Jes. 42 : de eden-zon :
benoemt u ! (zonen) de zon
opdat ik hem zal herstellen
[cruciaal in 2020]
(eindtijd – goed leesbaar)
[2020]

 
series : “new body” [chapter 43-53]
 


B) diagram per enoch
above : the situation as Enoch described :
mount tsiun as intermediary region
located inbetween the Dualistic realm ;
shown is the binary sun and moon inthere

 

above : their realm made the sun Râ (our sun)
above fallen eden – but this chapter explains
the eden-binary will orbit in the north again
at the place where new eden will be

chapter context :
continued of 41 ; named : the eden-sun :
name you ! (sons) the sun – in order that
I can restore him ;       [crucial chapter for 2020]
theme :
see Introduction V about the binary system
as the eden sun and moon Enoch described ;
they are still in the south (see diagram)
but will need to orbit at the wilderness (north)
and they will , when we declare it (!) —–
this chapter appears to be ‘our final job’
so that we can have the change ! ,
since there must be a deep relation between
Christ , the Jubilee-year and the eden-sun ;
remark :
chapter was 100% corrupted but 100% restored ,
do read the notes and compare with diagram
for we’re exhausted ;

note : very readable , second version and
definitive ; after cleanup ;
submission of entire chapter and declared on :
17/10/ 2020
chapter was 80-90% corrupted
hence the many repeats God made !

 

Hoofdstuk context :
… vervolg van 41 :
zie Introductie V voor de eden-zon en -maan als binair systeem ,
zoals Henoch beide heeft beschreven :
zij zijn beide nog steeds in het zuiden (zie diagram) maar moeten hun omloop
gaan maken in het noorden – de plaats van nieuw eden , zie diagram 2 ,
en dat gebeurt indien wij dat verklaren (sic) ;
het lijkt er erg op dat dit onze ‘laatste klus’ is ! ,
omdat er een diepe relatie moet zijn tussen Christus ,
het ‘jaar van de Jubilee’ en de eden-zon ;
note #1 :
hoofdstuk was 100% gecorrumpeerd maar is 100% hersteld ,
lees opmerkingen in het Engels (we kunnen niet álles uitleggen want we zijn doodop) ;

 
opmerking :
goed leesbaar ; als tweede en definitieve versie ;
– gehele hoofdstuk geplaatst en gedeclareerd op 17/10/ 2020
hoofdstuk was 80-90% gecorrumpeerd
vandaar de vele herhalingen die God maakte !

 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

Jesaja 42

1-2-3-4
vervolg : … de restauratie van de eden-zon : introductie :
behold ! servant-of·me I-am-upholding in·him chosen-one-of·me she-approves
soul-of·me I-give spirit-of·me on·him judgment to·the·nations he-shall-bring-forth
not he-shall-cry-out and·not he-shall-lift and·not he-shall-make-heard in·the·street
voice-of·him reed being-bruised not he-shall-break and·flax dimmed not he-shall-
quench·her to·truth he-shall-bring-forth judgment not he-shall-dim and·not
he-shall-bruise until he-is-placing in·the·earth judgment and·for·law-of·him
coastlands they-shall-wait
Behold my servant, whom I uphold; mine elect, [in whom] my soul delighteth; I have put
my spirit upon him: he shall bring forth judgment to the Gentiles. He shall not cry, nor lift up,
nor cause his voice to be heard in the street. A bruised reed shall he not break, and the smoking
flax shall he not quench: he shall bring forth judgment unto truth. He shall not fail nor be
discouraged, till he have set judgment in the earth: and the isles shall wait for his law.
‘bring forth’ , H3318 yatsa ‘go or come out , in several forms’ ;
‘cry’ , H6817 tsaaq ‘to cry ; cry out’ ; 3318 -yatsa ‘bring or go forth, etc’ ;
‘bruised’ , H7533 ratsats ‘to crush, oppress, struggle’ ;
‘flax’ , H6594 pishtah ‘a wick, flax’ 3x but not the “I will take my flax back” (Hos.2) ;
‘fail’ , H3544 keheh ‘fade, faint, dim’, few times , unusual ; [-kala restrain,oppress line 7?] ;
‘wait’ , H3276 yachal ‘to wait’ ; tremble -zua ? , fear -yrah ? ;

 • context : continued : … the restoration of the eden-sun : introduction :
  …syntaxes :
 • 1) line 1 : after ‘my servant’ cóuld have followed a specification (‘sun + I delight in’) ;
 • 2) line 2 : after “the just one” now the twin ‘righteous one’ can follow (and see root) ;
 • 3) line 2 : should have been part of line 1 then ; like 3 and 4 ;
 • 4) line 2 : Esau needed ‘voice’ and ‘cry’ to suggest (Christ) but misplaced ‘lift up (the voice)’ ;
 • 5) line 3 : no need for ‘reed’ etc (because no Christ) : it reads ‘no scorching heat’ ;
 • 6) line 4 : many times in chapter ‘light,shine’ (-or) will be tricked with (-owr, thure)  etc ;

line ,

 • [=’the most important reason why the subject can not be Christ is line 19 ;
  the second reason is that last line of previous 41 was about ‘our sun Râ’ ,
  while this chapter runs on with the same ‘sun’ theme ;
  line :]

“behold ! , my servant – (which) I (will) support (-tmk) ,
[+as] my chosen one – [=I] delight in ;                                                     
I (will) put – my awareness – [=upon] him ,       +                                           [=’compare line 2’]
[+and] he (will) go forth – [+as] the just one – [=for] (..the people [=’in eden’]..) ;

 
2 (..for the righteous one..) (tsaq=tsadq) – (will) carry – (..my name..) (sham=shm)        +
[over/across] (..the [eden-] land..) (chts=arts) ;                                       [=’awareness = name’]

———————-
3 he (will) – not – (be) the crushing – (…heat ?..) ,                                  [=’not like our sun Râ’]
[=nor] – (be) an extinguishing – (..drought ?..) – [=for] (..the people..) (amth=om) ;         +

 
4 (..+because..) he will – not – make to faint – and not – make to crush (-rtsts) ,      +
(..when..) (od=ki) – he (will be) placed – [+as] the just one – [=over] the [eden-] land ,
and – (..the people [=’in eden’]..) (aim=om) – (will) wait – for his (..light..) (thure=or) ;

(De Knecht van de Heer)
Zie , mijn Knecht, Die Ik ondersteun , mijn uitverkorene, in wie mijn ziel een welbehagen
heeft; Ik heb Mijn Geest op Hem gelegd . Hij zal tot de heidenvolken het recht doen uitgaan .
Hij zal niet schreeuwen, Hij zal zijn stem niet verheffen, Hij zal zijn stem niet op straat laten
horen. Het geknakte riet zal Hij niet verbreken, de uitdovende vlaspit zal Hij niet uitblussen ;
naar waarheid zal Hij het recht doen uitgaan. Hij zal niet uitdoven, Hij zal niet geknakt worden ,
totdat Hij het recht op aarde zal hebben gevestigd .

De kustlanden zullen uitzien naar Zijn onderricht .

 • [=’deze zinnen gaan niet over Christus ; zie Engels ;
  zin :]

“zie ! , mijn dienaar die ik zal ondersteunen (-tmk) ,
[+als] mijn uitverkorene (in wie) [=ik] behagen heb ;                    [=’kán zijn : zon + behagen’]
ik zal mijn bewustzijn [=op] hem leggen ,      +                                                           [=’vergelijk zin 2’]
[+en] hij zal voortgaan [+als] de juiste [=voor] (..de mensen [=’in eden’]..) ;

 
2 (..want hij die rechtvaardig is..) (tsaq=tsdq) zal (..mijn naam..) (sham=shm) uitdragen     +
[over] (..het [eden-] land..) (chts=arts) ;                                                                 [=’bewustzijn = naam’]

———————-
3 hij zal niet de verzengende (..hitte ?..) zijn ,                                                 [=’niet als onze zon Râ’]
[=noch] een verdovende (..droogte ?..) [=voor] (..de mensen..) (amth=om) ;       +

 
4 (..+omdat..) hij niet zwak zal maken en niet zal verzengen ,       +
(..wanneer..) (od=ki) hij [+als] de juiste [=over] het [eden-] land geplaatst zal worden ,
en (..de mensen [=’in eden’] ..) (aim=om) zullen op zijn (..licht..) (thure=or) wachten ;   

 
5-6-7
… God roept de zon (-omhoog) naar het nieuw eden land :
thus he-says the·El ieue one-creating the·heavens and·one-stretching-out-of·them
one-stamping the·earth and·offsprings-of·her one-giving breath to·the·people on·her
and·spirit to·the·ones-going in·her I ieue I-call·you in·righteousness and·I-shall-hold-fast
in·hand-of·you and·I-shall-preserve·you and·I-shall-give·you for·covenant-of people
for·light-of nations to·to-unclose-of eyes blind-ones to·to-bring-forth-of from·enclosure
prisoner from·house-of detention ones-dwelling-of darkness
Thus saith God the LORD, he that created the heavens, and stretched them out; he that spread
forth the earth, and that which cometh out of it; he that giveth breath unto the people upon it,
and spirit to them that walk therein: I the LORD have called thee in righteousness, and will hold
thine hand, and will keep thee, and give thee for a covenant of the people, for a light of the
Gentiles; To open the blind eyes, to bring out the prisoners from the prison,
[and] them that sit in darkness out of the prison house.
‘spread forth’ , H7554 raqa ‘to stamp, to hammer’ 8x ; 7549 raqia ‘firmament, atmosphere’ ;
‘open’ , H6491 paqach ‘to open’ ; 6485 paqad ‘to visit [judge], direct, attend, appoint, etc’ ;
‘…….’ , H1004 bayith ‘house’ , 5675 abar ‘region, region across’
‘prison’ , H3608 kele ‘prison’ 2x in Is. [this chapter] , from -kala ‘restrain’  ;

 • context : … God calls the sun (-up) to the new eden land :
 • Christ , the Jubilee year and the eden-sun :
  … it may very well be that the situation of the sun is closely linked to Christ and the Jubilee :
  the “calling forth from being enclosed” combined with “Christ as the light” strongly suggests
  that “the attribute óf Christ is the eden-sun” (but we do not intend any ‘sun-god’ theme !) ;
  also because of the major aspects of “place my awareness upon him” per line 5 here ;
  …. Now – if Christ said that the Jubilee was fulfilled in him (Luke 4) , how much is the chance
  that the crossing-over of the sun is our deFacto departure : per line 23 and 25 ? ;

line ,

 • [=’line 7 : Esau thankfully used Is.61 to go corrupt here , the famous Jubilee year verse
  as “to proclaim liberty to the captives and recovery of sight to the blind” (also Luke 4) ,
  but that is not the theme here  —
  note how 5 is used to show where the sun is nów : in the south (per 7) ;
  line :]

“(..because..) (ke=ki) – the deity – [which-] IEUE – created        +
(will be) (..the [eden-] sun..) (shmm=shmsh) – stretched out – [+in] (..the [eden-] sky..) (rqa=rqia) ,
(..going forth..) (tsatsa=yatsa) – [+over] the [eden-] land ;
[+as] the one giving – breath – to the people – [=upon] her [=’eden-land’] ,
(being) the awareness – to the ones walking – [=upon] her ;

 
6 (..+because..) I – IEUE – will call him (-forth) – [=to] the right (-position) ,
[=by] holding fast – his hand- and watching over him ;                                         [=’compare line 1’]
[=for] I give him – [=as] a covenant – [+for] the people ,
[=as] the light – [+for] the nations [-in eden] ;

 
7 [=for] (..I (will) direct..) (pqch=pqd) – (..the shining one..) (ourth=or)        +
to go forth – (out) from the enclosure ,                                       [=’in the south , see Enoch diagram’]
[+as] the one dwelling – in darkness – (being) the restrained – (..region overthere..) (bth=abr) ;  +

Zo zegt God, de Heer,
die de hemel heeft geschapen en hem heeft uitgespannen , die de aarde heeft uitgespreid
en wat daarop uitspruit, die de adem geeft aan het volk dat daarop is, en de geest aan hen
die daarop wandelen : ík, de Heer, heb u geroepen in gerechtigheid, Ik zal U bij Uw hand
grijpen, ik zal u beschermen en ik zal U stellen tot een verbond voor het volk, tot een licht
voor de heidenvolken , om blinde ogen te openen , om gevangenen uit de kerker te leiden ,
uit de gevangenis wie in duister zitten .

“(..want..) (ke=ki) de godheid (die) IEUE gecreëerd heeft       +
zal (..de [eden-] zon..) (shmm=shmsh) zijn , uitgestrekt [+in] (..de [eden-] atmosfeer..) (rqa=rqia) ,
(..voortgaand..) (tsatsa=yatsa) [+over] het [eden-] land ;
[+als] degene die adem zal geven aan de mensen [=op] haar [=’eden-land’] ,
(die) het bewustzijn is voor degenen die [=op] haar wandelen ;

 
6 (..+omdat..) ik , IEUE , hem zal roepen [=naar] de juiste (-positie) ,
[=door] het stevig vasthouden van zijn hand en hem te beschermen ;                       [=’vergelijk zin 1’]
[=want] ik geef hem [=als] een verbond [+voor] de mensen ,
[=als] het licht [+voor] de naties [=’in eden’] ;

 
7 [=want] (..ik zal..) (..degene die schijnt..) (ourth=or) (..voortleiden..) (pqch=pqd)       +
om van de plaats van omsluiting uit te gaan ,                        [=’in het zuiden, zie Henoch diagram’]
[+als] degene die in het duister verblijft , wat de onderdrukkende (..regio daarginds..) is ;

 
8-9-10
… zowel de zon als de eden-maan worden hersteld :
I ieue he name-of·me and·glory-of·me to·another not I-shall-give and·praise-of·me
to·the·carvings the·former-things behold ! they-came and·new-things I telling in·ere
they-are-sprouting I-shall-announce you sing-you ! to·ieue song new praise-of·him
from·end-of the·earth ones-going-down-of the·sea and·fullness-of·him coastlands
and·ones-dwelling-of·them
I [am] the LORD: that [is] my name: and my glory will I not give to another, neither my praise
to graven images. Behold, the former things are come to pass, and new things do I declare:
before they spring forth I tell you of them. Sing unto the LORD a new song, [and] his praise
from the end of the earth, ye that go down to the sea, and all that is therein; the isles,
and the inhabitants thereof.
‘spring forth’ , H6779 tsamach ‘to sprout, spring forth’ ; [-tsba ‘host, war’ ?] ;
‘all is therein’ , H4393 melo ‘fulness, etc’ ; (-tchth ‘under’?) ;

 • context : … the sun as well as the eden-moon will be restored :

line ,

 • [=’line 8+9 : though the “I won’t give my glory to another” and “I tell it from the beginning”
  are valid expressions (in other chapters) this was not intended here ;
  2) note the ‘new’ (-chdsh) while ‘sing a song’ Esau made up to hide the 2nd (-chdsh) ‘moon’ ;
  give glory to the image : somehow , aspects of the eden-sun are transferred to Râ , our sun ,
  but the technical aspect of this is still a mystery to us ;
  line :]

“(..because..) (ani=ki) – he – (..the [eden-] sun..) (shm=shmsh)        +
(will) not – give – [=his] glory – to another [=’our sun Râ’] (-any longer) ,
[=as] [giving-] [=his] praise – to the carved image [=’this sun’] ;               [=’image’ : used in ch.41’]

 
9 they (will) come – (..together..) – [+from] the former (-situation) – [=to] the new one (-chdsh) ,
showing (-ngd) – [=as] – (..the hosts..) (tsmch=tsba) – [=in] (..the heavens..) (shmo=shmm) ;

 
10 (..+because..) – (..the sun..) (shr=shmsh) – and – (..the [eden-] moon..) (chdsh=chdsh)            +
(..(will be) restored..) (shr=shb) – [=by] IEUE ,                                                                             [=’see line 21’]
 [=as] [=their] praise – (which will be) [=at] the ends of – the [eden-] land ;

———————-

 • [=’below :
  the line is valid because of next verse 11 ,
  though the (-yrd) is a bit tricky (perhaps “remain descended” ?) ;
  Henoch described the sun+moon binary over the eden-land south (see Introduction V) ,
  mentioning how the (matrix-) sea would engulf paradise again ;
  Mystery-Babylon was built abóve them , hence the Rg-Veda chapter where the author
  (as spirit) “commands the eden sun and moon to stay there below” (see index and V) ;
  line :]

[+for] [=they] (will) – [+nót] – stay down (?)[=’south’] – [+in] the sea [=’matrix-dimension’] ,
[+as] dwelling –  (..below ?..) – the [matrix-] coastland [=’solarplane’] ;        +

Ik ben de Heer –
dat is mijn naam ; mijn eer zal ik aan geen ander geven , evenmin mijn lof aan de
afgodsbeelden . De voorgaande dingen – zie , ze zijn gekomen ! Nieuwe dingen verkondig ik ; voordat ze ontkiemen, doe ik ze u horen . Zing voor de Heer een nieuw lied, zijn lof vanaf het
einde der aarde, u die de zee en al wat daarin is, bevaart, u, eilanden en wie daarop wonen .

 • [=’zie Engels :]

“(..omdat..) (ani=ki) hij (..de [eden-] zon..) (shm=shmsh)      +
niet (-langer) [=zijn] glorie aan een ander [=’onze zon Râ’] zal geven ,
[=als] [het geven van-] [=zijn] lof aan het gesneden idool [=’Râ’] ;         [=’idool’ : zie hfdst. 41’]

 
9 zij zullen (..samen..) [+vanuit] de vorige (-situatie) [=naar] de nieuwe (-chdsh) komen ,
zichzelf tonend (-ngd) [=als] (..de hosts..) (tsmch=tsba) [=in] (..de hemelen..) (shmo=shmm) ;

 
10 (..+omdat..) (..de zom..) (shr=shmsh) en (..de [eden-] maan..) (chdsh=chdsh)       +
[=door] IEUE (..gerestaureerd zullen worden..) (shr=shb) ,                                             [=’zie zin 21’]
[=als] hun lof die [=aan] de einden van het [eden-] land zal zijn ;

———————-
[=’zie Engels :]
[+want] [=zij] zullen [+niét] beneden blijven (?) [=’zuiden’] [+in] de zee [=’matrix-dimensie’] ,
[+als] (..beneden ?..) het [matrix-] kustland [=’zonnestelsel’] verblijvend ;       +  

 
11-12-13
… als het binaire-systeem zon en maan dat voor het paradijs was gemaakt :
they-shall-lift-up wilderness and·cities-of·him environs she-is-dwelling Kedar
they-shall-jubilate ones-dwelling-of crag from·summit-of mountains they-shall-yell
they-shall-place to·ieue glory and·praise-of·him in·the·coastlands they-shall-tell ieue
as·the·masterful-man he-shall-go-forth as·man-of wars he-shall-rouse-up zeal he-shall-
shout indeed he-shall-shriek over ones-being-enemies-of·him he-shall-have-mastery
Let the wilderness and the cities thereof lift up [their voice], the villages [that] Kedar
doth inhabit: let the inhabitants of the rock sing, let them shout from the top of the mountains.
Let them give glory unto the LORD, and declare his praise in the islands. The LORD shall go forth
as a mighty man, he shall stir up jealousy like a man of war: he shall cry, yea, roar;
he shall prevail against his enemies.
‘H2691’, chatser ‘villages, courts, outer-court [main]’ ;
‘cry’ , H6681 tsavach ‘shout’ 1x corrupt ; [2328 chug ‘to encircle, encompass’?] ;
‘roar’ , H6873 tsarach ‘cry out, shout’ 1x , corrupt ; -ratsats ‘crush’ ? tsba ‘war, host’ ? ;

 • context : … as the binary-system sun and moon which was made for paradise :

line ,
“(..+because..) [+I] (will) lift up – [+to] the wilderness [=’new eden, north’]      +
(..the lights..) (ori=our) – (which) inhabited – the outer court [=’region inbetween Dual-realm’] ;
[+as] the jubilating ones – (which) dwelt – [+in] (..eden..) (qdr=odn) ,           [<< why not ?]
(..encircling ?..) (tsvch=shg) – the summit of – the mountain (-tsiun) ;             [=’as binary’]

 
12 they (were) placed – [+as] the glorious ones – [=for] (..the [eden-] land..) (eiue=arts) ,
[+as] (..showing..) (-ngd) – [=their] praise – [=to] (..the adm-ground [=’eden’]..) (aim=adme) ;

———————-

 • [=’below 13 : very tricky ;                                                                 [13 below : restored context ?]
  11 and 12 must narrate the paradisical situation , but now a downfall should follow
  (also considered next line 14) ;
  2) for “outer court” see diagram at top of page and Introduction V ;  
  3) the ‘jealousy’ can be well similar to “the image of jealousy in their north gate” ,
  while Enoch writes about Râ as “a light in/from the West , pursuing all other lights” ;
  however line 13 is so corrupted that we can only try ;
  line :]

13 (..but..) (ieue=ki) the masterful – (.. [matrix-] light..) (ieue=or) – went forth ,      +  
as – the warring – (..light..) (ior=or) of – jealousy ,                                                 [=’Râ as our sun’]
                 (..oppressing ? (tsrch=rtsts?) … the light of ? (iri=or) … the [eden-] sun ?..) ,
[+as] having (?) mastery – over – his enemy [=’eden-sun’] ;          +

Laten de woestijn
en zijn steden hun stem verheffen, de dorpen waar Kedar woont . Laten zij die in de rotsen
wonen, juichen, het vanaf de bergtoppen uitjubelen . Laten zij de Heer eer geven , en zijn lof
op de eilanden verkondigen . De Heer zal uittrekken als een held . Hij zal de strijdlust opwekken
als een strijdbare man ,Hij zal juichen , ja , hij zal het uitschreeuwen ,
hij zal zijn vijanden overweldigen .

 • [=’zie Engels :]

“(..+omdat..) [+ik] (..de lichten..) (ori=or) die verbleven [+in] de buitenhof
[=’regio in het midden van de Dual-dimensie’] [+naar] de wildernis op zal heffen ;
[+als] de jubelende die [+in] (..eden..) (qdr=odn) verbleven ,                           
[<< waarom niet ?]
die de top van de berg (-tsiun) (..omcirkelden ?..) (tsvg=shg) ;                 [=’als binair-systeem’]
 
12 zij waren geplaatst [+als] de schoonheid [=voor] (..het [eden-] land..) (eiue=arts) ,
[+als] [=hun] lof (..tonend..) (-ngd) [=aan] (..de adm-grond [=’eden’]..) (aim=adme) ;

———————-

 • [=’zie Engels :]                                                                                          [13 beneden : herstelde context ?]

13 (..maar..) het kundige (..[matrix-] licht..) (ieue=or) ging voort ,       +
als het strijdende (..licht..) (ior=or) van jaloezie ,                                                       [=’Râ als onze zon’]
        (.. het licht ? (iri=or) … van de [eden-] zon ? .. onderdrukkend ? (tschr=rtsts?) ..) ,
[+als] het kundig heersen (?) over zijn vijand [=’eden-zon’] ;   

 
14-15-16-17
… maar de herstelde zon zal het land van de geesten verbranden :
I-hushed from·eon I-am-being-silent I-am-checking-myself as·the·woman-giving-birth
I-shall-puff-up I-shall-breathe and·I-shall-gasp together I-shall-drain mountains and·hills
and·all-of herbage-of·them I-shall-dry-up and·I-place streams to·the·coastlands and·marshes
I-shall-dry-up and·I-cause-to-go blind-ones in·way not they-know in·tracks not they-know
I-shall-cause-to-tread·them I-shall-place darkness to·faces-of·them to·the·light and·rough-places
to·level-ground these the·things I-do·them and·not I-forsake·them they-are-turned-away
backward they-shall-be-ashamed shame the·ones-trusting in·the·carving the·ones-saying
to·molten-image you Elohim-of·us
I have long time holden my peace; I have been still, [and] refrained myself: [now] will I cry
like a travailing woman; I will destroy and devour at once. I will make waste mountains and hills,
and dry up all their herbs; and I will make the rivers islands, and I will dry up the pools. And I will
bring the blind by a way [that] they knew not; I will lead them in paths [that] they have not known:
I will make darkness light before them, and crooked things straight. These things will I do unto them,
and not forsake them. They shall be turned back, they shall be greatly ashamed, that trust in
graven images, that say to the molten images, Ye [are] our gods.

‘holden my peace’ , H2814 chashah ‘hush, be still, silent, refrain’, unusual ;
‘been still’ , H2790 charash ‘be silent, plow, engrave, hold ones peace’ ;
‘refrained’, H662 aphaq ‘to control, restrain oneself’ ;
‘cry’ , H6563 paah ‘groan’ 1x ;
‘……..’ , H5395 nasham ‘pant’ 1x ;
‘destroy’ , H7602 shaaph ‘trample, pant, snuff’ ;
‘crooked things’, H5625 maaqash ‘rugged place’ 1x [aqash ‘twisted’?] ; -nagah ‘bright, radiant’ ;
‘straight’ , H4334 mishor ‘plain, plateau’ ;

 • context : … but the restored sun will burn the land of the spirits :

line ,

 • [=’the “I will puff and breathe, together” : more sense makes “sun + moon together” ;
  2) the “travail” is also said of the eden-land ascending to the wilderness ;
  3) how them spirits adore Râ , see ‘the bridal of Suryâ’ , Rg-Veda, index ;  
  line :]

“[=they] (were) refrained – [=since] olden times [=’since paradise fell’] ,
[+as] (..the lights..) – (which have been) restrained ;
[=but] (..the sun..) – [+and] (..moon..) (nshm=chdsh) – (will) travail ,       +
and (..(will) lift themselves up..) (shaph=nsha) -[-to the north] together ;

 
15 [=he] [=’sun’] (will) destroy [=’by drying out’] – the [matrix-] mountains – and hills ,
and whole – their (..[matrix-] land..) – [=he] (will make) to wither ;
[=as] (..the [eden-] sun..) (shmth=shmsh) – (which will make)          +
the streams – [=in] the [matrix-] coastland [=’solarplane’] – and [=her] marshes – to dry out ;

 
16 [=for] I (will cause) – (..the light..) [=’as sun’] (our=or)       +
to go – in the way – [=he] (did) – not – know about ,                                       [=’to orbit in north’]
[=as] making [=him] [=’sun’] to tread – in the pathway – [=he] did – not – know :        +

 
(..+because..) I (will) place – the dark (-region) – (..above..) [=’north !’] – to (be) light ,
[=as] the plateau [=’wilderness’] – (which) [=he] (will make) (..bright..) (mqsh=ngh) ;
this – concept [in right direction] – I (will) perform , [=for] I (have) not – abandoned – him ;

 
17 [+when] – (..the [eden-] sun..) (achr=shmsch) (will have) moved ,       [=’to the wilderness’]
the ones [=’spirits’] (who) trusted – in the carving [=’Râ sun’] – (will be) put to shame ,
[+as] the ones (who) said – [=about] [=their] melting (!) image : you – (are) our deity [=’Râ’] ;

Ik heb van oude tijden af gezwegen ,
ik heb mij stil gehouden , mij bedwongen . Als een barende vrouw zal ik het uitschreeuwen .
Ik zal verwoesten, ja, ik zal tegelijk verslinden. Ik zal bergen en heuvels woest maken en al
hun gras zal ik doen verdorren . Ik zal van rivieren eilanden maken en waterpoelen doen
opdrogen . En ik zal blinden leiden langs een weg die zij niet gekend hebben , ik zal hen
doen gaan op paden die zij niet gekend hebben . Ik zal vóor hen de duisternis veranderen
in licht en wat krom is in wat recht is . Deze dingen zal ik voor hen doen , ik zal hen niet
verlaten . Maar wie op gesneden beelden vertrouwen, wie tegen gegoten beelden zeggen :
u bent onze goden, die zullen terugwijken en diep beschaamd worden .

 • [=’zie Engels :]

“[=zij] waren bedwongen [=sinds] oude tijden [=’sinds de val van het paradijs’] ,
[+als] (..de lichten..) die verdrukt werden ;
[=maar] (..de zon..) [+en] (..maan..) (nshm=chdsh) zullen zwoegen ,    +
en (..zullen zichzelf..) – samen – (..opheffen..) (shaph=nsha) [=’naar het noorden’] ;

 
15 [=hij] [=’de zon’] zal de [matrix-] bergen en heuvels vernietigen [=’door uitdroging’] ,
en heel hun (.. [matrix-] land..) zal hij doen verdorren ;
[=als] (..de [eden-] zon..) (shmth=shmsh) die de beken        +
[=in] het kustland [=’zonnestelsel’] en [=haar] moerassen zal doen opdrogen ;

 
16 [=want] ik zal (..het licht..) [=’als zon’] (our=or)         +
doen gaan op een weg die [=hij] niet kende ,                                         [=’omloop in het noorden’]
[=als] [=hem] doen treden op een pad dat [=hij] niet kende :       +

 
(..+omdat..) ik de verdonkerde (-regio) (..boven..) [=’noorden’] verlicht zal maken ,
[=als] het plateau [=’wildernis’] die [=hij] (..helder..) (mqsh=ngh) zal maken ;
dit concept [in goede richting] zal ik uitvoeren , [=want] ik heb [=hem] niet verlaten ;

 
17 [+wanneer] (..de [eden-] zon..) zich zal hebben verplaatst ,              [=’naar de wildernis’]
zullen degenen [=’geesten’] die vertrouwden op hun gesneden beeld [=’Râ zon’]      +
te schande worden gezet ,
[+als] degenen die [+over] [=hun] smeltende (!) idool zeiden : u bent onze godheid [=’Râ’] ;      

 
18-19
… nogmaals een verduidelijking van het hoofdthema ‘eden zon en maan’ :
the·deaf-ones hear-you ! and·the·blind-ones look-you ! to·to-see-of who ? blind
except only servant-of·me and·deaf as·messenger-of·me I-am-sending who ? blind
as·one-being-confidant and·blind as·servant-of ieue
Hear, ye deaf; and look, ye blind, that ye may see. Who [is] blind, but my servant?
or deaf, as my messenger [that] I sent? who [is] blind as [he that is] perfect,
and blind as the LORD’S servant?
‘perfect’ , H7999 shalam ‘to repay [to be eden-good]’ ; swapped for ‘to send’ ;

 • context : … again a repeat of the main theme ‘eden sun and moon’ :

line ,

 • [=’God used so many repeats ‘deaf + blind’ to show a “read careful here !” ;
  you see how all concordances say that ‘the servant’ in line 1 was Christ :
  but they never explain who is then the subject in this line !! ;
  line :]

“(..the [eden-] moon..) (chrsh=chdsh)        +
[+and] (..the [eden-] sun..) (shmo=shmsh) – (are) (..the lights..) (our=or)        +
(which) (..will shine..) (rau=or) – [+for] (..the [eden-] house..) (ebt=bth) (-again) ;

 
19 (..because..) (mi=ki) –  (..the shining..) (our=or) – (..[eden-] sun..) – (is) my servant ,
and (..the [eden-] moon..) (chrsh=chdsh) – (is) my messenger ;        +     [=’send’ : see next’]

 
[=which] (are) – (..the lights..) (our=or) – (..I send forth..) (shlm=shlch)      +
[=as] – (..the shining..) (our=or) – servants of – IEUE ;                                           [=’see line 1’]

Doven, hoor ! Blinden, kijk en zie !
Wie is er zo blind als mijn dienaar, doof zoals mijn bode die ik zend ?
Wie is blind zoals de volmaakte , blind zoals de knecht van de Heer ?

 • [=’zie Engels waarom God dit zovaak herhaalt ;
  zin :]

“(..de [eden-] maan..) (chrsh=chdsh)       +
[+en] (..de [eden-] zon..) (shmo=shmsh) zijn (..de lichten..) (our=or)       +
die (-weer) (..zullen schijnen..) (rau=or) [+voor] (..het [eden-] huis..) (ebt=bth) ;

 
19 (..omdat..) (mi=ki) (..de schijnende..) (our=or) (.. [eden-] zon..) mijn dienaar is ,
en (..de [eden-] maan..) (chrsh=chdsh) mijn bode is ;        +               [=’zenden’ : zie hierna’]

 
[=die] (..de lichten..) (our=or) zijn welke (..ik voortzend..) (shlm=shlch)      +
[=als] (..de schijnende..) (our=or) dienaren van IEUE ;                                            [=’zie zin 1’]

 
20-21
… wie van u zal hun restauratie benoemen ? :                                      (=u en wij)
you-see much and·not you-are-observing to-unclose ears and·not he-is-listening
ieue he-desires on-account-of righteousness-of·him he-shall-magnify law and·he-
shall-make-noble and·he people being-plundered and·being-robbed to-be-snared
in·the·holes all-of·them and·in·houses-of detentions they-are-hidden they-became
to·plunder and·there-is-no one-rescuing robbery and·there-is-no one-saying restore-you !
who ? in·you he-shall-give-ear this he-shall-attend and·he-shall-listen for·hereafter
Seeing many things, but thou observest not; opening the ears, but he heareth not.
The LORD is well pleased for his righteousness’sake; he will magnify the law, and make [it]
honourable. But this [is] a people robbed and spoiled; [they are] all of them snared in holes,

and they are hid in prison houses: they are for a prey, and none delivereth; for a spoil,
and none saith, Restore. Who among you will give ear to this? [who] will hearken
and hear for the time to come?
‘observest’ , H8104 shamar ‘guard, keep, keep watch, observe’ ;
‘holes’, H2352 chuwr ‘hole’ 1x ; (chowr ‘cave, den’) ; [2328 chug ‘to encircle, encompass’?] ;

 • context : … who of you will declare their restoration ? :                  (=you and we)

line ,

 • [=’line 20 : the ‘for..sake’ (-maan) derives from ‘to answer’ (-anah) , directed to ús ;
  line :]

“(..look you !..) – [+at] (..the concept [in right direction]..) (rbth=dbr) – and – observe you ! ,
unclose – [+your] ears – and – listen ! :         +

 
IEUE – desires – (..your response..) (lmon=anh) – [+about] [=their] [=’sun+moon’] righteous (-state) ,
[+so] he [=IEUE] (will) make – (..the lights..) (thure=or) – great (-again) (!) , [=as] the majestic ones ;

 
22 [=for] – (..the [eden-] sun..) – (was) plundered ,                                                       [line 24 says 2 subjects’]
and (..+the [eden-] moon..) – (was) robbed ,                                                                     [line 24 says 2 subjects’]
[+as] the trapped – (..circling ones..) – hidden – in – the restrained – (..region across..) ;    [=’line 7’]

 
they became – to plunder – and there-was-none [=’no adm-soul’] – [+saying] : (be) rescued you ! ,
[+as] the robbed ones – [=while] there-was-none – saying : (be) restored you ! :         +

 
23 who – [=of] you [=’you + we’] – (will) give ear – [+to] this ,
[+as] (being) attentive – and (..reporting it..) (-shmo) : (to be) the next (-event) ? ;         +

U ziet wel veel dingen ,
maar u let er niet op. Hij doet zijn oren wel open, toch luistert hij niet. De Heer was hem
genegen omwille van Zijn gerechtigheid , hij maakte hem groot door de wet, en luisterrijk .
Dit is echter een beroofd en uitgeplunderd volk ; vastgebonden in holen zitten zij allen ,
opgesloten in gevangenissen . Zij zijn een prooi geworden, en niemand redt ;
een buit geworden, en niemand zegt: geeft terug ! Wie onder u neemt dit ter ore ?
Wie slaat er acht op en hoort wat hierna zal zijn ?

 • [=’zin 20 : het ‘omwille’ heeft als wortel ‘antwoorden’ (-anah) , gericht aan óns ;
  zin :]

“(..kijkt u !..) [+naar] (..het concept [in goede richting]..) (rbth=dbr) en beschouw het ! ,
open [+uw] oren en luister ! :         +

 
IEUE verlangt (..uw antwoord..) (lmon=anh) [+over] [=hun] [=’zon+maan’] juiste (-staat) ,
[+opdat] hij [=IEUE] (..de lichten..) (thure=or) (-weer) groot zal maken (!) ,
[=als] zij die luisterrijk zijn ;

 
22 [=want] (..de [eden-] zon..) werd geplunderd ,                                   [=’zie zin 24’]
en (..+de [eden-] maan..) werd beroofd ,                                                      [=’zie zin 24’]
[+als] (..de rondcirkelende..) gevangenen verborgen in de onderdrukkende (..regio ginder..) ;

 
zij werden geplunderd en er-is-niemand [=’adm-ziel’] [+die zegt] : word gered ! ,
[+als] de beroofden [=terwijl] er-niemand-is die zegt : word gerestaureerd ! :       +

 
23 wie [=van] u [=’u en wij’] neemt dit ter ore ,
[+als] er acht op slaand , en (..het rapport-erend..) (-shmo) :
(opdat) de volgende (-gebeurtenis) zal zijn ? ;

 
24-25
slot : … na het benoemen is er een belofte voor de 144,000 :
who ? he-gave to·robber Jacob and·ishral and·Israel to·ones-plundering ?·not
ieue this-one we-sinned to·him and·not they-would in·ways-of·him to-go and·not
they-listened in·law-of·him and·he-shall-pour-out on·him fury-of anger-of·him
and·strength-of battle and·she-shall-set-aflame·him from·round-about and·not
he-knows and·she-shall-consume in·him and·not he-shall-place on heart
Who gave Jacob for a spoil, and Israel to the robbers? did not the LORD, he against whom
we have sinned? for they would not walk in his ways, neither were they obedient unto his law.
Therefore he hath poured upon him the fury of his anger, and the strength of battle: and it hath

set him on fire round about, yet he knew not; and it burned him, yet he laid [it] not to heart.

 • closing : … after the declaring there is a promise for the 144,000 :

line ,

 • [=’this 24-25 was unexpectedly tricky – but this must be the right interpretation   —
  25 suggests a link between naming them and the start of the crystalline dimension
  (not the Revelation 16 scorching , because that is the 2nd half of Revelation) ;
  while these two lines are connected to the start of next 43 , the departure of the sons ;
  2) again showing how the attributes of the sons relate to “land and sky” ;
  line :]

[because-] (..when..) (mi=ki) – [=you] (will have) given       +
the robbed – (..sun..) – and – plundered – (..moon..) (ishrl=chdsh) – (back-) (..to..) (la=ol) – IEUE ,
             (..you (will have) [eden-] life (chth=chi) … [for] [=yourselves] (?)..) ;                            
[<< possible ?]
[=because] – [=you] (have been) willing – to walk – in his way ,       
[=as] (having) listened – [=to] his law ;        +                                                                 [=’the declaring in line 23’]

 
25 [=then] he [=IEUE] – (will) [+not] – pour out – on [=you] – the fury of – his anger , [=’crystalline’]
[=when] (..the land [=’earth’]?..) – (will be) set on fire – round about ;          +                     [=’see Is.43:2 ?’]

 
and=but – [+you] (..the sons [=’144,000’] ?..) – (..(will be) saved ?..) ,                         [=’as start of next 43’]
[+as] the ones (who have) – laid (-it) – [=to] – heart .

Wie heeft Jakob tot buit gegeven
en Israël overgeleverd aan de rovers ? Is het niet de Heer, hij tegen wie wij gezondigd hebben ?
Want zij wilden in zijn wegen niet gaan en zij luisterden niet naar zijn wet . Daarom heeft hij
over hem uitgestort zijn grimmige toorn en het geweld van de oorlog. Dit heeft hen rondom
in vlam gezet, maar hij merkt het niet op ; het heeft hem in brand gestoken ,
maar hij neemt het niet ter harte .

 • [=’voor de context van de belofte , zie Engels ;
  zin :]

[omdat-] (..wanneer..) (mi=ki) [=u] de beroofde (..zon..) en geplunderde (..maan..) (ishrl=chdsh)
(..aan..) (la=ol) IEUE (terug-) zult hebben gegeven ,
         (..zult u [eden-] leven (chth=chi) … [=voor] [=uzelf] hebben (?)..) ;                           
[<< mogelijk ?]
[=omdat] [=u] in zijn weg hebt willen wandelen ,
[=als] geluisterd hebbend naar zijn wet ;       +                                                   [=’het verklaren in zin 23’]

 
25 [=dan] zal hij [=IEUE] zijn grimmige toorn [+niet] over [=u] uitgieten ,      [=’kristal dimensie’]
[=wanneer] (..het land [=’aarde’]?..) rondom in vlam gezet zal worden ;      +             [=’zie Is.43:2?’]

 
[=maar] [+u] (..de zonen [=’144,000 ?’]..) (..zullen verlost worden ?..) ,               [=’als begin van 43’]
[+als] degenen die (-het) ter harte hebben genomen .

 


02.06.19   —   submitted   —   first version   —   hetreport
17.10oct.2020   —   submitted as second version , and definitive ;
first version had indeed the eden-sun and Râ as main theme ;

 
 

annex

 

17 oktober                                           [important]
(re) posted : Is. 42 “the restored eden sun”
… as far we can judge it’s a crucial chapter —
you will see the technical details inside ,
yet what makes us wonder is the close link
between Christ , the Jubilee-year , this sun ,
and the time of departure of the 144,000 sons

… why did He say “let no-one steal your crown” –
where the “stealing” relates to “the eden-sun” in Is. 42 ?
while we knew ‘the CoJona hoax’ relates to ‘crown’,
… we saw how Esau portraits his covid as “protecting this earth” –
is he now nervous , telling his Stooges like Merkel
“that the coming days are decisive”..? [1] ; for Esau must surely
know the importance of this ‘sun theme’ or he wouldn’t have
corrupted these chapters so much

… this chapter feels like ‘our final job here’
(almost different from the many other important chapters) ;
just let it be Sir … just let it be – pleaseplease

[1] https://www.reuters.com/article/idUSKBN26Z30R