Jes. 33: wie van u gaat op weg naar Ons ?
hoor, zielen-ver-weg (op deze aarde) !

 

hoofdstuk context :
wel moeilijk maar heel nuttig ,
en vol onverwachte wendingen .

 

het onderwerp is het “betwiste gebied” net boven Eden
en langzaam wordt toegewerkt naar het beschrijven van de constructen :
wanneer U een plattegrond bekijkt van de Tempel zoals in het boek Ezechiël ,
dan is het noordelijke gedeelte van “de buitenhof” het gebied van dit hoofdstuk –
maar die plattegrond wel vertikaal voorgesteld ;

 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

 

Jesaja 33

1
woe ! one-devastating and·you not being-devastated
and·one-being-treacherous and·not they-are-treacherous in·him
as·to-come-to-end-of·you one-devastating you-shall-be-devastated
as·to-culminate-of·you to·to-be-treacherous-of they-shall-be-treacherous in·you
Woe to thee that spoilest, and thou [wast] not spoiled; and dealest treacherously, 
and they dealt not treacherously with thee! when thou shalt cease to spoil, thou shalt be spoiled; 
[and] when thou shalt make an end to deal treacherously, they shall deal treacherously with thee 

 • zin context : het hele hoofdstuk gaat over de regio ten noorden van Eden ,
  dus het is onmogelijk dat hier “het aardse Jeruzalem van 500 BC” bedoeld wordt ;
 • 2 .  de “zij” zijn de 144,000 – want het hoofdstuk gaat over “adam-zielen die gaan begrijpen” ;
  de tweede alinea zegt dus eigenlijk hoe compleet Tyrus deze aarde regeert ;

“woe ! / to the one [Õn,Tyre] devastating / and=but you / (are) nót / being devastated / ,
and=as the one being treacherous / and=yet nót / they are being treacherous / in=to him / ;
(in order) as=for to=as to come your end / (being) the one devastating / , you shall be devastated / ,
as=for to terminate you / to=as to be treacherous / , they shall be treacherous / in=upon you / ;
(God staat op om Jeruzalem te verlossen)
Wee u, verwoester, u die zelf niet verwoest bent ,
En u die trouweloos handelt, al heeft men tegen u niet trouweloos gehandeld .
Hebt u het verwoesten voltooid, dan zult u zelf verwoest worden ;
Bent u gereed met trouweloos handelen, dan zal men tegen u trouweloos handelen .

“wee u , verwoester [Õn, Tyrus] die zelf niet verwoest bent ,
als de trouweloos handelende , terwijl zij [alle adam-zielen] niet trouweloos handelen tegen hem :
om een eind te maken aan u de verwoester , zult u verwoest worden ,
om uw trouweloosheid te laten eindigen zullen zij [144,000 !] trouweloos zijn tegenover u ;

 
2
dit hoofdstuk [waarschijnlijk] gesproken door Miss Watercourse :
ieue be-gracious-you·us ! to·you we-are-expectant become-you ! arm-of·them
to·the·mornings indeed salvation-of·us in·time-of distress
O LORD, be gracious unto us; we have waited for thee: 
be thou their arm every morning, our salvation also in the time of trouble

 • zin context : spreker van dit hoofdstuk :
  meestal “krijgen” de Profeten natuurlijk de woorden voor hun profetie ,
  als woorden doorgegeven dóor Miss – dus het is soms moeilijk om
  op te maken welke zinnen gezegd worden door wie .
  De eerste zin hier heeft al zo veel authoriteit , dat deze zin 2 begrepen moet
  worden als een identificatie van Miss met óns (?) ;

“IEUE / be gracious you (to) us ! / ,
we are – expectant – to=of you / ;
become-you ! / their [adamite-souls] arm [strength] / to=untill the eden-mornings / ,
how much more (by nostril) – (be) our salvation / in the time of / trouble / :
Heer, wees ons genadig, op u hebben wij gewacht .
Wees elke morgen hun arm ; ja, ons heil in tijd van benauwdheid .

“wees ons gunstig IEUE , op u wachten wij vol hoop –
wees hun [ons adam-zielen] arm [kracht] tot de Eden-morgens [komen] ,
meer nog , wees onze redding in de tijd van benauwdheid ;

 
3-4
from·sound-of clamor they-wander peoples from·exaltation-of·you
they-are-scattered nations and·he-is-gathered loot-of·you gathering-of the·beetle
as·prowling-of arching-caterpillars one-prowling in·him
At the noise of the tumult the people fled; at the lifting up of thyself the nations were scattered 
And your spoil shall be gathered [like] the gathering of the caterpiller: 
as the running to and fro of locusts shall he run upon them 
‘tumult’,  H1995 hamon ‘sound, rush, murmur (made by a multitude)’ ,
‘fled’ , H5074 nada ‘flee, wander-off’, etc’

 • ‘caterpillar’ ,  H2625 chas-il , said ‘kind of grashopper’ ; in Joel 2 page we had
  two types , but interlinear uses here ‘beetle’, which makes much more sense ;
  chasal ‘consume (devour)’ 1x ; chas-ah ‘refuge, protection’ 37x ,
  chas-uth ‘shelter (of pharaoh)’ 1x  [sic] ,
 • ‘to and fro’ , H4944 mashaqaq ‘to and fro’ 1x, said from shaqaq ‘rush’ but vague ;
  shaqaq  ‘thirsty, longing, quenched, rush’; shaqa ‘quench, sink down’ , shaq-ah ‘drink ,
  to drink or give to drink’ ; Jes. 29 context “longs for to drink”  + m-realm ;
  2) but interl. Writes (-mshq) nót -mshqq ! ; 8243 shaq ‘leg’ 1x , see -showq ;
  mesheq ‘steward’ 1x , [glyph MESQT ‘bull’s skin’ as house ?] 4945 mashq-eh ,
  the “cupbearer” imprisoned with Joseph ,  so (-sq) became glyph (M-SQ) ?
  mishqa ‘deep (waters)’ Ez.34 , so dimension-related ;
 • ‘locust’ , H1357 geb ‘locust’ 1x, 1361 gab-ahh ‘proud, high’ 34x , (to -gbr mastery) ,
  but 2284 cha-gab is locusts , 5x ; H1358 gob ‘(lion’s) den’ 10x ; 1356 geb ‘pit, trench, cistern’ ;
  H1354 gab ‘curved place or thing’ as shrine, rim of cherub-wheel, etc : as GEB the land ,
  curved over Eden as a bridge over her ! here -im as ‘doubled’ , or lands of GEB ,
 • ‘running’, here (-shuqq) no -shuqq but 7783 shuq ‘overflow’ ; shuq ‘street’ ;
  H7785 -showq ‘thigh’ 19x in context of the KHEPESH inverted thigh ; 8243 shaq ‘leg’ 1x ;
  2) we say the first is (m-shaq) “thigh of m-realm”, the 2nd (shaqaq)
 • zin context : “sprinkhanen” zijn zo onrein , dat het nooit als symbool kan dienen voor
  zaken of dingen die gerelateerd zijn aan God ;
  interlinear gebruikt “tor”, als precies het beest genaamd KHEPER in hiëorglyfen ;
  welke gestolen eden-aspecten transformeert tot de voor hen bruikbare zaken [als ‘buit’] ;
 • zin geknoei : de laatste alinea is expres onleesbaar gemaakt –
  de hele (-gb) cluster kan alleen maar slaan op hun land [glyph] GEB boven eden ,
  want het “zwermsprinkhanen” 1x is ter plekke bedacht ;
  de begrippen (-mashaqaq of -mshq) en (-shuq of -shuqq) heeft Esau zo vervormd dat niet
  eens meer te achterhalen is wat hier originéel stond – maar gezien het cruciale onderwerp
  van “het dijbeen” in hiëroglyfen én de Schrift [de laatste als het offeren ervan] mag begrepen
  worden waarom hij aan deze zin heeft gesleuteld .
  Dat Hebreeuws van “dijbeen, been” (-shaq,-shuq) naar “drinken” gaat (-shaqaq) heeft dezelfde
  relaties als in glyphs , we komen daar op terug,

“from=at the sound of / the commotion / the peoples [spirits] – flee / , they – the [matrix-] people – flee / ,
from=by you (IEUE) raising up on high (at new-root)  / the nations [of spirits] / are scattered / ;
and your – booty – (as) the things gathered together – (by) the beetle [Kheper] – is (being) re-gathered / ,
as=by the thigh [for m-realm, khepesh] of / the doubled-land Geb [over Eden] /  ———– / ——— / ;
Voor het daverend geluid zullen de volken vluchten ;
als U zich verhoogt, zullen de heidenvolken overal verspreid worden .
Dan zal uw buit verzameld worden, zoals zwermsprinkhanen zich verzamelen ;
zoals sprinkhanen erop afstormen, stormt men erop af .

“voor het geluid van de [dimensionale-] ophef vluchten de mensen [geesten] ,
door uw oprijzen [naar de hoogte boven eden] zijn de naties [van geesten] verspreid ;
en uw buit , (eerder) bijeengebracht door de tor [Kheper] wordt verzameld ,
door het dijbeen [Khepesh] van het dubbele-land Geb [boven Eden] ————— ;

 
5-6
being-impregnable ieue that one-tabernacling height he-fills tziun judgment and·righteousness
and·he-becomes faithfulness-of times-of·you safeguard-of salvations wisdom-of and·knowledge
fear-of ieue she treasure-of·him
The LORD is exalted; for he dwelleth on high: he hath filled Zion with judgment and righteousness 
And wisdom and knowledge shall be the stability of thy times, 
[and] strength of salvation: the fear of the LORD [is] his treasure 

 • zin context : het begrip “de hoogte” keert constant terug , hier bijna als inleiding
  voor het schetsen van de situatie in de volgende zinnen ;

“IEUE – (is) being exalted / that=when / encamping / (upon) the height [at m-realm] (m-rum) / ,
he fills / Tsiun [as residence] / (with) judgment (VaV) / and righteousness / ;
and it becomes / the stability of / your (adamite souls’) times / ,
the riches of – the wisdom of – salvations / and knowledge / ,
(being) (she) his treasure / , the awe of / IEUE / ;
De Heer is hoogverheven, want hij woont in de hoogte .
Hij heeft Sion vervuld met recht en gerechtigheid .
Hij zal zijn de vastheid van uw tijden , een rijkdom aan heil, wijsheid en kennis ;
de vreze des Heren zal een schat zijn.

“IEUE is hoogverheven, want hij verblijft in de hoogte [voor het regeren óver m-realm] ,
hij vult [de residentie]Tsiun (met) recht en gerechtigheid ;
het wordt de stabiliteit van uw [adam-ziel] tijden ,
de rijkdom van reddingen , wijsheid en kennis :
(als) (zij,) het ontzag voor IEUE , zijn waardevolle schat ;

 
7-8
het begin van de uitleg over de constructen :
behold ! lion-subjector-of·them they-cry outside messengers-of peace bitterly
they-are-lamenting they-are-desolated highways he-ceased one-passing-of path
he-annulled covenant he-rejected cities not he-accounted mortal
Behold, their valiant ones shall cry without: the ambassadors of peace shall weep bitterly 
The highways lie waste, the wayfaring man ceaseth: 
he hath broken the covenant, he hath despised the cities, he regardeth no man 

 • ‘valiant ones’ , H691 erel ‘brave’ 1x ; but context makes no Sense – term must be negative ,
  as per interlinear (-aral) ; almost the same is 741 ariel ‘altar-hearth’ (new-hand Ariel ,
  as their new-root , see page) ; ari ‘lion’ 78x ; etc ; groundtext stayed with ‘lion’ ,
  we suggest a tampering happened , because of the 1x use here ;

‘highways’ , H2351 chuts ‘outside, without, streets etc’ (ts-term) , dimensional-side ,
‘waste’ , H7673 shabath ‘rest, cease’ , eden’s ;

 • zin context : eerst wordt hier de situatie geschetst :
  de engelen zijn “buiten” , dus niet “in de binnenhof van de Tempel” , zie volgende zin ;
  de buitenhof is “het betwiste gebied” zoals we zagen . De genoemde “hoofdwegen”
  (in meervoud) mag wellicht “de weg van deze aarde náar Eden” zijn ;
  in tegenstelling tot een begrip als “dé hoofdweg” ergens anders gebruikt ;
 • 2 .  het “oversteken naar andere dimensie [eden’s]” moeten bijvoorbeeld ook de Profeten
  gedaan hebben – gezien de intentie waarmee ze de andere Werkelijkheid beschrijven ;
  vergelijk hoe Ezechiël wordt meegenomen naar de berg en Tempel ; zie afbeeldingen ;

“behold ! / , the lion subjector of them [adamite-souls] ;
outside [=other dimensional-side, as outer-court] – the angels of – [eden-] peace – cry / ,
bitterly – lamenting / :
the highways [from earth to eden?] – are desolated [no-name] / ,
it (has) ceased – the one [adamite-soul] passing over [to dimensional side] – the path / ,
he [the adamite-soul] broke / the covenant [eden’s] / ,
he rejected / [existence of] the cities [matrix] / ,
the mortal (man) – (has) nót – considered [the latter] / ;
Zie, hun allersterksten schreeuwen het uit daarbuiten , de vredeboden wenen bitter .
De gebaande wegen zijn verlaten , de gebruiker van de weg ontbreekt .
Hij verbreekt het verbond, hij versmaadt de getuigen, hij acht geen sterveling .

“zie !, de [matrix-] leeuw hen [adam-zielen] onderwerpend ;
buiten [in andere dimensie als buitenhof] wenen de engelen van [eden-] vrede ,
bitter klagend :
de hoofdwegen zijn desolaat [geen-naam] ,
het door iemand [adam-ziel] oversteken [naar andere dimensie] is opgehouden ,
hij [adam-ziel] heeft het verbond gebroken ,
hij heeft [het bestaan van] de steden [matrix] verworpen –
de sterveling [adam-ziel] heeft (ze) [de laatste] niet overwogen ;

 
9
de adam-ziel (wij) beginnen in te zien wat er aan de hand is :
he-is-mournful she-is-enfeebled land
he-is-abashed Lebanon he-withers he-became the·Sharon as·the·gorge
and·one-shaking Bashan and·Carmel
The earth mourneth [and] languisheth: Lebanon is ashamed [and] hewn down: 
Sharon is like a wilderness; and Bashan and Carmel shake off [their fruits] 

 • ‘sharon’ , H8289 sharon ; shiryon ‘harness, body armour’ 9x (but not of Jehojakim ,
  other term used) ; sher-ah ‘bracelets’ 1x , 8270 shor ‘umbelical cord’ 2x ;
  Sharon also ‘pastureland’, region of raised cord of words ? shera ‘loosened’,
  fitting the cord theme ; the Eden-valley towards the north ;
 • ‘shake off’ H5287 naar ‘shake off, shake oneself, overthrow, shake free from’,
  the addition [fruits]  is illegally added to suggest a link with them ;
 • zin context : een belangerijk woord als “maar” ontbreekt aan het begin van het vers
  (of er is Geknoeid door het opzettelijk weglaten ervan) ; in dit vers kan de “hij”
  alleen maar de adam-ziel zijn , omdat nu zin 8, 9 en 10 contextueel doorlopen —
  de “zij” is (het land) , dan kan de “hij” alleen maar de treurende adam-ziel zijn ;
 • de vier constructen : in Jesaja 35 komen er drie terug (Sharon , Carmel en Libanon) ,
  en deze drie zullen verbonden worden aan het Eden-land : dan is Bashan een
  illegaal construct van hun dualistische dimensie .
 • positionering : zoals God een kaart van de andere Werkelijkheid over het oude
  midden-oosten legt (zie Report) , kunnen we hier de plattegrond van de Tempel
  gebruiken zoals beschreven in Ezechiël – maar dan verticaal gedraaid .
  De [noordelijke] buitenhof is dan “het betwiste gebied”, en boven “de [noordelijke]
  buitenmuur ván de buitenhof” bevindt zich hun vijandige Behemoth dimensie .
  Bepaalde constructen van Eden [binnenhof] zijn door hen opgetild , verplaatst naar
  het noorden , naar hún kant van dit betwiste gebied –- en die gestolen constructen
  staan , samen met hun hoofdkwartier [‘het schip’, zie verderop] “op palen”, op pilaren ,
  welke staan óp eden , om hun hoofdkwartier zo in het Noorden te laten bestaan .
  ——————————
  zie pagina ‘afbeeldingen’ ;

“(but now?) he (that soul) is mournful / (that) she – the (eden-) land – is fading away / ,
(and?) he is ashamed – Lebanon (‘white’) – he withers away / ,
(that) he – the Sharon (cord of words region?) – became – as the plain (of darkness) / ,
and=for – Bashan [pillars of boat] – shook-off himself – and=as – Carmel (fruits of undirected-feminine) /  ;
Het land treurt, verkommert . De Libanon staat beschaamd , hij is verwelkt ,
Saron is geworden als de vlakte, en Basan en Karmel schudden hun bladeren af .

“(maar nu) is hij [de adam-ziel] treurend (dat) (zij) het [Eden-] land verkommert ,
(en) hij [adam-ziel] is beschaamd (dat) de Libanon [woud van ‘wit’] verwelkt ,
(dat) de Sharon-vallei [buitenhof] is geworden tot het verdonkerde plateau , 
(want) Bashan [4 pijlers] heeft de [heuvel] Carmel [dual-vrouwelijk] van zich afgeschud ;  

 
10-11
door het begrijpen van de adam-ziel van de situatie gaat God opstaan :
now I-shall-arise he-is-saying ieue now I-shall-be-exalted now I-shall-be-lifted-up
you-shall-be-pregnant chaff you-shall-generate straw spirit-of·you fire she-shall-devour·you
Now will I rise, saith the LORD; now will I be exalted; now will I lift up myself 
Ye shall conceive chaff, ye shall bring forth stubble: your breath, [as] fire, shall devour you
‘conceive’ , H2029 har-ah ‘to conceive’ ; why root -har ‘mountain’..?

 • ‘stubble’ , H7179 qash ‘straw’ 17x ; qash-ah ‘stubborn, fierce’ ; connected with “the height”
  we have a similar concept described in Ramayana , where Rama (as m-realm) “sat for 3 days
  in the north upon kuf-grass , sacrificial grass, waiting for a response from Eden” ,
 • zin context : “de hoogte” is de regio in het noorden ván de buitenhof , zie ook zin 16 ;
  we zoeken nog naar een bruikbaar concept betreffende “stro en stoppels” ,

“now / I shall arise (on high) / , IEUE – is saying / ,
now / I shall be at the heights (of new-root) / , now / I shall be lifting up myself (óver the new-root) / ;
you (root) shall conceive / chaff [some essence?] / , you shall bring forth / straw [unknown still] / ,
your (own) spirit (-consciousness) – (being) she – the fire – shall devour you / ;
Nu zal ik opstaan , zegt de Heer , nu zal ik verhoogd worden , nu zal ik verheven worden .
U gaat zwanger van stro, u zult stoppels baren ; uw adem is een vuur dat u verteren zal .   

“nú zal ik opgaan [hoge plaats] , zegt IEUE , nu zal ik mij verhogen [naar de hoogte voor m-realm] ,
nu zal ik mijzelf opheffen [naar die hoogte] :
U [de húidige matrix-hoogte] zult zwanger zijn van stro, u zult stoppels baren ;
uw eigen bewustzijn is het vuur dat u verteren zal .     

 
12-13
and·they-become peoples burnings-of lime thorns ones-being-grubbed-up in·the·fire
they-shall-be-ravaged hear-you ! far-away-ones which I-did and·know-you ! near-ones mastery-of·me
And the people shall be [as] the burnings of lime: [as] thorns cut up shall they be burned in the fire 
Hear, ye [that are] far off, what I have done; and, ye [that are] near, acknowledge my might 

 • ‘burnings’ ,H4955 misraph-ah , ‘burnings’ 2x ; related to spices ? saraph+m-realm ,
  we can only imagine some “burnt , smoking figurine of lime” ,

‘lime’ , H7875 sid ‘lime’ 2x , unclear root , but related to “whiteness essence” ,
‘might’ , H1369 gbr-ah ‘might, mastery, strength’ 61x ; negative but said to thém ; close to ‘sorcery’,
used for “the mighty men of Tyre” as (masterful-men) ; proving it is said to spirits here ;

 • zin context : de “zij die ver weg zijn” zijn inderdaad alle adam-zielen op deze aarde ,
  dezelfde term komt in een latere zin weer terug ; dat hier het wat negatieve (-gbr)
  gebruikt wordt is omdat de geesten geadresseerd worden ;

“and=for the peoples [of Õn] – (will) become / (as) burned – [pieces of] lime (whiteness) / ,
(as) the thorns / being cut off / they shall be burned – in=by the fire / ;
hear-you ! / (you) far-away ones [adamite-souls on earth] / (that) which / I did / ,
and know-you ! / (you) near-ones [spirits] / the mastery [is a bit negative] by me / ;
De volken zullen verbrande kalk worden ,
als afgekapte dorens zullen zij met vuur verbrand worden .
Hoor, u die ver weg bent, wat Ik heb gedaan, en u die dichtbij bent, erken mijn macht ! 

“want de mensen [geesten] zullen worden (als) verbrande kalk-brokken ,
(als) afgekapte dorens zullen zij met vuur verbrand worden :
hoor, u die ver weg bent [adam-zielen op aarde] wat ik heb gedaan,
en u die dichtbij bent [geesten] , erken mijn macht en kundigheid ; 

 
14
oproep : wie van jullie reist af naar Ons ?
they-are-afraid in·tsiun sinful-ones she-holds quivering polluted-ones
who ? he-shall-sojourn to·us fire-of one-devouring
who ? he-shall-sojourn to·us glowings-of eon
The sinners in Zion are afraid; fearfulness hath surprised the hypocrites. Who among us
shall dwell with the devouring fire? who among us shall dwell with everlasting burnings? 

 • ‘sinners’ , H2400 chatta ‘sinners’ (related to Amalekites as dead-bodies KHAT ?) ,
  ultimate from cha ‘life’ ,”no eden-life , or eden-life in doubled-place-T ?” ,
  2) yes ! the dead-bodies – since the word is used for amalekites (see Hosea)
  and for the evil men in Sodom ; the KHAT are in lówer register Book of Gates ;

‘surprised (holds)’ , H270 ach-az , ‘caught, grasp, take hold, acquire’,
‘dwell’ , H1481 guwr ‘sojourn’ main expression , 98x ; note how it’s repeated !
‘burnings’ , H4168 moqed ‘hearth’ 2x ; from yaqad ‘a burning (mass) , heat’ ,
moged-ah ‘hearth’ 1x ; yaqad+ma , unclear root ;

 • zin context : het “wie is hij” komt steeds terug als Oproep (vgl. “wie sluit de deur ?”) ,
  het “afreizen” is letterlijk “een reizen naar een plaats om daar voor
  een bepaalde tijd te blijven” ; deze “bepaalde tijd” mag slaan op de tijd tussen
  het arriveren [van de 144,000] in het noorden tot de tijd waarin alle adam-zielen
  in Eden zijn aangekomen – zie laatste zinnen van dit hoofdstuk .
 • 2 .  geesten : God heeft een bijzonder soort hekel aan deze categorie [glyph KHAT] ,
  Hosea beschrijft hoe ze liggend op hun ivoren bedden vrouwelijke Eden-originelen
  misbruiken ; zie afbeeldingen ;

“they – the sinful ones [Khat-spirits] – in=above tsiun [as the residence] – are afraid / ,
she – the quivering – takes hold upon – the heathens [Khat-spirits] / :
who / (is) he [adamite-soul] (who) shall sojourn (travel) / to Us / (being) the devouring – fire ? / ,
(and) who / (is) he [adamite-soul] (who) shall sojourn / to Us / (being) the forever / hearth ? / ;  +
De zondaars in Sion zijn angstig , huiver heeft de huichelaars aangegrepen :
Wie onder ons kan verblijven bij een verterend vuur ?
Wie onder ons kan verblijven bij een eeuwige gloed ?

“de zondaars [geesten] boven [de residentie-] Tsiun zijn angstig ,
huiver heeft die heidenen [dezelfde geesten] aangegrepen :
wie is hij [van adam-zielen] (die) afreist naar Ons [IEUE+W-course] (zijnde) het verzengende vuur ?
(en) wie is hij [idem] (die) afreist naar Ons [idem] (zijnde) de eeuwige brandende haard ?

 
15
de ‘voorwaarden’ voor de adam-ziel om op weg te gaan :
one-going righteousnesses and·one-speaking equities one-rejecting in·gain-of extortions
one-shaking palms-of·him from·to-uphold-of in·the·bribe one-contracting ear-of·him
from·to-hear-of bloods and·one-sealing-down eyes-of·him from·to-see-of in·evil
He that walketh righteously, and speaketh uprightly; he that despiseth the gain of oppressions, 
that shaketh his hands from holding of bribes, 
that stoppeth his ears from hearing of blood, and shutteth his eyes from seeing evil
‘oppressions’ , H4642 maashaqq-ah ‘extortion’ 2x , from -ashaq ‘extort’ so +m-realm ,
‘shaketh’ , H5287 naar ‘shake, shake-off’,

 • ‘bribe’ , H7810 shochad , shach-ah ‘swim’ 3x ; shach-at  ‘slaughtered’ 81x ,
  the root seems to be SHÃ “slaughtered lights of eden-willpower” , as bribe ?
 • zin context : door alle Profeten wordt opgeroepen “om goed te doen” , maar niet om de
  werken zélf – maar om zo “een kans hebbend om de Schrift te begrijpen” ;
  deze zin mag begrepen worden als “het niet laten leiden door het modern bewustzijn”.
  Immers , in een vorig hoofdstuk wordt de persoonlijke staat van de 144,000 nog steeds
  beschreven als “zondaren”, ondanks hun werk “om te begrijpen” ;

“(it) (is) the one going / (in) righteousness / and=as the one speaking (in the right direction) / upright / ,
the one rejecting / inas the gain of / extortions (by or fór m-realm) / ,
the one shaking-off / his handpalms (kph) / from to uphold / in=for the bribe / ,
the one closing / his ear / from to hear of / blood (-shed) (movies, fake-news?) / ,
and the one shutting / his eyes / from=for to see / in=as the evil (solarplane reality?) / ;      +
Hij die wandelt in gerechtigheid en billijk spreekt , die winstbejag door afpersing verwerpt ,
die zijn handen afwerend schudt om geen geschenken aan te nemen ,
die zijn oor dichtstopt om niet van bloedvergieten te horen ,
die zijn ogen sluit om het kwaad niet te zien –

“het is degene [adam-ziel] (die) wandelt in gerechtigheid door oprecht te spreken [goede richting] ;
die onrechtmatig profijt door afpersing verwerpt ,
die zijn handen afwerend schudt om geen omkoop-geschenken aan te nemen ,
die zijn oor dichtstopt om niet van bloedvergieten te horen ,
die zijn ogen sluit om het kwaad [rã] niet te zien :     +

 
16
die ziel zal in het gebied in het noorden [vlak boven eden] aankomen :
he heights he-shall-tabernacle fastnesses-of crags impregnable-retreat-of·him
bread-of·him one-being-given waters-of·him ones-being-assured
He shall dwell on high: his place of defence [shall be] the munitions of rocks: 
bread shall be given him; his waters [shall be] sure 
‘place of defense’ (fastnesses)’ , H4679 metsad , ‘stronghold’, me+tsad ? -tsud ‘to hunt’ ;
‘rocks’ , H5553 sela , the rock as Oreb , Horus’ tile , here the -im as “double” , not multiple ,
‘munitions’ , H4869 misgab ‘stronghold’ , from -sagab ‘high, exalted’ ,

 • zin context : er zijn expres andere termen gebruikt – we onderzoeken nog hun wortels ;
  de “hoogte” als (-rum) Raamah , de troon van adam-zielen nu in hun noorden (Isis) ;
  maar hier opgeheven door (m-rum) , eerste alinea ;

“(then) he [this soul] / shall encamp / (on) the doubled-heights [for m-realm, m-rum] ] / ,
(being) the (captured) stronghold of – the horus rock – (now as) his [this soul’s] high stronghold  / ,
his (this person’s) bread – being given – (and) his waters – being assured / ;
die zal wonen op de hoogten ; bergvestingen op de rotsen zullen zijn veilige vesting zijn ,
zijn brood wordt hem gegeven, van water is hij verzekerd . 
“die [ziel] zal bivakkeren op de hoogte [voor het regeren óver m-realm, m-rum] ,
(de hoogte als) de [eerdere] vesting [ván m-realm] van de Horus-steen ,
(nu) als zijn [deze ziel] hooggeplaatste fort [voor het regeren óver m-realm] ; 
zijn brood wordt hem gegeven, van water is hij verzekerd ;

 
17-18-19
gesproken door Watercourse , aan ons :
king in·loveliness-of·him they-shall-perceive eyes-of·you they-shall-see land-of afar-ones
heart-of·you he-shall-soliloquize dread where ? sphr one-being-scribe where ? one-weighing
where ? one-being-scribe the·towers people one-being-impudent not you-shall-see people
deep-ones-of lip from·to-hear-of one-being-derided-of tongue ain there-is-no understanding
Thine eyes shall see the king in his beauty: they shall behold the land that is very far off 
Thine heart shall meditate terror. Where [is] the scribe? where [is] the receiver?
where [is] he that counted the towers? 
Thou shalt not see a fierce people, a people of a deeper speech than thou canst perceive; 
of a stammering tongue, [that thou canst] not understand 

 • ‘beauty’ , H3308 yophi ‘beauty’ 19x but rather negative ; used context sounds like about Adam ,
  yapha ‘shine forth [also as ‘to show oneself]’ 8x ;
 • ‘scribe’ , used here as -sphr , so scripture-roll  ; H5608 saphar ‘to count, recount, relate’ ,
  show-forth, reckon, speak-out , recount , speak out, (calculate) , declare, speak, etc” 161x ;
  immediately related to “book (scripture)” and sephar+d ; we used “relating context” ,
  rather as ‘scribe’ [that term is but a few times coming along in this cluster]
 • ‘receiver’ , H8254 shaqal ‘to weigh’ by implication to ‘pay’ [weigh out for] 22x ; also the
  weighing-out of the 30 silver for house-H in Zecheriah ;
 • ‘towers’ as -mgdl , we had that as glyph MÃKTAR , “pillar of the great balance” ,
  perhaps existing out of 4 obelisks TEKHEN IV ; same as Bashan-oaks ; carrying the boat ;
  the fortress -mgdl was located in Egypt , at it’s eastern border ;
 • ‘fierce’ , H3267 yaaz ‘perhaps obstinate, barbarous’ 1x ; but -az matrix-power + state of being -ya ;
  yeza ‘something sweaty’ 1x ; not any other root -yaz , yuz , etc ;

‘stammering’ , H3932 laag ‘to mock, scoff’ 19x but only here changed in ‘stammering’ ;

 • zin context : belangrijk :
  dit vers schetst dat inderdaad de 144,000 de aarde zoals ze nú is kunnen zien
  (“voor een korte periode”, vergelijk de zin over het afreizen) :
  zij zullen dus meemaken hoe Gód steeds naar deze aarde heeft gekeken ,
  zoekend naar zielen die op weg wilden gaan naar Eden –
  maar het verbijsterende is dat de adam-zielen daar niet eens aan dénken ;
  vergelijk zin 8 hoe de zielen de andere Werkelijkheid hebben verworpen ;
 • 2 .  het (met kracht ?) is onduidelijk , omdat iedere verdere wortel ontbreekt ;
  maar vanwege de context moet het begrip gematigd-positief zijn ;
 • 3 .  het verschil tussen “lip” en “tong” is lastig ; beide kan ook “taal” zijn ;
  we gebruikten deze termen omdat “taal” meer algemeen is dan “woordgebruik” ;
  en mag zelfs slaan op het herkennen van de begrippen in de Schrift ;
  we gebruiken de lippen “om woorden te vormen” ,
 • 4 .  we weten niet wie hier “de koning” is – het gebruikte adjectief is zo negatief
  dat het niet zeker is of God bedoeld wordt : immers “de poort” wordt ook
  de koning genoemd – we laten dit even open ;
 • 5 .  het “stammering” is expres vervormd om het geen adam-zielen te laten lijken ;
 • 6 .  de torens zijn [zeer waarschijnlijk] hetzelfde als “de eiken van Bashan” ,
  als de 4 pilaren welke hun boot ondersteunen , zie vers 21 ! ;
  deze 4 pilaren staan “op” het land Eden en dragen hun boot [als Tyrus] in het noorden ;
  AIN eye : kan alleen maar er-is-geen zijn ;

“your [sic!] eyes – shall perceive – the king (Adam, the gate?) – in=as he shows himself / ,
(and) they [your eyes] shall see / the land [earth] of / the afar ones [of the souls still on earth] / ,
your heart / shall meditate / the terror (cherish awful thoughts) : /
where / (is) the one relating the context [related to Scripture] ? / ,
(and) where / (is) the one weighing-out [paying-back?] / ,
where / (is) the one relating the context [related to Scripture] / (over) the double-towers (Djed) / :
(–powerful ?–) – people [adamite-souls] / you shall – nót – see / ,
(being) people –(using) deeper phrasings (lip) / :
from=by to hear – the mocking – language (tongue) / there-is-no discernment / ;
Uw ogen zullen de Koning aanschouwen in zijn schoonheid .
Ze zullen een wijd uitgestrekt land zien .
Uw hart zal de verschrikking overdenken : waar is de schrijver ? Waar is de betaalmeester ?
Waar is hij die de torens telt ?
Het onbeschaamde volk zult u niet meer zien ,
Het volk met zo’n onbegrijpelijke taal dat je het niet begrijpen kunt ,
Met die bespottelijke tongval ; het is niet te verstaan .

“uw ogen zullen de koning aanschouwen wanneer hij zich toont ,
(uw ogen) zullen het land [aarde] zien van (hen) die ver weg zijn [adam-zielen op deze aarde] :
uw hart zal de verschrikking overdenken :
waar is degene die verbanden legt [gerelateerd aan de Schrift] ?
waar is degene die uitbetaald [teruggeeft?] ?
waar is degene die verbanden legt [via de Schrift] (met) de torens [4 pilaren?] ?
u zult geen mensen [adam-zielen] (–met kracht ?–) zien , mensen met een dieper woordgebruik :
aan hun spottende taal te horen is-er-geen onderscheidingsvermogen ;

 
20
[waarschijnlijk] gesproken door Watercourse –
perceive-you ! town-of appointment-of·us eyes-of·you they-shall-see Jerusalem homestead
tranquil tent no he-shall-be-shunted no he-shall-be-shifted pegs-of·him to·permanence
and·all-of lines-of·him no they-shall-be-pulled-away
Look upon Zion, the city of our solemnities: thine eyes shall see Jerusalem a quiet habitation, 
a tabernacle [that] shall not be taken down; 
not one of the stakes thereof shall ever be removed, neither shall any of the cords thereof be broken 

 • ‘stakes’ , H3489 yathed ‘pegs’ ; we had once the matrix-branch which will be made
  into a simple peg for to hang utensils upon (Ez.15, page) ; unclear root ;
  compare “their magical boat” with it’s pegs , lines, sail etc , and see next line ;
 • ‘ever’ , H5331 netsach ‘ever, never, forever, glory, might, always, victory’ ,
  we saw that the instances used in prophets have a “conditional character” ;
 • zin context : het gebruik van bepaalde woorden door de Profeten weegt ons zwaarder
  dan het gebruik in de psalmen – en alle keren dat deze term in de Profeten voorkomt
  is de kleur van deze term “tijdelijk, voorlopig, tot aan een andere gebeurtenis” .
  Dit is belangrijk omdat de nieuwe situatie in het noorden een tijdelijke is ,
  lees , zolang de Interval duurt , als de “duizend jaar” ;

percieve-you ! / tsiun / , (being) the residence (qrth) of – our appointment (sic) / ,
they (your eyes) shall see / the (real-) jerusalem (in Eden) / , the tranquil – habitation / ,
the tabernacle / shall – not – be shunted / ,
(and) it’s pegs – shall – not – be shifted / to=for permanence /
and all of / it’s lines / shall – not – be pulled away / ;
Aanschouw Sion, de stad van onze samenkomsten .
Uw ogen zullen Jeruzalem zien, een veilige woonplaats ,
een tent die niet afgebroken zal worden ,
waarvan de pinnen voor altijd niet uitgetrokken zullen worden
en waarvan geen enkel touw gebroken zal worden .

“aanschouw Tsiun , de residentie van Onze ontmoeting [sic] , 
uw ogen zullen Jeruzalem [in Eden] zien, de onbezorgde woonplaats :
(als?) de tabernakel die niet afgebroken zal worden ,
(waarvan) de pinnen voorlopig niet uitgetrokken zullen worden ,
en geen enkele scheerlijn weggetrokken zal worden ; 

 
21
but rather there noble-one ieue to·us place-of streams waterways broad-ones-of sides
no she-shall-go in·him ship-of rower and·boat noble not he-shall-cross·him
But there the glorious LORD [will be] unto us a place of broad rivers [and] streams; 
wherein shall go no galley with oars, neither shall gallant ship pass thereby 
‘rather’ , H518 im ‘conditional clause, but rather, if…then, etc’ ,

 • ‘glorious’ , H117 addir ‘majestic, mighty, nobles’ , but matrix-term ; storm-god Adar ;
  Akk. adâry ‘to be dark, dark, gloom’ ; addir as stately or mighty one , master ;

‘broad’ , H7342 rachab ‘spacious, [dimensionally-] wide’ ; nót the same as rahab ;
‘streams’ , H2975 yeor ‘the Nile’ , sic ! , lexicon : “watercourses in general , Is.33:21” – sure ;
‘sides’ , H3027 yad ‘hand’
‘galley’ , H590 oni ‘ship, ships, fleet’ Õn ,
‘ship’ , H6716 tsiy ‘ship’ , Tyre ,
‘gallant’ same addir ! so, negative , because here related tot heir KHENT’-boat ;

 • zin context : deze zin slaat alleen ergens op als U denkt aan het boek Daniël ,
  waar de man gekleed in linnen boven de rivier is en beide handen omhoog heft ,
  terwijl twee andere mannen op beide oevers staan . Deze zin gaat over “constructen” :
  de Nijl is de rivier die de draak voor zichzelf heeft gemaakt (Report 5) , en deze rivier
  wordt nu “in twee helften gespleten” , waarna de Eden-rivier daar tussenin kan stromen
  naar het nieuwe land-Eden iets hogerop in het noorden . Zie afbeeldingen ;
 • 2 .  er is bewust Geknoeid met dit vers ,

“but=because / rather=instead of / there / (now) (being) the mighty one [matrix-darkness] / ,
IEUE / (will be?) to us / the place of / streams / :
(for) the Nile / (shall be) the [dimensionally-] wide / hands [constructs] / ,  +
she – the rowing – ship [Õn !] – shall – not -go – in=inbetween it / ,
and the [same] – mighty [of matrix-gloom] – boat [Tyre] – shall – nót – cross it (to dimensional side) / ;
Want de Heer zal daar in zijn macht bij ons zijn .
Het zal een plaats van rivieren, van brede stromen zijn.
Geen roeiboot zal erop varen , geen statig schip zal er passeren .

“want in plaats van waar daar (nu) de machtige is [matrix-donkerheid] ,
zal IEUE onze plaats van rivieren zijn :
(want?) de Nijl zal zijn (als) de [dimensioneel-] wijde handen ,
(zij) het schip [Õn] zal er niét tussendoor varen ,
en [hetzelfde] machtige [matrix-donkerheid] schip [Tyrus] zal niét passeren ;    

 
22
laatste verzen gezegd door Jesaja (?) :
that ieue one-judging-of·us ieue one-making-statute-of·us ieue king-of·us he he-shall-save·us
For the LORD [is] our judge, the LORD [is] our lawgiver, the LORD [is] our king; he will save us  

 • zin context : Miss Watercourse zou kunnen zeggen “God is onze koning” ,
  maar misschien niet “hij zal ons verlossen” – of haar identificatie met ons
  moet wel héel erg groot zijn ; we laten dit open ;

“that=for / IEUE / (is) the one judging us / , IEUE / (is) the one making our laws (VaV) / ,
(and) IEUE / (is) the king of us / : he / shall rescue us / ;
De Heer is immers onze rechter, de Heer is onze wetgever ,
De Heer is onze koning : hij zal ons verlossen.  

“want IEUE is onze rechter , IEUE is onze wetgever ,
(en) IEUE is onze koning : hij zal ons verlossen.  

 
23
het hele construct van Tyrus kapseist –
they-are-abandoned lines-of·you no they-shall-hold-fast base-of mast-of·them no they-spread banner
then he-is-apportioned further loot increasingly lame-ones they-plunder plunder
Thy tacklings are loosed; they could not well strengthen their mast, they could not spread the sail: 
then is the prey of a great spoil divided; the lame take the prey 

 • ‘tacklings’ , H2256 chebel ‘bands , cord , region’ , -chob ‘bosom’ 1x ,
  cheb+el , chaba ‘hidden’ 33x [Geb?] , chab-ah ‘hide’ 5x ;

‘mast’ , H8650 toren ‘mast, beacon, pole’ 3x , perh. -oren ‘fir, cedar’ 1x ; teren ‘two’ 4x [2 Djed pillars]  ;
‘lame’ , H6455 pisseach ‘lame one’, but from pesach ,crossing-over , here as “unable to cross-over” ,

 • zin context : zie vooral de mast met touwen op de pagina ‘afbeeldingen’ onder Jesaja 33 ,
  waar ook de dubbele Djed pilaar beschreven wordt als die mast ;
  het zeil was “de banier van Tyrus” , zie Report 5 ;

“they – the hidden cords – of you [matrix] – are untied / ,
nó – they shall hold fast – the base of – their mast [double djed] / ,
nó / they shall spread / the banner [around Sekht-áaru] / :
then / it is apportioned / abundant – further – loot / ,
the lame ones [ad-souls previously unable to cross-over] / loot / the prey [stolen treasures] / ;
Uw touwen hangen slap , ze houden hun mast niet op zijn plaats , ze spannen het zeil niet uit .
Dan wordt er een rijke buit verdeeld , zelfs verlamden roven buit .

“uw [Tyrus’] touwen zijn losgemaakt ,  
ze [de touwen] zullen hun mast [wereldboom als Djed] niet op zijn plaats houden ,
noch het zeil [‘heteluchtballon’] uitspannen :
in die tijd wordt er nog meer rijke buit verdeeld ,
de verlamden [zielen niet konden oversteken naar eden-dimensie] roven de [gestolen] buit terug ;

 
24
and·no he-shall-say tabernacler I-am-ill the·people the·one-dwelling in·her being-lifted-of depravity
And the inhabitant shall not say, I am sick: the people that dwell therein [shall be] forgiven [their] iniquity 

 • ‘inhabitant’ , H7934 shaken ‘neighbour’ 20x , 7932 shaken or shakan ‘to dwell , station , encamp’,
  interlinear uses tabernacler , referring back to the “encamping” at this place ,
 • zin context : we weten niet zeker of deze bivakkeerder dezelfde persoon is als een
  aantal zinnen terug ; als hij bíj de inwoners hoorde zou hij toch “mijn mensen” zeggen ?

“and – he – the encamper – shall – not – say : / I am ill [mutilated-eden-life] / ,
(for) the people (ad.souls) – dwelling – in her / (are) being lifted up (out of) / depravity (Õn) / .
Geen inwoner zal zeggen : ik ben ziek .
Want het volk dat daar woont, zal vergeving van ongerechtigheid hebben ontvangen .

“en degene die bivakkeert zal niet (meer) zeggen : ik ben ziek [corrupt-eden-leven] ,
(want) de mensen [ad-zielen] wonend in haar [Eden]  +
zijn opgetild uit de ongerechtigheid [van Õn, Tyrus] .  

 


 
05-06.11.18 — (tweede) aangepaste versie van origineel —- Report series