Jer. 4: de Duisternis komt :
de mentale kracht van geesten
over de adm-zielen , en
de komst van ‘moederschepen’
wanneer de bazuin blaast
(en dat dóet hij nu !)
(eindtijd – goed leesbaar)
[2020]

 

  chapter context :
continued from previous 58 :
title : the Darkness comes :
the mental power of spirits óver the adm-souls ,
the arrival of ‘motherships’ when the trumpet
blows — and that is NOW ;
in introduction , the 144,000 son are restored
(per end of previous chapter) ,
then this chapter becomes most sober :
the réason why these things must happen
is explained by ‘everyone follows his ego’,
not understanding they have/are an adm-soul ;

note : very readable , 2nd submitted version
and now definitive after cleaning up + context ;
most was good but we got the soul theme out ;
first version was October 1999 ,
but the war alarm is declared valid now

 

Hoofdstuk context :
… vervolg van vorig 3 ;
aan het eind van hoofdstuk 3 bekenden de 144,000 zonen hun schuld ,
en dit hoofdstuk begint met “het herstellen van hun eer – indien zij terugkeren” ;

 

… daarna wordt dit hoofdstuk erg sober :
omdát de zonen het begrepen hebben , beginnen de gebeurtenissen van Openbaring :
het ‘vuur’ (als kristal-dimensie’) komt op deze aarde ,
en er wordt ook gesproken over ‘moederschepen’ (=UFO’s – naar onze beste interpretatie) ,

 

… maar het onderliggende thema , als de verklaring waaróm deze dingen moeten gebeuren ,
is omdat de meeste mensen “in hun eigen Ik (Ego , verstand) leven”,
en dat verwarren met hun éigenlijke centrum , als “hun adm-ziel”
(als een redelijk hulpeloze entiteit) ;
… er wordt gezegd “dat de adm-ziel gevangen zal zijn”
en “dat de geesten de adm-ziel zullen commanderen” (tegen haar wil , natuurlijk) ,
OPDAT de mensen zullen inzien dat hun eigenlijke centrum ‘hun ziel’ is —
wanneer het verstand en Ego en Ik gestript zal zijn van hen ;

 
opmerking :
goed leesbaar ; nu als tweede , definitieve versie , na opruiming + context
(het meeste was goed ; maar de onderliggende reden hebben we er nu ook uitgehaald) ;
eerste versie : oktober 1999 ,
maar vanaf vandaag is het beschreven ‘oorlog-alarm’ als geldend verklaard ;
 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

Jeremia 4

1-2
context : vervolg : introductie : … de zonen krijgen een nieuw lichaam :
if you-are-returning ishral averment-of ieue to·me you-are-returning and·if
you-are-taking-away abominations-of·you from·faces-of·me and·not you-are-wandering
and·you-swear life ieue in·truth in·judgment and·in·righteousness
and·they-shall-bless-themselves in·him nations and·in·him they-shall-boast
If thou wilt return, O Israel, saith the LORD, return unto me: and if thou wilt put away
thine abominations out of my sight, then shalt thou not remove. And thou shalt swear,
The LORD liveth, in truth, in judgment, and in righteousness;
and the nations shall bless themselves in him, and in him shall they glory
‘abominations’ , H8251 shiqquts ‘idol, abomination [ás Chemosh], etc’ ;
‘remove’, H5110 nud ‘to wander, waver, be light, shake, etc’,

 • context : continued : introduction : … the sons get a new body :
  … cross-readings for line 1-2 :
  1) there is a chapter telling “you will say to your idol [=body] : go away you !”,
  2) one where the sons get a new body in front of God , Miss and Christ (Joshua chapter) ;
  3) the ‘swearing allegiance’ is also what all other saved-souls will do ;

line ,
“if – you (will) return , (you) [+sons of] – Ishral ,                                                            [=’144,000’] 
(is) the declaration of – IEUE ,
you (will be) restored – to=by me :
[=then] your abominable image [=’this body’] – (will be) removed – from before me , 
[+and] you (will) – not –  (be) unstable and wavering (anymore) ;     [=’because of this body’]

 
and=then you (will) swear (allegiance)        +
in truth , in judgment – and in righteousness (that)– IEUE – (is) [eden-] life ,
and=as – (…the sons…) – (having been) blessed – in=by him ,
and=for – in=by him – [=you] (will) radiate ;                                [=’receiving the Original body’]

Als u zich bekeert, Israël, spreekt de Heer, bekeer u dan tot mij ,
en als u de afschuwelijke afgoden wegdoet van voor mijn aangezicht , en niet meer rondzwerft ,
en als u zweert : zo waar de Heer leeft, in waarheid, in recht en in gerechtigheid ,
dan zullen de heidenvolken zich in Hem zegenen en zich in hem beroemen .

 • [=’zie Engels voor alle cross-readings :]

“indien u terug zult keren , (u) [+zonen van]  Ishral ,                                                           [=’144,000’] 
is de verklaring van IEUE ,
zult u gerestaureerd worden door mij :
[+dan] zal uw afschuwelijke afbeelding [=’dit lichaam’] verwijderd worden voor mijn aangezicht , 
[+en] zult u niet (meer) onstabiel zijn ;                                       [=’vanwege dit lichaam voor de ziel’]

 
[=dan] zult u (trouw) zweren ,       +
in waarheid , in recht en in gerechtigheid , dat IEUE [eden-] leven is ,
als de (…de zonen…) die door hem zijn gezegend ,
want door hem zult [=u] stralen ;                                         [=’het krijgen van het Originele lichaam’]

 

part II   —   deel II

 
3-4
… terug naar onze dagen – nu :
that thus he-says ieue to·man-of Judah and·to·Jerusalem till-you ! for·you tillage
and·must-not-be you-are-sowing to thorns be-circumcised-you ! to·ieue and·take-away-you !
foreskins-of heart-of·you man-of Judah and·ones-dwelling-of Jerusalem lest she-shall-go-forth
as·the·fire fury-of·me and·she-consumes and·there-is-no one-quenching from·faces-of
evil-of actions-of·you
For thus saith the LORD to the men of Judah and Jerusalem, Break up your fallow ground,
and sow not among thorns. Circumcise yourselves to the LORD, and take away the foreskins
of your heart, ye men of Judah and inhabitants of Jerusalem: lest my fury come forth like fire,
and burn that none can quench [it], because of the evil of your doings
‘break up’, H5214 nir ‘break up, till’, 2x [once Hosea] ; -naur ‘youth’ , naar ‘young men, servants’ ;
‘fallow ground’ , H5215 niyr ‘fallow ground [also Hosea] , 5216 ner ‘lamp’ ; -nur ‘fire’ (Aram.) ;
‘lest’ , H6435 phen ‘lest, unless, otherwise’ , -phanah ‘to turn’, into face-cluster ;

 • context : … back to our days – now :
  … the (-phn) versus (-ki) :
  outwardly , the (-ph) resembles the (-k) ;
  2) corruptions : several , but especially the added “your doings” ;

line ,
that=because – thus – (he,) IEUE – says    +
to the (…sons…) of – Judah – and (…Ishral…) :                            [=’the theme is still the 144,000’]

 
(…till you?…) – for yourselves – (…untilled ground?…) ,                      [=’study the other reality’]
and=for it must not be – (that) you (keep on) sowing – to=among – thorns ;       [=’this world’]
(be) circumcised you ! – to IEUE ,       +
(having) removed – the foreskin of – your héarts ,     +      
you (…sons…) [+in] Judah [=’this world’], and=as the ones dwelling – (in) Jerusalem [=’earth’] ;

 • [=’above : we can’t verify the “tilling”,
  yet the context seems valid – to not be busy with the world (and see next lines) ;
  then the “Judah + Jerusalem” is also good – leading up to the last line here ,
  hinting to “something terrible will come from óutside earth” :]

 
[=because] (phn=ki) – [=their] [matrix-] fury (-chme) – (will) go forth – as the fire ,
and she (will) burn – and there-(will be)-no – quenching – [=when] the evil – (will) appear ;

Want zo zegt de Heer tegen de mannen van Juda en van Jeruzalem :
ploeg voor uzelf ongeploegd land om ! Zaai niet tussen de dorens .
Besnijd u voor de Heer, en doe de voorhuid van uw hart weg ,
mannen van Juda en inwoners van Jeruzalem ; anders zal mijn grimmigheid uitslaan
als een vuur en branden zonder dat iemand kan blussen , vanwege uw slechte daden .

“want zo zegt (hij,) IEUE   +
tegen de (..zonen..) van Judah en (..Ishral..) :                          [=’thema is nog steeds de 144,000’]
(..ploeg?..) voor uzelf (..ongeploegd?..) land om ,             [=’bestudeer de andere werkelijkheid’]
want het moet niet zijn (dat) u (blijft) zaaien tussen de dorens ;                 [=’lees : deze wereld’]
wees besneden voor IEUE , en doe de voorhuid van uw hárt weg ,
(u) (..zonen..) [+in] Judah [=’deze wereld’] , als zij die verblijven in Jerusalem [=’deze aarde’] ;

 • [=’boven : we kunnen het “ploegen” niet bevestigen ,
  maar de context lijkt juist – om niet bezig te zijn met deze wereld (en zie volgende zinnen) ;
  dan moet het “Judah + Jerusalem” ook goed zijn – als voorbereiding op de laatste zin hier ,
  als de eerste hint “dat er iets vreselijks van búiten de aarde zal komen” :]

 
[=omdat] (phn=ki) [=hun] [matrix-] woede (-chme) voort zal gaan als het vuur ,
en zij zal branden en zal-niet uitgedoofd worden [=wanneer] het onheil zal verschijnen ;

 
5-6
… de zonen moeten UIT deze aarde – want destructie is onderweg :
tell-you ! in·Judah and·in·Jerusalem announce-you ! and·say-you ! blow-you ! trumpet
in·the·land call-you ! do-fully-you ! and·say-you ! be-gathered-you ! and·we-shall-come
to cities-of the·fortress lift-up-you ! banner tziun·ward make-you-strong ! must-not-be
you-are-staying that evil I bringing from·north and·breaking great he-comes-up lion
from·thicket-of·him and·one-ruining-of nations he-decamps he-goes-forth
from·place-of·him to·to-place-of land-of·you to·desolation cities-of·you
they-shall-crumble from·there-is-no one-dwelling
Declare ye in Judah, and publish in Jerusalem; and say, Blow ye the trumpet in the land:
cry, gather together, and say, Assemble yourselves, and let us go into the defenced cities.
Set up the standard toward Zion: retire, stay not: for I will bring evil from the north,
and a great destruction.
‘retire’ , H5756 uz ‘take refuge’, must be -oz , see interl. ,
‘gather together’ , H4390 male ‘to fill, be full ; completed (9x)’ ;

 • context : … the sons must go OUT of this earth – for destruction is on it’s way :
  … the “tell in Juda hand Jerusalem” :
  apparently “tell in general – hoping it reaches a candidate” ,
  since other chapters say “how the message falls down” (=ignored by believers) ;

line ,
“tell you (it) ! [=’you and we’] – in Judah [=’this world’]and=as in Jerusalem [=’this earth’] ,
report you ! – and say you (it) ! ;
blow you ! – the trumpet – in the land [=’world’] ;                [=’by understanding this chapter’]

 
cry out you ! – (in order that) you (will be) completed [=’as 144,000’] – and say (to them) :
gather youselves ! – and=for we (must) go – OUT of – the fortressed – city ;     [=’this earth’]     
lift up you ! – the [eden-] banner – towards [eden’s-] tsiun , make yourselves strong ! ,
[+for] it must not be – (that) you (would) stay (downhere) ,                              [=’in this world’]
that=because – evil – (will) arrive (-bo) – from the north ,     +         [=’from Mystery-Babylon’]  
and=as – the great – disaster :        +

Maak het in Juda bekend , laat het horen in Jeruzalem en zeg :
blaas de bazuin in het land, roep luidkeels [letterlijk: roep, vul] en zeg :
verzamel u, en laten we gaan naar de versterkte steden .
Hef de banier omhoog naar Sion , breng u in veiligheid , sta niet stil ,
want ik ga onheil brengen uit het noorden , een grote ramp .

“vertel (het) ! [=’u en wij’] – in Judah [=’deze wereld’] [=als] in Jerusalem  [=’deze aarde’] ,
rapport-eer ! en zeg (het) ! ,
blaas – de trompet – in het land ! [=’deze wereld’] ;        [=’door begrijpen van dit hoofdstuk’]

 
roep het uit ! (opdat) u compleet zult worden gemaakt [=’als 144,000’] , en zeg (hen) :
verzamel u , [=want] wij moeten UIT de versterkte stad gaan ;                          [=’deze aarde’]
hef de [eden-] banier omhoog richting [eden-] tsiun , maak uzelf sterk ! ,
[+want] het moet niet zijn dat u (hier) zou blijven ,                               [=’in deze wereld blijft’]
[=omdat] het onheil zal arriveren vanuit het noorden ,    +               [=’van Mystery-Babylon’]
als de grote ramp ;

 
7-8
…en het zal deze wereld desolaat maken :
he-comes-up lion from·thicket-of·him and·one-ruining-of nations he-decamps
he-goes-forth from·place-of·him to·to-place-of land-of·you to·desolation cities-of·you
they-shall-crumble from·there-is-no one-dwelling on this gird-you ! sackcloths wail-you !
and·howl-you ! that not he-turns-away heat-of anger-of ieue from·us and·he-becomes
The lion is come up from his thicket, and the destroyer of the Gentiles is on his way;
he is gone forth from his place to make thy land desolate; [and] thy cities shall be laid waste,
without an inhabitant. For this gird you with sackcloth, lament and howl:
for the fierce anger of the LORD is not turned back from us.
‘thicket’ , H5441 sebok ‘thicket’ 1x ; -sabak ‘interwoven [things]’ 2x ;

 • context : … and it will make this world desolate :
  … all commentaries think it was ‘Nebuchadnessar’ ;
  anger of IEUE :
  … the ‘anger’ (-aph) is the ‘nostril’ theme (same word) ,
  as “crystalline dimension” – see Isaiah’s Rezin-chapter and others ;

line ,
“the [matrix-] lion – (has) come up – from his thicket ,                            [=‘see also chapter 5’]
and=as the one (who is) on his way – to ruin [=’by evil’] – the nations [=’on earth’] ;
he goes forth – from his place – [=in] (order) to make – the land [=’world’] – a desolation ,
[+and] the cities – (will be) stripped and ruined – [=so] there-(will be)-no – one dwelling ;

 
(the 144,000 mourn,)
because of – this ,
gird you – (with) sackcloth , wail you – and howl you ! ,      [=’wail for the people who stay’]
that=because – the hot – anger of – IEUE – (will) not – (be) turned back – from [=them] ;

Een leeuw is opgesprongen uit zijn struikgewas , de verderver van de heidenvolken
is uitgetrokken, is zijn plaats uitgegaan om van uw land een woestenij te maken ,
uw steden zullen vernietigd worden , zodat er geen inwoner meer is .
Omgordt u daarom met een rouwgewaad , bedrijf rouw en weeklaag ,
want de brandende toorn van de Heer keert zich niet van ons af .

“want de [matrix-] leeuw is opgekomen uit zijn den ,                       [=’zie ook hoofdstuk 5’]
[=als] degene die op weg is om de volken [=’op aarde’] te ruïneren  [=’door Kwaad’] ;
hij trekt op vanuit zijn plaats om het land [=’wereld’] desolaat te maken ,
[+en] de steden zullen vernietigd worden , [=zodat] er-geen inwoner meer zal zijn ;

 
(de 144,000 rouwen,)
omgordt u daarom met een rouwgewaad , huil en weeklaag ! vanwege dit ,
[=omdat] de brandende woede van IEUE niet terug zal keren van [=hen] ;

 
part III   —   deel III

 
9-10-11-12
… omdat de meeste zielen de situatie totáal verkeerd ingeschat hebben (=in deze dagen) :
in·the·day the·he averment-of ieue he-shall-perish heart-of the·king and·heart-of
the·chiefs and·they-are-desolated the·priests and·the·prophets they-shall-be-amazed
and·I-am-saying alas ! my-Lord ieue surely to-lure you-lured to·the·people the·this
and·to·Jerusalem to·to-say-of peace he-shall-become to·you and·she-touches sword
unto the·soul in·the·era the·she he-shall-be-said to·the·people the·this and·to·Jerusalem
wind-of glazing-of ridges in·the·wilderness way-of daughter-of people-of·me not
to·to-winnow-of and·not to·to-purify-of wind full from·these he-shall-come for·me now
even I I-shall-mspeak judgments with·them
And it shall come to pass at that day, saith the LORD, [that] the heart of the king shall perish,
and the heart of the princes; and the priests shall be astonished, and the prophets shall wonder.
Then said I, Ah, Lord GOD! surely thou hast greatly deceived this people and Jerusalem, saying,
Ye shall have peace; whereas the sword reacheth unto the soul. At that time shall it be said
to this people and to Jerusalem, A dry wind of the high places in the wilderness toward
the daughter of my people, not to fan, nor to cleanse, [Even] a full wind from those [places]
shall come unto me: now also will I give sentence against them.
‘cleanse’ , H1305 barar ‘purge, purify, sharpen’ ,

 • context : … because most souls completely MISjudged the situation (=in these days) :
  … very sober lines ;
  we (hr) have little reason to think we got the interpretation wrong ,
  so it is ofcourse a Crime what both KJV’s have written : God does nothing élse but ‘warn’ ,

line ,
and=for it (will) happen – in that day , (is) the declaration of – IEUE ,
(that) the hearts of – the kings – and the princes – (will have) lost courage ,
and – the priests – (will be) astonished , and the prophets – dumbfounded ;
and=then I say : myLord – IEUE ,
indeed – these – people – (will have) beguiled [=themsélves] very much ,
(…(=as) the adm-souls…) – (who) said : [=we] – (shall) have – [eden-] peace ,            [=’raptured’]
and=yet – the sword – (will be) touching – unto – [=their] adm-soul :
—————————                                                                               [below : 11 + 12 : likely restored]

 • [=’above : “people” needs a cognate , so “adm-soul” (instead of ‘Jerusalem’) ,
  then the same corruption happened below – plus a few more —
  we’re rather sure the below restoration is true : because we fear it deeply ;
  line :]

in – that – time – [it] (will be) said – to=about – these – people ,
and=as (they) (…the adm-souls…) – (who are) [+in] (…the scorching?…) – consciousness ,
[+as] (…the [serpent-] fire…) (shphim=shrph) – (..[+in] the fortress [=’as earth’]…) (mdbr=mbtsr) ,
for to winnow – and – purify – the manner of – (…the adm-souls of…) – my people ;

 
the consciousness – (…[for] to complete?) – these [=’to purify’] – (will) come – [=upon] [=them] ,
[+for] this time – really – I – (will) speak [in right direction] – judgment – with=over them ;

Op die dag zal het gebeuren, spreekt de Heer :
vergaan zal de moed [letterlijk: hart] van de koning en de moed van de vorsten ,
de priesters zullen ontzet zijn en de profeten verbijsterd .
Toen zei ik : ach , Heere HEERE ,
voorwaar, U hebt  (sic !, hR) dit volk en Jeruzalem ten zeerste bedrogen door te zeggen :
u zult vrede hebben . Het zwaard wordt ons immers op de keel gezet .
In die tijd zal gezegd worden tegen dit volk en tegen Jeruzalem :
een zinderende wind van de kale hoogten in de woestijn is op weg naar de dochter van mijn volk,
maar niet om te wannen, en niet om te zuiveren .
Een wind, sterker dan deze, komt er van Mij aan. Nu zal ik ook oordelen over hen uitspreken .

“[=want] op die dag zal het gebeuren , is de verklaring van IEUE ,
(dat) de harten van de koningen en de harten van de prinsen de moed hebben verloren ,
en de priesters ontzet zullen zijn , en de profeten verbijsterd ;
dan zeg ik : Heer , IEUE ,
inderdaad hebben deze mensen zichzélf ontzettend bedrogen , 
(…(als) de adm-zielen…) die gezegd hebben : [=wij] zullen vrede hebben ,               [=’Opname’]
[=maar] het zwaard zal raken [‘serpent-manier’] tot in hun adam-ziel ;
————————–                                                [volgende 11 + 12 : waarschijnlijk gerestaureerd]

 • [=’boven : “mensen” heeft een verwant nodig , dus “adm-ziel” (ipv. Jerusalem) ,
  dan is dezelfde corruptie beneden gebeurd (en verderop) ;
  we zijn redelijk zeker dat de restauratie beneden correct is : want we zijn er bang voor ;
  zin :]

in die tijd zal gezegd worden [=over] deze mensen ,
[=als] (zij) (..de adm-zielen..) (die zich) [+in] (..het zinderende?..) bewustzijn (bevinden) ,
[+als] (..het [serpent-] vuur..) (shphim=shrph) (..[+in] de vesting [=’aarde’]..) (mdbr=mbtsr) ,
om de wegen van (..de adm-zielen..) te wannen en te zuiveren ;

 
het bewustzijn (om) dezen [=’het zuiveren’] compleet te maken zal [=over] [=hen] zijn ,
[+omdat] ik deze keer écht het oordeel over hen zal uitspreken [in goede richting] ;

 
13-14-15
… de eerste hint naar ‘wolken-strijdwagens’ + ons eigen ‘serpent-Ik’ :
behold ! as·the·clouds he-shall-ascend and·as·the·sweeping-whirlwind chariots-of·him
they-are-fleet from·vultures horses-of·him woe ! to·us that we-are-devastated launder-you !
from·evil heart-of·you Jerusalem so-that you-shall-be-saved until when ? she-shall-lodge
in·within-of·you devisings-of lawlessness-of·you that voice telling from·Dan
and·announcing lawlessness from·mountain-of Ephraim
Behold, he shall come up as clouds, and his chariots [shall be] as a whirlwind: his horses
are swifter than eagles. Woe unto us! for we are spoiled. O Jerusalem, wash thine heart from
wickedness, that thou mayest be saved. How long shall thy vain thoughts lodge within thee?

For a voice declareth from Dan, and publisheth affliction from mount Ephraim.

 • context : first allusion to ‘cloud-chariots’ + our own ‘serpent-Ego’ :
  … line 29 has
  every – (..one..) – (will) flee    +
  at the sound of – the separate – shooting (and beguiling) – bows ; [‘=motherships, likely’]
  [+when] they (will) arrive – in=as clouds – in=like handpalms ,

line ,
“behold ! , [=their] war-chariots – hovering – as=like clouds ,                                  [=’syntax: 3,2,1’]
and=as (…vultures?…) – (who are) swift – as=like a whirlwind :           [=’3,2,1 : ’horses’ = added’]
woe – to you – that=because – you (will be) ruined ! ;                         [=’war-chariots : see line 29’]

 

 • [=’below : we think that ‘our thoughts’ are ‘ours’ , but that is only partly true :
  the whole mind serves “the consciousness which rules this earth”
  as if the mind automatically is ‘plugged-in’ to that ;
  read the line “matrix-voice telling” carefully :]

your hearts – (will be) (…drenched…) – [=with] evil , (you) [=Jacob] [=’all to-be saved souls’] ,       +
so-that – you (will) be saved ,                                                                   [=’be washed : passive-form’]
[=because] – your – lawless – mindset – lodges – within you :       +

 
[=for] – (it) [=’mindset’] (is by) a [matrix-] voice – talking[=‘serpent-way’] (to you) – from Dan ,       
and the listening(to it) – (is) the lawlessness [of] – Ephraim  [=’the rule of this body’] ;       +

Zie, als wolken komt de vijand opzetten, als een wervelwind komen zijn wagens ,
sneller dan arenden zijn zijn paarden . Wee ons, want wij worden verwoest !
Was het kwaad van u af, Jeruzalem , opdat u verlost wordt .
Hoelang laat u uw zondige gedachten in uw binnenste overnachten ?
Want een stem verkondigt het uit Dan en doet onheil horen uit het bergland van Efraïm .

“zie , [=hun] strijdwagens zweven als wolken ,                           [=’concept herhaald in vers 29’]
[=als] (…gieren?…) die snel zijn als een wervelwind :
wee u , want u zult te gronde worden gericht ! ;

 

 • [=’below : dat ‘onze gedachten’ “van ons zijn” is maar gedeeltelijk waar :
  het hele verstand dient “het bewustzijn dat over deze wereld hangt”
  alsof het verstand daar automatisch in ‘ingeplugd’ is ;
  lees volgende zin “matrix-stem vertellend” aandachtig :]

uw harten zullen (…gedrenkt…) worden [=met] het kwade, (u) [=Jacob] ,   [=’passieve-vorm’]
opdat u verlost zult worden :                                           [=’Jacob = alle zielen die gered worden’]
[=want] uw wetteloos soort denken verblijft in uw binnenste :

 
want het [=’wetteloos denken’] is een stem die (tegen u) praat [‘serpent-manier’] vanuit Dan ,
en het lúisteren (ernaar) is de wetteloosheid van Efraïm [=’de heerschappij van dit lichaam’] ;   +

 
16-17-18
… als ‘de mentale kracht’ die de geesten zullen hebben óver de zielen :
remind-you ! to·the·nations behold ! announce-you ! over Jerusalem ones-besieging
ones-coming from·land-of the·far-off and·they-shall-give on cities-of Judah voice-of·them
as·ones-guarding-of field they-become on·her from·round-about that me she-rebelled
averment-of ieue way-of·you and·actions-of·you to-do these to·you this evil-of·you
that bitter that he-touches unto heart-of·you
Make ye mention to the nations; behold, publish against Jerusalem, [that] watchers come
from a far country, and give out their voice against the cities of Judah. As keepers of a field,
are they against her round about; because she hath been rebellious against me, saith the LORD.
Thy way and thy doings have procured these [things] unto thee; this [is] thy wickedness,
because it is bitter, because it reacheth unto thine heart.

 • context : .. as the ‘mental power’ the spirits will have óver the souls :
  … for how the spirits will guard them ,
  see the Isaiah ‘Rezin’ chapter for dream + pic ;

line ,  
“(..my people..) – (..(will) remember..) (that) – (..they are..) – (..an adm-soul..) – (..who listens..) ,
[+when] the watchers [=’spirits’] – (will have) arrived – from – the faraway – [matrix-] land :
[=for] they (will) give – their voice – [=óver] – (…the adm-souls..) of – (…the people…) ;

 • [=’above context :
  the intend of the lines : “they will discover that they have / are a soul” ;
  following upon “the matrix voice talking” , the line above tells “that the soul will obey”
  the commands which the spirits will give – even against her will (she won’t have any !) :]

 

 • [=’next : the reason for the “social distancing” people are already teached now ,
  while isolating the soul :]

as=like – prison (shd=sr) – guards – they (will) be – [=in proximity of] [=them] – from every side ,
that=because – [=they] [=’souls’] rebelled [=’by loving this world’, -mr’] – [+against] me ,
(is) the declaration of – IEUE ;
their (own) ways – and actions – (has) done – this – to themselves ,
(being) this – evil of them – that – (will be) the bitterness ,             [=‘this world loving thém BACK’]
that=because – it (will) touch [=‘serpent-way’] – unto – their (own) heart ;        [16 + 17 : restored]

Roep het in herinnering bij de volken, zie, laat Jeruzalem het horen :
er komen belegeraars uit een ver land, zij laten hun stem klinken tegen de steden van Juda.
Zoals wachters van de velden staan zij rondom tegenover haar ,
omdat zij mij ongehoorzaam is geweest , spreekt de Heer .
Uw wegen en uw daden hebben u deze dingen aangedaan .
Dit is uw kwaad, dat het zo bitter is, dat het u in het hart treft .

“(…mijn mensen…) (…zullen zich herinneren…) (dat) (…zij…een adm-ziel..zijn) ,
[+wanneer] de wachters [=’geesten’] gearriveerd zullen zijn vanuit het verre [matrix-] land :
[=want] zij zullen hun stem [=óver] (…de adm-zielen…) van (…de mensen…) laten horen ;

 • [=’context boven :
  de intentie van de zinnen : “zij zullen ontdekken dat zij een ziel hebben / zijn” ;
  volgend op “de matrix-stem vertellend” wordt hier gezegd “dat de ziel zal gehoorzamen”
  aan de commando’s die de geesten zullen geven – zelfs tegen haar eigen wil in :]

 

 • [=’beneden : de reden voor de “1,5 meter afstand” die de mensen nu wordt geleerd ,
  terwijl de ziel geïsoleerd wordt :]

[=zoals] gevangenisbewakers zullen zij in [=hun] [=nabijheid] zijn , van alle kanten ,
[=omdat] [=zij] [=’zielen’] rebelleerden [=’van deze wereld houdend’] tegen mij ,
is de verklaring van IEUE ;
hun (eigen) wegen en daden hebben dit henzelf aangedaan ,
dat dit kwaad is van hen , dat de bitterheid zal zijn ,         [=’deze wereld nu houdend van hén’]
omdat het hen in hun (eigen) hart zal raken [‘op serpent-manier’] ;     [16 + 17 : gerestaureerd]

 
part IV   —   deel IV

 
19-20-21-22
… Jeremiah ziet in een visioen wat er zal gaan gebeuren op deze aarde :
bowels-of·me bowels-of·me I-am-travailing sidewalls-of heart-of·me clamoring to·me
heart-of·me not I-shall-be-silent that sound-of trumpet I-hear soul-of·me shouting-of war
breaking on breaking he-is-heralded that she-is-mdevastated all-of the·land suddenly
they-are-devastated tents-of·me moment sheets-of·me until when ? I-shall-see banner
I-shall-hear sound-of trumpet that foolish people-of·me me not they-know sons
silly-ones they and·not ones-understanding they wise-ones they to·to-cdo-evil-of
and·to·to-do-good-of not they-know
My bowels, my bowels! I am pained at my very heart; my heart maketh a noise in me;
I cannot hold my peace, because thou hast heard, O my soul, the sound of the trumpet,
the alarm of war. Destruction upon destruction is cried; for the whole land is spoiled:
suddenly are my tents spoiled, [and] my curtains in a moment. How long shall I see
the standard, [and] hear the sound of the trumpet? For my people [is] foolish,
they have not known me; they [are] sottish children, and they have none understanding:
they [are] wise to do evil, but to do good they have no knowledge.
‘tent’ , H168 ohel ‘tent, tabernacle-tent’ ; -ohel ‘pitched tent’ [Is.] ; 166 ahal 1x ; (6000 obs.) ;
‘curtains’, H3407 yeriah ‘curtain, drape’, can be -ra ‘evil’ or -air ‘city’, more logical after ‘land’ ;
context : .. Jeremiah sees in a vision what will happen on earth :
line ,
“my inside , my inside ! ,
the walls of – my heart  – writhe ,                                                                              [=’heartache’]
my heart – (is) in tumult – to=in me , [=it] can – not – keep silent ,
[=because] – my adm-soul – (has) heared – the sound of – the trumpet , (as) the alarm of – war :

 • [=’sound of the trumpet :
  was mentioned in line 5 – so that is going on nów already … :]

 
disaster – on=upon – disaster – is named ,       +
that=because – the whole – land [=’this world’] – (will be) devastated ;
by surprise – ‘the pitched tent’ [=’earth’] – (will be) devastated ,   +
[+and] in one moment – [=her] (…cities…) :

—————————                                                                                   [below : likely restored]

 • [=’below : restored first line , because of the juxtaposition ? ,
  the ‘seeing and hearing’ should be followed by a ‘nót seeing’ ;
  line :]

I sée – the (..raised-up..) – [eden-] standard , [+and] hear – the sound of – the trumpet ,
that=but– the people – (..do – nót – see it..) , [+and] they – (do) nót – (…hear it…) ,
[+as] the foolish – (…ones…) – (who have) no – insight ,
they – (are) wise – to=in [+doing] – evil – and=but – (do) not – know – to=how [+to do] good ;

Mijn binnenste, mijn binnenste, ik krimp ineen, wanden van mijn hart !
Mijn hart is onrustig in mij, ik kan niet zwijgen,
want u, mijn ziel, hoort bazuingeschal en krijgsgeschreeuw .
Ramp op ramp, wordt er geroepen, want heel het land wordt verwoest .
Plotseling zijn mijn tenten verwoest, in een ogenblik mijn tentkleden .
Hoelang moet ik de banier nog zien, het bazuingeschal horen ?
Voorzeker, Mijn volk is dwaas, men kent Mij niet .
Verstandeloze kinderen zijn het, inzicht heeft men niet .
Wijs is men in het kwaaddoen, maar van goeddoen weet men niet .

“mijn binnenste , mijn binnenste ! ,
de muren van mijn hart krimpen ineen ,                                                              [=’hartzeer’]
mijn hart is in tumult , [=het] kan niet zwijgen ,
[=want] mijn adm-ziel heeft het trompetgeluid gehoord , als het alarm voor de oorlog :

 • [=’trompetgeluid :
  was genoemd in zin 5 – dus dat is nú al bezig … :]

 
ramp op ramp wordt genoemd ,      +
want heel het land [=’deze wereld’] zal worden verwoest ;
bij verassing zal ‘de neergezette tent’ [=’de aarde’] worden verwoest ,
en in een ogenblik [=haar] (..steden..) :
—————————                                                          [beneden : waarschijnlijk gerestaureerd]

 • [=’beneden : de eerste zin is tegengesteld aan de tweede ,
  dan moet het ‘horen en zien’ gevolgd worden door ‘niét zien’ :]

ik zié de (..+opgerichte..) [eden-] standaard , en hoor het trompetgeluid ,
maar de mensen (..zien het – niét..) , en (..horen..) het niét ,
[+als] degenen die dwaas zijn , en geen inzicht hebben ,
[+want] zij zijn wijs in het doen van kwaad , maar weten niet hoe goed te doen ;

 
23-24-25-26
… Jeremiah’s visioen gaat verder :
I-saw the·earth and·behold ! chaos and·vacancy and·to the·heavens and·there-is-no
light-of·them I-saw the·mountains and·behold ! ones-quaking and·all-of the·hills
they-staggered I-saw and·behold ! there-is-no the·human and·every-of flyer-of the·heavens
they-wandered I-saw and·behold ! the·crop-land the·wilderness and·all-of cities-of·him
they-are-broken-down from·faces-of ieue from·faces-of heat-of anger-of·him
I beheld the earth, and, lo, [it was] without form, and void; and the heavens,
and they [had] no light. I beheld the mountains, and, lo, they trembled, and all the hills
moved lightly. I beheld, and, lo, [there was] no man, and all the birds of the heavens were fled.
I beheld, and, lo, the fruitful place [was] a wilderness, and all the cities thereof
were broken down at the presence of the LORD, [and] by his fierce anger.

 • context : … Jeremiah’s vision continues :
  … when our so-called ‘laws of nature’ will have ceased ;

line ,
“I see – the land [=’this world’] – and behold ! , [dimensional-] chaos – and voidness ,   [=’Gen.1’]
and (see) – the sky [=’of earth’]and=but there-is-no – light (in) it ;
I see – the mountains – and behold ! , they quake , and all – the hills – waver ;
I see – and behold ! , there-is-no – human , and – every – bird of – the sky – flew away ;
I see – and behold ! , ‘nature’ – (is) a wilderness , and all – the cities – (are) torn down ,
[=through] the presence of – the burning – anger (-aph) of – IEUE ;

Ik zag het land, en zie, het was woest en leeg, en keek naar de hemel – zijn licht was er niet.
Ik zag de bergen, en zie, zij beefden, en alle heuvels schudden door elkaar.
Ik zag, en zie, er was geen mens, en alle vogels in de lucht waren weggevlogen.
Ik zag, en zie, het vruchtbare land was woestijn, en al zijn steden waren afgebroken,
door de Heer , door zijn brandende toorn .

“ik zie het land  [=’deze wereld’] , en zie , het is [dimensioneel-] ‘woest en ledig’   [=’Gen.1’] ,
en (zie) de lucht maar er-is-geen licht in hem ;
ik zie de bergen , en zie , zij beven , en alle heuvels trillen ,
ik zie , en zie , er-is-geen mens , en alle vogels in de lucht zijn weggevlogen ;
ik zie , en zie , ‘de natuur’ is een wildernis , en alle steden zijn afgebroken :
[=vanwege] de aanwezigheid van de brandende toorn (-aph) van IEUE ;

 
27-28-29
… na een ‘atmosferische beschrijving’ nogmaals het thema ‘ruimteschepen’ :
that thus he-says ieue desolation she-shall-become all-of the·earth and·finish not
I-shall-make on this she-shall-mourn the·earth and·they-are-somber the·heavens from·above
on that I-spoke I-planned and·not I-regret and·not I-shall-turn-back from·her from·sound-of
horseman and·one-raising-of bow running-away-of every-of the·city they-enter in·the·thickets
and·in·the·caverns they-ascend every-of the·city one-being-forsaken and·there-is-no
one-dwelling in·them man
For thus hath the LORD said, The whole land shall be desolate; yet will I not make a full end.
For this shall the earth mourn, and the heavens above be black: because I have spoken [it],
I have purposed [it], and will not repent, neither will I turn back from it. The whole city shall flee
for the noise of the horsemen and bowmen; they shall go into thickets, and climb up upon the rocks:
every city [shall be] forsaken, and not a man dwell therein.

‘mourn’ , H56 abal ‘mourn’, said of a land or nature ; -abel ;
‘horsemen’, H6571 parash ‘horsemen’ ; -prsh ‘separate’, we had this several times ;
‘(bow-) men’ , H7411 ramah ‘deceive, beguile, betray, to hurl, cast’,
‘thickets’ , H5645 ab ‘thick cloud, cloud’ ; into -ab ‘father’ ; scarely close to “mother (bow=ship)” ;

 • ‘rocks’ , H3710 keph ‘rock’ 1x  ; -kaph ‘handpalm [or sole of foot]’ ; kiphah ‘palmbranch’ Is.9 ;
  2) H404 akaph ‘to curve [with a burden], to urge, crave’ 1x ; -ekeph ‘pressure, load’1x ;
 • context : … after ‘an atmospherical description’ again the theme ‘motherships’ :
  … and we don’t read poorly ;
  see for “gloomy sky” a picture in the Isaiah ‘Rezin’ chapter ,
  as a dark sky with a weird purple haze – from a dream ;

line ,
that=because – thus – (he,) IEUE – says :
the whole – land [=’this world’] – (will) become – desolate ,
and=yet – I shall – not – make – a full end [of it] ;                   [=’because Jacob is still inside it !’]

 
that=because – I (will) speak [in right direction] – (what) I purposed ,
on=therefore – this – land [‘earth’] – (shall) mourn – and – the sky – above [it] – (will be) gloomy ,
[=yet] – I (will) – not – repent (it) – and – shall – not – return – upon it :           [=’the decision’]

 

 • [=’below : after previous line of “the gloomy sky” we can hardly interpret anything else ;
  they lóok like “handpalms” , not like ‘a bow’ (that is but their function) :]

every – (..one..) – (will) flee    +
at the sound of – the separate – shooting (and beguiling) – bows ;       [‘=motherships, likely’]
[+when] the clouds – in=like handpalms – (will) arrive ,
every – city – (will) be abandoned , and – there-(will be)-no – one – dwelling – in them ; 

Want zo zegt de Heer : heel het land zal een woestenij worden –
toch zal ik er geen vernietigend einde aan maken .
Hierom zal de aarde treuren en de hemel daarboven in zwart gehuld worden ,
want ik heb gesproken, ik heb het mij voorgenomen ,
en ik zal er geen berouw over hebben en er niet op terugkomen .
Voor het geroep van ruiters en boogschutters slaat heel de stad op de vlucht .
Ze gaan de struiken in of klimmen op de rotsen.
Elke stad is verlaten – niemand die er nog in woont.

“[=want] zo zegt (hij,) IEUE :
heel het land  [=’deze wereld’] zal desolaat worden ,
toch zal ik er geen vernietigend einde aan maken        [=’omdat Jacob er zich nog in bevindt !’] ;
[=want] ik zal spreken [in de goede richting] (wat) ik mij heb voorgenomen ,
daarom zal dit land  [=’deze wereld’] treuren en de lucht daarboven zal donker worden ,
en ik zal er geen berouw over hebben , en er niet op terugkomen ;            [=’op die beslissing’]

 
ieder zal vluchten      +
bij het geluid van de verschillende schietende bogen ;        [=’moederschepen, waarschijnlijk’]
[+wanneer] de wolken [=als] handpalmen zullen arriveren ,
zal iedere stad verlaten worden , en er zal niemand in wonen ;

 
30
… dit leger zal niet gaan onderhandelen :
and·you one-being-devastated what ? you-are-doing that you-are-putting-on
double-dipped-scarlet that you-are-ornamenting ornament-of gold that you-are-tearing
in·the·pigment eyes-of·you to·the·futility you-are-making-lovely-yourself they-reject
in·you ones-doting soul-of·you they-are-seeking
And [when] thou [art] spoiled, what wilt thou do? Though thou clothest thyself with crimson,
though thou deckest thee with ornaments of gold, though thou rentest thy face with painting,
in vain shalt thou make thyself fair; [thy] lovers will despise thee, they will seek thy life.
‘lovers’ , H5659 agab ‘to lust [after], pant [after]’, often Ez. ;

 • context : … this army won’t be negotiating :
  … the ‘soul-energy’ theme ,
  untill this time they used the adm-souls as their hostages ,
  but here they seek to destroy because the souls are (anyway) not connected to God now ? ;
  syntax : the “and·you” separate from “violently” is a passive construct ; unusual ;

line ,
and=when you – (will be) dealt violently with , what – (will) you do ? ;
that=though – you (would) dress yourself – (in) scarlet ,
that=though – you (would) put on – golden – ornaments ,
that=though – you (would) call (attention) upon – your eyes – in=by makeup ,
to=in vain – you would beautify yourself :
‘the ones who lusted after you’ – (will) reject – you ,      +  [=’who vampired upon soul-energy?’]
[+for] they seek [=’for to destroy’] – your adm-soul ;

U, verwoeste, wat gaat u nu doen ?
Al zou u zich kleden in karmozijn, al zou u zich tooien met een gouden sieraad ,
al zou u uw ogen opmaken met oogschaduw, tevergeefs zou u zich mooi maken .
Uw minnaars verwerpen u, staan u naar het leven .

“[=wanneer] er gewelddadig met u gehandeld zal worden , wat zult u (dan) doen ? ;
[=al] zou u zich kleden in karmozijn ,
[=al] zou u zich tooien met gouden sieraden ,
[=al] zou u uw ogen opmaken met oogschaduw ,
tevergeefs zou u zich mooi maken :
‘zij die u begeerden’ zullen u verwerpen ,       +                     [=’die vampierden op ziel-energie?’]                      
want zij zoeken [=‘om te vernietigen’] uw adam-ziel ;

 
31
slot : … de eden-moeder pleit voor de zielen :
that sound as·woman-travailing I-hear distress as·one-giving-birth-firstborn sound-of
daughter-of tziun she-is-puffing-to-herself she-is-spreading palms-of·her alack ! please !
to·me that she-is-faint soul-of·me to·ones-killing
For I have heard a voice as of a woman in travail, [and] the anguish as of her that bringeth forth
her first child, the voice of the daughter of Zion, [that] bewaileth herself, [that] spreadeth her hands,
[saying], Woe [is] me now! for my soul is wearied because of murderers.

 • ‘woman in travail’, H2470 chal-ah ‘weak, sick, ill, sorry’ , in Jer. as ‘grievous, uncurable,
  entreat [beseech]’ ; 2) -chuwl ‘writhe, agony, to birth, travail’ , in Jer. as ‘anguish [here],
  sorrow, grief’, but in Is. as ‘give birth’ ; other ? wealth, riches, estate ? ;
 • ‘first child’, H1069 bakar ‘firstborn’ [noun] ; -bikkurim ‘firstfruits’ ; (-bkr) firstborn, fistbornright ;
 • ‘bewaileth’, H3306 yaphach 1x ; -yapheach ‘breathing’ 1x ; 1) the -ch can be easy -h , -yaphah
  ‘beautiful’ (same in this line) ; -yapheh , same ; no other cluster ; -aphah ‘cook, bake’ ? -aph ? ;
 • ‘wearied’ , H5888 iph ‘faint , weary’ 1x ; 5889 ayeph ‘weary, faint’ ;
 • context : closing : … the eden-mother pleads for the souls :
  … next chapter 5 will expand
  on why all this (in this chapter) must happen ;

line ,                                                                                                             [31 was corrupted : restored?]

 • [=’this line : bit isolated , not having follow-up context ;
  after the souls are very oppressed (in previous 30) this line must run lógical ,
  and the most logical is that here she asks for “saving them” (as mother) ;
  see for ‘the mother’ also the Ezekiel chapter about “the mother and the 2 young lions” ;
  note – this is not some Catholic Maria-worship-theme ;
  line :]

that=then – I hear – a beseeching – voice ,
[+as] the distressed – voice of – the one bringing forth the firstborns ;                 [=’the Originals’]

 
the daughter of – tsiun [=’as “the mother”] – spreads out – her handpalms ,
[+saying] : ah – please ! , (…save them?…) – to=for me ,
that=because – the adm-souls (by) me – (are) worn out – to=and (about to be) killed .

Want ik hoor een geluid als van een vrouw in barensnood ,
benauwdheid als van een die haar eerste kind aan het baren is .
Het is het geluid van de dochter van Sion ,zij snakt naar adem, zij spreidt haar handen uit :
wee toch ! want mijn ziel is uitgeput , vanwege de moordenaars .

 • [=’zie Engels :]                                                                           [31 was corrupt : gerestaureerd?]

“dan hoor ik de smekende stem ,
[+als] de verontruste stem van degene die de eerstgeborenen voortbrengt    [=’de Originelen’]

 
de dochter van tsiun [=als “de moeder”] spreidt haar handpalmen uit ,
[+zeggend] : oh , alstublieft ! , (…verlos hen?…) [=voor] mij ,
[=want] de adm-zielen (door) mij zijn uitgeput , [=en] staan op het punt om vermoord te worden . 

 


11.10.19   —   submitted   —   first version   —   het-report
10.05may.2020   —   submitted as 2d version – now definitive , after cleaning up + rephrasing