Jes.13: Mystery-Babylon valt
als de zonen op gaan staan :
het oordeel aangezegd
(+de Meden : elite-troepen) (1)
(eindtijd – goed leesbaar)
[2020]

  chapter context :
new 2020 series ,
better readable English sections now ,
as brown coloured in bold / non-bold ;
new theme : Mystery-Babylon ;
after previous chapter 12 closed the
theme of the eden-tree ;
chapter starts with the 144,000 leaving
this earth – to indicate the timeframe ,
but also to show the theme is the other realm ;
Medes :
spirits as elite-troops having an eden-covering ,
the ‘21 days’ in Daniel is because of them ;
in Rg-veda as ‘maruts’ , and compare Pittman’s
description (see ‘annex’ index) ;

note :
improved version of original (updated) posting ,
not much has changed but streamlined ;

 

Hoofdstuk context :
…. onderwerp : nieuw thema :
vorig hoofdstuk 12 sloot het “eden-boom thema” af ,
hier geven de eerste paar zinnen (over de zonen) niet slechts een tijdsbestek aan ,
maar wordt ook gebruikt om te laten zien dat ‘Babel’ over de ANDERE werkelijkheid gaat ;

 

de Meden :
… geesten als “hun elite-troepen”, die een eden-bedekking (omhilsel) hebben ,
En de “21 dagen” in het boek Daniel is vanwége hen ;
In Rg-veda beschreven als ‘de maruts’, en zie Pittman’s reis (in ‘annex’ index) ;

 
opmerking #2 :
verbeterde versie van eerste (updated) post ,
niet veel veranderd maar gestroomlijnd ;

 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

Jesaja 13

1-2-3
… introductie : Mystery-Babylon vernietigd wanneer de 144,000 zonen weggaan :
load-of Babylon which he-perceived Isaiah son-of Amoz on mountain ridge
lift-up-you ! banner raise-high-you ! voice to·them wave-you ! hand and·they-shall-enter
portals-of patrons I I-instructed to·ones-being-hallowed-of·me moreover I-called
masterful-men-of·me for·anger-of·me joyous-ones-of pomp-of·me
The burden of Babylon, which Isaiah the son of Amoz did see. Lift ye up a banner upon
the high mountain, exalt the voice unto them, shake the hand, that they may go into
the gates of the nobles. I have commanded my sanctified ones,
I have also called my mighty ones for mine anger, [even] them that rejoice in my highness.
‘nobles’, H5081 nadib ‘willing, voluntary, nobles, princes’; -nadab ‘freewill (offering) , etc’ ;

 • context : .. Mystery-Babylon is destroyed when the 144,000 sons start out :
  … the short previous praise-chapter 12
  indicates that the “eden tree theme” is closed ;
  here , the first couple of lines are used to show a new theme in the other reality ;
  2) remarks :
  … the “vision” usually denotes a future event ;
  we used the term “flag” here instead of ‘banner’ (-ns) as to not confuse with the tree ;
  though in another chapter “the sons are called to blow the trumpet and raise the flag” ,
  that must fóllow upon this event described here , for God is , ofcourse , always inciting ;

line ,
“ the burden (as) – [=Mystery Babylon] ,   +             [=’a burden’ = unresolved problem’]
which – Isaiah – the son of – Amoz – saw (in a vision) :
lift up you ! [=’angels’] – the (eden-) flag – upon – the mountain – ridges [=’in other realm’] ,
and arise – (your) voice – to them ,            [=’to the 144,000 who are on earth still’]
and wave – the hand ,             [=’to direct, invite’]
and=so – the volunteers – (will) enter – the (dimensional-) portal ,
[+for] I – (will) instruct – the ones (having been) sanctified by me ;
indeed , I called – my masterful-men [=’my skilled ones’] – (to execute) my anger [‘nostril’] ,
[+as] the ones (who) rejoice – (in) my splendour ;

(De ondergang van Babel)
De last over Babel, die Jesaja, de zoon van Amoz, gezien heeft .
Hef op een kale berg een banier omhoog, verhef uw stem tegen hen ,
wenk met de hand, zodat zij binnentrekken door de poorten van de edelen .
Ik heb opdracht gegeven aan mijn geheiligden ; ook heb ik opgeroepen om mijn toorn
uit te voeren – zij die uitgelaten zijn over mijn majesteit .

 • [=’het vorige korte hoofdstuk 12 laat zien dat het “eden boom thema” gestopt is ,
  een ander thema begint hier , en de zonen in de eerste alinea’s
  laten zien dat het (weer) een thema in de andere werkelijkheid is :]

“de last (als) [=Mystery-Babylon] ,      +                [=’last’ = onopgelost probleem’]
die Jesaja de zoon van Amoz gezien heeft (in een visioen) :
heft u ! [=’engelen’] op de bergkammen [=’in de andere werkelijkheid’] de (eden-) vlag omhoog ,
en verhef uw stem tegen hen ,            [=’tegen de 144,000 die nog op deze aarde zijn’]
en wenk met de hand ,            [=’uitnodigen, richting aangevend’]
zodat de vrijwilligers de (dimensionele-) poort binnen zullen gaan ,
[+want] ik zal degenen die ik heb geheiligd , instrueren ;
voorwaar , ik heb mijn ‘meesterlijke-mannen’ [=’vakmannen’] geroepen    +
(om) mijn woede [=’nostril’] (uit te voeren) ,
[+als] degenen die zich verblijden over mijn majesteit ;

4-5
… de zonen zijn op weg gegaan :                               (en 144,000 thema eindigt hier)
sound-of throng in·the·mountains dmuth likeness-of people many sound-of
tumult-of kingdoms nations ones-being-gathered ieue-of hosts mustering host-of battle
ones-coming from·land-of far-off from·end-of the·heavens ieue and·instruments-of
menace-of·him to·to-mharm-of all-of the·earth
The noise of a multitude in the mountains, like as of a great people; a tumultuous noise of
the kingdoms of nations gathered together: the LORD of hosts mustereth the host of the battle.
They come from a far country, from the end of heaven, [even] the LORD,
and the weapons of his indignation, to destroy the whole land.

 • context : .. the sons are on their way :                     (and 144,000 theme ends here)
  … the sons , who “represent all souls” go on their way ;
  the (-dmuth) as “image, likeness” ; while ‘army’ (-tzba) is the same root as ‘hosts’ (tzbim) ;

line ,
“[+then] the sound of – a multitude – (going) in=to the (matrix-) mountain [+is heared] ,
[+as] the many – people [=’sons’] – (in) the image (of God) :
the moving of – [=the sons] – (of) [=the people] [=’all adm-souls’] – (who have been) gathered ,
[+for] IEUE of – hosts – (has) mustered – [+his] army (-tzba) – [+for] the battle ;
[+as] the ones (having) come – from – the faraway – land [=’this earth’] ,    +
from=at the end of – the heavens ;
[=to be] the instruments of – his fury [=’by matrix connected to eden’] ,   +
to=for to destroy [=’to dimensionally bind’] – the whole – (matrix-) land ;
Hoor , rumoer op de bergen , als van veel volk .
Hoor , gedruis van koninkrijken , van verzamelde heidenvolken ;
de Heer van de legermachten monstert de krijgsmacht .
Zij komen eraan ,uit een ver land , van het einde van de hemel :
de Heer en de instrumenten van zijn gramschap, om heel het land te gronde te richten.

 • [=’de zonen – die “alle zielen vertegenwoordigen” – gaan op weg :]

“[+dan wordt] het geluid [+gehoord] van een grote groep (die op weg is) naar de berg ,
[+als] de vele mensen [=’zonen’] (in) het beeld (van God) :
het gedruis van [=de zonen] (van) [=de mensen] [=’alle adm-zielen’] die werden verzameld ,
want IEUE van de legermachten heeft [+zijn] leger [=voor] de strijd gemonsterd ;
[+als] degenen die gekomen zijn van het land ver weg [=’deze aarde’] ,     +
aan het einde van de hemel ;
[=om] de instrumenten [=te zijn] van zijn toorn [=’matrix verbonden met eden’] ,    +
om heel het (matrix-) land te gronde te richten [=’dimensioneel te binden’] ;

part II   —   deel II

6-7-8
… aanzegging van het oordeel over Mystery-Babylon :
howl-you ! that near day-of ieue as·devastation from·Who-Suffices he-shall-come on·so all-of
hands they-shall-fall-slack and·every-of heart-of mortal he-shall-melt and·they-are-flustered
throes and·cramps they-shall-take-hold as·the·woman-giving-birth they-shall-travail man
to associate-of·him they-shall-be-amazed faces-of blazing-fires faces-of·them
Howl ye; for the day of the LORD [is] at hand; it shall come as a destruction from the Almighty.
Therefore shall all hands be faint, and every man’s heart shall melt: And they shall be afraid:

pangs and sorrows shall take hold of them; they shall be in pain as a woman that travaileth:
they shall be amazed one at another; their faces [shall be as] flames.

 • context : .. the judgment over Mystery-Babylon announced :
  … the ‘faces like flames’ can be valid , yet next section starts with “hot anger”;
  2) the ‘almighty’ :
  … in evangelical-messianic communities popular as ‘el-shaddai’,
  but considered the negative root we consider it ‘a nickname with evil intention’ ;

line ,
“howl you ! (you matrix) , that=because – the day of – IEUE – (is) near ,
as – [=the moment] (when) – destruction – (will) arrive ;
therefore – all – hands – (will) tremble , and – the heart of – every – man [=’spirits’] – (will) melt ;
and=for they (will be) terrified , pangs – and writhings – (shall) take hold [on them] ,
[+and] they (shall) travail – as=like a woman giving birth ;
each – (will be) dumbfounded – to=towards – the other ,    +
facing – the blazing (eden-) flame – [in] front of them ;

Weeklaag, want de dag van de Heer is nabij ; als een verwoesting van de Almachtige komt hij.
Daarom zullen alle handen slap worden en elk hart van stervelingen zal wegsmelten .
En zij zullen verschrikt worden, smarten en weeën zullen hen aangrijpen ,
zij zullen ineenkrimpen als een barende vrouw .
Verbijsterd zullen zij elkaar aanstaren, hun gezichten zullen vlammen .

“weeklaag ! (u matrix) , want de dag van IEUE is nabij ,
als [=het moment] (waarop) verwoesting zal arriveren ;
daarom zullen alle handen slap worden en het hart van iedere man [=’geesten’] zal wegsmelten ;
want zij zullen doodsbang zijn , smarten en weeën zullen (hen) aangrijpen ,
[+en] zij zullen ineenkrimpen als een barende vrouw ;
ieder zal verbijsterd staan met de ander ,     +
tegenover de vlammenzee vóor hen ;

 
9-10
… ‘de duisternis’ als hetzelfde moment van ‘het teken op de wolken’ :             (?)
behold ! day-of ieue coming cruel and·rage and·heat-of anger to·to-place-of the·earth
to·desolation and·sinful-ones-of·her he-shall-exterminate from·her that stars-of the·heavens
and·constellations-of·them not they-shall-irradiate light-of·them he-is-dark the·sun
in·to-come-forth-of·him and·moon not he-shall-brighten light-of·him
Behold, the day of the LORD cometh, cruel both with wrath and fierce anger,
to lay the land desolate: and he shall destroy the sinners thereof out of it. For the stars of heaven
and the constellations thereof shall not give their light: the sun shall be darkened in his going forth,
and the moon shall not cause her light to shine.

context : .. ‘the darkness’ as the same moment of ‘the sign on the clouds’ : (?)

 • … more and more this appears the case ;
  the “matrix-sun who is a moon”  :
  … after several Rg-veda chapters
  and struggling to understánd them ,
  the picture emerges as the GIF to right ,
  and we tend to be rather sure about it :
  where ‘the land’ is their ‘Chaldea / GEB’,
  and their stationary sun above it
  becomes ‘the moon’ at (their) night ,
  as if it had “two faces”, a sun- and moon face ;
  causing their ‘day and night’ by means of
  a ‘dimensional-veil’ sweeping over the land ,               
  as “the border between daylight and moonlight” ;      
  all the used (vedic-) roots ,
 • and how we could identify the concept , points to this ;
  see ‘sûrya’ chapter and the “you remain south , you (eden-) binary sun and moon”, etc ;
 • linking to :
  the “restoring the eden sun” chapter , after they created their (stationary) ‘sun-moon’ ,
  but truth is we’d need MUCH time (which we don’t have) to grasp this theme better ;
  while it is even móre Tricky how it can be related to this earth’s situation ;

line ,
“[+because] behold ! , the day of – IEUE – (has) arrived ,
[=as] the cruel – rage [=’crossing-over dimensionally’] – and – hot – anger [‘nostril’] ,
to=for to make – the (matrix-) land – desolate [=’no-name’] ,
and – to exterminate – the sinners [=’corrupt eden-life’] from=in her :
that=when – the stars of – heaven – and their constellations – (will) not – shine – their light ,      
the sun – (will be) dark – in=when he (should) appear ,    
[=AS?] the moon – (who) (shall) not – shine – his light ;         +

Zie , de dag van de Heer komt , meedogenloos, met verbolgenheid en brandende toorn ,
om van het land een woestenij te maken en zijn zondaars eruit weg te vagen .
Ja, de sterren aan de hemel en hun sterrenbeelden zullen hun licht niet laten schijnen ,
de zon zal verduisterd worden wanneer zij opkomt ,
en de maan zal haar licht niet laten schijnen .

 • [=’voor het “als (?) de maan” [als hun zon boven hun gemaakte land] zie engels hierboven ,
  toch zijn we redelijk zeker van het concept (zie gif) na een aantal Rg-veda hoofdstukken :]

“[+want] zie ! , de dag van IEUE is gekomen ,
[=als] de meedogenloze toorn [=’dimensioneel-overstekend’] en brandende woede ,
om het (matrix-) land desolaat te maken ,
en de zondaars [=’corrupt eden-leven’] in haar weg te vagen :
wanneer de sterren aan de hemel en hun sterrenbeelden hun licht niet zullen laten schijnen ,
de zon verduisterd zal zijn wanneer hij (zou moeten) verschijnen ,
[=ALS?] de maan (die) zijn licht niet zal laten schijnen ;       +

 
11-12-13
… want hun illegale toevoer van (eden-) goud wordt afgesneden :
and·I-visit on habitance evil and·on wicked-ones depravity-of·them and·I-eradicate
pomp-of arrogant-ones and·pride-of terrifying-ones I-shall-abase I-shall-make-precious
mortal from·glittering-gold and·human from·certified-gold-of Ophir on·so heavens
I-shall-disturb and·she-shall-quake the·earth from·place-of·her in·rage-of ieue-of hosts
and·in·day-of heat-of anger-of·him
And I will punish the world for [their] evil, and the wicked for their iniquity; and I will cause
the arrogancy of the proud to cease, and will lay low the haughtiness of the terrible.
I will make a man more precious than fine gold; even a man than the golden wedge of Ophir.
Therefore I will shake the heavens, and the earth shall remove out of her place,
in the wrath of the LORD of hosts, and in the day of his fierce anger.
‘more precious’, H3365 yaqar ‘to esteem, to value’ ; invalid ;

 • context : .. because their illegal supply will be cut-off :
  … by a type “dimensional gold-dust” physical coverings are made
  (and compare ‘the Medes’ in next section) ;
  but there is (also?) a type ‘gold’ (as a type dimensional-light ? related to vedic SavitR and
  egyptian ÁTEN , which are both related to this sun) to make or feed ‘constructs’ :
  compare ‘gold as the mud in the streets of Tyre (M-Babylon)’ and the “world/garden” here ;

line ,
and=then I (will) visit (to judge) – upon – the evil – (matrix-) world ,
and (visit) upon – the depravity of – the wicked ones [=’spirits’] ,
and=for I destroy (shbth=shd) – ‘the pompous false garden’ of – the arrogant ones ,
and the pride of – the strong ones [=’spirits’] – I (will) bring low ;
and=for I (will) [=cut off] – [=the poor type gold] [=’to create with’] – from man [=’spirits’] ,
and=as – (the stolen) gold (-dust) of – ophir [=’a construct’] – [+by] the adm-man [=Adam] ;
therefore – I (shall) shake – the (matrix-) sky ,   +
and – the (matrix-) land – (will) quake – from=in her place ,           [=’later ‘being turned-around’]
in=by (means of) the rage [=’dimensionally crossing-over’] of – IEUE of hosts ,     +
and=when (it is) the day of – his – hot – anger [‘nostril’] ;    +

Ik zal de wereld haar slechtheid vergelden, en de goddelozen hun ongerechtigheid .
Ik zal de trots van de hoogmoedigen doen ophouden, en de hooghartigheid van de stervelingen
zal ik vernederen . Ik zal stervelingen schaarser maken dan zuiver goud en mensen zeldzamer
dan het fijne goud van Ofir.
Daarom zal ik de hemel doen sidderen, en de aarde zal lostrillen van haar plaats
om de verbolgenheid van de Heer van de legermachten , en om de dag van zijn brandende toorn.

“dan zal ik de (matrix-) wereld van Kwaad bezoeken (om te oordelen) ,
en de ongerechtigheid van degenen die boosaardig zijn [=’geesten’] ,
want ik vernietig (shbth=shd) ‘de trotse valse tuin’ van degenen die arrogant zijn ,
en de hooghartigheid van degenen die machtig zijn zal ik vernederen ;

 • [=’zie voor “goud” engels hierboven :]

want ik zal [=het slechte type goud] [=’om mee te creëren’] voor ieder [=’geesten’] [=afsnijden] ,
als (het gestolen) goud (-stof) van ophir [=’een construct’] door de adm-man [=Adam] ;
daarom zal ik de (matrix-) hemel doen sidderen ,    +
en het (matrix-) land zal beven in haar plaats ,           [=’later wordt zij ‘omgekeerd’]
vanwege de toorn [=’dimensioneel-overstekend’] van IEUE van de legermachten ,
wanneer (het) de dag van zijn brandende toorn (is) ;

 

part III   —   deel III

 
14-15-16
… het verliezen van het ‘goud-aspect’ maakt de geesten zwak :   
and·he-becomes as·gazelle hurtling-away and·as·flock and·there-is-no
one-getting-together man to people-of·him they-shall-face-about and·man to land-of·him
they-shall-flee every-of the·one-being-found he-shall-be-stabbed and·every-of
the·one-being-gathered-up he-shall-fall in·the·sword and·unweaned-children-of·them
they-shall-be-dashed-to-pieces to·eyes-of·them they-shall-be-rifled houses-of·them
and·women-of·them they-shall-be-ravished
And it shall be as the chased roe, and as a sheep that no man taketh up: they shall every man
turn to his own people, and flee every one into his own land. Every one that is found shall be thrust
through; and every one that is joined [unto them] shall fall by the sword. Their children also shall

be dashed to pieces before their eyes; their houses shall be spoiled, and their wives ravished.

 • context : .. the loss of the ‘gold-aspect’ makes the spirits weak :  
  … many believers have problems with the ‘cruel parts’ in scripture ,
  but you’ve seen by now how much of the destructions are about their spirits-world ;
  if you think its cruel ‘to dash children’, then read the rg-veda torture chapter
  about what they did to us – and to Christ , sic ! – in order our souls to be born in this body ;

line ,
“it (will) cause – (that) the gazelles – (will) be driven away ,
[=’gazelles : as spirit-bodies withóut the coverings made by eden-gold’ ; see Rg-veda’]
and=as a flock – (having)-no – one gathering (them) together ,
[+for] each – (will) turn – to – his (own) people , and – flee – to – their (own) land ;
[+but] all – the ones (who will be) detected (there) – (shall be) stabbed ,
and every – one (who will be) rounded up – (shall) fall – in=by the sword ;
their children – (will be) dashed to pieces – before their eyes ,
their houses – (shall be) robbed – and their women – ravished ;      +

Iedereen zal zijn als een opgejaagde gazelle , als schapen die niemand bijeenbrengt .
Ieder zal zich wenden naar zijn eigen volk, en iedereen zal vluchten naar zijn eigen land.
Ieder die aangetroffen wordt, zal worden neergestoken ,
en ieder die gegrepen wordt , zal vallen door het zwaard .
Hun kleine kinderen zullen verpletterd worden voor hun ogen ,
hun huizen geplunderd , en hun vrouwen verkracht .

 • [=’veel gelovigen hebben moeite met de ‘wrede hoofdstukken in de schrift’,
  maar u weet nu dat veel van dit ‘over hun geesten-wereld gaat’ ;
  indien het ‘kinderen verpletterd’ erg hard schijnt ,
  zie het Rg-veda ‘martel hoofdstuk’ voor wat zij óns – en Christus ! – aandeden :]

“het zal veroorzaken (dat) de gazelles weggedreven zullen worden ,
[=’gazelles : als geesten-lichamen zónder de omhulsels gemaakt van eden-goud”; zie Rg-veda’]
als een kudde die niemand bijeenbrengt ,
[+want] ieder zal zich wenden naar zijn (eigen) mensen , en vluchten naar hun (eigen) land ,
[+maar] allen die (daar) aangetroffen worden zullen worden neergestoken ,
en ieder die gegrepen wordt , zal vallen door het zwaard ;
hun kinderen zullen verpletterd worden voor hun ogen ,
hun huizen geplunderd , en hun vrouwen verkracht ;     +

17-18
… want ze worden afgeslacht door hun eigen elite-troepen :
behold·me ! crousing on·them Medes who silver not they-are-accounting and·gold
not they-are-delighting in·him and·bows youths they-shall-dash-to-pieces and·fruit-of
belly not they-shall-have-compassion over sons not she-shall-commiserate eye-of·them
Behold, I will stir up the Medes against them, which shall not regard silver; and [as for] gold,
they shall not delight in it. [Their] bows also shall dash the young men to pieces;
and they shall have no pity on the fruit of the womb; their eye shall not spare children.

 • context : .. because they are slaughtered by their own elite-troops :
  … only at previous posting we found this army are “the bronze soldiers”
  like Pittman describes in his journey (see ‘annex’ index) ;
 • the soldiers and the 21 days in Daniel :
  … the angel in Daniel had to fight 21 days to get through to Daniel ,
  showing the power this class of demons has ;
 • the soldiers , gold and the eden-tree :
  … in Rg-veda these soldiers , the maruts , “helped Indra with the removal of the eden-tree”,
  and “they have a golden (physical) covering which was made by the previous eden-construct”,
  so they obtained a covering related bý the original eden-tree (in the pre-deluge time) ,
  and can explain their strength – and is also the reason “they don’t want gold”, here ;
 • other characteristics :
  they are typically described as ‘golden’ and ‘flashing’,
  their weapon is ‘the spear’ (compare the relation to ‘pillar’) ;
  their number is unsure – likely “a few dozen” ;
  Rg-veda contains many “appeasing-chapters” to them , because all spirits fear them ,
  and makes this section 17-18 very credible , per context ;

line ,
“[+because] – behold me ,
stirring up – the Medes [=’spirits as bronze elite-troops’]on=against them [=’other spirits’] ,
who [=Medes] – (are) not – interested in (‘to acquire’) – silver ,
and – (do) not – appreciate (‘to acquire’) – (eden-) gold ;         [=’they already háve a covering of that’]
and [+their] [=spears] – (will) dash – the youths – to pieces ,
and – they (shall have) no – pity – [on] the fruit of – the womb ,
[+while] their eye – (will) not – spare – sons ;

Zie , ik zal de Meden tegen hen opzetten ,die zilver niet achten en op goud niet belust zijn .
Maar hun bogen zullen jongens verpletteren , zij zullen geen medelijden hebben
met de vrucht van de buik , hun oog zal geen kind ontzien .

 • [=’de ‘Meden’ , als hun stoottroepen , zijn degenen die ’21 dagen tegenhielden’ ,
  zie boek Daniel ; voor verdere noten zie Engels :]

[+want] zie , ik zal de Meden [=’geesten als bronzen elitetroepen’] tegen hen opzetten ,
die [=Meden] niet geïnteresseerd zijn (‘in het verkrijgen van’) zilver ,
en niet belust zijn op (eden-) goud ,            [=’want ze hébben al een omhulsel van dat’]
en [+hun] [=speren] zullen de jeugd in stukken slaan ,
en zij zullen geen medelijden hebben met de vrucht van de buik ,
[+terwijl] hun oog geen zoon zal sparen ;

 
part IV   —   deel IV

==========  end 26/1