Jer. 20: ‘metafysisch schaakspel’ (3) :
‘aankondiging van de ballingschap’
waar de koning van Babylon
de gevallen éngel vertegenwoordigt
+ de blinde adam-zielen op aarde
(goed leesbaar)

 

 

 chapter context :
‘metaphysical chessgame’ (3)
announcing the Babylonian exile ;
it’s important to remember that
that Nebuchadnessar represents Thóth
at point to “rob and destroy the temple” ;
+ the blind adam-souls on earth

 

hoofdstuk context
…. vervolg op vorig hoofdstuk 18 ,
waarin hier de ballingschap naar Babel wordt aangekondigd ;
het is belangrijk te onthouden dat Nebuchadnezar de gevallen éngel vertegenwoordigt ,
die op het punt staat om “de tempel te vernietigen en haar schatten te stelen” ;

 

deel II –
… wij hebben het gezegde “klagen als Jeremia” ,
maar alleen omdat er nooit begrepen is wáar hij over klaagde ..

 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

 

Jeremia 19

 
1-2-3
… vervolg van hoofdstuk 19 : de hoofdopzichter van de tempel grijpt in :
and·he-is-hearing Pashhur son-of Immer the·priest and·he supervisor governor
in·house-of ieue Jeremiah prophesying the·things the·these and·he-is-smiting Pashhur
Jeremiah the·prophet and·he-is-giving him on the·pillory which in·gate-of Benjamin
the·upper which in·house-of ieue and·he-is-becoming from·morrow and·he-is-bringing-forth
Pashhur Jeremiah from the·pillory and·he-is-saying to·him Jeremiah not Pashhur he-calls
ieue name-of·you but rather shrinking-fear from·round-about
Now Pashur the son of Immer the priest, who [was] also chief governor in the house of the LORD,
heard that Jeremiah prophesied these things. Then Pashur smote Jeremiah the prophet, and put

him in the stocks that [were] in the high gate of Benjamin, which [was] by the house of the LORD.
And it came to pass on the morrow, that Pashur brought forth Jeremiah out of the stocks.
Then said Jeremiah unto him, The LORD hath not called thy name Pashur, but Magormissabib.

 • ‘pashur’ , H6583 pashchur ; -pashach ‘torn in pieces 1x , corrupt ; -pashach ‘to spread’, several ;
  into H6453 pesach , the feast ; -pasach ‘to hop over, jump over’ ;
 • ‘immer’ , H564 immer ; -amar ‘to say’ cluster ; can be many things… ‘corrupt talking’ ?
 • context : .. continued from chapter 19 : the temple supervisor takes control :
  referring back here to the last line of chapter 19 ;

line ,       

 • [=’Pashur’s name reads “the spreader of fake-news” (‘son of fake-news’) ;
  the ‘names’ are never “coincidental” in situations and contexts as these ;
  note how the first thing that happens is his re-naming :]

“and=when – Pashur [=‘spreading’?] – the son of – Immer [=‘corrupt talk’?] / the priest ,
and=as he  [=’Pashur’] [who] (is) – the main – supervisor – in the house of – IEUE ,
heared – these – things [in right direction] – [which] Jeremiah – (had) prophesied / ,
and=then – Pashur – defused  [‘silenced’] / Jeremiah – the prophet   +
and=by placing – him – on=in – the prison-cell / which is – in the (elevated?) Benjamin – gate / ,
which (is) – at the house of – IEUE / ;
and it happens – from=in the next day ,  +
and=when – Pashur – brings – Jeremiah – forth – from – the prison-house / ,   +
and=that – Jeremiah – says – to – Pashur / :
IEUE – (does) not – name you – “Pashur” / ,
but – instead / : “horror – (is) from every side” / ;
(Jeremia opgesloten)
Toen Pashur, de zoon van de priester Immer – hij was tevens hoofdopzichter
in het huis van de Heer – Jeremia deze woorden hoorde profeteren ,
liet Pashur de profeet Jeremia slaan en zette hem in het blok dat in de
bovenste Benjaminpoort aan het huis van de Heer was .
Het gebeurde echter de volgende dag, toen Pashur Jeremia uit het blok liet gaan ,
dat Jeremia tegen hem zei : de Heer geeft u niet de naam Pashur, maar Magor-Missabib
[betekent: angst van rondom]

 • [=’Pashur’s naam leest als “de verspreider van nepnieuws” (‘zoon van fake nieuws’) ;
  de ‘namen’ zijn nooit “toevallig” in dit soort situaties en context ;
  let op hoe het eerste dat gebeurt is dat hij een ándere naam krijgt :]

“toen Pashur  [=’verspreiden’?]  de zoon van de priester Immer  [=’currupt gepraat’?]  ,
als hij  [=’Pashur’]  die de hoofdopzichter in het huis van IEUE is ,  
Jeremia deze dingen [in goede richting]  had horen profeteren ,
legde Pashur de profeet Jeremia het zwijgen op   +
door hem in de gevangeniscel te zetten die in de (verhoogde?) Benjaminpoort is ,   +
naast het huis van IEUE ;
en het gebeurt de volgende dag ,   +
wanneer Pashur Jeremia uit de gevangeniscel laat gaan , dat Jeremia tegen hem zegt :
IEUE noemt u niet : “Pashur” , maar “horror is er van alle kanten” ;

 
4
that thus he-says ieue behold·me ! giving-of·you to·shrinking-fear to·you and·to·all-of
ones-loving-of·you and·they-fall in·sword-of ones-being-enemies-of·them and·eyes-of·you
ones-seeing and all-of Judah I-shall-give in·hand-of king-of Babylon and·he-deports·them
Babylon·ward and·he-smites·them in·the·sword
For thus saith the LORD, Behold, I will make thee a terror to thyself, and to all thy friends:
and they shall fall by the sword of their enemies, and thine eyes shall behold [it]:
and I will give all Judah into the hand of the king of Babylon,
and he shall carry them captive into Babylon, and shall slay them with the sword.
line ,
“that=because – thus – (he,) IEUE – says / :
behold me ! / , placing – a horror – to=against you / and all – your loved ones / ,
and=for they (will) fall – in=by the sword of – their enemies / , and your (own) eyes – (will) see [it] / ,
and=for I (shall) give – all of – Judah – in the hand of – the [literal-] king of – Babylon / ,
and he (will) deport them – towards Babylon / , and  [=or?] slay them – in=with the sword / ;
Want zo zegt de Heer : zie, ik ga u tot een bron van angst voor uzelf maken
en voor allen die u liefhebben . Zij zullen vallen door het zwaard van hun vijanden ,
en uw ogen zullen dat zien . Heel Juda geef ik in de hand van de koning van Babel ,
en hij zal hen in ballingschap voeren naar Babel en hen met het zwaard doden .

“want zo zegt IEUE : zie , ik plaats een horror tegen u en al uw geliefden ,
omdat zij zullen vallen door het zwaard van hun vijanden , en uw eigen ogen zullen (dat) zien ;
want ik zal heel Judah in de hand van de  
[letterlijke-] koning van Babylon geven ,
en hij zal hen in ballingschap voeren naar Babylon en
[=of?] hen met het zwaard doden ;

 
5-6
and·I-give all-of safeguarded-of the·city the·this and all-of labor-of·her and all-of
preciousness-of·her and all-of treasures-of kings-of Judah I-shall-give in·hand-of
ones-being-enemies-of·them and·they-plunder·them and·they-take·them
and·they-bring·them Babylon·ward and·you Pashhur and·all-of ones-dwelling-of
house-of·you you-shall-go in·the·captivity and·Babylon you-shall-enter and·there
you-shall-die and·there you-shall-be-entombed you and·all-of ones-loving-of·you
whom you-prophesied to·them in·the·falsehood
Moreover I will deliver all the strength of this city, and all the labours thereof,
and all the precious things thereof, and all the treasures of the kings of Judah will I give into
the hand of their enemies, which shall spoil them, and take them, and carry them to Babylon.
And thou, Pashur, and all that dwell in thine house shall go into captivity:
and thou shalt come to Babylon, and there thou shalt die, and shalt be buried there,
thou, and all thy friends, to whom thou hast prophesied lies.

 • syntax : 1) skipped one superfluous ‘to give’ ; 2) [men] instead of “kings” ;
  3) the “loved ones” were slain previously so we used ‘friends’ this time ;

line ,

 • [=’in last line : because Pashur’s attribute was “fake-news” ! ;
  remember how Nebuchadnessar fáctually was representing “the fallen angel” ,
  so the looting of the temple-treasures and destroying of the temple
  is still part of this “metaphysical chessgame”…]

“and I (will) give – all – the wealth of – this city / and all – her products / ,
and=as all – her valuable [things] / and treasures of – the [men] of – Judah / ,
in the hands of – their enemies / ,
and=for they (will) plunder these – and seize them / , and bring them – towards Babylon / ;
and you (yourself) / , Pashur / , and all of – ‘your household’ – (shall) go – in captivity / ,
and – you (shall) enter – Babylon / , and there – you (shall) die / and – (be) buried / ;
you / , and all – your [friends] / to – whom – you (have) prophecied – falsehood   [‘inversion’] / ;
Heel de rijkdom van deze stad, al haar arbeid, al haar kostbaarheden zal ik geven ,
en alle schatten van de koningen van Juda, ik zal ze geven in de hand van hun vijanden .
Die zullen ze roven, ze meenemen en ze naar Babel brengen .
En u, Pashur, en alle inwoners van uw huis, u zult in gevangenschap gaan .
U zult in Babel komen, en daar zult u sterven en begraven worden ,
u en al uw vrienden, tegen wie u hebt geprofeteerd .

“en ik zal heel de rijkdom van deze stad en al haar producten ,
als al haar kostbaarheden en alle schatten van de
[mannen] van Juda ,
geven in de hand van hun vijanden ,
want zij zullen deze roven , ze meenemen en ze naar Babylon brengen ;
en uzelf , Pashur , en uw hele huishouden zullen in ballingschap gaan ,
en u zult in Babylon komen , en daar zult u sterven en begraven worden ,
u , en al uw
[vrienden] tegen wie u leugen [=’inversie’] heeft geprofeteerd ;

 • [=’want zijn attribuut was immers “nepnieuws” ! ;
  let op hoe Nebuchadnezar éigenlijk “de gevallen engel” vertegenwoordigt –
  het meenemen van de tempelschatten na vernietiging van de tempel
  is nog steeds onderdeel van dit “metafysische schaakspel”…]

 
part II   —   deel II

 
7-8
… meer ‘een les aan óns’ van Jeremiah , dan een “zijn klacht over zijn situatie” :
you-enticed·me ieue and·I-am-being-enticed you-held-fast·me and·you-are-prevailing
I-became to·sport all-of the·day all-of·him deriding to·me that from·as-often-as
I-am-speaking I-am-crying-out violence and·devastation I-am-calling that he-becomes
word-of ieue for·me to·reproach and·to·scoffing all-of the·day
O LORD, thou hast deceived me, and I was deceived: thou art stronger than I, and hast prevailed:
I am in derision daily, every one mocketh me. For since I spake, I cried out, I cried violence and spoil;
because the word of the LORD was made a reproach unto me, and a derision, daily

‘deceived’ , H6601 path-ah ‘proper: to open ; in moral or mental sense’ ;

 • context : .. rather ‘a lesson to ús’ from Jeremiah then “his complaint about his situation” :
  though in Dutch is a saying “complain like Jeremiah”, that saying is wrong :
  because of the very poor ‘translation’ , it seems that Jeremiah laments himsélf ,
  but you’ll see that this is not the case ;
  besides that , Jeremiah has SEEN the things he tells and tells about ;
  open-minded : difficult to add a colour , not necessarily negative ;

line ,   
“IEUE / , you made me (to be) ‘open-minded to you ’ / and=so I (am) ’open-minded to you’ / ,
[+for] you overpowered me – and (have) prevailed / :
[+yet] every – day – I become – a derision / , [+for] all of them – (are) mocking – me / ,
that=because – as often as – I speak [in right direction] ,  +
I (am) to proclaim –  (there will be) violence / and (am) to name –  (there will be) devastation / ;
that=therefore – the word [in right direction] of – IEUE – causes   +
reproach – and ridicule – to me / , every – day / ;
(Strijd en aanvechting)
U hebt mij overgehaald, Heer, en ik heb mij laten overhalen .
U bent mij te sterk geworden en u hebt overwonnen .
Maar ik ben de hele dag belachelijk geworden , ieder van hen bespot mij .
Want zo dikwijls als ik spreek , schreeuw ik het uit , roep ik : geweld en verwoesting !
Want het woord van de Heer is mij tot smaad en tot schimp , de hele dag .

“IEUE , u hebt gemaakt ‘dat ik opensta voor u’ dus ‘sta ik open voor u’ ,
want u bent mij te sterk geworden en hebt overwonnen :
maar iedere dag wordt ik belachelijk gemaakt , want allen bespotten mij ,
omdat iedere keer wanneer ik moet spreken  [in goede richting] ,   +
ik moet verkondigen dat er geweld zal zijn , en moet noemen dat er verwoesting zal zijn ;
daarom maakt het woord [in goede richting] van IEUE   +
dat ik bespot en beschimpt wordt , iedere dag ;

 
9
and·I-say not I-shall-be-mindful-of·him and·not I-shall-speak further in·name-of·him
and·he-becomes in·heart-of·me as·fire consuming being-restrained in·bones-of·me
and·I-am-tired to-contain-of and·not I-am-being-able
Then I said, I will not make mention of him, nor speak any more in his name.
But [his word] was in mine heart as a burning fire shut up in my bones,
and I was weary with forbearing, and I could not [stay].

 • syntax : the “bones” theme is always tricky ; perhaps it wrote originally
  “(being) the imprisoned – power” , but (-otsm) still has negative colour ,

line ,    
“and=so I (could) say (to myself) / : I (will) – not – remember (it)                                   [=’the word’] / ,
and – I (will) not – speak [in right direction] – anymore – in his name             [=’the word’s name’] / ,
and=but [+then] it    [‘word’] becomes – as=like – a burning – fire – in my heart / ,
[+and as] imprisoned – in my (limbs) / ,
and I (get) tired – to hold [them] in / , and – (am) – not – áble [to do so] / ;
Zei ik : ik zal niet meer aan Hem denken , ik zal niet meer spreken in Zijn naam ,
Dan werd het in mijn hart als een brandend vuur, opgesloten in mijn beenderen .
Wel deed ik moeite om het in te houden , maar ik kon het niet .

“dan kan ik wel tegen mijzelf zeggen : ik wil er niet aan herinnerd worden    [=’aan het woord’] ,
en ik zal niet meer spreken [in goede richting] in zijn naam                                
[=’van het woord’] ,
maar dan word het  [=’woord’]  als een brandend vuur in mijn hart ,
en als gevangen in mijn (ledematen) ,
en ik wordt moe om (hen) binnen te houden , en het lukt mij niet [om dat te doen] ;

 
10-11
that I-hear muttering-of many-ones shrinking-fear from·round-about tell-you !
and·we-shall-tell·him all-of mortal-of peace-of·me ones-observing-of limping-of·me
perhaps he-shall-be-enticed and·we-shall-prevail to·him and·we-shall-take vengeance-of·us
from·him and·ieue with·me as·masterful-man terrifying-one on·so ones-persecuting-of·me
they-shall-stumble and·not they-shall-prevail they-are-ashamed utterly that not
they-use-intelligence confounding-of eon not she-shall-be-forgotten
For I heard the defaming of many, fear on every side. Report, [say they], and we will report it.
All my familiars watched for my halting, [saying], Peradventure he will be enticed, and we shall prevail against him, and we shall take our revenge on him. But the LORD [is] with me as a mighty terrible one: therefore my persecutors shall stumble, and they shall not prevail: they shall be
greatly ashamed; for they shall not prosper: [their] everlasting confusion shall never be forgotten.

 • ‘defaming’ , H1681 dibb-ah ‘whispering, gossiping, evil report, slander, evil tiding’ ; – dabab
  as ‘glide over’ ; solarplane and bear cluster (-dob) ; not same as ‘spirits muttering’ ;
 • ‘halting’ , H6761 tsela ‘stumbling’, -tsala ‘limping, lame’ ; [shadow cluster] ;
  • syntax : 1) the “never (be forgotten)” is perhaps too harsh – we skipped that ;
   2) construct as “you-tell + that they-tell-themselves + all the men + etc” ;
   3) stumble/paralyze , unclear ; same term in previous ch. 19 at (…..) ? ;

line ,
“that=because – I hear – the whispering of – many ones / , (being) ‘the terror – from every side’ / ;
[+and] you  [=IEUE] (are) showing   +
[+how] all – men – (having been) in peace with  me / (are) watching – me (to get paralyzed?) / ,
telling themselves / :
perhaps – he (shall) [+nót] ‘be open-minded for IEUE’ / , and=then we (shall) prevail – over him / ,
and=so we (can) take – our revenge – upon him / ;
but – IEUE – (is) with me – as=like – an awesome – ‘masterful-man’  [‘skilled’] / ,
on-so [therefore] – the ones persuing me – (shall) stumble / and – (shall) not – prevail / :
they (will be) – greatly – ashamed – that – they (had) – no – discernment / ,
their disgrace – (shall) not  – (be) forgotten / ;
Want ik heb het kwaad gerucht van velen gehoord : Magor-Missasib !
Maak het ons bekend , dan zullen wij het bekendmaken .
alle stervelingen met wie ik vrede had , loeren op een struikeling van mij :
misschien laat hij zich door anderen overhalen, dan kunnen we hem overwinnen ,
en kunnen we onze wraak op hem nemen . De Heer is echter met mij als een machtige held ,
daarom zullen mijn vervolgers struikelen , ze zijn tot niets in staat .
Zij zullen zeer beschaamd worden, want zij zullen niet verstandig handelen .
Het zal een eeuwige smaad zijn , die niet vergeten zal worden .

“want ik hoor het gefluister van velen , dat ‘de horror van alle kanten’ is ;
en u  [=IEUE] laat zien   +
hoe alle mannen met wie ik vrede had , loeren op (een struikeling?) van mij ,
tegen zichzelf zeggend :
misschien zal hij [+niét] ‘openstaan voor IEUE’, dan kunnen we hem overwinnen ,
en kunnen we onze wraak op hem nemen ;
maar IEUE is als een machtige ‘meesterlijke-man’ voor mij 
[=’als een vakman’] ,
daarom zullen mijn vervolgers struikelen en zullen niet overwinnen :
zij zullen zeer beschaamd zijn dat zij geen inzicht hadden ,
hun schande zal niet vergeten worden ;

 
12-13
and·ieue-of hosts one-testing-of righteous-one one-discerning kidneys and·heart
I-shall-see vengeance-of·you from·them that to·you I-revealed contention-of·me sing-you !
to·ieue praise-you ! ieue that he-rescues soul-of needy-one from·hand-of ones-doing-evil
But, O LORD of hosts, that triest the righteous, [and] seest the reins and the heart, let me see
thy vengeance on them: for unto thee have I opened my cause. Sing unto the LORD,
praise ye the LORD: for he hath delivered the soul of the poor from the hand of evildoers.
line ,
“and=but IEUE of – hosts – tests – the righteous one / ,
[IEUE] observing – the kidneys [=’subconsciousness’] – and the heart  [=‘day-awareness’] / ,
[+so] I (shall) see – your vengeance – from=upon them / ,
that=because – my legal position – (is) revealed to me – by you / ;
[now in general , to believers :]
 
[+so] give praise you ! / to IEUE / , and boast you ! / (in) IEUE / ,  +
that=for – he (will) rescue – [your] helpless – adam-soul – from the hand of – those [+doing] evil / ;

 • [=’yet there have been oceans of hurt since this line was written down :
  but be attent to how the line continues to run , because Jeremiah immediately
  connects this line to the next theme , following below ! :]

Heer van de legermachten , die de rechtvaardige beproeft , die de nieren en het hart ziet ,
laat mij uw wraak op hen zien , want ik heb mijn rechtszaak aan u bekendgemaakt .
Zing voor de Heer , prijs de Heer , want hij heeft de ziel van de arme gered
uit de hand van de zondaars .

“maar IEUE van de legermachten beproeft de rechtvaardige ,
[IEUE] de nieren  [=’onderbewuste’] en het hart  [=’dag-bewustzijn’] observerend ,
daarom zal ik uw wraak op hen zien ,   +
omdat mijn legale positie door u aan mij duidelijk is gemaakt ;

[nu in het algemeen , tegen gelovigen :]
 
dus prijst u IEUE ! , en geef eer aan IEUE ! ,   +
want hij zal [uw] hulpeloze adam-ziel redden uit de hand van hen die kwaad (doen) ;

 • [=’en toch zijn er oceanen van leed geweest sinds deze zin is geschreven :
  maar let op – want de zin loopt nog dóor , en Jeremiah verbindt deze zin
  onmiddellijk aan het volgende thema , in de volgende sectie ! :]

 
part III   —   deel III

 
14-15
.. Jeremiah klaagt hoe zielen in DIT lichaam worden geboren – niet hun Origineel hebbend :
being-cursed the·day which I-was-born in·him day which she-gave-birth·me mother-of·me
must-not-be he-is-becoming being-blessed being-cursed the·man who he-bore-tidings
father-of·me to·to-say-of he-is-born to·you son male to-make-rejoice he-made-rejoice·him
Cursed [be] the day wherein I was born: let not the day wherein my mother bare me be blessed.
Cursed [be] the man who brought tidings to my father, saying, A man child is born unto thee;
making him very glad.

 • context : .. Jeremiah hurts that souls are born in THIS body – not having their Originals :
  introduction of the theme here  ;
  note how it will refer “to the adam-soul” here , as per prévious section ;

line ,
“cursed (be) – the day – in – which – I (was) born             [=’the soul got born into this body’] / ,
(it) must not be – (that) the day – my mother – birthed me – (should be) – blessed / ;
[+and] cursed (be) – the man – who – brought the news – [to] my father / ,
saying / : “a male – son’ – (is) born – to you” / , [this] (having made) him to rejoice greatly / ;
Vervloekt is de dag waarop ik geboren ben .
De dag waarop mijn moeder mij gebaard heeft , laat die niet gezegend zijn .
Vervloekt is de man die mijn vader de boodschap bracht :
u hebt een kind gekregen , een jongetje , en hem zeer blij maakte .

 • [=’de introductie hier :
  maar let op hoe het terug refereert aan ‘de adam-ziel’ van vorige sectie :]

“vervloekt is de dag waarop ik geboren ben               [=’de ziel werd geboren in dit lichaam’] ,
het moet niet zijn dat de dag waarop mijn moeder mij gebaard heeft , gezegend wordt ;
en vervloekt is de man die mijn vader de boodschap bracht ,
zeggend : “u hebt een jongen gekregen” , en [dit] hem heel blij maakte ;

 
16-17-18
.. en is bedroefd over de situatie van de blinde en dove zielen op deze aarde .. :
and·he-becomes the·man the·he as·the·cities which he-overturned ieue and·not
he-regretted and·he-hears outcry in·the·morning and·shouting in·time-of noon which not
he-put-to-death·me from·womb and·she-is-becoming for·me mother-of·me tomb-of·me
and·womb-of·her pregnant-of eon to·what ? this from·womb I-came-forth to·to-see-of toil
and·affliction and·they-are-finishing in·shame days-of·me
And let that man be as the cities which the LORD overthrew, and repented not:
and let him hear the cry in the morning, and the shouting at noontide; Because he slew me
not from the womb; or that my mother might have been my grave, and her womb [to be]
always great [with me]. Wherefore came I forth out of the womb to see labour and sorrow,
that my days should be consumed with shame?

 • context : .. hurting about the situation of the blind and deaf souls on this earth :
  corrupted section ; after describing the situation on earth previously ,
  this section is about the larger attribute as ‘this earth’ :
  shown by the overturning of both cities , creating a dimensional context here ;
  syntax : was : “she-is-becoming for·mother-of·me tomb-of·her” ;
  the only thing we’re not 100% sure about is whether it wrote “with (her forever)” ;

line ,
“and=for this – [present] mankind – became – [‘to be as inside-out’]   +
as=like the cities – which – IEUE –   [‘dimensionally’-] turned inside-out         [=’Sodom + G’] / ;
and=but [+mankind](is) not – [even] sorry [for that] / ,
and=becausethey (do) [+not]hear – the outcry – in=from the [eden-] dawn / ,
[deafened !] and=by the warcry – in=from the time of – noon  !             [=’present matrix-reality’] / ;
 
since – (it)  [=’matrix-reality’] (has) put them to death – from the womb [onward]   (!) / ,
and=for – my [eden-] mother – became – entombed          [=’mother = virgin-Ishral’] /  +
and [=with?]  her – forever – pregnant – womb / :
how ! – this – womb – I came forth – from  [nów]    +            [=’from the physical mother’]
[only] (causes) to see – trouble – and sorrow – and=as – ending – my days  – in shame ! / .
Ja, laat die man zijn als de steden die de Heer ondersteboven heeft gekeerd
terwijl het Hem niet berouwde . Laat hij in de morgen hulpgeroep horen ,
geschreeuw in het middaguur , omdat Hij mij niet al in de baarmoeder gedood heeft .
Dan was mijn moeder mijn graf geworden en haar baarmoeder eeuwig zwanger geweest .
Waarom ben ik toch uit de baarmoeder naar buiten gekomen ,
om moeite en verdriet te zien en opdat mijn dagen zouden eindigen in schande ?

“want deze  [huidige] mensheid is net zo  [‘binnenste-buiten’]  geworden   +
als de steden die IEUE
[‘dimensioneel’-]  binnenste-buiten heeft gekeerd        [=’Sodom + G’] ;
maar de mensheid vindt dat niet (eens) erg ,
omdat zij het hulpgeroep van de [eden-] morgen [+niet] horen ,

[verdoofd !] door de oorlogsschreeuw van het middaguur ! [=’huidige matrix-werkelijkheid’] ;
 
omdat het  [=’matrix-werkelijkheid’]  hen gedood heeft vanaf de baarmoeder    (!) ,
want mijn [eden-] moeder werd in een tombe geplaatst                [=’moeder = maagd-Ishral’]   +
[met?] haar eeuwig zwangere baarmoeder :
hoe ! maakt de baarmoeder waar ik [nú] uit voortkwam    +        
[=’van de lijfelijke moeder’]
dat ik (alleen maar) moeite en verdriet zie , als mijn dagen eindigend in schaamte !

 


 
20.10.19   —   submitted   —   first version   —   het-report