Jes. 46: alle geredde zielen
verlaten dit dieren-lichaam
en wonen in hun Origineel
(wat God écht verlangt)
[cruciaal]
(prachtig hoofdstuk)
(eindtijd – goed leesbaar)
[2020]

 
series : “new body” [chapter 43-53]
 


souls from here to living in
I
I
V
chapter context :
continued , named : all saved-souls leave
this animal-body and dwell in their Original
(what God réally desires)
subtitle : the core of the christian faith ;
because 44, 45 and this 46 show WHY Christ
came to earth (+ see Introduction ‘Jacob’) ;
theme :
this 46 was originally part of previous 45 —
in 45 was said ‘woe ! to those thinking that
God made this body – here is explained whý
that ‘woe’ was said to those ;
#2
note the now logical buildup (44, 45 and 46) :
Christ will save the souls and Originals (in 44) ,
in 45 first the sons then Jacob leave earth ,
and this 46 once more repeats the reason ;

note : very readable , third version and
definitive ; after cleanup mistakes of march ,
not having spotted “added lines as Esau’s new
type corruption” ; we were RIGHT that the
theme was ‘this body VS the Originals” but now
it reads smooth ;
#2 : from the 13 lines here only 8-9 are genuine ,
as (defendable) having been part of previous 45
submission of entire chapter : 23/10/ 2020
chapter was 80-90% corrupted

 

Hoofdstuk context :
subtitel : het hoofdthema van het christelijk geloof ;
omdat 44 , 45 en dit 46 laten zien WAAROM Christus naar deze aarde kwam
(en zie ook Introductie als het hoofdstuk ‘Jacob’) ;

 

… dit 46 was oorspronkelijk deel van vorig hoofdstuk 45 ;
in 45 werd gezegd “wee !” tegen allen die denken dat God dit lichaam schiep ,
en nu wordt verduidelijkt waaróm dat ‘wee u’ gezegd werd ;
#2 :
merk de nu logische opbouw op van 44, 45 en nu 46 :
eerst de raad van Christus dat hij hen zal redden (44) ,
dan het verlaten van de aarde van eerst de zonen , en dan Jacob (45) ,
terwijl hier de réden nogmaals wordt herhaald ;

 
opmerking :
goed leesbaar ; als derde en definitieve versie ; na opruiming van fouten uit maart 2020 ,
waarin wij “Esau’s nieuw soort corruptie – als zinnen hebben toegevoegd” niet gespot hebben ;
hoewel we wél zagen dat het thema ‘deze lichamen versus Originelen’ was ,
lopen alle zinnen nu zonder wendingen en zinvol ;
#2 : van de 13 zinnen hier blijven er 8-9 over welke origineel waren ,
als (verdedigbaar) deel uit hebben gemaakt van hoofdstuk 45 ;
gehele hoofdstuk geplaatst op 23/10/ 2020
hoofdstuk was 80-90% gecorrumpeerd
 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

Jesaja 46

1-2
vervolg : … alle zielen vandaag zijn gevangen in een (gepimpt) dierenlichaam :
he-bows Bel one-stooping Nebo they-become grief-fetishes-of·them to·the·animal
and·to·the·beast things-being-carried-of·you things-being-ladened load for·faint-one
they-stoop they-bow together not they-are-able to-escape-of load and·soul-of·them
in·the·captivity she-goes
Bel boweth down, Nebo stoopeth, their idols were upon the beasts, and upon the cattle:
your carriages [were] heavy loaden; [they are] a burden to the weary [beast]. They stoop,
they bow down together; they could not deliver the burden, but themselves
are gone into captivity.
‘stoopeth’ , H7164 qaras ‘stooping’ 2x [here] ; -qeres ‘hook’ ;

 • continued : … all souls today are imprisoned inside a (pimped) animal-body :

line ,

 • [=’this chapter is the concluding narrative , following previous chapter 45 ;
  there was said “woe to those who think God made this body” and see here ! ;
  2) line 1 : no ‘burden’ here , Esau suggested “a beast carrying a burden” ;
  line :]

“(..+because..) (..my people..) (bel=om) – (were being) bowed down ,
[+as] (..the adm-souls..) (nbu=nphsh) – (who were kept) (..imprisoned..) ;      +

 
[+for] their grievous idol [=’this body’] – was – [=like] the animal ,
[+as] the beast – carrying – (..their adm-soul) (aiph=nphsh) ;                          [=’see line 7 !’]

 
2 together – they (were being) bowed down – [+as] (..the imprisoned ones..) ,
(+and) not – able – to escape – [out of-] the burden [=’this body’] ,
(..into which..) their adm-soul – (had) gone – [=into] captivity ;            [=’and upon earth’]

(De dwaasheid van afgoderij)
Bel is gekromd, Nebo neergebogen, hun afgodsbeelden zijn geworden voor de dieren
en voor de beesten ; uw opgeladen pakken zijn een last voor de vermoeide [dieren] .
Tezamen zijn ze neergebogen, gekromd . Ze hebben de last niet kunnen redden ,
maar zijn zelf [let.: hun ziel] in gevangenschap gegaan.

 • [=’dit hoofdstuk is de afsluitende vertelling van voorgaand hoofdstuk 45 ;
  daar was gezegd “wee die denkt dat God dit lichaam maakte” – en zie hier ! ;
  2) zin 1 : geen ‘last’ hier – Esau suggereerde “een zware last voor dieren” ;
  zin :]

“(..+omdat..) (..mijn mensen..) (bel=om) neergebogen waren ,
[+als] (..de adm-zielen..) (nbu=nphsh) die (..gevangen gehouden werden..) ;

 
[+want] hun afgodsbeeld [=’dit lichaam’] was [=gelijk] een dier ,
[=als] het beest dat (..hun adm-ziel..) (aiph=nphsh) droeg ;                                [=’zie zin 7 !’]

 
2 tezamen werden zij neergebogen [+als] (..de gevangenen..) ,
(+en) waren niet in staat om [uit-] de last [=’dit lichaam’] te ontsnappen ,
(..waarin..) hun adm-ziel [=in] ballingschap was gegaan ;               [=’in lichaam, op aarde’]

 
3-4-5
… maar hun ontsnapping wordt voorzegd :

listen-you ! to·me house-of Jacob and·all-of remnant-of house-of ishral
the·ones-being-laden from belly the·ones-being-carried from womb (4) and·unto old-age
I he and·unto grey-haired-age I I-shall-bear-burden I I-madedo and·I (asha) I-shall-bear
and·I (asbl) I-shall-bear-burden and·I-shall-give-escape to·whom ? you-shall-liken·me
and·you-shall-make-equal and·you-shall-compare·me and·we-shall-be-alike
6 the·ones-squandering gold from·purse and·silver (6) in·the·reed-scales they-are-weighing
they-are-hiring one-refing and·he-is-makingdo·him El they-are-falling-knees-and-face
indeed they-are-worshiping
Hearken unto me, O house of Jacob, and all the remnant of the house of Israel, which are
borne [by me] from the belly, which are carried from the womb: And [even] to [your] old age
I [am] he; and [even] to hoar hairs will I carry [you]: I have made, and I will bear; even I will
carry, and will deliver [you]. To whom will ye liken me, and make [me] equal, and compare me,
that we may be like? They lavish gold out of the bag, and weigh silver in the balance,
[and] hire a goldsmith; and he maketh it a god: they fall down, yea, they worship.
‘hoar hairs’ , H7872 shebah ‘grey haired’ (‘to return ? oath ? dwell ?’) ;
‘carry’ , H5445 sabal ‘bear, carry’, few times , seems concocted because unusual ; see bold ;
‘equal’ , H7737 shavah ‘proper : to level’ (very unusual ; 2x in Is. but seems concocted) ;
‘compare’ , H4911 mashal ‘[speak a] proverb’ [per Ezek.] , the ‘be alike’ is concocted ;
‘lavish’ , H2107 zul ‘despise’ 1x (!) ;

 • context : … but their escape is foretold :

line ,

 • [=’the ‘listen-you’ cannot be because that supposes a néw action (of the souls) ;
  2) line 4 : Esau used his “grey hair and old age” after ‘belly and womb’ ; while the
  unusual ‘to bear’ is misplaced (see above) in a line which’ syntax is a chaos ;
  see (4) above (in bold) for the words he added ;
  3) line 5 : after “they escape” is required “a place they will go to” ;
  4) line 6 : the eden-gold and silver-dust is what they are made of ; it may also read
  “whom they (=souls) will liken to gorgious deities of gold (-dust)” – and that is so true !! ;
  5) rest of line 6 : Esau starting his heathen-deity-theme again ; see (6) for what he added ;
  line :]  

“(..but..) – all – (..adm-souls..) – (having been) burdened – [=since] – [born from-] the belly ,
[+as] (the ones who have been) carried – [=in] – the womb          +
                                                                                                                                           
[3-4-5 was likely one line]
4 (will) escape – (..their burden..) [=’this body’] ,        +                                   [=’deleted the rest’]
 
5 [=and] – [=they] (will dwell) – (..in their servants [=’restored Originals’]..) (damh=obd) ,
[=as] (the ones) who – (will be) likened       +
 
6 [+to] (..the deities..) (zul=el) – made (of) – [eden-] gold (-dust) – and silver (-dust) ;      +
Luister naar mij ,
huis van Jakob, en heel het overblijfsel van het huis van Israël, u, die door mij gedragen
bent vanaf de moederschoot, gedragen vanaf de baarmoeder. Tot uw ouderdom zal ik
dezelfde zijn, ja, tot uw grijsheid zal ík u dragen; ík heb het gedaan en ík zal u opnemen ,
ík zal u dragen en redden . Met wie wilt u mij vergelijken en met wie op éen lijn stellen ?
Met wie wilt u mij meten, dat wij elkaars gelijken zouden zijn ? Zij schudden goud uit hun
beurs en wegen zilver op een weegschaal . Zij huren een edelsmid , en die maakt er
een god van . Zij knielen, ook buigen zij zich ervoor neer .

 • [=’zie Engels :]

“(..maar..) alle (..adm-zielen..) die de last moesten dragen [=sinds] de moederschoot ,
[+als] degenen die [=in] de baarmoeder werden gedragen        +
                                                                                                                                                       
[3-4-5 was een zin]
4 zullen (..hun last..) [=’dit lichaam’] ontsnappen ,        +                         [=’rest is verwijderd’]
 
5 [=en] [=zij] zullen verblijven (..in hun dienaren [=’herstelde Originelen’]..) (damh=obd) ,
[=als] degene die vergeleken zullen worden       +                 [=’of: zullen zij vergelijken met’]

 
6 [+met] (..de godheden..) (zul=el) gemaakt (van) [eden-] goud (-stof) en zilver (-stof) ;    +

 
7-8-9
… en de Originélen zullen hun ziel dragen (=bevatten) :

7 they-are-lifting·him on shoulder they-are-bearing-burden·him and·they-are-leaving·him
under·him and·he-is-standing from·placeri-of·him not he-shall-remove-himself indeed
he-shall-cry-out to·him and·not he-shall-answer from·distress-of·him not he-shall-save·him
8 remember-you ! this (u·ethashshu) and·be-on-fire-you ! recall-you ! ones-transgressing on
heart remember-you ! former-things from·eon that I El and·there-is-no further Elohim
and·limit like·me
They bear him upon the shoulder, they carry him, and set him in his place, and he standeth;
from his place shall he not remove: yea, [one] shall cry unto him, yet can he not answer,
nor save him out of his trouble. Remember this, and shew yourselves men: bring [it] again
to mind, O ye transgressors. Remember the former things of old: for I [am] God,
and [there is] none else; [I am] God, and [there is] none like me,
‘set him in place’ , H3240 yanach ‘proper : to deposit’ (we had same word and context before) ;
‘shew yourselves men’ , H377 ish ‘man’ 1x ; (H802 -ishshah ‘female’) ;

 • context : … and the Originals will carry (=contain) their soul :

line ,

 • [=’first line 7 : the “having been removed” is exactly what happened after the Fall ! ;
  2) line 7 : see 7 interlinear (in bold) for the words Esau added ;
  3) line 8 : (-zkr) is the root of both ‘remember’ and ‘masculine, males’ , here juxtaposed
  with ‘woman’ per syntax ; see how interinear has the same root H802 as ‘female’ ;
  original line has read :  “in male and woman they-will-dwell souls-of-them” ;
  4) line 8 : may have read “in the male and female deities” but we skip that for now ;
  line :]

“(+and) théy [=’Originals’] (will) carry – [+their] (..adm-soul..) (kthph=nphsh) ,     [=’line 1 !’]
[=when] they [=’souls’] (will be) placed [=’installed’] – [=in] [=them] ,
(..and..) (..they..) [=’souls’] – (will) not (-ever) – (be) removed – (out-) from [=them] ;    

 
8 [+as] (..the adm-souls..) (phasha=nphsh) – (..(who will) dwell..) (shub=ishb)         +    
[+in] (..the males..) (zkr=zkr) – (..and..) (zath=ath) – (..females..) (-ishsh) ,       +

 
9 (+and) [=they] [=’souls’]       +
(will) [+not] – remember – the former things [=’of this earth’] – (..anymore..) (oud=od) ;
                                                                                                                                     [=’below : was start of new line’]   
that=because  – I (am) – (..IEUE..) – and there-is-no – (..other..) – deity – (..beside..) me ;   +

Zij nemen hem op de schouder,
zij dragen hem en zetten hem op zijn plaats. Daar staat hij en van zijn plaats wijkt hij niet .
Ja, roept iemand tot hem, hij antwoordt niet, hij verlost hem niet uit benauwdheid .
Denk hieraan en wees flink ; neem het weer ter harte , overtreders . Denk aan de dingen
van vroeger, van oude tijden af, dat ik God ben en niemand anders. Ik ben God,
en er is er geen als ik , 

 • [=’zie Engels ;
  voor “males and females” bestaat geen adequaat Nederlands begrip ;
  er mag hebben gestaan “in de mannelijke en vrouwelijke goden” ;
  zin :]

“(+en) zij [=’Originelen’] zullen [+hun] (..adm-ziel..) (kthph=nphsh) dragen ,         [=’zin 1 !’]
[=wanneer] zij [=’zielen’] [=in] [=hen] zullen worden geplaatst [=’geïnstalleerd’] ,
(..en..) (..zij..) [=’zielen’] zullen [=nooit] uit hun verwijderd worden ;

 
8 [+als] (..de adm-zielen..) (phasha=nphsh) (..die zullen verblijven..) (shub=ishb)       +
[+in] (..de mannelijken..) (zkr=zkr) (..en..) (zath=ath) (..vrouwelijken..) (-ishsh) ,        +

 
9 (+en) [=zij] [=’zielen’]        +
zullen zich de vroegere dingen [=’op aarde’] [+niet] (..meer..) (oud=od) herinneren ;
                                                                                                               [=’beneden : was begin van nieuwe zin’]
[=omdat] ik (..IEUE..) ben en er-geen (..andere..) godheid is (..buiten..) mij ;       +

 
10-11-12-13
slot : (…tonend wat God het liefste wil) :
one-telling from·beginning hereafter and·from·aforetime which not they-were-done
one-saying counsel-of·me she-shall-be-confirmed and·all-of desire-of·me I-shall-do
one-calling from·sunrise bird-of-prey from·land-of far-off man-of counsel-of·him
indeed I-spoke indeed I-shall-bring·her I-formed indeed I-shall-do·her (12) listen-you !
to·me sturdy-ones-of heart the·far-ones from·righteousness I-bring-near righteousness-
of·me not she-shall-be-far-off and·salvation-of·me not she-shall-delay and·I-give in·tsiun
salvation for·ishral beauty-of·me
Declaring the end from the beginning, and from ancient times [the things] that are not [yet]
done, saying, My counsel shall stand, and I will do all my pleasure: Calling a ravenous bird
from the east, the man that executeth my counsel from a far country: yea, I have spoken [it],
I will also bring it to pass; I have purposed [it], I will also do it.
18 Hearken unto me, ye stouthearted, that [are] far from righteousness:
19 I bring near my righteousness; it shall not be far off, and my salvation shall not tarry:
and I will place salvation in Zion for Israel my glory.
‘purposed’ , H3335 yatsar ‘to form, to fashion’ ;

 • closing : (…showing what God desires the most of all) :

line ,

 • [=’remember it is still a concluding narrative ;
  1) line 11 : we think it is “the people of the sunrise (=real east)”, first introduced in
  Is. 40 + 41 but those chapters are so corrupted that we’re not sure still ;
  yet here both appear to be juxtaposed with ‘my people Ishral’ in 13 ;
  2) line 12 was added as extension for most of line 13 –  note how ‘tsiun’ was moved
  after adding 2x ‘righteousness’ and 2x ‘salvation’ (a syntax which never occurs !) ;
  line :]

“declaring – the hereafter – from the beginning ,
[+as] [declaring-] before (-hand) – (the things-) which – [+I] (la=anki) – (will) do ;
telling – my counsel – (which will be) confirmed ,
[=as] – [my] desire – (which) I (will) perform :         +

 
11 (..+because..)        +
[+I] (will) call – (..my people..) (m=om) – [=of?] the sunrise ,                       [=’Originals, likely’]
(+and) – (..the adm-souls..) – from – the far away – land [=’earth’] ;   [=’as far-away-land’]
[+as] bringing [=them] – (..+to tsiun..) ,      +
(+and) (re-) fashioning [+them]          +

 
12 [addition = corrupt]
 
13  (to be) – my – beautiful – (..[restored-] people..) – [eden-] Ishral .
Die vanaf het begin
verkondigt wat het einde zal zijn , van oudsher de dingen die nog niet plaatsgevonden
hebben ; die zegt : mijn raadsbesluit houdt stand en ik zal al mijn welbehagen doen ;
die een roofvogel roept uit het oosten, een man van mijn raad uit een ver land .
Ja, ik heb gesproken, ik zal het ook doen komen; ik heb het geformeerd, ik zal het ook doen .
Luister naar mij, onbuigzamen van hart, u die ver bent van gerechtigheid : ik breng mijn
gerechtigheid nabij, zij zal niet ver zijn, en mijn heil zal niet uitblijven , maar ik zal heil

geven in Sion, aan Israël mijn luister .

 • [=’zie Engels :]

“vanaf het begin verkondigend (wat) hierna zal zijn ,
[+als] (van te-) voren (de dingen-) [verklarend-] die [+ik] zal doen ;
mijn raadsbesluit vertellend dat bevestigd zal worden ,
[=als] mijn verlangen dat ik uit zal voeren :        +

 
11 (..+omdat..)
[+ik] (..mijn mensen..) (m=om) [=van?] de zonsopgang zal roepen ,           [=’Originelen’]
(+en) (..de adm-zielen..) uit het verre land [=’deze aarde’] ;               [=’als land-ver-weg’]
[+als] [=hen] brengend (..+naar tsiun..) ,        +
(+en) [+hen] (her-) formerend          +

 
12 [toevoeging = gecorrumpeerd]
 
13 (om) mijn prachtige (..[herstelde-] mensen..) [eden-] Ishral (te zijn).
 


04.06.19   —   submitted   —   first version   —   hetreport
15.04.2020   —   submitted as 2nd version
23.10oct.2020   — submitted as final version (see conclusion at top page) ; For All Three Of You ;