Jes. 49 : de 144,000 als
‘de (2) getuigen’ op aarde ;
de zonen herstellen het
eden-land , na de profeten
begrepen te hebben (!)
(+ de beproefde hoeksteen)
[cruciaal in 2020]
(eindtijd – goed leesbaar)
[2020]

 
series : “new body” [chapter 43-53]
 

chapter context :
continued , named : the 144,000 as
‘the (2) witnesses’ on earth ;
the sons restore the eden-land ,
after having understood the prophets (!)
(+the tried cornerstone theme)
theme :
the sons tell the souls on earth that indeed
this is the time of Revelation ; then the chapter
switches to the eden-land which needs to be
restored to be the habitat of all saved souls ;
#2 :
the sons , as guardians of the (eden-) land
will call her to the north (see diagram, left) ,
but first ‘the cornerstone’ will need to be
installed there , as her ‘dimensional anchor’ ;
note : very readable , second version and
definitive ;
we DID spot the ‘sons restore the land’ theme
but now it’s all reading smooth ;
submission of entire chapter : 27/10/ 2020
chapter was 80-90% corrupted

 

Hoofdstuk context :
… de zonen vertellen de zielen op aarde dat dit inderdaad de tijd van Openbaring is ;
dan switcht het hoofdstuk naar het eden-land dat hersteld moet worden ,
om zo de woonplaats van alle geredde zielen te zijn ;
#2 :
de zonen , als gebieders van het eden-land , roepen haar naar het noorden
(zie diagram boven) opdat het land niet langer de gevangene is van de matrix ;
maar eerst moet ‘de hoeksteen’ daar worden geïnstalleerd , als haar ‘dimensionele anker’ ;

 
opmerking :
goed leesbaar ; als tweede en definitieve versie ;
we hadden het thema goed over ‘de 144,000 die het land naar het noorden riepen’
maar nu loopt alles goed , en is in context met de vorige ;
gehele hoofdstuk geplaatst op 27/10/ 2020
hoofdstuk was 80-90% gecorrumpeerd
 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

Jesaja 49

1-2-3-4-5
vervolg : … de 144,000 zonen (als getuigen) gaan terug naar deze aarde :
listen-you ! coastlands to·me and·attend-you ! folkstems from·afar ieue from·belly
he-called·me from·bowels-of mother-of·me he-recorded name-of·me (2) and·he-is-placing
mouth-of·me as·sword sharp in·shadow-of hand-of·him he-hid·me and·he-is-placing·me
to·arrow being-purified in·quiver-of·him he-concealed·me and·he-is-saying to·me servant-
of·me you ishral whom in·you I-shall-show-my-beauty and·I I-said for·nought I-labored
to·chaos and·vanity vigor-of·me I-exhausted surely judgment-of·me with ieue and·wage-
of·me with Elohim-of·me and·now he-says ieue one-forming-of·me from·belly to·servant
to·him to·to-restore-of Jacob to·him and·ishral K not Q to·him he-shall-be-gathered and·I-
shall-be-glorified in·eyes-of ieue and·Elohim-of·me he-becomes strength-of·me
Listen, O isles, unto me; and hearken, ye people, from far; The LORD hath called me from
the womb; from the bowels of my mother hath he made mention of my name. And he hath
made my mouth like a sharp sword; in the shadow of his hand hath he hid me, and made me
a polished shaft; in his quiver hath he hid me; And said unto me, Thou [art] my servant, O Israel,
in whom I will be glorified. Then I said, I have laboured in vain, I have spent my strength for nought,
and in vain: [yet] surely my judgment [is] with the LORD, and my work with my God. And now,
saith the LORD that formed me from the womb [to be] his servant, to bring Jacob again to him,
Though Israel be not gathered, yet shall I be glorious in the eyes of the LORD,
and my God shall be my strength.

‘in vain’, H7043 qalal ‘light thing, curse, trivial thing’ (in Jer, about the 500 BC curse) ; -nq? ;

 • context : continued : … the 144,000 sons (as witnesses) go back to this earth :

line ,

 • [=’because of the entire context (and after 48) we think below is the right interpretation ;
  all concordances tell that the theme is ‘Christ’ but that is simply not maintainable here ;
  first two lines are heavy corrupted ,
  but the theme REQUIRES Jacob ‘to be in a bad situation’ ,                 [1 + 2 : were very corrupted]
  making more Sense (in line 2) as some mysterious “made me an arrow” etc ,
  while “the valley of the shadow of death” is a valid expression ;
  line :]

“listen you , (you) (..sons of..) (aim=bnim) – (..[eden-] Ishral..) ,                                               [=’as 144,000’]
[=as] (..the ones (who will have) returned..) (qshb=shb) – to me ,                                        [=’chapter 48’]
(..whom..) (m=mi) – [=I] (will have) called – (out-) from – (..my people [=’as Jacob’]..) (am=om) ;

 
2      [=I] (..(will) send you ?..) (ishm=shchth) – (báck-) (..to [=your] people ?..) (i=om) ,         
        (..who ?..) (will be) – (..in the valley of ?..) – the shadow of – (..death ?..) (iad=mth) ;
        and=as – (..the adm-souls ?..) (ashph=nphsh)         +
        (..(who will be)..) – (..in the darkened ?..) – (..land [=’this earth’] ?..) (chts=arts?) ;

——————–
3 [=they] [=’souls’] (will) (..see..) (amr=rae) – [=you] – (who are-) (..my witnesses..) (obd=od) ,
[+in] whom [=’but -ashr’] – I (will) show [+them] [=’Jacob’] my beauty ;          [=’or : redemption ?’]

 
4 (..then..) [=you] – (will) say – (..to them..) – (who are) wearied – [=by] the chaos   [=’on earth !’] ,
[=as] (..your [-own] people..) – (whose) strength – (will be) exhausted :
“indeed – (this is) the judgment (-day) – [=from] – IEUE ,
[=as] the recompense – [=from] – [=our?] deity ;                                      [=’as in “all of us adm-souls”?’]

 
5 [=but] now – says – IEUE (-to you) ,       +
(..+that..) [+he] (will) form [=you] [=’souls’] – [=like] [=us] – (who are-) [+his] servants ;
[=for] – Jacob – (..(will) return..) (shbb=shb) – to him [=IEUE] ,
and=as (..the adm-souls..) – (who will be) gathered – [=by] him ,
and [=you] (will be) glorified – in=by – IEUE – and=as – becoming – the deities” ;

(Het Licht voor de heidenen)
Luister naar mij, kustlanden, sla er acht op, volken van ver ! De Heer heeft Mij geroepen
van de moederschoot af , van de baarmoeder af heeft Hij Mijn Naam genoemd .
Hij heeft Mijn mond gemaakt als een scherp zwaard , in de schaduw van Zijn hand heeft
Hij Mij verborgen. Hij heeft Mij gemaakt tot een puntige pijl, Hij heeft Mij in Zijn pijlkoker
gestoken. Hij heeft tegen Mij gezegd : U bent Mijn Knecht , Israël , in Wie Ik Mij zal
verheerlijken. Ik, Ik zei : voor niets heb Ik Mij vermoeid , nutteloos en tevergeefs heb Ik
Mijn kracht verbruikt. Voorwaar , Mijn recht is bij de Heer , en Mijn arbeidsloon is bij
Mijn God . En nu zegt de Heer , die zich Mij vanaf de moederschoot tot Knecht heeft
geformeerd om Jakob tot hem terug te brengen – maar Israël zal zich niet laten
verzamelen. Niettemin zal Ik verheerlijkt worden in de ogen van de Heer ,
en Mijn God zal Mijn kracht zijn.

 • [=’met excuus – maar zie Engels waarom deze 1-5 de juiste context moet zijn ,
  want het thema loopt nog steeds door na hoofdstuk 48 ;           [1-2 : was totaal corrupt]
  KJV denkt dat deze verzen over Christus gaan – maar dat is niet houdbaar ;
  zin :]

“luister , (u) (..zonen van..) (aim=bnim) (..[eden-] Ishral..) ,                                      [=’als 144,000’]
[=als] (degenen die) naar mij (..zullen zijn teruggekeerd..) (qshb=shb) ,              [=’hfdst. 48’]
(..die..) (m=mi) [=ik] uit (..mijn mensen [=’als Jacob’]..) (am=om) geroepen zal hebben ;

 
2    [=ik] (..zal u (terúg-) zenden ?..) (ishm=shchth) (..naar uw mensen ?..) (i=om) ,
      (..die ?..) (..in de vallei van?..) de schaduw van (..de dood ?..) (iad=mth) (zullen zijn) ;
      [=als] (..de adm-zielen ?..) (ashph=nphsh)          +
      (die) (..in het verduisterde ?..) (..land [=’aarde’]..) (chts=arts?) (..zullen zijn ?..) ;

——————–
3 [=zij] [=’zielen’] zullen [=u] (..zien..) (amr=rae) (die) (..mijn getuigen..) (obd=od) (zijn) ,
[+door] wie ik [+hen] [=’Jacob’] mijn schoonheid zal tonen ;                           [=’of : verlossing ?’]

 
4 (..dan..)        +
zult [=u] (..tot hen..) zeggen , die vermoeid zullen zijn [=vanwege] de chaos [=’op aarde !’] ,
[=als] (..uw [eigen-] mensen..) (wiens) kracht uitgeput zal zijn :
“inderdaad (is dit) (de dag van-) het oordeel [=van] IEUE ,
[=als] de vergelding [=van] [=onze?] godheid ;                                  [=’als in “al wij adm-zielen”?’]

 
5 [=maar] nu zegt IEUE (-tot u) ,     +
(..+dat..) [=hij] [=u] zal formeren [=zoals] [=ons] (die) [+zijn] dienaren (zijn) ;
[=want] Jacob (..zal terugkeren..) (shbb=shb) naar hem [=IEUE] ,
[=als] (..de adm-zielen..) die [=door] hem verzameld zullen worden ,
en [=u] zult verheerlijkt worden [=door] IEUE , [=als] de godheden die u zult worden” ;

 
6-7
… vervolg :
and·he-is-saying he-is-lightly-esteemed from·to-bebc-of·you to·me servant to·to-raise-up-of
tribes-of Jacob K and·formed-ones-of Q and·ones-being-preserved-of ishral to·to-restore-of
and·I-give·you for·light-of nations to·to-become-of salvation-of·me unto end-of the·earth
thus he-says ieue one-redeeming-of ishral holy-one-of·him to·to-despise-of soul to·one-
being-abhorred-of nation to·servant-of ones-ruling kings they-shall-see and·they-rise chiefs
and·they-shall-worship on-account-of ieue who being-faithful holy-one-of ishral
and·he-is-choosing·you
And he said, It is a light thing that thou shouldest be my servant to raise up the tribes of Jacob,
and to restore the preserved of Israel: I will also give thee for a light to the Gentiles, that thou
mayest be my salvation unto the end of the earth. Thus saith the LORD, the Redeemer of Israel,
[and] his Holy One, to him whom man despiseth, to him whom the nation abhorreth, to a servant
of rulers, Kings shall see and arise, princes also shall worship, because of the LORD that is faithful,
[and] the Holy One of Israel, and he shall choose thee.

 • context : … continued :
 • the arising of the (dead) witnesses :
  … our interpretation –
  this (ape-) body , as ‘sackloth’, functioning complete autonomously ,
  will exist parallel to their Original which the 144,000 will have received (and live in) ;
  that “this present body will rise up” we understand as “dissolving after that”,
  since it has no further use for us (but apparently shocking the viewers) ;

line ,

 • [=’though Christ ofcourse is “the Light”, He is not the theme here  —
  2) the “thus says” is corrupt because the theme runs on (only in next 8 is ‘thus says’) ;
  3) for context of line 7 see above ;
  line :]

(God speaks again,)
[=they] [=’souls’] (will) (..see..) [+you] (amr=rae)        +
(who have) become – [+my] (..witnesses..) (obd=od) – [+out of] the (-12) tribes of – [=Ishral] ,
[=as] the preserved – (..sons..) – (who have been) restored [+by me] ;   +       [=’see Revelation’]

 
(..whom..) (u=mi) I give – for a light – [+to] (..my people..) [=’Jacob’] ,                  [=’not : nations !’]
to become – my saved ones [=’souls’] – (out-) [=from] – the ends of – the land   [=’this earth’] ;

——————–

 • [=’below line 7 : we totally gleaned it from Revelation 11 ;
  the end of previous 6 suggests a closing – then why below 7 would be impossible ? ;
  line :]

7 (..then..) (ke=ki) – (..your graven image [=’this body’] ?..)       +                              [this 7 : restored ?]
[+as] the one despised – [+by] [+your] adm-soul – (..(will) die ?..) (mthb=mth) ;        +
 
[+and] the rulers – (+and) kings – (of) the [earthly-] nations – (..(who) hated you ?..)     +
(..(will) celebrate [-that] ?..) ;

 
(+but) they (will) see – [=you] rising up – [+to] (..the heavens ?..) (shrim=shmim?) ,
and (..(be) frightened ?..) – on account of – IEUE – who [=’achr’] – (was) faithful – [=to] [=you] ;

Hij zei :
het is te gering dat U voor Mij een Knecht zou zijn om op te richten de stammen van Jakob
en om hen die van Israël gespaard werden, terug te brengen . Ik heb U ook gegeven tot
een Licht voor de heidenvolken , om Mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde .
Zo zegt de Heer, de Verlosser van Israël , zijn Heilige , tegen de verachte Ziel , tegen Hem
van Wie het volk een afschuw heeft , tegen de Knecht van heersers : koningen zullen het zien
en opstaan , vorsten – zij zullen zich voor U neerbuigen , omwille van de Heer, die getrouw is ,
de Heilige van Israël, Die U verkozen heeft .

 • [=’hoewel Christus natuurlijk “het Licht is”, is Hij niet het thema hier ;
  2) het “zo zegt” is corrupt omdat het thema doorloopt (pas in volgende 8 is “zo zegt”) ;
  3) voor context van zin 7 zie Engels ;
  zin :]

(God spreekt weer,)
“[=zij] [=’zielen’] zullen [=u] (..zien..) (amr=rae) ,
die [+mijn] (..getuigen..) (obd=od) zult zijn geworden [+uit] de (-12) stammen van [=Ishral] ,
[=als] de gespaarde (..zonen..) die [+door mij] zijn gerestaureerd ;    +     [=’zie Openbaring’]

 
(..die..) (u=mi) ik tot een licht geef voor (..mijn mensen..) [=’Jacob’] ,                [=’niet : naties !’]
(om) degenen te worden die verlost zijn [=vanuit] de einden van het land     [=’deze aarde’] ;

——————–

 • [=’zin 7 beneden : hebben we totaal geleend uit Openbaring 11 ;
  eind van vorig 6 veronderstelt een afsluiting – waarom is zin 7 beneden dan onmogelijk ? ;    
  zin:]                                                                                                                                                  [deze 7 : hersteld ?]

 7 (..dan..) (ke=ki) (zal) (..uw gesneden beeld [=’dit lichaam’] ?..)         +
[+als] degene die door uw adm-ziel veracht wordt , (..sterven ?..) (mthb=mth) ;        +

 
[+en] de heersers (+en) koningen van de [aardse-] naties (..die u gehaat hebben ?..)      +
(..zullen [-dat] vieren ?..) ;

 
(+maar) zij zullen u zien oprijzen [+naar] (..de hemelen ?..) (shrim=shmim?) ,
en (..doodsbang zijn ?..) vanwege IEUE die [=u] trouw gebleven zal zijn ;

 
part II — deel II

 
8-9
… nu wordt het eden-paradijs herbouwd voor alle geredde zielen :

thus he-says ieue in·season-of acceptance I-answer·you and·in·day-of salvation I-help·you
and·I-shall-preserve·you and·I-shall-give·you for·covenant-of people to·to-set-up-of land
desolate to·to-allot-of allotments ones-being-desolate to·to-say-of to·ones-being-bound
go-forth-you ! to·whom in·the·darkness be-revealed-you ! on ways they-shall-graze
and·in·all-of ridges pasture-of·them
Thus saith the LORD, In an acceptable time have I heard thee, and in a day of salvation have
I helped thee: and I will preserve thee, and give thee for a covenant of the people, to establish
the earth, to cause to inherit the desolate heritages. That thou mayest say to the prisoners,
Go forth; to them that [are] in darkness, Shew yourselves. They shall feed in the ways,
and their pastures [shall be] in all high places. That thou mayest say to the prisoners, Go forth;
to them that [are] in darkness, Shew yourselves. They shall feed in the ways,
and their pastures [shall be] in all high places.

 • context : … now the eden-paradise is rebuilt for all saved souls :

line ,

 • [=’the eden-land is still imprisoned in the matrix (halfway tsiun and the wilderness north) ,
  see diagram on top of page ; 2) it is possible that “rebuild” was “make to lift up” (nsha)
  because of the “to establish” (-qum) which can also be ‘make to arise’,
  but the lines – and next sections – show clear enough “that she needs to go north” ;
  2) it appears that Esau added the line (bold, above) as repeat of his first line ;
  line :]

“thus – says – IEUE :                                                                       
in – (..that..) time          +
[=you] [=’sons’] (will) (..(re-) build..) (on=bana) – (..the [eden-] land..) (ratsn=arts) ,
and=for I (will) give – the (..[adm-] ground..) – [+to] [=my] people ;        +

 
[=when] [=you] [=’sons’] (will have) established [=’or : made to rise-up’] – the [eden-] land ,
[=as] [+your] heritage – (which has been) the desolate – heritage ;         +

——————–
9 (..because..) [=you] (will) say – to the imprisoned one [=’land now in matrix’] : come forth ! ,
[+as] to (the one) who – (is) in the [matrix-] darkness : show yourself ! ;

 
(..then..) (ol=ki) – [=she] (..(will) dwell..) – [+in] (..the wilderness [=’north’]..) (drkm=mdbr) ,
[=as] – (..the garden..) – [=for] all – (.my people..) (shphiim=om) ;           + 

Zo zegt de Heer :
in de tijd van welbehagen heb ik U verhoord, en op de dag van het heil heb ik U geholpen .
Ik zal U beschermen en U geven tot een Verbond voor het volk , om de aarde weer op
te richten, om de verwoeste erfelijke bezittingen te ontvangen , om te zeggen tegen de
gevangenen : ga uit ! , tegen hen die in duisternis verkeren : kom tevoorschijn !

Op de wegen zullen zij weiden, op alle kale hoogten zullen hun weidegronden zijn .

 • [=’het eden-land is nog steeds gevangen in de matrix en moet omhoogrijzen
  naar de wildernis – zie diagram top pagina ;
  zin :]

“zo zegt IEUE :
in (..die..) tijd        +
zult [=u] [=’zonen’] (..het [eden-] land..) (ratsn=arts) (..(her-) bouwen..) (on=bana) ,
[=want] ik zal de (..[adm-] grond [+aan] [=mijn] mensen geven ;       +

 
[=wanneer] [=u] het [eden-] land opgericht zult hebben ,      [=’of : omhoog deed rijzen’]
[=als] [+uw] erfenis die de desolate erfenis was ;        +

——————–
9 (..omdat..) [=u] tot de gevangene [=’land nu in matrix’] zult zeggen : ga uit ! ,
[+als] tot degene die in de [matrix-] duisternis is : kom tevoorschijn ! ;

 
(..dan..) (ol=ki) zal [=zij] [+in] (..de wildernis [=’noorden’]..) (drkm=mdbr) (..verblijven..) ,
[=als] (..de tuin..) [=voor] al (..mijn mensen..) (sphiim=om) ;

 
10-11-12-13
… dan gaan de zielen op weg naar eden :
not they-shall-hunger and·not they-shall-thirst and·not he-shall-smite·them searing-wind
and·sun that one-showing-compassion-of·them he-shall-lead·them and·on founts-of waters
he-shall-conduct·them and·I-place all-of mountains-of·me to·the·way and·highways-of·me
they-shall-be-raised-up behold ! these from·afar they-shall-come and·behold ! these from·
north and·from·sea and·these from·land-of Sinim jubilate-you ! heavens and·exult-you !
earth they-shall-burst-forth mountains jubilation that he-comforts ieue people-of·him
and·humbled-ones-of·him he-is-having-compassion
They shall not hunger nor thirst; neither shall the heat nor sun smite them: for he that hath
mercy on them shall lead them, even by the springs of water shall he guide them. And I will
make all my mountains a way, and my highways shall be exalted. Behold, these shall come
from far: and, lo, these from the north and from the west; and these from the land of Sinim.
Sing, O heavens; and be joyful, O earth; and break forth into singing, O mountains:
for the LORD hath comforted his people, and will have mercy upon his afflicted.
‘lead’ , H5090 nahag ‘drive forth or away, guide’ ;
‘guide’ , H5095 nahal ‘to guide, lead’ , hm .. seems concocted ;

 • context : … then the souls go on their way to eden :

line ,

 • [=’line 10 was very corrupt : the subject (after 9) is “my people” ,
  the sun has gone DARK so that part is nonsense , and ‘hunger and thirst’ is questionable
  (since they just died physically…) ; the “guide to” is acceptable as introduction to 11 ;
  2) line 12 was obviously very corrupted ;
  3) the theme ‘dimensional road’ is also in another chapter ;
  line :]

(God speaks,)                                                                                                                                  [line 10 : attempt]
“(..+then ?..) (la=ki)      +                                                                                                             [=’as timeframe ?’]
I (will have) compassion – (upon) the ones (who have been) smitten ,      [=’souls on earth’]
(+and) I (will) guide them – on=to – the springs of – [eden-] waters ;

——————–
11 (..because..) I (will) place – a [dimensional-] way – [+for] all – my (..people..) (er=om) ,             
and=as – the highway [=’from earth to tsiun’] – (which) I (will) raise up ;        +
                                                                                                                                                     
[11 + 12 was one line ?]
12 (..then..) (ene=ki)        +
(..the adm-souls ?..) (tsphn=nphsh?) – (will) come – (..to their heritage ?..) ,
and=as – (..my people..) (im=om)         +
(..(who are) entering..) – the [eden-] land of – (..tsiun..) (sinim=tsiun) ;

——————–
13 the heavens – (will) jubilate , the [eden-] land – (will) rejoice ,
and – [+her] mountains – (will) burst forth – (in) jubilation ,          +
that=when – IEUE – (will have) comforted – his people ,                 [=’them entering paradise’]
and=as – the mercy – (upon) his humble ones [=’said of souls’] ;

Zij zullen geen honger hebben of dorst lijden ,
hitte en zon zullen hen niet steken , want hun Ontfermer zal hen leiden, hij zal hen
zachtjes leiden naar waterbronnen . Ik zal al mijn bergen tot een weg maken ,
mijn gebaande wegen zullen verhoogd worden. Zie, sommigen zullen van ver komen :
zie, anderen uit het noorden en westen, en weer anderen uit het land Sinim .
Juich, hemel, en verheug u, aarde , bergen, breek uit in gejuich , want de Heer heeft
zijn volk getroost, hij zal zich over zijn ellendigen ontfermen .

 • [=’zie Engels :]

(God spreekt,)                                                                                                                                           [zin 10 : poging]
“(..dan ?..) (la=ki)          +                                                                                                                 [=’als tijdsbestek ?’]
zal ik ontferming hebben (over) degenen die geslagen werden ,                      [=’zielen op aarde’]
(+en) ik zal hen leiden [=naar] de bronnen van [eden-] wateren ;

——————–
11 (..omdat..) ik een [dimensionele-] weg zal plaatsen [+voor] al mijn (..mensen..) (er=om) ,
[=als] de hoofdweg [=’van aarde naar tsiun’] die ik zal oprichten ;       +
                                                                                                                                                            
[11 + 12 was éen zin ?]
12 (..dan..) (ene=ki)        +
zullen (..de adm-zielen ?..) (tsphn=nphsh) (..naar hun erfenis ?..) komen ,
[=als] (..mijn mensen..) (im=om)       +
die het [eden-] land van (..tsiun..) (snm=tsun) binnen zullen gaan ;

 
13 de hemelen zullen juichen , het [eden-] land zal zich verheugen ,
en [+haar] bergen zullen in gejuich uitbreken ,         +
[=wanneer] IEUE zich over zijn mensen zal hebben ontfermd ,                       [=’zij zijn nu in eden’]
[=als] het troosten van hen die nederig zijn [=’gezegd over zielen’] ;

 
part III    —   deel III

 
14-15-16-17-18
… wanneer de zonen begrepen wat de Profeten zeggen over het eden-land , … :
and·she-is-saying tziun he-forsook·me ieue and·my-Lord he-forgot·me ?·she-shall-forget
woman unweaned-of·her from·to-have-compassion-of son-of belly-of·her even these
they-are-forgetting and·I not I-shall-forget·you behold ! on palms I-delineated·you
walls-of·you in-front-of·me continually they-hasten sons-of·you ones-demolishing-of·you
and·ones-making-a-desert-of·you from·you they-shall-go-forth lift-up-you ! round-about
eyes-of·you and·see-you ! all-of·them they-are-convened they-come to·you life I averment-
of ieue that all-of·them as·the·ornament you-shall-put-on and·you-shall-tie-on·them
as·the·bride
But Zion said, The LORD hath forsaken me, and my Lord hath forgotten me. Can a woman
forget her sucking child, that she should not have compassion on the son of her womb?
yea, they may forget, yet will I not forget thee. Behold, I have graven thee upon the palms
of [my] hands; thy walls [are] continually before me. Thy children shall make haste;
thy destroyers and they that made thee waste shall go forth of thee. Lift up thine eyes
round about, and behold: all these gather themselves together, [and] come to thee.
[As] I live, saith the LORD, thou shalt surely clothe thee with them all, as with an ornament,
and bind them [on thee], as a bride [doeth].
‘graven’ , H2710 chaqaq ‘to inscribe, inscribed, lawgiver [-sceptre], sceptre, portrayed’ ;

 • context : … when the sons have understood what Prophets say about the eden-land , … :

line ,

 • [=’we are sure about the context , below ;
  Esau dragged on his ‘forget theme’ just that bit too much (and in next section) ;
  2) in another chapter “the (restored-) sons hold her hand” as her caretakers ;
  3) 18 : ‘roundabout eyes’ , see other Isaiah chapter and the cherubs in Ezekiel ;
  line :]

“(..+the daughter of..) – tsiun – says :                                          [=’daughter of tsiun = eden-land’]
(..my sons..) [=’144,000’] – (have) forsaken me ,
[=as] my lords – (who have) forgotten me ;

——————–      
15 (..+but..) [=they] (will) – no – (..+longer..) – forget you ,                                     [15 : probably !]
[+for] [+I] (will have) compassion – (upon) [+your] sons ,
and – (..(will make) them to return ?..) (shkch=shb?) – [+to you?] ,    +    [=’next : a condition’]

 
16 (..when ?..) (en=ki) – (..they (will) understand ?..) (on=osh?)        +            [line 14 : probably !]
the things inscribed (?) – [+in] (..the [scripture-] scroll ?..) (kph=sphr?) ,
[+as]        +
(..my words [in right direction] ?..) – showing [=you] – (..to them ?..) ;               [=’next : they go’]

 
17 [=then] – your sons – (will) hasten – [+to you] (who have been) demolished [=’by matrix’] ,
[=as] going forth – [+to you] (who were made) a wasteland ;

——————–
18 you (will) lift up – your eyes – (which are) round about [+you] ,                    [=’cherub wheel’]
and see – (how) all of them – (will be) gathered – (..in the wilderness  [=’north’]..) ;   
I (am) – [eden-] life , (is) the declaration of – IEUE ,
indeed – you (will be) dressed – [=with] all of them – as (with) an ornament ,
[=as] – a bride – (having been) bound up (with) them ;  

(Klacht en vertroosting van Sion)
Sion zegt echter : de Heer heeft mij verlaten, de Heer heeft mij vergeten . Kan een
vrouw haar zuigeling vergeten, zich niet ontfermen over het kind van haar schoot?
Zelfs al zouden die het vergeten, ík zal u niet vergeten. Zie, ik heb u in beide
handpalmen gegrift, uw muren zijn steeds vóor mij. Uw kinderen zullen zich haasten ,
maar uw vernielers en verwoesters zullen van u weggaan. Sla uw ogen op , kijk om u
heen en zie : zij allen verzamelen zich, komen naar u toe . Zo waar ik leef , spreekt
de Heer, voorzeker, u zult zich met hen allen als met een sieraad tooien ,
u zult ze ombinden zoals een bruid doet .

 • [=’we zijn overtuigd van de juiste context in deze sectie (en zie Engels) ;
  zin :]

“(..+de dochter van..) tsiun zegt :                                                      [=’dochter van tiun = eden-land’]
(..mijn zonen..) [=’144,000’] hebben mij verlaten ,
[=als] mijn gebieders die mij zijn vergeten ;

——————–
15 (..+maar..) [=zij] zullen u niet (..+langer..) vergeten ,                                  [15 : waarschijnlijk !]
[+want] [+ik] zal ontferming (over) [+uw] zonen hebben ,
en (..hen..) [+naar u?] (..terug doen keren ?..) (shkch=shb) ,      +           [=’16 : een voorwaarde’]

 
16 (..wanneer ?..) (en=ki) (..zij..) (de dingen die)        +
[+in] (..de [schrift-] rol ?..) (kph=sphr) zijn ingeschreven ,   (..zullen begrijpen ?..)   (on=osh?) ,
[+als]         +
(..mijn woorden [in goede richting] ?..) die [=u] tonen (..aan hen ?..) ;                     [=’17 : zij gaan’]

 
17 [=dan] zullen uw zonen zich haasten [+naar u] die vernield werd [=’door matrix’] ,
[=als] voortgaand [+naar u] die tot een woestenij werd gemaakt ;

——————–
18 u zult uw ogen die rondom [+u] zijn , opslaan ,                                                              [=’cherub-wiel’]
en zien hoe zij allen verzameld zijn (..in de wildernis [=’noorden’] ..) ;
ik ben [eden-] leven , is de verklaring van IEUE ,
inderdaad zult u getooid worden met hen allen , als met een sieraad ,
[=als] een bruid de met hen omgebonden is ;

 
19-20-21
… de zonen doen haar omhoogrijzen – maar zij ziet haar anker niet ! :
that deserted-places-of·you and·being-desolated-places-of·you and·land-of
demolitions-of·you that now you-shall-be-constricted from·one-dwelling and·they-
are-far ones-swallowing-up-of·you further they-shall-say in·ears-of·you sons-of
bereavements-of·you he-is-constricted for·me the·place come-close-you ! to·me
and·I-shall-dwell and·you-say in·heart-of·you who ? he-generated to·me these and·I
bereaved and·stark one-being-deported and·one-being-taken-away and·these who ?
he-brought-up behold ! I I-remained to·alone-of·me these whereat ? they
For thy waste and thy desolate places, and the land of thy destruction, shall even now be
too narrow by reason of the inhabitants, and they that swallowed thee up shall be far away.
The children which thou shalt have, after thou hast lost the other, shall say again in thine ears,
The place [is] too strait for me: give place to me that I may dwell. Then shalt thou say in thine
heart, Who hath begotten me these, seeing I have lost my children, and am desolate, a captive,
and removing to and fro? and who hath brought up these? Behold, I was left alone; these,
where [had] they [been]?

 • context : … the sons make her to ascend – but she doesn’t see her anchor ! :

line ,

 • [=’line 19 + 20 : another chapter tells “how she will travail while ascending” ,
  when “the sons – repeating God’s words – will call her to rise up to the high place” ;
  2) this (fascinating) theme shows also in Rg-Veda where the corrúpted adm-souls
  chant in order “to make eden-aspects to flow to théir north”   
  (and in 2 prophet chapters that group , called sons of Ammon , is described) —
  we do not say that these lines below depict ‘sorcery’ , just that it’s a total other Reality
  (to chew on : how the Giza pyramid was built ….) ;
  line :]

 
that=because – [+you] (who were) the wasteland ,     +                                              [=’line 17’]
and=as the one (who had been) desolate ,
(will) – not – (be) the demolished – [eden-] land (-anymore) ,        +

 
that=when – (..the sons..) – (..(will) lift you up..) – (out-) from your dwelling [+place] ,
and [=you] (will be) far – [+from] the one [=’matrix’] (which) swallowed you up ;

 
20 (..+for..) [+your] sons – (will) say – into your ears :                                         [=’sic ; see note’]
(..rise up you !..) – for=to – the (high-) place [=’wilderness’] ,           [=’cherub-wheel rises’]
[+as] (..our adm-ground ?..) (ashbe=adme) – (which should) – bring herself near – to us ;

——————–
next theme : the tried cornerstone :
[=’below 21 : entirely our attempt (=because very corrupted) :
the stone itself must be some type “dimensional anchor” but was stolen (see line 24)
hence in other chapters as “the tried stone” which is called ‘Damascus’ –
an Isaiah chapter describes how Damascus tries to escape but the matrix don’t let him ;
#2 :
the stone is also named “(My) hand” and when retrieved , the stone (as that anchor)
will be placed abóve the world of the spirits – here in line 22 , and in other chapters ;
the eden-lánd is ‘carried’ by the stone (as anchor) ,
hence this line 21 must describe “how she lost her anchor – as the stone”
(also other chapters mention land + stone , Jer. 2 may have written ‘stone’, not ‘gate’) ;
the stone will be placed upon the candlestick Zerubbabel (Zechariah etc) ;  
line :]
21 [=then] you (will) say – in your heart :                                                      [line 21 : our attempt]
[+but] (..where ?..) (is) – (..the [tried corner-] stone ?..) (ild=abn?) – [=for] me ,
and=as (..the one (which was) the foundation ?..) – [=for] me ;

 
and=for – he (had) gone in exile (?) – (..like me ?..) ,                                 [=’now as Damascus’]
(..+but as ?..) the one taken away – [+from me] , and – behold ! , I (was) left – alone ;     +   

Want uw puinhopen ,
uw woestenijen en uw vernielde land – voorzeker, nu zult u te nauw zijn vanwege
zoveel inwoners , wie u verslonden , zullen ver van u zijn . Ook zullen de kinderen ,
van wie u beroofd was, in uw oren zeggen : deze plaats is te nauw voor mij .
Maak plaats voor mij, laat mij hier wonen ! En u zult zeggen in uw hart : wie heeft
deze kinderen voor mij grootgebracht , aangezien ik van kinderen beroofd en
eenzaam was , verbannen en verdreven ? Deze kinderen – wie heeft ze grootgebracht ?

 • [=’zie Engels :]

“[=omdat] [+u] die de woestenij was ,       +
[=als] degene die desolaat geweest is ,
niet (-langer) het vernielde [eden-] land zult zijn ,        +

 
[=wanneer] (..de zonen..) (..u op zullen tillen..) (van-) [=uit] uw verblijf [-plaats] ,
en [=u] zult ver weg zijn [+van] degene [=’matrix’] die u [=’land’] had verslonden ;

 
20 (..+want..) [+uw] zonen zullen in uw oren zeggen :
(..stijg op !..) [=naar] de (hoge-) plaats [=’wildernis’] ,                      [=’cherub-wiel stijgt op’]

[+als] (..onze adm-grond ?..) (ashbe=adme) die haarzelf naar ons toebrengt ;
——————–
nieuw thema : de hoek-steen :
de steen mag begrepen worden als een soort “dimensioneel anker” die het land ‘draagt’ ;
zie Engels – met excuus ; zin 22 was totaal gecorrumpeerd ;
zin :]
21 [=dan] zult u zeggen in uw hart :                                                                  [zin 21 : onze poging]
[+maar] (..waar ?..) (is) (..de [hoek-] steen ?..) (ild=abn?) [=voor] mij ,
[=als] (..degene die het fundament was ?..) [=voor] mij ;

 
[=want] hij was in ballingschap gegaan (?) (..net als mij ?..) ,                 [=’nu als Damascus’]
(..+maar als ?..) [+van mij] weggenomen , en zie ! ik ben alleen gebleven ;         +

 
22-23-24
… de hoeksteen (die gestolen was) nu geplaatst boven de matrix-wereld :
thus he-says my-Lord ieue behold ! I-shall-lift-up to nations hand-of·me and·to peoples
I-shall-raise-high banner-of·me and·they-bring sons-of·you in·bosom-pouch and·daughters-
of·you on shoulder they-shall-be-carried and·they-become kings foster-fathers-of·you
and·chiefesses-of·them ones-being-wetnurses-of·you nostrils earth they-shall-bow-down
to·you and·soil-of feet-of·you they-shall-lick-up and·you-know that I ieue who not they-
shall-be-ashamed ones-being-expectant-of·me ?·he-shall-be-taken-away
from·masterful-man booty and·or captive-of righteous-one he-shall-be-given-escape
Thus saith the Lord GOD, Behold, I will lift up mine hand to the Gentiles, and set up my
standard to the people: and they shall bring thy sons in [their] arms, and thy daughters shall
be carried upon [their] shoulders. And kings shall be thy nursing fathers, and their queens
thy nursing mothers: they shall bow down to thee with [their] face toward the earth, and
lick up the dust of thy feet; and thou shalt know that I [am] the LORD: for they shall not
be ashamed that wait for me. Shall the prey be taken from the mighty,
or the lawful captive delivered?
‘shoulders’ , H3802 katheph ‘side 26, slope 4, flank 1, shoulder 15x’ ; -kanaph ‘wing’ ? ;
‘nursing’ , H539 aman ‘believe, confirmed, enduring, etc’ [stability cluster] ;
‘nursing’ , H3243 yanaq ‘to nurse’ ;

 • context : … the cornerstone (which had been stolen) now placed above the matrix-world :

line , 
“(..therefore..) (ke=lkm) – says – mylord – IEUE :
behold ! ,
I (will) lift up – my hand [=’cornerstone’] – (high-) [=over] – the nations [=’of spirits’] ,
[=as] – (..the stone ?..) (ns=abn) – (which) I (will) raise high – [=over] – the people [=’idem’] ;

 
[=then] – your sons – (will make) [+you] to go (-bo) – [=to] (..the stone..) (bnth=abn) ,
[+as] – the one (which will) carry [+you] [=’sic !’] – [+on] the (other-) [dimensional-] side ;              

——————–

 • [=’above : the “side” is defendable because she will go to the north ;
  below : how the stone was stolen , previously ;
  whole line 23 is Esau’s nonsense , unrestorable ; perhaps alltogether added
  (also to mask the next line 24) ;
  line :]

23 [=he] was – [+your] enduring – king ,        +                [=’rest of line corrupt (as addition?) ]
 
24 (..+but..) (..the stone..) (gbr=abn) – (was) taken away – [+as] booty ,
and=as – the righteous one – (which was) taken captive – (..by them [=’spirits in 22’]..) ;

Zo zegt de Heere HEERE :
zie, ik zal mijn hand opheffen naar de heidenvolken , naar de volken zal ik mijn
banier omhoogsteken . Dan zullen zij uw zonen brengen in de armen, en uw dochters
zullen gedragen worden op de schouder . En koningen zullen uw verzorgers zijn
en hun vorstinnen uw voedsters . Zij zullen zich voor u neerbuigen met het gezicht
ter aarde en zij zullen het stof van uw voeten likken . U zult weten dat ik de Heer ben :
zij zullen niet beschaamd worden die op mij wachten . Zou een machtig man zijn buit
ontnomen kunnen worden, of de gevangenen van een rechtvaardige kunnen ontkomen ?

“(..daarom..) (ke=lkm) zegt – de Heer , IEUE :
zie ! , ik zal mijn hand [=’steen’] (hoog-) [=over] de naties [=’van geesten’] opheffen ,
[=als] (..de steen ?..) (ns=abn) die ik (hoog-) [=over] de mensen [=’idem’] zal doen oprijzen ;

 
[=dan] zullen uw zonen [+u] doen gaan [=naar] (..de steen..) (bnth=abn) ,
[+als] degene die [+u] zal dragen [=’sic !’] [+aan] de (andere-) [dimensionele-] zijde ;

——————–

 • [=’zie Engels :]

23 [=hij] was [+uw] stabiele koning ,         +               [=’rest van zin corrupt (als toevoeging?) ]
 
24 (..+maar..) (..de steen..) (gbr=abn) werd weggenomen als buit ,
[=als] de rechtvaardige die (..door hen [=’geesten in 22’]..) gevangen werd genomen ;

 
25-26
slot : … de steen wordt gered wanneer de zonen verlost worden :
that thus he-says ieue even captive-of masterful-man he-shall-be-taken-away
and·booty-of terrifying-man he-shall-be-given-escape and·with contender-of·you I
I-shall-contend and sons-of·you I I-shall-save and·I-feed ones-tyrannizing-of·you
flesh-of·them and·as·juice blood-of·them they-shall-be-drunk and·they-know all-of
flesh that I ieue one-saving-of·you and·one-redeeming-of·you sturdy-one-of Jacob
But thus saith the LORD, Even the captives of the mighty shall be taken away,
and the prey of the terrible shall be delivered: for I will contend with him that contendeth
with thee, and I will save thy children. And I will feed them that oppress thee with their
own flesh; and they shall be drunken with their own blood, as with sweet wine: and all
flesh shall know that I the LORD [am] thy Saviour and thy Redeemer,
the mighty One of Jacob.

 • closing : … the stone is rescued when the sons are saved :

line ,

 • [=’line 25 : another chapter says “Damascus (=the stone) tries to escape” ;
  2) line 25 : so , certain events in the first half of Revelation may refer to this war ;
  3) line 26 : the stone (Damascus, where Adam is) must then relate to ‘flesh’ ,
  because Adam designed the bodies for them (Is.10 etc) – and it may be the stone
  to which “the river of eden-aspects flow” (the river the dragon made ; Ezekiel) ;
  line :]

“(..but..) , thus – says – IEUE ,
(..the stone..) (gbr=abn) – (which was) taken away , (..(will) return..) (ishb=shb) ,
[=as] the booty of – (..the people [=’spirits’]..) (orits=om) , (which will) escape ;

 
and=for – I – (will) contend – with [+them] [=’spirits having the stone now’] ,
and=when – I (will have) saved – your sons [=’144,000’] ;                          [=’sic ; timeframe’]

——————–
26 and – I (will) feed [=’in the time áfter Revelation’]          +
the ones [=’spirits’] (who) opressed you – their (own-) flesh ,
[=as] (..the people [=’idem’]..) (osis=om) – (who will) (..consume..) – their (own-) blood ;

 
and they [=’spirits’] (will) know – that – I – IEUE – (have) saved you [=’land’] ,
[=by] (having) rescued – (..the stone..) (abr=abn) of – (..the [adm-] ground ?..) (iaqb=adme?) .

Maar zo zegt de Heer :
ja, de gevangenen van een machtig man zullen hem ontnomen worden , en de buit van een
geweldpleger zal ontkomen . Wie u ter verantwoording roepen , zal ík ter verantwoording

roepen , uw kinderen zal ík verlossen . Ik zal hen die u onderdrukken , hun eigen vlees te eten
geven , en van hun eigen bloed zullen zij dronken worden als van jonge wijn . En alle vlees
zal gewaarworden dat ik, de Heer, uw heiland ben , uw verlosser , de machtige van Jakob .

 • [=’zie Engels :]

“(..maar..) , zo zegt IEUE ,
(..de steen..) (gbr=abn) die weg werd genomen , (..zal terugkeren..) (ishb=shb) ,
[=als] de buit van (..de mensen [=’geesten’]..) (orits=om) , die zal ontsnappen ;

 
[=want] ik zal met [+hen] [=’de geesten die de steen hebben gestolen’] twisten ,
[=wanneer] ik uw zonen [=’144,000’] verlost zal hebben ;                      [=’sic ; tijdsbestek’]

——————–
26 en ik zal [=’in de tijd ná Openbaring’]        +
degenen [=’geesten’] die u onderdrukt hebben , hun (eigen-) vlees te eten geven ,
[=als] (..de mensen..) (osis=om) [=’idem’] die hun (eigen-) bloed zullen (..consumeren..) ;

 
en zij [=’geesten’] zullen weten dat ik , IEUE , u verlost zal hebben ,
[=door] het redden van (..de steen..) (abir=abn) van (..de [adm-] grond ?..) (iaqb=adme?)

 


15.08.19   —   submitted   —   first version   —   hetreport
26/27.10oct.2020   —   submitted as second version , and definitive [checked] ;
we had the ‘144,000 restoring the eden-land’ right ; also her ascend ,
but now in line with previous chapters + cornerstone theme ;