[rather difficult; unknown themes]

hoofdstuk context :
redelijk lastige want onbekende thema’s ;
het belangrijkste concept moet ‘Damascus’ zijn –
het gaat om “de eden hand”, een construct , als “uitvoerende regio” :
waar ‘Jeruzalem’ natuurlijk een stad is , als woongebied , is “de hand” het centrum .
Deze belangrijke uitvoerende regio (origineel van eden) is Adam’s hoofdkwartier ,
en bevindt zich nu (als Damascus) omgedraaid in hun noorden , heersend óver eden —
daarom wordt Damascus niet vernietigd , maar schoongemaakt ;

 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst
 

Jesaja 17
 

1-2
load-of Damascus behold ! Damascus being-taken-away from·city and·she-becomes
rubbish-heap-of fallen-place ones-being-forsaken cities-of Aroer for·droves
they-shall-become and·they-recline and·there-is-no one-cmaking-tremble
The burden of Damascus. Behold, Damascus is taken away from [being] a city,
and it shall be a ruinous heap. The cities of Aroer [are] forsaken: they shall be for flocks,
which shall lie down, and none shall make [them] afraid.

 • ‘damascus’, H1834 dammeseq ; impossible etymology ;‘threshing Gilead’ as a crime [Amos 1] ,
  Gilead as hilly-country east of the land , Damascus ‘treshes [gilead] with iron spikes’
  as the threshing-slide glyph T’EM and the inversed hand now in north as KHET’
  (the inversed-boat as the eden-hand for the Kh-house] ; see other chapters and spells ;
 • ‘ruinous’, H4596 mei ‘perhaps ruin’ 1x ; ‘i ‘ ‘ruin’ 4x , but also ‘island’ ;
 • ‘heap’, H4654 mappal-ah ‘fallen place, ruin’ 3x ; mappaleth ‘carcass [1x]’, also ‘a fall’
  [from Tyrus, and the islands fear; sic , in the posted Ez.26] ;
 • ‘aroer’,H6177 aroer ; perhaps from -ir ‘city’ as ‘doubled city’ ? ; 2) or -ir ‘to go away’;
  iyr ‘donkey’ ; -or ‘skin’ ; -ara ‘bear, naked’ ; -ir ‘exitement’ ; 6145 ar ‘enemy’ 3x
  aroer ‘a bush, a juniper’ Jer.17 ; likely related to ‘city’ because of context ;
 • context : the ‘mixture people’ are the souls born during the Interval (in new eden) ,
  who still will have a body like us – but much more advanced ;
 • zin context : ‘gemengd lichaam’ als het type lichaam dat de zielen geboren in eden
  (tijdens het interval) nog zullen hebben ;

“the burden of / Damascus [=inversed eden-hand as executive-region , now north] / ;
behold ! / , Damascus / (is) removed / from (being) a city / ,
and=for she (will) become / the fallen place – (being) the island for m-realm / :
the – forsaken – cities of – Aroer [=enemy+city?] – shall become – for the herds [=physical mixture people] / ,
and=for they (will) recline (there) [during new-eden] / and there-is-no / one making (them) afraid/ ;
(Profetie over Damascus en Efraïm)
De last over Damascus.
Zie, Damascus houdt op een stad te zijn, het zal een puinhoop worde, een ruïne .
De steden van Aroër zullen verlaten worden, ze zullen voor de kudden zijn .
Die zullen daar neerliggen, en niemand zal ze schrik aanjagen .

“de last over Damascus [=omgekeerde uitvoerende-regio van eden , nu in hun noorden] :
zie , Damascus houdt op een stad te zijn ,
want zij zal de gevallen plaats zijn als het eiland [voor m-realm] :
de verlaten steden van Aroër [=vijandig+stad?] zullen voor de kudden [=gemengd lichaam] zijn ,
want die zullen daar neerliggen , en niemand zal ze schrik aanjagen ;

 
3
and·he-is-eradicated fortress from·Ephraim and·kingdom from·Damascus
and·remnant-of Aram as·glory-of sons-of ishral they-shall-become averment-of ieue-of hosts
The fortress also shall cease from Ephraim, and the kingdom from Damascus, and the remnant
of Syria: they shall be as the glory of the children of Israel, saith the LORD of hosts

‘aram’, H758 aram ; H6191 arom,orem ‘cunning’, several ; armon ‘plane tree’(?) 3x ;

 • context : not 100% sure ; but the context of the whole chapter is ‘physicality’ ;
 • zin context : niet helemaal zeker, maar het hele hoofdstuk gaat over ‘lichamelijkheid’ ,

“and=for the fortress for Ephraim [=our présent type body] ceases ,
and (=as?) the rulership – by the remnant of – Aram [=cunningness] – (out) from Damascus ,
as=for the glory – will become – (for) the sons of – Ishral [=144,000?] / ,
(is) the declaration of / IEUE of / hosts [=eden-dimension] / ;
Dan zal de vesting uit Efraïm weggedaan worden, en het koninkrijk uit Damascus ,
En ook het overblijfsel van de Syriërs zal verdwijnen .
Het zal hun vergaan als de luister van de Israëlieten, spreekt de Heer van de legermachten

“want de vesting voor Efraïm [=ons huidig soort lichaam] zal afgelopen zijn ,
en (=als?) het heersen van het overblijfsel van Aram [‘doortraptheid’] van (uit) Damascus ,
want de luister zal zijn voor de zonen van Ishral [=144,000?] ,
is de verklaring van IEUE van de legermachten [=eden-dimensie] ;

 
4-5
ons húidige lichaam bestaat vanwege ‘korenaren in de andere werkelijkheid’ ,
and·he-becomes in·the·day the·he he-shall-be-impoverished glory-of Jacob
and·stoutness-of flesh-of·him he-shall-be-made-lean and·he-becomes as·to-gather-of
harvest-of raised-grain and·arm-of·him spikes he-is-reaping and·he-becomes
as·one-gleaning spikes in·vale-of Rephaim
And in that day it shall come to pass, [that] the glory of Jacob shall be made thin,
and the fatness of his flesh shall wax lean. And it shall be as when the harvestman
gathereth the corn, and reapeth the ears with his arm;
and it shall be as he that gathereth ears in the valley of Rephaim

‘wax lean’, H7329 raz-ah ‘be lean, famish, starve’ 2x ;
‘corn’, H7054 qam-ah ‘standing grain’, -qum ‘to rise [on high]’ ;
‘ears’, H7641 shibbol ‘ears of grain’ ;

 • context : relation between our présent body and ‘grain’ in the other reality:
  the ‘that day’ is soon – when this world will get dark ;
  however bizarre , it seems that our body is connected to it (as how the physical body of
  them spirits is related tot heir tree , next lines) : if the grain dies , our body dies .
  The Rephaim (‘ghosts ; half-giants’) shows that the valley is in their other dimension .
  We found similar in Ez.39 by the fish-god Dagon (also ‘grain’) , and all those who have
  that body , that ‘they will be fed to the animals and birds of the sky’. Grain is therefore
  nót an eden-concept but a dualistic one ;
  2) there is a bizarre spell in BD about ‘the adamite-soul , ears of grain 9 cubits high
  then four cubits high ; etc’ of which we didn’t have a clue what it was about ;
  but it seems that our original [dimensional] height was shrunk to 4 cubits (2 meters) ;

“and=for it becomes (to pass) / in – that – day [=when this world gets dark] / ,
(that) the glory [=dimensional-heavyness] +
of Jacob [=all adamite-souls on earth who will be saved] – shall be brought low / ,
and=for the fatness of / his [physical-] flesh / shall be made to starve / :
and that (will) happen / as=when – the harvest of – the standing grain – is gathered / ,
and=when the arm / harvests – the ears of grain / ,
and it (will) happen / as=when the gathering-up of / the ears of grain (will be) / in – the Rephaim – valley / ;
Op die dag zal het gebeuren dat de luister van Jacob zal wegteren,
en het vet van zijn vlees zal wegslinken . Het zal hem vergaan zoals wanneer een maaier
het staande koren bij elkaar pakt , en met zijn arm de aren oogst. Ja, het zal hem vergaan
zoals wanneer iemand aren verzamelt in het dal Refaïm .

“want op die dag [=wanneer deze wereld donker wordt] zal het gebeuren +
dat de luister van Jakob [=alle zielen op aarde die gered worden] sterk zal afnemen ,
omdat het vet van zijn [lichamelijke-] vlees uitgehongerd zal worden :
en dat zal gebeuren wanneer de oogst van het staande koren wordt verzameld ,
wanneer de arm de korenaren oogst ,
en dat zal gebeuren wanneer het verzamelen van de korenaren zal zijn in de Rephaim vallei

 
6
over de ‘gekopiëerde boom des levens’ in hun noorden ,
and·he-remains in·him clean-gleanings as·after-gleaning-of olive-tree two three
fixed-fast-berries in·top-of tip four five in·forks-of·her one-being-fruitful
averment-of ieue Elohim-of ishral
Yet gleaning grapes shall be left in it, as the shaking of an olive tree,
two [or] three berries in the top of the uppermost bough,
four [or] five in the outmost fruitful branches thereof, saith the LORD God of Israel.

‘gleaning grapes’, H5955 oleloth ‘gleanings’ 6x ; negative el+el ; -alal ‘mock, abuse, glean’;

 • ‘shaking’, H5363 noqeph ‘shaking-off’ 2x ;
 • ‘berries’, H1620 gargar ‘berry’ 1x ; duplication ; gar-cluster as ‘chalk, sojourner, lions cub’,
  Ass. garû ‘cream’ ; gerru ‘cub’ ; girimmu ‘a tree, fruit, be pure’ ; girru ‘lion’ ;
 • ‘top branch’, H534 amir ‘top [branch]’ 2x, here ; amar ‘to say’ ; emer ‘words’, see line 9 ;
 • ‘branches’ , H5585 saiph ‘cleft, branch’ 6x ; -suph ‘reed, red-sea and whirlstorm’ cluster ;
 • context : their copied ‘tree of life’ :
  (sustaining also a minor part of our physicality?)
  we can’t escape it – first is said ‘the olive tree’ as
  the tree of eden (life) , juxtaposed to the ‘speaker’
  (please see line 9) . Their ‘tree of life’ also has ‘berries’
  (to right) and in the tree a goddess offers libations
  (read : ‘words of life’) to both the candidate ánd his
  spiritbody-vehicle , represented in the bird – the Ba-soul ,
  which is often pictured as looking exact like the candidate .
  speaker-commander : it appears that if the goddess libates
  the ‘words’ , she also is ‘the commander of them’ ,
  but probably the goddess is the tree itsélf , personified :
  this would make the tree itself to be the ‘speaker-commander’ …?
  Several murals place the candidate IN the tree , as if they were born from it :
  compare how prévious lines were about “Jacob’s flesh” –

  related to grain : hére it may be
  about “the other bloodline” (as the pictured egyptians) , see last lines of this chapter .
  That she is ‘a goddess’ means she is ‘a mimicked-construct’ , implying that the original

  éden tree álso “spoke the words” –

touregypt
[click image to enlarge]

zin context : arend : zie boven ,
“and , – as after the shaking of – the ólive-tree – gleanings – remain – in it / ,
(shall be) two / , three / berries / in the top of / the (the speaker-commander construct) / ,
four / , five / in=at – her – fruitful – clefts [‘branches’?] / ,
(is) the declaration of / IEUE / the deity of / Ishral [=all saved eden-souls] / ;
Maar een nalezing zal daarvan overblijven, zoals bij het afschudden van een olijfboom :
Twee, drie vruchten aan het eind van de bovenste tak ,
vier, vijf aan de vruchtdragende takken , spreekt de Heer, de God van Israël .

“en , als na het schudden van een olijfboom , een nalezing daarvan zal overblijven ,
zullen twee , drie vruchten zijn in de top van (de spraak-gebieder als construct) ,
vier , vijf aan haar vruchtdragende (takken?) ,
is de verklaring van IEUE de godheid van Ishral [=alle geredde eden-zielen] ;

 
7-8
Adam , die voorgaande situatie veroorzaakt heeft , ziet zijn Maker ,
in·the·day the·he he-shall-heed e·adm the·human on one-makingdo-of·him
and·eyes-of·him to holy-one-of ishral they-shall-see and·not he-shall-heed to
the·altars deed-of hands-of·him and·which they-madedo fingers-of·him not
he-shall-see and·the·fetishes-of-happiness and·the·solar-images
At that day shall a man look to his Maker, and his eyes shall have respect to
the Holy One of Israel. And he shall not look to the altars, the work of his hands,
neither shall respect [that] which his fingers have made, either the groves, or the images

 • ‘groves’, H842 asher-ah ; their main axis [raised cord] , but when ‘grove’ perhaps a cluster of
  several axis , compare ‘the dragon with 7 heads’ [and woman as raised eden-axis] in Rev. ,
 • ‘altars’ , H2553 chamman ‘incense altars’ 8x ; chamm-ah ‘heat, sun’ [also ‘sun will be ashamed] 4x ;
  chamam ‘become warm or hot’, negative ;
 • context : Adam , who caused the previous situation , sees his Creator :
  altars : we don’t have enough to go by , this time ; there are several glyphs
  (like ÃKH ‘altar suspended on high’) , which may be like “stacked domes” above eden ,
  compare the praising apes in the vignette at BD XV – but we simply don’t know enough yet ;

“in – that – day / the adm-man [=Adam] – shall behold / his Maker [=IEUE] / ,
and his eyes / shall see – to=towards – the holy one of – Ishral [=all saved eden-souls] / :
and=then – he shall – nót – look at – the altars / (being) the work of / his hands / ,
and – shall – not – see – the (cluster of dimensional-axis?) – and the [incense-] altars +
which – his fingers – (have) made / ;
Op die dag zal de mens de blik richten op Hem die hem gemaakt heeft ,
En zijn ogen zullen zien op de Heilige van Israël .
Dan zal hij de blik niet richten op de altaren, het werk van zijn handen .
En naar wat zijn vingers gemaakt hebben, zal hij niet kijken:
de gewijde palen en de wierookaltaren.

“op die dag zal de adm-man [=Adam] zijn Schepper [=IEUE] aanschouwen ,
en zijn ogen zullen zien op de Heilige van Ishral [=alle geredde eden-zielen] ;
dan zal hij zijn blik niét richten op de altaren die het werk van zijn handen zijn ,
en hij zal niet kijken naar de (cluster van dimensionele-assen?) en de [wierook-] altaren +
die zijn vingers gemaakt hebben ;

 
9
in·the·day the·he they-shall-become cities-of stronghold-of·him as·being-forsaken-of
the·plowland and·the·mountain-tip which they-forsook from·faces-of sons-of
Israel and·she-becomes desolation
In that day shall his strong cities be as a forsaken bough, and an uppermost branch,
which they left because of the children of Israel: and there shall be desolation

 • ‘branch’ , H2793 choresh 7x , unclear (phonetic Horus ?) ; charash ‘proper: to scratch ,
  but a wide range of uses – to engrave, to plough, devise (evil), to plot, to be silent
  (or rather to máke silent?) ,
 • ‘uppermost branch’, H534 amir ‘top [branch]’ 2x, here ; amar ‘to say’ ; emer ‘words’ ;

“in – that – day / the cities of – his [=Adam’s] stronghold +
shall become / as the forsaken (engraver-construct , as their tree of life?) / ,
and=as (the speaker-commander construct) / which / they abandoned +
(having) become / desolate [=no-name] – from facing / the sons of / Ishral [=144,000] / ;
Op die dag zullen zijn sterke steden zijn als een verlaten plek in het woud of als een bovenste tak,
die zij achterlieten voor de Israëlieten ; het zal een woestenij zijn .

“op die dag zullen de steden van zijn [=Adam’s] vesting +
worden als de achtergelaten
(graveerder-construct , als hun ‘boom van leven’?) ,
als de (spraak-gebieder als construct) dat zij hebben achtergelaten ,
dat desolaat [=geen-naam] geworden is bij het zien van het huis Ishral [144,000] ;

 
10-11
nu direct tegen Adam , de dimensionele-hoofd-as naar het noorden creërend ,
that you-forgot Elohim-of salvation-of·you u·tzur and·rock-of stronghold-of·you
not you-remembered on·so you-shall-plant plants-of ones-pleasant and·pruned-slip-of
alien-one you-shall-sow·him in·day-of planting-of·you you-shall-get-great-growth
and·in·the·morning sowing-of·you you-shall-find-to-bud evanescence harvest
in·day-of travail and·pain-of one-being-mortally-ill
Because thou hast forgotten the God of thy salvation, and hast not been mindful of the rock
of thy strength, therefore shalt thou plant pleasant plants, and shalt set it with strange slips:
In the day shalt thou make thy plant to grow, and in the morning shalt thou make thy seed
to flourish: [but] the harvest [shall be] a heap in the day of grief and of desperate sorrow

 • ‘pleasant’, H5282 naaman ‘pleasant’ 1x ; naem ‘pleasant’ 8x ; noam, same ,
  also one of the 2 staffs in Zech.11 , which was to be broken ;
 • ‘plants’ , H5194 neta ‘plant’, nata ‘to plant’ ; unclear root , no Akk. ;
 • ‘heap’, H5067 ned ‘a heap’ 6x ; nuwd ‘to waver; to mourn, wander-around, grieve, totter’;
 • context : Adam addressed , who created the main-dimensional-axis to the north
  he would get ‘greath growth’, that is ‘by eden power’ ;
  the “pruned-slip” returns in Ezekiel as ‘the willow’ [and see index] ;
  would and should : we suspect some tampering or honest misunderstanding ,
  but it is clear that past-tense was intended ;
  grief : we suggest that -ned was picked over the preferrable -nuwd ;
  rock : the neutral -tsur ;
  Adam creating multiple axis : he would get ‘greath growth’, that is ‘by eden power’ ;
  the “pruned-slip” returns in Ezekiel as ‘the willow’ [and see index] ;
 • zin context : de door hem geplante dimensionele-as kón zo groeien vanwege eden-kracht ;
  de “tak” als dimensionele-as wordt ook genoemd in Ezechiel als ‘de wilg’ [zie index] ;
  verdriet : we denken dat -ned was gekozen boven het meer logische -nuwd (verdriet) ;

“that=because / you [=Adam] forgot / the deity [=IEUE] of / your salvation / ,
and the rock / (being) your stronghold / you (did) – not – remember / ;
on-so [=therefore] / you would plant / pleasant [also: staff-axis] – plants / ,
and – you would sow – the alien [=matrix] – pruned-slip [=their willow as inbetween-axis] / :
in the day of / your planting (it) / you would get great growth / ,
and=by – your sowing (it) – in the [eden-] morning / you would find (it) to blossom / —
(but) the harvest – (will be) a grief / in=at the day of / travail / and – desperate – pain / ;
Want u bent de God van uw heil vergeten, aan uw sterke Rots hebt gij niet gedacht.
Daarom poot u wel lieflijke planten en zet u uitheemse stekjes –
op de dag dat u ze plant, doet u ze opschieten :
in de ochtend doet u uw zaaisel in bloei staan –
maar de oogst zal slechts een hoopje zijn, op de dag van ziekte en niet te bestrijden leed.

“want u bent de godheid [=IEUE] van uw heil vergeten ,
en u dacht niet (meer) aan de rots als uw vesting ;
daarom heeft u aangename planten geplant ,
en u heeft de vreemde tak [=de ’wilg’ als dimensionele-as] gezaaid :
op de dag dat u het plantte zou het hoog opgroeien ,
omdat door uw zaaien in de eden-morgen u het in bloei zou zien staan –
maar de oogst zal verdriet zijn , op de dag van leed en vertwijfelde pijn ;

 
12-13
… maar de constructen van Adam zorgen voor veel verloren zielen als ‘de andere-bloedlijn’…
woe ! clamor-of peoples many as·to-clamor-of seas they-are-clamoring and·tumult-of
folkstems as·tumult-of waters abundant-ones they-are-tumulting folkstems as·tumult-of
waters many-ones they-are-tumulting and·he-rebukes in·him and·he-flees far-off
and·he-is-pursued as·trash-of mountains to·faces-of wind
u·k·glgl and·as·tumbleweed to·faces-of sweeping-whirlwind
Woe to the multitude of many people, [which] make a noise like the noise of the seas;
and to the rushing of nations, [that] make a rushing like the rushing of mighty waters!
The nations shall rush like the rushing of many waters: but [God] shall rebuke them,
and they shall flee far off, and shall be chased as the chaff of the mountains before the wind,
and like a rolling thing before the whirlwind.

 • ‘nations’, H3816 le-om ‘(two) peoples’ as in Esau and Jacob ;
 • ‘rushing’ , H7588 sheon ‘tumult, noise, rumbling’ 18x , -sha negative ;
 • ‘rebuke’ , H1605 gaar ‘rebuke’ 14x ; -ger ‘sojourner, stranger’ , -gir ‘chalk’ ;
  giyr ‘plaster, chalk’ 1x ; guwr ‘sojourn’ ; gor ‘lion cub’2x ; a type-whiteness ?
 • ‘far off’ , H4801 merchaq ‘distant place, far away’ 17x ; rachaq ‘be far’ ;
 • ‘rolling thing’ , H1535 galgal ‘new cherub-wheel ; by extension whirlstorm [2x]’ ;
 • ‘whirlwind’, H5492 cuwph-ah ‘red sea, tempest’ ; “and wheels of him as sweeping-whirlwind”
  Is. 5 ; -suph ‘come to an end, cease’ ; as ‘from the south (ngb)’ Is. 21 ;
 • context : but Adam’s created axis causes many lost souls as ‘the other bloodline’ …
  the roaring of spirits is equated here with the roaring of the other-bloodline ;
  souls being born by the new-throne north : as the ultimate reason for the Jacob-Esau conflict ;
  we saw in the spells how they described their being born by their new-throne (ÁST, Isis)
  which was fed – supplied- BY the dimensional-axis Adam created ;
  cherub-wheel : though one’d expect the stanza (chaff-wind / rollingthing-whirlwind) ,
  the cherub-wheel stands too much out here ; neither can the wheel be equated with the
  negative ‘chaff’ – so either there is no stanza , or the cherub-wheel wasn’t in the original;
 • zin context : : zielen geboren door hun nieuwe-troon in het noorden : de dimensionele-as welke
  Adam maakte vóedt hun troon (ÁST, Isis) waar adam-zielen geboren worden :
  we zagen in hieroglyfen hoe de schrijver ook zichzelf daartoe rekent ;
  cherub-wiel : de stanza kon zijn (kaf-wind / werveldistels-wervelwind) ,
  maar de term ‘cherub-wiel’ is wel erg nadrukkelijk aanwezig ;

“woe ! the clamor of / the many – peoples [=spirits] / +
making a noise – as the roaring of – the seas [dual-matrix-dimension] / ,
and=as (well as) the rumbling of / the [other bloodline type-] peoples / +
making a rumble – as the rumble of – many – [éden-] waters / :
the [other bloodline-] peoples / (will) make a rumble – as the rumble of – many – [eden-] waters / +
and=when they (will be) rebuked= / in=by him [=IEUE] / , and they flee / far away [+m-realm?] / ,
and=yet they (will be) persued / as the chaff of / the mountains / in front of / the wind / ,
and=by – the whirlwind [=from deep-south] – in front of – the new cherub-wheel / ;
(de stormvloed van de volken)
Wee, het rumoer van vele volken, ze razen als het razen van de zee ;
en wee, het gedruis van natiën, zij maken een gedruis als het bruisen van machtige wateren ,
Hij bestraft het, en ze vluchten, ver weg ;
het wordt opgejaagd vóor de wind uit als kaf op de bergen ,
vóor de wervelwind uit als werveldistels .

“wee het rumoer van vele mensen [=geesten] , +
rumoerig als het razen van de zeeën [=matrix-dimensie] ,
(zowel) als het gedruis van de [andere bloedlijn-] mensen , +
een gedruis makend als het bruisen van vele [éden-] wateren :
de [andere bloedlijn-] mensen zullen een gedruis makend als het bruisen van vele [eden-] wateren+
wanneer zij door hem [=IEUE] bestraft worden , en ze vluchten , ver weg ;
maar zullen worden opgejaagd vóor de wind uit als kaf van de bergen ,
door de wervelstorm [=uit het diepe-zuiden] voor het nieuwe-cherub-wiel uit ;

 
14
to·time-of evening and·behold ! decadence in·ere morning ain·nu there-is-no·him
this portion-of ones-robbing-of·us and·lot to·ones-plundering-of·us
And behold at eveningtide trouble; [and] before the morning he [is] not.
This [is] the portion of them that spoil us, and the lot of them that rob us.

‘trouble’, H1091 ballah-ah ‘terror, trouble’ 10x ;
‘before’ , H2962 terem ‘before, not yet’ 56x ;
‘spoil’ , H8154 shas-ah ‘plunder, spoil’ 11x ; shasa ‘cleave, split’ ;
‘rob’ , H962 bazaz ‘to loot, seize plunder’ 43 x ;

 • context : lost souls of other bloodline ; we verified it thoroughly but indeed this
  must be the Esau-Jacob difference – that they sounded ‘like many eden-waters’ means
  that they have some connection with eden , but factually stole (life) , see below ;
 • zin context : verloren zielen van andere-bloedlijn ; dit moet het Esau-Jakob verschil zijn ;
  dat de eersten ‘klonken als vele eden-wateren’ betekent dat ze wel een relatie hadden
  met eden – maar als ‘gestolen leven’ , zie laatste zin ;

“and behold , terror – (is) at the time of – the evening / ,
in=yet before / the morning / there-is-no-them [=lost souls of other-bloodline] (anymore) / :
this (is) / the portion of / the ones robbing us [=to split-off] / ,
and the lot [=destiny] / to=for the ones plundering us / .
Tegen de tijd van de avond, zie, verschrikking !
Voor de ochtend aanbreekt, is hij er niet meer .
Dit is het deel van hen die ons beroven, het lot van hen die ons uitplunderen .

“en zie , op de tijd van de avond is er verschrikking ,
maar vóor de morgen aanbreekt zijn zij [=verloren zielen van andere-bloedlijn] er niet (meer) :
dit is het deel van hen die ons beroven [=door afsplitsen] ,
en het lot voor hen die ons plunderen .

 


 
4.29.19 — submitted — second of first version — hetreport