Jes. 43: Jacob wordt gered (2) :
‘u bent mijn getuigen’
+ vertaal de schriftrol opnieuw
(goed leesbaar)

 

 
chapter context : part (2) of 3 ;
ch. 42 ended with events on this earth ,
this chapter tells what happens , áfter :
all saved souls on their way to eden ;
intriguing section in part II ,
where it plainly states that
“our fathers translated scripture wrongly”,

 

hoofdstuk context :: deel (2) van 3 ;
na het eind van vorig hoofdstuk ,
waar de gebeurtenissen op deze aarde worden beschreven ,
speelt dit hoofdstuk zich af in de andere werkelijkheid :
namelijk wanneer alle geredde zielen hun tocht maken naar het nieuwe eden ;

 

… tweede gedeelte handelt over “onze vaderen hebben de schrift verkeerd vertaald” ,
en is direct gerelateerd aan het thema “God handelt indien wij hebben begrepen” ;

 

opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

 

Jesaja 43

 

1-2
de verloste zielen van gelovigen steken de dimensie over :
and·now thus he-says ieue one-creating-of·you Jacob and·one-forming-of·you
ishral must-not-be you-are-fearing that I-redeemed·you I-called in·name-of·you
to·me you that you-are-passing in·the·waters with·you I and·in·the·streams
not they-shall-overflow·you that you-are-going through fire
not you-shall-be-scorched and·blaze not she-shall-consume in·you
But now thus saith the LORD that created thee, O Jacob, and he that formed thee,
O Israel, Fear not: for I have redeemed thee, I have called [thee] by thy name;
thou [art] mine. When thou passest through the waters, I [will be] with thee;
and through the rivers, they shall not overflow thee: when thou walkest through the fire,
thou shalt not be burned; neither shall the flame kindle upon thee.

 • context : main theme : the souls of saved believers travel to (new) eden :
  the end of previous chapter 42 was about “that day”, on this earth –
  now the theme of the other reality starts , as “crossing-over dimensionally” ;
  waters (sea) : corruption ; the road is álways “through the matrix sea” ;
  see how line 14-17 addresses “the corrúpted eden-waters” ;
  dont be scared : compare log 9 august – the soul has no knowledge of
  the other reality ; when God says ‘fire’ he méans ‘fire’ ;

line ,
“and=but now / thus / (he,) IEUE – says / ,  +
(being) the one (who has) created you / , (you) Jacob         [=’believing souls on this earth’] / ,
and the one (who) formed you / , (you) Ishral                       [=’our Originals’] / :
it must not be / (that) you fear / , that=because / I redeem you  (both) / ,
I called – (you) in=by your name / , you – (are) to=from me / ;
that=when / you (will) cross [dimensionally] / in=through the (=’sea’, as matrix-dimension) / ,
I – (will be) with you / ,
and=for (in=as) the streams / (will) not / overflow you              [=’on your way to new eden’] / ,
[+and] that=when / you (will be) going / through / the fire / , you (will) – not – be burned / ,
and=for the blaze – shall – not – devour – (in=as) you / ;
(Israël kostbaar in het oog van God)
Maar nu, zo zegt de Heer, uw schepper , Jacob, uw formeerder, Israël :
Wees niet bevreesd, want ik heb u verlost, ik heb u bij uw naam geroepen, u bent van mij .
Wanneer u zult gaan door het water, ik zal bij u zijn , door rivieren, zij zullen u niet overspoelen.
Wanneer u door het vuur zult gaan, zult u niet verbranden, geen vlam zal u aansteken .

“maar nu , zo zegt IEUE , die u geschapen heeft , (u) Jacob ,   [=’gelovige zielen op deze aarde’] ,
en degene die u geformeerd heeft , (u) Ishral                             [=’onze Originelen’]  :
het moet niet zijn dat u bang bent , want ik verlos u  (beiden) ,
ik heb (u) bij uw naam geroepen , u bent van mij ;
wanneer u door (‘de zee’ , als matrix-dimensie) zult gaan , zal ik met u zijn ,
want de rivieren zullen u niet overspoelen                                  [=’op uw weg naar nieuw eden’] ,
en wanneer u door het vuur zult gaan , zult u niet verbranden ,
want de vuurvlam zal u niet verslinden ;

 
3-4
that I ieue Elohim-of·you holy-one-of ishral one-saving-of·you I-give shelter-of·you
Egypt Cush and·Seba instead-of·you from·which you-are-precious in·eyes-of·me
you-are-glorified and·I I-love·you and·I-shall-give human instead-of·you
and·folkstems instead-of soul-of·you
For I [am] the LORD thy God, the Holy One of Israel, thy Saviour: I gave Egypt [for] thy ransom,
Ethiopia and Seba for thee. Since thou wast precious in my sight, thou hast been honourable,

and I have loved thee: therefore will I give men for thee, and people for thy life.

 • context : theme : “the other bloodline” VS believers : some large theme here ;
  note how the theme of “replacement” seems very important in the other world ,
  not just in the sense of what Christ did , but ‘in general’ ;
  individuals : interlinear term as (-adm) , but we used the negative (-ansh) for context ;

line ,
“that=because / I (am) – IEUE – your deity / , the holy one of – Ishral / , the one saving you / ;
I give – Egypt [=‘north’] – [for] your ransom / , [+and] Cush – and Sheba – instead of you / ;
from=for since / you are precious / in my eyes / ,  +
you (will be) glorified (kbd) / , and=for I – love you / :
and=so I shall give [=‘substitute’] – (=individuals)  – instead of you / ,  +
and=as “the other bloodline” – instead of – your adamite-souls / ;
Want ik ben de Heer, uw God, de Heilige van Israël , uw Heiland .
Ik heb Egypte als losgeld voor u gegeven , Cusj en seba in uw plaats .
Sinds u kostbaar bent in mijn ogen, bent u verheerlijkt en heb ík u liefgehad .
Daarom heb ik mensen gegeven in uw plaats en volken in plaats van uw ziel .

“want ik ben IEUE , uw godheid , de Heilige van Ishral , die u verlost ;
ik geef Egypte  [=’boven eden’] als losprijs voor u , en Cush en Seba in uw plaats ;
sinds u kostbaar bent in mijn ogen , zult u worden verheerlijkt , omdat ik u liefheb :
dus zal ik (‘individuen’) geven in uw plaats ,
als “de andere bloedlijn” in plaats van uw adam-ziel ;

 
5-6-7
must-not-be you-are-fearing that with·you I from·sunrise I-shall-bring seed-of·you
and·from·west I-shall-convene·you I-shall-say to·the·north give-you ! and·to·south
must-not-be you-are-detaining bring-you ! sons-of·me from·afar and·daughters-of·me
from·end-of the·earth every-of the·one-being-called in·name-of·me and·for·glory-of·me
I-created·him I-formed·him indeed I-madedo·him
Fear not: for I [am] with thee: I will bring thy seed from the east, and gather thee from the west;
I will say to the north, Give up; and to the south, Keep not back: bring my sons from far,
and my daughters from the ends of the earth; [Even] every one that is called by my name:
for I have created him for my glory, I have formed him; yea, I have made him.
context : theme : this earth : we simplified the terms to ‘east’ and ‘west’
line ,    
“(it) must not be / (that) you fear / , that=because – I (am) – with you / ,
I shall bring – your descendants – from the east  [=’of this world’] / ,
and from the west (marb) – I shall gather you / ,
to the north – I shall say / : give you ! / ,
and to the south / : (it) must not be / (that) you are detaining (them) / :
bring you !  [=’earth’] / my sons / from afar / and my daughters / from the ends of – the land / ,
(as) every – one being called – in=by my name / ,
and=for – I created – them – for my glory / , I formed= them / , indeed / I made= them / ;
Wees niet bevreesd , want ik ben met u .
Vanwaar de zon opkomt, zal ik uw nageslacht halen en vanwaar zij ondergaat
zal ik u bijeenbrengen . Ik zal zeggen tegen het noorden : geef ! en tegen het zuiden :
weerhoud niet ! Breng mijn zonen van ver , en mijn dochters van het einde der aarde .
Ieder die genoemd is naar mijn naam , die heb ik tot mijn eer geschapen ,
die heb ik geformeerd, ja, die heb ik gemaakt .

“het moet niet zijn dat u bang bent , want ik ben met u ,
ik zal ik uw nageslacht uit het oosten brengen   [=’van deze wereld’] ,
en ik zal u verzamelen uit het westen ,
ik zal tegen het noorden zeggen : geef ! ,
en tegen het zuiden : het moet niet zijn dat u (hen) weerhoud :
breng mijn zonen van ver , en mijn dochters van het einden van het land ,
als ieder die genoemd is naar mijn naam ,
want ik heb hen geschapen voor mijn eer , ik heb hen geformeerd , ja, ik heb hen gemaakt ;

 
8-9-10
bring-forth-you ! people blind and·eyes there-is and·deaf-ones and·ears to·them
all-of the·nations they-are-convened together and·they-are-being-gathered folkstems
who ? in·them he-shall-tell this and·former-things they-shall-announce·us they-shall-give
testimonies-of·them and·they-shall-justify-themselves and·they-shall-hear and·they-shall-say
truth you witnesses-of·me averment-of ieue and·servant-of·me whom I-chose so-that
you-shall-know and·you-shall-believe to·me and·you-shall-understand that I he to·faces-of·me
not he-was-formed El and·after·me not he-shall-become
Bring forth the blind people that have eyes, and the deaf that have ears.
Let all the nations be gathered together, and let the people be assembled: who among them
can declare this, and shew us former things? let them bring forth their witnesses, that they may
be justified: or let them hear, and say, [It is] truth. Ye [are] my witnesses, saith the LORD,
and my servant whom I have chosen: that ye may know and believe me, and understand that
I [am] he: before me there was no God formed, neither shall there be after me.
— in ch. 42 the blind ones were we , now its the nations ;

 • context :theme : God siding with us by identifying with us :
  we had this before – the attribute is so large here , that God speaks fór us ;
  blind ones : this time the non-adamites (as ‘other bloodline’) ,
  because in previous ch. 42 it was Jacob’s turn “to be blind and deaf” (see part 1) ;

line ,
“[+now,] bring forth you ! [=‘earth’] / the blind – people – having – eyes   [=’non-adamites’] / ,
and the deaf ones – and=as (having) ears – to them / ;
all – the nations – should be gathered / together / and=as – the assembled – other bloodline / :
who – in=among them / shall tell [’s-w’] – this / and – shall report – the previous things ? / ,
they should give / their testimonies / and=so they could justify themselves / ,
and=for they should be heared / and=when they would say / truth / ;
[back to us believers :]
yóu – (are) my witnesses / , (is) the declaration of – IEUE / , and=as my servants – I chose / ,
so that / you shall know / and you shall believe / (to=in) me / ,
and you shall understand / that – I (am) – he   [=’the deity’] / ,
before me / was – not – formed – a deity / and – not [‘neither’] – shall be – after me / ;   +
(Israël is getuige van God)
Laat het volk dat blind is, al heeft het ogen, en de doven, al hebben zij oren, uittrekken .
Laten alle heidenvolkeren samenkomen en de volken zich verzamelen .
Wie onder hen kan dit verkondigen ? Of laten zij ons de dingen van vroeger doen horen.
Laten zij hun getuigen naar voren brengen, opdat zij in het gelijk gesteld worden ,
en men zal horen en zeggen : het is de waarheid !
U bent mijn getuigen , spreekt de Heer , en mijn dienaar die ik verkozen heb ,
opdat u het weet en mij gelooft , en begrijpt dat ik dezelfde ben :
vóor mij is er geen God geformeerd en na mij zal er geen zijn .

“nu , brengt u voort !  [=’deze aarde’]   +
de blinde mensen die ogen hebben   [=’geen-adam-zielen’] , en de doven die oren hebben ;
laat alle volken samenkomen als de zich verzamelde ‘andere bloedlijn’ :
wie onder hen zal dit vertellen [’s-w’] en zal de voorgenoemde dingen rapport-eren ? ,
laten zij hun getuigenissen naar voren brengen opdat zij in het gelijk gesteld worden ,
want zij moeten gehoord worden wanneer zij de waarheid zouden zeggen ;

[terug naar ons gelovigen :]
ú bent mijn getuigen , is de verklaring van IEUE , als mijn dienaren die ik verkozen heb ,
opdat u het weet en mij gelooft , en begrijpt dat ik hem ben   [=’de godheid ben’] :
vóor mij is er geen godheid geformeerd en na mij zal er geen zijn ;

 
11-12-13
I anki I ieue and·there-is-no from·apart-from·me one-saving I I-tell and·I-save
and·I-announce and·there-is-no in·you alien-one and·you witnesses-of·me averment-of
ieue and·I El moreover from·day I he and·there-is-no from·hand-of·me one-rescuing
I-shall-ontrive and·who ? he-shall-reverse·her
I, [even] I, [am] the LORD; and beside me [there is] no saviour.
I have declared, and have saved, and I have shewed, when [there was] no strange
[god] among you: therefore ye [are] my witnesses, saith the LORD, that I [am] God.
Yea, before the day [was] I [am] he; and [there is] none that can deliver out of my hand:
I will work, and who shall let it?

 • context : strangeness : referring to the “showing and reporting (to us)”, not to a theme
  of another deity , for the “no one else beside me” is already at the start of the lines ;

line ,
“I (myself) , I (am) IEUE – and – beside me – there-is-no – one saving / ;
I – show [’s-w’] – and I save – and I report (it) / and=so there-is-no / strangeness / in=to you / :
and=for you – (are) my witnesses / , (is) the declaration of – IEUE / ,
and I – (am) the deity / , also / from=in – (that) day – I (am) – he  [=’the deity’] / :
and there-is-no – one rescuing – from my hand / ,
I shall perform (it)   [=’that day’] – and who – (is) he (who) shall make her to return ? / ;
Ik , ik ben de Heer , buiten mij is er geen heiland . ‘ik heb verkondigd en ik heb verlost ,
en ik heb het doen horen , en er was geen vreemde god onder u .
U bent mijn getuigen , spreekt de Heer , dat ik God ben . Ook voor de dag was, ben ik,
en er is niemand die uit mijn hand kan redden . Ik zal werken, en wie zal het keren ?

“ik (zelf) , ik ben IEUE , en buiten mij is er geen verlosser ;
ik laat het zien en ik rapport-eer (het) zodat er geen bevreemding voor u is :
want u bent mijn getuigen , is de verklaring van IEUE ,
en ik ben de godheid , ook op die dag ben ik hij    [=’de godheid’] :
en er is niemand die uit mijn hand kan redden ,
ik zal het uitvoeren  [=’die dag’] , en wie zal het terug doen keren ? ;

 
14-15-16-17
thus he-says ieue one-redeeming-of·you holy-one-of ishral on-account-of·you I-send
Babylon·ward and·I-bring-down fugitives all-of·them and·Chaldeans in·ships-of
jubilation-of·them I ieue holy-one-of·you one-creating-of ishral king-of·you thus
he-says ieue the·one-giving in·the·sea way and·in·waters strong-ones track
the·one-bringing-forth chariot and·horse army and·strong-one together they-shall-lie-down
no they-shall-rise they-are-extinguished as·the·flax they-are-quenched
Thus saith the LORD, your redeemer, the Holy One of Israel; For your sake I have sent
to Babylon, and have brought down all their nobles, and the Chaldeans,
whose cry [is] in the ships. I [am] the LORD, your Holy One, the creator of Israel, your King.
Thus saith the LORD, which maketh a way in the sea, and a path in the mighty waters;
Which bringeth forth the chariot and horse, the army and the power;
they shall lie down together, they shall not rise: they are extinct, they are quenched as tow.
context : sending óff : no other subject here , so not ‘towards’ but to send out, off ;
line ,
“thus / (he,) IEUE – says / , (being) the one redeeming you / , the holy one of – Ishral / :
for your sake – I (am) sending óff – [Mystery-] Babylon / ,
and I bring down – all her – fugitives  [=‘spirits’] / ,
and=as the Chaldeans – in=at – their – proudly jubilating – ship                          [‘see diagram’] / ;
I – IEUE (am) – your sacred one / , your king / , the one creating –  Ishral [‘new-eden people’] / ;
thus / (he,) IEUE – says / , the one placing – a road – in the sea      [=‘matrix-dimension’] / ,   +
and=as – the path – in – the strengthened  [=’corrupted’] – [eden-] waters / ;
the one bringing out – the chariots – and horses / the army – and strength [awareness] / together / :
they shall lay down [=‘in armageddon-valley’] – [+and] shall – not – arise  (anymore) / ,
they are extinguished – as=like – quenched – flax / ;
Zo zegt de Heer, uw verlosser, de heilige van Israël :
ter wille van u heb ik iemand naar Babylon gezonden en ik heb hen allen vluchtend
doen afdalen , namelijk de Chaldeeën, in de schepen waarover zij voorheen juichten.
Ik ben de Heer, uw Heilige, de schepper van Israël, uw koning.
Zo zegt de Heer, die een weg maakte in de zee en een pad in machtige wateren ,
die strijdwagens en paarden deed uitrukken , leger en macht , zij liggen tezamen neer ,
zij zullen niet meer opstaan , uitgedoofd zijn zij, uitgeblust als een vlaspit .

“zo zegt IEUE , degene die u verlost , de heilige van Ishral :
ter wille van u stuur ik [Mystery-] Babylon wég ,
en ik maak dat al haar voortvluchtigen  [=’geesten’] afdalen ,
namelijk de Chaldeeën , in hun trots juichende schip                   [=’zie diagram’] ;
ik IEUE ben uw Heilige , uw koning , die u creëert , (u) Ishral      [=’nieuw-eden mensen’] ;
zo zegt IEUE , die een weg maakt in de zee      [=’matrix-dimensie’] ,  +
als het pad in de versterkte  [=’nu corrupte’]  [eden-] wateren ,
die de strijdwagens en paarden uit doet gaan , het leger en de kracht [‘bewustzijn’] samen :
zij zullen neerliggen  [=’in de armageddon-vallei’] en zullen niet (meer) opstaan ,
zij zijn uitgedoofd als uitgeblust vlas ;

 
18-19-20-21
must-not-be you-are-being-mindful former-things and·preceding-things must-not-be
you-are-considering behold·me ! doing new-thing now she-is-sprouting ?·not
you-are-knowing·her indeed I-am-placing in·the·wilderness way in·desolation streams
she-shall-glorify·me animal-of the·field thnim jackals and·daughters-of ostrich that
I-give in·the·wilderness waters streams in·desolation to·to-give-to-drink-of people-of·me
chosen -one-of·me people this I-formed for·me praise-of·me they-shall-recount
Remember ye not the former things, neither consider the things of old.
Behold, I will do a new thing; now it shall spring forth; shall ye not know it?
I will even make a way in the wilderness, [and] rivers in the desert. The beast of the field
shall honour me, the dragons and the owls: because I give waters in the wilderness,
[and] rivers in the desert, to give drink to my people, my chosen.
This people have I formed for myself; they shall shew forth my praise.

 • context : (jackal?) (ostrich?) : both terms are so Negative that we wonder why they’re here ,
  (ostrich) has a similar root to ‘dove’ ; an option is “daughters [constructs] of the dove”
  but we’ve to leave it open for now ,

line ,      
“(it) must not be / (that) you remember / the former things / ,
and – (it) must not be – (that) you consider – the previous things / :
behold me ! / doing / a new thing / ,
now – she is sprouting forth / , (do) you – not – recognize her ? / ;
indeed / I make – the way – in=to the wilderness [‘north’] / [and] streams – in the desolate place / ;
the (—-) – and the daughters of – (the dove?)     +
(as) the animals of – the field – shall honour me (kbd) / ,
that=because / I give – [eden-] waters – in the wilderness / [and] streams – in the desolate place / ,
to=for to give – my – elected – people   [=’souls within Originals’] – to drink / ;  +
(being) these – people – I formed – for me / , [+and] they shall declare – my praise / ;
Denk niet aan de dingen van vroeger, let niet op de dingen van het verleden .
Zie, ik maak iets nieuws. Nu zal het ontkiemen. Zult u dat niet weten ?
Ja, ik zal een weg aanleggen in de woestijn, rivieren in de wildernis .
De dieren van het veld zullen mij eren – jakhalzen en struisvogels –
want ik zal water geven in de woestijn , in de wildernis rivieren ,
om mijn volk, mijn uitverkorene, te drinken te geven .
Dit volk heb ik mij geformeerd . Zij zullen mijn lof vertellen .

“het moet niet zijn dat u zich de dingen van vroeger herinnert ,
en het moet niet zijn dat u denkt aan de dingen van het verleden :
zie , ik maak iets nieuws , nu ontkiemt zij , herkent u haar niet ? ;
voorzeker , ik maak de weg naar de wildernis [‘noorden’] en rivieren in de desolate plaats ;
de dieren van het veld zullen mij eren – de (———) en de dochter van (de duif?)  –
want ik geef [eden-] water in de wildernis en rivieren in de desolate plaats ,
om mijn verkozen mensen  [=’zielen in hun Originelen’]  te drinken te geven ;  +
als deze mensen die ik mij geformeerd heb , en zij zullen mijn lof verklaren ;

 
part II   —   deel II
 

22-23-24
hoofdstuk wisseling : terug naar vandaag (en de 2000 jaar vóor vandaag de dag) :
and·not me you-called Jacob that you-were-wearied in·me ishral not you-brought
to·me flockling-of ascent-offerings-of·you and·sacrifices-of·you not you-glorified·me
not I-caused-to-serve·you in·present and·not I-wearied·you in·frankincense not
you-bought for·me in·the·silver reed and·fat-of sacrifices-of·you not you-satiated·me
yea you-caused-to-serve·me in·sins-of·you you-wearied·me in·depravities-of·you
But thou hast not called upon me, O Jacob; but thou hast been weary of me, O Israel.
Thou hast not brought me the small cattle of thy burnt offerings; neither hast thou
honoured me with thy sacrifices. I have not caused thee to serve with an offering,
nor wearied thee with incense. Thou hast bought me no sweet cane with money,
neither hast thou filled me with the fat of thy sacrifices:
but thou hast made me to serve with thy sins, thou hast wearied me with thine iniquities
‘small cattle’ , H7716 sheh ‘lamb, flockling, etc’ ;
‘burnt offerings’ , H5930 ol-ah ‘[burnt] offering, step, stairs, go up, ascend’ ;

 • context : main theme : back to today (and the 2000 years before today) :
  that “the past 2000 years” is intended , shows the “I have not wearied you with it” :
  all believers since Christ think “He did it all so we don’t have to do nothing anymore”
  (which is but true of the Legal side , not the deFacto aspect – not in OT nor NT) ;
  compare also how this cánnot refer to old-Ishral becáuse of the sacrifice laws ;
  gifts as in a relation : if you skip the idee-fixe about “burning animals”
  and see today’s equivalents of what are gifts and offers ,
  then a very … sensitive (intimate) type relation is described here …

line ,
“and=yet – you (have) not – called – (upon) me / , Jacob        [=’believers since Christ’] / ,
that [=because?] / you were wearied= / in=by me / , Ishral    [=’Originals’] / ;
(Jacob, ) you – (have) not – brought – to me – a flockling – (being) your ascent offering / ,
and – you (have) – not – honoured me – [with] your sacrifices / :
I (have) – not – caused (that) you (should) serve – in=through gifts / ,
and – I (did) – not  – weary you – in=with incense / ;
[+yet] you (have) – not (even) – bought – for me – sweetcane – in=with money / ,
and – you (did) – not – satiate me – [with] the fat of – your sacrifices / ;
but instead / , you caused me to serve – in=by your sins [=’corrupt eden-life’] / ,
and you wearied me – in=with your depravities  [superficiality] / ;
U hebt mij echter niet aangeroepen, Jakob, maar u hebt zich tegen mij vermoeid, Israël.
U hebt mij niet uw brandoffers gebracht van kleinvee en met uw slachtoffers
hebt u mij niet geëerd . Ik heb u mij niet laten dienen met het graanoffer ,
en ik heb u niet vermoeid met wierook . U hebt voor mij met geld geen kalmoes gekocht,
en met het vet van uw slachtoffers hebt u mij niet verzadigd .
Integendeel, u bent mij tot last geweest met uw zonden ,
en u hebt mij vermoeid met uw ongerechtigheden .

“u hebt mij echter niet aangeroepen , Jakob                [=’alle gelovigen sinds Christus’] ,
(want?) u was vermoeid over mij , Ishral                       [=’onze Originelen’] ;
(Jacob,) u hebt mij niet uw opstijg-offers gebracht als kleinvee ,
en u hebt mij niet geëerd met uw offers :
ik heb niet gezorgd dat u zou moeten dienen door middel van giften ,
en ik heb u niet vermoeid met wierook ;
maar u hebt voor mij niet eens zoetriet gekocht met geld ,
en u hebt mij niet verzadigt met het vet van uw offers ;
integendeel , u bent mij tot last geweest met uw zonden  [=’corrupt eden-leven’] ,
en u hebt mij vermoeid met uw ongerechtigheden  [=’oppervlakkigheid’] ;

 
25-26
de hoofdreden voor Jacob’s nalatigheid is “een verkeerde vertaling van de schrift” :
I I he one-wiping-out transgressions-of·you on-account-of·me and·sins-of·you not
I-shall-remember remind-you·me ! we-shall-be-judged together recount-you ! you
so-that you-shall-justify-yourself
I, [even] I, [am] he that blotteth out thy transgressions for mine own sake,
and will not remember thy sins. Put me in remembrance: let us plead together:
declare thou, that thou mayest be justified.

 • ‘declare’ , H5608 saphar ‘to count, commune, account, declare, number, penknife ,
  reckon , scribe, show forth, speak, secretary’ ;
  very much connected with ‘scribe’ theme, ‘secretary’, for related to -spr ‘scroll’ ;
 • ‘justified’, H6663 tsadeq ‘proper: be (causatively, make) right [in moral or forensic sense]’,
  ‘acquit, declare you right, do justice, give him justice, just, justified, justifies,
  lead to righteousness, properly restore, prove right, right, righteous, vindicated’ ;
 • context :main theme : the reason for Jacob’s sins is “a wrong translation of scripture” :
  the root “declare, scribe” is immediately linked to stepdown-root (-spr) ‘scroll’ ;
  effectively stating here that the only solution is a RIGHT translation (see next 27-28) ;

line ,       
“I myself / , I (am) he – (who) anulls – your transgressions [=’by splitting-off’] / for my sake / ,
and – I shall – not – remember – your sins  [=’corrupt eden-life’] / :
you bring Me into remembrance ! / , [+and] we shall execute judgment / together / :
declare you !  [‘being the scribe-secretary’] / yoursélf / ,  +
so that / you yoursélf shall do justice                      [=’concerning the contents of scripture’] / ,  +
Ik, ik ben het die uw overtredingen uitdelgt omwille van mijzelf, en aan uw zonden denk ik niet.
Breng het mij in herinnering, laten wij samen een rechtszaak voeren ;
vertelt u maar , opdat u in het gelijk gesteld wordt .

“ik zelf , ik ben hij die uw overtredingen  [=’door afsplitsing’] uitdelgt , omwille van mijzelf ,
en ik zal niet (meer) aan uw zonden  [=’corrupt eden-leven’]  denken  :
breng Mij in herinnering ! , en wij zullen samen het recht laten zegevieren :
verklaart u !  [‘als de griffier-schrijver’] zélf ,
zodat u zélf recht zult doen             [=’wat betreft de inhoud van de schrift’] ;
  

 
27-28
onze eerdere vaderen hebben gezondigd : vanwege foutieve vertalingen :
abi·k father-of·you the·first he-sinned and·ones-being-intermediaries-of·you
they-transgressed in·me and·I-shall-profane chiefs-of holiness and·I-shall-give
to·the·doom Jacob and·ishral to·taunts
Thy first father hath sinned, and thy teachers have transgressed against me.
Therefore I have profaned the princes of the sanctuary,
and have given Jacob to the curse, and Israel to reproaches.

 • ‘teachers’ , H3887 luts ‘colour : interpreter’ ;
 • ‘curse’, H2764 cherem ‘ban ; expelled, accursed, nets [as captured], forbidden thing,
  anathema’, charam ‘disfigured [physically],
 • ‘reproaches’, H1421 gidduph ‘reproach, reviling’ 3x ;
  gadaph ‘proper: to hack with words ; blaspheme’,
 • context : theme : our fathers translated incorrect – with consequences :
  the line refers back to “bring Me into remembrance”, linked to the scribe-theme ;
  the “had to let” sounds artificial – but this whole chapter is IN FAVOUR of Jacob ,
  it is illogical that Jacob is now ‘cursed’ : and see start of next chapter 44 ;
  2) used roots are unusual , as ‘ban’ and ‘blaspheme’ ;

line ,      
“[+because] your – previous – fathers – sinned      [=’by corrupt eden-life’] / ,
and=as the translators for you – they transgressed [=by splitting-off’] – in=against me / :
and=so I (had to let)  – the chiefs of – the sanctuaries – (to be) profaned / ,
and I (had to let) – Jacob  [=’believers’] – (to be) placed – to=in the ban  [‘past 2000 years’] / ,  +
and Ishral  [=’Originals’] – to (be) blasphemed / .
Uw eerste vader heeft gezondigd ,
en uw uitleggers van de wet zijn tegen mij in opstand gekomen .
Daarom zal ik de leiders van het heiligdom ontheiligen ,
Jakob prijsgeven aan de ban en Israël aan beschimpingen .

want uw eerdere vaderen hebben gezondigd    [=’vanwege corrupt eden-leven’] :
als de vertalers voor u hebben zij overtredingen gemaakt [=’door afsplitsing’] tegen mij ;
daarom moest ik de leiders van de heiligdommen laten ontheiligen ,
en moest ik Jakob  [=’gelovigen’] onder de ban laten plaatsen  [‘de afgelopen 2000 jaar’] ,
en Ishral  [=’Originelen’] beschimpt laten worden .

 


 

12.08.19   —   submitted   —   first version   —   hetreport