chapter context :
the sections about our Originals is readable ;
then appears a theme termed ‘lawgiver’
hich rules over the eden-house (as a cube) ,
but this lawgiver went rough – and the house
can’t be restored until a new one is installed

 

hoofdstuk context :
de verzen over de Originelen zijn goed te lezen ;
dan wordt het moelijker , omdat een belangrijk construct (‘de wetgever’)
naar hun noorden is opgestegen en zich heeft omgedraaid ;
deze ‘wetgever-scepter’ heerst over “het eden huis”, voorgesteld als dimensionele kubus ,
maar zolang de scepter corrupt is kan het eden-huis niet hersteld worden ;

 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst
 

 

Jesaja 22

 

 
1-2-3
onze Originelen nu in de vallei in het noorden : 
load-of ravine-of vision what ? to·you indeed that you-go-up all-of·you
to·the·housetops tumults full city clamoring town joyous ones-wounded-of·you not
ones-wounded-of sword and·not ones-being-dead-of battle all-of captains-of·you
they-wandered together from·bow they-are-bound all-of ones-being-found-of·you
they-are-bound together from·afar they-ran-away
The burden of the valley of vision. What aileth thee now, that thou art wholly gone up
to the housetops? Thou that art full of stirs, a tumultuous city, a joyous city: thy slain [men are]
not slain with the sword, nor dead in battle. All thy rulers are fled together, they are bound by
the archers: all that are found in thee are bound together, [which] have fled from far

 • ‘aileth now’, H645 epho ‘then, now, well’, interj. , but unclear ;
 • ‘roof’ , gug ; [into ma-gog] ; Akk. gagû ‘cloister’ [covered walk, having an open arcade] ;
  gigunû ‘high sacred terrace’ , others in -gg irrelevant ;
 • ‘full’ , H4395 mele-ah  ‘produce, fullness, fruit’ ; -male ‘to fill, be full’ [tampered next section] ;
 • ‘stirs’, H8663 theshu-ah ‘thundering, noise’, [tampered, see next section] ,
 • ‘rulers’ ,H7101 qatsin ‘ruler’ ; unusual – rather H7096 qats-ah ‘cut off, scrape off’ ,
 • context : main theme : our Originals , now in the ÁNT valley : the valley of Thebes (see diagram) ;
  that they’re there now is here related to an eden-construct which ascended , as well ;
 • roof , above eden : compare Jer. 48 where the
  Moab-region is upon the roof (and also Magog               
  as region , from the same root -gug) ;
  the lawgiver-sceptre (or the house) ‘went up’ ? :
  both themes are mentioned in this chapter ;
  the “lawgiver-sceptre” as an important construct
  (see next lines) was captured by them ;
  but here can also be meant “the eden-house”
  as dimensional cube , which wandered-off :         
  see HA to right , notice the hebrew-H as square ;
  rulers / scraped-off ones : this term ‘rulers’
  is never used for our Originals ; yet ‘scrape-off’
  is what the ÁNT furnace does , to right ,
  same term as “the valley” here , and see next ,
  fled / mourn : the weird root (-nud) most often
  used as ‘to mourn’ , and fitting in context here ;

rpt
click pic to enlarge

ÁNT furnace (rpt)
 • zin context : dak : vergelijk Jer. 48 waar de regio Moab
  zich nu ook op het dak bevindt , en ook -Magog
  als regio , van dezelfde wortel (-gug) ;
  de wetgever-scepter of het huis rees omhoog ? :
  beide thema’s komen aan bod in dit hoofdstuk ;
  het is hier niet helemaal duidelijk welke van de twee
  worden aangesproken ;
  afgeschraapt en rouwend : vanwege de ovens , zie Engels ;

“the burden / (being) the valley of / vision                               [=’ÁNT, Thebes region’] / ;
what / (is it) to=with you / , (then) /                                             [=’the corrupted lawgiver-sceptre’?] / ,
that / the whole of you – (has) ascended – to=upon the roof ?                [=’above eden’] / ;
a noise / filled / the – clamoring – city  [=’Mystery-Babylon’] / , (being) the – jubilating – location / :
your slain ones   [=’our Originals’] / (are) not / slain ones / (by) the sword / ,
and not – dead ones / (by) a battle / ;
all – your ‘scraped-off ones’ / (are) mourning / together                 [=’scraped-off by the furnaces’] / ,
all / the ones being found in you  [=’in valley’] / are (kept) imprisoned  [‘bound’] / together / ,
they (who) fled – from afar – are imprisoned  [‘bound’] – from=by the bow    [=’matrix sky-dome’]  / ,
(Profetie over Jeruzalem)
De last over het Dal van het Visioen.
Wat hebt u toch dat u allen op de daken klimt ? Stad vol tumult en rumoer, uitgelaten stad ,
uw gevallenen zijn niet gevallen door het zwaard en zijn ook niet gestorven in de strijd .
Al uw leiders zijn tezamen gevlucht, zonder éen boogschot zijn zij gevangengenomen ;
Al de uwen die werden gevonden, tezamen zijn zij gevangengenomen ,
hoe ver zij ook weggevlucht waren .

“de last over het dal van het visioen                                   [=’ÁNT, Thebes regio’] ;
wat is het (nu) met u ,                                                            [=’de nu corrupte wetgever-scepter’?] ,
dat u in het geheel opgestegen bent naar óp het dak ?             [=’boven eden’] ;
tumult vulde de rumoerige stad  [=’Mystery-Babylon’] , als de juichende locatie :
uw gevallenen [=’Originelen’] zijn niet gevallen door het zwaard en zijn ook niet gestorven in de strijd ;
allen in u die ‘afgeschraapt zijn’ rouwen samen                     [‘= afgeschraapt door de ovens’] ,
allen die in u gevonden worden  [=’in de vallei’] worden samen gevangengehouden ,
zij die van verre vluchtten worden gevangengehouden door de boog     [=’matrix hemel-boog’] ;

 
4-5
on·so I-said squint-away-you ! from·me I-am-being-bitter in·the·lamentation must-not-be
you-are-rushing to·to-comfort-of·me over devastation-of daughter-of people-of·me that
day-of discomfiture and·trampling and·perplexity to·my-Lord ieue-of hosts in·ravine-of
vision scooping-of sidewall and·imploring to the·mountain
Therefore said I, Look away from me; I will weep bitterly, labour not to comfort me,
because of the spoiling of the daughter of my people. For [it is] a day of trouble,
and of treading down, and of perplexity by the Lord GOD of hosts in the valley of vision,
breaking down the walls, and of crying to the mountains.
‘trouble’ , H4103 mehum-ah ‘confusion, tumult’ ; hum ‘agitate’ ;
‘treading down’ , H4001 mebus-ah ‘oppression, subjugation’, [comp. Yebus , pre-jerusalem] ;
‘breaking down’ , H6979 qur ‘to dig, to bore’, into -qiyr ;
‘crying’ , H7771 showa ‘generous’ 3x , said from -shava ; corruption , must be -sho ;

 • context : piercing their sidewall : the theme returns in several chapters , as in Jer. 48 ,
  where the “piercing the sidewall of Moab” is described ; in Jer. 48 Moab represents
  the descended-house-H , see HA-glyph in previous lines
  (and the restóred house-H will show at the end of this very chapter) ;
  soon : we added , first because that event IS close , right now ;
  second to show the fast change of themes in this (type) chapters ;
 • zin context : zijmuur doorboord : dit thema komt terug in een aantal hoofdstukken ,
  met name Jer.48 “het doorboren van de zijmuur van Moab”,
  waar Moab ‘het afgedaalde (eden-) huis-H” vertegenwoordigt , als de HA-glyph
  (en het herstélde huis-H komt terug aan het eind van dit hoofdstuk) ;
  spoedig : toegevoegd door ons ; in de eerste plaats omdat het nu ook ‘spoedig’ IS ,
  maar ook om het verschil aan te geven in de snelle wisseling van thema’s hier ;

[because of the captured Originals :]
“on so [‘therefore’] / I said / : (turn) your gaze (away) / from me   [=’from Miss’?] / ,
I am being bitter / in the lamentation / ;
it must not be / (that) you go rush / to=for to comfort me /   +
over / the devastation (shdd) of / the daughter of / my people           [=’the Originals of Ishral’] / ;
that=yet [+soon] / (will be) a day of / panic and tumult / ,  +
and subjugation / and perplexity / , to=by (means of) myLord / , IEUE of / hosts / ,
in=when – the sidewall of – the ravine of – the vision – (will be) pierced           [=’flank of Moab’] / ,
and desolation / (will be) to / the [matrix-] mountain / ;
Daarom zeg ik : wend uw blik van mij af, laat mij bitter wenen ;
dring niet aan om mij te troosten over de verwoesting van de dochter van mijn volk .
Want het is een dag van verwarring, vertrapping en ontreddering ,
een dag van de Heer, de HEER van de legermachten , in het dal van het Visioen ;
een dag waarop muren omver worden gehaald, en een dag van geschreeuw tegen het gebergte.

[vanwege de gevangen Originelen :]
“daarom zei ik : (wend) uw blik van mij (af)          [=’van Miss’?] ,
laat mij bitter wenen ; het moet niet zijn (dat) u zich haast om mij te troosten   +
over de verwoesting van de dochter van mijn volk                                [=’de Originelen van Ishral’] ;
maar spoedig zal de dag van paniek en tumult zijn ,  +
en van verwarring en ontreddering , veroorzaakt door de Heer , IEUE van de legermachten ,
wanneer de zijmuur van het ravijn van het visioen doorboord zal worden      [=’flank van Moab’] ,
en er zal desolaatheid zijn voor de [matrix-] berg ; 

 
B)

 
6-7
hoofdstuk wisseling : terug naar het moment dat eden viel :
and·Elam he-lifts-up quiver in·chariot adm human horsemen and·Kir
he-makes-naked mgn shield and·he-is-becoming choice-of vales-of·you
they-are-full chariot and·the·horsemen to-set they-are-set the·gate·ward
And Elam bare the quiver with chariots of men [and] horsemen, and Kir uncovered the shield.
And it shall come to pass, [that] thy choicest valleys shall be full of chariots,
and the horsemen shall set themselves in array at the gate.

 • ‘quiver’, H827 ashph-ah ‘quiver [for arrows]’ 6x ; 825 -ashshaph ‘enchanter’ (Aram.) ;
  ashpoth ‘ash-pile, refuse’ ; don’t seem to be another sensible root ;
  2) Akk. (and Sum.) ishpatu ; ishparu ‘weaver’ (ish long cluster) ;
  3) or just the -ish cluster , “man, fire, tree” ? ishsh-eh ‘fire-offering’, many ;
 • context : back to the moment eden fell : never mind that Esau used present-tense here
  (and in next lines even fúre-tense) ;
 • I) the ‘separate adm-chariot : we had in a previous chapter the “two separate chariots
  which caused “the chariot making the present type body” , here the same theme
  (where ‘horsemen’ and ‘separate’ have the same root ; yet horsemen – as their type
  ugly spirits don’t fit the context here , at all) ;
  Ezekiel saw “in (or to) the top of the cherubs a form like the adm-man”,
  it is not sure whether he means God (the section continues with God’s throne on top)
  or that he describes ‘the chariot’ mentioned here ; we opt that he intended the latter ;
 • quiver ? : is a rather negative cluster ;
  anything added to (-ash) is negative , Ashur ,            
  Ashtoreth , etc  — except for doubled-ash ;                  
  we can ’t know what was intended , but
  ‘quiver’ can relate to ‘the lawgiver’, see below ;
       shield = garden : he can’t have lifted “the shield”       
  (-m-gen) , because the eden-garden (gan) only       
  became their shield when the cherub-wheel
  áfter she went up into their north ;
  II) the adm-chariot being inversed : as lawgiver :
  what we look for is the ‘pestle-glyphT’ (see A) ,
  as “staff, stick, sceptre”, as the eden-lawgiver ;
  below that , the “misery” factually reads
  “the evil things [by] pestle-T (as eden-lawgiver)”;
  TCHA-cluster : the pestle-T shows right after
  TCHA-T , reading “the pestle-T [for, or of]
  the firedrill-boat” ;
  the ‘Charon-ferryman’ is nonsense – you see the
  deer-glyph representing our Originals ; reading
  “the boat. [of] the word. [for] the heir. ,
  [to be] the firedrill-boat.” ; showing that they
  stole this eden-concept , now in their north ;
  pestle-T becomes their fire-drill TCHA :
  through the stepdown-cluster T , T’ and TCH ,
  but the pestle-T glyph is similar to TCHA ;

A) pestle-glyph-T (rpt)
 
 

B) fire-drill boat rpt
click pic to enlarge

III) the inversed adm-chariot (as ‘quiver’?) now as “their firedrill-boat” ? :
seems possible ; see second half of this chapter , where the corrupted
lawgiver-sceptre is being addressed ;
line ,
“and=for Elam   [=’region upon bow-dome’] / lifted up / the [eden-] (quiver? , fire?)   +
in=as – the separate – chariot – (of) the adm-human                              [=’to make physicality’] / ,
and the [matrix-] sidewall (qiyr) / lays bare – the [eden-] garden (gan) / ,
and she  [=’garden’] becomes / your – choice – valley / and it’s fullness          [=as ÁNT-valley’] / ,
and – the separate – chariot / (is being) placed – towards the [eden-] gate / ;
Want Elam neemt de pijlkoker op, de man en de paarden staan bij de strijdwagen ,
en Kir ontbloot het schild . Het zal gebeuren dat uw mooiste dalen vol zullen staan met strijdwagens,
en de ruiters zullen zich in slagorde opstellen tegenover de poort .

“want Elam  [=’regio op de hemel-boog’] tilde de [eden-] (pijlkoker?, vuur?) omhoog ,
dat de gescheiden strijdwagen van de adm-man is                     [=’om lichamelijkheid te maken’] ,
en de [matrix-] zijmuur (qiyr) legt de [eden-] tuin bloot ,
en zij wordt tot uw mooie dal en zijn volheid                                                           [=’als ÁNT-vallei’] ,
en de gescheiden strijdwagen wordt richting de [eden-] poort geplaatst ; 

 
8-9
and·he-shall-expose portiere-of Judah and·you-shall-look in·the·day the·he to
armor-of house-of the·wildwood and rents-of city-of David you-see that they-are-numerous
and·you-shall-bring-together waters-of the·reservoir the·nether
And he discovered the covering of Judah, and thou didst look in that day to the armour of
the house of the forest. Ye have seen also the breaches of the city of David, that they are many:
and ye gathered together the waters of the lower pool.

 • ‘covering’ , H4539 masak ‘screen, covering’ ‘hanging [for a door]’, 1x prophets ;
  skak ‘covering [of mercy seat]’
 • ‘armour’ , H5402 nesheq ‘armour, weapons’ also as ‘burning weapons of Gog’; nshiq-ah ‘kisses’;
  nashaq ‘kiss’ 34x , judas-kiss ?  ; neshiq-ah ‘kisses’ [‘deceitful are the kisses of the enemy’] ;
  nashaq ‘to kindle’ 3x [the same weapons]  ; -nasaq ‘take up’, few ;
  2) Akk. nasâqu ‘to sort, to choose’ ; nashâqu ‘to kiss’ ;
 • ‘breaches’, H1233 beqia ‘breaches, fragment’ 2x [but real breach was -pharez] ; baqa ‘split, cleave’ ;
 • context : fissure and lower pool :
  to right the centre scene of hour V ;
  the lower (from 3) registers is about eden ;
  the figure standing in the pool , pushing apart
  two wings , is the act of cleaving ;
  the pool itself denotes ‘two type essences’ ,
  written by the one lion as ÁF “essence of he”
  (of eden) , and another lion – not visible here –
  as just “essence” , the essence they also use ;
  belów the pool show the vertical zigzag-lines ,
  almost like a canal – as the eden-waters ;
  to cleave : as PESESH , to right ; the same pool
  glyph SH here ; but it is not clear how ‘the city’
  relates to this split pool ;
  however , in next lines is said that her houses
  “were torn down and re-used by them” ;
  armour (as?) forest ? : we don’t know –
  the armour related to ‘kiss’ is already strange ;
  and though the whiteness-forest as Lebanon
  is now north , we don’t see the relation ;

sacred texts

rpt

line :
“and – the covering of – Judah  [=’representing eden-sky’] – (was) removed / ,
and – in – that – day – you observed / to / the armour of (=as?) / the forest – house  [=’Lebanon’?] / ;
and – you saw – the great – fissure of (in) – the city of – David                    [=’masculine eden-rule’] / ,
and you collected – the [eden-] waters of – the lower – pool / ;
Men zal ontmantelen wat Juda bescherming biedt .
Op die dag zult u uitkijken naar het wapenarsenaal in het Woudhuis ;
en de bressen in de stad van David ziet u. Ja, het zijn er vele .
U vangt het water van de Benedenvijver op .

“en de bedekking van Judah  [=’de eden-atmosfeer vertegenwoordigend’] werd weggenomen ,
en op die dag observeerde u het wapenarsenaal in (als?) het huis van het woud   [=’Libanon’?] ;
en u zag de grote scheur van (in?) de stad van David               [=’mannelijke eden-heerschappij’] ,
en u verzamelde de [eden-] wateren van de lagergelegen cistern ;

 
10-11
and houses-of Jerusalem you-number and·you-shall-break-down the·houses to·to-defend-of
the·wall and·confluence you-makedo between the·two-walls for·waters-of the·reservoir the·ancient and·not you-look to one-makingdo-of·her and·one-forming-of·her from·afar not you-see
And ye have numbered the houses of Jerusalem, and the houses have ye broken down to fortify
the wall. Ye made also a ditch between the two walls for the water of the old pool: but ye have not
looked unto the maker thereof, neither had respect unto him that fashioned it long ago.

 • ‘ditch’ , H4724 miqv-ah 1x ; miqveh ‘reservoir, a collection of water, something hoped for’,
  qavah [empty] ; maq ‘putrefaction’ ; -qavah ‘line, measuring-cord’ plumbline ; qav ‘line’;
  2) trench or conduit as (-tholth) in 2Kings ;
 • context : a wall made by houses : in another chapter is a line like “woe to him who
  adds house together to house”, very likely describing the same theme ;
  Leviathan and their three bordercities : the “opening of Moab’s flank” is related to
  three of their bordercities (Jer.48) ; it appears that this is a fortified section of their
  entire descended-house-H : not as “a wall around áll of their house-H”
  (there can hardly be enough houses to cover that…) ;
  2) a similar concept is described in Job about their torso-region , there as Leviathan ,
  where “her scales are so tightly locked that no arrow can pass through them” ;
  dimensional-vector / conduit : as ‘the Nile’ , aka the split-off watercourse ;

line :
“and – you counted – the houses of – [eden’s-] Jerusalem / ,
and you tore – the houses – down / to=for to make the defense / (being) the wall  [=’as 3 bordercities’?] / ;
and – you made – (a dimensional-vector)  [=’as Nile’] – between – the double-wall (chm)  +
for (to have) the [eden-] waters of (for) – the olden – [upper-] pool         [=’Nineveh] / ,
and=yet – you (did) – not – observe – to – the one making her / ,
and the one forming her / from=as (being) afar – you – (did) not – see / ;
U telt de huizen van Jeruzalem en u breekt huizen af om de muren te versterken .
Verder maakt u een reservoir tussen beide muren voor het water van de oude vijver .
Maar u zult geen oog hebben voor Hem die dit gedaan heeft ,
en hem die dit in een ver verleden gevormd heeft, ziet u niet .

“en u telde de huizen van [eden’s-] Jeruzalem ,
en u brak de huizen af om de versterking als de muur te maken    [=’als 3 grenssteden’?] ,
en u maakte een (dimensionele-vector)  [=’als Nijl’] tussen de dubbele-muur in ,  +
om de [eden-] wateren te hebben (voor) de oude [hogergelegen-] cistern         [=’Nineveh’] ,
maar u observeerde niet hem die haar maakte ,
en hij die haar gevormd heeft (en) die ver weg is , hebt u niet gezien ;

 
12-13-14
and·he-shall-call my-Lord ieue-of hosts in·the·day the·he for·lamentation
and·for·wailing and·for·baldness and·for·to-gird-of sackcloth and·behold ! elation
and·rejoicing to-kill herd and·to-slay tzan flock to-eat flesh and·to-drink wine to-eat
and·to-drink that tomorrow we-shall-die and·he-is-revealed in·ears-of·me ieue-of hosts if
he-is-being-made-propitiatory-shelter the·depravity the·this to·you still you(p)-shall-die
he-says my-Lord ieue-of hosts
And in that day did the Lord GOD of hosts call to weeping, and to mourning,
and to baldness, and to girding with sackcloth: And behold joy and gladness, slaying oxen,
and killing sheep, eating flesh, and drinking wine: let us eat and drink; for to morrow we shall die.
And it was revealed in mine ears by the LORD of hosts,
Surely this iniquity shall not be purged from you till ye die, saith the Lord GOD of hosts.
line ,
[when the Originals were captured :]
“and – in – that – day – myLord – IEUE – called – for=to lamentation / ,
and to mourning / and to baldness / , and for to gird / (with) sackcloth / :
and=for behold ! / the joy / and gladness   [=’of them spirits’] / to kill – the herd / ,
and=by to slay – the flock  [=’Originals’] / , devouring / (their) flesh / and to drink – wine / ,
[the spirits saying:]                                  eat / and drink / that=for / tomorrow / we will die / ;
and=but – IEUE of – hosts – revealed [s-w] / in=to my ears / :
the only / reconciliation (which) can be made – [for] this – depravity / to=by you  [=’by them spirits’] / ,
(will be) the moment / you shall die / , (he) – myLord – IEUE of – hosts – says / ;
De Heer, de HEER van de legermachten, zal op die dag oproepen tot wenen en tot rouw ,
tot kaalscheren en tot het omdoen van een rouwgewaad .
Maar zie, er is vreugde en blijdschap, men doodt runderen en schapen,
men eet vlees en drinkt wijn. Men zegt : laten wij eten en drinken, want morgen sterven wij !
Maar de Heer van de legermachten heeft zich aan mij persoonlijk geopenbaard :
voorwaar, deze ongerechtigheid wordt voor u niet verzoend, totdat u sterft,
zegt de Heer, de HEER van de legermachten .
[toen de Originelen gevangengenomen werden :]

“en de Heer IEUE riep die dag op tot geweeklaag ,
en tot rouw en kaalheid en tot het omgorden van het rouwgewaad ;
want zie , er is vreugde en blijdschap  [=’bij de geesten’] om het vee te doden ,
door de kudde  [=’Originelen’] te slachten , (hun) vlees te verslinden en wijn te drinken ,
[de geesten zeggend:]                 eet en drink , want morgen zullen wij sterven ;
maar IEUE van de legermachten heeft aan mijn oren onthuld  [’s-manier’]  :
de enigste verzoening die gemaakt kan worden   +
vanwege deze verdorvenheid door u    [=’door de geesten’] ,
zal het moment zijn dat u zult sterven ,
zegt (hij,) de Heer IEUE van de legermachten ;

 
C)

 
15-16
hoofdstuk wisseling : de corrupte ‘wetgever-scepter’ :
thus he-says my-Lord ieue-of hosts go-you ! enter-you ! to the·one-making-provisions
the·this on Shebna who over the·household what ? to·you here and·whom ? to·you here
that you-hewed-out for·you here tomb one-hewing-of height tomb-of·him
one-delineating-of in·the·crag tabernacle for·him
Thus saith the Lord GOD of hosts, Go, get thee unto this treasurer, [even] unto Shebna,
which [is] over the house, [and say], What hast thou here? and whom hast thou here,
that thou hast hewed thee out a sepulchre here, [as] he that heweth him out a sepulchre on high,
[and] that graveth an habitation for himself in a rock?

 • ‘treasurere’ , H5532 sakan ‘to be familiar with ; to be aquainted with’, to care for ; prophets 1x ;
  sakan [unclear] ; Succoth [see glyphs] ; 7931 shakan ‘to dwell’, -sukk-ah ‘[feast of] booths’ ;
 • ‘shebna’ , H7644 shebna ; ‘shena the [scroll-] scribe’ ; as “what the lawgiver-sceptre does’ ;
  2) Shebna can bet he same as ‘Sibmah’ in Jer.48 ; ‘sibmah’ , H7643 shebam ; sheb+m =
  corrupted birthsceptre ? “the vine (gphn) of Shebam ;  is at the plantations
  of Heshbon = chshbun = MER-pool ; was originally ‘shebim’ double-birthsceptre ?
  Akk shibbu ‘mythical snake, snake-like weapon’, MEST-crook ? , shibirru ‘shepherds crook’
  similar , as H’EQ ? ; shâbu , sbu ‘to brew beer’ ;
 • ‘graveth’ , 2710 chaqaq ‘lawgiver’, to command , [to inscribe]’
 • context : theme : the corrupted lawgiver sceptre :
  scripture does not give clues (so far)
  what could be the function of this
  lawgiver-sceptre : except that it belongs
  to Judah , and that she “rules the house”,
  as the dimensional-cube hebrew-H ;
  if we extend this connection , then the
  beautiful patterns inside the tabernacle
  (represénting the – inside of – house-H)
  should be related tot his lawgiver-sceptre :
  namely “as the one creáting these patterns”,
 • I) lawgiver-sceptre ‘shaping words into matter’ :
  it’s tough for us to grasp these unknown concepts ;
  in the last lines of this chapter it says that this
  sceptre (makes) all vessels fór the house-H ,
  compare the cherubim upon the linen curtains ;
  perhaps the concept is comparable with what we
  know as ‘a plasma ball’ , where the centre is
  the sceptre , “sending out energy (as words)”
  in order to create or maintain aspects of the house
  (the example of Zeus – Horus – yielding his bolt for
  thunder isn’t so bad description by them pagans ;
  then as stolen lawgiver ofcourse) ;
  eden-moon and pestle-T : in a previous chapter
  we had the eden-moon (donkey) as glyph SU ;
  to right shows the SU+pestle-T (before ‘Berg.’) ;
  “the magically-dangerous concept. [of] the pestle-T.
  [for] the made word (=moon)” ;
  showing that the lawgiver relates to the made-word ,
  and also that it’s “a flame”, shown twice ;
  but also that it relates to “a stone” (and double-stone) ,
  and this aspect returns in these lines as the Sela-tile ;
 • II) Shebna as MESTÁ ? : to right , the “scribe” theme ,
  showing again the pestle-T ; the ‘one of four sons’
  can also be MESTA (same glyph) ,
  “the divine. lawgiver (-staff). to birth (in their north)”,
  where hebrew (-Sheb) is also ‘birthsceptre) ;
  into a host of other clusters like MET’U ,
  “the (eden-) word. to command” , etc ;

biblia com
 

rpt

rpt

rpt
 • III) your dwelling-place at the Horus-stone : this part we fail to understand ;
  the original lawgiver (in the quiver?) was turned around :
  as no longer connected to the eden-cornerstone ? now dwelling at the Horus-stone ? ,
  as H’ATT , “double-place-T in (their) dimensional-foreground” ? ;

line ,
“thus / (he,) myLord – IEUE of – hosts – says / :
go you ! / (and) enter you / to=unto / this – (caretaker) / ,
on=to / Shebna  [=’inscribing’]  / who / [is] over / the house        [=‘as their descended-house-H’] / ;
[and say:]     what / (have?) you / here / , and who / (are?) you / (to be?) here / ,
that – you hewed-out – for yourself  – a tomb – here / ,
(being) the hewn-out – tomb – on high                                        [=’rum ; new-adamite-throne, Isis’] / ,
(you) [‘law-giver’] inscribing– his – dwellingplace –  in=at the rock ?                [=’horus-stone Sela’] / ;
(Profetie over Sebna en Eljakim)
Zo zegt de Heer , de HEER van de legermachten :
ga, treed binnen bij die hofmaarschalk, bij Sebna, het hoofd van de hofhouding, en zeg :
wat hebt u hier of wie hebt u hier , dat u voor uzelf een graf hebt uitgehouwen ?
Dat houwt zich in de hoogte een graf uit, hakt zich in de rots een woning uit !

“zo zegt (hij,) de Heer , IEUE van de legerachten    [=’eden-dimensie’] :
ga , en treed binnen bij die (dienstverlener) ,
bij Sebna  [=’de schrijver’] die het huis regeert                                [=’naar hen afgedaalde-huis-H’] ;
[en zeg :]       wat (hebt?) u hier , en wie (bent?) u (om?) hier (te zijn) / ,
dat u hier voor uzelf een tombe uitgehouwen hebt ,
als de uitgehouwen tombe in de hoge plaats                              [=’rum, nieuwe-adam.-troon , Isis’] ,
die [‘als de wetgever-scepter’] zijn verblijfplaats in de rots schrijft ?                [=’horus-rots, Sela’] ;

 
17-18-19
behold ! ieue one-hurling-of·you hurling master and·one-muffling-of·you to-muffle
to-twirl he-shall-twirl·you twirling as·the·bowling-ball to land wide-of sides there you-shall-die
and·there chariots-of glory-of·you dishonor-of house-of lords-of·you and·I-thrust·you
from·station-of·you and·from·standing-of·you he-shall-pull-down·you
Behold, the LORD will carry thee away with a mighty captivity, and will surely cover thee.
He will surely violently turn and toss thee [like] a ball into a large country: there shalt thou die,
and there the chariots of thy glory [shall be] the shame of thy lord’s house.
And I will drive thee from thy station, and from thy state shall he pull thee down.

 • ‘captivity’, H2925 tal-tel-ah 1x ; doubled of previous -tul (to hurl) , unclear ;
 • ‘cover’ , H5844 at-ah ‘to wrap, to cover’ , often ‘to cover oneself’ ,
 • ‘turn’ , H6801 tsanaph ‘wind up together’ , factually 1x ; 6802 tseneph-ah ‘toss’ 1x ;
  tsen / tsanin ‘thorn’ 2x ; tsana ‘lowly’, tsaniph ‘turban’ ;
  ‘ball’ , H1754 dur ‘to pile up’ [likely] 2x ; 1752 dur [dwell?] 1x ; 53 dur ‘to dwell’ (Aram.) ;
  dor ‘generation’, many ; impossible to know what was intended;
 • context : corrupted section : the triple repeated root is unclear , rendering the next
  section unreadable ; the dimensionally-wide and two hands make no sense ;
  matrix-height : as root (rum) above the “roof”,
  in their valley ÁNT ; see next lines ;
 • house of your lords :
  the “lords” must be added on purpose here ;
  linked to the TCHA-firedrill-boat , previously ,
  a good option for this house , as TCHATCHA ;
  described as “the divine judges” in a series of
  same glyphs listing a number of deities ;
  the reading of TCHATCHA(NUT) is unsure , since
  we don’t know if “double-firedrill” makes sense ;
  but the overall cluster shows that they ‘drill’
  into the eden-gate , as TCHATCHA UP METU ,
  “eden-words to die. [by] to open the (eden-) root.
  [by] the (house of) the divine judges.” ,
  and compare how “the custruct was set towards the (eden-) gate” in line 6-7 ;

rpt
click pic to enlarge

line ,
“behold ! / , IEUE / (will) hurl you away – (to be) (the hurled-away) – masterful-man / ,
and he (will) cause (that you cover-up yourself)  – (to be) (the one having covered-up himself) / ;
(————-) / (————) / (————) / (as=for generations?) /
(to?) / a land / [dimensionally-] wide of / two hands /
there (where) / you shall die / ;
                                                                                            [corrupted]
and there / the chariot  [=’now inversed construct’] of / your glory (kbd)   +
(will be) the disgraced / house of / your lords              [=’as their dimensional-centre , TCHTCH’?] / ;
and=for I cast you away / from your station / ,
and your fixed place  [=’matrix-height (rum)’] / shall be torn down from you / ;
Zie, de Heer werpt u weg met de werpkracht van een man, en rolt u op als een rol.
Hij zal u helemaal ineenrollen tot een kluwen, als een bal naar een wijd uitgestrekt land werpen.
Daar zult u sterven en daar zullen uw praalwagens zijn, u, schandvlek van het huis van uw heer!
Ik zal u wegstoten uit uw ambt ; hij zal u van uw post verdrijven .

“zie , IEUE zal u wegwerpen zodat u de weggeworpen meesterlijke-man zult zijn ,
en hij zal maken dat u zichzelf verbergt als degene die zichzelf heeft verborgen ;
(—————-) (————–) (————-) (voor generaties?)
(naar?). een land. [dimensioneel-] wijd. twee handen. daar (waar). u zult sterven. ;     [corrupt]
en daar zal de strijdwagen  [=’construct’] van uw glorie  +
het onteerde huis van uw gebieders zijn                     [=’als hun dimensioneel-centrum, TCHTCH’?] ;
want ik stoot u weg van uw post ,
en uw standplaats  [=’matrix-hoogte (rum)’] zal van u afgebroken worden ; 

 
D)

 
20-21
eden’s nieuwe dimensionele-centrum (-qum) , ten noorden van hún centrum (-rum) :
and·he-becomes in·the·day the·he and·I-call to·servant-of·me to·Eliakim son-of Hilkiah
and·I-clothe·him tunic-of·you and·sash-of·you I-shall-fasten·him and·rule-of·you I-shall-give
in·hand-of·him and·he-becomes to·father to·one-dwelling-of Jerusalem and·to·house-of Judah
And it shall come to pass in that day, that I will call my servant Eliakim the son of Hilkiah:
And I will clothe him with thy robe, and strengthen him with thy girdle,
and I will commit thy government into his hand: and he shall be a father to
the inhabitants of Jerusalem, and to the house of Judah

 • ‘eliakim’ , H471 elyaqim ; el+qum ; ‘elyakim over the household’ [different] , shebna the scribe ;
 • ‘hilkiah’ , H2518 chilqiyyah ; -cheleq ‘portion, share [also of land]’ ; chalaq ‘divide’ ;
  but looks more like a composite –
 • ‘robe’ , H3801 kathoneth ‘garment’, as Joseph’s variegated tunic ;
 • context : new theme : eden’s new dimensional-centre (qum) north of théir centre (rum) :
  the region of new-eden as “the wilderness” (see diagram) , but here as a certain place
  within that region , which will make sure that the new eden-house will not displace again ;
  tunic and hand : the first we’re not sure of ; the ‘hand’ as the executive-region ,
  as the restored hand (which is Damascus now , still) , compare ‘David house’ later on ;

line ,
“and it comes to pass / in – that – day / ,
and=that I (will) call / my servant / Elyaqim          [=’deity as high place’, new-dim.-centre’] / ,  +
the son-construct of / Hilkiah                                   [=’master-portion’?] / ;
and I clothe him / (with) your variegated tunic / and shall strengthen him – (with) your belt / ,
and your rule – I shall give – in his hand / :
and=by he becomes / the father / for the inhabitants of / Jerusalem  [=’in eden’] / , +
[namely] and=as the house of / Judah                    [=’new-house-H ; Judah represents the eden-sky’] / ;
Op die dag zal het gebeuren dat ik mijn dienaar Eljakim, de zoon van Hilkia, zal roepen .
Ik zal hem bekleden met uw gewaad, hem uw gordel aanbinden,
en uw heerschappij zal ik in zijn hand leggen .
Hij zal als een vader zijn voor de inwoners van Jeruzalem en voor het huis van Juda .

“en op die dag zal het gebeuren ,  +
dat ik mijn dienaar Elyaqim zal roepen      [=’godheid in de hoge plaats’, nieuwe-dim.-centrum’] ,  +
zoon-construct van Hilkiah                           [=’meester-deel’?] ;
en ik zal hem kleden met uw veelkleurige gewaad en zal hem sterken met uw gordel ,
en uw heerschappij zal ik in zijn hand geven :
door hem ontstaat de vader voor de inwoners van Jerusalem  [=’in eden’] ,  +
(namelijk) als het huis van Judah  [=’nieuwe-huis-H ; Judah vertegenwoordigt de eden-atmosfeer’] ;

 
22-23
and·I-give key-of house-of David on shoulder-blade-of·him and·he-opens and·there-is-no
one-locking and·he-locks and·there-is-no one-opening and·I-pitch·him peg in·place
one-being-sure and·he-becomes to·throne-of glory to·house-of father-of·him
And the key of the house of David will I lay upon his shoulder; so he shall open,
and none shall shut; and he shall shut, and none shall open. And I will fasten him [as] a nail
in a sure place; and he shall be for a glorious throne to his father’s house.

 • ‘shoulder’ , H7926 shekem ‘shoulder, slope’ [2x ‘consent’] ; sim. Line in Is. 9 ,
  “the yoke as the staff (mt) being his shoulder” , [being?and?] the oppressing birthsceptre” ;
 • ‘nail’ , H3489 yathed ‘peg, nail’ ; ‘of brass’ Ex. ;
  Tekh n b maat , doorbolt of Maãt-hall ; tekh bu sa tá ; + sa-tá ; gestá , mestá ; r-r-tá ;
  Tekh is on balance
 • context : the peg in the dimensional-centre : the “secure place” must refer to this centre ;
  strengthened by the term “throne” as “they key [of the dimension]” ;

 

 • II) the present corrupted situation restored :
  we are careful in comparing things , but the verse here uses terms as ‘key’ and ‘throne’ ,
  where the symbolism of their balance (left) is strikingly the theme of the cross (to right) ;
  Christ also un-did the important theme of “their dimensional-centre , at their high place” ;
  Anubis’ balance : he sits on top of a cube , representing the previous house-H of eden
  (and compare ‘the roof’ in first line of this chapter) ; his left hand is holding a device
  as glyph TEKH ‘plummet’ (see centre pic) which is Shebna in this chapter ; and the place of
  this plummet is “their high place” , hebrew (-rum) into Raamah , the corrupted adamite-throne ;
  the “arms” or shoulders of the balance represent “another dimensional angle , theirs ;
  which causes their house – as the descended-house-H – to be at their dimensional angle .
  The house is shown in the left scale as ÁB , “torso”, in scripture as Moab (Jer.48) ,
  which is a corruption of (hebrew) ‘father’, -ab , and compare the father-house here ;
  plummet TEKH : also shown TEKH MTERTT “[by] double-place-T in the dimensional middle.
  [to be] the plummet of the balance.” ; this ‘dimensional middle’ as region between the
  eden-vector and their vector (see top page) , as a kind of “no man’s land” ;
  the new dimensional-centre in the new height (qum) : where their height above eden
  has the root (-rum) , and is represented by the erected cross ,
  the new-height is abóve their height – the new-height with root (-qum) as in Elyaqim ;
  upon the shoulders : though the corrupted centre is on top of the balance-shoulders ,
  similar theme must be here – as “at the top of the new-house-H” ;
  where ‘David’ represents the rule of the restored eden-hand (now as Damascus , still) ,
  and this region must be “the throne at the sea of glass”, Revelation 4 ;

line ,      
“and I place / the key  [=’as new-lawgiver’] of / the house – David     [=’eden-rule by the hand’]   +
on=upon / his shoulders   [=’vector’]                               [=’upon the new-house-H’] / ,
and he opens – and there-is-no – one locking / , and he locks / and there-is-no / one opening / ;
and=for I pitch him / (being) the peg   [=’new-lawgiver’]  / in – a secure – place      [=’centre, -qum’] / ,
and=by he becomes / (to=as) the glorious – throne / to=for the – father – house    [=’new-house-H’] / ;
En ik zal de sleutel van het huis van David op zijn schouder leggen .
Als hij opendoet, zal niemand sluiten. Als hij sluit, zal niemand opendoen .
Ik zal hem als een pin vastslaan in een stevige plaats ,
zodat hij een erezetel zal zijn voor het huis van zijn vader .

“en ik leg de sleutel  [=’nieuwe-wetgever’] van het huis David     [=’heersen van eden-hand’]   +
op zijn schouders  [=’vector’]                       [=’op het nieuwe-huis-H’] ,
en hij opent en er-is niemand die sluit , en hij sluit en er-is niemand die opent ;
want ik zal hem als een pin  [=’nieuwe-wetgever’] vastzetten in een veilige plaats [=’centrum, qum’] ,
en door hem wordt de glorieuze troon voor het vader-huis                  [=’als het nieuwe-huis-H’] ;

 
24-25
and·they-hang on·him all glory-of house-of father-of·him the·offsprings
and·the·ones-ejected all-of vessels-of the·small from·vessels-of the·goblets and·unto
all-of vessels-of the·crocks in·the·day the·he averment-of ieue-of hosts she-shall-be-removed
the·peg the·one-being-pitched in·placeri one-being-sure and·she-is-hacked-down and·she-falls
and·he-is-cut-off the·load which on·her that ieue he-spoke
And they shall hang upon him all the glory of his father’s house,
the offspring and the issue, all vessels of small quantity, from the vessels of cups,
even to all the vessels of flagons. In that day, saith the LORD of hosts, shall the nail
that is fastened in the sure place be removed, and be cut down, and fall;
and the burden that [was] upon it shall be cut off: for the LORD hath spoken [it].

 • ‘issue’ , H6849 tsephi-ah 1x ; tsepha ‘viper, ureaus’, tsaphah ‘watchman, etc’ ; just (-aph) ? ;
 • ‘cups’, H101 aggan ‘bowl, basin’ 3x; H1375 gabia as the ‘cup, bowl’ of the lampstand ;
  Moses put ‘half of the blood’ in this vessel ; this ‘jar’ is related to ‘mixing essences’ Jer.48 ;
 • context : the present pin in their secure place (rum) removed : is somewhat confusing
  but definitely now their place is intended (see their balance) ;
  produce and ……. : the whole -tseph cluster is very negative ,
  we’ve no idea what was originally intended here ;
 • burden (yoke) : Is. 10 addresses this burden ;
  for now , we consider the corrupted lawgiver
  as “the reason and seat of all their inversions” ,
  inclusive the “to let everything be born inverse” ;
  SSAA-TÁ , to right ; “to come the (eden) lawgiver. ,
  [by] vulture-rule. to make to inverse (the lawgiver)” ;

rpt
click pic to enlarge

line , 
“and – all – the glory (kbd) of – the father – house  [=’new-house-H’] / (shall) hang – on=upon him / ,
the produce  [‘products’] / (and —————) / , [+and?] all / the – smaller – implements / ,
from the implements / (being) the bowls / (and) unto / all / the implements / (being) the jars / ;
[+because] in – that – day / , (is) the declaration of – IEUE of – hosts / ,
the peg [=’now as the present Shebna’]   +
(being) the one pitched – in the secure – place   [=’their height -rum’] – shall be removed / :
and=for he (will be) hacked off / and he (will) fall down / ,
and – the burden  [=‘yoke’] – which (is) – by=because of her=him – (will be) cut-off / ,
that=because / (he,) IEUE / (has) spoken    [in the right direction] .
Dan zal men heel het gewicht van het huis van zijn vader aan hem hangen ,
de spruiten en de loten, al het kleine vaatwerk,
van het vaatwerk van de schalen tot het vaatwerk van de kruiken toe .
Op die dag, spreekt de Heer van de legermachten, zal die pin, vastgeslagen in een stevige plaats,
weggenomen worden. Hij zal er afgehakt worden en vallen, en de last die eraan hangt,
zal afgesneden worden, want de Heer heeft gesproken .

“en al de glorie van het vader-huis zal aan hem hangen ,
de produkten en  (————) , (en?) al de kleinere instrumenten ,
van de instrumenten als de schalen , tot aan alle instrumenten als de kruiken ;
want op die dag , is de verklaring van IEUE van de legermachten ,
zal de pin  [=’nu als huidige Shebna’]  +
die vastgezet is in de veilige plaats [=’hun hoogte -rum’] worden verwijderd :
want hij zal worden afgehakt en hij zal neervallen ,
en de last  [=‘het juk’] die bestaat vanwege hem zal afgesneden worden ,
want (hij,) IEUE heeft gesproken [in de goede richting] .  

 


 
10.07.19   —   submitted   —   first version   —   hetreport