Hab. 2: de anderen zullen zeggen :
u praat in raadsels – het stáat er toch ?

 

Hoofdstuk context :
dit hoofdstuk begint met het “gesnaarde visioen” ,
en vergelijk de Introductie pagina van het Report ;
dan wordt uitgelegd dat er een aantal zielen zullen zijn
welke de boodschap zullen begrijpen – maar met nadruk
wordt gesteld dat dit aantal niet “beter” is dan andere zielen ;

maar dat het verschil in begrijpen bijna onoverbrugbaar is geworden –
de anderen, als meerderheid, zullen spotten met de gebrachte boodschap .
Het tweede gedeelte van dit hoofdstuk bevat vier zeer actuele aanklachten ,
gerelateerd aan het niet-begrijpen van de boodschap ;

opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

 

Habakuk 2

1
on charge-of·me I-am-standing and·I-am-stationing-myself on siege-work
and·I-am-watching to·to-see-of what ? he-shall-speak in·me
and·what ? I-shall-reply on correction-of·me
I will stand upon my watch, and set me upon the tower, and will watch to see
what he will say unto me, and what I shall answer when I am reproved
‘tower’ , H4692 matsor ‘fortress, siege’ ; tyre+m-realm

 • zin context : de laatste zin mag ons vreemd klinken , maar dat komt omdat wij
  geen idee hebben wat het betekent wanneer God tegen de ziel spreekt :
  de hulpeloze ziel , wachtend op Iemand die alle mogelijke kracht heeft ;
  Habakuk is gewoon heel eerlijk ;

“I am standing / upon / my watch , / and I am stationing myself / upon / the stronghold (tyre) ; /
and I keep observing / to=for to see / what / he shall speak [the right direction] / in=to me / ,
and=yet what / I shall (should) respond / upon / the correction of me …? ”
Ik ging op mijn wachtpost staan , nam mijn plaats in op de vestingwal ,
en keek uit om te zien wat Hij in mij spreken zou ,
en wat ik antwoorden zou op mijn aanklacht .

“ik sta op mijn (wacht-) post , en installeer me op de vestingwal [Tyrus] ,
en ik blijf observeren wat Hij tegen mij zal spreken [in de goede richting] ;
maar wat zou ik antwoorden op mijn terechtwijzing ..?

 
2
het gesnaarde visioen (en Report)
and·he-is-answering·me ieue and·he-is-saying
write-you ! vision and·publish-you ! on so-that he-shall-run one-reading in·him
And the LORD answered me, and said,
Write the vision, and make [it] plain upon tables, that he may run that readeth it
‘plain’ , H874 baar ‘plain, distinct’ ,
‘tables’ , H3871 luach ‘(stone) tablets, board, etc’ ,
‘run’ , H7323 ruts ‘to run , runner, courier, etc’ ,

 • zin context : waarom niet “schrijf op een boekrol” ?
  Of zou de term “tablets” expres gebruikt zijn – analoog naar i-phone ..?

“and he – IEUE – is answering me , / and is saying , /
write (down) you ! / the vision / and make it clear / on / the tablets / ,
so that / he – the one reading – it – shall run (as a courier) / ;
Toen antwoordde de Heer mij en zei : schrijf het visioen op ,
grif het in duidelijke talen , zodat het in het snel voorbijlopen te lezen is .

“en IEUE antwoordt mij , en zegt :
schrijf het visioen op ! , en maak het duidelijk op de tabletten ,
zodat hij die het leest zal rennen [als een koerier] ;

 
3
that yet vision for·the·appointed-time and·he-shall-puff to·the·end and·not he-is-lying
if he-shall-be-dallying tarry-you ! for·him that to-come he-shall-come not he-shall-delay
For the vision [is] yet for an appointed time, but at the end it shall speak, and not lie:
though it tarry, wait for it; because it will surely come, it will not tarry
‘yet’ H5750 owd , again, more, good while, longer, else, since, yet, still
‘that’ kiy , “that, because, etc”

 • ‘appointed time’,  H5150 moed ; we had in Maleachi the 144,000 waiting for the
  appointed time as the Change [the waiting became a burden, there]  ;
 • ‘speak (puff)’, H6315 puach ; several meanings “to blow ,to long , to utter”,

H6341 pach ‘snare, net, sheet’ ; so the panting is becáuse of the being snared ;
‘tarry’ , H4102 mah-ah ‘proper : to question or hesitate ; delay’
‘tarry’ H309 achar ‘proper : to be behind, delay”

 • zin context : de “vastgestelde tijd” kwam ook terug in Malachi – waar de 144,000 zuchtend
  wachten op dat moment ; het “visioen” is een andere omschrijving voor Openbaring .
  Omdat de wortel van “hijgen naar” dezelfde cluster is als “net, snaar”, veroorzaakt de
  laatste dit hijgen naar ; zie ook Report pagina’s .

“that=because / the vision – (is) yet=still – for the appointed time / ,
and it shall pant (because snared) / to=for the end / and=but – it (is) nót – lying : /
if=verily , / it shall be delayed (by external cause) : / (but) wait you ! / for it , /
that=because / to come it shall come , / it shall – nót – delay / ;
Voorzeker, het visioen wacht nog op de vastgestelde tijd ,
Aan het einde zal Hij het werkelijkheid maken. Hij liegt niet .
Als Hij uitblijft , verwacht hem , want hij komt zeker, hij zal niet wegblijven .

“want het visioen [Openbaring] is nog voor de vastgestelde tijd ,
en het zal hijgen naar het eind [want gesnaard] – maar het liegt niet ;
zeker – het zal vertraagd worden : (maar) verwacht het ! ,
want het zal komen , (en) zal niet te láat komen ;

 
4
wij en onze huidige situatie :
behold ! she-is-made-presumptuous not she-is-upright soul-of·him in·him
and·righteous-one in·faith-of·him he-shall-live
Behold, his soul [which] is lifted up is not upright in him: but the just shall live by his faith

 • ‘lifted up (presumptious)’  H6075 aphal ,”presumed , swell-up, lift up (from tumour)” (1x) ,
  6076 ophel, “tumours (plagues)  and hill” (7x) ; nostril+deity ;

‘lifted up’, H3474 yarah , “straight” , (‘make the crooked places straight’) ;

 • zin context : vergelijk Hosea , waar de ziel al onrein is door contact met dit lichaam ;

“Look ! , / she – the adamite-soul of him – is tumerous – (and) she – (is) nót – straight / in him / ,
and=but the righteous one / shall live – in=by his faith / ;
Zie, zijn ziel is hoogmoedig, niet oprecht in hem,
maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven .

“zie ; zijn ziel is (ziek als) een tumor , zijn ziel is niet oprecht in hem ;
 maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven :

 
5
vervolg –
and·indeed that the·wine being-treacherous master ostentatious
and·not he-is-homesteading who he-widens as·unseen soul-of·him
and·he as·the·death and·not he-is-being-satisfied
and·he-is-gathering to·him all-of the·nations and·he-is-convening to·himself all-of the·peoples
Yea also, because he transgresseth by wine, [he is] a proud man, neither keepeth at home,
who enlargeth his desire as hell, and [is] as death, and cannot be satisfied,
but gathereth unto him all nations, and heapeth unto him all people
‘also’,  also , indeed, etc ; aph = see above,

 • ‘transgresseth’ , H898 bagad , entry: “properly ‘to cover, hence to act covertly , fraudulently’,
  “deceitful , treacherous” 49x , in all prophets as “treacherous” (80%) , ,
 • ‘proud (ostentatious)’, H2093 yahir ‘haughty, lofty’ (2x) ; entry :”probably from har- ‘mountain'”;
  who knows – must have been messed with the word , because vowelchange in y-h-r yields
  nothing ; searching the net on results is but 3,4 instances, but very vague and perhaps a
  mixup with -dhr ; very unusual that interlinking with same words used in other lines fails ;
 • ‘man (master)’, gbr , always negative (Giant) ,
 • ‘keepeth at home (homesteading)’, H5115 navah “rest at home, kept at home” ; “habitation”
  (1x) ; H5116 naveh “habitation” (38x) , H5000 naveh , “becoming 2, lovely 4”
 • ‘enlargeth (widens)’, H7337 rachab “be or become wide, spacious”,
 • ‘gathers’ H622 acaph , “take-away+gather”,
 • ‘heapeth’ H6908 qabats (eden -tz term) ; 140x ; gather-together ;

“and=for indeed / that=because / the wine / (is) a treacherous / (matrix-) master , / —– / ,
and=but – his adamite-soul – (is) who – widens – (as) the Sheol (evil other reality) –   +
stays – nót – at home (this reality ?) / ;
and he / (is) as death / and=yet – he is -not – satisfied , /
and=for he is gathering / to him / all of / the peoples (of spirits ?) , /
and he is gathering together (e) / to himself / the peoples ; ”
En ook omdat hij trouweloos handelt bij de wijn en een trots man is , maar hij zal niet slagen ;
hij die zijn keel wijd openspert als het graf , en net als de dood is , die niet verzadigd wordt ,
hij die alle heidenvolken bij zich verzameld heeft , en alle volken bijeengebracht heeft .

“omdat inderdaad de wijn een trouweloze meester is , ——- ;
maar zijn ziel-uit-Adam blijft niét thuis [deze wereld?] ,  +
Sheol [Werkelijkheid van de boze] wijdmakend ,
en hij is als dood , maar (nog steeds) niet tevreden –
want hij brengt alle naties [van geesten?] bijeen naar hem ,
en verzamelt alle mensen [zielen-uit-Adam] bij zich ;

 
6
wat ánderen zeggen over ons :
?·not these all-of·them on·him proverb they-shall-take-up and·mocking problems for·him
and·he-shall-say
woe ! the·one-increasing not to·him until when ? and·one-making-heavy on·him security
Shall not all these take up a parable against him, and a taunting proverb against him,
and say, Woe to him that increaseth [that which is] not his!
how long? and to him that ladeth himself with thick clay!

 • ‘parable (proverb)’, H4912 mashal (19x) ; entry: ‘similitude, parable , sentence , opinion’ ;
  from H4910 , colour as “opinion over orderly rule”, Ez 24:3
 • ‘proverb (problems)’ H2420 chiydah , “riddle , dark sayings”,
 • ‘against (on)’, H5921 ol ; upon, against, in, on, over, for, both , beyond , through, etc ,
 • ‘thick clay (security)’ , H5671 , ‘abtiyt (1x) ; entry nonsense: “taken from the pledging of goods ,
  hence load of debt” (that is thick clay ?) ; said from H5670 ‘abat “pledge, to exchange”
  (but doubtful – abtit – abt-t) ; by strange dissection we came to H5671 tiyt , “clay”
  (so the translator guy knew !) ; the mire representing the poisonous mixed realm
  inbetween the eden-tile and the city of Õn (the area of the obelisk – in top of cube) ;
  as glyph TET , ‘knot of isis’ ; coupled with -ab , ‘physical father (matrix)’ we have something
  like “mixed-dimension-father”, (H5670 abat was ‘to exchange” – what the dark area is about) ,
 • zin context : het is heel goed (voor ons) dat dit onderwerp hier benoemd wordt !
  Hoe wilt U anderen gaan uitleggen “dat er niet stáat in de bijbel wat er staat”…?
  U zult voor gek worden versleten – en worden beschuldigd van het spreken in “raadsels” ,
  of volgens de context van het woord “van duistere uitspraken” .
  God zegt hier heel eenvoudig tegen U : als U begrijpt wát ik (in de Profeten) gezegd heb ,
  houd er dan rekening mee dat andere zielen *geen idee zullen hebben wat U bedoelt*.
  De nederlandse vertaling tot nu toe heeft ook de onderwerpen als wie-zegt-of-doet-wat
  door elkaar gehaald – natuurlijk ontstaat dan een verkeerde context ! ,
  maar probeer dat maar eens uit te leggen aan een gelovige ziel :
  zo ziet U hoe ongelooflijk vastgeklonken wij zijn aan “deze werkelijkheid” ;
 • 2 . de “klei” is wat ongelukkig ; maar het idee is “als een bewustzijn dat blind maakt” ,
  Vergelijk hoe ook de straten van Tyrus “van klei” zijn ,

“shall not – all of – these (other souls) – take up – an opinion – against him / ,
and (will be) mocking / the dark sayings / for=of him ? / ;
and=but he shall say : /  +
woe ! / the one multiplying (any idea which is) / nót / to=as him=he (=the report) / ;
until / when / (be) the one making heavy / on=as him=he / the (blinding) clay of mixed-dimension / , +
Zullen dan die allen niet een spreuk en een spotlied, vol raadsels, over hem aanheffen ?
Men zal zeggen: Wee hem die vermeerdert wat niet van hem is –
hoelang nog ? – die gepand goed op zich laadt !

“zullen niet al deze (anderen) een mening tegen hem koesteren ,
en spotten met zijn raadsels [en donkere uitspraken] ? ;
maar hij zal zeggen : wee degene die (een idee) vermeerdert wat niét is als hij [het Report] :
hoelang nog (zal) de klei [vermengde dimensie] neerdrukken (en verblinden) ? ;

 
7
vervolg – van die persoon tegen de anderen :
?·not instantly they-shall-rise ones-paying-interest-of·you and·they-shall-awake
ones-stirring-into-a-sweat-of·you and·you-become to·robbed-goods for·them
Shall they not rise up suddenly that shall bite thee, and awake that shall vex thee,
and thou shalt be for booties unto them?
‘suddenly’ H6621 petha, entry: “in the moment of opening the eye (augen-blick, german)”,

 • ‘bite (paying interest’ H5391 ‘to bite (from viper)’, also ‘usury’ sic ; from the listings we gather
  the colour is ‘undirected-feminine’ (aka leviathan) ,
 • ‘vex (stirring in sweat)’, H2111 zuwa’ (zua) , ‘shake, to move, to agitate’ (3x)

‘booties’, 4933 mêchiccah , ‘booty’ , no colour ; m-realm+chicca, same ‘spoil’ ;

 • zin context : met de “zij die bijten” worden de slechte geesten bedoeld die
  deze aarde zullen overspoelen (zie vorig hoodstuk) ;

“shall – not – the ones biting you (=spirits) – arise – in one moment ? / ,
and=for the ones agitating you – shall be awakened / ,
and you become / to=as robbed goods / for them / ;   +
Zullen niet , opeens, zij die u bijten , opstaan ,
ontwaken wie u doen beven , zodat u tot hun buit wordt ?

“zullen niet plotseling zij die u bijten [geesten] opstaan ?
want zij die u doen beven zullen ontwaken , en u wordt tot hun buit ;

 
8
vervolg –
that you you-loot nations many-ones they-shall-loot·you
all-of rest-of peoples from·bloods-of adm human
and·violence-of land town and·all-of ones-dwelling-of in·her
Because thou hast spoiled many nations, all the remnant of the people
shall spoil thee; because of men’s blood, and [for] the violence of the land,
of the city, and of all that dwell  therein

 • zin context : de tijdsspanne strekt hier terug tot het paradijs van Eden –
  de geesten vinden dat veel aspecten aan hén toebehoorden , welke het
  paradijs van hen heeft afgenomen : nu komen ze om definitief wraak te nemen
  op “al het nageslacht van Adam”;
  dus de “mensen” zijn hier “zielen-uit-Adam” , als afstammelingen – we moesten
  deze term gebruiken voor de duidelijkheid , in plaats van “bloed” ;
 • 2 . hiëroglyfen kennen “de 42 moordenaars van Osiris”, als 42 constructen van Eden
  die volgens de geesten hun aspecten hebben gestolen . Ook in de Schrift komt dit
  getal terug , als de “42 maanden” in Openbaring en Daniël ; we studeren nog steeds
  op de mogelijke betekenis van dit soort begrippen ;
 • 3 . de hebreeuwse term “bloed” (-dam) is vaak in meervoud , ook wanneer het alleen staat :
  hiëroglyphen wisten al van de “vier (soorten) bloed” [CT spell] , terwijl pas in de laatste
  eeuw onze vier bloedgroepen werden ontdekt ;

“that=because / you / (have been) looting / many – nations (of spirits) [during Eden] / ,
(now) they shall loot yóu / ,  +
(being) all – remnant of / the peoples / from=as the bloods of / the adam-man (=all adamite souls) / ,
and=by the violence of=in / the land (this earth) / (being) the city (babylon) / ,
and all of / the ones dwelling / in her / ;
Omdat ú vele heidenvolken beroofd hebt , zullen alle overgebleven volken u beroven,
vanwege het vergoten bloed van de mensen en het geweld tegen het land ,
de stad en al zijn inwoners .

“want u heeft vele naties [van geesten] beroofd [in de tijd van het Eden-paradijs] ,
(nu) zullen zij ú beroven :
(namelijk) al het overblijfsel als de mensen (afstammend) van de adm-man [Adam] ,
vanwege het geweld op deze aarde (als) de stad [Babylon] en al haar inwoners ;

 
9
hoofdstuk wisseling : God spreekt – eerste aanklacht :
woe ! one-gaining gain evil for·house-of·him
to·to-place-of in·the·height nest-of·him to·to-be-rescued-of from·clutch-of evil
Woe to him that coveteth an evil covetousness to his house,
that he may set his nest on high, that he may be delivered from the power of evil ! 
‘coveteth (gain)’ H1214 batsa (-tz word) , entry:’to tear in pices, to finish , restore’ ;
‘gain’ , H1215 betsa , “tear apart, gain by violence, unjust gain , profit’
‘power (clutch)’ , H3709 kaph ‘hollow of hand, sole of foot’, always negative, glyph TCHERÁ

 • zin context : tegen de zogenaamde “preppers” ; een groep die levensmiddelen opslaat
  en atoombunkers bouwt – want dat zal allemaal geen zin hebben tegen geesten ;
  vooral in Amerika is dit een nogal gangbare opvatting , met name onder evangelischen .
  de achterliggende reden is het “begraven van het talent” (zie “wie zijn de 144,000?”) ;
  uitgelegd in volgende zin ,

“woe ! the one gaining unjustly – (being) the evil – profit / ,
(in order) of=for to place – his house / in=as – his nest (=safeplace) – on high / ,
(and) to=so to be saved / from the handpalm of / evil (rã) / ,  +
Wee hem die op winstbejag uit is voor zijn huis , om zijn nest in de hoogte te bouwen ,
om zich te redden uit de greep van het kwaad !

Wee hem die door onrechtmatig handelen winst vergaart ,
om zijn huis [familie] als zijn nest in de hoogte te bouwen (als veilige plek) ,
om zich zo te redden uit de greep van het kwaad !

 
10
you-counsel shame for·house-of·you
to-cut-away-of peoples many-ones and·sinning soul-of·you
Thou hast consulted shame to thy house by cutting off many people,
and hast sinned [against] thy soul
‘counsel’ H3289 yats (-tz term) ‘to counsel, to purpose’
‘cutting off’, H7096 qatsah (-tz) “cut short, scrape-off’ ; H7097 qatseh , ‘end, extremity’ (97x),

 • zin context : als de beschuldiging van het verbergen van het talent , zie vorige zin ;
  hier nog sterker uitgelegd : namelijk dat het redden van het vege lijf een
  soort denken vertegenwoordigt dat blind is voor de boodschap van het Report ,
  en dus daarmee ook het leven van vele ándere zielen op het spel zet ;

“(for) you counsel / shame (=false ideas) / for your house (=family) / ,
(thereby) cutting short – many – peoples [souls] / and=by – your – sinning – adamite-soul / ; +
U hebt schande voor uw huis beraamd. 
Door vele volken uit te roeien, hebt u tegen uw leven gezondigd .

“(want) u raadpleegt schande voor uw huis [familie] :
veel zielen-uit-Adam de weg afsnijdend , door uw zondigende ziel ;

 
11
that stone from·sidewall she-shall-cry-out and·knot from·timber he-shall-answer·her
For the stone shall cry out of the wall, and the beam out of the timber shall answer it
‘cry out’, all 3 clusters zaaq-  are “call out, etc”, -za eden-power + q-axis ? ,

 • ‘wall’ , H7023 qir ‘wall , side (of altar)’ 74x ; negative ; into -qiyr “furnace” ,
  as the construct breaching through the veil of eden (together with Elam) ;
 • ‘beam (knot)’ H3714 kaphiyc (kaphis)  ‘beam, timber’ (1x) no root (so something’s off) ;
  root as -kaph (hollow of hand ; border-sky TCHERÁ ; compare -qir) ;
  closest is H3728 kaphash , ‘press or bend together’ (1x) ; unclear ; we found
  Akk. kapsû, ‘buyer’, kapaśû , ‘to be abundant’, kippa-tu ‘loop, ring, circle’ ;
  Aram. kfs ‘to be crook-footed’, kufsa ‘a box’ (?) ;
  2) semitic root -kps “Aram.girder, bond-lath (?) ; it appears to be a structurally
  binding or joining element” (Murtonen) ; Akk. kpS (kbS) ‘contract’ ;
  3) Simon is called tob e Kephas , as root “to tie, to bind” in Aram. ; but Képhas is
  G2786 (Cephas) ; “Cephas which means Peter”(John 1) , Petros “stone, rock, boulder”.
  Cepha seems to be Chaldean for “stone” ; st.Aldegonde links it to “head” as well .
  So why not just say “Simon will be Peter”, instead of “(Simon) is Cepha is Peter” ?
  It sounds like a re-naming of a previous construct into a new (type?) stone ;
 • ‘timber’ H6086 ets ‘tree, (wood), (forest)’
  4) in Scripture is “the eden-cornerstone” (-abn) and the Horus-tile (sela of Oreb) ;
  Is this re-named stone , now as Peter , the regained sela-stone ?
  Glyphs have also ÁT (place-T of hail) , SeT (make place-T by adamite-soul) ,
  ÁST (place-T of adamite-soul for hail) , TCHeT (place-T of the serpent-hand) ;
  But it is difficult to reconstruct which is who . There must be 2 , since also the male
  In Daniël lifts up both hands ; and compare the “placet he stones in the kiln at the entry
  of Pharaoh’s temple which is in Tehphanes [TEFNUT]” , said to Moses ;
 • ‘answer’, H6030 an-ah ‘respond, answer’ 329x , -an-ah ‘afflicted, deal harshly’ 83x ;
  negative because related tot he city of Õn , Tyre ; when “Simon” is “hearing” ,
  and here this stone ANSWERS , then “by hearing the previous (occupied?) stone
  will bet he new stone (Peter)..?” ;
  2) also note the eden-tile is a “she” while the other stone is a “he” ; some Dual here ?
 • zin context : erg lastig — waarom volgt deze vreemde zin op de vorige ..?
  Deze twee zinnen lezen als “maar zelfs al was u egoïstisch (door dat nest te maken) ,
  alsnog zal de eden-hoeksteen contact maken met de andere steen (horend bij eden)” ,
  als een positieve gebeurtenis . We gaan nu niet verder op het hoeksteen thema ,
  maar het is gerelateerd aan “twee handen”, als dimensionale-constructen ;

“that=because / she – the eden tile-stone – shall cry out – from the sidewall (dimensional border) / ,
and the tile-stone / from the (world?-) tree / (he) shall respond (to) her / ;
want de steen schreeuwt vanuit de muur, en de balk antwoordt erop vanuit het houtwerk.
“want (zij) de eden-hoeksteen zal vanuit de [dimensionale-] muur uitroepen ,
en (hij) de [andere] steen zal haar antwoorden van de [wereld?-] boom ;

 
12
tweede aanklacht :
woe ! one-building city in·bloods and·he-establishes town in·iniquity
Woe to him that buildeth a town with blood, and stablisheth a city by iniquity!
“Woe ! the one building / a city / in=by bloods / ,
and establishes / a town / in=by iniquity (the rule of the Self) / ;  +

 • zin context : waarschijnlijk “het verlangen van de ziel naar wereldse macht” ;
  vergelijk hoe de volgende zin het onderscheid maakt ; 

Wee hem die een stad met vergoten bloed bouwt, die een stad op onrecht grondvest !
Wee hem die een stad met vergoten bloed bouwt, die een stad op onrecht grondvest !

 
13
?·not behold ! from·with ieue-of hosts and·they-are-laboring peoples in·sufficiency-of fire
and·folkstems in·sufficiency-of nought they-are-fainting
Behold, [is it] not of the LORD of hosts that the people shall labour in the very fire,
and the people shall weary themselves for very vanity?
‘from’, H854 eth , against, with, in, me, upon, in
‘shall labour (laboring)’ H3021 yaga “to labour ; to work; to labour with effort and become weary”
‘very (sufficiency)’, diy ; able, according to, after ability, among, as oft as, more then enough,

 • ‘people (folkstems)’, H3816 lêom , “two manner of people are in thy womb”, Gen.25 ;
  as Esau and Jacob , read , bloodlines ;

‘weary’ , H3286 “be weary, wear out, be faint” (no ‘labour’ here ;
‘vanity (nought)’, H7385 riyq (riq) “empty, vain, useless”,

 • zin context : er wordt hier wel degelijk onderscheid gemaakt tussen twee groepen mensen ,
  en bovendien is het doel van beiden bepaald een tegengestelde ;

“look ! , / (is) (it) not / from-with / IEUE of / hosts , /
and=that – the peoples (adamite-souls) – are labouring (and becoming weary) /  +
according to / the fire (‘inspiration’) / ,
and=but the peoples (of bloodline) – are wearing out (themselves) – according to / uselessness / ;
Zie, is het niet van de Heer van de legermachten
dat volken zich inspannen voor het vuur en natiën zich voor niets afmatten ?

“zie, is het niet vanwege IEUE van de legermachten ,
dat de mensen [Adam-zielen] werken (en moe worden) gerelateerd aan inspiratie [‘vuur’] ;
maar de mensen [van de andere bloedlijn] zich uitputten gerelateerd aan leegheid ? ; 

 
14
that she-shall-be-filled the·earth to·to-know-of glory-of ieue as·the·waters they-are-covering over sea
For the earth shall be filled with the knowledge of the glory of the LORD, as the waters cover the sea
“that=because / she – the land – shall be filled / to=for (to be) known / the honour of / IEUE / ;
as the eden-waters / covering / over / the matrix-dimension .”
Want de aarde zal vol worden met de kennis van de heerlijkheid van de Heer ,
Zoals het water de bodem van de zee bedekt .

“want (zij) het land [Eden] zal gevuld worden met de kennis van de eer van IEUE ,
zoals de de [eden-] wateren de zee [matrix] bedekken ;  

 
15
derde aanklacht :
woe ! one-giving-drink-of associate-of·him adjoining fury-of·you
and·indeed to-make-drunk so-that to-look on nakednesses-of·them
Woe unto him that giveth his neighbour drink, that puttest thy bottle to [him],
and makest [him] drunken also, that thou mayest look on their nakedness!

 • ‘give drink’, H8248 shaqah “to water”, only by implication ‘to drink’,
  as “the dew watered the garden” because “to drink” is H8354 shathah 200x ;
 • ‘neighbour’, ‘the other, another, oneanother’ , colour decided in context ;
 • ‘puttest (adjoining)’, H5569 saphach ‘join together’ , unclear cluster , H5597 sappachatch ,
  as “boil, swelling” (2x) and also 1 in previous saphach ; H5595 saphah , “sweep up,
  catch up” (20x) (sic, rapture) ; “snatch-away” Jer.12 ; but often negative ; H5599
  caphiyach , ‘aftergrow , that which grows from itself’ (5x) as wheat after harvest ,
  illegal growth ; boil+outgrowth related to skin gives “phallus” : as a term never used
  in scripture , but only described ;
 • ‘bottle (fury)’, H2573 chemeth , “bottle” (4x) , colour ‘water-skin’ (human body) ;
 • ‘nakedness’ H4589 maowr (maor) 1x ; said from H5783 ‘naked’, in Hab.3 (see page) ;
  as 4626 maar ‘bare’ (Nah.3) , 4631mearah , ‘cave’ (31x) ; the root does not appear
  to relate to -mar (‘bitter’) but is a composite – possible contraction as H4100 ma-
  ‘that, which,etc’ and H8752 uwr ‘to awaken’ (80x, negative) , combined : “that which
  wakens – as ‘nakedness’ as ‘the caves of them’ , as bit vulgar but rather accurate
  characterization of today’s porn industry ; therefore we will use that –
 • zin context : dat hier de porno-industrie bedoeld wordt is duidelijk – het hoofdstuk gaat
  immers nog steeds over “deze tijd” ; let ook op het genoemde “kijken” ;
  het woordgebruik verraadt dat de onderwerpen zo laag zijn dat ze niet eens een
  term hebben : in tegensteling tot hiëroglyphen die daar vol mee staan .
  Het “uw huid” betekent hier “de uitgroei welke ieder van u heeft” ;

“woe ! the one causing to moisten / his other’s / outgrowth (phallus) – of body-skin (of you) / ,
and indeed=even / to intoxicate / so that (through) / to look /  +
on=upon / their [=women] nakedness (caves which cause to awaken) / , +
Wee hem die zijn naaste te drinken geeft, u die uw vergif daaraan toevoegt,
en hem ook dronken maakt om hun naaktheid te aanschouwen .

“wee hem die maakt dat zijn naaste’s uitgroei [phallus] (van uw huid) vochtig wordt ,
en zelfs bedwelmt door middel van het kijken naar hun [=vrouwen] naaktheid ;  

 
16
you-are-surfeited dishonor from·glory drink-you ! moreover you and·be-uncircumcised-you !
she-shall-come-around on·you cup-of right-hand-of ieue and-ignominy over glory-of·you
Thou art filled with shame for glory: drink thou also, and let thy foreskin be uncovered: 
the cup of the LORD’S right hand shall be turned unto thee,
and shameful spewing [shall be] on thy glory

 • ‘filled’ H7646 saba,  always with physical notion ,
 • ‘let foreskin be uncovered (be uncircumsized)’, H6188 ‘aral (1x) ; said from 6190
  arlah ‘foreskin’; 6198 arel ‘foreskin’ (35x) but always the colour as ‘heathen’,
 • ‘shame’, H7036 qalown , see next ; words used are of same root , qalown-qiqalown
 • ‘spewing’ 7022 qiyqalown (1x) ; said from 7036 qalown ,’shame, confusion’ ;
  (or 7021 qiyqayown , castor-oil tree? jonah tree, in front of nineveh) ,

“the shame / (is) you (being) physically satisfied / from=as honour : /
moreover / , drink you ! / and be a heathen you ! / ;
she – the cup of / right-hand of / IEUE – shall come around – on=upon you / ,
and=as the (double?) shame / over / your honour / ;
U bent eerder met schande verzadigd dan met eer . Drink ook zelf en laat uw voorhuid zien .
De beker in de rechterhand van de Heer zal op u overgaan : schandelijk braaksel over uw eer .

“de schande is (dat) uw fysieke verzadiging (uw) eer is :
daarom – drink ! en wees een heiden ! ;
zij , de beker in de rechterhand van IEUE zal terugkeren op uzelf,
als de (dubbele?) schande over uw eer ;

 
17
that violence-of Lebanon he-shall-cover·you
and·devastation-of beasts he-shall-dismay·them from·bloods-of adm human
and·violence-of land town and·all-of ones-dwelling-of in·her
For the violence of Lebanon shall cover thee, and the spoil of beasts,
[which] made them afraid, because of men’s blood, 
and for the violence of the land, of the city, and of all that dwell therein
–‘for (that)’, kiy ; that , because , etc ,

 • zin context :
  het was geen geweld tégen Libanon – maar er komt geweld úit het noorden ,
  en niet onder de dieren maar dóor de beesten (geesten) ; TEGEN de zielen
  welke afstammen als bloed van de adm-man – zie een vorige zin ;

“that=because / the violence (cham) of / Lebanon (white-forest north) / shall cover you / ,
and the devastation of / the beasts (dualism) / shall break down with fear   +
(those) from=of the bloods of / the adam-human (=adamite-souls) / ;
and=by the violence of / the land (this earth) / (being) the city (babylon) /  +
and all of / the ones dwelling / in her .”
Want het geweld tegen de Libanon zal u bedekken en de verwoesting onder de dieren
zal ontsteltenis teweegbrengen , vanwege het vergoten bloed van de mensen,
en het geweld aan het land , de stad en al zijn inwoners .

“want het geweld ván de Libanon [woud in het noorden] zal u bedekken ,
en de verwoesting door de beesten zal de (afstammelingen) van de adm-man ontstellen ;
vanwege het geweld op deze aarde (als) de stad [Babylon] en al haar inwoners ;

 
18
reden van dat geweld : dit lichaam –
what ? he-benefits carving that he-carved·him one-forming-of·him molten-image
and·one-directing falsehood that he-trusts
one-forming form-of·him on·him to·to-makedo-of forbidden-idols mute-ones
What profiteth the graven image that the maker thereof hath graven it; the molten image,
and a teacher of lies, that the maker of his work trusteth therein, to make dumb idols?
‘graven image’, H6459 pesel ‘graven or carved image’ 30x ; idol ; PTEH’ related ; cleave+deity ?

 • ‘teacher (directing)’, H3384 yarah , ‘to cast (metal’, ‘to cast (arrows)’ ; to teach (from where ?) ;
  3374 yirah ‘fear’ (30x) as ‘awe’, eden-term ; from 3372 yara ‘fear’ (300x),
 • zin context : het begrip “graveren” mag vergeleken worden met het huidige “3D graveren” ,
  waar een computer een ingevoerde afbeelding letterlijk laat ontstaan ;
  dit begrip is een attribuut van de [egyptische] god PTEH’ (Ptah) ;

“What – the engraved image (this body) – profits ? /
that=because – he (who) engraved it (the body) / (as) the one forming him (PTEH’) /  +
(is) a molten (casted) image (himsélf) / ;
and=as the one directing / deception / that=for / the one forming (PTEH’) / trusts / his form (body) / ,
to=for to make – on=by him / non-speaking – idol-images / ;  +
Wat is het nut van een gesneden beeld, wanneer zijn maker het gesneden heeft,
of van een gegoten beeld dat leugens onderwijst,
wanneer de maker op zijn maaksel vertrouwt terwijl het stomme afgoden zijn die hij maakt ?

“wat is het nut van het gegraveerde beeld [dit lichaam] ?
want hij die die het graveerde [PTEH’] (als) de maker is zélf een gegoten afbeelding,
als diegene (die) de leugen instrueert: want de maker vertrouwt zijn vorm [als dit lichaam],
door niet-sprekende afgoden [-lichamen] te maken door hem;

 
19
dus de vierde aanklacht : dit lichaam –
woe ! one-saying to·the·wood awake-you ! rouse-you ! to·stone-of still he he-is-directing
behold ! he being-handled gold and·silver and·any-of spirit ain there-is-no in·within-of·him
Woe unto him that saith to the wood, Awake; to the dumb stone, Arise, it shall teach! 
Behold, it [is] laid over with gold and silver, and [there is] no breath at all in the midst of it
‘awake’ H6974 quts ‘awake, to awaken’ 30x ;
‘arise’ H5782 ur ‘awaken, to wake’ ;
‘dumb (still)’, H1748 duwmam ‘silent’ (3x) ; from 1626 damam ‘silent, still, stop , stopped’,

 • ‘and (any)’, kol (Aram.) ,all, any, whole, as, every ,etc,
  the ‘any’ was picked because it suggests the ‘there is no’, following it ;
 • zin context : het “stuk hout” en “de zwijgende steen” als metaforen voor “dit lichaam” ;
  de gegeven reden is dat de buitenkant er nog wel aardig uit kan zien ,
  maar dit is vanwege “goud en zilver” als aspecten uit Eden (Report pagina’s) –
  het lichaam op zich is waardeloos , want bevat geen levensgeest .
 • 2 .  het “goud en zilver” komt ook terug in Hosea , “het goud en zilver zijn van Mij” ;
 • 3 .  het eerste gedeelte mag ook slaan op de hoeksteen (-abn) en de wereld-boom ,
  maar dan sluit het moeilijk aan bij het tweede gedeelte van de zin ;
  AIN oog : geen andere mogelijkheid als er-is-geen ;

“(therefore,) woe ! / (to) the one saying / to a piece of wood (=this body) : / awake you ! / ;
(and) wake up you ! to the – silent – eden-cornerstone /
he – is directing / ;
behold ! / he / taking hold of / the gold / and the silver , /
and=but any / spirit-breath / there-is-no – in it’s midst [of this body] / ;
Wee hem die tegen het stuk hout zegt : wordt wakker !
En ontwaak ! zegt tegen een zwijgende steen.
Zouden zij iemand kunnen onderwijzen ?
Zie, het is met goud en zilver overtrokken, maar er zit volstrekt geen levensgeest in hen .

“wee hem die tegen het stuk hout zegt : wordt wakker ! ,
en ontwaak ! zegt tegen een zwijgende steen ;
hij [PTEH’] instrueert : zie , hij legt beslag op en gebruikt het goud en zilver [van Eden] ,
maar er-is-geen enkele levensgeest in het [dit lichaam] .

 
20
and ieue in·temple-of holiness-of·him be-quelled ! from·faces-of·him all-of the·earth
But the LORD [is] in his holy temple: let all the earth keep silence before him
“and=but IEUE / (is) in – his holy – temple / ;
be silent / from=for his presence / all of / the land (earth) .
Maar de Heer is in zijn heilige tempel. Wees stil voor zijn aangezicht, heel de aarde!
Maar de Heer is in zijn heilige tempel. Wees stil voor zijn aangezicht, heel de aarde!

 


17-20.10.18 — (tweede) aangepaste versie van origineel —- Report series