hoofdstuk context : dit hoofdstuk zit tjokvol informatie ;
maar door de vele en snelle themawisselingen
mag het best het moeilijkste hoofdstuk tot nu toe genoemd worden;

 

deze aarde wordt aangevallen door hun geesten-leger ,
omdat dit de enigste manier is om de patstelling te doorbreken :
namelijk het vernietigen van hun hoofdkwartier Mystery-Babylon ;

 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

 
Jeremia 51
1
thus he-says ieue behold·me ! rousing on Babylon
and·to ones-dwelling-of Leb~Kamai wind one-ruining
Thus saith the LORD; Behold, I will raise up against Babylon, and against them
that dwell in the midst of them that rise up against me, a destroying wind
‘raise up’ , H8752 ur ‘awake’ 80x ;
‘babylon’ , from Babel and stargate , Akk. -bâb ;
‘leb’ , used as ‘(personal) heart’
‘kamai’ , H6965 qum ‘rise (on high)’ 627x , as “the heart raised on high” ,

 • ‘destroying’ ,H7843 shach-ath ‘destroy (by reason of corruption)’ 147x ;
  usual ‘destroy’ is -shdd ; shach-ath ‘pit, dungeon’ 23x ; sach-ah ‘to swim’ 3x ;
 • zin context : in andere hoofdstukken wordt “hoor Mij , adam-zielen ver-weg” gebruikt ,
  hier is de uitdrukking leb-kemai gebruikt om aan te geven wélk Babylon : als deze aarde ;
  vergelijk hoe het nu donkere land eden ten zuid-oosten van deze aarde is ;
 • 2 .  de reden voor de stormwind is “vanwege corruptie” ,

“thus / he – IEUE – says / : behold-me (just watch me) ! / ,
waking up – a destroying [for corruption] – [eden-] spirit-breath / on=against – Babylon [earth] / ,
and=as to=against – the inhabitants of – ‘the heart risen on high’ [this earth] / ;
(De eeuwige ondergang van Babel)
Zo zegt de Heer : zie, ik ga een stormwind opwekken die te gronde richt ,
tegen Babel en tegen de inwoners van Leb-Kemai ;

“zo zegt IEUE :
zie mij een vernietigende [voor corruptie] stormwind opwekken tegen Babylon [aarde] ,
als tegen de inwoners van ‘het opgestegen hart [op de hoogte]’ [deze aarde] ;

 
2
and·I-send to·Babylon alien-ones and·they-winnow·her and·they-shall-make-void
land-of·her that they-become on·her from·round-about in·day-of evil
And will send unto Babylon fanners, that shall fan her, and shall empty her land: 
for in the day of trouble they shall be against her round about 
foreigners and evil context : we had the chapter of “themencamping around this earth” ;

 • zin context : een ander [gepost] hoofdstuk beschrijft “het omsingelen van de aarde”
  door het geesten-leger ; het “haar” slaat terug op Mýstery-Babylon ,
  als het hoofdkwartier van deze aarde ;

“and=for I send / to / Babylon [earth] / strangers [=spirits] / and they scatter [winnow] her / ,
and – her [M-Babylon’s] land [this earth] – they shall make void [to empty out] / ,
that=because / they become / on=against her / from all around / in the day of / evil [rã] / ;
Ik zal op Babel wanners afsturen , zodat zij het zullen wannen en zijn land leeghalen ,
want zij zullen er van alle kanten vijandig tegenover staan op de dag van het onheil .

“want ik stuur vreemden [=geesten-leger] naar Babylon [=deze aarde] ,
en zij zullen haar dorsen en haar [M-Babylon’s] land [deze aarde] leegmaken –
want zij zullen haar omsingelen op de dag van het onheil ;

 
3
het geesten-leger vernietigt de menselijke legers :
must-not-be he-shall-bend the·one-bending bow-of·him and·must-not-be
he-shall-mount-himself-up in·cuirass-of·him
and·must-not-be you-are-sparing to choice-young-men-of·her doom-you ! all-of host-of·her
Against [him that] bendeth let the archer bend his bow, and against [him that] lifteth himself
up in his brigandine: and spare ye not her young men; destroy ye utterly all her host 
‘brigandine’ , H5630 siryon ‘coat of mail’ 2x ; bronze (axles or plates)’ 22x ;

 • zin context : er staat simpelweg dat “menselijke legers geen kans hebben tegen dit leger” ,
  ondanks de vele films die voordoen alsof dat mogelijk is [zie bv. ‘Independence Day’] ;

“(it) must nót be / (that) the one bending [humans !] – his bow – shall bend (it) / ,
(and) (it) must nót be / he ascends / in his coat of mail [troops equipment] / ,
and=for (it) must nót be / (that) you [=foreign army] are sparing / her – choice young men / :
exterminate-you ! / all of / her host / ;
Laat de boogschutter zijn boog spannen tegen wie de boog spant ,
en tegen wie zich in zijn pantser verheft .
Spaar zijn jonge mannen niet , sla heel zijn leger met de ban .

“het moet niet zijn dat de boogschutter [menselijke legers !] zijn boog spant ,
en het moet niet zijn dat hij zich in zijn pantser verheft ;
want het moet niet zijn dat u [geesten-leger] haar jonge mannen spaart :
vernietig heel haar leger ! ;

 
4-5
and·they-fall ones-wounded in·land-of Chaldeans and·ones-being-stabbed in·streets-of·her
that not widowed Israel and·Judah from·Elohim-of·him from·ieue-of-of hosts
that land-of·them she-is-full guilt from·holy-one-of ishral
Thus the slain shall fall in the land of the Chaldeans, and [they that are] thrust through in
her streets. For Israel [hath] not [been] forsaken, nor Judah of his God, of the LORD of hosts; 
though their land was filled with sin against the Holy One of Israel 

 • ‘sin’ , H817 asham ‘guilt (-offering)’ 46x ; colour as no-name (shem),
  as “no name of IEUE in the earth” ; we saw in other chapter how this works ,
  when the spirits díd “have the name in their realm – but illegally”
  [see chapter ‘who will close the gate’, stop lighting up My altar for free]  ;
 • zin context : dit gebeuren als ‘noodzakelijk kwaad’  –
  hoe vreemd misschien ook : de huidige passieve status-quo van deze aarde als
  een “vermengde dimensie” móet op éen of andere manier doorbroken worden –
  vandaar dat Judah en Ishral géen weduwen zijn : anders gebeurde dit niet .
  Die vermenging is aangegeven als Chaldeeën , “modern bewustzijn” als Toverij ,
 • 144,000 : er staat niet “Jakob” [alle adam-zielen op aarde die gered worden] ,
  daarom moeten hier de twee huizen bedoeld zijn ; zie zin 6 maar vooral 10-12 ;
  alle adam-zielen als Jakob komen terug in het tweede gedeelte van dit hoofdstuk ;

“and=so – the slain [humans] – fall / in the land of / the Chaldeans [earth’s sorcery-matrix] / ,
and – are being stabbed / in her streets / :
that=becáuse / (the houses) Ishral – and Judah [both as 144]  /  +
(are) nót – widowed / from him=their deity / IEUE of / hosts / ,
that=even / their land [this earth] – is full (of) – guilt [because no-name] /   +
from=against / the holy one [IEUE] of / Ishral [all eden-souls] / ;
De gesneuvelden liggen in het land van de Chaldeeën, wie doorstoken zijn in de straten.
Want Israël noch Juda wordt als weduwe achtergelaten door zijn God ,
door de Heer van de legermachten,
al is hun land vol van schuld tegenover de Heilige van Israël.

“en de zwaargewonden vallen in het land [aarde] van de Chaldeeën [mod.-bewustzijn] ,
en worden doorstoken in haar straten :
omdát (de huizen) Ishral en Judah [144.000] niet als weduwen zijn verlaten  +
door hun godheid – IEUE van de legermachten –
zelfs al is hun land [deze aarde] vol schuld [door geen-naam]  +
tegenover de Heilige van Ishral [alle eden-zielen] ; 

 
6
geadresseerd aan de kandidaten voor de 144,000 :
flee-you ! from·midst-of Babylon and·escape-you ! man soul-of·him must-not-be you-are-
being-stilled in·depravity-of·her that era-of vengeance she for·ieue requital he paying to·her
Flee out of the midst of Babylon, and deliver every man his soul: be not cut off in her iniquity; 
for this [is] the time of the LORD’S vengeance; he will render unto her a recompence 

 • ‘cut off (being stilled)’ , H1826 damam ‘cease, be silent, make to be silent’ 30x ; -dam ‘blood’ ,
  but our blood (dam) as ‘mixture’ ; see furtheron in chapter ; the”being silenced”
  sounds strange but is immediately related to “give you opening of the mouth” ,
  in orde to can speak réal words [in the right direction] ;
 • ‘vengeance’ , H5360 neqam-ah ‘vengeance’ 27x ; naq-ah ‘unpunished, be or make clean’ 44x ;
  root -neq , -naq ‘pure’ ;
 • ‘render’ H1676 gem-ul ‘dealing, recompense’ 19x ; gom ‘rush, reed, papyrus’ +deity ;
 • ‘recompense’ ,  H7999 shalam ‘make good, requit, etc’ , for to bring eden-peace ;
 • zin context : in een aantal hoofdstukken staat “Ik zal u opening van de mond geven” ,
  als “het spreken van échte woorden [in de goede richting]”, lees : met kracht ;
 • 2 .  de link met ‘bloed’ is moeilijker [zie ook zin 7-8] ; bloed is “vermenging”, en de ziel in
  dit lichaam is letterlijk “omsloten door dat bloed” , letterlijk als een ongeboren baby .
  Wat we nu nog doen is als “onder water gorgelen” – redelijk nutteloos – en de enigste
  manier om te spreken [in goede richting] is om letterlijk wedergeboren te worden :
  de ziel zal uit deze kerker , dit lichaam, ‘overstappen’ in haar nieuwe lichaam –
  als een wezen dat wel lijkt gemaakt van glinsterend goudstof , met prachtige vormen ,
  als geschenk van God áan de ziel – en toch eigendom van God blijvend ;

“(therefore,) flee-you [144,000] ! from=out of the midst of / Babylon [this matrix earth] / ,
and save-you ! / (each) man / his adamite-soul / :
(it) must not be / you are being silenced [by blood as mixture] / in=as her iniquity [by Õn] / ,
that=because / (it) (is) the timeframe of / she – the vengeance [for unpureness] / for=by IEUE / ,
(being) the recompence [reed+deity] / (as) he / the payback [to make eden-peace] / to=by her / ;
Vlucht weg uit het midden van Babel , laat ieder zijn leven redden ,
wordt in zijn ongerechtigheid niet verdelgd .
Want dit is de tijd van de wraak van de Heer , hij vergeldt het wat het verdient .

“(daarom,) vlucht u [144] uit het midden van Babylon [deze aarde] ,
en laat iedere man zijn adam-ziel redden :
het moet niet zijn dat u gemuilkorfd bent [dmv. bloed] als haar ongerechtigheid [Õn] ;
want het is de tijd van (zij,) de wraak [vanwege onpuurheid] door IEUE ,
als (hij,) de vergelding voor wat zij [deze aarde] verdient [door nu eden-vrede te maken] ;

 
7-8
de gouden beker als deze aarde :
cup-of gold Babylon in·hand-of ieue one-making-drunk all-of the·earth from·wine-of·her
they-drank nations on·so they-are-raving nations  suddenly she-falls Babylon
and·she-is-being-broken
howl-you ! over·her take-you ! balm for·pain-of·her perhaps she-shall-be-healed
Babylon [hath been] a golden cup in the LORD’S hand, that made all the earth drunken: 
the nations have drunken of her wine; therefore the nations are mad 
Babylon is suddenly fallen and destroyed: howl for her; take balm for her pain,
if so be she may be healed 
‘mad’, H1984 halal ‘to praise, boast, mad’ 165x , hala ‘outcast’, hal-ah ‘yonder’ 16x ;
‘balm’ , H6875 tsori ‘balm’ 6x , into Tyre and outer-court , then to ‘ship’;

 • zin context : gouden beker –
  in Openbaring houdt Mystery Babylon de gouden beker vast, gevuld met vuil –
  de beker is dan “deze aarde”, en let op de symboliek : alweer deze aarde ten
  noord-oosten van het land eden ;
  vanwege die context kan dezelfde beker moeilijk “in” de hand van God zijn ,
  maar zeer waarschijnlijk “door” [=via] de hand , als het construct waar nu Adam is ;
 • wijn en bloed :
  in Openbaring is de vrouw “dronken van het bloed van de heiligen [op deze aarde]” ;
  wat niet zozeer slaat op letterlijk vermoorde gelovigen , maar op het bloed zelf ,
  functionerend als een soort “warmtewisselaar” voor hén .
  Wijn en Toverij wordt hier gerelateerd aan ‘bloed’, omdat Mystery-Babylon de adam-ziel
  totaal kan verdoven via het bloed [nog erger dan het ‘gemuilkorfd’ in vorige zin] ;
  maar andersom werkt dat ook : omdat de adam-ziel haar [eden-] natuur als het ware
  “uitstraalt”, doet zij dat eerst in het bloed [omdat ze daardoor omgeven is] ,
  en vía het bloed komt die essentie op éen of andere manier bij de geesten terecht –
  zodat de vrouw “dronken is – maar dan van eden-aspecten” ;

“Babylon [this earth matrix] – (is) the golden – cup – by (in?) the hand of – IEUE / ,
making drunk [sorcery] / all of / the land [earth] – from=by her wine [blood as wine] / :
the nations [on earth] – drank / , on-so (therefore) / the nations – are mad [by yonder-deity] / ;
suddenly – she – Babylon [earth] – falls / and she is being destroyed (shdd) / ,
howl-you ! / over her / , take-you ! / balm (tyre) / for her pain / , perhaps / she shall be healed / ;
Babel was in de hand van de Heer een gouden beker, die heel de aarde dronken maakte.
Van zijn wijn hebben de volken gedronken,
daarom gedragen de volken zich als een waanzinnige.
Plotseling is Babel gevallen en stukgebroken . Weeklaag erover .
Haal balsem tegen zijn pijn , misschien zal het genezen .

“Babylon [deze aarde] is de gouden beker door [in?] de hand van IEUE ,
het hele land [aarde] dronken makend [toverij] door haar wijn [bloed als vermenging] :
de naties [op aarde] dronken (ervan) en zijn daardoor waanzinnig [door godheid ginds] ;
plotseling valt Babylon [aarde] en is vernietigd –
weeklaag over haar : haal balsem [Tyrus] tegen haar pijn ,
misschien zal ze genezen worden ;

 
9-10
weer de oproep om op weg te gaan naar eden :
we-healed Babylon and·not she-was-healed forsake-you·her ! and·we-shall-go man
to·land-of·him that he-touches to the·heavens judgment-of·her and·he-is-lifted unto skies
he-brought-forth ieue righteousnesses-of·us come-you ! and·we-shall-relate
in·Zion deed-of ieue Elohim-of·us
We would have healed Babylon, but she is not healed: forsake her, and let us go every one
into his own country: for her judgment reacheth unto heaven,
and is lifted up [even] to the skies. The LORD hath brought forth our righteousness: come,
and let us declare in Zion the work of the LORD our God

 • ‘healed’ , H7495 ; as opposed to ‘make new’ ; compare posted chapter of cooking-pot ;
  the (would have) as legal insertion ; and noun as ‘healable’ ;
 • ‘skies’ , H7834 shachaq ‘skies,clouds’ 31x “powder-firmament”; shachaq ‘laugh, play, jest’ 36x
  but not with Abraham , yet related to Isaac ; shachaq ‘pulverize’ 4x ; shach ‘swim’ 3x ;
  H7843 shach-ath ‘destroy (by reason of corruption)’ 147x , see previous line ;
  usual ‘destroy’ is -shdd ; shach-ath ‘pit, dungeon’ 23x ; sach-ah ‘to swim’ 3x ;
 • ‘declare’ , H5608 saphar ‘to count’ 161x , with colours ‘to tell, recount, scribal work, declare’ ;
  term not merely “to declare” nor “to speak” , but some numbering must be included ;
  as well as the relation to ‘scroll’ (scripture) ; logical would be here “for tsiun” ;
 • zin context : het lijkt niet dat het zin heeft om “in tsiun de daden te vertellen” ,
  want daar is nog niemand – ook staat er niet “laten we verklaren op de hoogten”
  als het legaal verklaren zoals beschreven in andere hoofdstukken ;
  de term (sphr) heeft als kleur “punten benoemen”, gerelateerd aan (sphr) schrift-rol ,
  en nu begint het hoofdstuk met de verschillende gebeurtenissen te beschrijven ;
 • 2 .  het ‘poederige firmament’ is nog onduidelijk ;
 • we en u : Jeremia “heeft veel petten op” in dit hoofdstuk –
  de eerste “wij” moet God zijn – vergelijk hoe hetzelfde “trachten te genezen”
  gezegd werd over Mystery-Babylon [kookpot hoofdstuk]  ;
  vanaf het “wij mannen” spreekt Jeremia weer ;

“we [IEUE+W-course] (would have) healed / Babylon [this earth] / ,
and=but – she was – not – healable / :
leave-you-her ! / , and we – men [144,000] – shall walk / to his (IEUE’s) land / ;
that=because – her judgment – touches [serpent-contact]- to – the sky / ,
and is lifted / unto – the [powdery] firmament / ;
(yet) he – IEUE – brought forth – our righteousness / :
come-you ! / and we shall list down [Report?] / in=for tsiun / the work of / IEUE / our deity / :
Wij hebben getracht Babel te genezen, maar het is niet genezen .
Verlaat het, en laten wij gaan, ieder naar zijn land ,
want het oordeel erover reikt tot aan de hemel , het is verheven tot aan de wolken .
De Heer heeft onze rechtvaardige daden naar voren gebracht .
Kom , laten wij in Sion vertellen de daden van de Heer, onze God .

“we [IEUE+W-course] zouden Babylon [aarde] hebben willen genezen ,
 maar ze was niet geneesbaar :
verlaat haar ! en wij mannen [144,000] zullen op weg gaan naar zijn [IEUE’s] land ;
want haar [aarde] oordeel reikt [serpent-manier] tot de hemel ,
en is opgeheven tot het [poederige-] firmament ;
(maar) IEUE heeft onze gerechtigheid voortgebracht –
kom , en we zullen voor tsiun [residentie als eden]   +
het werk van IEUE onze godheid (schriftuurlijk) benoemen [Report?] :

 
11
de Wachters [gevallen engelen] worden aangesproken :
purify-you ! the·arrows fill-you ! the·cuirasses he-roused ieue spirit-of kings-of Medes
that on Babylon plan-of·him to·to-ruin-of·her that vengeance-of ieue she vengeance-of
temple-of·him
Make bright the arrows; gather the shields: the LORD hath raised up the spirit of the
kings of the Medes: for his device [is] against Babylon,
to destroy it; because it [is] the vengeance of the LORD, the vengeance of his temple 

 • ‘arrows’ , H2671 chets ‘arrows’ 44x ; eden-life chaiy +ts (term) ; chats-ah ‘divide’ 15x ;
  chatsiy ‘half’ 125x ; usually arrows symbolize “words” ; “devisive words” ?  ;
 • ‘gather (fill)’ , H4390 male ‘to fill (replenish)’ 253x ;
 • ‘shields’ , H7982 shel-et ‘shield’ 7x (different as -magen, the hexagram) ; shelet ‘authority’
  (several), unclear root , going to Sheol and Shaul ; problem is the “fill you” – shields are
  not filled ; (for quiver -ashpah and -teli) ; also “David took the (shields) of gold that were
  on the servants of Hadaezer” , Hadad-Adad stormgod ;
  2] Ass. ‘sâlu ‘start a fight’ ; ‘sillû ‘thorn, pin, needle, lance’ ; ‘shade, shadow, protection’;
  silû ‘rib’ ; shalatû ‘to split’ [shalalu ‘half’] ; shîlu ‘hole’ ; salâtu ‘split, split-open ; outside ,
  other side, back’ [dimensionally] ; silîtu ‘membrane, womb’ ; sulû ‘bait, street’ ;
  in line 27-28 seems to appear a wormhole-concept ; glyph SEPEH’ rib , SEPT’T thorn ,
 • ‘medes’ , H4074 mad-ay 16x ;
  Ass. madakka ‘pestle’ [TÁ?] ; madâdu ‘to measure’ ; mâdu ‘totality, world, 3600, numerous’;
  because foreign term perhaps emending in -mâtu ‘land of Sumer, land, underworld ,
  lower, down below, flat space, holy area, country, mountain, east wind’ , Sum. KUR and KI ;
  the deity as the fallen Watcher lived in E-KUR , in Sumerian lore ;
  2] foreign root ; cross-reading shows “twins” media-persia [2 horns, Daniël 8]  ,
  but also that Media is located ïn the Negev”, their doubled-south , Is.21 [there with Elam]
  and that “they will ascend to Babylon and it will fall [line 9] , as “the instruments of harm” ;
  3] the other as Is.13 where the Medes will rise up to Babylon and slay everyone ;
  4] Sanskrit meda ‘fat (equals medas)’ RA ; meda ‘a particular mixed caste’ MH ;
  meda ‘name of a serpent-demon’ MH (sic) ; medana ‘the act of fattening’ RV ;
  medas ‘fat, marrow (proper seat in abdomen)’  RV (plexus?) ; medha ‘animal sacrifice’ MH ,
  as “animal to give (dha) by eden” ;
 • zin context : “Medie” moet een gebied van constructen zijn , net boven eden –
  de context van die cluster refereert aan de Wachters , een categorie gevallen engelen
  [zie boek Henoch voor een beschrijving van die groep en haar 200 kapiteins] ;
  ‘temple’ , H1964 hekal ‘temple’, 80x ; no other -hak root ; then h+kal (whole) ?

“choose-you ! / the arrows [devisive words ?] / ,
fill-you ! / the shields=quivers (?) [regions as constructs ?] / ;
IEUE – awakened / the spirit of / the kings [Watchers] of / the Medes / on / [mystery-] Babylon / ,
(being) his plan / to=for to ruin her / ,
that=because / (it) (is) she – the vengeance [for non-pureness] of – IEUE / ,
(as) the vengeance / (for) his temple / ;
Slijp de pijlen scherp , vul de kokers !
De Heer heeft de geest van de koningen van Medië opgewekt ,
want zijn plan met Babel is om het te gronde te richten ,
want dit is de wraak van de Heer , de wraak voor zijn tempel .

“kies de pijlen [woorden van verdeeldheid ?] ,
vul de kokers (?) [constructen ?] ,
(hij,) IEUE heeft de geest van de koningen [Wachters] van Medië [constructen-regio]   +
opgewekt tegen [Mystery-] Babylon ,
als zijn plan om haar te vernietigen ;
want het is de wraak [vanwege onpuurheid] van IEUE , de wraak vanwege zijn tempel ;

 
12
to walls-of Babylon lift-up-you ! banner make-steadfast-you ! the·guard set-up-you !
ones-observing prepare-you ! the·ones-ambushing that moreover he-planned ieue
moreover he-does which he-spoke to ones-dwelling-of Babylon
Set up the standard upon the walls of Babylon, make the watch strong,
set up the watchmen, prepare the ambushes: for the LORD hath both devised and done
that which he spake against the inhabitants of Babylon 
‘standard’ nes ; as eden’s ; now inversed by them as jackal-staff , see pics ;
‘upon’ , H413 el ‘to, onto, toward,etc’ , not the up-upon-over ;
‘watch (guard)’ , H4929 mishmar ‘prison’ 22x ; from shamar ‘keep, watch, guard’ ,

 • ‘ambush’ , H693 arab ‘ambush’ 41x ; into -arab ‘dimensional darkness’ ;
  we can’t make ‘guards or watchmen’ from the verb but only in fallen-angels sense ;
 • zin context : elkáar vernietigen :
  dit concept keert steeds weer terug in de Schrift – alsof God “het niet nodig heeft”
  om persoonlijk te gaan vernietigen : dat kunnen de vijanden prima zélf ;
  het bijzondere is echter dat de soort plannen van God ervoor zorgen dat de vijand ,
  door de éigen keuzes van de laatste , zichzelf uiteindelijk voor het blok zet ;
 • 2 .  waar Tyrus en hun “veld van rieten” in het noorden al vernietigd werd door
  de koning van Babylon [Thoth] en zijn sterke geesten [vanwege ditzelfde concept] ,
  wordt hier Mystery-Babylon zélf aangevallen door de Wachters ;

“lift-up-you ! – the banner [ad-soul image] – to – the walls of – [mystery-] Babylon / ,
make-steadfast-you ! / the guard-house [guarding m-realm] / ;
set-up-you=arise you ! / (you) ones-observing=Watchers /      +
(and) prepare-you [Watchers] ! (you) ones ambushing [by dimensional darkness] / ;
that=because / (as) also / he – IEUE – planned / also / he does / ,
which / he spoke [in the right direction] / to / the inhabitants [spirits] of / [mystery-] Babylon / :
Hef een banier omhoog tegen de muren van Babel , versterk de bewaking ,
Stel wachters op , leg hinderlagen !
Wat de Heer zich immers voorgenomen heeft , zal hij ook doen :
Wat hij gesproken heeft over de inwoners van Babel .

“hef de [eden-] standaard omhoog richting [Mystery-] Babylon ! ,
versterk de bewaakte plaats [om m-realm te bewaken] ;
sta op , (u) Wachters [=gevallen engelen] ,
(en) maak uzelf klaar , (u) die in hinderlaag ligt [dimensionele-donkerheid] ;
want zoals IEUE zich voorgenomen heeft zal hij ook doen –
(namelijk) wat hij sprak [goede richting] tegen de inwoners [geesten] van Babylon :    

 
13-14
wat God sprak : Adam werd aan hun gegeven – in ruil voor alle adam-zielen :
one-tabernacling-of on waters many-ones many-of treasures he-comes end-of·you
cubit-of gain-of·you he-swore ieue-of hosts in·soul-of·him that if I-fill·you adm human
as·the·grub-of-the-beetle and·they-respond on·you whooping
O thou that dwellest upon many waters, abundant in treasures, thine end is come, 
[and] the measure of thy covetousness
The LORD of hosts hath sworn by himself, [saying], Surely I will fill thee with men,
as with caterpillers; and they shall lift up a shout against thee 

 • ‘measure’ , H520 amm-ah ‘cubit’ 248x , but only in this verse made as ‘measure’ ;
  umm-ah ‘nations’ (few) ; forearm as cubit ;
 • ‘covetousness’ , H1215 betsa ‘unjust gain’ 22x ; bots ‘mire’ 1x (mixed dimensions) ;
  bets-ah ‘egg’ 6x ; SUH’T ; or NEGA ;
 • ‘surely (if)’ , H518 im ‘if, not, when, surely, while, doubtless, neither, saving, verily’,
  version with “instead” as colour has but 1 nr – H8478 thachath ;
 • ‘caterpillers’ , H3218 yeleq ‘locust (caterpillar)’ 9x (we fought that in Nahum page) ;
  yel+q ? yala ‘devour’ 1x ; we couldn’t find the root neither in posted chapter ;
 • ‘shout’ , H1959 hedad ‘shouting (while threading)’7x , into Hadad stormgod ,
  this deity related to divination (sight) ; SHESMU as ‘winepress god’ ,
 • zin context : cubit , standaard , arm en vuurkolom –
  de eden-standaard is hetzelfde concept als de vuurkolom boven de oude-tabernakel ;
  en de hoogte ván de standaard wordt ook omschreven als ‘cubit’ –
  omdat de maat van de cubit typisch de afstand was van elleboog tot vingertoppen :
  daarom is de vuurkolom óok “de arm” ,
  vergelijk het geposte hoofdstuk over “de arm van God” [en het binden ervan] ;
  de vijandige dimensie heeft deze standaard “verdubbeld en omgedraaid”
  in hun noorden – als glyph KHEPESH “de voor-arm”, en zelfs de cubit MEH’Ã
  “de cubit / van eden-kracht / om het noorden – te vullen” ;
 • 2 .  het gedeelte “adam-man + sprinkhaan” is niet helemaal duidelijk ;
  maar moet gerelateerd zijn aan de cubit [nu omgedraaide vuurkolom]

“your end – comes – , (being) the one tabernacling – on  many – [eden-] waters ,
(having) many treasures  / (by) the cubit [fore-arm, khepesh] of / your unjust gain / ;
in=fór the [created-] adamite-soul / IEUE of – hosts – swore [by Watercourse] – ,
that / if=instead / I fill you / (through?) the adm-male / as(with?) the locust(s) [-spirit] / ,
and they [spirits] answer / on behalf of you [m-babylon] / (by) shouting [as re-creating] / ;
U die woont aan grote wateren , die rijk bent aan schatten ,
uw einde is gekomen , de maat van uw winstbejag .
De Heer van de legermachten heeft gezworen bij zichzelf :
al heb ik u met mensen gevuld als met treksprinkhanen ,
toch zal men over u de vreugderoep aanheffen .

“uw einde – komt , (u) die woont aan vele [eden-] wateren ,
veel schatten hebbend (door) uw onrechtmatig verkregen cubit [maat als voor-arm] ;
vanwege de [geschapen] adam-ziel heeft IEUE gezworen [by W-course]  +
dat in plaats van [de adm-ziel] vul ik u [mystery-Babylon]   +
(door middel van?) de adm-man [Adam] met sprinkhanen –
en zij [geesten] antwoorden vanwege u met gejuich ;

 
volgende zinnen 15-19 als een exacte kopie van Jer.10 : 12-16 ; 

 
15
en wat Adam allemaal al voor hun gemaakt heeft :
one-makingdo-of earth in·vigor-of·him one-establishing-of habitance in·wisdom-of·him
and·in·understanding-of·him he-stretched-out heavens
He hath made the earth by his power, he hath established the world by his wisdom,
and hath stretched out the heaven by his understanding.
‘power’ , H3581 koach ‘strength, power’ 125x , human strength , not -za ;

 • ‘world’ , H8398 theb-el ‘world’ 36x ; as this earth/torso ; -thebel ‘perversion’ 2x ;
  [th+bel gate?] ; thablith ‘destruction’ 1x , seems from th+bel  ;
 • zin context : we kunnen er niets aan doen :
  uit de wortels én context blijkt dat het onderwerp hier ‘Adam’ is  –
  in Jeremia 10 volgen deze zinnen op de opmerking dat “niet eens zozeer hun goden
  al deze dingen hebben gemaakt – maar meer nog door Adam” ;

“[Adam,] the one making / the [matrix-] land / in=by his power / ,
(being) the one founding / the [perverse-] world [in all dualistic realm] / in=by his wisdom / ,
and in=by his understanding / he stretched-out / the doubled sky [north] / ;
Hij maakte de aarde door Zijn kracht ,
Grondvestte de wereld door zijn wijsheid en spande de hemel uit door Zijn inzicht .

“[Adam,] die het [matrix-] land door zijn [eigen-] kracht maakt ,
degene die de [perverse-] wereld grondvestte door zijn wijsheid ,
en de dubbele-hemel [noorden] uitspande door zijn inzicht ;

 
16
to·voice-of to-give-of·him rumble-of waters in·the·heavens and·he-is-bringing-up vapors
from·end-of earth lightnings for·the·rain he-makesdo
and·he-is-bringing-forth wind from·treasuries-of·him
When he uttereth [his] voice, [there is] a multitude of waters in the heavens;
and he causeth the vapours to ascend from the ends of the earth:
he maketh lightnings with rain, and bringeth forth the wind out of his treasures.

 • ‘vapours’ , H5387 nasiy ‘properly: exalted one’ [from -nasa ‘lift up] ; from 134x captain,
  prince, etc, said 4x ‘mist, fog’ [here, Jer.10 where same section is used, and one in
  Psalm and Prov.] ; not sure how much we have in princes as “Originals” ;

“to=by – he to give his – voice – ,
the [eden-] waters – rumble / in the double sky (north) / ,
and=for he is causing to ascend / the vapours / from the border of / the land [eden’s] / ;
the [eden-] lightnings (brq) / for the rain [copied eden-dew?] / he makes / ,
and=for he is bringing forth / the spirit-breath / from his treasuries [of stolen aspects] / ;
Als Hij zijn stem laat klinken , is er gedruis van wateren aan de hemel .
Hij doet damp opstijgen van het einde van de aarde .
Hij heeft bliksemflitsen bij de regen gemaakt .
De wind brengt hij uit zijn schatkamers tevoorschijn .

“door zijn stem te laten klinken ruisen de [eden-] wateren in de dubbele-hemel ,
want hij laat damp opstijgen van de grens van het [eden-] land ;
hij maakt [eden-] bliksem bij de regen ,
en hij brengt de [eden-] adem uit zijn schatkamers [gestolen aspecten] tevoorschijn ;

 
17-18
ook hun lichamen maakt hij :
he-is-brutish every-of adm human from·knowledge he-is-put-to-shame every-of
one-refining from·carving that falsehood molten-image-of·him and·not spirit in·them
vanity they deed-of aberrations in·era-of visitation-of·them they-shall-perish
Every man is brutish by [his] knowledge; every founder is confounded by the graven image:
for his molten image [is] falsehood, and [there is] no breath in them.
They [are] vanity, the work of errors: in the time of their visitation they shall perish.
‘brutish’ , H1197 baar ‘proper: to kindle ; to consume by fire or eating ; remove, purge’ 95x ;
‘knowledge’ H1847 daath ; negative [knowledge of good and evil] ; but -yada is positive ;
‘confounded’ H3001 yabesh ‘dry, dry up, wither’ 73x ;
‘graven image’  From H6458 pasal ‘to cut’ ;

 • ‘molten image’ , H5262 nesek ‘drink-offering’ [4x molten image] ; seems valid ;
  so the molten image is come by something being poured-out ? [comp. -nes,
  eden-standard] [Isis and Nepthys libating ; Seti I tomb , Tefnut-tree]  ;

‘vanity’ ,  H1892 heb-el ‘idols, vanity, delusion, etc’ ; -habal ‘vain’ ; -habal [=Abel] , why ? ;
‘errors’, H8595 thathu-im ‘mockery, errors’ Jer.10 and here ; from -thaa [but -thav was good] ;
‘perish’ H6 abad , 170x; into abaddon ;

 • zin context : de context van deze zin loopt prima over in volgende zin 19 ;
  we hebben nog geen betere term gevonden als “geproduceerd” ;
 • 2 . het “gegoten beeld” heeft de wortel -nes van de eden-standaard ;
  omdat de laatste nu in hun noorden is mag begrepen worden waarom hun goden
  vaak worden afgebeeld als “water uitgietend” [Isis, Tefnut, Nepthys , etc] ,

“everything of=by – the adm-man [Adam] – is brutish – from=by the (cunning-) knowledge / ,
every one being refined [the spirits] – is dried-out – from=as the carved image / ;
that=because – his molten image – (is) falsehood [inversion] / ,
and=for (there) (is) no / spirit-breath / in them [in those bodies] / :
they – (are) the vanity (Abel) / , (being) the mocking [doubling?] – works / :
in the time of / their visitation [to judge] / they shall perish / ;
Ieder mens is dom geworden , zonder kennis ,
elke edelsmid is beschaamd over zijn beeld .
Zijn gegoten beeld is immers bedrog : er zit in hen geen adem .
Nietig zijn zij , bespottelijk werk, ten tijde van hun vergelding zullen zij vergaan .

“alles [gemaakt door] de adm-man [Adam] is lomp vanwege de kennis [als wetenschap] ,
ieder die geproduceerd is [de geesten] is uitgedroogd als een gegraveerd beeld ;
omdat zijn [door Adam gemaakt] gegoten beeld bedrog is [inversie] ,
want er is geen adem in hen [in die lichamen] :
ze zijn leegheid , als bespottelijke [verdubbelde?] werken –
ten tijde van het oordeel over hen zullen zij vergaan ;

 
19
not as·these portion-of Jacob that one-forming-of the·all he and·tribe-of
allotment-of·him ieue-of hosts name-of·him
The portion of Jacob [is] not like them; for he [is] the former of all things:
and [Israel is] the rod of his inheritance: the LORD of hosts [is] his name.

 • zin context : de term ‘Ishral’ komt hier niet voor –
  bedoeld is “het nieuwe lichaam voor álle geredde adam-zielen” ,
  omdat de geboorte-scepter [als dimensionele-as] weer terecht is ;

“the portion of – Jacob [all saved adamite-souls] – (is) nót – as these [matrix-bodies] / ;
that=because / he (IEUE) / (will be) the – one forming – all / ,  +
and=as the birthsceptre+tribe of – his inheritance : / IEUE of / hosts / his name / ;
Maar het Deel van Jakob is niet als zij , want Hij is de Formeerder van alles ,
en Israël is de stam die Zijn eigendom is , de Heer van de legermachten is zijn naam . 

“de portie van Jakob [alle geredde adam-zielen] is niet als deze [gegoten beelden] ,
want hij [IEUE] zal de formeerder van ieder [van hen] zijn  —
als de stam [door geboorte-scepter] die zijn eigendom is :
IEUE van de legermachten is zijn naam ;

 
20-21
gezegd over de adam-ziel die weer een origineel lichaam heeft :
shatterer you to·me implements-of war and·I-shatter in·you nations and·I-ruin in·you
kingdoms and·I-shatter in·you horse and·one-riding-of·him and·I-shatter in·you chariot
and·one-riding-of·him and·I-shatter in·you man and·woman and·I-shatter in·you old-man
and·youth and·I-shatter in·you choice-young-man and·virgin
Thou [art] my battle axe [and] weapons of war: 
for with thee will I break in pieces the nations, and with thee will I destroy kingdoms 
And with thee will I break in pieces the horse and his rider; and with thee will I break
in pieces the chariot and his rider. With thee also will I break in pieces man and woman;
and with thee will I break in pieces old and young; 
and with thee will I break in pieces the young man and the maid 

 • ‘break’ , H4661 mappats, 1x ; said naphats ‘to break, to shatter’ ; mappats ‘shattering’ 1x ;
  said to be from the 6 scribes who walked to the eden-gate , Ez.9 ; these carried
  a weapon by which they smote all adamite-souls who did nót have the mark
  (of eden !) upon their forehead ; mappal-ah ‘ruin’ 3x ; mephits ‘club’ 1x ;
  2] here and next lines -mphts used for ‘shatterer’, -nphts fort he verb ;

“you – (are) – to me – the shatterer / , (being) the – battle – implements / ,
and=for I shatter / in=by you / the nations / and – in=by you – I ruin / kingdoms / ;
and – in=by you – I shatter – the horse / and the one riding it /,
and I shatter / in=by you / the chariot / and the one riding it / ;
and I shatter / in=by you / the man / and woman / ,
and I shatter / in=by you / the old man / and the youth / ,
and I shatter / in=by you / the choice young man / and the maiden / ;
U bent voor mij een strijdhamer , wapenrusting .
Met u zal ik volken stukslaan , met u zal ik koninkrijken te gronde richten .
Met u zal ik het paard en zijn ruiter stukslaan ,
met u zal ik de strijdwagen en zijn ruiter stukslaan .
Met u zal ik man en vrouw stukslaan , met u zal ik jong en oud stukslaan ,
met u zal ik jongen en meisje stukslaan .

“u bent voor mij een strijdhamer , (als) de gereedschappen voor de strijd :
met u zal ik naties stukslaan , met u zal ik koninkrijken te gronde richten .
met u zal ik het paard en zijn ruiter stukslaan ,
met u zal ik de strijdwagen en zijn ruiter stukslaan .
met u zal ik man en vrouw stukslaan , met u zal ik jong en oud stukslaan ,
met u zal ik jongen en meisje stukslaan .

 
23-24
and·I-shatter in·you one-being-shepherd and·drove-of·him and·I-shatter in·you farmer
and·team-of·him and·I-shatter in·you viceroys and·prefects
and·I-repay to·Babylon and·to·all-of ones-dwelling-of Chaldea all-of evil-of·them
which they-did in·Zion to·eyes-of·you averment-of ieue
I will also break in pieces with thee the shepherd and his flock; and with thee will I break in
pieces the husbandman and his yoke of oxen; and with thee will I break in pieces captains
and rulers. And I will render unto Babylon and to all the inhabitants of Chaldea 
all their evil that they have done in Zion in your sight, saith the LORD 

 • zin context : in deze en vorige zin hebben we de omschrijvingen van de begrippen
  maar even weggelaten voor de leesbaarheid ;

“and I shatter / in=by you / the shepherd / and his [speckled-] cattle [bodies] / ,
and I shatter / in=by you / the plowman / and his team / ,
and I shatter / in=by you / the viceroys / and prefects / :
and I repay / to [mystery-] Babylon / and to all / inhabitants of / Chaldea [AB] /   +
all of / their evil (rã) / which / they did / in [the residence] tsiun / , to=before your eyes / ,
(being) the declaration of / IEUE / ;
Met u zal ik de herder en zijn kudde stukslaan ,
met u zal ik de akkerbouwer en zijn juk ossen stukslaan ,    
met u zal ik landvoogden en machthebbers stukslaan .
Maar ik zal aan Babel vergelden en aan al de inwoners van Chaldea
al hun kwaad dat zij Sion aangedaan hebben – voor uw ogen – spreekt de Heer .

“met u zal ik de herder en zijn [gespikkelde-] kudde stukslaan ,
met u zal ik de akkerbouwer en zijn juk ossen stukslaan ,    
met u zal ik landvoogden en machthebbers stukslaan :
want ik zal aan [Mystery-] Babylon vergelden ,
en aan al de inwoners van Chaldea [onderwereld AB] ,
al hun kwaad dat zij [de residentie] tsiun aangedaan hebben – voor uw ogen –
is de verklaring van IEUE ;

 
25-26
de verdubbelde matrix-berg , het cherub-wiel dragend :
behold·me ! to·you mountain-of the·one-ruining averment-of ieue the·one-ruining
all-of the·earth and·I-stretch-out hand-of·me on·you and·I-roll·you from the·crags
and·I-give·you to·mountain-of burnt-waste
and·not they-shall-take from·you stone for·corner and·stone for·foundations
that desolations-of eon you-shall-become averment-of ieue
Behold, I [am] against thee, O destroying mountain,
saith the LORD, which destroyest all the earth: 
and I will stretch out mine hand upon thee, and roll thee down from the rocks,
and will make thee a burnt mountain. And they shall not take of thee a stone for a corner,
nor a stone for foundations; but thou shalt be desolate for ever, saith the LORD

 • ‘roll’ , H1556 galal ‘roll (up)’ 18x ; 1535 -galgal ‘wheels’ (as the throne , Dan.7) ;
  H1534 -galgal ‘(whirling)(cherub-) wheels’ 11x (Ezek.9, 10) ; 1535 galgal ‘wheel’ 1x ;
  1536 gilgal ‘wheels’ 1x [used in the polluted last 2 lines of Isaiah 28 , see posted ,
  where indeed related to cherub wheel !] ;
  H1538 gulgoleth ‘skull, head’ 12x but not in prophets, and only by extension ;
  interlinear has -glgl ,  glgl-th-i-k ;
  it seems a verb (to roll) must be implicated here for syntax ,
  but must be linked tot he wheel , as well ;  Besides , “to roll a mountain” ?
 • ‘rocks’ as -sela , Horus-rock ; why double  [multiple]? as root glyph P and T’EP ? ;
  into SEP “[cherub-wheel] to make the new-root (via adamite soul)” ;
 • ‘burnt out’ shereph-ah ‘burning, burn’ 13x [negative] , H8313 sharaph , same, 117x ;
  problem is that the few instances of -seraphim is also used for the [renewed-]
  cherubs [Is.6:2] ;
 • ruining-mountain context :
  as further on in the chapter , this mountain “sits right upon eden” ,
  we better know this concept as “the pyramid with the all seeing eye in top” —
  the raised cherub-wheel as the ‘eye’ in top of that mountain ;
  2] stone : the ‘they’ must be “spirits”, having seized the eden-stone fór khemenu ;
 • zin context : berg en cherub-wiel –
  deze berg staat “met éen kant op eden” , zoals Zorro op twee paarden staat ;
  de enigste kandidaat is Khemenu , zie afbeeldingen ;
  de berg draagt het wiel , als de pyramide met het oog in de top ;
  cherub wiel : de hele cluster -glgl is exclusief “wiel” , van (-gal) ‘rond, rollen’ ;
  Ezechiël wordt de naam van het nieuwe cherub-wiel gezegd : “glgl”
  [in tegenstelling tot de vórige naam van die wielen , als -auphn (nostril)] .
  De hier gebruikte term glgl-th-i-k móet het woord “wiel” bevatten ,
  vraag is of er “uw [wiel]” stond of dat de “u” origineel bij “Horus-rots” stond ;
  eden-steen en Horus-rots : de eerste als (-abn) , tweede als (-sela) ,
  niet helemaal duidelijk is waarom “dubbele rots” –
  dit wiel is gelinkt áan de Horus-rots , als glyph cherub-wiel+SEP ,
  “het wiel / de nieuwe-fundatie makend (via de adam-ziel)”, zie afbeeldingen ;

“behold-me (watch me) ! / (being) to=against you / ,
(you) ruining [by corruption] – [Khemenu] mountain / , (being) the declaration of / IEUE / ,
(as) the one ruining [through corruption] / all of / the land [eden] / :
and=for I will stretch out / my hand [eden-construct] / on=óver you / ,
and I roll the cherub-wheel / from – (your) doubled-Horus-tile / ,
and i put you / to (be) a – burning – mountain / ;
and nót [again] / they shall seize / from=fór you / the [tried-] eden-tile / for=as the corner / ,
and=as the [tried-] eden-tile (abn) / for the foundations / :
that=because / forever – desolations [no-name] / you shall become / ,
(being) the declaration of / IEUE / ;
Zie, ik zál u, berg die te gronde richt , spreekt de Heer,
u, die heel de aarde te gronde richt !
Ik zal mijn hand tegen u uitstrekken , ik zal u van de rotsen afrollen
en ik zal u maken tot een berg die in brand staat .
Zij zullen uit u geen steen halen voor een hoek of een steen voor fundamenten ,
Want u zult eeuwige woestijnen worden , spreekt de Heer .

“zie mij tegen u zijn , (u) verwoestende [dmv corruptie] [Khemenu-] berg ,
is de verklaring van IEUE , (u) die heel het land [eden] verwoest ;
ik zal mijn hand [construct] uitstrekken óver u ,
en ik rol (uw) [cherub-] wiel (weg) van (uw) dubbele-Horus-rots ,
en ik zal u maken tot een berg die in brand staat :
zij [geesten] zullen niet [nóg eens] beslag leggen op  +
de [eden-] steen als de hoeksteen voor u ,  
als de [eden-] steen voor fundamenten :
want u zult eeuwige desolatie [geen-naam] worden , is de verklaring van IEUE ;

 
27-28
Eden’s vernieuwde adam-zielen láten de geesten-legers tegen elkaar strijden :
lift-up-you ! banner in·the·earth blow-you ! trumpet in·the·nations hallow-you ! on·her nations
summon-you ! on·her kingdoms-of Ararat Minni and·Ashkenaz
give-supervision-you ! on·her marshall bring-up-you ! horse as·grub-of-the-beetle bristling
hallow-you ! on·her nations kings-of Medes viceroys-of·her and all-of prefects-of·her
and every-of land-of rule-of·him
Set ye up a standard in the land, blow the trumpet among the nations,
prepare the nations against her, call together against her the kingdoms of Ararat, Minni,
and Ashchenaz; appoint a captain against her; 
cause the horses to come up as the rough caterpillers appoint a captain against her; 
Prepare against her the nations with the kings of the Medes, the captains thereof,
and all the rulers thereof, and all the land of his dominion. 

 • ‘ararat’ , H780 ararat ; perhaps from -arar ‘to curse’ [see Akk.] and/or -rata ‘to wring-out’ ;
  we found Akk. ararra ‘miller’ [Sum. ARAR] ; pre-semitic term so sumerian can be valid ;
  region of Catalhöyuk 7500bc after deluge , giants ; arattu ‘wish, desire, curse’ ;
  arutu ‘clay pipe, birth channel, funary’ [wormhole?] ; arû ‘vomit, burp’ [in wormhole?] ;
  urudu ‘throat’ [wormhole] , uruttu ‘a stone’ ; erru ‘sinew, string’ [wormhole?] ;
  urhu ‘passage, route’ [wormhole?] ; erettu ‘a dam’ ;
  2] it was the first mountain the ark ran upon when this solarplane started [s-e turkey] ,
  as “the mountain at the other side of the wormhole” ?
  [glyph ÃRT ‘jaw’ , into ÃRIT the 7 stairway-steps as wormhole ?] ;
 • ‘minni’ , H4508 minni 1x ;
  Hebr. min ‘to count, portion, part, unit of weight [mina]’ ; pun to glyph MENU ? ;
  emending into KHEMENU [SSNU] ; root into min-erva Roman goddess, “goddess of
  learning and memory” , german meinen , English to mean , swedish minne , etc ;
  comp. Sanskr. -manas [but derived from eden -ma] , just as Minerva sprang from the head
  cleft in two ; as the Á-MEN-corner as glyph ÁP from Karnak ; the KHESEM-shrine ;
 • ‘ashkenaz’ , H813 ashkenaz , 3x ; his brother was Riphath , from root -reph , (half-) giants ;
  we must be in the Rephaïm-valley now , north [where the speckled corn is] ;
  2] said as “to sprinkle / fire (-ash)” , where the to sprinkle is usually ‘blood’ ; but the -kenaz
  is too long to glue -ash in front , so rather a-sheken+az ;
  H7934 shaken ‘inhabitant, neighbour’ 20x , negative ; evil neighbours Jer.12 ;
  Sodom and Gomorrah and neighbour cities Jer.50 ; Eshkol 6x , an Amorite , into testicles
  as -eshek ; considered the clusters we suggest the Rephaim-valley ; glyph ÁH’ ‘pasture’ ;
 • ‘captain’ , H2951 tiphsar ‘marshall’ 2x ; foreign ;  Akk. ‘tupsharuttu ‘scribal arts’ ; root ‘tup- (dup) ;
  then ‘tapâlu ‘to insult, denigrate, slander’ ; ‘tuppu ‘tablet’ ; ‘tupshâru ‘scribe’ ;
  tappû ‘companion, to repeat, textile’ ;
  2] in Nahum 3 the term represents locusts ; as “the great locusts who sit upon the
  stone-dike”, see report ;
 • ‘rough’ , H5569 samar ‘bristly’ 1x ; samar ‘bristle, hair standing up’ 2x ; to shomron, Samaria ,
  as their north-mountain ;  semitic root Phoen. and Aram. -smr “sceptre, nail, peg, spear”;
  Akk. shamru ‘angry, furious’ ; shamu ‘sky, heaven, concealment, crown’ ;
  deliberate corruption from H8104 shamar ‘observe, watch’ as from Watchers ? ;
 • ‘locust’,  Sanskr. ‘salabha MH related to yama (or yami)’ [read: fróm adam and eve] RV, MH ;
  the -‘sa is eden-cluster ;  ‘sala ‘serpent-demon’ MH ; ‘salabha ‘name of a deva-gandharva’
  MH (fallen bull cherub)  ; also ‘sarabha ‘locust’ as ‘monkey in Rama’s army’ RA ;
 • ‘captain’ , H4346 pech-ah ‘governor (captain)’ 28x ; loanword ; Akk. (bêl) pihâti ‘a governor’ ;
  root unsure ; pach-ath ‘cave’ 10x ; pach ‘plate of metal, snare’ 27x (also in eden-gate) ;
 • – ‘captain’ , H5461 sagan ‘officials’ 17x ; foreign ; Akk. shakkanakku ‘governer, general’ ;
  shakîru ‘a plant’ , shakullu ‘type of tree, willow’ ; shikkatu ‘flask, vessel’ ;
  shikkû ‘mongoose’ (in amtuat the mongoose catched the eden-snake)  ;
  shikrû ‘bent staff, shepherd staff’ ; suk-cluster ‘jewelry, to bow, spear (axis)’ ;
  H5509 siyg ‘dross [from metal]’ 8x ; cuwg ‘backslide, turn away’ 14x;
 • ‘hallow’ H6942 ‘to consecrate, set apart, sanctify, dedicate’ 175x ; eden-term ,
 • zin context : de gebruikte wortels als ‘consecreer’ [van ‘heilig’ -qdsh] en ‘horen’
  [van -shm] verraden dat de 144,000 nu “spreken [in de goede richting]” ,
  en daardoor bijna letterlijk de geesten-legers ópdracht geven om hun eigen
  constructen aan te vallen ;

“lift-up-you [eden-souls !] ! / the standard [eden-image] / in the land [new-eden] / ,
blow-you [eden-souls] ! / the trumpet / in=into the nations [of spirits] / :
consecrate-you [eden-souls] ! / on=against her [Mystery-Babylon] / the nations [of spirits] / ,
cause to be heared-you ! / on=against her / the kingdoms of /   +
Ararat         [start of dimensional wormhole above eden?] ,
Minni          [their shrine at the dimensional-axis-bend above eden ?] , and
Ashkenaz   [Rephaim-valley above eden ?] / ;
(to be) appointed-by-you ! / on=against her / a general [of locusts] / ,
(and?) cause to ascended-by-you ! / the horse / as – the – guardian – locust [Abaddon?] / ;
consecrate-you ! on=against her / the nations / (as) the kings of / the Medes [Watchers] / ,
her governors [snarers?] / and / all of / her officials [backslided ad-souls?] / ,
and / every / land of / his rule / ,    +
Hef een banier omhoog in het land , blaas de bazuin onder de heidenvolken ,
zet de heidenvolken in tegen de stad ,
roep tegen haar op de koningkrijken van Ararat , Minni en Askenaz .
Stel tegen haar een legeroverste aan , laat paarden oprukken als ruige treksprinkhanen .
Zet de heidenvolken tegen haar in, de koningen van Medië ,
zijn landvoogden en al zijn machthebbers , ja, heel het land van zijn heerschappij .

“[nieuwe adam-zielen,] hef de [eden-] banier omhoog in het land [eden] ,
blaas de bazuin tegen de naties [van geesten] :
consecreer de naties [van geesten] tegen haar [Mystery-Babylon] ,
laat de koningkrijken van Ararat [begin van wormhole boven eden?]
Minni [heiligdom op dimensionele-as boven eden?] en
Askenaz [Rephaim-vallei boven eden] naar u luisteren , tegen haar [Mystery-Babylon] ;
stel tegen haar een generaal [van de sprinkhanen] aan ,
en laat het paard als de Wachter-sprinkhaan opstijgen [Abaddon – úit eden?] ;
consecreer de naties [van geesten] tegen haar , als de koningen van Medië [Wachters] ,
zijn gouverneurs [jagers?] en al haar ambtenaren [afvallige adm-zielen?] ,
en ieder land van zijn heerschappij ;

 
29
het eden-land kraakt en beeft , en gaat opstijegen tot bóven mystery-Babylon :
and·she-shall-quake the·earth and·she-shall-travail that she-arises on Babylon designs-of
ieue to·to-place-of land-of Babylon to·desolation m·ainfrom·there-is-no one-dwelling
And the land shall tremble and sorrow: for every purpose of the LORD shall be performed
against Babylon, to make the land of Babylon a desolation without an inhabitant 
‘performed’ , H6965 qum ‘to arise, rise, raise, rise, stand up, start to rise, etc’ 627x ;

 • ‘against’ , H5921 al ‘on, above, over, up, upon, etc’ ; connotation as “the height [north]” ;
  last line we keep open the possibility “by the inhabited eye” , since in another chapter
  the eye as the new land is adressed , said to the land “your sons and daughters will
  return to you” [but to keep the message of raising prior , we put it as second option] ;
 • zin context : belangrijk –
  het eden-land , als geheel , zal omhoog stijgen tot ze zich bóven babylon bevindt ;
  denk aan hun wereld-boom , hun land dragend :
  het nieuwe-eden-land zal dus omhoog stijgen bóven dat nu verdonkerde land ;
 • zerubbabel kandelaar : de wat vreemd gevormde kandelaar representeert dit thema –
  waar “de schaal [bovenop de kandelaar]” het nieuwe eden-land bevat [‘is’] ;
 • AIN en cherub-wiel : een aantal zinnen terug werd het wiel (-glgl) van de matrix-berg
  afgenomen : dit cherub-wiel *bevat* nu het nieuwe land eden ,
  en dit wiel is tezelfdertijd “de schaal” bovenop de kandelaar Zerubbabel .
  In een ander hoofdstuk wordt het wiel [het oog] geadresseerd , als “uw zonen en dochters
  zullen van ver komen [deze aarde] en u weer bewonen” ;
 • 2 .  we komen nog terug op de gescheiden cluster die Esau heeft gemaakt van (-ain) ;

“and she – the [eden-] land – shall quake / and she shall travail [writhe] /  +
that=because / she starts to arise (on high) / on=óver / [Mystery-] Babylon / ,
(being) the designs of / IEUE / to=for to place of / the land of / Babylon / to desolation [no name] / ,
from=by the inhabited – eye [cherub-wheel – as the chalice on Zerubbabel] / ;
Dan zal het land beven en pijn lijden ,
want de gedachten van de Heer tegen Babel staan vast,
om van het land van Babel een woestenij te maken , zodat er geen inwoner meer is .

“en (zij,) het [eden-] land zal beven en kronkelen (als geboren wordend) ,
want ze begint omhoog te stijgen (tot) óver [Mystery-] Babylon ,
als het ontwerp van IEUE om (zo) [Mystery-] Babylon desolaat [geen-naam] te maken ,
als het bewoonde oog [cherub-wiel, als schaal van Zerubbabel] ;

 
30-31-32
het opstijgen van het land legt Mystery-Babylon lam :
they-forbear masterful-men-of Babylon to·to-fight-of they-sit in·the·fastnesses
she-is-being-benumbed mastery-of·them they-became to·women they-ravaged
tabernacles-of·her they-are-broken bars-of·her one-being-runner to·to-meet-of
one-being-runner he-is-running and·one-telling to·to-meet-of one-telling
to·to-tell-of to·king-of Babylon that she-is-seized city-of·him from·outmost-parts
and·the·passages they-are-grasped and and·marsh-reeds they-burned in·the·fire
and·mortals-of the·war they-are-flustered
The mighty men of Babylon have forborn to fight, they have remained in [their] holds: 
their might hath failed; they became as women: they have burned her dwellingplaces;
her bars are broken. One post shall run to meet another, and one messenger to meet another, 
to shew the king of Babylon that his city is taken at [one] end. And that the passages are
stopped, and the reeds they have burned with fire, and the men of war are affrighted

 • ‘tabernacles’ H4908 mishkan ‘tabernacle’ 139x ; as the tabernacle in exodus , etc ;
  too close to MESKHEN ‘birthcradle of Osiris’  to can ignore ;
 • ‘bars’ , H1280 beriach ‘bars’ 41x ; there was one ‘bar’ made at the gate in the north
  (when eden was founded , Job 38, page)  ; the famous “bar of Damascus” (also sing.) ;
  Nahum 3 had the line “the woman-people (adamite-originals) , as your enemies which you
  imprison in your midst , will set the bars and gates on fire” (page) ;
 • ‘post’ , H7323 ruts ‘to run’ 103x (ts-term) ; verb ; inversal of tyre ? unclear ;
 • ‘passages’ , H4569 ma’abar ‘fords, passages’ 11x ; from -abar ‘pass over to other dimension’ ,
  here +m-realm ;
 • ‘reeds’ , H98 agam ‘pool, pond, marsh’ 9x ; probably into -gome ‘reeds’ ; also wilderness
  mdbr north) will become a pool ; here as ÁAT’s or the MER-pools ?

“the masterful [cunning] men of – [mystery-] Babylon – stopped – to=as to fight / ,
they sit down / in the strongholds / ;
she – the mastery [sorcery] of them – is being numbed / , they became / to=as women / ,
her tabernacles – (are) on fire / (and) her bars – are broken / ;
the runner / to=for to meet / the runner – (who is) running / and=as the one telling [serpent-way] /   +
to=for to meet / the one telling [serpent-way] – to=for to tell / to the king of / Babylon [Thoth] / ,  +
that – from=as the suburbs [eden-valley, south] – of his city – have been seized / ;
and the passages [to m-realm dimension] / are grasped / ,
and – and=as the pools [of reeds] / (are being) burned / in the fire / :
and the (type-) men of / war / are terrified / ;
De helden van Babel houden op met strijden , zij blijven in de bergvestingen zitten .
Hun macht is opgedroogd , zij zijn als vrouwen geworden .
Men heeft zijn woningen in brand gestoken, zijn grendels zijn stukgebroken .
De ene ijlbode rent de andere ijlbode tegemoet ,
om de koning van Babel bekend te maken dat zijn stad van alle kanten wordt ingenomen,
dat de doorwaadbare plaatsen zijn bezet, dat ze de rietvelden met vuur hebben verbrand
en dat de strijdbare mannen door schrik overmand zijn .

“de sluwe mannen van [mystery-] Babylon zijn opgehouden met strijden ,
ze zitten neer in hun vestingen ;
(zij,) hun sluwheid [toverij] is verdoofd , ze zijn als vrouwen geworden ,
haar [M-Babylon’s] tabernakels staan in brand , (en) haar grendels zijn gebroken ;
de ene ijlbode rent de andere ijlbode tegemoet , als degene die vertelt [serpent-manier]  +
aan de ander om de koning van Babel [Thoth] te vertellen [serpent-manier]  +
dat de buitenwijken [eden-vallei] van zijn stad ingenomen zijn ,
en dat de passages [naar m-realm dimensie] bezet zijn ,
en de meren verbrand worden met vuur —
en de strijdbare mannen zijn verlamd van schrik ;

 
33
that thus he-says ieue hosts Elohim-of ishral daughter-of Babylon as·threshing-site
time-of he-treads·her yet soon and·she-comes time-of the·harvest to·her
For thus saith the LORD of hosts, the God of Israel;
The daughter of Babylon [is] like a threshingfloor, 
[it is] time to thresh her: yet a little while, and the time of her harvest shall come

 • ‘threshfloor’ , H1637 goren ‘threshingfloor’ ; dissolving Tao mixed essence ,
  we had this one in a previous chapter ;

“that=because / thus / he – IEUE of – hosts – , the deity of – Ishral [all eden-souls] says / :
the daughter [nature of produces] of / Babylon / (is) as the threshing site / ,
still – a moment – (and) (it) (is) time / he [site] treads her / ,
and=for (she,) – the time of – the harvest – comes – to=as her / ;
Want zo zegt de Heer van de legermachten , de god van Israël :
de dochter van Babel is als een dorsvloer , het is tijd dat men die aanstampt .
Nog even , dan komt voor haar de oogsttijd .

“want zo zegt IEUE van de legermachten , de godheid van Ishral [alle eden-zielen] :
de dochter [natuur van producten] van [mystery-] Babylon is de dorsvloer [v.essentie] ,
nog even en het is de tijd dat hij [de vloer] haar vertreedt ,
want de tijd komt dat zij geoogst wordt ;

 
34-35
God identificeert zich met ons , tegenover de gevallen engel Thoth :
he-devoured·us he-discomfited·us Nebuchadrezzar king-of Babylon he-put·us vessel-of
emptiness he-swallowed-down·us as·the·monster he-filled paunch-of·him
from·luxuries-of·me he-expelled·us
violence-of·me and·flesh-of·me on Babylon she-is-saying one-dwelling-of tziun
and·blood-of·me to ones-dwelling-of Chaldea she-is-saying Jerusalem
Nebuchadrezzar the king of Babylon hath devoured me, he hath crushed me,
he hath made me an empty vessel, he hath swallowed me up like a dragon,
he hath filled his belly with my delicates, he hath cast me out. 
The violence done to me and to my flesh [be] upon Babylon, shall the inhabitant
of Zion say; and my blood upon the inhabitants of Chaldea, shall Jerusalem say 
‘empty’ , H7385 riyq ‘useless’ 12x ; no further root ; inversal of qer-cluster ?
‘delicates’ , H5730 eden ‘joy, luxuries’ 8x ;
‘cast out’ , H1740 duach ‘to rinse (as to clean)’ 4x ; dach-ah ‘push down, outcasts’ 11x ;
‘flesh’ , H7607 sheer ‘flesh, (blood relative, body)’ 16x , -sher cluster (princes) ,

 • zin context : let op de identificatie (“wij”) ,
  en de juxtapositie met “met mijn (waardevolle zaken)” ;

“Nebuchadnesser [Thoth] – king of – [M-] Babylon – devoured us – (and) damaged us / ,
he put us / (to be) (but) an object of / uselessness / ;
as a (leviathan-) monster –  he swallowed us down / ,
(and) filled / his belly / from=with my [eden-] luxuries / , (and) cast us away / :
the violence to me / and=at my type body / (be) on=upon / [M-] Babylon / ,
shall – the inhabitant of – tsiun – say / ,
and – she – Jerusalem [in eden] -says / :
my blood / (be) to=upon / the inhabitants of / Chaldea [underworld AB] / ;
Nebukadnezar, de koning van Babel, heeft mij verslonden, heeft mij verpletterd ,
hij heeft mij neergezet als een leeg vat .
Hij heeft mij verzwolgen als een zeemonster ,
hij heeft zijn buik gevuld met mijn lekkernijen , hij heeft mij weggespoeld .
Laat het geweld mij en mijn familie aangedaan, komen op Babel,
moet de inwoner van Sion zeggen.
Laat mijn bloed komen op de inwonders van Chaldea, moet Jeruzalem zeggen .

“Nebukadnezar, de koning van Babel, heeft ons (!) verslonden (en) beschadigd ,
hij heeft ons neergezet als een waardeloos object :
als een monster heeft hij ons verzwolgen ,
hij heeft zijn buik gevuld met mijn (!) waardevolle zaken , en ons weggeworpen :
laat het geweld tegen mijn lichaam komen op [Mystery-] Babylon ,
zal de inwoner van [de residentie] tsiun zeggen ;
en Jerusalem [in eden] zegt : laat mijn bloed komen op de inwonders van Chaldea [AB] ;

 
36-37
therefore thus he-says ieue behold·me ! contending contention-of·you and·I-avenge
vengeance-of·you and·I-drain sea-of·her and·I-dry-up fountain-of·her
and·she-becomes Babylon to·mounds habitation-of jackals desolation and·hissing ain
from·there-is-no one-dwelling
Therefore thus saith the LORD; Behold, I will plead thy cause, and take vengeance for thee; 
and I will dry up her sea, and make her springs dry. And Babylon shall become heaps,
a dwellingplace for dragons, an astonishment, and an hissing, without an inhabitant 

 • ‘plead’ , H7378 rib (rub) ‘to contend’ 67x ; raba ‘to mate, to breed’ 3x ; raba ‘square’ 12x ;
  reba ‘fourth part, four sides’ (also of cherubs) 8x ; roba ‘forth’ 2x ;rab-ah ‘multiply’ 230x ;
 • ‘vengeance’ , H5358 naqam ‘vengeance’ 35x ; neqe ‘pure’ 1x ; naq-ah ‘be or make clean’ 44x ;
  nagiy ‘innocent, guiltless, free’ 43x ; (naqab ‘to blaspheme’ , as women who walk in one) ,
 • ‘springs’ , H4726 maqor ‘fountain, to flow’ 18x ; from qiyr ‘side, wall’ 74x Qiyr furnaces H’AT’ ;
  and -m-suffix m-realm ; difficult term because negative when ruled by m-realm
 • ‘mounds’ , H1530 gal ‘a heap, a wave’ 34x ; often “heap of stones”, to cherub-wheel -galgal ;
  tricky – as “dual-essence” (-g)  and deity (-el) ; SHÃ “mountain of sand” ? ;
 • zin context : de ‘onschuld” niet als simpelheid , maar wat Adam verloren heeft ;
  AIN : hier als er-is-geen ;

“therefore / thus / he – IEUE – says / ,
behold-me (just watch me) ! / contending / your [=our] contention / ,
and I avenge / your vengeance [to have innocence] / ,
and=for I drain / her sea [matrix-dimension north] / ,
and I dry up / her fountain [by eden but at their side now?] / ;
and she – [Mystery-] Babylon – becomes / to=as the doubled-(sand)-heap [shã?]   +
(of) desolation [no-name] – and hissing [being despised] /,
(as) the habitation of / the undirected-feminine beasts / from=as there-is-no – one dwelling ;
Daarom, zo zegt de Heer ;
zie, ik ga uw rechtszaak voeren en ik zal zeker wraak voor u nemen.
Ik zal zijn zee droogleggen en zijn bron doen opdrogen .
Babel zal worden tot steenhopen, een verblijfplaats van jakhalzen ,
een verschrikking en aanfluiting , zodat er geen inwoner meer is .

“daarom, zo zegt IEUE :
zie, ik ga uw [=onze] rechtszaak voeren ,
en ik zal (zeker) wraak [om weer Onschuldigheid te verkrijgen] voor u nemen :
ik zal haar zee [als dualisme-dimensie] droogleggen ,
en haar bron [gestolen van eden] doen opdrogen ;
en [Mystery-] Babylon zal worden tot de [dubbele] zand-hoop [ãsh?]   +
van desolatie [geen-naam] en aanfluiting ;
als de verblijfplaats van jakhalzen , want er-is-geen inwoner meer ;.

 
38-39-40
over de geesten :
together as·the·sheltered-lions they-are-roaring they-shake as·whelps-of lions
in·to-be-warm-of·them I-shall-set-out feasts-of·them and·I-make-drunk·them so-that
they-shall-be-joyous and·they-sleep sleep-of eon and·not they-shall-awake averment-of ieue
I-shall-bring-down·them as·butting-lambs to·to-slaughter-of as·rams with he-goats
They shall roar together like lions: they shall yell as lions’ whelps 
In their heat I will make their feasts, and I will make them drunken, that they may rejoice, 
and sleep a perpetual sleep, and not wake, saith the LORD 
I will bring them down like lambs to the slaughter, like rams with he goats
‘roar’ , H7580 shaag ‘roar’ 20x
‘yell’ , H5286 naar ‘growl’ 1x ; naar ‘to shake off (rule)’ (overthrow) 11x ;
‘with (the goats)’ , H5973 im (or Aramaic) ‘with, unto, from between, toward, etc’ ,
“they [spirits] are roaring – together – as the sheltered lions / ,
(for) they (have) shaken-off [eden-rule] – as the whelps of / the lions [matrix rule] / ;
in=but they [spirits] be heated (cham) / :
I shall place / (as?) their feasts / and I make them drunk / ,
so that / they [spirits] shall be joyous / and they sleep / the – forever – sleep (dream-vision) / ,
and nót / they shall wake up / , (being) the declaration of / IEUE / ;
I shall bring them down / as butting-lambs (battering rams) / to=for to be slaughtered / ,
as the rams [mixed nature] – with – the he-goats [behemoth nature] / ;
Tesamen zullen zij brullen als jonge leeuwen , en grommen als leeuwenwelpen .
Als zij verhit zijn , zal ik hun drank voorzetten ;
Ik zal hen dronken maken, zodat zij opspringen van schrik .
Maar zij zullen een eeuwige slaap slapen, zij zullen niet ontwaken, spreekt de Heer .
Ik zal hen afvoeren als lammeren ter slachting , als rammen met bokken .

“tesamen brullen zij [de geesten] als jonge leeuwen ,
want zij hebben [eden-] heerschappij van zich afgeschud   +
als de welpen van de leeuwen [matrix heerschappij] ;
maar zij worden verhit : ik zal hun feesten voorzetten (?) ,
en zal hen dronken [géen toverij meer voor hen] maken ,
zodat zij zich verheugen :
maar zij zullen een eeuwige slaap slapen , en zullen niet ontwaken ,
is de verklaring van IEUE —
Ik zal hen afvoeren als koppige rammen [gemengdheid] ter slachting ,
als rammen [gemengdheid] met de bokken [behemoth-natuur] ;

 
41-42-43
de vernietiging van verschillende constructen :
how ! she-is-seized Sheshach and·she-is-being-grasped praise-of all-of the·earth
how ! she-becomes to·desolation Babylon in·the·nations
he-comes-up on Babylon the·sea in·clamor-of billows-of·him she-is-covered
they-become cities-of·her to·desolation land arid and·gorge land
not he-shall-dwell in·them any-of aish man and·not he-shall-pass in·them son-of adm human
How is Sheshach taken! and how is the praise of the whole earth surprised! 
how is Babylon become an astonishment among the nations! 
The sea is come up upon Babylon: she is covered with the multitude of the waves thereof 
Her cities are a desolation, a dry land, and a wilderness, a land wherein no man dwelleth, 
neither doth [any] son of man pass thereby 

 • ‘seshak’ , H8347 sheshak 2x ; glyph SHESH ? (double sh-pool north) as “the (birds) nest” ;
  shesh ‘linen’ 40x [garment-body] , shesh ‘6’ , matrix-number ;
 • zin context : we doen voorlopig maar een gok als SHESH , zie afbeeldingen ;
  misschien komt het begrip terug in een ander hoofdstuk ;

“how ! / she – Sheshak [SHESH-pool ?] – is seized / ,
and=as the praise of – all – the [matrix-] land – being taken ! / ;
how ! / she – Babylon – becomes – to desolation [no-name] / in=for the nations [spirits] ! / ;
he – the sea [desolate-dimension?] – ascends – upon – [mystery-] Babylon / ,
she is covered – in the roar [multitude of] – of his waves / ;
her cities – become – to (be) desolation / ,
(being now) the withered – land – , and – the land – (being) the darkened plain / :
not – any of / [matrix-type-] man – shall dwell – in them / ,
and – the son of – the adam-type-man – shall – not – pass over [other dimension] – in them / ;
Hoe is Sesach veroverd , de roem van heel de aarde ingenomen !
Hoe is Babel tot een verschrikking geworden onder de volken !
De zee is tegen Babel opgerezen , met een menigte van zijn golven is het bedekt .
Zijn steden zijn tot een woestenij geworden , een dor land, een wildernis ,
Een land waarin niemand woont en waar geen mensenkind doorheen trekt .

“hoe is (zij,) Sheshak [dubbele-Sh-pool?] veroverd ,
ingenomen als de roem van heel het [matrix-] land ! ;
hoe is [mystery-] Babylon tot een desolatie [geen-naam] geworden   +
voor de naties [geesten] ;
(hij,) de zee [desolate-dimensie?] rijst op over [mystery-] Babylon ,
ze is bedekt door zijn veelheid van golven ;
haar steden worden desolaat [geen-naam] ,
(als nu) het verdorde land , en het land als het verdonkerde plateau :
geen enkele [matrix-type-] man zal er wonen ,
en de zoon van [het type-] adam-man   +
zal niet oversteken [naar andere dimensie] naar hen [de landen] ; 

 
44
and·I-visit on Bel in·Babylon and·I-bring-forth thing-swallowed-up-of·him
from·mouth-of·him and·not they-shall-stream to·him further nations
even wall-of Babylon she-falls
And I will punish Bel in Babylon, and I will bring forth out of his mouth that which he
hath swallowed up: and the nations shall not flow together any more unto him:
yea, the wall of Babylon shall fall
‘yea’ , H1571 gam , very miscellaneous ; we chose ‘indeed’

 • ‘swallowed’ , H1105 bela ‘devour’ 1x and here ‘that what he has swallowed’ ;
  bala ‘swallowed’ 49x ; root -bal “no,none” (many) ; -bal ‘wear down (saints)’ 1x ;
  bal-ah ‘become old, wear out’ 17x ; most likely “solarplane+deity” ;
  same as Greek Kronos [Saturn] swallowing the stone – as this earth ?
 • zin context : ook dit construct is (nog) lastig duiden –
  de Griekse Kronos [Saturn] slikte een steen door – als de eden-hoeksteen ?
  of misschien “deze aarde”, omdat de steen omwikkeld was met een doek
  [als de atmosfeer] ? ; hij braakte het ook weer uit :
  als deze aarde nu in hun dimensie ? ; Saturn hier als Hathor ;

“and=for I visit / on=upon / Bel [Hathor?] / in [mystery-] Babylon / ,
and I bring forth / the thing [eden-tile ?] swallowed-up by him / from his mouth [gate] / ,
and nót / the nations [of spirits] – shall flow – to him – anymore / ,
even=indeed / she – the [dimensional-] wall of – [mystery-] Babylon / falls / ;
Ik zal Bel in Babel straffen , ik zal wat hij verzwolgen heeft, uit zijn mond halen .
De heidenvolken zullen niet meer naar hem toestromen .
Zelfs de muur van Babel is gevallen ! 

“want ik bezoek [om te straffen] Bel [Hathor?] in [mystery-] Babylon ,
en ik breng tevoorschijn dat [aardse-atmosfeer?] wat hij verzwolgen heeft   +
met zijn mond [dimensionele-poort ; SBA?] ;
zeker zal de [dimensionele-] muur van [mystery-] Babylon vallen ;

 
45-46
terug naar deze aarde : het report , en een jaar ná het report :
come-forth-you ! from·midst-of·her people-of·me and·escape-you ! man soul-of·him
from·heat-of anger-of ieue and·lest he-is-being-tender heart-of·you and·you-are-fearing
in·the·report the·one-being-heard in·the·land and·he-comes in·the·year shmoe the·report
and·after·him in·the·year the·report and·violence in·the·land
and·one-ruling on one-ruling
My people, go ye out of the midst of her,
and deliver ye every man his soul from the fierce anger of the LORD 
And lest your heart faint, and ye fear for the rumour that shall be heard in the land; 
a rumour shall both come [one] year, and after that in [another] year [shall come] a rumour, 
and violence in the land, ruler against ruler 
‘lest’ , H6435 pen ‘or, otherwise, lest, or else, perhaps’ ,
‘faint’ H7401 rakak ‘tender (to heart) , softer (then oil) ; also negative’ ;

 • ‘fear’ , H3372 yare ‘fear’,  as in ‘man fearing angels’ , angels saying ‘do not fear’ ;
  with colour of “healthy respect for” ;
  this “next year” very probable the same “year” as “the year of a hireling” , Is.21 (page) ;
 • zin context : het ‘volgende jaar’ klinkt hetzelfde als “het jaar van de huurling”, Jesaja 21 ;
  deze zin moet per context geadresseerd zijn aan de kandidaten voor de 144,000 ;
  nu zijn het niét slechts “geruchten van oorlogen” meer ;

“go-out-you ! / people of me – from=out of her [earth’s] midst , /
and escape-you ! / man – his adamite-soul /   +
from the heat [burning] of / the anger [nostril] of / IEUE / :
and=for perhaps – your heart – (is) softened [tender to understand] / ,  +
and you (will be) fearing [=respecting] / in=as the report (tiding) / ,
(being) the one heared / in the land [(on) this earth] / :
and=for – in the year – the report – comes / ,  +
and – in=as the year  – áfter – the report (will be) – and=as the violence (cham) / in the land / ,
and=as of ruler / on=against / ruler / ;
Ga weg uit zijn midden, mijn volk,
laat ieder zijn leven redden vanwege de brandende toorn van de Heer .
Anders zal uw hart week worden en zult u bevreesd worden door het bericht
dat in het land gehoord zal worden .
Want er zal een bericht komen in het ene jaar en daarna een bericht in een ander jaar ,
en geweld in het land , heerser tegen heerser .

“ga weg uit haar [deze aarde] midden , mijn mensen [kandidaten voor de 144] ,
en laat iedere man zijn adam-ziel redden van de brandende toorn [nostril] van IEUE :
want misschien zal uw hart zacht zijn [om te begrijpen] ,
en zult u het report vrezen [respecteren] ,
als het report dat gehoord wordt in het land [(op) deze aarde] :
want in het jaar dat het report komt ,
en in het jaar ná het report zal er geweld in het land [aarde] zijn ,  +
van heerser tegen heerser ;

 
47-48-49
mystery-Babylon heeft onze Originelen verwoest – en nu haar eigen beelden :
therefore behold ! days ones-coming and·I-visit on carvings-of Babylon
and·all-of land-of·her she-shall-be-ashamed and·all-of ones-wounded-of·her they-shall-fall
in·midst-of·her and·they-are-jubilant over Babylon heavens and·earth and·all which in·them
that from·north he-shall-come to·her the·ones-devastating averment-of ieue
moreover Babylon to·to-fall-of ones-wounded-of ishral even for·Babylon they-fell
ones-wounded-of all-of the·earth
Therefore, behold, the days come, that I will do judgment upon the graven images of Babylon: 
and her whole land shall be confounded, and all her slain shall fall in the midst of her. 
Then the heaven and the earth, and all that [is] therein, shall sing for Babylon: 
for the spoilers shall come unto her from the north, saith the LORD. As Babylon [hath caused]
the slain of Israel to fall, so at Babylon shall fall the slain of all the earth.

 • ‘sing’ , H7442 ranan ‘joy, shout of joy’ 54x ; also used by the stars (spirits) who sang”, Job 38 ;
  still with root ra- ‘evil’ , as not quite being an eden-term (for joy) , but still as Mixture ;
 • zin context : mystery-Babylon heeft dus niet allen onze Originelen verslagen ,
  maar nu worden ze gedwongen ook hun eigen gegraveerde-beelden te vernietigen –
  de laatsten zijn natuurlijk ‘de mensheid op aarde’ als deze lichamen ;
 • 2 .  de “hemel en het land” moeten of eden zijn , of de Hemel –
  zij juichen natuurlijk niet over de verwoesting van mensen maar over mystery-Babylon :
  omdat ze gedwongen wordt om haar eigen aarde aan te vallen ;

“therefore / , behold ! / the days – (are) coming / and I visit (to judge) /  +
upon / the graven images (Pteh’) of / [mystery-] Babylon / ,
and all – her land [of m-Babylon] – shall be ashamed [inv.w-course] / ,
and=for all / her slain / shall fall [on earth] / in her midst / ;
and – the sky – and the earth – and all – which – (is) in them /  +
are jubilant – over – [mystery-] Babylon / :
that=because / from the north / shall come – the devastating ones [spirits] – to=on her [earth] / ,
(being) the declaration of / IEUE / ;
alike / to=by – [mystery-] Babylon – to fall – the slain ones of – Ishral [ad-Originals] / ,
also / for=as Babylon [earth] / the slain – fell – of – all – the land [this earth] ;
Daarom zie , er komen dagen dat ik de beelden van Babel zal straffen .
Heel zijn land zal beschaamd worden , en in zijn midden zullen al zijn gesneuvelden liggen.
Hemel en aarde en al wat daarin is , zullen juichen over Babel ,
want vanuit het noorden zullen de verwoesters eropaf komen , spreekt de Heer .
Zoals Babel geweest is tot een val voor de dodelijk gewonden van Israël ,
Zo zullen in Babel de dodelijk gewonden van heel de aarde vallen .

“daarom zie , de dagen komen   +
dat ik de gegraveerde-beelden [als mensen] van [Mystery-] Babylon zal straffen ,
en heel haar [Mystery-Babylon’s] land [deze aarde] zal beschaamd worden ,
want al haar gesneuvelden zullen in haar midden [op aarde] vallen ;
en hemel en het land [eden?] en al wat daarin is , zullen juichen over [Mystery-] Babylon ,
want vanuit het noorden zullen de verwoesters [geesten] op haar [aarde] af komen ,
is de verklaring van IEUE :
zoals door [Mystery-] Babylon de verslagenen van Ishral [ad-Originelen] vallen ,
zullen ook door [Mystery-] Babylon de verslagenen van heel het land [aarde] vallen ;

 
50
de miljoenen adam-zielen op de nu donkere aarde moeten óok op weg naar eden :
ones-delivered from·sword  go-you ! must-not-be you-are-staying
remember-you ! from·afar ieue and·Jerusalem she-shall-come-up on heart-of·you
Ye that have escaped the sword, go away, stand not still: remember the LORD afar off, 
and let Jerusalem come into your mind

 • zin context : waar in het eerste gedeelte van dit hoofdstuk de 144 werden aangesproken ,
  mogen hier de miljoenen adam-zielen bedoeld worden [als Jakob] ,
  die zich immers óok moeten gaan herinneren dat ze “op weg naar eden” moeten ,
  net als wij dat nu doen [en de “eersten” die zich dat herinneren zijn als de ontsnapte
  man uit Jeruzalem die bij Ezechiel -144- aankwam om te zeggen “dat Jeruzalem
  (als deze aarde) gevallen was”, zie index] ;

“walk-you ! / the ones [millions of ad-souls] delivered – from the sword / ,
(it) must nót be / (that) you are staying [in this earth] / ,
remember-you ! / IEUE – from (being) far-away [being on this earth] / ,
and – she – Jerusalem [in eden] – will come up / on=in / your heart / ;  +
U die ontkomen bent aan het zwaard , ga op weg, blijf niet staan .
Denk vanuit verre landen aan de Heer,
laat de gedachte aan Jeruzalem opkomen in uw hart .

“u [miljoenen adam-zielen] als degenen die ontkomen zijn aan het zwaard ,
ga op weg :
het moet niet zijn dat u blijft [op deze nu verdonkerde aarde] ,
herinnert u zich , ver-weg-zijnde [op aarde] , aan IEUE ,
en Jeruzalem [in eden] zal opkomen in uw hart ;

 
51
we-are-ashamed that we-heard reproach she-covers confounding faces-of·us
that they-entered alien-ones on sanctuaries-of house-of ieue
We are confounded, because we have heard reproach: shame hath covered our faces: 
for strangers are come into the sanctuaries of the LORD’S house 

 • ‘ashamed’ , H954 bosh ‘ashamed’ ; used in eden as “(and they were not) ashamed”,
  we gather the term here as inversal of Watercourse ;
 • zin context : nu veertig verzen verder moet dit over de miljoenen adam-zielen gaan ;
  ook omdat de vólgende zin het “verberg u een tijd , mijn mensen !” behandeld –
  het “horen” in deze zin “moet door iets veroorzaakt worden” (?)  ;

“we are ashamed / that=because / we heared [by finding the report?] / the reproach / ,
she – the dishonour – covers – our face / ,
that=because / the alien ones [spirits] – entered – on=upon  +
the sanctuaries of / the house of / IEUE [in inner-court, eden] / ;
Zeg dan maar : wij zijn beschaamd geworden, want wij hebben smaad gehoord ,
het schaamrood heeft ons gezicht bedekt ,
want vreemden zijn gekomen op de heilige plaatsen van het huis van de Heer .

“[de vele adm-zielen zeggen:]
we zijn beschaamd want we hebben de smaad gehoord [door het report te vinden?] ,
en het schaamrood bedekt ons gezicht –
want vreemden [=geesten] zijn de heiligdommen  +
van het huis van IEUE [binnenhof, eden] binnengevallen ;

 
52
tijdens de tocht van de zielen naar eden wordt mystery-Babylon aangepakt :
therefore behold ! days ones-coming averment-of ieue and·I-visit on carvings-of·her
and·in·all-of land-of·her he-shall-groan one-wounded
Wherefore, behold, the days come, saith the LORD, that I will do judgment upon
her graven images: and through all her land the wounded shall groan 

 • zin context : dit moet het gedeelte zijn , waarvan een vorig hoofdstuk schreef
  “verberg u een tijdje in de rots [buiten-hof]” ; wanneer niet alleen Babylon
  geoordeeld wordt [dit hoofdstuk] maar ook Adam [zie index] ;

therefore / behold ! / , the days / (are) coming / , (being) the declaration of / IEUE / ,
and=as I (will) visit (to judge) / on=upon / her [m-Babylon’s] graven images [by Pteh’] / ,
and in all of / her land / the slain – shall groan / ;
Daarom zie, er komen dagen, spreekt de Heer ,
dat ik zijn beelden zal straffen, en de dodelijk gewonden zullen kermen in zijn land .

“daarom zie , de dagen komen , is de verklaring van IEUE ,
dat ik haar [m-Babylon’s] graveringen [bij Pteh’] zal bezoeken [om te oordelen] ,
en in heel haar land zullen de dodelijk gewonden kermen ;

 
53-54
that she-is-ascending Babylon the·heavens and·that she-is-fortressing height-of
strength-of·her from·with·me they-shall-come ones-devastating to·her averment-of ieue
sound-of outcry from·Babylon and·breaking great from·land-of Chaldea
Though Babylon should mount up to heaven, and though she should fortify the height
of her strength, [yet] from me shall spoilers come unto her, saith the LORD 
A sound of a cry [cometh] from Babylon, and great destruction from the land of the Chaldeans

 • ‘destruction’, H7667 sheber ‘proper: a fracture’ 44x ; breaking, broken, destruction, etc ;
  rather unusual because w-course related [not the common -shdd]  ;
  hinting at “the eden-waters” in next line being these ,
 • zin context : de onderwereld als vlak boven het verdonkerde land eden ;
  zie ‘afbeeldingen’ als AB , cauldron ;
  (nog) niet helemaal duidelijk is hoe zich dit verhoudt met ‘Assyrië’,
  wellicht als onderdeel ván Assyrië – er zijn daar meerdere gebieden ;
 • 2 .  gekopieërde troon van adam-zielen – als (-rm) Raamah ; glyph Isis , ÁST ;

“that=because – (she) [mystery-] Babylon – (has been) ascending (to) – the skies [north] / ,
and that=because – she (has been) fortifying – the height [new-ad-throne] of / her strength / ,
from=through me / the devastators [eden-waters] – shall come / to her / ,
(being) the declaration of / IEUE / :
(causing) the sound of / outcry / from [mystery-] Babylon / ,  +
and=for – the great – destruction – from the land of – Chaldea [underworld AB] / ;
Al klom Babel op naar de hemel , en al versterkte het de hoogte van zijn vesting ,
toch zullen van mij uit verwoesters erover komen , spreekt de Heer .
Hoor , geschreeuw uit Babel , een grote ramp vanuit het land van de Chaldeeën .

“want [Mystery-] Babylon is opgestegen naar de hemel [in het noorden] ,
en heeft haar hoogte [gekopieërde troon, noorden] als haar sterkte verstevigd ;
door mij zullen de verwoesters [=wateren] over haar komen , is de verklaring van IEUE :
een groot geschreeuw door [Mystery-] Babylon veroorzakend ,
want een grote vernietiging komt uit het land Chaldea [onderwereld AB, boven eden] ;

 
55-56-57
that devastating ieue Babylon and·he-destroys from·her voice loud
and·they-clamor billows-of·them as·waters many-ones he-is-given tumult-of voice-of·them
that he-comes on·her on Babylon one-devastating and·they-are-seized masterful-men-of·her
she-is-cracked bows-of·them that El-of requitals ieue to-repay he-shall-repay
and·I-make-drunk chiefs-of·her and·wise-men-of·her viceroys-of·her and·prefects-of·her and·masterful-men-of·her and·they-sleep sleep-of eon and·not they-shall-awake
averment-of the·king ieue-of hosts name-of·him
Because the LORD hath spoiled Babylon, and destroyed out of her the great voice; 
when her waves do roar like great waters, a noise of their voice is uttered: 
Because the spoiler is come upon her, [even] upon Babylon, and her mighty men are taken, 
every one of their bows is broken: for the LORD God of recompences shall surely requite 
And I will make drunk her princes, and her wise [men], her captains, and her rulers,
and her mighty men: and they shall sleep a perpetual sleep, and not wake, saith the King,
whose name [is] the LORD of hosts 
‘recompense’ , H1578 gemul-ah ‘deed, reward, recompense’ 3x ; gemul ‘recompense’ 17x ;

 • zin context : hoewel mystery-Babylon zat áan vele [eden-] wateren ,
  heeft ze “de eden-natuur” ván die stromen aangepast , opdat zij ze kon gebruiken –
  nu blijkt dat de echte eden-natuur van die wateren haar zullen vernietigen
  [vergelijk hoe ze het licht van eden ook eerst “af moeten koelen” om te gebruiken] ,
  zie ook het hoofdstuk “droom-visioen” waarin dezelfde diepe slaap beschreven is ;
 • 2 .  die slaap duurt tijdens het Interval – dus niet ‘voor eeuwig’ ;
 • 3 .  de “leeuw-poort” is hun tegenhanger van de eden-poort ;
  de eden-poort “sprak in de m-realm in het noorden” maar de geesten “haatten de poort ,
  omdat het onberispelijk sprak [de goede richting]” , zie ander hoofdstuk ;
  deze matrix-poort als de dubbele glyph R-R-TÁ [‘leeuw’ en ‘spraak’] ;

“that=because / IEUE – (is) devastating / Babylon / ,
and he destroys / from=as her – loud – voice [matrix-lion-gate] / :
and=by – the waves – to roar – as – many – [eden-] waters / ,
the noise of their – sound – is (being) given / ;
that=because- the one devastating – comes – onto her / , on=upon – [mystery-] Babylon / ,
and – her masterful [sorcery] men – are seized / , their bows – is=are broken / ,
that=because / the deity of – recompenses (against papyrus) (is) IEUE / :
to repay – he shall repay / :
and=for I make drunk / her princes / and her advisors / ,
(and) her captains / and her rulers / and her masterful [sorcery] men / ;
and they sleep / the sleep of / a long timeframe / and nót / they shall wake / ,
(being) the declaration of / the [real] king / (whose) name (is) – IEUE of – hosts / ;
Want de Heer is Babel aan het verwoesten en hij zal het grote geluid eruit doen vergaan ;
want hun golven zullen bruisen als machtige wateren , hun gebruis zal klinken .
Want de verwoester zal erover komen, over Babel,
en zijn helden zullen gevangen worden genomen , hun bogen zijn gebroken ,
want de Heer is een God van vergeldingen, hij zal het hem zeker vergelden .
Ik zal zijn vorsten, zijn wijzen, zijn landvoogden,
zijn machthebbers en zijn helden dronken maken ,
en zij zullen een eeuwige slaap slapen en niet ontwaken , spreekt de koning ,
van wie de naam de Heer van de legermachten is .

“want IEUE ruïneert [mystery-] Babylon ,
en vernietigt haar luide stem [matrix-leeuw-poort] :
door de brullende golven van de vele [eden-] wateren ,
het gebruis als hun geluid wordt gegeven ;
want de verwoester komt naar haar , over [mystery-] Babylon ,
en haar sluwe mannen zijn gegrepen , hun bogen gebroken ,
want de godheid van vergelding is IEUE – hij zal (zeker) vergelden [voor eden-vrede] :
want ik maak haar prinsen en gouverneurs dronken [géen toverij meer] ,
en haar kapiteins en haar heersers en haar sluwe mannen –
en zij zullen de slaap van een lange tijd slapen en niet wakker worden ;
is de verklaring van de [echte] koning wiens naam IEUE van de legermachten is ;

 
58
thus he-says ieue hosts walls-of Babylon the·broad to-be-denuded she-shall-be-denuded
and·gates-of·her the·lofty-ones in·the·fire they-shall-be-ravaged
and·they-shall-labor peoples in·quota-of nought and·folkstems in·quota-of fire and·they-faint
Thus saith the LORD of hosts; The broad walls of Babylon shall be utterly broken,
and her high gates shall be burned with fire; and the people shall labour in vain,
and the folk in the fire, and they shall be weary 

 • ‘broad’ H7342 rachab ; context as “dimensionally wide, spacious” ;
  since Rachab was living upon the wall , this ‘spacious’ likely not refers to Babylon itself ;
  glyph USEKH as “the broad hall” shown with defensed-hebrew-H glyph ;
 • zin context : deze poorten , meervoud , zijn andere dan de leeuw-poort ;
  een goede kandidaat zijn de 21 SBKHT poorten [rond hun grote schaal NEB] ;
  in principe om de regio van ons huidige ‘zonnestelsel’ te maken [-B]
  [van SEB+jackal , “the jackal to make the solarplane (via adamite-soul)”]  ;
  ‘(in quota of)’ , H1767 day ‘enough, able, according to, after’ ;

“thus / he – IEUE of – hosts – says / :
the dimensionally-wide – walls [Cham-related] of – [mystery-] Babylon /   +
to=as to be stripped-down – she shall be stripped-down / ,
and her – lofty – [star-] gates [sbkht?] / shall be set – in=on fire / ;
and the peoples [spirits] / shall work / in=as according to – vanity / ,
and the bloodline-people / and=as they faint – in=as according to – fire / ;
Zo zegt de Heer van de legermachten :
de brede muur van Babel zal zeker geslecht worden ,
en zijn hoge poorten zullen met vuur aangestoken worden .
Zo hebben de volken zich voor niets moe gemaakt ,
de natiën voor vuur – en zij zijn afgemat .

“zo zegt IEUE van de legermachten :
de [dimensioneel-] brede muur van [mystery-] Babylon zal (zeker) geslecht worden ,
en haar trotse poorten [sbkht?] zullen in brand worden gezet ;
en de mensen [=geesten] zullen zullen voor niets werken ,
en de [andere-] bloedlijn-mensen zullen afgemat zijn vanwege het vuur ;

 
59
de conclusie van al het bovenstaande als symboliek uitgespeeld in het aardse Babel :
the·word which he-instructed Jeremiah the·prophet Seraiah son-of Neriah son-of Maaseiah
in·to-go-of·him with Zedekiah king-of Judah Babylon in·year-of the·fourth to·to-reign-of·him
and·Seraiah chief-of resting-place
The word which Jeremiah the prophet commanded Seraiah the son of Neriah,
the son of Maaseiah, when he went with Zedekiah the king of Judah into Babylon
in the fourth year of his reign. And [this] Seraiah [was] a quiet prince 

 • ‘seraiah’ ,H8304 sherayah 20x ; [as a secretary or  scribe] , a scribe-priest (2Sam.) ;
  8280 shar-ah ‘contend, strive’ 2x said of Jacob fighting Esau’s deity ; [today used by the
  sekte to denote exact the false striving] ; shara ‘extend, stretch out (physical)’ 3x ;
  shar ‘prince’ many ; into -shor ‘gate’ ; 8297 Sharay , wife of abraham ; here +ah (thing of) ,
  as Akk. queen to prince -shar ; suggesting strongly that “the master-prince” (shar+yah)
  as representing the 144,000 , since secretary/scribe ;
 • ‘neriah’ H5374 neriy-yah 10x ; ner ‘lamps’ 48x ; son of -Machseyah [from ‘shelter, refuge’] ;
  into -naar ‘growl’ 1x ; naar ‘shake off (rule)’ 11x ; -naar ‘young man’ 240x ; naar-ah ‘girl,
  damsel’ 62x ; niyr ‘freshly till, break up soil’ 2x +4x ; ner ‘lamps’ ,  the master-tiller ;
  the -yah either as ‘lord’ or ‘sweep-away (sheol)’ ;
 • ‘maaseiah’ , H4271 machsey-ah 2x ; machseh ‘refuge,shelter’ 20x ; from -chas-ah ‘refuge’ 37x ;
 • ‘quiet’ ,H4496 menuch-ah ‘resting (place)’ 22x ; nach-ah ‘to station, to lead’ 38x ,
  yet same as Noach + m-realm ; we had the term in Is.28 (page) , where the restingplace
  was “to read scripture the right way , in order to know what is going on and what to do”,
 • zin context : de namen en de “zoon van” worden altijd gebruikt als beschrijvingen ;
  terugredenerend is “de schuilplaats”[de schrift te begrijpen] de vader van “de 144,000” ,
  vergelijk Jes. 28 [index] waar dit begrijpen rust geeft – als de terugkeer naar eden ;
  en de 144,000 zijn de “belangrijkste prins”  [bijv. in tegenstelling tot de prins Adam] ;
  we moesten het laten volgen door vraagtekens omdat de kleur mag afwijken ;
 • 2 .  Zedekiah laten we even buiten beschouwing –
  in een ander hoofdstuk wordt gesteld “hoe de koning van Babylon [als Thoth]
  de adam-ziel van ons probeert te verslinden” ; dat hoofdstuk wordt nog gepost ;

“the word [or: concept] [in the right order] / which / Jeremiah – the prophet   +
instructed / (to) Seraiah [the master-prince as 144 ?] / ,
the son of / Neriah [master of the young men ?] / , the son of /  Maaseiah [the refuge ?] / ,
in=when he goes / with / Zedekiah / king of / Judah / (to) Babel [on earth] /   +
in the – fourth – year / to=of his rule / ;
and Seraiah / (was) the prince of / the resting-place [to lead to m-realm] / ;
Het woord dat de profeet Jeremia als opdracht gaf aan Seraja, de zoon van Neria,
de zoon van Machseja, toen deze vanwege Zedekia, de koning van Juda, naar Babel ging,
in het vierde jaar van zijn regering. Seraja nu was kwartiermeester.

“het woord [of: concept] [in de goede richting] ,
welke de profeet Jeremia als opdracht gaf aan Seraja [meester-prins als 144 ?] ,
de zoon van Neriah [meester van de jonge mannen als 144 ?] ,
de zoon van Maaseiah [de schuilplaats ?] ;
toen deze met Zedekiah de koning van Judah naar Babel [op deze aarde] ging ,
in het vierde jaar van zijn [Zedekiah’s] regering ;
en Seraja was de prins van de schuilplaats [‘door de Schrift te begrijpen’] ;

 
60-61

and·he-is-writing Jeremiah all-of the·evil which she-shall-come to Babylon to scroll one
all-of the·words the·these the·ones-being-written to Babylon and·he-is-saying Jeremiah to
Seraiah as·to-come-of·you Babylon and·you-see and·you-read all-of the·words the·these
So Jeremiah wrote in a book all the evil that should come upon Babylon, 
[even] all these words that are written against Babylon. And Jeremiah said to Seraiah,
When thou comest to Babylon, and shalt see, and shalt read all these words 
“and – Jeremiah – is writing / all / the evil (rã) /  +
which / shall come / to=upon / Babylon / to=on / one / scroll (sphr) / ,
(being) all / these – words (in the right direction) / written / to=against / [mystery-] Babylon / ;
and / Jeremiah / is saying / to / Seraiah : / as=when you come=enter / Babylon / ,
and you see / and=for to read / all / these – words [in right direction] / ,  +
En Jeremia schreef al het onheil dat over Babel zou komen op een boekrol ,
al deze woorden die geschreven zijn tegen Babel . En Jeremia zei tegen Seraja :
zodra u in Babel komt, zult u het bezien en al deze woorden voorlezen,

“en Jeremia schrijft al het onheil dat over Babylon zal komen op éen boekrol ,
(als) al deze woorden [in goede richting] , geschreven tegen [mystery-] Babylon ;
en Jeremia zegt tegen Seraja :
zodra u in [de aardse stad] Babel komt ,
en u ziet om al deze woorden [in goede richting] voor te lezen ,    +

 
62
and·you-say ieue you you-spoke to the·place the·this to·to-cut-off-of·him
to·so-as-not to-become-of in·him one-dwelling l·m·adm to·from·human and·unto beast
that desolations-of eon she-shall-become  
Then shalt thou say, O LORD, thou hast spoken against this place, to cut it off,
that none shall remain in it, neither man nor beast, but that it shall be desolate for ever 

 • zin context : de “hij” is de plaats , terwijl “het spirituele karakter [als Babylon] een “zij” is,
  hier het type eden-mens als (adm)  ;

“and you say : / IEUE / ,
you spoke [in the right direction] / to=against / this – place / to=for it (to be) cut off / :
to so-as-not=to prevent / to become – the dwelling – in him   +
from=by the [type-] adm-human / and unto=for / the beast / ;
that=because / she [Mystery-Babylon] shall become – desolations [no-name] – for ever / ;
en zeggen: HEERE, U hebt Zelf over deze plaats gesproken dat U hem zult uitroeien,
zodat er geen inwoner meer in is, van mens tot dier,
maar dat hij zal worden tot eeuwige woestenijen.

“en u zegt : IEUE , u heeft over deze plaats gesproken [in goede richting]  +
dat hij afgesneden zal worden :
om te voorkomen dat de [type-] adm-mens en het dier in hem zouden wonen ,
want zij [mystery—Babylon] zal voor altijd desolaat [geen-naam] worden ;

 
63-64
and·he-becomes as to-finish-of·you to·to-read-of the·scroll the·this
you-shall-tie on·him stone and·you-fling·him to midst-of Euphrates
and·you-say as·thus she-shall-drown Babylon and·not she-shall-rise from·faces-of the·evil
which I bringing on·her and·they-faint unto hither words-of Jeremiah
And it shall be, when thou hast made an end of reading this book, 
[that] thou shalt bind a stone to it, and cast it into the midst of Euphrates 
Thus shall Babylon sink, and shall not rise from the evil that I will bring upon her: 
and they shall be weary. Thus far [are] the words of Jeremiah 

 • ‘weary’ , H3286 yaeph ‘faint, become weary’ 10x ; as eden-term not to be used fór Babylon ,
  besides it contradicts the total annihilation ; we think this term was chosen because
  this chapter does , or even , as redacted , the entire book of Jeremiah ;

“and it becomes (to pass) / as=when you finish / to=of to read / this – scroll (sphr) / ,
you shall tie – a stone – onto it / ,
and you fling it / in the midst of / the Euphrates [dimensional border] / ,
and you say : / as thus / she – Babylon – shall drown / ,
and=for nót / she shall rise (on high) /   +
from facing / the evil (rã) / which / I / (am) (causing) to bring / on=upon her / ;
[and – the words (in right order) – of Jeremiah – (fade-out) – unto – here] .
Dan zal het gebeuren, zodra u het voorlezen van deze boekrol beëindigt ,
dat u daaraan een steen zult binden en hem midden in de Eufraat zult werpen .
Dan moet u zeggen : zo zal Babel wegzinken en niet meer boven komen ,
vanwege het onheil dat Ik erover zal brengen . En zij zullen afgemat zijn .
Tot zover de woorden van Jeremia .

“en het zal gebeuren , zodra u het voorlezen van de boekrol beëindigt ,
u daaraan een steen zult binden   +
en het in het midden van de Euphraat [dimensionele-grens] zult werpen ;
en u zegt : zo zal [mystery-] Babylon zinken ,
want ze zal niet (meer) oprijzen [naar de hoogte]  +
vanwege het kwaad dat ik over haar laat brengen .”
[en de woorden (in de goede richting) van Jeremia eindigen hier] .    

 


 

 

many waters context :
as glyph MEH’-Ã, to right ; “(the cubit) by eden-willpower / to fill (the north)”;
khemenu
glglth