Jes. 31: de 144,000 zijn
de prooi voor Adam
daarom zal God zelf
komen om te strijden

 

  chapter context :
short but difficult chapter;
a number of concepts are discussed,
to indicate the difference about “the type of person”,
read, as a kind of “blueprint”, design,
where Eden has a different type of man as their dimension;
despite the difficulty, don’t give up but try to understand;

 

hoofdstuk context :
kort maar moeilijk hoofdstuk ;
een aantal begrippen komen langs ,
om het verschil aan te geven over “het type mens” ,
lees , als een soort “blauwdruk”, ontwerp ,
waar Eden een ander type-mens heeft als hun dimensie ;
ondanks de moeilijkheid , geef niet op maar probeer te begrijpen ;

 

de Egyptenaren (lees: de corrupte zielen van de Esau-bloedlijn)
krijgen geesten-lichamen lijkend op het type-man als Adam ;
waar Adam “hun hulp” wordt genoemd – omdat hij die lichamen ontwérpt .
De oproep is alweer aan de 144,000 om terug te keren –
maar er wordt gezegd dat Adam de 144,000 tégenwerkt , zelfs zijn ‘prooi’ zijn ;
en hoe hij absoluut niet onder de indruk zal zijn wanneer zij bij hem zullen aankomen ;

 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

Jesaja 31

1
woe ! the·ones-going-down Egypt for·help on horses they-are-leaning and·they-are-trusting
on chariot that many and·on horsemen that they-are-serried very
and·not they-heed on holy-one-of Israel and ieue not they-inquire
Woe to them that go down to Egypt for help; and stay on horses, and trust in chariots,
because [they are] many; and in horsemen, because they are very strong;
but they look not unto the Holy One of Israel, neither seek the LORD!

 • ‘strong’, H6105 atsam ‘more then, powerful, stronger’, properly: to bind , 20x ; (ts-term) ,
  H6106 etsem ‘bones, substance, self’ 161x , colour as “being the same” , we have much
  problems with the theme “bones” , glyph QES (bone/adamite soul/q-axis) ; ets ‘tree , wood’ ,

‘look’, H8159 shaah ‘stare, gaze, regard’ , negative because SÃH related ;
‘seek’ ,H1875 darash ‘enquire, etc’ , negative ;

 • zin context : dezelfde aanklacht als zij die een verbond sluiten met Sheol ;
  dit hele hoofdstuk bevat zoveel overstijgende aspecten dat het niet op letterlijk Egypte slaat ;
  voor de verschillende begrippen zie volgende zinnen ;
 • 2 . het begrip “skelet” moet eigenlijk verbonden worden met de genoemde “zeer sterk zijn” ,
  maar vanwege het moeilijke thema “beenderen” lieten we die connectie hier weg ;

line,
“woe ! / the ones (souls on earth) descending / (to) Egypt (Sekhet-Áaru field) / for help / ,
relying – on – horses (chakra-field) / , and – onin – the chariot (-construct) – they rely / ;
thatfor / (to be?) andas onof – the many – horsemen (ugly physicality spirits) / ,
thatbecause / they are – very – strong (by eden bones) / ,
andyet / they – (ofcourse) nót – turn to look / onat / the holy one of / the powerful deity (ishral)/,
and – nót – they enquire – (from) IEUE / ;

(Niet Egypte, maar de Heer verlost)
Wee hun die afdalen naar Egypte om hulp, die steunen op paarden,
vertrouwen op strijdwagens, omdat er zoveel zijn, op ruiters, omdat die zeer machtig zijn,
Maar die geen acht slaan op de heilige van Israël en de Heer niet zoeken .

“wee hun [zielen] die afdalen naar Egypte [‘veld van rieten’ in het noorden] om hulp ,
die steunen op paarden [energie-veld voor demonen-lichaam] ,
vertrouwen op strijdwagens [‘constructen’] omdat er zoveel zijn ,
op ruiters [demonen-lichaam] omdat die zeer sterk zijn ,
maar die geen acht slaan op de heilige van Ishral , en IEUE geen aandacht schenken ;

 
2
and·moreover he wise and·he-shall-bring evil and words-of·him not he-withdraws
and·he-rises on house-of ones-doing-evil and·on help-of ones-contriving-of lawlessness
Yet he also [is] wise, and will bring evil, and will not call back his words:
but will arise against the house of the evildoers, and against the help of them that work iniquity
‘wise’ , H2450 chakam ‘wise (subtile,skilfull)’ 137x ;
line,
“and=yet moreover/, he (IEUE)/(is) wise (and skilful)/, and he shall (cause to) bring/evil (Rã)/,
and=for – nót – he withdraws – his words (in the right order)/,
and he rises (on high) / on=upon / the house of / the evildoers (Rã) / ,
and on=upon / the help (Adam !) / (for) the ones working / iniquity (of Õn) / ;

Echter, ook Hij is wijs, hij doet het kwaad komen en neemt zijn woorden niet terug .
Hij zal opstaan tegen het huis van de kwaaddoeners
en tegen de hulp van hen die onrecht bedrijven .

“want inderdaad is Hij wijs, want hij doet het kwaad [rã]komen +
en neemt zijn woorden [in de goede richting] niet terug :
hij zal opstaan tegen het huis van de kwaaddoeners [door rã] ,
en tegen de hulp [Adam] van hen die onrecht bedrijven [Tyrus, Õn] ;

 
3
and·Egyptians adm human and·not El and·horses-of·them flesh and·not spirit
and·ieue he-is-stretching-out hand-of·him and·he-stumbles one-helping and·he-falls
one-being-helped and·together all-of·them they-shall-be-finished
Now the Egyptians [are] men, and not God; and their horses flesh, and not spirit.
When the LORD shall stretch out his hand, both he that helpeth shall fall,
and he that is holpen shall fall down, and they all shall fail together

 • zin context : hier wraakt ons een beetje de nederlandse taal –
  het begrip ‘geest’ moeten we maar neerzetten als “demon” , om zo het
  verschil duidelijker te maken met de eden-geest als karakter .
 • 2 . type-adam-man , kan alleen de BA-geest zijn (als vogel) , zie afbeeldingen ;
 • 3 . energie-veld : lastig begrip , “energie-velden rondom het wezen” ,
 • 4 . het vlees als gemengdheid mag slaan op het vlees als de gevallen Adam ,
  Dat Cain voor dit doel (lichamelijk) ontleedt werd laten we hier maar even ;

‘fail (finished)’ , H3615 kal-ah ‘finish, to end, to complete’ 224x ; colour only -kol ‘the whole’,
line,
“and=for the Egyptians (as spirits in Sekht-fields) / (are) the adm-type-men / and=but nót / deities / ,
and their horses (chakra-field) / (are) flesh (eden-mixture) / and=yet nót / spirit-breath / ;
and=so IEUE / is stretching-out / his hand / , +
and – the one helping (Adam) – stumbles / , and – the one being helped (spirits) – falls (as Watchers) /
and=so (this way,) – all of them – together – shall be (wholly) finished / ;

want de Egyptenaren zijn mensen en geen God, en hun paarden zijn vlees en geen geest.
De Heer zal zijn hand uitstrekken, zodat de helper zal struikelen ,
En wie geholpen wordt, zal neervallen, tezamen zullen zij allen omkomen .

“want de Egyptenaren zijn adm-type-mannen maar geen gódheden ,
en hun paarden [energie-velden voor demonen] zijn vlees [gemengdheid] en geen eden-geest :
dus IEUE zal zijn hand uitstrekken en de helper [Adam] zal struikelen ,
en die geholpen wordt [de demon als Egyptenaar] zal vallen,
dus (op deze manier) zullen zij allen eindigen ;

 
4
that thus he-says ieue to·me
as·which he-is-snarling the·lion and·the·sheltered-lion over prey-of·him
which he-is-being-called on·him fullness-of ones-being-shepherds from·voice-of·them
not he-shall-be-dismayed and·from·clamor-of·them not he-is-being-humbled
so he-descends ieue-of hosts to·to-muster-of on mountain-of tziun and·on hill-of·her
For thus hath the LORD spoken unto me, Like as the lion and the young lion roaring on his prey,
when a multitude of shepherds is called forth against him, [he] will not be afraid of their voice,
nor abase himself for the noise of them:
so shall the LORD of hosts come down to fight for mount Zion, and for the hill thereof
‘roaring’ ,H1897 hag-ah ‘meditate, growl, mutter, to devise’ 25x ; only Hagar (egyptian name) ,

 • ‘young lion’ , H3715 kephir ‘young lion’ 37x uncertain derivation ; not used for Judah in Gen.49 ;
  Ez.19 is about this sheltered lion (Adam) ; kphuwr ‘frost, bowl’ 12x ;
  kaphar ‘to make atonement (by to cover for)’ 104x ;

‘prey’ , H2964 tereph ‘prey’ 23x , once the leaf of the stargate ;
‘fight’ , H6633 tsaba ‘serve, perform, war, to fight’ 14x (ts-term) ;

 • zin context : in een ander hoofdstuk staat dezelfde context , “adm zal zijn Schepper zien” ;
  let op hoe de 144,000 letterlijk “zijn prooi” zijn , en vergelijk vorig hoofdstuk .

line,
“that=because / thus / he – IEUE – says / to me : /
as=by which/the lion (matrix-rule) – is devising/and=to the young lion (Adam)/over/his prey (!)/,
which/it is being named/on=onto him (Adam)/(being) the fullness of/the shepherds (144,000)/,
from=by their (144,000) voice / he (Adam) shall – nót – be scared / ,
and from their noise (being many) / he is – nót – being humbled-down / :
so=therefore / he – IEUE of – hosts – descends / to=for to fight / +
on=on-beh-alf-of / the mountain of / tsiun / , and on=for / her hill (real-adamite-throne) / ;

Want zo heeft de Heer tegen mij gezegd: zoals een leeuw of een jonge leeuw gromt boven zijn prooi –
al wordt tegen hem een menigte herders samengeroepen, hij ontstelt niet door hun stemgeluid
en hij krimpt niet ineen voor hun menigte –
zo zal de Heer van de legermachten neerdalen om te strijden om de berg Sion en zijn heuvel .

“want zo zegt IEUE tegen mij :
door wat de [matrix-] leeuw grommend beraamt aan de jonge leeuw [Adam] over zijn prooi [144k] ,
welke aan hem [Adam] genoemd wordt als ‘het volle aantal herders’ [de 144,000] :
hij [Adam] zal niét bang zijn voor hun [144,000] stem ,
en door het geluid van hen allen zal hij [Adam] zich niet vernederen –
daarom zal IEUE van de legermachten neerdalen om te strijden voor de berg Tsiun +
en voor haar [Tsiun’s] heuvel [de troon van de adam-ziel] ;

 
5
as·birds ones-flying so he-shall-protect ieue-of hosts on Jerusalem to-protect
and·he-rescues to-pass-over and·he-makes-escape
As birds flying, so will the LORD of hosts defend Jerusalem;
defending also he will deliver [it; and] passing over he will preserve it

 • ‘bird’ , H6833 tsippor ‘bird’ 39x ; tsaphar (unknown) 1x ; tsaph-ah ‘watchman’ 36x ;
  (ts-term) ; H6826 tsippuy ‘overlaying’ 8x ; also Zipporah , Moses’ wife (from Midyan) ;
  if Moses was MES- , north (‘to birth’) , then Zipporah the islands ?
  2) the “birds” were “eden-clouds , as islands” in other chapter ;

‘defend’ , H1598 ganan ‘defend, protect’ 8x ; gan-n ; from -gan ‘(eden-) garden’ ;
‘preserve (escape)’ , H4422 malat ‘escape’ 95x ; from m-realm+deity (to escape from) ;

 • zin context : we kunnen niet anders dan U te vragen om even te wachten
  totdat het hoofdstuk langskomt waarin uitgelegd wordt dat “de vogels”
  een serie “eilanden” zijn – als constructen ; en dat zal niet vreemder zijn als
  wat er nú staat : ook dit hoofdstuk beschrijft een aantal nieuwe concepten voor ons .
 • 2 . misschien moeten deze “eilanden” begrepen worden als “gebieden ín de vuur-kolom” ,
  zie een paar zinnen verderop : in het Report bleek al “dat gebieden boven elkaar”
  kunnen bestaan .
  Hiëroglyfen beschrijven “zeven koeien” , als vruchtbare regio’s , welke zij verdubbeld
  hebben naar 14 – als hun 14 ÁAT-gebieden . Wellicht is de droom van Jozef over de
  zeven vette en zeven magere koeien hieraan gerelateerd : de magere koeien [matrix]
  aten de vette [van eden] op , vergelijk de 14 ÁAT-gebieden .
  Er worden ook omschrijvingen gegeven over het karakter van deze regio’s ,
  maar we hebben dat nog niet helemaal begrepen tot nu toe ;

line,
“asby the – hovering – birds (islands) / , +
so – IEUE of – hosts – shall defend (the garden) / onas – Jerusalem (in eden) / ,
and – to cross-over (to dimension) – he rescues / ,
and he causes the escape (from m-realm+deity) / ;

Zoals vogels boven hun nest vliegen, zo zal de Heer van de legermachten Jeruzalem beschermen ,
Hij zal het beschermen en redden, hij zal het voorbijgaan en bevrijden .

“door de zwevende vogels [eden-eilanden als wolken, regio-constructen] +
aldus zal IEUE van de legermachten Jeruzalem [in Eden] verdedigen [als de tuin] ,
want hij grist (hen) weg (zijnde) het oversteken [naar andere dimensie] ,
en hij laat (hen) ontsnappen [uit matrix] ;

 
6
return-you ! to·whom they-made-deep stubbornness sons-of Israel
Turn ye unto [him from] whom the children of Israel have deeply revolted
‘deeply’ , 6009 amoq ‘deep, depths, to seek deep’ 9x ; emeq ‘valley’ 69x , often negative ;
‘revolted’, word -shar , into ‘princes’ ; stubbornness ; Noun ;

 • zin context 6 en 7 : moeilijk –
  beide zinnen horen bij elkaar , maar het probleem is “hen” en “u” :
  het “keer terug” is aan óns , vergelijk (they-made for-you) in volgende zin ,
  dus de “hen” is in beide zinnen “de geesten” ;

line,
“return-you (144k adamite-souls) (to Watercourse) ! / +
to he by whom (Adam) / they [spirits] made – the sons [144,000] of Ishral – to have deep stubborness / ,

Bekeer u tot Hem van wie de Israëlieten diep afvallig geworden zijn .
“keer terug [144,000] [naar W-course] ! naar hem [Adam] ,
door wie zij [geesten] de zonen [144,000] van Ishral tot diepe koppigheid hebben gemaakt ;

 
7
that in·the·day the·he they-shall-reject man forbidden-idols-of silver-of·him
and·forbidden-idols-of gold-of·him which they-madedo for·you hands-of·you sin
For in that day every man shall cast away his idols of silver, and his idols of gold,
which your own hands have made unto you [for] a sin
‘sin’ , H2399 chet ‘sin’ 34x ; likely eden-life chaiy+t ; unclear what is -t ; chata ‘sinned’ 238x ;

 • zin context : de man (-ish) kán hier alleen maar lijdend voorwerp zijn ,
  hier bedoeld als “type-matrix-man” , omdat de terugkeer veróorzaakt dat de
  idolen [als matrix-type-man] verworpen zullen worden ;

line,
“that=because / (only) in – that – day / the (type-matrix-) man +
(being) his [Adam’s] idols [double-deity] of silver and idols of gold – shall be rejected :
(by) which [=images] make – your hands (=action) – to sin (no eden-life) – for you (the soul) / ;

want op die dag zal ieder verwerpen zijn zilveren en zijn gouden afgoden,
die uw eigen handen voor uzelf hebben gemaakt, tot zonde .

“want op die dag zal de [matrix-soort-] man (zijnde) zijn [Adam’s] +
zilveren idolen [godheid-kopieën] en zijn gouden afgoden [godheid-kopieën] worden verworpen ,
die uw handen [handelen] tot zonde maken voor u ;

 
8
de constructen als blauwdruk voor het ‘type man’ verdwijnen :
and·he-falls Assyria in·sword not aish man and·sword not adm human she-shall-devour·him
and·he-flees for·him from·faces-of sword and·choice-young-men-of·him
for·tributary-service they-shall-be
Then shall the Assyrian fall with the sword, not of a mighty man; and the sword, not of a mean man,
shall devour him: but he shall flee from the sword, and his young men shall be discomfited
‘young men’ , H970 bachur ‘(young) men’ 64x ; bachir ‘chosen (ones)’ 13x ; bachar ‘choose’ 152x ;

 • ‘discomfited’ , H4522 mas ‘forced labourers , tributaries’, 23x ; m-realm+s ; term not in prophets ;
  mas-ah ‘melt, dissolve’ 4x (comp. Geb) ; into MES-cluster (Moses) , birth-sceptre related ?
 • zin context 8 en 9 : zwaard als twee soorten man :
  er staat niet (sword-of) , dus de bedoeling kan niet zijn “zwaard ván een man” ,
  maar de lacune heeft het werkwoord -zijn of -hebben nodig (als legale toevoeging) ;
  dan moeten we concluderen dat beide “de man” en “de adm-man” het zwaard zijn.
  In de volgende zin wordt de term “banier, standaard” gebruikt – dus het zwaard IS
  die banier of standaard .
  De pilaar of kolom van vuur boven de oude Tabernakel is een goede kandidaat :
  wanneer U Adam zou projecteren als [of op] die kolom van vuur .
  Dit moet betekenen dat ook hun dualistische Werkelijkheid eenzelfde zwaard heeft ,
  maar dan hún type-man als projectie in hun vuurkolom .
  We zagen hoe bij David en Saul de laatste hun-type-man voorstelde , en David Eden’s ;
  daarom is hier waarschijnlijk “jonge mannen” gebruikt als juxtapositie ;
 • 2 . dit moet ook inhouden dat er een nieuwe Eden-banier komt [als adm] ,
 • zin 9 : ook al komt daar de nieuwe Eden-standaard terug als ‘het zwaard’ ,
  begrijpen we nog niet helemaal het verband met de Horus-steen [in hun serpent-hand] ;
  we kunnen alleen observeren dat die steen weer terug zal gaan naar hun dimensie ;
  [zie ‘afbeeldingen’ voor beide standaarden , en let op de inversie] ;

line,
“and (he) – Assyria (land invading Eden) – falls down (as the Watchers) / :
nót – in=as the sword – (being) the (matrix-type) man – shall devour him [Assyria] / ,
and – nót – the swoard – (being) the adm-type-man [shall devour him] , / :
and=for he flees – from facing – the sword [Eden-banner] – for hím / ,
and his choice young (matrix-) men – shall become – for=as tributaries / ;

Assyrië zal vallen door het zwaard, maar niet door dat van een man ;
En het zwaard, maar niet van een mens, zal hem verslinden .
Hij zal vluchten voor het zwaard en zijn jongemannen zullen herendienst verrichten .

Assyrië zal vallen door het zwaard, maar niet door dat van een man ;
En het zwaard, maar niet van een mens, zal hem verslinden .
Hij zal vluchten voor het zwaard en zijn jongemannen zullen herendienst verrichten : +

 
9
het vaandel van Eden zal heersen :
and·crag-of·him from·shrinking-fear he-shall-pass-away
and·they-are-dismayed from·banner chiefs-of·him averment-of ieue
who light to·him in·Zion and·stove to·him in·Jerusalem
And he shall pass over to his strong hold for fear, and his princes shall be afraid of the ensign,
saith the LORD, whose fire [is] in Zion, and his furnace in Jerusalem
‘stronghold (crag)’ , H5553 sela , tile of Oreb = Horus’ tile (serpent-hand) ;

 • ‘fear’ , H4032 magor ‘terror’ 8x ; m+ger? ; magor ‘sojourn’ 11x ; -gur ‘sojourn’ 98x ;
  gor ‘lion whelps’ 2x ; gur ‘lion whelp’ 9x , also Judah ; whelp for m-realm ;
 • ‘pass over’, used -abar ; into -eber ‘(dimensional-) other side’ ,
 • ‘furnace’ , H8574 tannur ‘oven, furnace’ 15x ; same oven is used in Mal.4 ,
  which must bet he same as in Revelation [there in Greek however] ;
  the oven was about “the intensity, heat of the Eden-realm” , related to Rã ,
  2) breakdown is difficult : -ner is ‘lamp’ +tan ; this root is in itself negative
  as -tan-ah (to hire) and -tannin (best, into levia-than) , but should be related to
  place-T as dimensional centre , previously “hired” but now at it’s right place ,
 • Ritueel : voor het eerst stellen we U een concept voor genaamd “occult Ritueel” ;
  de term “occult” is “verborgen”, maar met een negatieve lading of bedoeling .
  Het Ritueel is altijd verbonden met Symboliek , en is bedoeld om zielen een
  bepaalde gebeurtenis te laten annuleren of bevestigen – vergelijk Report pagina ;
  en zowel échte gebeurtenissen als gefabriceerde worden gebruikt voor dit doel .
  De heerser van deze wereld gebruikt occulte Rituelen als “vervanging van een
  concept in de Schrift” , meestal als een aanzegging van haar áan de heerser :
  het Ritueel laat dat concept op deze aarde plaatsvinden , in verborgen vorm ,
  in de hoop dat de echt-bedoelde , toekomende gebeurtenis nu geannuleerd is .
  Daarom worden deze Rituelen ook breed in de media herhaald –
  opdat er maar genoeg adam-zielen zijn die het Ritueel bevéstigen .
  ————————
 • de komeet : er zijn in de afgelopen jaren ontzettend veel occulte Rituelen geweest ;
  we noemen hier alleen de volgende ter verduidelijking : Oumuamua .
  in de vorige Nederlandse vertaling staat “en de rots zal van angst verder trekken”.
  Deze zin is sowieso al onmogelijk , laat staan in het verband met dit hoofdstuk ,
  maar ze stáat er – dus betekent het iets .
  In september 2017 werd een “interstellaire komeet” ontdekt [daar komen we op terug] ,
  later werd gezegd dat het “een rots (-blok) was met vreemde rotatiesnelheid”.
  Dit jaar waren er sporadisch wat berichten over deze rots , dezelfde thema’s noemend –
  totdat het vier dagen geleden plotseling wereldnieuws werd omdat wetenschappers
  voorstelden “dat de rots een vehikel kan zijn , gestuurd door buitenaardse wezens” ,
  en “dat deze rots ons zonnestelsel nu weer verlaat , terug de interstellaire ruimte in”.
  De rots trekt dus verder .
  Dit Ritueel bestaat dus uit “een rots”, die “verder trekt”, van “buitenaardse komaf is” ,
  bovendien “van rood-kleurig (ijzer) is” en de naam “boodschapper van ver komend” draagt :
  door de volle ‘aandacht’ van de media wordt dit alles door miljoenen zielen bevestigd.
  ———-
  In een ander hoofdstuk adresseert God een steen welke “overdekt is met bloed” (=rood),
  en deze steen (als -sela) wordt verbonden met Oreb [Horus] – zie “buitenaardse wezens”.
  Wij (hR) zijn inmiddels zover dat we de gepresenteerde ‘ontdekking’ in twijfel trekken :
  we weten heel goed hoe de heerser van deze wereld werkt .
  Op dezelfde manier wantrouwen we ook het vreslijke ON-wetenschappelijke suggestief
  formuleren om een situatie te linken aan “buitenaardsen” ; en ook het dumpen van deze
  nieuwste versie in een achterafgebied van zijn media , waarna die versie wordt opgepikt
  door zijn Amerikaanse en Europese media (de ‘hij’ is natuurlijk ‘de heerser’) .
  Ziet U…?
  Het dóet er niet eens toe of die rots echt is of niet : de hele symbolische setting waarin ook
  dit gepresenteerd is komt , hoe ongelooflijk ook, altijd terug bij een zin in de Schrift !
  Wanneer U dacht dat dit onmogelijk ‘geregisseerd kan zijn” : we leven niet meer in 1920 ;
  en wanneer Ú wilde bedotten dan zou U óok Uw verschillende filialen op deze wereld laten
  samenwerken voor Uw hogere doel – U bent immers de heerser , nietwaar…?
  Onze (hR) enigste vraag , op dit moment , is de timing .

line,
“and – from the terror (by Judah lion-whelp) –
his rock [Horus-tile] – shall pass over (to other dimensional) / ,
and – his (matrix-) princes – are scared / from=of the standard (eden-image) / ,
(being) the declaration of / IEUE / ,
whose / fiery-light / to=of him / (is) in=as tsiun (the mountain in other Reality) / ,
and the furnace (centre for dimensions) / to=of him / in=as Jerusalem (in Eden-earth) / ;

En zijn rots zal van angst verder trekken, en zijn vorsten zullen ontstellen door de banier ,
spreekt de Heer, die op Sion een vuur heeft en in Jeruzalem een oven .

“want zijn rots [Horus-steen] zal van angst [voor Judah] oversteken [naar andere dimensie] ,
en zijn prinsen [geesten] zullen huiveren voor de standaard [het vaandel van Eden] ,
is de verklaring van IEUE ,
van wie zijn vurig-licht als [de berg] Tsiun is +
en van wie zijn oven [centrum van dimensie] Jerusalem [in Eden] is .

 


03-04.11.18 — (tweede) aangepaste versie van origineel —- Report series

 
https://www.telegraaf.nl/nieuws/2759104/stress-oorzaak-enorme-crisis