chapter context :
the first part is clear enough –
this earth is used by their dimension as a blackmail against Heaven,
hence God often angry against the house – candidates for the 144,000 –
because only by their understanding can the siege be broken .

 
Vijfluik –––– hoofdstuk 2 van 5 (2/5)
Technisch gezien is hoofdstuk 3 de inleiding van de volgende vier ,
waar die inleiding bestaat uit “éen grote waarschuwing aan het huis Ishral”
[als alle mogelijke candidaten voor de 144,000] om “de volgende uitleg GOED te begrijpen”,
dat is , wat vervolgens wordt gezegd in de aan ons overgeleverde hoofdstukken ;

we zagen al dat Ezechiel de vertegenwoordiger is van de 144,000 ,
en de boodschap welke het huis moet gaan begrijpen is zó belangrijk
dat God en Miss [she – the spirit] aan Ezechiel verschijnen om het bericht duidelijk te maken ;

 

 

hoofdstuk context :                     ––– vervolg van hoofdstuk 3 (2/5)
het eerste gedeelte is duidelijk genoeg –
deze aarde wordt door hun dimensie gebruikt als chantageobject tegenover de Hemel ,
vandaar dat God vaak uitvaart tegen het huis – de candidaten voor de 144,000 –
omdat alleen door hun begrijpen het beleg doorbroken kan worden ;

 

de referentie naar Jeruzalem als ‘deze aarde’ is wel heel sterk in het thema
‘ons huidig zielig soort lichamelijkheid’ , hier in verband met ‘de buik’ en ‘mest’ ,
en in het volgend hoofdstuk zelfs gelinkt aan ‘apen’ ;
in de laatste zinnen gaat het over ‘het wegkwijnend lichaam – wanneer deze aarde donker wordt’ .
Wat Ezechiel hier moet doen kan alleen slaan ‘op de periode van de afgelopen 2000 – 2500 jaar’,
omdat hij zich immers al bevónd tussen de ballingen van het huis Ishral ;

 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

 
Ezechiel 4
1-2
and·you son-of human take-you ! for·you brick and·you-give her to·faces-of·you
and·you-delineate on·her city Jerusalem and·you-give on·her siege and·you-build on·her
siege-work and·you-pour-out on·her earthwork and·you-give on·her camps and·place-you !
on·her butting-rams round-about
Thou also, son of man, take thee a tile, and lay it before thee, and pourtray upon it the city,
[even] Jerusalem: And lay siege against it, and build a fort against it, and cast a mount against it;
set the camp also against it, and set [battering] rams against it round about.
‘siege’, H4692 matsor, matsur ‘rampart, siegework, siege, etc’ ; outer-court + m-realm ;
‘fort’, H1785 dayeq ‘siege wall, fort’ 6x ;

 • context : this earth as ‘stone’ in ‘the outer-court’ ;
  the term -tsur is the same as used for ‘the rock’ in/as outer-court ,     
  emending into Tyre – also the -sll (from Horus-stone -sela) is used ,    ‘protection’, SA  – rpt
  making a solid case that ‘Jerusalem’ is “this earth” ;                         
  SA symbol : see to right how the glyph ‘protection’ shows a stone , 
  reading “the stone (this earth) [being their] protection” ;
  this concept will return in the next chapter ;
  note last position “[for] the ape. [to be] the things of protection”,
  where ‘apes’ are the earth humanoids on earth befóre eden ;

‘protection’, SA – rpt
click pic(s) to enlarge
 • SA-TA (n) ; to right , the stone is replaced by ‘land’ TA
  but the meaning is similar (or alternative: the land / as construct) ;
  and note the ‘mythological serpent’ also pictured ;
  it shouldn’t be a coincidence that Christ in the desert was also
  related to ‘food’ and to ‘the land’ (as kingdoms) , see this chapter ;

SA TA (n) – rpt

zin context : Jeruzalem als deze aarde ; zie boven ;
“and you / son of / the adm-man / , take you / for you / a stone [‘tile’] / ,
and you place / her / to=in front of you / ,
and you inscribe / on her / ‘Jerusalem’ [=this earth] / ;
and you set up / a siege [=in outer-court] – on=against her / ,
and you build / a siege wall – on=against her / , and you pour out / a mount = / on=against her / ,
and you place / army camps – on=against her / ,
and you set up / (battering-) rams – on=against her / ;
(De toekomstige belegering van Jeruzalem op een steen afgebeeld)
En u, mensenkind, neem u een tegel, leg die vóor u neer en teken daarop een stad, Jeruzalem.
Sla het beleg ervoor, bouw er een schans tegen, werp er een belegeringsdam tegenaan,
stel legerkampen ertegen op en zet er rondom stormrammen tegen in .

“en u , zoon van de adm-man , neem u een steen [‘tegel’] , en leg die vóor u neer ,
en teken ‘Jeruzalem’ [=deze aarde] op haar ;
en sla het beleg [=in buitenhof !] tegen haar op , en bouw een schans op tegen haar ,
werp een belegeringsdam tegen haar op ,
stel legerkampen tegen haar op en zet stormrammen tegen haar in ;

 
3
and·you take-you ! for·you pan-of iron and·you-give her sidewall-of iron between·you
and·between the·city and·you-prepare faces-of·you to·her and·she-becomes in·the·siege
and·you-besiege on·her sign she to·house-of ishral
Moreover take thou unto thee an iron pan, and set it [for] a wall of iron between thee and the city: and set thy face against it, and it shall be besieged, and thou shalt lay siege against it.
This [shall be] a sign to the house of Israel.
‘pan’, H4227 machabath ‘flat oven plate, flat pan’ ; -chabat ; +m-realm, NEB chalice ? ,
‘siege’, H6696 tsuwr ‘besiege [in the compress/narrowness cluster]’ , into -tsiyr Tyre ;

 • context : the iron sky-dome BÁA ;                            
  this sky-dome is at the place where their boat is ,
  as the bordersky (north outer-court wall)
  upon which their boat is resting (see top page) ;
  in spells the boat is consistently ‘of iron’,
  here reading “the sky-dome of iron lights”
  (where ‘iron’ is a dimensional type quality) ,
  and note how also this earth is of iron lights
  as the stone in the pic to right ;
  btw the ‘sky-glyph’ even lóoks like a griddle …

rpt

zin context : de koepel van ijzer ; zie boven ,
“and=then (you) / , take you / for you / an iron – griddle [=baking tray] / ,
and you place / it (her) / (as) a wall [=their bordersky] / between you / and / the city [=earth] / ,
and you firmly place / your face / to=against her / :
and=for – it becomes (to be) – (in=as) the siege [=outer-court] / ,
and you besieging [‘tyre’] / on=against her / (will be) she / the sign / to the house of / Ishral
[=all candidates fort he 144,000] / ;
En u, neem u een ijzeren bakplaat en zet die als een ijzeren muur tussen u en de stad .
Houd dan uw blik er vast op gericht. Zo raakt zij in de belegering en zult u haar belegeren .
Dit is een teken voor het huis van Israël .

“dan neemt u een ijzeren bakplaat , en zet haar als een ijzeren muur tussen u en de stad in ,
en houd dan uw blik er vast op gericht :
want het wordt als de belegering [=buitenhof] ,
en uw belegering tegen haar zal het teken zijn voor het huis van Ishral [=alle candidaten voor de 144,000] ;

 

 
B)

 
4-5
and·you lie-down-you ! on side-of·you the·left and·you-place depravity-of house-of ishral
on·him number-of the·days which you-are-lying-down on·him you-shall-bear depravity-of·them
and·I I-give to·you years-of depravity-of·them to·number-of year three hundreds and·ninety
day and·you-bear depravity-of house-of ishral Israel
Lie thou also upon thy left side, and lay the iniquity of the house of Israel upon it:
[according] to the number of the days that thou shalt lie upon it thou shalt bear their iniquity.
For I have laid upon thee the years of their iniquity, according to the number of the days,
three hundred and ninety days: so shalt thou bear the iniquity of the house of Israel.

 • context : left side :
  we’re not sure , but can be related to “the inversion as their dualistic-dimension” ,
  making souls blind for the other reality — glyphs consider ‘the west’ as the righthandside
  and ‘the east’ as the lefthandside ; see Introduction ;
  390 + 40 years = the 430 days of old-Ishral in Egypt :    
  390 days (for Ishral) and 40 days for Judah – but we don’t understand the counting
  since Ezekiel represents here ‘the past 2000 – 2500 years’ ;

“and=then you / lie down / on / your – left – side / ,
and place / the depravity of / the house of / Ishral [=candidates for the 120,000] / on=upon it / :
you shall bear – their depravity – the number of / days / which / you (will be) lying down / on it / ,
and=for I – appoint / to you / the years of / their depravity / , to=as the number of / years / :
and you (will) bear – the depravity of – the house of – Ishral – three – hundred – ninety – days / ;
En u, ga op uw linkerzij liggen en leg daarop de ongerechtigheid van het huis van Israël .
Zoveel dagen als u erop ligt, zult u hun ongerechtigheid dragen .
En ik leg u de jaren van hun ongerechtigheid op overeenkomstig het aantal dagen :
driehonderdnegentig dagen dat u de ongerechtigheid van het huis van Israël dragen zult .

“en u, ga op uw linkerzij liggen ,
en leg daarop de ongerechtigheid van het huis Ishral [=candidaten voor de 120,000] ,
zoveel dagen als u erop ligt , zult u hun ongerechtigheid dragen ;
want ik leg u de jaren van hun ongerechtigheid op overeenkomstig het aantal dagen :
driehonderdnegentig dagen zult u de ongerechtigheid van het huis Ishral dragen ;

 
6

and·you-finish these and·you-lie-down on side-of·you the·right second and·you-bear
depravity-of house-of Judah forty day day for·the·year day for·the·year I-give·him to·you
and when thou hast accomplished them, lie again on thy right side, and thou shalt bear
the iniquity of the house of Judah forty days: I have appointed thee each day for a year
context : doublet in original , see blue ;
“and (when) you (will have) ended – these / ,
and=then you (will) lie down – a second time – / , on / your – right – side / ,
and you (will) bear / the depravity of / the house of / Judah [=candidates for 24,000] / fourty / days / ,
I (have) appointed it / (to be) a day – for a year – to you / ;
Hebt u dit voltooid, dan moet u vervolgens op uw rechterzij gaan liggen.
Dan zult u veertig dagen de ongerechtigheid van het huis van Juda dragen.
Voor elk jaar leg ik u een dag op .

“en (wanneer) u dit voltooid hebt , dan moet u vervolgens op uw rechterzij gaan liggen,
en zult u veertig dagen de ongerechtigheid van het huis Juda [=candidaten voor de 24,000] dragen ,
voor elk jaar leg ik u een dag op ;

 
7-8
and·to siege-of Jerusalem you-shall-prepare faces-of·you and·arm-of·you being-bared
and·you-prophesy on·her and·behold ! I-give on·you ropes and·not you-shall-turn from·side-of·you
to side-of·you until to-finish-of·you days-of siege-of·you
Therefore thou shalt set thy face toward the siege of Jerusalem, and thine arm [shall be] uncovered, and thou shalt prophesy against it. And, behold, I will lay bands upon thee, and thou shalt not turn thee from one side to another, till thou hast ended the days of thy siege.
‘bands’, H5688 aboth ‘something entwined, cordage, rope’ ; how strange – ABETH ?

 • context : cords or net or entwining ;                      
  it isn’t only strange that this action is mentioned ,
  also the used root is curious – as (-aboth) ;
  to right the term occasionally used in spells as ÁBETH ,
  often shown as were it a net in form of a cap over the head ,
  as “the Net. [for] to connect to. the solarplane. [of] hail.” ,
  again indicating this chapter is about ‘this earth’ ;

  rpt

  “and – you shall set – your face – to=towards the siege [=outer-court] of – Jerusalem [=this earth] / ,
  and your arm – (will be) bare / and=when you prophecy / on=over her / ;
  and behold ! / , I (will) place – a cordage – on=over you / ,
  and=so – you shall – not – turn around / from your side / to / your (other) side / ,  +
  untill – you (will have) ended / the days of / your siege [=outer-court] / ;
  En u zult uw blik richten op de belegering van Jeruzalem, terwijl u er met uw ontblote arm
  tegen profeteert. En zie, ik zal touwen om u heen slaan, zodat u zich niet kunt omkeren
  van uw ene zij op uw andere zij, totdat u de dagen van uw belegering hebt voltooid .

  “en richt uw gezicht op de belegering [=buitenhof] van Jeruzalem [=deze aarde] ,
  en uw arm zal onbedekt zijn wanneer u over haar profeteert ;
  en zie , ik zal touwen om u heen slaan ,
  zodat u zich niet kunt omkeren van uw ene zij op uw (andere) zij ,
  totdat u de dagen van uw belegering [=buitenhof] hebt voltooid ;

   
  C)

   
  9-10
  and·you take-you ! for·you wheats and·barleys and·bean and·lentils and·millet and·spelts
  and·you-give them in·vessel one and·you-makedo them for·you for·bread number-of the·days
  which you lying-down on side-of·you three-of hundreds and·ninety day you-shall-eat·him
  and·food-of·you which you-shall-eat·him in·weight twenty shekel for·the·day from·time
  unto time you-shall-eat·him
  Take thou also unto thee wheat, and barley, and beans, and lentiles, and millet, and fitches,
  and put them in one vessel, and make thee bread thereof, [according] to the number of the days
  that thou shalt lie upon thy side, three hundred and ninety days shalt thou eat thereof.
  And thy meat which thou shalt eat [shall be] by weight, twenty shekels a day: from time
  to time shalt thou eat it.

  ‘shekels’ , H8266 sheqel , a weight ; around 10 grams is 200 grams ?

  • context : all grains as ‘matrix’ ;
   we saw root (-dg) as ‘grain’ and as ‘fish-god’ Dagon ;
   the Greeks know Demeter [new throne] as the grain goddess ,
   and spells often use ‘white grain’ and ‘red grain’ , using glyph BAT’T  ;

  “and you / take you ! / for you / wheat / and barley / and beans / and lentils / and millet / and spelt / ,
  and put / them / in – one – vessel / , and=so you (can) make / (by) them / your bread / for you / ,
  (for) the number of / days / which / you / (will be) lying down / on / your side / :
  three / hundred / and ninety / days / you shall eat it / ,
  and the food / which / you shall eat (it) / (will be) twenty / sheqel / in weight / for (each) day / ,
  from time / unto / time / you shall eat (of) it / ;
  En u, neem u tarwe, gerst, bonen, linzen, gierst en spelt . Doe die dan in éen pot en maak
  daarvan voor uzelf brood. Het aantal dagen dat u op uw zij ligt, driehonderdnegentig dagen,
  moet u dat eten. Uw voedsel dat u moet eten, zal in gewicht twintig sikkel per dag zijn.
  Op vaste tijden moet u dat eten .

  “en u , neem u tarwe , gerst , bonen , linzen , gierst en spelt ;
  doe die dan in éen pot om u daarvan voor uzelf brood te maken ,
  voor het aantal dagen dat u op uw zij zult liggen :
  driehonderdnegentig dagen zult u dat eten ,
  en het voedsel dat u zult eten zal in gewicht twintig shequel [=10 gram] per dag zijn ,
  en zo nu en dan zult u (ervan) eten ;

   
  11-12-13
  and·waters in·quantity you-shall-drink sixth-of the·hin from·time unto time you-shall-drink
  and·ember-cake-of barleys you-shall-eat·her and·she in·ordures-of excrement-of the·human
  you-shall-bake-on-embers·her to·eyes-of·them and·he-is-saying ieue as·thus they-shall-eat
  sons-of ishral bread-of·them unclean in·the·nations which I-shall-expel·them there
  Thou shalt drink also water by measure, the sixth part of an hin: from time to time shalt thou drink.
  And thou shalt eat it [as] barley cakes, and thou shalt bake it with dung that cometh out of man,
  in their sight. And the LORD said, Even thus shall the children of Israel eat their defiled bread
  among the Gentiles, whither I will drive them.

  • context : food as ‘spiritual food’ or as ‘physical aspects’..?
   we think as “a combination of both” – the souls in the olden times were much stronger
   (compare the prophets) , and compare what is being said about us (you, we) who
   do understand the report , that “(their) soul is not upright in (them) , but they are saved” ;
   this sounds rather … weak compared with the soul-nature of the prophets ;

  “and – you shall drink – water – in=by measure / :
  you shall drink – a sixth of – a hin – from time – to time / ;
  and – you shall eat – the barley – cake / ,
  and=as she / (having been) baked – in front of them – in=on the fuel / (as) the dung of / a human / ;
  and=for he – IEUE – says / : as thus / the sons of – Ishral – shall eat / their – unclean [TEM] – bread  +
  there – In the nations [=on earth] – which=where – I shall drive them (to) [=past 2000 years] / ;
  U moet een afgemeten hoeveelheid water drinken, een zesde deel van een hin.
  Op vaste tijden moet u dat drinken. U moet verder een gerstekoek eten,
  en die voor hun ogen bakken op klonten menselijke uitwerpselen. En de Heer zei: zo zullen de Israëlieten hun brood onrein eten onder de heidenvolken waarheen ik hen verdrijf.

  “u zult een afgemeten hoeveelheid water drinken :
  u zult zo nu en dan een zesde deel van een hin drinken ,
  en u zult gerstekoek eten ,
  voor hun ogen gebakken op menselijke uitwerpselen als brandstof ;
  want IEUE zegt : zo zullen de zonen van Ishral [=candidaten voor de 144,000]  +
  hun onreine brood eten onder de (heiden-) volken [=sinds 2500 v.Chr] waarheen ik hen verdrijf ;

   
  14-15
  and·I-am-saying alas ! my-Lord ieue behold ! soul-of·me not being-defiled and·carcass
  and·animal-torn-to-pieces not I-ate from·youths-of·me and·until now and·not he-came
  in·mouth-of·me flesh-of vileness and·he-is-saying to·me see-you ! I-give to·you ones-ejected-of
  the·herd instead-of ordures-of the·human and·you-makedo bread-of·you on·them
  Then said I, Ah Lord GOD! behold, my soul hath not been polluted: for from my youth up
  even till now have I not eaten of that which dieth of itself, or is torn in pieces;
  neither came there abominable flesh into my mouth. Then he said unto me, Lo,
  I have given thee cow’s dung for man’s dung, and thou shalt prepare thy bread therewith.

  • context : showing this physical body being the sackcloth ;
   in other chapters (index) we had the Original-body juxtaposed against this body ,
   where the latter is directly related to ‘dung’ , and here the same ;
   human : used is the root -adm , but cannot ofcourse mean Adam ,
   it must be used here to denote ‘human’ (because -ish , ‘man’, would not explain context) ;

  “and=yet I say / : ah ! / IEUE – myLord / , behold ! / ,
  my adamite-soul / (has) not – (been) defiled / :
  from my youth (on) – I (did) not – eat – the torn animal – and=as the carcass / ,
  and untill / now / (and) (did) not / come=enter – polluted – flesh – in=into my mouth / ;
  and=so he says / to me / : see , I appoint / herd – manure / instead of / human – dung / ,
  and you prepare / your bread / on=upon them / ;
  Toen zei ik: ach, Heere HEERE, zie, mijn ziel is nooit verontreinigd,
  omdat ik van mijn jeugd af tot nu toe geen kadaver of wat verscheurd is, gegeten heb.
  Er is geen onrein vlees in mijn mond gekomen .
  Daarop zei hij tegen mij: zie, ik geef u rundermest in plaats van menselijke uitwerpselen .
  Bereid daarop uw brood.

  “maar ik zeg : ach IEUE mijnHeer , zie, mijn adam-ziel is nooit verontreinigd ,
  van mijn jeugd af tot nu toe heb ik geen verscheurd vlees als het kadaver gegeten ,
  en tot nu toe is er geen onrein vlees in mijn mond gekomen ;
  daarop zegt hij tegen mij : zie , ik geef u mest van kudden in plaats van menselijke uitwerpselen ,
  en bereid daarop uw brood ;

   
  16-17
  and·he-is-saying to·me son-of human behold·me ! breaking mte staff-of bread in·Jerusalem
  and·they-eat bread in·weight and·in·anxiety and·waters in·quantity and·in·desolation
  they-shall-drink so-that they-shall-be-lacking bread and·waters and·they-are-desolated man
  and·brother-of·him and·they-are-putrefied in·depravity-of·them
  Moreover he said unto me, Son of man, behold, I will break the staff of bread in Jerusalem:
  and they shall eat bread by weight, and with care; and they shall drink water by measure,
  and with astonishment: That they may want bread and water, and be astonied one with another,
  and consume away for their iniquity.
  ‘care’ , H1673 daog ‘concern, anxiety’ ; in the Dagon fish-cluster and ‘wheat’ (see index) ,

  • context : staff of bread ,
   see previous posted chapter about the (-mtth) staff , as their now inverted tree ,
   linked to “the sheaves of corn reaped in the Rephaim-valley”
   (and to the dragon of Egypt , linked to Dagon as ‘grain’)  —
   these verse scan only be about the event when earth will get dark ,
   and (most likely) about ‘the life-force for this physical body being cut-off’  ;
   staff also as ‘tribe’ : the same term (-mtth) is used as ‘tribe’ ,
   plainly suggesting a relation between bread , physicality and their construct ;
   so-that : line don’t run proper , should not be the start of a new line here ;

  “and he says / to me / : son of / the adm-human / , just watch me ! / ,
  breaking / the staff (mtth) of / bread [=matrix-construct] / in=for Jerusalem [=this earth] / ,
  and they (will) eat / bread / in=by [sheqel-] weight / and in anxious care [=when earth got dark] / ,
  and – they shall drink – [eden-] water – in measure – and in horror [by desolation=no-name] / ,
  so-that=for reason that / they shall be lacking / bread / and water / ,
  (and) man – and his brother – (will be) desolated [=no-name] / and waste away – in their depravity .
  Hij zei tegen mij : mensenkind, zie, ik laat het in Jeruzalem aan brood ontbreken .
  In afgewogen hoeveelheid en vol bezorgdheid zullen zij brood eten,
  en met een afgemeten hoeveelheid en met ontzetting zullen zij water drinken ,
  omdat zij aan brood en water gebrek hebben .
  De een zal met de ander ontzet zijn, zij zullen in hun ongerechtigheid wegkwijnen .

  “en hij zegt tegen mij : zoon van de adm-man ,
  zie mij de staf (mtth) van brood [=als matrix-construct] voor Jeruzalem [=deze aarde] afbreken ,
  en in afgewogen hoeveelheid en vol bezorgdheid zullen zij brood eten ,
  en met een afgemeten hoeveelheid en met ontzetting zullen zij water drinken
  [=wanneer deze aarde donker wordt] ,
  omdat zij aan brood en water gebrek zullen hebben  —
  de man en zijn broeder zullen desolaat [=geen-naam] zijn en wegkwijnen in hun ongerechtigheid .

   


   
  05.05.19   —   submitted   —   first version   —   hetreport

   

  credit in link