Hosea 12 : ons type lichaam :
Esau spreekt : wat heb ik de
schrift mooi gecorrumpeerd !
(de ramp voor gelovigen)
[actueel]
(eindtijd – goed leesbaar)
[2020]

 

  chapter context :
continued , named : our type body :
Esau speaks : how nicely I have
corrupted scripture !
(the disaster for believers)
theme :
Esau could not hinder people to believe
in Christ – but he cóuld (and has) hidden
the crucial eden theme in the prophets ;
.. sadly this also means that a disaster is
on its way for the many believers who
reject or not know about the eden theme
context :
these chapters are directly linked to the
start of Revelation — the sons háve found
the theme , and the clock started ticking ;
linked to :
the ‘curse which 500-BC Ishral left us’,
as same theme , see Jeremiah chapters ;
context of entire chapter 100% restored

note : very readable , first version and
definitive ;
submission of entire chapter : 12/ 9/ 2020
sections were heavily corrupted –

 

Hoofdstuk context :
… Esau kon niet verhinderen dat mensen in Christus zouden geloven ,
maar hij kón (en heeft) het belangrijke eden thema in profeten goed verborgen ;
… verdrietig genoeg betekent dit ook dat een ramp in aantocht is
voor de vele gelovigen die het eden thema verwerpen of er onbekend mee zijn ;
context :
deze hoofdstukken zijn direct gelinkt aan de start van Openbaring —
de zonen hébben het thema gevonden , en de klok is al gaan tikken ;
gelinkt aan :
de “vloek die 500-BC Ishral ons naliet”, zie Jeremiah hoofdstukken ;
context van hoofdstuk 100% gerestaureerd

 
opmerking :
goed leesbaar ; als eerste en definitieve versie ;
– gehele hoofdstuk geplaatst op 12/ 9/ 2020
was gedeeltelijk zwaar gecorrumpeerd –
 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

Hosea 12

1-2
vervolg : … de komende ramp voor Jacob : door Esau’s geknoei in de schrift :
Ephraim grazing wind and·pursuing east-wind all-of the·day lie and·devastation
he-is-increasing and·covenant with Assyria they-are-cutting and·oil to·Egypt
he-is-being-fetched and·contention to·ieue with Judah and·to·to-call-to-account-of
on Jacob as·ways-of·him as·actions-of·him he-shall-recompense to·him 
Ephraim feedeth on wind, and followeth after the east wind: he daily increaseth lies
and desolation; and they do make a covenant with the Assyrians, and oil is carried
into Egypt. The LORD hath also a controversy with Judah, and will punish Jacob
according to his ways; according to his doings will he recompense him.
‘carried’ , H2926 yabal ‘to lead (main meaning)’ ; [not lift/carry/take/bring] ;

 • continued : … the coming disaster for Jacob : by Esau messing with scripture :
  … syntax :
 • 1) line 1 : the proper equal of ‘pursue’ is ‘to follow’ ;
 • 2) the ‘wind’ (=spirit) can not be used as a negative concept ;
 • 3) Assyria was the archenemy of northern-Ishral , so no covenant with them ;

line ,

 • [=’the “controversy God has”must be a MAJOR theme : therefore
  the “scroll being destitute” (‘lacking or needing something’) is a solid context here ;
  line :]

“(..jacob..) – (..follows..) – (..deceit..) (ruch=mrme) ,                               [=’loving this world’]
[=as] – (..my people..) (ium=om) – (who) pursue – a lie ,                             [=’no ‘east wind’]
(..and..) (it will cause) (..great..) – destruction :

 
[=for] they (have) made – a covenant – with – (..the [scripture-] scroll..) ,      (ashur=sphr)
[but-] [+as] (..the déstituted one..) (shmn=shmm) – [+not] leading – to (..tsiun..) (mtsrm=tsn) ;      

 
2 (..this..) (is) the controversy – IEUE – (has) with – (..his people..) [=’christians’] :           +
 
(..because..) – the ways of – Jacob – (will be) visited [=’to judge’] – [=upon] him ,
as his doings – (which will) return – [=upon] his [+own head] ;                 [=’comp. line 14’]

(Jakob als een voorbeeld voor zijn volk)
[skipped added line from chapter 11]
Efraïm is een herder van de wind en jaagt heel de dag de oostenwind na,
leugen en verwoesting vermeerdert hij. Met Assyrië sluiten zij een verbond,
olie wordt naar Egypte gebracht. De Heer heeft een rechtszaak met Juda. Hij zal
Jacob vergelden naar zijn wegen , hij zal zijn daden op hem doen terugkeren .

 • [=’de "controverse" moet een belangrijk thema zijn :
  daarom moet "de schriftrol die behoeftig is" (=iets missend of nodig hebbend)
  hier een solide context zijn ;
  zin :]

"(..Jacob..) (..volgt..) (..bedrog..) (ruch=mrme) na ,                            [=’van wereld houdend’]
[=als] (..mijn mensen..) (ium=om) die een leugen najagen ;             [=’geen ‘oostenwind’]
(..en..) het zal (..een grote..) ramp veroorzaken :

 
[=want] zij hebben een verbond gesloten met (..de [schrift-] rol..) ,               (ashur=sphr)
[maar-] [+als] (..degene die behoeftig is..) (shmn=shmm) , [+niet] leidend – naar (..tsiun..) ;

 
2 (..dit..) is de controverse die IEUE heeft met (..zijn mensen..) [=’christenen’] :        +
 
(..omdat..) de wegen van Jacob [=aan] hem bezocht zullen worden [=’geoordeeld’] ,
als zijn daden die terug zullen keren [=op] zijn [+eigen hoofd] ;                       [=’vgl. zin 14′]

 
3-4-5-6
… het voorbeeld : hoe Jacob de engel van Esau overwon :
in·the·belly he-took-by-the-heel brother-of·him and·in·virility-of·him he-was-upright
with Elohim and·he-is-controlling to messenger and·he-is-prevailing he-weeps
and·he-is-ssupplicating to·him Beth-El he-is-finding·him and·there he-is-speaking with·us
and·ieue Elohim-of the·hosts ieue remembrance-of·him and·you in·Elohim-of·you
you-shall-return kindness and·judgment keep-you ! and·be-expectant-you ! to
Elohim-of·you continually
He took his brother by the heel in the womb, and by his strength he had power with God:
Yea, he had power over the angel, and prevailed: he wept, and made supplication unto him:
he found him [in] Bethel, and there he spake with us; Even the LORD God of hosts;
the LORD [is] his memorial. Therefore turn thou to thy God: keep mercy and judgment,
and wait on thy God continually.
‘strength’ , H202 on ‘strength, vigor  11x , very unusual ;
‘power’ , H8280 sharah ‘strive’ 1x , Gen.32:28 ; lit: “you are a prince of your deity” ;
‘power’ , H7786 shur ‘to reign’ 1x ; -sur ‘remove, take away, turn aside or away’ ;

 • context : … the example : how Jacob overcame the angel of Esau :
  … syntax :
 • 1) the angel was ‘the protector of Esau’ , and when Jacob prevailed
  over him , he factually prevailed over Ésau ; that is why the latter was friendly ;
 • 2) line 3 : literally according to Gen.32:28 ; lit: “you are a prince of your deity” ;
 • 3) line 4 : no ‘Beth-El’ here , besides , Jacob called the place Pniel ;

line ,

 • [=’below line 3 :
  not only said so that wé can know the theme (because of Esau’s corruptions) ,
  but showing that “understanding prophets” is the only way to defeat his angel ;
  because the latter has very much power over believers (through false concepts) ;
  line :]

“he [=’Jacob’] took – his brother [=’Esau’] – by the heel – [while being-] in the womb ,
and (..he [=’Jacob’] became..) (on=eie) – a prince – (..of..) – [+his] deity [=IEUE] :          +

 
4 [=for] he wrestled with – the angel [=’of Esau !’] – and prevailed – (..over him..) ;
[=then] (..the deity [=’angel’]..) (-el) – showed favour – to him ,      [no ‘house !’]
and – he [=’Jacob’] (..acquired..) – (..his name..) (shm=shm) – (..Ishral..) (dbr=ishrl) ;

—————————

 • [=’what is a logical followup after the above 3 and 4 ? ;
  the theme is now “something with the old Testament” and “prevailing”   –
  we opted for “(IEUE) scroll-of-him  you-shall-remember” ; (2x IEUE = corrupt) ;
  while line 6 must contain an introduction to part III , what Esau has done ;
  line :]

5 (..therefore..)        +
[=you] (must) remember – (..the [scripture-] scroll..) (of) – IEUE , deity of – hosts ;

 
6 (..+but..) you (must make) – the kind (?) – and right (-version) – to return ,
[+by] observing – and (..investigating?..) (que=qrsh) – (..him..) – continually ;            +             

In de moederschoot
pakte hij zijn broer bij de hielen ; in zijn kracht streed hij met God . Hij streed met
de Engel en overwon ; wenend vroeg hij Hem om genade . In Bethel vond Hij hem ,
en daar sprak Hij met ons , namelijk de Heer, de God van de legermachten ,
Heer is zijn gedenknaam . En u, bekeer u tot uw God , houd u aan goedertierenheid
en recht , zie voortdurend uit naar uw God .

 • [=’zin 3 beneden :
  niet alleen gezegd zodat wij het thema herkennen (vanwege Esau’s corrupties) ,
  maar ook omdat "het begrijpen van profeten" de enigste manier is om Esau’s
  engel te verslaan (de engel was de geestelijke macht achter Esau !) ;
  omdat de laatste erg veel macht heeft over gelovigen (dmv. valse concepten) ;
  zin :]

"in de moederschoot pakte hij [= Jacob’] de hiel van zijn broer [=’Esau’] vast ,
en (..hij [=’Jacob’] werd..) (on=eie) een prins (..van..) [+zijn] godheid [=IEUE] :          +

 
[=want] hij worstelde met de engel [=’van Esau !’] en overwon ;
[=daarna] was (..de godheid [=’engel’] ..) (-el) hem goedgunstig ,        [=’geen ‘huis !’]
en hij [=’Jacob’] (..bemachtigde..) (..zijn naam..) (shm=shm) (..Ishral..) (dbr=ishrl) ;

——————-

 • [=’wat is een logisch vervolg na 3 en 4 boven ? ;
  het thema is nu "iets met het oude Testament" en "overwinnen" —
  wij gaan voor "(IEUE) rol-van hem u-zult-herinneren" ; (2x IEUE is corrupt) ;
  terwijl 6 een introductie moet bevatten over deel III , wat Esau gedaan heeft ;
  zin :]

5 (..daarom..)       +
moet u zich (..de [schrift-] rol..) van IEUE de godheid van de legermachten herinneren ;

 
6 (..+maar..) u moet de vriendelijke (?) en juiste (-versie) terug laten keren ,
[+door] het voortdurend observeren en (..onderzoeken?..) (que=qrsh) (..ervan..) ;  

 
part II   —   deel II

 
7-8-9-10
… want nu spreekt Esau : wat heb ik de profeten toch mooi gecorrumpeerd ! :
Canaan in·hand-of·him scales-of deceit to·to-extort-of he-loves and·he-is-saying
Ephraim yea I-am-rich I-find virility for·myself all-of labor-of·me not they-shall-find
to·me depravity which sin and·I ieue Elohim-of·you from·land-of Egypt further
I-shall-cause-to-dwell·you in·tents as·days-of appointment and·I-speak on the·prophets
and·I vision I-increase and·in·hand-of the·prophets I-am-using-likenesses
[He is] a merchant, the balances of deceit [are] in his hand: he loveth to oppress.
And Ephraim said, Yet I am become rich, I have found me out substance: [in] all my labours
they shall find none iniquity in me that [were] sin. And I [that am] the LORD thy God
from the land of Egypt will yet make thee to dwell in tabernacles, as in the days of
the solemn feast. I have also spoken by the prophets, and I have multiplied visions,
and used similitudes, by the ministry of the prophets.

 • context : … because now Esau speaks : how nicely I corrupted the prophets ! :
  … syntax :
 • 1) merely ‘scales of deceit’ does not cover the importance of the theme at hand ! :
  Esau used ‘Canaan’ to fit his ‘scales’ (Canaan is a trader in prophets) ;

line ,

 • [=’without discovering the eden theme , it is possible that we would be forever 
  imprisoned on this earth (but then withóut any support of God !) ;
  line :]

“(..+because..) – [=by] the hand of – (..Esau..) – (is) the decéitful one ,  [=’corrupted scroll’]
[=as] the corrupted one – (which) [=you] (must) – [+nót] – love :        +

  
                                                                                                                                     
[7-8-9 was rather corrupt]
[=for] (..Esau..) (has) said :
indeed – I (have) found – (..the [scripture-] scroll..) (oshr=sphr) – for [=them] [=’Jacob’] ,
(..but..) (kl=ki) – [+by] my (own-) labour             +
they (will) – nót – find out – the depravity [=’corruptions’] – [=in] [=him] [=’scroll’] ,
which – (will be) [+their] [=’Jacobs !’] sin ;                                                                                      [=’sic !’]

 
9 (..therefore) (anki=lkn) – IEUE – [=their] deity        +                                   [=’no ‘land + Egypt’]
(will) [=nót] (od=la) – (make) [=them] to dwell – in (..their [eden-] land..) – again ,     
[=as] the appointed place – [+for] [+his] [=IEUE] (..people..) (im=om) ;             +

 
10 [+yet] he [=IEUE] (hás) spoken [in right direction] – [=to] – (..his people..) (nbiaim=om) ,         
[=through] (anki=ol) – the many (-rb) – visions – [=by] the hand of – [+his] prophets          +
[+about] (..the [eden-] ground..) (-adme) ;         +

Kanaän heeft
een bedrieglijke weegschaal in zijn hand , hij houdt ervan af te persen .
Nog zegt Efraïm : al ben ik rijk geworden , al heb ik voor mijzelf vermogen verworven ,
in al mijn inspanningen vinden zij bij mij geen ongerechtigheid , die zonde is .
Maar ik ben de Heer, uw God , sinds het land Egypte . Ik zal u weer in tenten
doen wonen zoals in de dagen van de samenkomst . En ik zal tot de profeten spreken ,
en ík zal de visioenen talrijk maken , en ik zal door de dienst van de profeten
in gelijkenissen spreken .

 • [=’zie Engels :]

"(..+omdat..) [=door] de hand van (..Esau..) de bedriéglijke er is ,         [=’corrupte rol’]
[=als] de corrupte die [=u] [+niét] lief moet hebben :          +

                                                                                                                                 [7-8-9 was nogal corrupt]
[=want] (..Esau..) heeft gezegd :
inderdaad heb ik (..de [schrift-] rol..) (oshr=sphr) voor [=hen] [=’Jacob’] gevonden ;
(..maar..) (kl=ki) [+door] mijn (-eigen) arbeid         +
zullen zij de ongerechtigheid [=’corrupties’] [=in] [=hem] [=’rol’] niét ontdekken ,
wat [+hun] [=’Jacob’s !’] zonde zal zijn ;                                                                                    [=’sic’]

 
9 (..daarom..) (anki=lkn) zal IEUE [=hun] godheid         +             [=’geen ‘land + Egypte’]
[=hen] [=niét] (od=la) weer laten wonen in (..hun [eden-] land..) ,
[=als] de vastgestelde plaats [+voor] [=zijn] [=IEUE] (..mensen..) (im=om) ;          +

 
10 [+terwijl] hij [=IEUE] gespróken heeft [in goede richting] [=tot] (..zijn mensen..) ,
[=door] (-middel van) (anki=ol) de vele (-rb) visioenen [=door] de hand van [+zijn] profeten
[+over] (..de [eden-] grond..) (-adme) ;          +  

 
11-12-13
… Esau vervolgt :                                      [11-12 was zwaar corrupt : herstelde context]
Gilead lawlessness yea futility they-become in·the·Gilgal bulls they-sacrifice moreover
altars-of·them as·mounds on furrows-of field and·he-is-running-away Jacob field-of
Aram and·he-is-serving ishral in·woman and·in·woman he-keeps and·in·prophet
he-brings-up ieue ishral from·Egypt and·in·prophet he-is-guarded
[Is there] iniquity [in] Gilead? surely they are vanity: they sacrifice bullocks in Gilgal;
yea, their altars [are] as heaps in the furrows of the fields. And Jacob fled into the country
of Syria, and Israel served for a wife, and for a wife he kept [sheep]. And by a prophet
the LORD brought Israel out of Egypt, and by a prophet was he preserved.
‘fled’ , H1272 barach ‘to flee [main meaning]’ ; ‘bar [pole]’ ? ; son ? bash ? , shar ? ;

 • context : … Esau continues :                     [11-12 was very corrupt : restored context]
  … syntax :
 • 1) line 11 : Gilgal was added , and also ‘sacrifice’ to match his ‘bulls’ ;
 • 2) (-gm) (yea, moreover) is the start of the second half of the line ;
 • 3) the ‘altar’ (-mzbch) can be ‘sacrifice’ (-zbch) ;

line ,

 • [=’line 11 below : the "lawless" means "not thinking about eden",
  because ’the law’ in prophets always represents the return of the eden-situation ;
  line :]

“(..+but..) (..his people..) – (will be) lawless ,                                          [=’see other chapter’]
[=because] (ak=ki) – (..the scróll..) (shrm=sphr) – became – useless ;       +          [=’sic’]

 
(..the sacrifice..?) [=’Christ’s?’] – (will) (..not?..) (k=la?) – (..help them?..) (glim=azr?) ,
(..because..) (-ol) – (..his people?..) (thlmi=om)          +
(will) (..destroy..) (shdi=shdd) – [+themsélves] ;                                                  [=’Hos.10+11’]

———————-

 • [=’lines 12-13 below :
  now the theme must turn to the (144,000) sons ,
  because they are the key for all of Jacob’s escape ;
  the theme directly links back to lines 3-4 about "overcoming the angel" ;
  line :]

12 [because-]
(..his [=’Jacob’] sons..) – (will) [+nót] – flee – [+out of] (..the land..) =’earth’ ,
[=as] – (..the princes..) (ishrl=shr) – (who) serve – (..Jacob..) ;                                       [=’sic’]
[=for] [+his] (..watchmen..) [=’sons’] – (will) [=nót] (u=la) – (be) (..saved..) (ashe=iash) :          

 
13 [because-] [=through] – the prophets        +
IEUE – (would make) (..his sons..) – to go up – [=to] [+their] (..[eden-] land..) (mtsrm=arts) ,
and=but – [=they] (will) [+nót] (-really) – observe – the prophets ;             [=’see line 6’]

Was Gilead al ongerechtigheid ,
nu zijn zij helemaal nutteloos geworden . In Gilgal hebben zij stieren geofferd .
Ook hun altaren ziijn als steenhopen in de voren van de velden . Jakob vluchtte
naar het gebied van Syrië , Israël diende om een vrouw en om een vrouw
hoedde hij vee . Door een profeet heeft de Heer Israël echter uit Egypte geleid
en door een profeet werd het gehoed .

 • [=’zin 11 beneden : de "wetteloosheid" betekent "niet denken over eden",
  omdat ‘de wet’ in profeten altijd gaat over "de terugkeer van de eden-situatie";
  zin :]

"(..+maar..) (..zijn mensen..) zullen wetteloos zijn ,                       [=’zie ander hoofdstuk’]
[=omdat] (ak=ki) (..de ról..) (shrm=sphr) nutteloos is geworden ;       +                     [=’sic’]

 
(..het offer?..) [=’van Christus?’] zal (hen) (..niet?..) (k=la?) (..helpen?..) (glim=azr?) ,
(..omdat..) (-ol) (..zijn mensen?..) (thlmi=om)            +
[+zichzélf] (..zullen vernietigen..) (shdi=shdd) ;                                                     [=’Hos.10+11′]

———————

 • [=’zinnen 12-13 beneden :
  nu moet het thema overgaan naar de (144,000) zonen ,
  omdat zij de sleutel zijn tot heel Jacob’s ontsnapping ;
  het thema linkt direct terug naar zin 3-4 over "de engel overwinnen";
  zin :]

12 [omdat-]
(..zijn [=’Jacobs’] zonen..) [+niét] [+uit] (..het land..) [=’aarde’] (arm=arts) zullen vluchten ,
[=als] (..de prinsen..) (ishrl=shr) die (..Jacob..) dienen ;                                               [=’sic’] 
[=want] [+zijn] (..wachters..) [=’zonen’] zullen [+niét] (..verlost..) (ashe=iash) worden :

 
13 [=omdat-] [+door] (-middel van) de profeten         +
IEUE (..zijn zonen..) zou doen opgaan [=naar] [+hun] (..[eden-] land..) (mtsrm=arts) ,
[=maar] [=zij] zullen de profeten [+niét] (-echt) observeren ;                          [=’zie zin 6′] 

 
part III   —   deel III

 
14
slot : … God concludeert :
he-provokes-to-vexation bitternesses and·bloods-of·him on·him he-shall-leave
and·reproach-of·him he-shall-recompense to·him lords-of·him
Ephraim provoked [him] to anger most bitterly: therefore shall he leave his blood
upon him, and his reproach shall his Lord return unto him.

 • closing : … God concludes :

line ,

 • [=’it is very probable that “Esau will be punished by his own angel” ;
  we had the Jeremiah chapter where the Pharaohs are terribly punished
  by their own gods (=chief spirits) for revealing the context of prophets to us ;
  line :]

"(..Esau..) – (has) provoked [+me] to anger – (..by his deceit..) (mrum=mrme) ;
(..therefore..)         +
[=their] [=’Jacobs !’] blood – (will be) [=upon] – [=his] (own) (..head..) (ntsh=rosh) ,
[=for] his lord [=’Esaus angel?’] – (will) return – his scorn – [=upon] himself [=’Esau’] .
Efraïm echter heeft Hem
tot zeer bittere toorn verwekt . Daarom zal Hij zijn vergoten bloed op hem
laten neerkomen , zijn Heer zal hem zijn smaad vergelden .

 • [=’het is goed mogelijk dat "Esau door zijn eigen engel gestraft zal worden" ;
  we hadden het Jeremiah hoofdstuk waar de Pharao’s vreselijk gestraft worden
  door hun eigen goden (=geesten) omdat zij ons de context van profeten lieten zien ;
  zin :]

"(..Esau..) heeft [+mij] tot woede geprovoceerd (..door zijn bedrog..) (mrum=mrme) ;
(..daarom..)         +
zal [=hun] [=’Jacob’s’] bloed op [=zijn] (-eigen) (..hoofd..) (ntsh=rsh) zijn ,
[=want] zijn heer [=’Esau’s engel?’] zal zijn smaad op hemzelf [=’Esau’] terug doen keren .

 


12.09sept.2020   —   submitted as first version , and definitive