreover being-burnished
Again the word of the LORD came unto me, saying : Son of man, prophesy, and say,
Thus saith the LORD; Say, A sword, a sword is sharpened, and also furbished
line,
“and it is becoming / the word (right direction) of / IEUE / to me / to=by to say : /
son of / the adm-human / prophecy-you ! and you say : /
thus / he – mylord – says : / say-you ! / a sword / ,
a [now doubled?] sword / (is) sharpened / and also / being polished / ;

Het woord van de Heer kwam tot mij : mensenkind, profeteer , en zeg :
Zo zegt de Heer. Zeg : een zwaard is gescherpt , en ook gepolijst .

“en het woord [in goede richting] van IEUE komt tot mij , zeggend :
zoon van de adm-man , profeteer en zeg : zo zegt de Heer :
zeg : een zwaard [als een verdubbeld?] zwaard [de vuur-kolom] is gescherpt en gepolijst ;

 
10
so-that to-slaughter-of slaughter she-is-sharpened so-that to-become-of to·her lightning she-is
burnished or we-shall-be-elated shbt club-of son-of·me one-rejecting-of every-of wood
It is sharpened to make a sore slaughter; it is furbished that it may glitter: should we
then make mirth? it contemneth the rod of my son, [as] every tree
‘slaughter’ , H2874 tebach ; phonetic for BEKHT-gates ? see line 14-15 ;
‘then’ , H176 o’or, also, and, either, if, at the least, otherwise, then, whether’ 321x ;
‘make mirth’ , H7797 shish ‘delight, rejoice’ 27x ; to shesh ‘6’ ;

 • ‘contemneth’ , H3988 ma’ac ‘to reject, despise’ 75x ; impossible root ;
  adamite-soul+m-realm ? emending in -esh ‘fire’ and ‘man’ ?
 • zin context : het “wij” tegenover “de zoon” zou de laatste tot Christus maken ;
  en inderdaad is “het tweesnijdend zwaard” gelinkt aan dimensionale-as ,
  bovendien was dat het dóel van Christus : het eerstgeboorterecht terugbrengen ;
 • 2 . het “iedere [vreemde] boom” moet begrepen worden als “andere vectors” ,
  vergelijk de grote ceder , en de vele dimensionele assen als de nekken van de draak ;

line,
“she is sharpened – so-that (for purpose) – to slaughter – (being) the slaughter / ,
she is polished – so-that (for purpose) – to become – to=by her the lightning (as axis) / ,
then / we shall be rejoicing / the birth-sceptre / (being) my son (-construct) / ,
the one (birth-sceptre) rejecting / every / tree (vampiring foreign axis?) / ;

Om een slachting aan te richten is het gescherpt. Om het te laten glinsteren is het gepolijst.
Of wij dan vrolijk zijn ? Het is de roede van Mijn zoon , die elk hout versmaadt .

“ze is gescherpt om af te slachten als de slachting [van matrix-bkht-poorten?] ,
ze is gepolijst zodat de [eden-] bliksem door middel van haar gebeurt :
dan zullen wij [IEUE+W-course] ons verblijden in de geboorte-scepter [dimensionale-as] +
van mijn zoon [Christus] :
[als de eden-dimensionele-as] die iedere boom [=vreemde dimensionele-as] verwerpt ;

 
11
and·he-is-giving her to·to-be-burnished-of to·to-be-grasped-of in·the·palm she she-is-sharpened
sword and·she she-is-burnished to·to-give-of her in·hand-of one-killing
And he hath given it to be furbished, that it may be handled: this sword is sharpened,
and it is furbished, to give it into the hand of the slayer

 • ‘given’ H5414 nathan ‘to give, place, set’ 2011x ; though often used as ‘give’,
  we think it was chosen here thinking the ‘he’ was ‘the son’ (as being) ,
  as active verb “he is giving her” ;

appointed (15x) , put (192x) , made (43x) , set (74x) ,
line,
“and=for he [b-sceptre] is (being) placed / to=as – her (the sword) – (being) polished / ,
she – the sword – (is) sharpened – to=for to be grasped / in the handpalm / ,
and she / is polished / to=as – her – (to be) given / in the hand of / the slayer / ;

Hij heeft het gegeven om te polijsten , om het met de hand vast te pakken .
Het is gescherpt, het zwaard, en het is gepolijst om het een moordenaar in handen te geven .

“want hij [geboorte-as] wordt geplaatst als het gepolíjste zwaard [met bliksem] ,
om met de handpalm gevat te worden ;
(zij,) het zwaard [de dimensionele-as] is gescherpt en gepolijst +
om het in de hand van de slachtende te geven ;

 
12-13
cry-out-you ! and·howl-you ! son-of human that she she-becomes in·people-of·me
she in·all-of princes-of ishral ones-being-toppled-of to sword they-become with people-of·me
therefore slap-you ! to thigh
that he-is-tested and·what ? if moreover club one-rejecting
not he-shall-become averment-of my-Lord ieue
Cry and howl, son of man: for it shall be upon my people, it [shall be] upon all the princes of Israel:
terrors by reason of the sword shall be upon my people: smite therefore upon [thy] thigh. Because
[it is] a trial, and what if [the sword] contemn even the rod? it shall be no [more], saith the Lord GOD
‘even’ , H1571 gam ‘also, again, even, as, and, etc’ ,

 • ‘terrors’ , H4048 magar ‘cast down, terror’ 2x ; from gar-ah ‘to contend’ +m-realm ?
  megar ‘overthrow, destroy’ 1x ; magar-ah ‘saw, sharp instrument’ 4x
  (garar ‘to saw, to drag’) ;
 • zin context : ook “de eden-hoeksteen” was beproefd , want tot nu toe in hún dimensie –
  voor de vuurkolom [als geboorte-scepter] geldt hetzelfde als “binnen hun foudraal”] ;

line,
“cry-out you ! / and howl-you ! / son of / the adm-human / ,
that=because / she (the sword) – becomes / in=upon my people (on earth) : /
she (will be) / in=upon all / the princes [leaders] of / ishral [western christianity] / , +
the ones being cast down / to=by / the sword / , becoming / with=as / my people [believers] / ;
therefore / slap-you ! / to=upon / the thigh : /
“that=for / he [birth-sceptre-axis] is tried / ,
and=yet what / if – also=again / the birth-sceptre / (would be) rejected ? / ,
it shall – not – become (to pass) / , (being) the declaration of / mylord / IEUE / ;

Schreeuw het uit en weeklaag , mensenkind ,
want het is tegen mijn volk gericht , het is tegen alle vorsten van Israël gericht.
Zij zijn met mijn volk aan het zwaard prijsgegeven .
Sla daarom op de heup , want er is beproeving .
Wat dan als ook de roede die versmaadt , er niet meer zal zijn ? spreekt de Heere HEERE .

“schreeuw het uit en weeklaag , zoon van de adm-man ,
want zij [het zwaard] wordt tegen mijn mensen [alle gelovigen op deze aarde] ,
(en wordt) tegen alle prinsen [leiders] van Ishral [christelijke westen] ,
en er gebeurt (hetzelfde) met hen [de leiders] als met mijn mensen [gelovigen] ;
daarom , sla uzelf op de heup :
want hij [geboorte-scepter als dimensionale-as] is beproefd :
maar wat wanneer de geboorte-scepter [dimensionale-as] nogeens zou worden afgewezen ? ;
dat zal niet gebeuren , is de verklaring van IEUE de Heer ;

 
14-15
and·you son-of human prophesy-you ! and·smite-you ! palm to palm
and·she-is-being-doubled sword third-time
sword-of wounded-ones she sword-of wounded-one the·great the·one-chambering to·them
so-that to·to-dissolve-of heart and·to-increase the·stumbling-blocks on all-of gates-of·them
I-give slaughter-of sword ah ! one-being-made to·lightning muffled-one for·slaughter
Thou therefore, son of man, prophesy, and smite [thine] hands together, and let the sword be
doubled the third time, the sword of the slain: it [is] the sword of the great [men that are] slain,
which entereth into their privy chambers
I have set the point of the sword against all their gates, that [their] heart may faint,
and [their] ruins be multiplied: ah! [it is] made bright, [it is] wrapped up for the slaughter

 • – ‘enter in privy chamber’ , H2314 chadar ‘surround, conceil, enclose (as tent)’ 1x ;
  cheder ‘chamber , inner room’ 38x ; likely glyph KHENU or UÃ ‘[doubled-] One’ ;
  as “innermost sacred place”, chad ‘one, first’ 14x ;
 • ‘ruins’ , H4383 mikshol ‘stumbling-block, stumble, fall’ 14x ; -kashal ‘stumble, totter, failing’ ;
  Kuwsh+deity+m-realm [Cush] ; -kasal ‘stupid’, -kasah ‘to cover’ ; -kus ‘cup’, -kis ‘bag’ ;
 • H4593 miuttah ‘wrapped-up’ 1x ; 1] said : “scribal error for -marat ‘bald” ; 2] or “from maat ,
  ‘small, few little’ ; 3] = moth-ah ; very close to 4294 matteh/mattah ‘staff’ [as axis] ;
 • ‘slaughter’ , H2875 tebach ‘son of Nahor’ 3x ; tabach ‘slay, slaughter’ 11x ; as phonetic TEB ?
  Or as pyramid-texts write the SBKHT-gates as BKHT ? [also line 10 here as tebach] ;
 • zin context : de is er bijna , zie pagina afbeeldingen ;
  de begrippen zijn wel erg moeilijk hier ;

line,
“and you / son of / the adm-human / prophecy-you! / and smite-you (together)! palm / to / palm/,
and=for she – the sword – is being doubled / the third time / :
[first] she – (was) the sword of – the slain [adamite-originals] / ,
[then] the sword of / the great / [now] wounded one [setfit-axe] / , (being) the inner chamber / to them / ,
so-that / to=by to melt / the heart (torso) [as third time] / ;
and to increase / the stumbling-blocks [for m-realm=] / +
on / all / their gates [the 21 SBKHT?] / I give (for) / slaughter of / the sword / ,
ah ! / the one being made / to=as the [eden-] lightning / (being) the staff [q-axis] / for slaughter / ;

En u, mensenkind, profeteer, en sla uw handen ineen .
Verdubbeld zal het zwaard worden, verdrievoudigd .
Het is het zwaard van dodelijk gewonden, het zwaard van dodelijk gewonden onder de groten ,
dat onder hen rondwaart, zodat hun harten wegsmelten en struikelblokken talrijk worden .
Ik heb bij al hun poorten een zwaard ter slachting gezet .
Ach, het is gemaakt om te glinsteren, gepolijst om te slachten !

“en u , zoon van de adm-man , profeteer en sla uw hanpalmen ineen , [revieuw]
want (zij,) het zwaard [vuur-kolom] is verdubbeld (deze) dérde keer :
[eerst] was zij het zwaard van de gevallenen [Originele-adam-zielen] ,
[dan] het zwaard van de grote [nu] dodelijk gewonde [stft-bijl] als hun binnenkamer [khenu] ,
zodat het hart [torso] smelt ;
en de struikelblokken te vermeerderen voor al hun [sbkht] poorten / ,
ah ! die gemaakt is voor de [eden-] bliksem , (namelijk) de staf [axis] voor de slichting [bkht] ;

 
16-17
single-yourself ! go-right-you ! place-you ! go-left-you ! whither ? faces-of·you ones-being-appointed
and·moreover I I-shall-smite palm-of·me to palm-of·me and·I-give-rest fury-of·me I ieue I-spoke
Go thee one way or other, [either] on the right hand, [or] on the left, whithersoever thy face [is] set
I will also smite mine hands together, and I will cause my fury to rest: I the LORD have said [it]
‘go one way or another’ , H258 achad , unclear 1x ; chad was ‘one, first’ ; 261 echud ‘union’ ,
‘withersoever’ , H575 an ‘(from,to) where’ (how) 40x ; the seperated eye cluster ;

 • zin context : een nieuwe , hogere vuur-kolom wordt hier gemaakt [naar het noorden] ;
  vergelijk het boek Daniel waar de man boven de rivier zijn handen opheft ;

line,
“(sword-sides,) (be) united-yourself ! / go-right(side)-you ! / ,
(and) (be) placed-you ! go-left(side)-you ! / ,
towards where – (are) your – appointed – sides ? / ;
and=for also / I shall smite / (together) my palm / to / my palm / ,
and I give – my fury (canaan-cham) – rest / , (for) I – IEUE – spoke / ;

Wees vastberaden, naar rechts, op de plaats, naar links, waarheen u ook kijkt !
Ook Ik zal mijn handen ineenslaan, ik zal mijn grimmigheid op u doen rusten .
Ik, de Heer, heb gesproken .

“[zwaard-zijden,] verenig uzelf ! , ga langs rechts ; zet uzelf ! en ga over links ;
naar welke plek komen uw vastgestelde zijden (samen) ?
want ook Ik zal mijn handpalmen ineenslaan –
en mijn woede zal voorbij zijn : ik , IEUE heb gesproken [in goede richting] ;

 
18-19
hoofdstuk wissel :
and·he-is-becoming word-of ieue to·me to·to-say-of
and·you son-of human place-you ! for·you two ways to·to-come-of sword-of king-of Babylon
from·land one they-shall-come-forth two-of·them and·hand to-create in·head-of way-of city to-create
The word of the LORD came unto me again, saying: Also, thou son of man, appoint thee two ways,
that the sword of the king of Babylon may come: both twain shall come forth out of one land:
and choose thou a place, choose [it] at the head of the way to the city
line,
“and it is becoming / the word (right direction) of / IEUE / to me / to=by to say : /
and you / son of / the adm-human/,
place-you! for you / two / ways / for (how) to come / the sword of / the king of / Babylon [Thoth]/,
from – one – land [eden throne] – the two of them [axis] / shall come forth / ,
and=for – to create – the (new) hand / in=as the main / way / to create (bara)
– the city [eden-Jerusalem] / ;

Het woord van de Heer kwam tot mij :
En u, mensenkind, teken voor uzelf twee wegen waarlangs het zwaard van de koning
van Babylon kan komen . Ze moeten beide uit éen land voortkomen .
Plaats dan een wegwijzer en plaats hem aan het begin van de weg naar de stad .

“het woord [in goed richting] van IEUE komt tot mij , zeggend :
en u , zoon van de adm-man ,
geef voor uzelf de twee wegen aan waarlangs het zwaard van de koning van Babylon komt ,
vanuit éen land zullen ze beide [als dimensionale-assen] voortkomen :
om de hand [construct] te scheppen als de belangerijkste weg naar de stad [ eden-Jeruzalem] ;

 
20
way you-shall-place
to·to-come-of sword Rabbah-of sons-of Ammon and ieude in·Jerusalem fortressed-one
Appoint a way,
that the sword may come to Rabbath of the Ammonites, and to Judah in Jerusalem the defenced

 • ‘rabb-ah’ , H7237 rabb-ah 15x ; rab ‘much, many, great’ 264x ; evil + (?) ;
  rbb ‘to multiply, many’ 13x ; Akk. Rabû ‘crown authority over land (=official)’ ; ‘grow up , rear ,
  make to grow’ ; râbu ‘dissolve, melt, collapse, quake’ ; rebîtu ‘public square’ [=rabbath?] ;
  rabâtu ‘majesty’ ; riâbu ‘repay, replace’; ribbatu ‘surplus’ ; rîbu ‘a pot’ ; rubbû ‘to rear a child ,
  raise a child, to winnow, to sow’ ;
  2] H7233 rebab-ah ‘ten thousand’ 16x ; etymology by extension ; TCHEBÃ ? ; rabbah mentioned
  as the ‘iron bed of king Og’ [Isis suckling Horus ?] ; compare rab-rabbi ‘great, important’ ;
 • ‘defenced’, H1219 batsar ‘to clip off [gathering grapes] ; be isolated or inacessible ; fortified ; gather’
  38x ; very unclear – b+tsur ? ; Ez. 36 points tot he H’AT-lands [or ÁH’, pasture-lands]
  “the desolate land [judah] has become like the garden of eden , and the wasted cities now
  fortified [btsur] and inhabited” , definately other reality because “the flock [originals] of
  the adm-human will rebuild the cities [multiple]” ; [remember how jerusalem is multiple cities
  during the interval] ;
 • zin context : voor Ba-geesten [de vijanden van de 144,000] zie vers 28 ;
  vergelijk pagina ‘afbeeldingen’ ;

line,
“you shall set [appoint] – a way / to=for – the sword – to come / (to) Rabbah (evil+?) of / +
the sons of / the Ammonites (Ba spirit-souls) / ,
and / (a way to) Judah (raised-hand-land?) – inas Jerusalem – the fortressed one / ;

U moet een weg tekenen waarlangs het zwaard kan binnenkomen
Tegen Rabba van de Ammonieten en tegen Juda met het versterkte Jeruzalem .

“u zult de weg aangeven waarlangs het zwaard komt (tegen) Rabba [geboorteplaats] +
van de zonen van Ammon [Ba-geesten] en Judah in het versterkte Jeruzalem [nu van matrix] ;

 
21-22
hoe de gevallen engel eden’s vuurkolom heeft gescheiden in twee gedeelten ,
om zo bij zijn doel te komen — de poort van eden als ‘de mond’ :
that he-stands king-of Babylon to mother-of the·way in·head-of two-of the·ways
to·to-divine-of divination he-hones in·the·arrows he-asks in·the·household-gods he-sees in·the·liver
in·right-hand-of·him he-becomes the·divination-of Jerusalem
to·to-place-of butting-rams to·to-open-of mouth in·murder
to·to-raise-high-of voice in·shouting to·to-place-of butting-rams on gates
to·to-pour-out-of earthwork to·to-build-of siege-work
For the king of Babylon stood at the parting of the way, at the head of the two ways,
to use divination: he made [his] arrows bright, he consulted with images, he looked in the liver
At his right hand was the divination for Jerusalem, to appoint captains,
to open the mouth in the slaughter, to lift up the voice with shouting,
to appoint [battering] rams against the gates, to cast a mount, [and] to build a fort

 • ‘images’ , H8655 theraphim ‘idols’; -rapha ‘to heal’ [not the same as make new !] + place-th ;
  the -im must refer to ‘to make the new place-th’ where -im is ‘double’ ;
 • ‘liver’ , H3516 kabed , to 3515 kabed ‘heavy’ , also often used as ‘glory, dimensional-heavyness’ ,
  not sure if MIÁS or MIÁST is original or polluted ;
 • ‘rams’ , H3733 kar ‘battering-ram, etc’, unclear root; linked to KAR “shrine for speech to double”?
 • ‘mount’ , H1785 dayeq ‘siege wall’ 6x ; said ‘for to cut off the adamite-soul’ (Ez17)
  unclear root ; ‘build forts around a place’ ; -daq ‘dwarf, thin’ [NEM cluster ?] , daqaq ‘crush, stamp
  grind’’ [as NEMMT slaughterhouse , centre-pole of lampstand related] ; doq ‘dimensional veil’ 1x ;
  the adamite-soul appeared from the throne so these fortresses are around the throne [as NEM] ;
 • zin context : de “leeuwen-poort” : vergelijk hoe de eden-poort vlekkeloos sprak ;
  nu hebben zij hun poort welke “spreekt” , maar hier beschreven als “het lawaai” ;
  in glyphs consistent als leeuw-glyph -R ;
  [vergelijk het zgn ‘moderne bewustzijn’ dat altijd “schreeuwt” – dat komt van daar] ;
  de eden-poort wordt belegerd – zie afbeeldingen ;

line,
“that=because / the king of – Babylon – stood / to=at / the mother – way / ,
(being) in=as the main of / the two / ways / ,
to=for to divinate / (by) divination / he trivialized / in=as the arrows / ,
he enquired / in=as the household gods / (and) he looked / in=into the liver / ;
the divination – becomes – (to be) Jerusalem – in=as his right hand (raised-hand) / ,
to=for to place / butting-rams / to=as to open / the mouth [eden-gate] / in=as the murder / ,
(in order) to=for – the noise [lion-gate] – to (be) raised on high (new-height r-m) / in=as the shouting / ,
to=by to place / butting rams / on=onto / the [eden-] gate / ,
to=by to cast up / the siegeramp [horus-tile] / to=for to build / the fortress [around adamite-throne] / ;

Want de koning van Babel zal bij de splitsing van de weg staan , aan het begin van de twee wegen ,
Om waarzeggerij te plegen . Hij zal zijn pijlen schudden ,
Hij zal de afgodsbeeldjes om raad vragen en de lever bezien .
In zijn rechterhand zal de waarzeggerij over Jeruzalem zijn : om er stormrammen neer te zetten ,
de mond te openen met een strijdkreet , luid geschreeuw aan te heffen ,
stormrammen neer te zetten tegen de poorten ,
een belegeringsdam op te werpen, een schans te bouwen .

“want de koning van Babylon [Thoth] stond bij de [eden-] moeder-weg [eden-wijnstok] ,
als het begin van de twee wegen [de twee uitlopers van de wijnstok als de vuur-kolom] ,
waarzeggerij plegend door pijlen te strooien (?) ,
hij informeert de therephim [plaats-th genezend] , hij bekijkt de lever [dimensionaal-zwaar] ,
de waarzeggerij wordt Jeruzalem als zijn rechter-hand [eden-construct waar Adam is] ,
om zo stormrammen te plaatsen om de mond [eden-poort] te openen , als de moord ,
om zo het geluid [van hun leeuwen-poort] op te heffen [naar de nieuwe hoogte] als het lawaai ;
om zo stormrammen teplaatsen tegen de [eden-] poort ,
(en) de belegerings-dam [via Horus-steen] op te werpen , om het fort [rond ad-troon] te bouwen ;

 
23
de zin schakelt naar de 144,000 , die nu een idee hebben over de constructen :
and·he-becomes to·them as·to-divine-of futility in·eyes-of·them ones-being-sworn-of oaths-of to·them
and·he one-causing-to-be-remembered depravity to·to-be-grasped-of
And it shall be unto them as a false divination in their sight, to them that have sworn oaths:
but he will call to remembrance the iniquity, that they may be taken
‘sworn’ , H7650 shaba ‘oath, to swear’ 187x ; nót the cursed-oath , is other term ,

 • zin context : zie report introductie ,
  Als de kilometers aan informatie die de context van de Profeten verraadde ;

line,
“and=but it becomes / to them [144,000 !] / (to be) as to divine – futility / in their eyes / ,
(namely) in=as them – (having) sworn [W-course] / oaths [to W-course] / ,
and=for he [Thoth] / causes – the depravity (Õn) – to be remembered [by 144] / to=for to lay hold of / ;

Al zal het voor hen als een valse voorspelling in hun ogen zijn –
zij hadden immers eden van trouw gezworen –
dan zal hij zelf de ongerechtigheid in herinnering brengen waarvoor zij gegrepen worden .

“maar het wordt voor hen [144,000] als de onzin van het waarzeggen [van Thoth], in hun ogen,
(namelijk) als zij die de eden van trouw hebben gezworen [aan Water-course] ,
want hij [Thoth] veroorzaakt zélf de herinnering [bij de 144,000] +
aan de ongerechtigheid [Õn] , om zo [die ongerechtigheid] te grijpen ;

 
24
de zin adresseert de koning van Babylon nu rechtstreeks :
therefore thus he-says my-Lord ieue
because to-cause-to-be-remembered-of·you depravity-of·you
in·to-be-exposed-of transgressions-of·you to·to-be-apparent-of sins-of·you in·all-of practices-of·you
because to-be-remembered-of·you in·the·palm you-shall-be-grasped
Therefore thus saith the Lord GOD; Because ye have made your iniquity to be remembered,
in that your transgressions are discovered, so that in all your doings your sins do appear; because,
[I say], that ye are come to remembrance, ye shall be taken with the hand

 • ‘remembered’ , H2142 zakar ‘to remember’ 232x ; with importance as “to start acting to finish” ;
  zakar ‘(eden-) masculine’ 82x ;

line,
“therefore / thus / he – IEUE – says : /
because / you caused – your depravity (Õn) – (to be) remembered (and so to be acted upon) / ,
in=by – your transgressions (to split-off) – (being) exposed / ,
(and) to=by – your sins [mutilated eden-life] – to be visible / in=as all / your doings / :
because / you (are) remembered / , you shall be grasped – in=by the handpalm (one eden-axis?) / ;

Daarom, zo zegt de Heere HEERE : omdat u zich uw ongerechtigheid in herinnering brengt ,
waardoor uw overtredingen openbaar worden en uw zonden gezien worden in al uw daden ;
omdat men zich u herinnert , zult u met harde hand gegrepen worden .

“daarom , zo zegt IEUE de Heer :
omdat u zélf veroorzaakt heeft dat uw ongerechtigheid [Õn,Tyrus] herinnerd wordt ,
door het openbaar worden van uw overtredingen [afsplitsing] ,
en al uw daden als uw zonden [gemutileerd-eden-leven] duidelijk worden :
omdat u in herinnering komt , zult u gegrepen worden door de hand-palm [eden-as] ;

 
25
juxtapositie : van de aartsengel nu geadresseerd aan Adam :
and·you profane wicked prince-of ishral who he-comes day-of·him in·era-of depravity-of end
And thou, profane wicked prince of Israel, whose day is come, when iniquity [shall have] an end
zin context : “de gevallen aartsengel en Adam” worden in deze zinnen naast elkaar gezet ,
waarna een juxtapositie zal volgen ,
en “de 144,000 naast de Ba-zielen” worden geplaatst ;
line,
“and you / , (you) profane [eden-life+deity] / wicked [‘own boss’] / prince [Adam] of / ishral [eden-souls] / ,
whose / day / comes=arrives (to) him / in=at the – end of – the time of – depravity (Õn) / ; +

wat u betreft , onheilige , goddeloze vorst van Israël ,
wiens dag gekomen is in de tijd van uiterste ongerechtigheid ,

“en ú , onheilige [eden-leven+godheid] , zondige [‘eigen baas’] prins [Adam] van Ishral [eden-zielen] ,
wiens [oordeels-] dag komt in het eind van de tijd van ongerechtigheid [Tyrus,Õn] ; +

 
26-27
thus he-says my-Lord ieue take-off-you ! the·turban and·heave-away ! the·crown
this not this the·low-one to-elevate and·the·lofty-one to-base-of
depraved depraved depraved I-shall-place·her
moreover this not he-becomes until to-come-of whom to·him the·judgment and·I-give·him
Thus saith the Lord GOD; Remove the diadem, and take off the crown:
this [shall] not [be] the same: exalt [him that is] low, and abase [him that is] high
I will overturn, overturn, overturn, it:
and it shall be no [more], until he come whose right it is; and I will give it [him]

 • ‘this – the same’ , H2063 zoth ‘ this (often used adverb) — hereby (-in, -with), it,
  likewise, the one (other, same), she, so (much), such (deed), that,
  therefore, these, this (thing), thus’, 604x ;
 • ‘no’ , H3808 lo ‘not, no, none, nay, never, neither, ere, otherwise, before’ ,
 • ‘overturn’ , H5754 avv-ah ‘(to) ruin’ 3x [only this chapter] ; av-ah ‘proper : to crook ;
  twist, bend (iniquity)’ 17x ; [as literal crook MEST?] ; plain of Aven north [iniquity] ;
 • zin context : precies hetzelfde thema als Zacharia 4 ,
  hier is alleen “de hoofd-bedekking” welke op Jozua’s hoofd wordt gezet voorafgegaan
  door een prefix-m [m-realm] ; maar de context van de zin vertelt hetzelfde ;
 • 2 . het begrip “gebogenheid” is niet helemaal duidelijk – de “gebogen herdersstaf”
  [Engels: crook , vergelijk Sinterklaasstaf] als behorend bij een gebogen dimensie ?
  zie de crook van Osiris en amduat 4 ;

line,
“thus / he – IEUE – mylord – says : /
take-off you ! / the head-dress [of m-realm] / and remove ! / the crown / ,
this / (shall) not – (be) the same / :
(but) to (be) elevated – the humble one [144k] / and – (to be) abased – the proud one (Adam) / ;
I shall place her [the crooked iniquity?] / (to be) twisted / , twisted / , twisted / ;
again : / this / (will) not / become / untill / to come / to=as him [144k] / +
whom – (is) judgment / and=for I give him (it) / ;

zo zegt de Heere HEERE : doe die tulband weg en zet die kroon af !
niets blijft hetzelfde ! Wie nederig is, zal ik verheffen, en wie hoogmoedig is, zal ik vernederen .
Omkeren, omkeren, omkeren zal ik die ! Ja, dat wat er was, zal er niet meer zijn ,
totdat Hij komt Die er recht op heeft, en hem zal ik het geven !

“zo zegt IEUE de Heer [tegen Adam] :
doe de hoofd-bedekking [van m-realm] weg en zet de kroon af ;
het zal niet hetzelfde zijn :
(want) de nederige [144,000] wordt verhoogd , en de hoogmoedige [Adam] wordt vernederd ;
ik zal haar [de gebogenheid als zonde?] als gebogenheid, gebogenheid, gebogenheid plaatsen ;
nogmaals : dit [alles] zal niet gebeuren ,
totdat hij [144,000] komt aan wie het oordeel toebehoort , want Ik geef het hem ;

 
28-29
nu aan de Ba-geesten , die óp de 144,000 vampierden :
and·you son-of human prophesy-you ! and·you-say thus he-says my-Lord ieue to sons-of Ammon
and·to reproach-of·them and·you-say sword sword being-unloosed for·slaughter
being-burnished to·to-devour-of so-that flashing
in·to-perceive-of to·you futility in·to-divine-of to·you lie
to·to-give-of you to necks-of ones-wounded-of wicked-ones
who he-comes day-of·them in·era-of depravity-of end
And thou, son of man, prophesy and say, Thus saith the Lord GOD concerning the Ammonites,
and concerning their reproach; even say thou, The sword, the sword [is] drawn: for the slaughter
[it is] furbished, to consume because of the glittering. Whiles they see vanity unto thee,
whiles they divine a lie unto thee, to bring thee upon the necks of [them that are] slain,
of the wicked, whose day is come, when their iniquity [shall have] an end

 • ‘ammonites’ , H5983 ammon’ 106x; from Ammon, a son of Lot , who was Abraham’s nephew ,
  representing present souls on this earth ; so ammonites are our descendents but as spirits ;
  where 5971/72 (-am) is ‘people’ but 368 emim ‘half-giants’ [doubled-m] ; 3816 leom ‘bloodline’;
  the am-am as ‘doubled people’ – see how Ba-souls look exact like their hosts !
 • – ‘furbished’ , H4803 marat ‘to polish, make bald’ 12x ; -mer ‘matrix-rule’ cluster (myrrh etc) ;
 • zin context : Ammon :
  de verdubbeling van de wortel ‘mensen’ (-am) in -am-am mag best wijzen op de Ba-zielen ,
  gemaakt door Adam als geesten-lichamen voor corrupte adam-zielen –
  vergelijk hoe de vogel precies lijkt op haar draagster : de koningin van Ramses [afbeeldingen];

line,
“and=so you / son of / the adm-human / prophecy-you ! / , and you say / ,
thus / he – mylord – IEUE – says / to / the sons of / Ammon [Ba-souls] / +
and=on account of their scorn / ,
and you say : / the sword / the sword / (is) being unloosened / for the slaughter / ,
(it) (is) being polished / to=for to devour / so-that (by intent of) / the lightning / ;
In=for to perceive – the futility – to=by you / , in=for to divinate / a lie – to=by you / ,
to=by to give – to – yourselves / the necks of / the slain [ad-originals] of / the sinners [144k souls] / ,
(being) them [144!] – whose – day comes / in=at – the end of – the time of – depravity (Õn) / :

(Het zwaard tegen Ammon)
En u, mensenkind, profeteer, en zeg:
zo zegt de Heere HEERE over de Ammonieten en over hun gesmaad .
Zeg dan: het zwaard, het zwaard is getrokken voor een slachting , gepolijst om toe te slaan,
om te glinsteren , terwijl men voor u een vals visioen zag , terwijl men u leugen voorspelde ,
om u op de nek te zetten van onheilige goddelozen ,
van wie de dag gekomen is in de tijd van uiterste ongerechtigheid .

“dus u , zoon van de adm-man , profeteer en zeg :
zo zegt IEUE de Heer over de zonen van Ammon [Ba-geesten] , vanwege hun gesmaad :
en zeg : het zwaard [als verdubbeld?] zwaard is getrokken voor de slachting ,
het is gepolijst om te verslinden door middel van de [eden-] bliksem [als de dimensionale-as] –
voor het schouwen van onzin door u , (en) voor het waarzeggen van een leugen door u ,
door uzelf de nekken te geven van de verslagenen [ad-Originelen] van de zondaren [wij als 144] ,
(namelijk) hen van wie (hun) dag komt aan het eind van de tijd van ongerechtigheid [Õn] :

 
30
return-you !
to scabbard-of·her in·placeri-of which you-are-created in·land-of births-of·you I-shall-judge you
Shall I cause [it] to return into his sheath?
I will judge thee in the place where thou wast created, in the land of thy nativity

 • ‘sheath’ , H8593 thaar ‘sheath’ 13x ; said from -arah ‘to lay bare’ ; but also the “hired razor”
  to cut-off the regions of the Assyrian , Is.7 ; we interpreted there as T’ES-knife ,
  but perhaps the original is ‘the sheath’..?
 • ‘created’ H1254 bara ‘to create’ 55x ; as terms used in Genesis ; most unusual here ;
  either Ba-souls or the Horus-spirits , spirit-bodies created by Adam for them ;
 • ‘nativity’ , H4351 mekur-ah ‘origin’ 3x ; said from -kur but is empty ; -kar ‘battering-rams’,
  kuwr ‘furnace’ 9x , aha ; furnace of m-realm ; must be stepdown of -qiyr ;
 • zin context : het -bara wordt alleen gebruikt wanneer eden iets schept –
  context bepaald dat Adam deze geesten-lichamen voor de corrupte zielen maakte ;

line,
“return-you [ba-souls] ! / to / (she) the sheath (cord-of-words) / ,
in=as the place / where / you (were) created / :
in the land of / your origin [furnace of m-realm] / I shall judge / you / ; +

Doe uw zwaard terug in zijn schede !
Op de plaats waar u geschapen werd, in het land van uw oorsprong, zal ik u berechten .

“[Ba-zielen,] keer terug naar (zij,) het foudraal [matrix-construct] ,
als de plaats waar u geschapen bent [via Adam] :
in het land van uw oorsprong [oven van m-realm] zal ik u oordelen ;

 
31-32
and·I-pour-out on·you menace-of·me in·fire-of rage-of·me I-shall-puff on·you
and·I-give·you in·hand-of mortals ones-being-brutish artificers-of ruin
for·the·fire you-shall-become to·fuel blood-of·you he-shall-become in·midst-of the·land
not you-shall-be-remembered that I ieue Yahweh I-spoke
And I will pour out mine indignation upon thee, I will blow against thee in the fire of my wrath,
and deliver thee into the hand of brutish men, [and] skilful to destroy
Thou shalt be for fuel to the fire; thy blood shall be in the midst of the land;
thou shalt be no [more] remembered: for I the LORD have spoken [it]

 • ‘indignation’ , H2195 zaam proper: froth at the mouth ; ‘indignation, fury as displeasure’ 21x ;
  gluph essence of mouth – of gate ; eden-power -za plus something ;

‘wrath’ , ebr-ah ; from -eber ‘pass over to dimensional side’ ;
‘brutish’ , H1197 ba’ar ‘burning, brutish, etc’ 95x , also purging colour ;
line,
“and I pour out / on you / my fury as displeasure [eden-power for m-realm?] / +
in=as the fire of / my fury [to pass to other dimension] / I shall puff / on=against you / ;
and I give you / in the hand of / men [144,000] / , kindling fire / (and) skilful / (to) destroy / :
you shall become – fuel – for the fire / , your blood [mixture] – shall become / in the midst of / the land / ;
you shall – nót – be remembered / , that=because / I – IEUE – spoke / .

Ik zal over u mijn gramschap uitstorten , ik zal met het vuur van mijn verbolgenheid op u blazen .
Ik zal u geven in de hand van brute mannen , die verderf smeden .
U zult het vuur tot voedsel zijn , in het midden van het land zal uw bloed zijn .
Men zal zich u niet meer herinneren , want ik , de Heer , heb gesproken .

“en ik zal [daar] mijn gramschap [eden-kracht voor m-realm?] over u uitgieten ,
ik zal met het vuur van mijn woede [naar andere dimensie] op u blazen ;
en ik zal u geven in de hand van mannen [144,000] , brand stichtend en bekwaam in vernietigen –
u zult het vuur tot voedsel zijn , in het midden van het land [buiten-hof] zal uw bloed zijn :
u zult niet meer herinnerd worden , want ik IEUE heb gesproken [in goede richting] .

 


23-24.11.18 — (tweede) aangepaste versie van origineel —- Report series