Jes.19: Mystery-Babylon valt :
Egypte als ‘het veld van rieten’
(bóven het land Assyrie)
in totale verwarring gebracht
wanneer de vele adm-zielen op
de duistere áarde gered worden
(was zwaar gecorrumpeerd) (10)
(eindtijd – goed leesbaar)
[2020]

 

 

  chapter context :
new 2020 series ,
better readable English sections now ,
as brown coloured in bold / non-bold ;
theme :
continued from previous 18 :
after Damascus and Assyria (there) ,
now Egypt nórth of it is addressed ,
called (in spells) ‘the field of reeds’ ;
Egypt is thrown into chaos by God
at the moment when the many souls
upon this darkened éarth get saved :
as a very sober 2nd half of this chapter
which *must* be read with chapter 20 ;
also note ‘the hand’ theme
hovering abóve Egypt in those days
referring to first lines of prévious chapter ;

note : first version , likely definitive ;
second half was very heavily corrupted;
retrieved here : 95 %

 

Hoofdstuk context :
…. vervolg : na Damascus en Assyrie in vorig hoofdstuk ,
wordt nu Egypte geadresseerd als ten nóorden van Assyrie ,
en in hieroglyphen wordt Egypte “het veld van rieten” genoemd ;

 

.. Egypte wordt door God in totale chaos gebracht
op het moment dat de vele zielen op deze duistere aarde gered worden :
als een erg sobere tweede helft van dit hoofdstuk ,
dat gelezen *moet* worden samen met volgend hoofdstuk 20 ;

 

.. let op het ‘hand’ thema , die bóven Egypte zal zijn ,
in verband met de eerste zinnen van vórig hoofdstuk ;

 
opmerking :
weinig nederlandse noten ; volg Engels ;
lastig hoofdstuk ;
vooral de tweede helft zwaar gecorrumpeerd ,
doorlopend tot minimaal hoofdstuk 23 ;
95 % hersteld hier ;

eerste versie – en wordt waarschijnlijk niet beter ;

 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

Jesaja 20

1-2
… het land Egypte (boven Damascus) wordt door God in verwarring gebracht :
load-of Egypt behold ! ieue riding on thick-cloud fleet and·he-comes Egypt
and·they-sway forbidden-idols-of Egypt from·faces-of·him and·heart-of Egypt
he-is-melting in·within-of·him and·I-screen Egypt in·Egypt and·they-fight man
in·brother-of·him and·man in·associate-of·him city in·city kingdom in·kingdom
The burden of Egypt. Behold, the LORD rideth upon a swift cloud, and shall come into Egypt:
and the idols of Egypt shall be moved at his presence, and the heart of Egypt shall melt
in the midst of it. And I will set the Egyptians against the Egyptians: and they shall fight
every one against his brother, and every one against his neighbour; city against city,
[and] kingdom against kingdom.

 • context : .. God brings the land Egypt (above Damascus) in confusion :
  … introduction of next theme – Egypt ;
 • Egypt as ‘the field of reeds’ :
  … see the vignette to right (from BD 110) ;
  later on in this chapter a separate line
  will extensively describe the ‘reeds’ theme ;
 • their ‘field of reeds’ abóve Assyria :
  the “dimensional background” (in their view)                 
  is still the influential sphere of eden ,
  hence Damascus (in Assyria) is there ;
  while this field is in their “fóreground”
  (like wé live in their ‘foreground’…) ;
  in Rg-veda termed “svar”, abode of the gods ;
 • Plato visited this region :
  too long here – but see main Introduction ;
 • the cloud “makes them drunken” :
  … there is another chapter describing the same cloud ,
  and how it will cause them spirits to be drunken –
  read “to be spiritually blind” — it gets a bit semantic now :
  because they ARE ‘blind’ already , ofcourse ,
  but this awareness causes that their own point of view will be in confusion ;
 • corruptions :
  … ofcourse it isn’t “ride upon” , that’s a pathetic joke ,
  and we deleted the ‘swift’ which Esau used to support his ‘to ride’ ;

line ,
 “the burden – Egypt [=’a region above Assyria’] ;                       [=’burden = unresolved problem’]
behold ! , IEUE – (will) [=send] – a cloud [=’a confusing awareness’] – and it (will) enter – Egypt ,
and=then – the idols [=’spirits’]of=in Egypt – (will) get unstable – in front of it [=’the cloud’] ,
and the heart of – [=the Egyptians] – (will) melt – inside them ;
and=for I (will) set up – [=Egyptian] – in=against [=Egyptian] ,
and=so – each – (will) fight – his brother – and each – his fellow ,
[+as] city – in=against city (sic!) , [+and] kingdom – in=against kingdom ;

(profetie over Egypte)
De last over Egypte .
Zie, de Heer rijdt op een snelle wolk en komt in Egypte .
De afgoden van Egypte zullen beven voor Zijn aangezicht en het hart van de Egyptenaren
zal smelten in hun binnenste .Dan zal ik Egyptenaren ophitsen tegen Egyptenaren ,
zodat zij zullen strijden, eenieder tegen zijn broeder, eenieder tegen zijn naaste,
stad tegen stad , koninkrijk tegen koninkrijk .

 • [=’Egypte als “het veld van rieten” , zie afbeelding en Engels :]

“de last Egypte [=’regio boven Assyrie’] ;                                             [=’last = onopgelost probleem’]
zie , IEUE zal een wolk [=’een verwarrend bewustzijn’] [=sturen] en die zal in Egypte aankomen ,
[=dan] zullen de afgoden [=’geesten’] [=in] Egypte onstabiel worden door hem [=’de wolk’] ,
en het hart van de Egyptenaren zal smelten in hun binnenste ;
want ik zal Egyptenaar tegen Egyptenaar ophitsen ,
zodat ieder tegen zijn broeder zal strijden , en ieder tegen zijn naaste ,
[+als] stad tegen stad (sic!) , [+en] koninkrijk tegen koninkrijk ;

 
3-4
… dan zal Thoth met zijn handlangers Egypte plunderen :                     
and·she-is-made-void spirit-of Egypt in·within-of·him and·counsel-of·him
I-shall-swallow-up and·they-inquire to the·forbidden-idols and·to the·ventriloquists
and·to the·mediums and·to the·wizards and·I-hold-in-check Egypt in·hand-of lords
harsh and·king strong he-shall-rule in·them averment-of the·lord ieue-of hosts
And the spirit of Egypt shall fail in the midst thereof; and I will destroy the counsel thereof:
and they shall seek to the idols, and to the charmers, and to them that have familiar spirits,
and to the wizards. And the Egyptians will I give over into the hand of a cruel lord;
and a fierce king shall rule over them, saith the Lord, the LORD of hosts.

 • context :.. then Thoth with his henchmen will plunder Egypt :                         
  … these lines link to other chapters ; Thoth as “the king of Mystery-Babylon” ;
 • Thoth and the lords :
  … another chapter (Ezekiel?) writes “Thoth and his terrible ones” ;
  in that chapter is said that “because Nebuchadnessar (=who represents Thoth on earth)
  did not get spoil when besieging Tyre , he (=Thoth) is allowed to take as much spoil he wants :
  namely be plundering his OWN Egypt (north)” ;
 • line sequence + knowledge :
  … sequence restored like the instance in a previous chapter ;
  it is highly unlikely that (-ruach) as eden-term was used for thém ,
  while “knowledge” links better to “counsel” ;

line , 
and=though they (will) enquire – the diviners – and – the chanters (of spells) ,              [3]
and – the mediums – and – the wizards ,                                                                                                     [4]
[=the knowledge] of – Egypt – (will be) void – within it ,                                                                   [1]
and=as – his counsel – (having been) swallowed up :                                                                          [2]

 

 • [=’next : the “cruel lords” as the same ‘bronze soldiers’, the Medes…? :]

and=then I (will) surrender – Egypt – into the hand of – the cruel – lords (or : terrible ones)      +
and=of – the strong – king [=’Thoth, king of Mystery-Babylon’] , (who will) [=plunder] – [=it] ,
(is) the declaration of – myLord – IEUE of – hosts ;

De geest van de Egyptenaren zal in hun binnenste verward worden .
Ik zal hun plannen in de war brengen .Dan zullen zij hun afgoden raadplegen ,
de dodenbezweerders , de geesten van doden , en de waarzeggers .
Ik zal de Egyptenaren overgeven in de hand van harde heren ;
een wrede koning zal over hen heersen , spreekt de Heer, HEER van de legermachten .

“[=hoewel] zij de waarzeggers en de zangers (van magische teksten) zullen raadplegen ,
en de mediums en de tovenaars ,
zal [=de kennis] van Egypte verdwenen zijn ,
als zijn raadgeving die opgeslokt is ;

 

 • [=’beneden : de “wrede meesters” als ‘de bronzen soldaten’, de Meden..? ;
  dat Thoth zijn eigen Egypte plundert staat ook in een ander hoofdstuk ; zie Engels :]

dan zal ik de Egyptenaren overgeven in de hand van de wrede meesters         +
[=ván] de sterke koning [=’Thoth, koning van M-Babylon’] , die [=het] zullen [=plunderen] ,
(is) de verklaring van de Heer , IEUE van de legermachten ;

 
part II   —   deel II

 
5-6-7
… hun ‘veld van rieten’ verdort omdat hun Nijl droogvalt :
and·they-are-absorbed waters from·the·sea and·stream he-shall-be-drained
and·he-shall-be-dry and·they-evaporate streams they-impoverish and·they-become-drained
waterways-of lower-Egypt reed and·weed they-wither naked-places on Nile on mouth-of
Nile and·all-of sown-of Nile he-shall-dry-up he-is-whisked-away and·there-is-no·him
And the waters shall fail from the sea, and the river shall be wasted and dried up. And they
shall turn the rivers far away; [and] the brooks of defence shall be emptied and dried up:
the reeds and flags shall wither. The paper reeds by the brooks, by the mouth of the brooks,
and every thing sown by the brooks, shall wither, be driven away, and be no [more].

 • context : .. their ‘field of reeds’ withers because their Nile dries up :
  … lines like these , containing more detailed descriptions ,
  were added (for us) so that we can be sure this is about “the field of reeds” ;
 • see vignette – fertile fields + canals :
  … their Nile (“which the dragon made”, see Ezekiel)
  feeds their system of canals , compare how the vignette shows that irrigation-system ;
 • the mouth of the Nile – as ‘field of offerings’ :
  … as the place where the eden-waters enter their realm ,
  this place as SEKHT-H’ETEPT (the same root as ‘the field’ SEKHT-ÁARu ‘field of – reeds’) ;
  see for an attempt at these difficult themes the annex below this chapter ;
 • skipped :
  … the ‘driven’ in last line ; nonsensical , while the line gets too long ;

line ,
and=then – the (eden-) waters (which flowed to) – the sea [=’matrix-dimension’] – (will) dry up ,
and=for the river [=’as their Nile to their north’] – (will be) laid waste – and dry out :
[=the languishing] – [=canals] [=’in the field of reeds’] – [=(will be) foul]     +
and=when – the river [=’the Nile’] of – [=Egypt] – (will be) waste ,
[+and] the reeds (!) – and rushes – (will) wither ;
[+for] the mouth of – the Nile – [+will be] – the bare place ,      [=’mouth of Nile = SEKHT-H’ETEPT’]
and – everything – sown – [+near] [=the canals] – (will) dry out – and (will)-be-no (more) ;
Het water uit de zee zal opdrogen, en de rivier zal verzanden en droogvallen .
De rivierarmen gaan stinken ; het water in de rivieren van Egypte zakt, ze vallen droog .
Het riet en de biezen verwelken .
De papyrusplanten langs de Nijl, aan de monding van de Nijl ,
en alles wat ingezaaid is langs de Nijl, zullen verdorren, verwaaien ; en het zal er niet meer zijn.

 • [=’de Nijl is de rivier “die de draak gemaakt heeft” , als beschreven in Ezechiel ;
  zie vignette welke de ‘kanalen’ als irrigatie-systeem laten zien ;
  de ‘monding’ als SEKHT-H’ETEPT , zie poging in annex onder dit hoofdstuk :]

“dan zullen de (eden-) wateren (die naar) de zee [=matrix-dimensie’] (vloeiden) opdrogen ,
want de rivier [=’als hun Nijl naar hun noorden’] zal geruïneerd worden en opdrogen :
de verzwakte [=kanalen] [=’in veld van rieten’] zullen stinken     +
wanneer de rivier [=’de Nijl’] geruïneerd is ,
[+en] het riet (!) en de biezen zullen verwelken ;
[+want] de monding van de Nijl [+zal] de kale plaats [zijn] ,            [=’monding = SEKHT-H’ETEPT’]
en alles wat ingezaaid is [=langs] [=de kanalen] zal verdorren , en zal-er-niet (meer) zijn ;

 
8-9-10
… de monding – als de plaats waar het (eden-) water ‘gefilterd’ wordt :
and·they-complain the·fishermen and·they-mourn all-of ones-flinging-of in·the·Nile
fishhook and·ones-spreading-of dragnet on surfaces-of waters they-shall-be-enfeebled
and·they-are-ashamed ones-serving-of flaxes yellow-ones and·ones-weaving-of
pale-cotton and·they-become settlers-of·her ones-being-crushed all-of ones-doing-of
hire ones-marshy-of nphsh soul
The fishers also shall mourn, and all they that cast angle into the brooks shall lament,
and they that spread nets upon the waters shall languish. Moreover they that work in fine flax,
and they that weave networks, shall be confounded.
And they shall be broken in the purposes thereof, all that make sluices [and] ponds for fish .
‘ponds for fish’, H99 agem ‘grieved’ 1x ; -agam ‘pool, pond [marshy pool]’ ;
H5701 agam ‘grieved’ = corrupted term ;
context : .. the mouth of the river – as the place where the (eden-) waters are ‘filtered’ :

 • … another cluster of glyphs as SEKHT ,                  
  “snare , net , hunter , folwler” etcetera ;                     
  factually reading
  “the net. to make the KH-house”
  as their now mixed-dimension ;
  the infamous ‘fishing spells’
  (the range around Coffin Texts 473)
  relate extensively about this ‘fishing’,

(rpt)
 • but it is hard to understand “whát exactly” they are fishing for :
  it appears to be “for eden-words , and different type essences” ,
  compare the “filtering of the eden-waters” in Rg-veda , also to obtain their ‘soma’ ,
  and see annex below how glyph ÁF may be the same ‘soma’ ;

line ,
and=then – the fishermen – mourn ,                              [=’at the mouth of the river’]
and=as – all – the ones casting – (their) hooks – in the Nile – (who will) lament ,
and the ones (who) spread – the dragnet – upon – the water – surface – (will be) feeble ;

————————

 • [=’next : is it describing “the filtering of the water”, see Rg-veda ,
  but also “the making (=weaving) of their spirit-bodies”? ,
  because interlinear shows ‘soul’ while next section will be about ‘princes’
  (we’ve no place now but see am-duat hour 8 for ‘the weaving-poles’) :]

the ones (who) work – [+with?] the fine – flax [=’as filter’?] – (are) ashamed ,
and=as the ones (who) [… filter? … the (eden-) waters?] ,                              [corrupted section]
and=for – [the supporting-pole?] [=’as the weaving-poles ?’] – (will) be – shattered ,
[+as?] all – the ones making – [.. body-garments?… for the corrupt … adm-soul?] ;                  


Treuren zullen de vissers, en rouwen allen die vishaken uitwerpen in de Nijl ;
en zij die werpnetten uitzetten over het water , zullen verkommeren .
De bewerkers van het gekamde vlas zullen beschaamd worden, evenals de wevers van linnen .
Hun wevers zullen verslagen zijn , alle loonarbeiders zielsbedroefd .

“dan treuren de vissers ,                       [=’aan de monding van de rivier’]
[=als] al degenen die vishaken uitwerpen in de Nijl , die zullen rouwen ,
en degenen die werpnetten over het wateroppervlak uitspreiden zullen zwak zijn ;

————————

 • [=’hierna : beschrijft dit “het filteren van de wateren” ,
  maar ook “het maken (=weven) van hun geesten-lichamen”? ,
  omdat interl. ‘ziel’ laat zien , terwijl volgende sectie over ‘prinsen’ gaat
  (geen plaats nu , maar zie am-duat 8 voor ‘de ondersteuningen voor het weefgetouw’)  :]

degenen die [+met?] het fijne vlas [=’als het filter’?’] werken zijn beschaamd ,
als degenen die [… de (eden-) wateren? … filteren?] ,                             [gecorrumpeerde sectie]
want de ondersteuningen [=’van de weefgetouwen ?’] zullen gebroken zijn ,
[+als?] [=allen] die [… lichaam-gewaden? maken … voor de corrupte?… adm-zielen?] ;

 
part III   —   deel III    [start of corrupted second half   —    begin van corrupte tweede helft]

 
11-12
… de reden voor de neergang van Egypte – omdat zij óns bedrogen :
yea fools chiefs-of Zoan wise-ones-of ones-counseling-of Pharaoh counsel
being-nirrational how ? you-shall-say to Pharaoh son-of wise-ones I son-of kings-of
aforetime where·them ? indeed wise-ones-of·you and·they-shall-tell please ! to·you
and·they-shall-know what ? he-counseled ieue-of hosts on Egypt
Surely the princes of Zoan [are] fools, the counsel of the wise counsellors of Pharaoh
is become brutish: how say ye unto Pharaoh, I [am] the son of the wise, the son of
ancient kings? Where [are] they? where [are] thy wise [men]? and let them tell thee now,
and let them know what the LORD of hosts hath purposed upon Egypt.

 • context : .. the reason for Egypt’s downfall – because they deceived ús :
  … from this line onwards ,
  it is a corrupted Mess like we haven’t seen in any other prophets  – at least untill ch.23 ,
  and immediately our question was ‘why…?’ ;
 • what this second half of this chapter is about :
  … the situation in this second half will return to “the souls upon this dark earth”,
  and that grave situation appears to be the timeframe in which Egypt detoriates (first half) ;
  here , the term “foolish” is linked to the “cloud causing confusion”
  and it seems that “THEY will get foolish (=confused) when WE will be NOT (=foolish)” ;
 • why ‘the princes of tsoan’ can hardly be ‘foolish’ towards their ówn :
  … that makes no Sense –
  the ‘seers’ in Rg-veda know very wéll what is going on :
  even in previous Isaiah chapter a line says “but they (=seers) will not succeed” ,
  so it’s not logical that now they are ‘fools’ —
  neither are they ‘fools’ here “because the cloud has reached them”,
  for the intent of the terms “brutish (counsel)” refers to “beguile with (God’s) words” ;
 • the ‘princes of tsoan’ [=spirits but as Esau-souls] have corrupted these sections :
  … the THEY will get foolish when we will be NOT”
  appears to be a very workable thesis :
  first , it explains the heavy corruptions (going on even into next chapters) ,
  also the important principle “the traitor betrayed” fits this theme ;
  as well as spells telling “the adam-soul. these (things). to know. nót.” ;
  while the same time it includes an important Legal theme – the ‘understanding’ by ús ;

line ,
“surely – the princes of – tsoan [=’spirits but as Esau-souls’] – (are) fools ,
[+as] the wise ones – (having) counselled – Pharaoh [=’Osiris’?] – [+with] brutish – counsel ;

————————                                           [‘=brutish counsel = to corrupt scripture’]
[=because (aik=ki?)] – [=they] (have) said – to – Pharaoh :
[=it must not be] (that) – the sons [=’we’] – (would get) wise – [+about] the eastern – kingdom ;
————————                                            [=’or : in general about their abode’]
[=for] – [=they] [=’souls’] (will) – [+nót] – ( become) the wise ones ,
[=if] [… the words of? … their deity?] – (will) [+nót] – (be) shown – to them ,
and=so they [=’we’] (will) – [+nót] – know – what – [=their deity] – counseled – against – Egypt ;

 • [the above line 11-12 : context and terms restored to ability]

De vorsten van Zoan zijn enkel dwazen ; de wijzen, de raadgevers van de farao – hun raad is dom.
Hoe kunt u dan tegen de farao zeggen : ik ben een zoon van wijzen ,
een zoon van de koningen als vanouds ? Waar zijn zij dan , uw wijzen ?
Laten zij u toch vertellen, als zij het al weten,
wat de Heer van de legermachten besloten heeft over Egypte .

“ja , de vorsten van tsoan [=’geesten maar als Esau-zielen’] zijn dwazen ,
[+als] de wijzen die de Farao [=’Osiris’?] raad geven , [+maar als] de botte raad ;
———————–                                                              [=’botte raad = om de schrift te corrumperen]
[=omdat (aik=ki?)] [=zij] tegen de Farao [=’Osiris’?] gezegd hebben :
[=het moet niet zijn] (dat) de zonen [=’wij’] wijs worden [+over] het oostelijke koninkrijk ;
———————–                                                            [=’of : in het algemeen over hun verblijfplaats’]
[=want] [=zij] zullen [+niét] degenen worden die wijs zijn ,
[=indien] [… de woorden van? … hun godheid?] [+niét] aan hen getoond worden ,
[=zodat] zij [+niét] zullen weten wat [=hun godheid] heeft besloten tegen Egypte ;

 • [zin 11-12 boven : context en termen gerestaureerd naar vermogen]

 
13-14-15
… maar dat bedrog komt terug op hun eigen hoofd :
they-are-foolish chiefs-of Zoan they-are-lured chiefs-of Noph they-lead-astray
Egypt corner-stone-of tribes-of·her ieue he-blends in·within-of·her spirit-of depravities
and·they-lead-astray Egypt in·all-of deed-of·him as·to-stray-of drunken-one in·vomit-of·him
and·not he-shall-bebc for·Egypt deed which he-shall-do head and·tail frond and·rush
The princes of Zoan are become fools, the princes of Noph are deceived; they have also
seduced Egypt, [even they that are] the stay of the tribes thereof. The LORD hath mingled
a perverse spirit in the midst thereof: and they have caused Egypt to err in every work thereof,
as a drunken [man] staggereth in his vomit. Neither shall there be [any] work for Egypt,
which the head or tail, branch or rush, may do.
context : but that deceit will return upon their own heads :
… another important Legal factor is “the set end-date” ,
because we’re still in a ‘race’ who will have won – eden’s realm , or theirs
(see other prophets for this theme) ,
and can very well be another important reason for the corruptions here ;
line ,
“the chiefs of – tsoan – (are) foolish ,                     
they (would) deceive – [=the sons] of [=my people] ,                  [=’by the corruptions’]
[=so] (that) – [=they] [=’sons’] (would) – [=not] – [=return (shbt=shb)] – [+to] [=tsiun] ;
—————————             [above : the ‘not returning’ means “that their matrix would have won”]
[+therefore] – IEUE – (will) [=send] – [=a cloud] of – foolishness (ivim=evil) – within him [=’Egypt’] ,
and [=it] (will) cause – Egypt – to err – in all – his deeds ,
as=like – a drunken one – staggers – in his (own) vomit ;
and=as – the deeds – [+in] Egypt – which – [+everyone] – (will) do :
[=all segments of the society :]
the head – and the tail , branch – and rush ;

De vorsten van Zoan gedragen zich als dwazen , de vorsten van Nof zijn bedrogen ;
zij die de hoeksteen zijn van hun stammen , doen Egypte dwalen .
De Heer heeft in hun midden een geest van verwarring ingeschonken ; zij hebben Egypte
doen dwalen , in al zijn doen , zoals een dronkaard zich om en om wentelt in zijn braaksel .
En Egypte zal geen werk hebben dat hoofd of staart, palmtak of riet kan voortbrengen.

 • [=’zie voor ‘de tijdsfactor’ Engels hierboven :]

“de prinsen van tsoan zijn dwazen ,                  
zij (wilden) [=de zonen] van [=mijn mensen] bedriegen ,        [=’door middel van de corrupties’]
[=opdat] [=zij] [=’zonen’] [=niet] [=terug zouden keren] [+naar] [=tsiun] ;
———————–    [boven : het ‘niet terugkeren’ betekent dat hun matrix  gewonnen zou hebben]
[+daarom] zal IEUE [=een wolk] van [=verdwazing] in hem [=’Egypte’] [=sturen] ,
en [=het] zal maken dat Egypte zal dwalen in al zijn daden ,
zoals een dronkaard zich om en om wentelt in zijn braaksel ;
[=als] de daden [+in] Egypte die [+iedereen] zal doen :
[=alle lagen van de bevolking :]
hoofd en staart , palmtak en riet ;

 
Xxxxxxxxxxxxxx 4 february

 
16-17
… in die dagen wordt de eden-hoeksteen op Zerubbabel geplaatst :
in·the·day the·he he-shall-become Egypt as·the·women and·he-trembles
and·he-is-afraid from·faces-of wave-of hand-of ieue-of hosts which he waving over·him
and·she-becomes ground-of Judah to·Egypt for·giddiness everyone whom he-shall-mention
her to·him he-shall-be-afraid from·faces-of counsel-of ieue-of hosts which he counseling on·him
In that day shall Egypt be like unto women: and it shall be afraid and fear because of the shaking
of the hand of the LORD of hosts, which he shaketh over it. And the land of Judah shall be a terror
unto Egypt, every one that maketh mention thereof shall be afraid in himself,

because of the counsel of the LORD of hosts, which he hath determined against it.

 • context : .. in those days , the eden-cornerstone will be placed upon Zerubbabel :
  … referring back to previous chapter where “Damascus will be removed” ;
 • timeframe here :
  … per context “at the border between first and second half of Revelation”,
  compare how next part IV starts with “the situation upon darkened earth” ;

line ,
(after that,) in – that – day ,
[=the Egyptians] – (will) be – as=like women ,             [=’symbolism ; trust us’]
and=for they (will) tremble – and (be) afraid +
in front of – the hovering – hand [=’temple-foundation’] of – IEUE of – hosts , +
which – he [=IEUE] – (will make to) hover [=’as upon Zerubbabel = north’]over=abóve them ;
and=for – the adm-ground of – [=Ishral] [=’new eden’] – (will be) as=like a terror – to Egypt ,
[+and] everyone [=’spirits’] – who – (will) remember – her ,     [=’prévious situation of adm-ground’]
(shall be) afraid – in front of – the counsel of – IEUE of – hosts , +
which – he – (had) counseled – on=against [=them] ;             [=’when this was written down’]

Op die dag zullen de Egyptenaren zijn als vrouwen . Zij zullen beven en angstig zijn
voor de dreigend heen en weer bewegende hand van de Heer van de legermachten ,
die Hij dreigend tegen hen heen en weer beweegt .
Het land Juda zal voor de Egyptenaren tot een schrikbeeld zijn .
Zo dikwijls iemand hen daaraan zal herinneren , zullen zij weer angstig zijn
voor het raadsbesluit van de Heer van de legermachten dat hij tegen hen genomen heeft .

 • [=’refererend aan vorig hoofdstuk “waar Damascus verwijderd werd uit Assyrie”;
  tijdsbestek hier : op de grens van de 1ste en 2de helft van Openbaring ,
  zie hoe volgend deel IV handelt over de situatie op aarde :]

“(daarna,) op die dag , zullen de Egyptenaren zijn als vrouwen ,             [=’symbolisch , geloof ons’]
want zij zullen beven en angstig zijn +
voor de zwevende hand [=’tempel-fundament’] van IEUE van de legermachten , +
die hij zal laten zweven [=’als bovenop de Zerubbabel-kandelaar’] bóven hen ;
want de adm-grond van [=Ishral] [=’nieuw-eden’] zal een schrikbeeld zijn voor Egypte ,
[+en] ieder [=’van de geesten’] die zich haar zal herinneren ,      [=’vórige situatie van adm-grond’]
zal angstig zijn voor het raadsbesluit van IEUE van de legermachten , +
dat hij tegen hen genomen had ;             [=’toen dit werd neergeschreven’]

 
part IV — deel IV : was sadistically corrupted — was sadistisch gecorrumpeerd

 
18-19
… na die gebeurtenissen , vindt op deze verdonkerde aarde het volgende plaats :
in·the·day the·he they-shall-bebc five cities in·land-of Egypt ones-speaking
lip-of Canaan and·ones-swearing to·ieue-of hosts City-of the·demolishing
he-shall-be-said to·one in·the·day the·he he-shall-bebc altar to·ieue in·midst-of
land-of Egypt and·monument beside boundary-of·her to·ieue
In that day shall five cities in the land of Egypt speak the language of Canaan, and swear to
the LORD of hosts; one shall be called, The city of destruction. In that day shall there be an altar
to the LORD in the midst of the land of Egypt, and a pillar at the border thereof to the LORD.
‘destruction’ , H2041 heres ‘destruction’ 1x ; -haras ‘overthrow, pull down’ ;

 • context : .. after those events , the following happens upon this darkened earth :
  … the “placing the cornerstone upon Zerubbabel” in previous part III
  is part of the required actions “to prepare the eden-land for the arriving souls” (this part IV) ;
 • the sadistic corruption :
  … in all the chapters done untill now we haven’t seen such a vast corruption –
  the reason may be twofold : Esau was furious about what was previously said (about him) ,
  and would make sure that this section would remain Dark ;
  … the second reason is more sinister :
  because of swapping the subjects , he factually invokes a blessing from God upon HIMSELF
  (read , upon the matrix land and regions) ,
  because of the subtile “five cities” referring to their T’UAT-underworld (T’U = 5) ,
  aka “the 5 Philistine cities” mentioned in other prophets ;

line ,
in=after – that – day – it (will) happen , (that) +
[=my people] – [=in Jerusalem] [=’this earth’] – [+and] in the land of – [=Judah] [=’this world’] +
(will be) speaking [in right direction] – [+with] [=true] – lips [=’language’] ,
and=as the ones (who will) swear (allegiance) – to IEUE of – hosts ,
[=before] – the city [=’earth’] – (will be) ruined :         [=’as the start of 2nd half of Revelation’]
 
[+for] in – that – day – (there) will be – [=a sign] – to=from IEUE +
in the midst of – the land of = [=Judah] [=’this world] ,
and=as [=the testimony] – [+in] [=Jerusalem] [=’this earth’] to=from IEUE ; +

Op die dag zullen er vijf steden in het land Egypte zijn de de taal van Kanaän spreken
en die zweren bij de Heer van de legermachten .
Een ervan zal genoemd worden : stad van de zon [volgens dodezeerollen en SV: der verstoring] .
Op die dag zal de Heer een altaar hebben middenin het land Egypte ,
en aan zijn grens zal er een gedenkteken voor de Heer staan .

 • [=’het “plaatsen van het tempel-fundament (op de kandelaar)” in vorig deel III
  hoort bij de handelingen om eden klaar te maken voor de zielen die gaan arriveren (dit deel) ;
  zie voor alle opmerkingen Engels hierboven :]

“na die dag zal het gebeuren ,
(dat) [=mijn mensen] [=in Jeruzalem] [=’deze aarde’] [+en] [=Judah] [=’deze wereld’] +
[+met] [=ware] tong [=’taal’] zullen spreken [in goede richting] ,
[=als] degenen die (trouw-) zullen zweren aan IEUE van de legermachten ,
[=voordat] de stad [=’deze aarde’] geruïneerd zal worden :         [=’begin 2e helft Openbaring’]

 
[+want] op die dag zal er [=een teken] van IEUE zijn middenin het land [=Judah] [=’deze wereld’] ,
[=als] [=het getuigenis] [+in] [=Jeruzalem] [=’deze aarde’] van IEUE ; +

 
20-21-22
… dat deel is van “het teken op de wolken” hoofdstuk : (zie index)
and·he-isbc for·sign and·for·testimony to·ieue-of hosts in·land-of Egypt that
they-shall-cry to ieue from·faces-of ones-oppressing and·he-shall-send to·them
one-saving and·one-contending and·he-rescues·them and·he-becomes-known ieue
to·Egypt and·they-know Egyptians ieue in·the·day the·he and·they-serve sacrifice
and·present and·they-vow vow to·ieue and·they-pay and·he-strikes ieue Egypt to-strike
and·to-heal and·they-return unto ieue and·he-is-entreated for·them and·he-heals·them
And it shall be for a sign and for a witness unto the LORD of hosts in the land of Egypt:
for they shall cry unto the LORD because of the oppressors, and he shall send them a saviour,
and a great one, and he shall deliver them. And the LORD shall be known to Egypt,
and the Egyptians shall know the LORD in that day, and shall do sacrifice and oblation;
yea, they shall vow a vow unto the LORD, and perform [it]. And the LORD shall smite Egypt:
he shall smite and heal [it]: and they shall return [even] to the LORD,
and he shall be intreated of them, and shall heal them.

 • context : .. which is part of “the sign upon the clouds” chapter : (see index)
  … only because of the buildup of the lines we spotted this is a different as the ‘Egypt theme’ ;

line,
“and – the sign – and the testimony – to=from IEUE of – hosts +
(will) be – in the land of – [=Judah] [=’world’] ,
that=when – they [=’all to-be-saved souls on earth’] (will) cry out – to – IEUE , +
in front of – the ones opressing (or : oppressions) :             [=’events in first half of Revelation’]
and=then he [=IEUE] (will) send – the saved ones [=’144,000 !’] – to them ,
and=as the ones (who will) plead (with them) – and=so he [=IEUE] (can) rescue them ; +

 
and=then – IEUE – (will make himself) known – to [=them] [=’to the souls’] ,
and – [=they] (will) know – IEUE – in – that – day ;
and=when they (have) served – [+with] a sacrifice – and=as the gift ,             [=’read : suffered ….’]
and=then they vow – the vow – to IEUE – and they pay :             [=’they die’ , in other chapter’]
and=for – IEUE – (will) smite (‘the physical body of’) – [=them] ,
[+but] strike [=’kill’] (it) – and=in (order that) (their sóul) (will be) healed ;
and=for – they (will) return – to – [=tsiun] – and=when he [=IEUE] (will be) entreated – by them ,
and they (will be) healed by him (there) ;             [=’receiving their Original (=being)’]

Dit zal zijn tot een teken en getuigenis voor de Heer van de legermachten, in het land Egypte .
Wanneer zij tot hun onderdrukkers zullen roepen vanwege hun onderdrukkers ,
zal Hij tot hen een Heiland en Meester zenden ; Die hen zal redden .
Dan zal de Heer aan de Egyptenaren bekend worden en de Egyptenaren
zullen de Heer kennen op die dag . Zij zullen Hem dienen met slachtoffer en graanoffer ,
en de Heer gelofte doen en die nakomen .
Zo zal de Heer de Egyptenaren geducht treffen en genezen .
Zij zullen zich tot de Heer bekeren en Hij zal Zich door hen laten verbidden en Hij zal hen genezen.

“en het teken en het getuigenis van IEUE van de legermachten +
zal in het land [=Judah] zijn [=’deze wereld’] ,
wanneer zij [=’alle zielen die gered worden’] tot IEUE zullen roepen , +
vanwege hun onderdrukkers (of : onderdrukking) :       [=’gebeurtenissen in 1ste helft Openbaring’]
dan zal hij [=IEUE] degenen die gered zijn [=’144,000’] tot hen zenden ,
als degenen die (met hen) zullen pleiten zodat ze gered te worden ; +

 
dan zal IEUE zichzelf bekend maken aan [=hen] [=’de zielen’] ,
en [=zij] zullen IEUE kennen op die dag ;
wanneer zij hebben gediend door middel van een offer als de gift ,       [=’lees : hebben geleden…’]
dan maken ze de gelofte aan IEUE , en zij betalen :             [=’zij sterven’ , in ander hoofdstuk’]
want IEUE zal (‘het lichaam van’) hen treffen ,
[+maar] (het) treffen [=’doden’] [=opdat] (hun ziél) zal genezen ;
want zij zullen terugkeren naar [=tsiun] wanneer hij [=IEUE] zich door hen laat verbidden ,
en zij zullen (daar) door hem worden genezen ;             [=’hun Origineel (=wezen) verkrijgend’]

 
23-24-25
… de dimensionele ‘brug’ van deze aarde naar tsiun :
in·the·day the·he she-shall-bebc highway from·Egypt Assyria·ward and·he-comes
Assyria in·Egypt and·Egypt in·Assyria and·they-serve Egyptians Assyria in·the·day
the·he he-shall-become ishral third to·Egypt and·to·Assyria blessing in·within-of
the·earth which he-blesses·him ieue-of hosts to·to-say-of being-blessed people-of·me
Egypt and·deed-of hands-of·me Assyria and·allotment-of·me ishral
In that day shall there be a highway out of Egypt to Assyria, and the Assyrian shall come into
Egypt, and the Egyptian into Assyria, and the Egyptians shall serve with the Assyrians.
In that day shall Israel be the third with Egypt and with Assyria, [even] a blessing in the midst
of the land: Whom the LORD of hosts shall bless, saying, Blessed [be] Egypt my people,
and Assyria the work of my hands, and Israel mine inheritance.

 • context : .. the dimensional ‘bridge’ from this earth to tsiun :
  … the “healing” happens because the souls are re-united with their Originals again ,
  see chapter where the Originals are being led out from Mystery-Babylon ;
  the ‘highway’ is the theme of “the splitting of the olive-mountain” ;

line ,
“[+and] in – that – day , +
(there) will be – a highway – from [=Judah] [=’this world’] – towards [=tsiun] ,
and – [=the people] [=’all saved-souls’] – (will) arrive – in [=tsiun] , +
and – [=Ishral] [=’the imprisoned Originals’] – [+will come] in=to [=thém (=to the souls)] ,
and=for – [=Ishral (=our Originals)] – serves – [=them (=souls)];             [=’as their new body’]

 
in – that – day , +
Ishral [=’as souls united /w Original’] – (will) be – [=the root] – to=of [=the land] [=’new eden’] ,
and=as [=Ishral] – (who will be) the blessing – in the midst of – the land [=’new eden’] ; +
which [=’eden-land’] – IEUE of – hosts – (will) bless , saying :
blessed (are) – my people – [=Ishral (=souls having their Originals)] ,
and=in – [=the (eden-) land] – [+as] the work of – my hands ,
and=as – [=tsiun (=as eden-residence)] – (being) my possession .

Op die dag zal er een gebaande weg zijn van Egypte naar Assyrïe .
De Assyrïers zullen in Egypte komen en de Egyptenaren in Assyrïe .
De Egyptenaren zullen samen met de Assyrïers de HEERE dienen .
Op die dag zal Israël de derde zijn naast Egypte en Assyrïe , een zegen in het midden der aarde.
Want de Heer van de legermachten zal hen zegenen met de woorden :
gezegend zij Mijn volk Egypte , het werk van mijn handen Assyrïe , en mijn eigendom Israël !

 • [=’het “genezen” gebeurt doordat de zielen weer met hun Originelen verenigd worden ,
  zie hoofdstuk waar de Originelen uit Mystery-Babylon geleid worden ;
  de ‘hoofdweg’ als het thema “het splijten van de Olijfberg” :

“[+en] op die dag , +
zal er een hoofdweg zijn van [=Judah] [=’deze wereld’] richting [=tsiun] ,
en [=de mensen] [=’alle geredde zielen’] zullen in [=tsiun] arriveren , +
en [=Ishral] [=’de gevangen Originelen’] [+zullen] naar [=hén (=zielen)] komen ,
[=want] [=Ishral (=de Originelen)] dienen [=hen (=de zielen)] ;             [=’nl. ‘als nieuw lichaam’]

 
op die dag , +
zal Ishral [=’zielen + Origineel’] [=de wortel] zijn van [=het land] [=’nieuw eden’] ,
[=als] [=Ishral] die de zegen zal zijn in het midden van het land [=’nieuw eden’] ; +
welke [=’land’] IEUE van de legermachten zal zegenen , zeggend :
gezegend zijn [=mijn mensen] [=Ishral (=zielen in hun Origineel)] ,
[=in] [=het (eden-) land] [+als] het werk van mijn handen ,
[=als] [=tsiun (=als eden-residentie)] dat mijn bezitting is .

 
04.02.2020   — submitted —  first version [likely as definitive version]  — hetreport

 
 

2) annex :

 • the mouth of the Nile – as ‘field of offerings’ : 
  … the end of CT 465 , shown to right ;                                                        
  the lefthand section is the last sentence ,
  reading from down to upward
  “the divine offering (H’ETEPT). field (SEKHT).
  [for] all. (matrix-) peace (H’ETEP). , (in order)
  for. (matrix-) existence to become new.” ;
  the field ,
  as SEKHT , shown by the triple-reed glyph ,
  is the same as in SEKHT-ÁARU ‘field of reeds’ ;
 • what is ‘offered’ there ? :
  … see column b) , preceeding the endline ;
  it seems that “essence of he (=eden) for hail” , as ÁF
  is connected there with “the Horus’ tree or stalk” (see top) ,

(rpt)

then we have the Rg-vedic ‘soma’ (their essence for their fire-pillar) theme here ;
line can read : (starting at section befóre b)
“he . the willpower. for. ânkh-life (vampiring life). to become. ,
b) [by] he. the length. of. thousand. cubits. [of?] the falcon. for. the essence (by) he (=eden) for hail.
[as] the opened (eden) word inside. [by] Horus’. tree (stalk?).” :
[by] the divine offering (H’ETEPT). field (SEKHT).
[for] all. (matrix-) peace (H’ETEP). , (in order)
for. (matrix-) existence to become new.” ;
… you see how all ingredients are there – but it’s very difficult to understand it all properly ;