ik wil het Report ondertekenen

 
het Report is niet bedoeld als petitie maar als een inhoudelijk statement :
bent U het eens met haar inhoud en context , dan kunt U ondertekenen ;
om zo een Legale positie in te nemen tegenover de andere Werkelijkheid .

het-Report wil U graag de mogelijkheid bieden om een standpunt in te nemen
en dat standpunt te kennen te geven in relatie tot de andere Werkelijkheid :
U begrijpt dat wij een indicatie nodig hebben dat de ondertekenaar inderdaad
bestaat en geen fictief personage is , en moeten U daarom om zeer summiere
informatie vragen . Andersom geldt dit ook - vanwege de wet Persoonsregistratie
WBP zal alleen de door U opgegeven naam gepubliceerd worden met de intentie
dat deze alleen geldig is voor zover het de inhoud van het Report ondersteunt .

Bij genoeg aanmeldingen willen we graag een lijst publiceren van alle namen --
als éen stem tegenover God verklarend dat wij onze gevangenis begrijpen


 

Servicevoorwaarden van het-Report

Wie zijn wij :

Een klein team van gewone mensen , ieder levend in een ander deel van deze wereld ,
en elkaar gevonden hebbend in het herkennen van onze huidige situatie tov de Schrift ;
we zijn geen stichting , vereniging of anderszinds ingeschreven lichaam , en willen niets
te maken hebben met donaties of enig andere financiële vorm dan ook , om zo duidelijk
te stellen dat het thema dat we graag naar voren brengen een andere Werkelijkheid is ;

Ons doel : 

De Schrift is vrij toegankelijk en iedere interpretatie van haar is de verantwoordelijkheid
van de vertaler(s) , en bezit geen copyright . Omdat we de Schrift als uitgangspunt nemen ,
is de interpretatie bedoeld voor het welzijn voor miljoenen zielen-uit-Adam  welke immers
behoren tót diezelfde Schrift , volgens de context zoals gepresenteerd in deze pagina’s .

Unieke interpretatie :

Nog niet eerder werd een zo volledig andere versie van dezelfde grondtekst gepubliceerd ,
mede door de interpretatie van transcedente begrippen welke een andere Werkelijkheid
beschrijven , en dus een totaal andere context geven aan het geheel .
Ook het vergelijken van de Schrift tegenover andere (haar vijandige) teksten zoals de
oud-Egyptische hiëroglyfen en Vedische Rg-Veda is Uniek – waarbij we opmerken dat we
wat betreft laatstgenoemden alleen zinnen en secties gebruiken welke we zelf vertaald
hebben uit hun originelen – om zo te voorkomen dat we “vervuilde” vertalingen zouden
gebruiken als ondersteuning van de context van het Report ;

Disclaimer :

Deze site stelt zich als doel om tot nu toe erg onbegrepen oude geschriften inzichtelijker
en begrijpelijk te maken voor iedere geïnteresseerde , maar de lezer is zelf verantwoordelijk
voor zijn of haar inzicht wat betreft feiten , informatie en implicaties ; deze site geeft zelf
geen advies aan de lezer hoe te handelen of welke consequenties te trekken naar aanleiding
van gepresenteerde informatie , maar heeft uitsluitend de intentie om zo goed mogelijk de
context weer te geven van de uitspraken , oproepen en uitleg van de Schrift zelf .
Vanwege de bijzonder ongewone interpretatie van het-Report over de inhoud van de Schrift
verzoeken wij vriendelijk aan de lezer die zich eventueel op bepaalde punten van die inhoud gekwetst zou kunnen voelen , om onmiddellijk uit te loggen ;

Uitleg van de interpretatie door niet-gelieerde derden :

De intentie van het Report is de vertaling van de oproep in de Schrift aan de lezer om op te
gaan staan – en ze maakt in die oproep geen onderscheid in geslacht , leeftijd of enige andere kenmerken ; daarom is racisme of het begrip ‘antisemitisme’ ons per definitie Vreemd .
Per context van dezelfde Schrift zijn wij van hR afstammelingen van Shem , net zo goed als de
lezers die de context van deze pagina’s ondersteunen – daarom verwerpen we ieder ‘modern’
soort niet-Schriftuurlijk begrip welk door onkundige of kwaadwillende mensen tegenwoordig
als breekijzer gebruikt kan worden om eigen gelijk te forceren tegenover mensen met een
andere visie op interpreteerbare zaken .
De Schrift stelt glashelder dat wij te maken hebben met een vijandige dimensie die er op
uit is om ons op zoveel mogelijk gebieden kwaad te berokkenen , en dat deze dimensie
omstandigheden , situaties en personen in ónze werkelijkheid gebruikt voor haar doel :
het Report probeert laatstgenoemden zo goed mogelijk te omschrijven , maar zal zelf geen
uitspraak doen over huidige bestaande groepen of personen : dat is immers niet aan ons ;
en de interpretatie van die omschrijvingen zoals door het Report begrepen , of het linken
náar groepen of personen is uitsluitend de verantwoordelijkheid van deze derden zelf ;

Fair Use :

Van gebruikte afbeeldingen wordt altijd aangegeven aan wie het originele copyright behoort ;
een aantal van de afbeeldingen kunnen het onderschrift RPT dragen als verwijzing naar onze
hoofdsite welke dezelfde afbeeldingen dan al eerder heeft geplaatst ; alle  Afbeeldingen
worden uitsluitend gebruikt als visueel hulpmiddel om bepaalde thema’s te verduidelijken .

Copyright van het-Report zelf , en bescherming persoonsgegevens :

Zoals genoemd in deze site wilden we graag mensen de mogelijkheid geven om de inhoud
van het Report te ondertekenen – de site zelf heeft geen enkel commercieel belang , en zal
de ingestuurde namen dan ook uitsluitend zien als supporters van de inhoud van het Report .
Alles in deze site is vrij voor distributie – maar graag met vermelding van de naam van de site .
 

Glyphafbeeldingen komen ofwel uit oi.uchicago edu ,
danwel Budge’s Hieroglyphic Dictionary Vol.I and II .


Oktober 2018 – het Report
het DroomGezicht, 2009