Jer. 5: de Duisternis komt (2)
‘God zou ons nooit slaan’
zeggen gelovigen – maar
‘zij hebben ogen, niet ziend’
omdat ‘de [OT-] profeten
voor hen irrelevant zijn’
(heel goed leesbaar)

 

 

 chapter context :
the coming Darkness (1)
believers say “God wouldn’t harm us”
but God tells these
“that they have eyes – but do not see”,
thinking “OT-prophets are irrelevant” :
(sober chapter, very readable)
the till-now translation is a Crime to
millions of souls
– and that’s a statement

 

hoofdstuk context
…. het is , werkelijk waar , een MISDAAD hoe het tot-nu-toe vertaald is naar ‘500 BC” ,

 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

 

Jeremia 5

 
1-2
inleiding : gezegd door Jeremiah die de 144,000 zoekt (maar in ónze dagen !) :
go-to-and-fro-you ! in·streets-of Jerusalem and·see-you ! please ! and·know-you !
and·mseek-you ! in·squares-of·her if you-are-finding man if there-is one-doing judgment
one-seeking faithfulness and·I-shall-pardon to·her and·if life ieue they-are-saying
therefore to·the·falsehood they-are-swearing
Run ye to and fro through the streets of Jerusalem, and see now, and know, and seek in the broad
places thereof, if ye can find a man, if there be [any] that executeth judgment, that seeketh the truth;
and I will pardon it. And though they say, The LORD liveth; surely they swear falsely.

 • context : said by Jeremiah who is searching for the 144,000 (but in óur days !) :
  we saw how Jeremiah identified himself completely with the 144,000 ;
  though this chapter is ofcourse valid for all generations ,
  the topics and settings show this is written for OUR days ;
  2) Dutch-KJV added the illegal secondary ‘Jerusalem’ suggestion – nowhere in text ;

line ,
“go you through – the streets of – Jerusalem     [=’intended here is “as this earth – todáy”] / ,
and see you ! / please ! / , and understand you ! / ,
and seek you – in her squares – if – you (could) find – a man [‘someone’] / , +
if / there-is / óne doing – the right thing / :
[namely] seeking – the truth / and=so I can pardon – to=through her [=’through the truth’] / ;
and=for if=even / they sáy – “IEUE – (is) [eden-] life” / ,
in this case – they are making that oath – to=as the falsehood        [=’inversion’] / ;
(Is er een die recht doet ?)
Trek rond door de straten van Jeruzalem , kijk toch en let op ,
zoek op zijn pleinen , of u iemand vindt , of er een is die recht doet ,
een die betrouwbaarheid nastreeft , dan zal ik Jeruzalem vergeven .
Als zij zeggen : “zo waar de Heer leeft”, leggen zij toch een valse eed af .

“trek rond door de straten van Jerusalem     [=’bedoeld hier is “als deze aarde – vandáag”] ,
en zie ! , alstublieft ! , en begrijp ! ,
en zoek op haar pleinen of u een man [‘iemand’] zou kunnen vinden , +
of er éen is die het juiste ding doet :
[namelijk]
naar de waarheid zoekend , opdat ik door haar kan vergeven [=’dóor de waarheid’] ;
want zelfs al zéggen zij “IEUE is [eden-] leven” ,
leggen zij in dit geval toch een valse [‘omkering’] eed af ;

 
3-4
… de reden daarvoor – omdat “de juiste perceptie óver God” het echte probleem is :
ieue eyes-of·you ?·not for·faithfulness you-smote them and·not they-travailed
you-finished·them they-refused to-take-of admonition they-made-steadfast faces-of·them
from·crag they-refused to·to-return-of and·I I-said yea poor-ones-of they they-are-foolish
that not they-know way-of ieue judgment-of Elohim-of·them
O LORD, [are] not thine eyes upon the truth? thou hast stricken them, but they have not grieved;
thou hast consumed them, [but] they have refused to receive correction: they have made their
faces harder than a rock; they have refused to return. Therefore I said, Surely these [are] poor;
they are foolish: for they know not the way of the LORD, [nor] the judgment of their God

 • context : .. the reason – because the real problem is “the correct perception abóut God” :
  the entire chapter is about this Basic problem ;

line ,
“[+for] IEUE / , (are) your eyes – [not] – (only) for=upon the truth ? / ;
you smite – them – and=but – they – (are) not – in anguish       [=’agony about a situation’] / ,
you “stop them in their tracks” – [but] they refuse – to accept – correction / ,
they make – their faces – firm – from=like stone / , refusing – to return [=to IEUE] / ;
and=then I – say – (to myself) / : indeed / , the poor ones [=’believers’] / they – (are) simple / ,
that=because / they – (do) not – understánd – the way of – IEUE / ,
[namely] (as) “the right perception of=abóut – their (own) deity” / ;
Heer, zien uw ogen niet uit naar betrouwbaarheid ?
U hebt hen geslagen, maar zij voelden geen pijn .
U hebt hen omgebracht, maar zij weigerden vermaning te aanvaarden .
Zij hebben hun gezichten harder gemaakt dan een rots , zij hebben geweigerd zich te bekeren .
Ík zei echter : zij zijn maar geringe mensen , zij gedragen zich als dwazen ,
omdat zij de weg van de Heer niet kennen , het recht van hun God .

“want IEUE , zien uw ogen niet (alleen) op de waarheid ? ;
u slaat hen , maar zij zijn niet gekweld
       [=’gekweld vanwege een lastige situatie’] ,
u ‘blokkeert hun eigen wegen’ (maar) zij weigeren vermaning te aanvaarden ,
zij maken hun gezichten harder dan een rots , weigerend om terug te keren [=naar IEUE] ;
dan zeg ik tegen mijzelf : inderdaad , de hulpelozen [=’gelovigen’] zijn wat simpel ,
want zij begríjpen de weg van IEUE niet ,
[namelijk] als “de juiste perceptie óver hun (eigen) godheid” ;

 
5-6
… maar als ook de ‘serieuze gelovigen’ falen , komt de Kwade dimensie dichtbij :
I-shall-go for·me to the·great-ones and·I-shall-speak with·them that they they-know
way-of ieue judgment-of Elohim-of·them yea they alike they-broke yoke they-pulled-away
bonds on·so he-smites·them lion from·wildwood wolf-of gorges he-is-devastating·them
leopard being-alert over cities-of·them any-of the·one-going-forth from·them
he-shall-be-torn-to-pieces that they-are-numerous transgressions-of·them they-are-plentiful
backslidings-of·them
I will get me unto the great men, and will speak unto them; for they have known the way of
the LORD, [and] the judgment of their God: but these have altogether broken the yoke, [and] burst
the bonds. Wherefore a lion out of the forest shall slay them, [and] a wolf of the evenings shall

spoil them, a leopard shall watch over their cities: every one that goeth out thence shall be
torn in pieces: because their transgressions are many, [and] their backslidings are increased.

 • context : but if also the ‘serious believers’ fail , then the Evil dimension comes close :
  the attributes are so huge in this chapter that the animals can’t be ‘mere animals’ :
  this is the leopard BEAST and the lion BEAST – and ‘Anubis’ ;
  broken the yoke : both KJV and Dutch-KJV inverse the reason : how théy write it ,
  reads as if “the yoke is God’s , where people have to be freed from” !
  (knowing this , please read the lines about the great men again …..) ;

line ,
“[+but] I (could) go / for me / to / the great (men)       [=’the more serious believers’] , +
and I (shall) speak [in right direction] – with thém / ,
that=for / they – (must) knów / the way of – IEUE / , (as) the right judgment of=about – their deity / :
surely / together – théy (can) break / the [matrix-] yoke / , [and] tear away – the bonds / ;

 • [=’now follows an allusion to the hostile evil-realm :]

on-so [otherwise] / the [matrix-] lion – from the forest – (will) smite them / ,
the wolf [=’Anubis’] / the dry and Dark plain / (will) destroy them / ,
[+and] the leopard [‘-beast’ !] – watching and guarding – () – their city [=’this earth’] / shall tear +
any – one (having been) brought forth – from them – to pieces / :
that=because – their [=’the people’s’] transgressions [=’by splitting-off’] – (are) many / ,
and their backslidings – (are) grave / ;
Laat ik naar de aanzienlijken gaan en met hen spreken ,
want die kennen de weg van de Heer wel, het recht van hun God .
Zij echter hebben samen het juk gebroken, de banden verscheurd .
Daarom zal een leeuw uit het woud hen doden , een wolf van de vlakten
zal hen uiteenrijten, terwijl een luipaard op de loer ligt bij hun steden ,
– al wie daar uitgaat , wordt verscheurd –
want hun overtredingen zijn talrijk geworden, machtig veel hun afdwalingen .

“maar ik zou naar de aanzienlijken kunnen gaan [=’de meer serieuze gelovigen’] +
en ik zal met hén spreken [in goede richting] ,
want zij moeten de weg van IEUE wéten , als het juiste oordeel over hun (eigen) godheid :
zeker moeten
zij toch het [matrix-] juk kunnen breken , en de banden verscheuren ;

 • [=’nu volgt een verwijzing naar de vijandige Kwade dimensie :]

anders zal de [matrix-] leeuw uit het woud hen doden ,
de wolf [‘Anubis’] van de Duistere vlakte zal hen uiteenrijten ,

en het luipaard [‘-beest !’] die hun stad [=’deze aarde’] bewaakt +
zal ieder die door hen voortgebracht is , in stukken scheuren :
want hun [=’de mensen’] overtredingen [=’door afsplitsing’] zijn talrijk ,
en hun terugval is machtig groot ;

 
part II — deel II

 
7-8-9
God spreekt , en de context is ónze tijd : over de candidaten voor de 144,000 :
wherein ? for·this I-shall-pardon to·you sons-of·you they-forsake·me and·they-are-swearing
in·not Elohim and-I-am-adjuring them and·they-are-committing-adultery and·house-of
prostitute they-are-mutilating-themselves horses ones-rutting one-being-early they-arebc
each to woman-of associate-of·him they-are-neighing ?·on these not I-shall-check
averment-of ieue and·if in·nation which as·this not she-shall-avenge-herself soul-of·me
How shall I pardon thee for this? thy children have forsaken me, and sworn by [them that are]
no gods: when I had fed them to the full, they then committed adultery, and assembled themselves
by troops in the harlots’houses. They were [as] fed horses in the morning: every one neighed
after his neighbour’s wife . Shall I not visit for these [things]? saith the LORD:
and shall not my soul be avenged on such a nation as this?
‘assembled troops’, H1413 gadad ‘to slash or cut or incise [the body]’ ; -gud ‘invade, attack’ ;
‘fed’ , H2109 zun ‘well fed’ 1x , no other given ; -zun ‘fed’ (Aram.) 1x ; -zan ‘various kinds, sorts’ ;

 • ‘morning’ , H7904 shak-ah 1x , said mistake for -shakam ‘rise early’ ; 7914 skiyah ‘picture[s]’ [Is.] ,
  said as ‘imagery’ ; – sek ‘prick in your eyes’ 1x , can be imagery , images ;
 • context : God speaks , and context is óur time : about the candidates for the 144,000 :
  see the Amos chapters (index) for these specific sexual themes ;
  2) ‘house’ doesn’t make Sense , similar root (-bth) ‘daughter’ dóes ;
  A or B : considered the endtime-colour of this chapter , combined with given roots ,
  we immediately opt for B) ; the “rise early in the morning” is not based on a root
  but a description distilled from the text : “rise up right away” is equally valible ;

line ,
“how – (should) I pardon – this – () ? / :
the sons  [=’candidates for the 144,000’] – forsook me – and swear – in=by (what is) no – deity / ,
and=for I am sworn tó – [by] them / : and=yet they commit adultery / ,
and=for – they invade [‘penetrate’] – the daughters – (being) the prostitutes / :

 • A) they are – the type – stallions – “by whom ‘it’ is raised immediately” , +
  (as) the men – desirously groaning – (after) – the woman of – their neighbour / ;
 • [preferred option :]
 • B) they are – stallions / , (being) fed – images [=’porn’] , +
  (as) the men – desirously groaning – because of – the woman – (being now) their partner / ;

 
(shall) I – not – visit [=’to judge’] – on account of – these [things] / ,
and – (shall) – the adamite-soul [‘I made’] – not – (be) revenged +
in=upon – a people – who (are) – as=like these ? / , (is) the declaration of – IEUE / ;

 • [=’apparently the promiscuity-theme is important , related to the sons ,
  see also the Amos chapters in index’]

Hoe zou ik dit vergeven ? Uw kinderen hebben mij verlaten en zweren bij wat geen goden zijn .
Als ik hun overvloed geef , plegen zij overspel , en in het hoerenhuis drommen zij samen .
Weldoorvoede, hitsige hengsten zijn het, ieder hinnikt naar de vrouw van zijn naaste .
Zou ik deze dingen niet straffen ? spreekt de Heer, of op een volk als dit mijzelf niet wreken ?

“hoe zou ik dit vergeven ? :
de zonen
 [=’candidaten voor de 144,000’] hebben mij verlaten en zweren bij wat geen godheid is ,
want zij hebben mij trouw gezworen : en toch plegen zij overspel ,
want zij schenden
[‘penetreren’] de dochters die de prostituees zijn ,

 • A) zij zijn het type hengsten “bij wie ‘het’ onmiddellijk omhoogrijst” , +
  (als) de mannen die verlangend kreunen naar de vrouw van zijn naaste ;
 • [betere optie :]
 • B) zij zijn de hengsten , welke afbeeldingen gevoed worden [=’porno’] , +
  (als) de mannen die verlangend kreunen vanwege de vrouw die (nu) hun partner is ;

 
zou ik niet bezoeken [‘om te oordelen’] vanwege deze (dingen) ,
en zou de adam-ziel [‘die Ik maakte’] niet gewroken worden op mensen die zijn zoals dezen ? ,
is de verklaring van IEUE ;

 
10-11-12-13
.. oproep aan ons – want ‘zij’ kennen de oude profeten niet :
go-up-you ! in·barricades-of·her and·ruin-you ! and·finish must-not-be you-are-making
take-away-you ! abandoned-twigs-of·her that not to·ieue they that to-be-treacherous
they-are-treacherous in·me house-of ishral and·house-of Judah averment-of ieue
they-dissimulate in·ieue and·they-are-saying not he and·not she-shall-come on·us evil
and·sword and·famine not we-shall-see and·the·prophets they-shall-become to·wind
and·the·word is-no in·them thus he-shall-be-done to·them
Go ye up upon her walls, and destroy; but make not a full end: take away her battlements;
for they [are] not the LORD’S. For the house of Israel and the house of Judah have dealt very
treacherously against me, saith the LORD. They have belied the LORD, and said, [It is] not he;

neither shall evil come upon us; neither shall we see sword nor famine: And the prophets
shall become wind, and the word [is] not in them: thus shall it be done unto them.

 • ‘walls’ , H8284 shar-ah ‘walls’ 1x ; -shur ‘wall’ 4x but no prophets ; -shor ‘ox’ ,
  (-shr) cluster as head , main , gate ? princes ? , = princes of her (the people) ;
 • ‘battlements’, H5189 netishah ‘[spreading] branches’[used in Jer.]. , same term in Jer.18
  [but with ‘cut’, so invalid] , -natash ‘forsaken, abandon, fail, etc’;
 • context : .. exhortation to us – because ‘they’ don’t know the olden prophets :
  juxtaposition is made here between “all the candidates” and the final “144,000” ;
  we chose the “is so not like Him” because no believer would say “God is not there” ;
  destroy [their dimension] : term (shchth) ‘pit , abyss’,
  so the idea is to destroy THEM before they destroy the whole Jacob house ;

line ,
“go up you ! [=’we’] / in=agáinst her princes      [=’against all the (but) candidates of the 144,000’] / ,
and ruin you [‘their matrix !’] / and=for to exterminate             [=’exterminate the house Jacob’] , +
and=for – it must not be – you (cause) (to be) made – an end [of it]             [=’by wolf and leopard’] / ;
replace you ! / the ones of them (who have) failed / , that=for – they (are) – not – to=by IEUE / ,
that=because – the house – Ishral – and the house – Judah             [=’read : ‘as all candidates’] +
(are) very treacherous – to me / , (is) the declaration of – IEUE / :
 
they dissapoint – IEUE / , and=for they say / :
(it is so) not – (like) him [=IEUE] – and=that – Evil – (would) – () – come – upon us / ,
nor – shall we see – the sword – and famine !” / ;
[but they say that]   and=for the prophets [‘in OT’] – (have) become – irrelevant / ,
and (so) the concepts [in right direction] – (are) not – in them / :
therefore – it (sháll) be done – to them                   [=’sword and famine’] / ;
Klim zijn wijnbergen op, richt ze te gronde, maar maak er geen vernietigend einde aan.
Verwijder zijn ranken, want die zijn niet van de Heer .
Zij hebben immers volkomen trouweloos tegen mij gehandeld ,
het huis van Israël en het huis van Juda, spreekt de Heer .
Zij hebben de Heer verloochend en zeggen : hij is er niet !
Geen onheil zal over ons komen, zwaard of honger zullen wij niet zien !
Die profeten zullen worden als wind, het woord is niet bij hen .
Zo zal aan hen gedaan worden .

“ga op [=’wij’]             [=’tegen alle (slechts) candidaten voor de 144,000’] ,
en vernietig [’hún matrix !’] om uit te gaan roeien
           [=’het huis Jacob uitroeiend’] ,
want het moet niet zijn dat u er een einde aan laat komen
           [=’door de wolf en luipaard’] ;
vervangt u ! degenen van hen die gefaald hebben , want zij zijn niet door IEUE ;
want het huis Ishral en het huis Judah
                        [=’lees : als alle candidaten’] +
hebben immers volkomen trouweloos tegen mij gehandeld , is de verklaring van IEUE :

 
zij stellen IEUE teleur , door te zeggen :
(het is helemaal) niet (zoals) IEUE (is) , dat Kwaad over ons zou komen ,
noch zullen wij het zwaard en de honger zien !” ;

[maar zij zeggen dat] omdat de profeten [‘in OT’] irrelevant zijn geworden ,
en (dus) de concepten [in de goede richting] niet in hen zijn :
daarom zál dit met hun gebeuren ;

 
14-15-16-17
… eerst geadresseerd aan ons – daarna ‘het gevolg van het negeren van de profeten’ :
therefore thus he-says ieue Elohim-of hosts because to-speak-of·you the·word the·this
behold·me ! giving words-of·me in·mouth-of·you to·fire and·the·people the·this woods
and·she-devours·them behold·me ! bringing on·you nation from·afar house-of ishral
averment-of ieue nation perennial he nation from·eon he nation not you-are-knowing
tongue-of·him and·not you-are-hearing what ? he-is-speaking quiver-of·him as·tomb
one-being-opened all-of·them masterful-men and·he-devours harvest-of·you
and·bread-of·you they-shall-devour sons-of·you and·daughters-of·you he-shall-devour
flock-of·you and·herd-of·you he-shall-devour vine-of·you and·fig-tree-of·you
he-shall-make-destitute cities-of fortresses-of·you which you trusting in·them in·the·sword
Wherefore thus saith the LORD God of hosts, Because ye speak this word, behold,
I will make my words in thy mouth fire, and this people wood, and it shall devour them.
Lo, I will bring a nation upon you from far, O house of Israel, saith the LORD: it [is] a mighty nation,
it [is] an ancient nation, a nation whose language thou knowest not, neither understandest
what they say. Their quiver [is] as an open sepulchre, they [are] all mighty men. And they shall eat
up thine harvest, and thy bread, [which] thy sons and thy daughters should eat: they shall eat up
thy flocks and thine herds: they shall eat up thy vines and thy fig trees: they shall impoverish
thy fenced cities, wherein thou trustedst, with the sword.

 • ‘quiver’ , H827 ashph-ah ‘quiver’; 826 -ashshaph ‘sorcerer’ 2x ; [epheh , tsepha ‘viper’] ,
  ashpoth ‘ash [pit], refuse’ ;
 • context : first addressed to us – then ‘the consequence of ignoring the prophets’ :
  the attributes are so high , this can never be against ishral as north-kingdom ;
  we expect an Esau corruption here : ‘house of Jacob’, because later in chapter repeated ;
  2) devour + exterminate [to end] is similar root ;

line ,
“therefore – thus – (he,) IEUE – deity of – hosts – says / :
because – you [=’we’] – speak [in right direction] – this – concept [in right direction] / ,
behold me ! – giving – my words [in right direction] – to=as a fire – in your mouth / ,
and she (will) (cause) – these – people – (being) the wood – (to be) devoured / :

 • [=’read the above like “an igniting the Revelation events”,
  as we wrote in the very first paragraphs of Introduction , a year ago’]
  ;

 
behold me ! / (you) house of [Jacob]        [=’all adamite-souls who will be saved’] +
bringing – on=upon you – a nation [=‘of spirits’] – from afar / ,
(is) the declaration of – IEUE / ,
(being he) the continually existing – nation / , (as he) the ancient – nation [=’of spirits’] / ,
[whose] language – you – (do) not – know / , nor – (can) you hear – what – [they are saying] / ;
their quiver [=’of sorcery’?] – (will) cause the tomb [‘around a person’] – to be opened / ,
[+for] all of them – (are) ‘masterful-men’ [‘skillful’]

 • [=’the “tomb around a person” : as if we were daily “living inside a Dark cocoon”,
  compare ‘the wall’ which Pittman describes (see index) ;
  one of us (hR) had similar , fourteen years ago – as if in a dirty windshield was made
  a clean spot ; and a being looked down : the soul did not understand what she saw ,
  only later the mind composed an image which matched “a locust”….’]
  / ;

 
and they (will) devour – your harvest / and devour – your bread (or: destroy you in battle’?) / ,
they shall terminate – your sons – and daughters / , they (will) terminate – your flocks – and cattle / ,
they shall terminate – your vines – and your fig trees / ,
[+and] in=with the sword – they shall demolish – the fortressed – cities – where – you trust – in / ;
Daarom, zo zegt de Heer, de God van de legermachten : omdat u dit woord spreekt,
zie, ik ga mijn woorden in uw mond tot een vuur maken en dit volk tot hout ,
zodat het hen zal verteren .
Zie, ik ga over u een volk van ver weg brengen, huis van Israël, spreekt de Heer .
Een taai volk is het, een volk, van oude tijden af is het er,
een volk waarvan u de taal niet kent, en niet verstaat wat het spreekt .
Zijn pijlkoker is als een open graf, het zijn allen helden .
Verslinden zal het uw oogst en uw brood, verslinden zullen ze uw zonen en uw dochters,
verslinden zal het uw schapen en uw runderen, verslinden uw wijnstok en uw vijgenboom,
met het zwaard uw versterkte steden verwoesten, waarop u vertrouwt .

“daarom , zo zegt (hij,) IEUE de godheid van de legermachten :
omdat u
[=’wij’] dit concept [in goede richting] spreekt [in goede richting] ,
zie ! , ik geef mijn woorden [in goede richting] in uw mond , als een vuur ,
en zij zal maken dat deze mensen als hout verbrand worden :

 • [=’lees de zinnen hierboven als “de gebeurtenissen in Openbaring ontstekend”,
  zoals we beschreven in de eerste paragrafen van Inleiding , een jaar geleden’]
  :

 
zie mij ! , (u) huis [Jacob]         [=’alle adam-zielen die gered worden’] , +
een volk [=’van geesten’] van ver op u brengen , is de verklaring van IEUE ,
dat het constant bestaande volk is , als het volk van oude tijden
[=’geesten’] ,
waarvan u de taal niet kent , en (ook) niet verstaat wat (zij zeggen) ;
hun pijlkokers [=’van hekserij’?] zullen uw tombe
[=’om een persoon heen’] openen
want allen zijn ‘meesterlijke mannen’ [=’vakmannen’]

 • [=’de “tombe om een persoon heen” : alsof we dagelijks “in een duistere cocon leven”,
  vergelijk ‘de muur’ welke Pittman beschrijft (zie index) ;
  éen van ons (hR) had hetzelfde , veertien jaar geleden – alsof er een schone plek
  werd geboend op een modderige voorruit , en een wezen neerkeek :
  de ziel begreep absoluut niet wat zij zag –
  alleen later kon het verstand een beeld samenstellen wat “een sprinkhaan” was…’]
  ;

 
en zij zullen uw oogst verslinden , en uw brood verslinden (of: ‘u in de strijd vernietigen’?) ,
zij zullen uw zonen en uw dochters uitroeien , zij zullen uw kuddes en vee uitroeien ,
zij zullen uw wijnstokken en uw vijgenbomen uitroeien ,
en met het zwaard uw versterkte steden , waar u op vertrouwt , afbreken ;

 

——- end part 1

 
 
18-19
and·even in·the·days the·they averment-of ieue not I-shall-make you finish
and·he-becomes that you-shall-say under what ? he-did ieue Elohim-of·us to·us all-of
these and·you-say to·them as·which you-forsook me and·you-are-serving Elohim-of
foreigner in·land-of·you so you-shall-serve alien-ones in·land not to·you
Nevertheless in those days, saith the LORD, I will not make a full end with you.
And it shall come to pass, when ye shall say, Wherefore doeth the LORD our God all these
[things] unto us? then shalt thou answer them, Like as ye have forsaken me,
and served strange gods in your land, so shall ye serve strangers in a land [that is] not yours.
line ,
“and=yet / in – those – days / , (is) the declaration of – IEUE / ,
I shall – not – make – a full end – (to) you             [=’a full end to the Jacob house’] / ;
and=though it (will) happen – (that) you (shall) say / :
for the sake of – what – does – IEUE – our deity – all – these [things] – unto us ? / ;
and=then (‘they’, as the 144,000?, or : I ?) (will) say – to them=you / :
as=like which=how / you abandoned – me / and served – a foreign – deity in your land / ,
so – you (are) [now] serving – strangers [=’spirits’] – in=from a land – not – (being) yours / ;
Maar ook in die dagen , spreekt de Heer, zal ik geen vernietigend einde aan u maken.
En het zal gebeuren, wanneer u zult zeggen :
waarom heeft de Heer, onze God, ons al deze dingen aangedaan ? dat u tegen hen zult zeggen :
zoals u mij hebt verlaten en vreemde goden bent gaan dienen in uw land ,
zo zult u vreemden dienen in een land dat niet het uwe is .

“en toch , in die dagen , is de verklaring van IEUE ,
zal ik geen vernietigend einde aan u maken
[=’een compleet einde aan het Jacob huis’] ;
hoewel het zal gebeuren dat u zult zeggen :
wat is de reden dat IEUE onze godheid ons al deze dingen aandoet ? ;
dan
(‘zullen zij’, als de 144,000?, of : ‘zal ik’ ?) tegen u zeggen :
zoals u mij hebt verlaten en een vreemde godheid bent gaan dienen in uw land ,
zo dient u [nu] vreemden [=’geesten’] uit een land dat niet het uwe is ;

 
part III — deel III

 
20-21-22
.. terug naar onze dagen : de barriére tussen de aarde en de Kwade dimensie uitgelegd :
tell-you ! this in·house-of Jacob and·announce-you·her ! in·Judah to·to-say-of hear-you !
please ! this people silly and·without heart eyes to·them and·not they-are-seeing ears
to·them and·not they-are-hearing ?·me not you-are-fearing averment-of ieue if
from·faces-of·me not thchilu you-are-travailing who I-placed chul sand boundary for·the·sea
statute-of eon and·not he-shall-pass-beyond·him and·they-are-reeling and·not they-shall-prevail
and·they-clamor billows-of·him and·not they-shall-pass-over·him
Declare this in the house of Jacob, and publish it in Judah, saying, Hear now this, O foolish people,
and without understanding; which have eyes, and see not; which have ears, and hear not:
Fear ye not me? saith the LORD: will ye not tremble at my presence, which have placed the sand
[for] the bound of the sea by a perpetual decree, that it cannot pass it: and though the waves
thereof toss themselves, yet can they not prevail; though they roar, yet can they not pass over it?
‘sand’, H2344 chol ‘sand’ ; -chul ‘twist, whirl, anguish, etc’ ;

 • context : back to our days : the barrier between earth and the Evil dimension explained :
  though outwardly rather ‘easy’ lines , the syntax was Corrupted :
 • I) a ‘general exhortation’ requires a “who (of you)..” :
  and , most of all , needs to be CLEAR , and now it makes sense : 1) “you do not fear me ,
  2) “IF you are not worried” 3) “about the dimensional border (which will break)” ;
  while next section 23-24 shows that this message is nót understood ;
  why use ‘sand’ ? : is nowhere else in prophets , in fact it is “the Euphrates” which is
  used for this dimensional border – and see Revelation ; (-chul) was exchanged with (-chol) ;
  the (who / I-place) is nonsense , can only be valid when followed after an object (or concept) ,
  but nów it refers back to “in front of me”, which cannot be ;

line ,
“tell you ! [=’we’] [s-w] / this / in=to the house of – Jacob            [=’all to-be saved souls’] / ,
and report her ! / in Judah [=’this world’] / , saying / :
hear you ! / please ! / this / , (you) foolish – people / and=as (having) no – (intuition?) / , +
(having) eyes – and=but not – seeing / , [+and] (having) ears – and=but not – hearing / :
you – (do) not – fear [‘revere’] – me / , (is) the declaration of – IEUE / , +
if – you (are) – not – in anguish [=’because of the situation’] – before me :
who – () – [of you] (will be) in anguish of=about – the boundary – for the sea [‘matrix-dimension’] / ,
(being) the prescribed limit of – olden , +
and=so – he [=’their dimension’] (shall) – not – [dimensionally-] cross over ? [=’to earth’]

 • [=’the “barrier between this earth and their evil dimension” was installed
  since the Deluge, around 8000BC, when adam-souls were relocated to this earth’ ;
  context here as “crossing over to make a final end to all the house Jacob”]
  / ;

 
and=though he [=’sea’] (was) tossing and reeling / , he – (did) not – succeed [‘to cross-over’] / ,
and=for – his waves – roared / , and=yet – they (could) – not – cross over [it] / ;
Maak dit aan het huis van Jakob bekend , laat het horen in Juda :
hoor toch dit, dwaas volk, zonder verstand,
zij hebben ogen, maar zien niet, zij hebben oren, maar zij horen niet .
Zou u voor mij niet bevreesd zijn, spreekt de Heer,
of zou u voor mijn aangezicht niet beven ?
Ik die het zand gemaakt heb tot een grens voor de zee ,
een eeuwige verordening , die zij niet zal overschrijden .
Al kolken haar golven , zij zullen niets kunnen uitrichten ,
al bruisen zij, zij zullen hem niet kunnen overschrijden .

“vertelt u ! [=’wij’] dit aan het huis Jakob       [=’alle zielen die gered worden’] ,
en rapport-eer haar ! in Judah [=’deze wereld’] , zeggend :
hoor toch ! alstublieft ! , (u) dwaze mensen die geen (intuitie?) hebben , +
die ogen hebben maar niet zien , en oren hebben maar niet horen :
u bent niet bevreesd voor mij , is de verklaring van IEUE ,
indien u niet gekweld wordt [=’vanwege de situatie’] voor mijn aangezicht :
wie [van u] zal gekweld worden vanwege de barriére voor de zee       [=’matrix-dimensie’] ,
die de verordonneerde grens is sinds oude tijden , +
opdat hij [=’hun dimensie’] niet [dimensioneel-] zal oversteken ?
      [=’naar deze aarde’]

 • [=’de “barriére tussen deze aarde en hun kwade dimensie werd geïnstalleerd
  sinds de Zondvloed , rond 8000 BC , toen adam-zielen naar deze aarde verhuisden’ ;
  context hier als “overstekend om een totaal einde te maken aan heel het huis Jacob”]
  ;

hoewel hij [=’de zee’] kolkte , lukte het hem niet [‘om over te steken’] ,
want zijn golven bruisten wel , maar zij konden [het] niet oversteken ;

 
23-24
… maar God weet wel dat er (bijna) niemand reageert (context is ‘deze dagen’ !) :
and·to·the·people the·this he-becomes heart being-stubborn and·being-rebellious
they-withdraw and·they-are-going and·not they-say in·heart-of·them we-shall-fear please !
ieue Elohim-of·us the·one-giving downpour and·former-rain and·latter-rain in·season-of·him
weeks-of statutes-of harvest he-is-guarding for·us
But this people hath a revolting and a rebellious heart; they are revolted and gone. Neither say
they in their heart, Let us now fear the LORD our God, that giveth rain, both the former
and the latter, in his season: he reserveth unto us the appointed weeks of the harvest.

 • context : but God knows that (almost) no-one responds (context is ‘these days’ !) :
  smart move of Esau , but this has nothing to do with earthly crop harvests ;
  the “for·us” was originally 1 term , as “he-is-guarding·us” , without any ‘for’ division ;
  see for ‘latter rain as visions’ the index bar ; where signs is (-oth) instead of (-oth) ;

line ,
”and=but – these – people – (have) – a stubborn – and rebellious [=’loving this world’] – heart / ,
they depart from the way / , and=then leave / ,
and – they – (do) not – say – in their (own) heart / :
we shall fear / , please ! / , IEUE – our deity / ,
(as) the one giving – rain – and=as the early rain – and the latter rain [=’visions’] / in=for signs / ,
[+so] he (will) keep and guard [+us] – for=in – the appointed – week – (being) the harvest

 • [=’the harvest = Revelation’ ; Esau disarmed it by suggesting a literal harvest’] / ;

Maar dit volk heeft een opstandig, ongehoorzaam hart,
zij zijn afgeweken, zij gingen hun eigen weg.
Ze zeggen niet in hun hart : laten wij toch de Heer, onze God, vrezen ,
die de regen geeft, zowel de vroege regen als late regen, op zijn tijd,
die de vastgestelde weken van de oogst voor ons bewaakt .

“maar deze mensen hebben een koppig en opstandig [=’van deze wereld houdend’] hart ,
zij wijken af van de weg , dan vertrekken zij ;
en zij zeggen niet in hun (eigen) hart :
wij zullen , alstublieft ! , IEUE onze godheid vrezen ,
als degene die de regen geeft , de vroege regen en de late regen [=’visioenen’] voor tekenen ,

[+opdat] hij [+ons] zal bewaren in de vastgestelde week die de oogst is [=Openbaring]

 • [=’de oogst’ = openbaring ; Esau heeft het ontwapend door een letterlijke oogst te suggereren ;
  de ‘tijd’ (-eth) moet “tekenen” zijn (-oth)’ , terugslaand op regen als visioenen (zie index) ]
  ;

 
25-26-27-28

… dus wordt het moderne christendom getypeerd : Laodicea :
depravities-of·you they-turned-aside these and·sins-of·you they-withheld the·good
from·you that they-are-found in·people-of·me wicked-ones he-is-lying-in-wait as·to-lay-of
traps they-set-up one-ruining mortals they-are-seizing as·crate full flyer so houses-of·them
ones-full deceit on·so they-are-great and·they-are-being-rich they-are-stout they-reflect
moreover they-surpass matters-of evil adjudication not they-adjudicate adjudication-of
orphan and·they-shall-prosper and·judgment-of needy-ones not they-judge
Your iniquities have turned away these [things], and your sins have withholden good [things]
from you. For among my people are found wicked [men]: they lay wait, as he that setteth snares;
they set a trap, they catch men. As a cage is full of birds, so [are] their houses full of deceit:
therefore they are become great, and waxen rich. They are waxen fat, they shine:
yea, they overpass the deeds of the wicked: they judge not the cause,
the cause of the fatherless, yet they prosper; and the right of the needy do they not judge.
‘setteth snares’, H7918 shakak ‘subside [of water or anger] ,
‘set a trap’ , H3353 yaqush ‘fowler, trapper’ 2x ; 3369 yaqosh ‘to snare’ [verb] ; needs noun ;
‘shine’ , H6245 ashath ‘sleek’ 1x ; -ashith ‘think,plan’ 1x ; ‘hold,thought’ 1x ; -ashte ‘eleven’,

 • ‘cause’, H1779 din ‘lawsuit, case, judgment, pleader, lawyer, tribunal, etc’ ; into -din ‘strife’,
  into -dan , but as earthly type judgment ;
 • context : .. so modern christianity is characterised : Laodicea :
  the ‘orphans’ are not so much related to a ‘human dignity theme’ here ,
  but represent “souls who néed God” – we had the orphans and needy-ones before ;
  the “you are rich” returns in Revelation again ;

line ,
“[+but] your depravities [=’superficiality’] – push away – these             [=’to be guarded’] / ,
and your sins [=’corrupt eden-life’] – withold – the [eden-] good / from=for you / ;
that=for – a wicked [thing] – (is) found – in=among my people / :
they observe – as (if) the snare – (would be) subsiding             [=’that Revelation is far away’] / ,
[+but] they (are being) set-up – (for) destruction [=‘by Evil’] – (to be) the seized – mortals

 • [=’a most true line for these days – since in 2015/16 the Fake-News strategy started ,
  even the once thriving internetcommunities can’t talk about nothing anymore
  but the Laurel&Hardy-like created ‘political differences’ , as the Smokescreen ;
  next lines show the result , of especially the past two decades , upon believers :]
  ;

 
as=like a basket – (is) full of – birds / ,
likewise – their houses [=’of believers’] – (are) full of – deceitful [things] [= ‘love for this world’] / ,
on-so [therefore] / they became great – and rich / , (having) grown fat / (by planning?) / ;
moreover / , the réal matters [in right direction] – (are) surpassed – (by) “evil – outward formality” / ,
the “legal insight” of – the orphans [=’believer needing God’] – they – (do) not – consider legal / ,
and “the right judgment” of – the needy [=’believer needing God’] – they (do) – not – judge rightly / ;
Uw ongerechtigheden wenden die dingen af, uw zonden onthouden u het goede .
Want onder mijn volk worden goddelozen gevonden .
Men ligt op de loer , ineengedoken als vogelvangers .
Zij zetten een vernielende strik , mensen vangen zij .
Hun huizen zijn zo vol bedrog als een kooi voor vol vogels .
Daarom zijn zij groot en rijk geworden , vet en vadsig .
Zelfs overtreffen zij de slechtste dingen : geen rechtszaak behartigen zij ,
zelfs niet de rechtszaak van een wees , en toch hebben zij voorspoed ,
het recht van de armen laten zij niet gelden .

“maar uw ongerechtigheden [=’oppervlakkigheid’] wenden deze af [=’die bescherming’] ,
en uw zonden [=’corrupt eden-leven’] onthouden u het [eden-] goede ;
want een boosaardige [-situatie] wordt onder mijn mensen gevonden :
zij observeren dat de strik aan het luwen is
      [=’dat Openbaring héel ver weg is’] ,
[+maar] de val van ‘vernietiging’ [=’door Kwaad’] wordt voor hen opgezet , +
om zo de gevangen stervelingen te worden

 • [=’helemaal waar , in deze dagen : sinds in 2015/16 de Fake-News strategie begon ,
  kunnen de voorheen bloeiende internetgemeenschappen het over niet anders hebben
  dan de Laurel&Hardy-soort gecreëerde ‘politieke verschillen’ , als het rookgordijn ;
  volgende zinnen laten het resultaat (van de laatste 2 decennia) zien op gelovigen :]
  :

 
zoals een mand vol zit met vogels ,
zo zitten hun [=’gelovigen’] huizen met bedrieglijke [dingen]
[=’van deze wereld houdend’] ,
daarom zijn zij groot en rijk geworden , vet geworden (door planning?) ;
erger , de écht belangrijke zaken [in goede richting] +
worden overvleugeld door “een boosaardige uiterlijke formaliteit”

 • [=’lees : het soort “algemene christelijke denken” van de denominaties] ,

want “het legale inzicht” van de wezen [=’zielen die God nodig hebben’] zien ze niet als legaal ,
en “het juiste oordeel’ van zij die hulpeloos zijn [=’zelfde soort zielen’] oordelen zij niet juist ;

 
29-30-31
… éigenlijk beschrijft God hier ‘ons moderne abstracte bewustzijn’ :
?·on these not I-shall-check averment-of ieue if in·nation which as·this not
she-shall-avenge-herself soul-of·me desolation and·horrible-thing she-has-become
in·the·land the·prophets they-prophesy in·the·falsehood and·the·priests they-are-holding-sway
on hands-of·them and·people-of·me they-love so and·what ? you-shall-do to·last-of·her
Shall I not visit for these [things]? saith the LORD: shall not my soul be avenged
on such a nation as this? A wonderful and horrible thing is committed in the land;
The prophets prophesy falsely, and the priests bear rule by their means;
and my people love [to have it] so: and what will ye do in the end thereof?
‘horrible thing’ , H8186 sha’aruwr-ah ‘horrible thing’ ; gaze+light? , 3 x in Jer. ;

 • context : God describes here ‘our modern abstract consciousness’ :
  the colour of these lines show a rather ‘hopeless situation’ ,
  moreover , there is not even a promise of restoration in the closing lines …

line ,
“(shall) I – not – visit [‘to judge’] – on account of – these [things] ? / , (is) the declaration of – IEUE / ,
or – (shall) the adam-soul [‘I made’] – not – (be) avenged – on a [people] – who (are) – like this ? / ;
[+for] an astonishing – and horrible thing – happens – in the land       [=’this world’] / :
the prophets – prophecy – falsehood                           [=’inversion’] / ,
and the priests – rule – on=according to – their (own) hand       [=’own insight’] / ,
and my people – love – (to have it) so / ;
and=but what – (shall) you do – in=when the final end (will be) ? / .
Zou ik vanwege deze dingen niet straffen ? spreekt de Heer ,
of op een volk als dit mijzelf niet wreken ?
Iets verschrikkelijks, iets afschuwelijks gebeurt er in het land :
de profeten profeteren leugens, de priesters heersen door hun handen ,
en mijn volk heeft het graag zo .
Maar wat zult u doen aan het einde hiervan ?

“zal ik niet bezoeken [‘om te oordelen’] vanwege deze [dingen] ? , is de verklaring van IEUE ,
of zal de adam-ziel [‘die Ik maakte’] niet gewroken worden op mensen zoals zij zijn ? ;
want iets verbijsterends en afschuwelijks gebeurt er in het land
[=’in deze wereld’] :
de profeten profeteren leugens
                  [=’inversie’] ,
de priesters heersen volgens hun (eigen) hand
      [=’eigen inzicht’] ,
en mijn mensen vinden het goed zo ;
maar wat zult u doen wanneer het laatste einde er zal zijn ?

 


 
09.10.19 — submitted — first version — het-report
10.10.19 — submitted second half , line 18 to end