Jes. 49: op ‘die dag’ wordt tsiun
als eden land weer hersteld
(ietwat moeilijk)

 

 
chapter context :
about tsiun as now destroyed eden-land ,
rising up “in that day” (begin of Revelation)
to the region of the wilderness ;

 

hoofdstuk context
deel I : per context gaat dit gedeelte niét over Christus ,
maar Jesaja wordt gaandeweg gerepresenteerd als “de zonen” (144,000)
die het tot nu toe vernielde eden-land op zullen richten ;

 

deel II : over het land tsiun zelf,
nu nog gevangen in “de nauwe regio” beneden Tyrus (zie diagram) ,
maar omhoog rijzend naar de wildernis “op die dag” – wanneer Openbaring begint –
om de woonplaats te zijn voor alle geredde zielen uit deze aarde ,

 

opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

 

Jesaja 49

 

1-2
Jesaja bevestigd dat hij geroepen is :
listen-you ! coastlands to·me and·attend-you ! lamim folkstems from·afar ieue
from·belly he-called·me from·bowels-of mother-of·me he-recorded name-of·me
and·he-is-placing mouth-of·me as·sword sharp in·shadow-of hand-of·him he-hid·me
and·he-is-placing·me to·arrow being-purified in·quiver-of·him he-concealed·me
Listen, O isles, unto me; and hearken, ye people, from far; The LORD hath called me
from the womb; from the bowels of my mother hath he made mention of my name.
And he hath made my mouth like a sharp sword; in the shadow of his hand hath he hid me,
and made me a polished shaft; in his quiver hath he hid me;

 • context : WARNING :  ALL commentaries you will find think that
  the subject of these first verses 1 until 8 are about Christ – which is a falsehood :
  the section will show that contextually it can only be about Isaiah ; Isaiah contains
  other chapters where the theme is about Christ ;
  bibletranslations not using capitals : KJV , Biblegateway , biblia com,
  bible com [NLT], biblesociety org uk [GNB] , bijbel eo nl ; debijbel nl ; rkbijbel nl [cath.] ;
  2) capitals : statenvertaling net [dutch KJV] ; online-bijbel nl [dutch KJV based] ,
  herzienestatenvertaling nl [revised dutch KJV we use here] ; statenvertaling nl
  thirdmilleniumbible ; Holman Christian Standard Bible (CSB) ;
  New American Standard Bible [NAS] ; New King James [NKJ] ;

line ,
“hear you ! / (you) regions [=‘of spirits’] / to me / ,
and be attent you ! / (you) ‘other bloodline’ / from=as (being) far away  [=’from earth’] / :
IEUE – called me  [=’Isaiah’] – from the womb / ,  +
from the inside of – my mother – he remembered – my name / ;
and he made – my mouth – (to be) as=like – a sharp – sword / ,
hiding me – in the shadow of – his hand / ,
and he made me – to (be) – a sharp – arrow / , concealing me – in his quiver / ;
(Het Licht voor de heidenen)
Luister naar mij, kustlanden, sla er acht op, volken van ver !
De Heer heeft Mij geroepen van de moederschoot af ,
van de baarmoeder af heeft Hij Mijn Naam genoemd .
Hij heeft Mijn mond gemaakt als een scherp zwaard ,
In de schaduw van Zijn hand heeft Hij Mij verborgen .
Hij heeft Mij gemaakt tot een puntige pijl, Hij heeft Mij in Zijn pijlkoker gestoken .

“luister naar mij , (u) regio’s  [=’van geesten’] ,
en wees attent , (u) “de andere bloedlijn” die ver weg is  [=’van de aarde’]  :
IEUEe heeft mij  [=’Jesaja’]  geroepen van de moederschoot af ,
van de baarmoeder af heeft hij zich mijn naam herrinerd ;
en hij heeft mijn mond gemaakt als een scherp zwaard ,   +
mij verbergend in de schaduw van zijn hand ,
en hij maakte mij tot een puntige pijl , mij verbergend in zijn (pijlkoker) ;

 
3-4
…. maar dan wacht Jesaja een verassing :
and·he-is-saying to·me servant-of·me you ishral whom in·you I-shall-show-my-beauty
and·I I-said for·nought I-labored to·chaos and·vanity vigor-of·me I-exhausted surely
judgment-of·me with ieue and·wage-of·me with Elohim-of·me
And said unto me, Thou [art] my servant, O Israel, in whom I will be glorified.
Then I said, I have laboured in vain, I have spent my strength for nought, and in vain:
[yet] surely my judgment [is] with the LORD, and my work with my God.

 • context : but now Isaiah is in for a surprise :
  the “I myself” we could only express by “I say by myself” ;
  why it cannot be Christ here : commentaries spiritualize also this line by suggesting
  that “Christ said this in a moment of fatigue”, but the “nothing” and (especially)
  the “chaos” and “vanity” can IMPOSSIBLY be terms He would use ;

line ,
“and=then he  [=IEUE] says / to me / :
you – (are) my servant / , (you) Ishral    [=’souls having Originals, in eden’]   +
in – whom – I shall show my beauty / ;
and=so I – say – (by) myself / :
I worked – in=for nothing / , to chaos / and vanity / I exhausted – my strength / ,
but surely / my justice / (is) with – IEUE / , and my reward – (is) with – my deity / ;
Hij heeft tegen Mij gezegd : U bent Mijn Knecht , Israël , in Wie Ik Mij zal verheerlijken.
Ik, Ik
[=Christus , hR] zei : voor niets heb Ik Mij vermoeid ,
nutteloos en tevergeefs heb Ik Mijn kracht verbruikt  
[sic ! , hR] .
Voorwaar , Mijn recht is bij de Heer , en Mijn arbeidsloon is bij Mijn God .

“dan zegt hij  [=IEUE] tegen mij :
u bent mijn knecht , (u) Ishral   [=’zielen in hun Originelen, in eden’]   +
in wie ik mijn schoonheid zal tonen ;
dus zeg ik bij mijzelf : .
voor niets heb Ik mij vermoeid , nutteloos en tevergeefs heb Ik mijn kracht verbruikt ,
maar zeker is dat mijn recht bij IEUE is , en mijn beloning bij mijn godheid ;

 
5-6
…  maar Jesaja wordt verteld dat hij niét voor niets werkt :
and·now he-says ieue one-forming-of·me from·belly to·servant to·him
to·to-restore-of Jacob to·him and·ishral K not Q to·him he-shall-be-gathered
and·I-shall-be-glorified in·eyes-of ieue and·Elohim-of·me he-becomes strength-of·me
and·he-is-saying he-is-lightly-esteemed from·to-bebc-of·you to·me servant
to·to-raise-up-of tribes-of Jacob K and·formed-ones-of Q and·ones-being-preserved-of
ishral to·to-restore-of and·I-give·you for·light-of nations to·to-become-of
salvation-of·me unto end-of the·earth
And now, saith the LORD that formed me from the womb [to be] his servant, to bring Jacob
again to him, Though Israel be not gathered, yet shall I be glorious in the eyes of the LORD,
and my God shall be my strength. And he said, It is a light thing that thou shouldest be my
servant to raise up the tribes of Jacob, and to restore the preserved of Israel: I will also give thee
for a light to the Gentiles, that thou mayest be my salvation unto the end of the earth
‘light thing’, H7043 qalal ‘to be or make light ; lightly esteemed , cursed , trivial, insignificant’,

 • context : but Isaiah is told that he does nót work in vain :
  how is it possible that they didn’t see that the negation was lacking (on purpose) ?
  (not) be gathered : same negation problem : OFCOURSE Ishral will be gathered ;
  the dutch version reads even more Bizarre : the subject is suggested to be Christ ,
  reading “…but Ishral will refuse to be gathered”, then “Yet anyway I will be glorified..”;
  formed : two options as K and Q , “preserved” is the same appliable ;
  with the note that “formed me” only refers to the soul ;
  I) light to (=in) the nations : Isaiah starts to represent the 144,000 here —
  based upon next lines 7-8 where the attributes are greatly widened ;
  the expression is ofcourse said by Christ , yet here the context is another ,
  and reminds us of the dream-vision (see index) ;

line ,
“and=yet now / (he,) IEUE – says (to me) / ,
(being) the one (having) formed me [‘as soul’] – from the womb  – to (be) a servant – to him / ,
to=for to cause to return – Jacob  [=’all to-be-saved souls’] – to him  [=IEUE] ,  +
and (that) – Ishral  [=’Originals’] – sháll be gathered – to him / ,
and=then I shall be honoured – in the eyes of – IEUE / and my deity – (will) be – my strength / ;
and=for he  [=IEUE] says (to me) / :
it (is) – [+nót] – lightly esteemed / from=that you became (to be)   +
a servant – to me – to=for to raise up – the tribes of – Jacob ,   +
and to=for to cause to return – the formed ones  – (who are) Ishral  [=‘Originals’] / :
and=so I make you  [=’Isiaiah now representing the 144,000’]  +
for=as a light to [=in] – the nations                     [=’souls scattered in this world’]   +
(in order) to=for to become – my salvation – unto – the ends of – the land   [=’this world’] / ;  +
En nu zegt de Heer , die zich Mij vanaf de moederschoot tot Knecht heeft geformeerd
om Jakob tot hem terug te brengen – maar Israël zal zich niet laten verzamelen
[sic ! , hR]
Niettemin  
[sic ! , hR] zal Ik verheerlijkt worden in de ogen van de Heer ,
en Mijn God zal Mijn kracht zijn.
Hij zei : het is te gering dat U voor Mij een Knecht zou zijn om op te richten
de stammen van Jakob en om hen die van Israël gespaard werden, terug te brengen .
Ik heb U ook gegeven tot een Licht voor de heidenvolken ,
om Mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde .

“maar nu zegt IEUE (tegen mij) ,
als degene die mij  [‘als ziel’] vanaf de moederschoot tot knecht heeft geformeerd ,
om te veroorzaken dat Jakob  [=’alle zielen die gered worden’] terugkeert naar hem [=IEUE] ,
en dat Ishral  [=’Originelen’] tot hem verzameld zál worden ,
dan zal ik geëerd zijn in de ogen van IEUE , en mij godheid zal mijn kracht zijn ;
want hij  [=IEUE] zegt (tegen mij) :
het wordt niét licht gewaardeerd dat u een knecht bent geworden voor mij  +
om de stammen van Jakob  [=’alle zielen die gered worden’] op te richten ,
en om Ishral  [=’Originelen’] als hen die geformeerd zijn , terug te laten keren :
die van Israël gespaard werden, terug te brengen .
dus maak ik u  [=’Jesaja , nu de 144,000 vertegenwoordigend’]  +
tot een licht voor (=in) de volken                  [=’zielen verstrooid in deze wereld’] ,
opdat mijn redding werkelijkheid wordt tot aan de einden van het land   [=’deze wereld’] ;  +
 

 
7-8
.. de door de geesten verachte adam-zielen worden prinsen :
thus he-says ieue one-redeeming-of ishral holy-one-of·him to·to-despise-of soul
to·one-being-abhorred-of nation to·servant-of ones-ruling kings they-shall-see
and·they-rise chiefs and·they-shall-worship on-account-of ieue who being-faithful
holy-one-of ishral and·he-is-choosing·you thus he-says ieue in·season-of acceptance
I-answer·you and·in·day-of salvation I-help·you and·I-shall-preserve·you and·I-shall-give·you
for·covenant-of people to·to-set-up-of land desolate to·to-allot-of allotments ones-being-desolate
Thus saith the LORD, the Redeemer of Israel, [and] his Holy One, to him whom man despiseth,
to him whom the nation abhorreth, to a servant of rulers, Kings shall see and arise,
princes also shall worship, because of the LORD that is faithful, [and] the Holy One of Israel,
and he shall choose thee. Thus saith the LORD, In an acceptable time have I heard thee,
and in a day of salvation have I helped thee: and I will preserve thee, and give thee for a covenant
of the people, to establish the earth, to cause to inherit the desolate heritages ;

 • ‘acceptable time’ , H7522 ratson ‘goodwill, favour, acceptance, will’ ;
  Is. 61 “to proclaim the acceptable year of IEUE”, which is “that day” ;
 • context : the (by them spirits despised) adam-souls become princes :
  this time also KJV suggests (!) that “the despised soul” is Christ –
  but apart from the fact that this is totally IMPOSSIBLE , the other line where this
  suggestion is based on , writes “he was [physically] despised” – because of this body ;
  that day : as “the start of Revelation” , per Is. 61 ;
  placing the entire context of this section in THESE DAYS ;
  covenant : we had a chapter with the same theme ;
  (you) rise up the eden-land : see next sections ,

line ,
“thus / (he,) IEUE – says / ,  +
(as) the one redeeming – Ishral  [=’souls in Originals’] – (being) his sacred one / :
the despised – adamite-souls – to=as the ones being abhorred – (by) the nations [‘of spirits’]  +
(will be) the ruling – servants / ;
[matrix-] kings – shall see / and=when – the princes  [=’144,000’] – shall arise / ,
and they [=’144,000’] shall worship [IEUE] / , on account of – IEUE – who – (has been) faithful / ,
and=for – the holy one of – Ishral – (has) chosen you   [sic !] / ;
thus / (he,) IEUE – says / :
in – the favoured – season  [=’that day’ = any day now’] / I answer you  [=’as 144,000’] / ,
and=as in the day of – salvation – (when) I aid you / ;
and I place you – for=as a covenant of – the people                    [=’all to-be saved souls’] / ,
to=for – to cause – the desolate – [eden-] land – to rise up  [‘on high’] / ,
(in order) to=for  – the desolate – posessions – (to be) inherited   [=’by all saved souls’] / ;  +
Zo zegt de Heer, de Verlosser van Israël , zijn Heilige ,
tegen de verachte Ziel , tegen Hem van Wie het volk een afschuw heeft ,
tegen de Knecht van heersers : koningen zullen het zien en opstaan ,
vorsten – zij zullen zich voor U neerbuigen , omwille van de Heer, die getrouw is ,
de Heilige van Israël, Die U verkozen heeft .
Zo zegt de Heer : in de tijd van welbehagen heb ik U verhoord ,
en op de dag van het heil heb ik U geholpen .
Ik zal U beschermen en U geven tot een Verbond voor het volk ,
om de aarde weer op te richten, om de verwoeste erfelijke bezittingen te ontvangen ,  +

“zo zegt IEUE , degene die zijn heilige , Ishral  [‘zielen in Originelen’] , verlost :
de verachte adam-zielen , als degenen die verafschuwd worden door de volken [‘van geesten’] +
zullen de heersende dienaren zijn ;
[matrix-] koningen zullen zien wanneer de prinsen  [=’144,000’] opstaan ,
en zij  [=’144,000’] zullen [IEUE] aanbidden , omdat IEUE getrouw is gebleven ,
want de heilige van Ishral heeft u verkozen  [sic !] ;
zo zegt IEUE :
in de begunstigde tijd  [=’die dag’, begin Openbaring’] andwoord ik u  [=’de 144,000’] ,
als de dag van redding wanneer ik u zal bijstaan ;
en ik geef u tot een verbond voor de mensen     [=’alle zielen die gered worden’] ,
door te veroorzaken dat het [eden-] land oprijst  [‘naar de hoogte’] ,
opdat de desolate bezittingen (weer) bezit worden    [=’van alle geredde zielen’] ;   +

 
9-10
to·to-say-of to·ones-being-bound go-forth-you ! to·whom in·the·darkness
be-revealed-you ! on ways they-shall-graze and·in·all-of ridges pasture-of·them not
they-shall-hunger and·not they-shall-thirst and·not he-shall-smite·them searing-wind
and·sun that one-showing-compassion-of·them he-shall-lead·them and·on
founts-of waters he-shall-conduct·them
That thou mayest say to the prisoners, Go forth; to them that [are] in darkness,
Shew yourselves. They shall feed in the ways, and their pastures [shall be] in all high places.
They shall not hunger nor thirst; neither shall the heat nor sun smite them: for he that hath
mercy on them shall lead them, even by the springs of water shall he guide them

 • context : ridge and sun : we understood so far that ridge is singular ;
  where the ridge must be the border beneath the wilderness (see diagram) ;
  we’re not sure whether the heat is related tó the sun –
  apparently this sun (RÃ) has not yet been turned into the eden-sun (see index) ;

line ,
“[+and] to=for to say – to the prisoners  [=’souls on this earth’] / : go out you ! / ,
to who – (are) in the [dimensional-] darkness / : show yourselves ! [s-w] / ,
they shall graze – on – the way [‘to eden’] / and – their pasture – (will be) on the whole – ridge / ;
they shall – not – hunger / and – not – thirst / ,
and – the scorching heat – and (=from?) the sun – shall – not – strike them / ,
that=because / the one showing compassion on them / shall lead them / ,
and – he shall guide them – on=unto – springs of – [eden-] waters / ;
om te zeggen tegen de gevangenen : ga uit ! ,
tegen hen die in duisternis verkeren : kom tevoorschijn !
Op de wegen zullen zij weiden, op alle kale hoogten zullen hun weidegronden zijn .
Zij zullen geen honger hebben of dorst lijden , hitte en zon zullen hen niet steken ,
want hun Ontfermer zal hen leiden, hij zal hen zachtjes leiden naar waterbronnen .

“en om tegen de gevangenen  [=’zielen op deze aarde’] : ga uit ! ,
tegen hen die in [dimensionele-] duisternis verkeren : kom tevoorschijn ! [’s-w’] ;
op de weg [‘naar eden’] zullen zij grazen , en op de hele kale hoogte zal hun weidegronde zijn ;
zij zullen geen honger hebben of dorst lijden , en de hitte en (van de?) zon zullen hen niet steken ,
want degene die ontferming over hen heeft zal hen leiden ,
en hij zal hen leiden naar bronnen van [eden-] wateren ;

 
11-12-13
and·I-place all-of mountains-of·me to·the·way and·highways-of·me
they-shall-be-raised-up behold ! these from·afar they-shall-come and·behold ! these
from·north and·from·sea and·these from·land-of Sinim jubilate-you ! heavens
and·exult-you ! earth they-shall-burst-forth mountains jubilation that he-mcomforts
ieue people-of·him and·humbled-ones-of·him he-is-having-compassion
And I will make all my mountains a way, and my highways shall be exalted.
Behold, these shall come from far: and, lo, these from the north and from the west;
and these from the land of Sinim. Sing, O heavens; and be joyful, O earth;
and break forth into singing, O mountains:
for the LORD hath comforted his people, and will have mercy upon his afflicted.

 • ‘sinim’ , H5515 sinim 1x ; -im double or multiple ; only root as -sin ,
  desert in pelusium (glyph SENAU) region ,
  ‘sin will writhe , as the stronghold of egypt’ Ez. ,
  ‘to writhe’ is always ‘birth related’ ;
  2) glyph SEN ‘brother , to double’, literally     
  “to make existence (through adamite-soul)” ;    
  into SEN-B walled fortress keeping originals ;
 • context : “the place surrounded by an earthen wall”
  as ‘fortress’ SENEB , to right ,
  the place where our Originals are kept ,
  one position shows the walk+fish ,
  as “the fish-soul to come to the fortress
  of the solarplane. for to make existence” ,
  hence SNB as “health” – for them spirits ;
  said here as “in the north” which is “the sea” ;
 
 
 
 

rpt

line , 
“and I place – my – whole – mountain  [‘tsiun’] – to the way / ,
and my highway – shall be raised up            [=’as the new-lampstand Zerubbabel’] / ;
behold ! / they / shall arrive – from afar      [=’souls from earth’] / ,
and behold ! / ,  +
they [=’Originals’] / (arrive) from the north / and=as from the sea [matrix-dimension] ,  +
and=as they – (out) from the land of – Sinim                      [=’earthenwall fortress SNB’] / ;
jubilate you ! / (you) heavens / and rejoice you ! / (you) [eden-] land / ,
and – the mountains – shall burst forth – in jubilation ,   +
that=because / IEUE / comforts – his people     [=’souls’] / ,  +
and – has compassion – (on) his humble ones   [=’Originals’] / ;
Ik zal al mijn bergen tot een weg maken, mijn gebaande wegen zullen verhoogd worden.
Zie, sommigen zullen van ver komen : zie, anderen uit het noorden en westen,
en weer anderen uit het land Sinim .
Juich, hemel, en verheug u, aarde , bergen, breek uit in gejuich ,
want de Heer heeft zijn volk getroost, hij zal zich over zijn ellendigen ontfermen .

“en ik plaats mijn berg  [‘tiun’] tot de weg ,
en mijn hoofdweg zal opgericht worden     [=’als de nieuw-kandelaar Zerubbabel’] ;
zie , zij komen van verre                                  [=’zielen van deze aarde’] ,
en zie ,  zij (komen) uit het noorden als van de zee  [=’matrix-dimensie’] ,  +
als zij uit het land Sinim       [=’aarden-wal vesting als gevangenis voor Originelen’] ;
juicht u ! , hemel , en verheugt u ! , [eden-] land ,
en de bergen zullen in juichen uitbreken ,
want IEUE troost zijn mensen                     [=’zielen’] ,
en heeft medelijden met zijn nederigen  [=’Originelen’] ;

 
part II   —   deel II

 
14-15-16-17
het vernielde eden-land tsiun , nu nog benéden de wildernis:
and·she-is-saying tziun he-forsook·me ieue and·my-Lord he-forgot·me
?·she-shall-forget woman unweaned-of·her from·to-have-compassion-of son-of belly-of·her
even these they-are-forgetting and·I not I-shall-forget·you behold ! on palms I-delineated·you
walls-of·you in-front-of·me continually they-hasten sons-of·you ones-demolishing-of·you
and·ones-cmaking-a-desert-of·you from·you they-shall-go-forth
But Zion said, The LORD hath forsaken me, and my Lord hath forgotten me. Can a woman
forget her sucking child, that she should not have compassion on the son of her womb?
yea, they may forget, yet will I not forget thee. Behold, I have graven thee upon the palms
of [my] hands; thy walls [are] continually before me. Thy children shall make haste;
thy destroyers and they that made thee waste shall go forth of thee.
‘graven’ , H2710 chaqaq ‘lawgiver [sceptre], to inscribe, to portray, to decree’ ,
‘waste’ , H2717 charab ‘to dry up [of water] ,

 • context : theme : the eden-land as tsiun , now still belów the wilderness :
  location , now : carrying the red cube (as Moab) in diagram ,
  but also Damascus is part of her – so we need adapt the diagram a bit ;
  she is in the opposite Vector as Chaldea (glyph GEB) being founded upon her;
 • handpalm = border = wall :
  the “lawgiver” (‘to portray’) is a clue,
  because that is an eden-concept
  (now of Moab still, unposted Jer. 38) ,
  TCHERÁ : where root TCHER is “border”,
  as the northern outer-court wall ,
  hence the addition ‘wall’ (negative root) ;
  inscribe abóve the wall : at the wilderness ,
  to carry the restored ‘father house’ (diagram) ;

rpt
 • sons hurrying : in another chapter we had “the sons taking her hand” ,
  line 7-8 was about “the eden land to rise up (to high place” and see next verses ;

line ,      
“and=but (she,) – tsiun  [=’land as eden-residence’] – says / :
IEUE – (has) forsaken me / , and=as myLord – (who has) forgotten me / ;
[+but] shall – a woman – forget – her sucking child / ,
[+or] (forget) from=for to have compassion – (for) the son of – her womb ? / ,
even (if) – these – (would) forget / , and=yet I – (have) not – forgotten you / ;
behold ! / , I portray you – on=abóve – the palm    [=’border below the wilderness’] / ,
(as) the [matrix-] wall for you – (being) continually – opposite in front of me / :
your sons [=’144k’] – are hurrying – [+to] the ones (who) tore you down  [=’spirits’] / ,
and=for the ones (who) made you to a dried-out place / shall go out – from you / ;
(Klacht en vertroosting van Sion)
Sion zegt echter : de Heer heeft mij verlaten, de Heer heeft mij vergeten .
Kan een vrouw haar zuigeling vergeten, zich niet ontfermen over het kind van haar schoot?
Zelfs al zouden die het vergeten , ík zal u niet vergeten .
Zie, ik heb u in beide handpalmen gegrift, uw muren zijn steeds vóor mij .
Uw kinderen zullen zich haasten, maar uw vernielers en verwoesters zullen van u weggaan.

“(zij,) tsiun  [=’het land als eden-residentie’]  zegt echter :
IEUE heeft mij verlaten , als de Heer die mij vergeten heeft ;
maar zal een vrouw haar zuigeling vergeten ,
of (vergeten om) zich te ontfermen over de zoon van haar schoot ? ,
zelfs al zouden dezen het vergeten – ik heb u niet vergeten ;
zie , ik heb u portretteer u bóven de (hand-) palm     [=’de grens beneden de wildernis’] ,
als de [matrix-] muur die zich constant tegenover mij bevindt :
uw zonen [=’144’]  haasten zich naar uw vernielers  [=’geesten’] ,
want degenen die u tot een uitgedroogde plaats maakten , zullen van u weggaan ;

 
18-19
het eden land binnen het cherub-wiel , nu in ‘de nauwe plaats’ :
lift-up-you ! round-about eyes-of·you and·see-you ! all-of·them they-are-convened
they-come to·you life I averment-of ieue that all-of·them as·the·ornament
you-shall-put-on and·you-shall-tie-on·them as·the·bride that deserted-places-of·you
and·being-desolated-places-of·you and·land-of demolitions-of·you that now
you-shall-be-constricted from·one-dwelling and·they-are-far ones-swallowing-up-of·you
Lift up thine eyes round about, and behold: all these gather themselves together,
[and] come to thee. [As] I live, saith the LORD, thou shalt surely clothe thee with them all,
as with an ornament, and bind them [on thee], as a bride [doeth]. For thy waste
and thy desolate places, and the land of thy destruction, shall even now be too narrow
by reason of the inhabitants, and they that swallowed thee up shall be far away.

 • context : round-about-eyes : same expression [and theme]  in Is. 60  (index) ;
  compare how Ezekiel onnects the cherub-wheel to ‘land’ ; glyph SEP ;
  narrow place : below Tyre , see diagram ; ‘narrow’ in same cluster as ‘tyre’
  and “outer court” (compare the palm and wall theme in previous lines) ;
  wormhole : as gate between the eden-dimension and theirs ;
  pictured here is how the land is now still “stuck in that throat”

line ,     
“lift up you ! / your – round about – eyes         [=’eden-land (within) the cherub wheel’] / ,
and see you ! / (how) all of them  – (are to be) gathered / , arriving – to you / ;
I (am) – [eden-] life / , (is) the declaration of – IEUE / ,
that=because – all of them  [=’people’] – (will be) as=like the ornament – you shall put on / ,
and – as=like a bride – you shall tie up yourself with them / ;
that=because / your dried-out regions – as your places which are desolated [‘no-name’] / ,  +
(being) and=as – your – destructed – land / ,
that=indeed / now / you (are) – from=as the habitat – (in) the narrow region / ,
and=for – the one(s) swallowing you up – far away          [=’wormhole, dimensional throat’] / ;
Sla uw ogen op , kijk om u heen en zie : zij allen verzamelen zich, komen naar u toe .
Zo waar ik leef, spreekt de Heer, voorzeker, u zult zich met hen allen
als met een sieraad tooien , u zult ze ombinden zoals een bruid doet .
Want uw puinhopen , uw woestenijen en uw vernielde land –
voorzeker, nu zult u te nauw zijn vanwege zoveel inwoners ,
wie u verslonden , zullen ver van u zijn .

“sla de u omringende ogen op         [=’eden-land (binnen) het cherub-wiel’] ,
en zie hoe zij allen verzameld worden , en arriveren bij u ;
ik ben eden-leven , is de verklaring van IEUE ,
want zij allen [‘mensen’] zullen als het sieraad zijn dat u zult dragen ,
en als een bruid zult u zich tooien met hen ;
want uw uitgedroogde regio’s als de desolate [‘geen-naam’]  plaatsen ,  +
als uw vernielde land ,
inderdaad bent u nu als de woonplaats in de nauwe regio   [=’wormgat’ onder Tyrus’] ,
voor degene(n) die u opslokken , ver weg                [=‘wormgat als dimensionele keel’] ;

 
20-21
further they-shall-say in·ears-of·you sons-of bereavements-of·you he-is-constricted
for·me the·placeri come-close-you ! to·me and·I-shall-dwell and·you-say in·heart-of·you
who ? he-generated to·me these and·I bereaved and·stark one-being-deported
and·one-being-taken-away and·these who ? he-brought-up behold ! I I-remained
to·alone-of·me these whereat ? they
The children which thou shalt have, after thou hast lost the other, shall say again
in thine ears, The place [is] too strait for me: give place to me that I may dwell.
Then shalt thou say in thine heart, Who hath begotten me these, seeing I have lost
my children, and am desolate, a captive, and removing to and fro?
and who hath brought up these? Behold, I was left alone; these, where [had] they [been]?

 • ‘desolate’, H1565 galmud ‘lonely, barren, solitary’ ;
  1563 galam 1x ; golem ‘unformed substance’ 1x ; unclear root ;

line ,
“yet – the sons [=’144,000’] – (who were) bereaved from you  +
shall say – in=into your ears / :
the place  – (is) the narrow place  [=’below Tyre’] – for=to me=us / ,
come you near [’s-w’] ! – to me=us – so I=we shall dwell / ;
and you (will) say – in your heart / :   +
who – begotten – them – to=for me ? / ,
and=for I – (was) bereaved – and (solitary) / , an exile / and=as being turned aside / ,
and=so – who – (are) they – (who) brought me up  [‘from previous place’] ? / ,
behold ! / , I – (was) left behind – to=as (being) alone / ,
these / , (from) where – (are) they ? / ;
Ook zullen de kinderen, van wie u beroofd was, in uw oren zeggen :
deze plaats is te nauw voor mij . Maak plaats voor mij, laat mij hier wonen !
En u zult zeggen in uw hart : wie heeft deze kinderen voor mij grootgebracht ,
aangezien ik van kinderen beroofd en eenzaam was , verbannen en verdreven ?
Deze kinderen – wie heeft ze grootgebracht ?

“maar de zonen  [=’144,000’] van wie u beroofd waren , zullen in uw oren zeggen :
deze plaats is de nauwe regio  [=’beneden Tyrus’]  voor ons ,
kom dichtbij ons  [’s-M’] zodat wij kunnen wonen ;
en u zult zeggen in uw hart : wie heeft deze zonen voor mij gegenereerd ? ,
want ik was van kinderen beroofd en eenzaam , verbannen en weggedraaid ,
dus wie zijn dezen die mij opgebracht hebben  [=’van de vorige plaats’] ? ,
dezen , vanwaar zijn zij ? ;

 
22-23
thus he-says my-Lord ieue behold ! I-shall-lift-up to nations hand-of·me and·to
peoples I-shall-raise-high banner-of·me and·they-bring sons-of·you in·bosom-pouch
and·daughters-of·you on shoulder they-shall-be-carried and·they-become kings
foster-fathers-of·you and·chiefesses-of·them ones-being-wetnurses-of·you aphim nostrils
earth they-shall-bow-down to·you and·soil-of feet-of·you they-shall-lick-up and·you-know
that I ieue who not they-shall-be-ashamed ones-being-expectant-of·me
Thus saith the Lord GOD, Behold, I will lift up mine hand to the Gentiles, and set up my
standard to the people: and they shall bring thy sons in [their] arms, and thy daughters
shall be carried upon [their] shoulders. And kings shall be thy nursing fathers,
and their queens thy nursing mothers: they shall bow down to thee with [their] face
toward the earth, and lick up the dust of thy feet; and thou shalt know that I [am] the LORD:
for they shall not be ashamed that wait for me.

 • context : unclear section : it can be a case of “just not seeing (the intention)”,
  but that the other bloodline brings your sons and daughters seems unrealistic ;
  2) also the “fostering” and “nursing” is strange –
  3) the “other bloodline” is (-lamim) in line 1 , here as (-omim) , a corruption ,

line ,      
“thus / (he,) myLord – IEUE – says / :
behold ! / , I shall lift up – my hand [‘construct’] – on=óver – the nations     [‘of spirits’] / ,
and – I shall raise up  – my [eden-] standard – to=over – ‘the other bloodline’ / ,
and they= bring / your sons / in=at their chest /
and your daughters – shall be carried – on – the shoulder / ;
and – (their) [matrix-?] kings –  (who) were – stable by you? / ,
and their queens / your nurses =nurses by you ?/ ,                    [unclear section]
[nostrils / faces] – the land – shall bow down – to you / ,

and – they shall lick up – the dust of – your feet / ;
and you (will) know – that – I (am) – IEUE / :
the ones – who – wait for me – shall – not – be put to shame / ;
Zo zegt de Heere HEERE : zie, ik zal mijn hand opheffen naar de heidenvolken ,
naar de volken zal ik mijn banier omhoogsteken . Dan zullen zij uw zonen brengen
in de armen, en uw dochters zullen gedragen worden op de schouder .
En koningen zullen uw verzorgers zijn en hun vorstinnen uw voedsters .
Zij zullen zich voor u neerbuigen met het gezicht ter aarde en zij zullen
het stof van uw voeten likken . U zult weten dat ik de Heer ben :
zij zullen niet beschaamd worden die op mij wachten .

“zo zegt de IEUE de Heer :
zie , ik zal mijn hand [=’construct’] opheffen óver de volken [=’van geesten’] ,
en ik zal mijn [eden-] standaard oprichten over de andere-bloedlijn ,
en zij brengen uw zonen tegen hun borst ,
en uw dochters zullen gedragen worden op de schouder ;
en (hun) [matrix-?] koningen die stevig stonden vanwege u ,
hun vorstinnen die voedsters waren vanwege u ,
[nostrils / aangezicht] – het land – zullen neerbuigen – naar u ,     [onduidelijke sectie]
en zij zullen het stof van uw voeten likken ;
en zult weten dat ik IEUE ben :
degenen die op mij wachten zullen niet beschaamd worden ;

 
24-25
?·he-shall-be-taken-away from·masterful-man booty and·or captive-of righteous-one
he-shall-be-given-escape that thus he-says ieue even captive-of masterful-man
he-shall-be-taken-away and·booty-of terrifying-man he-shall-be-given-escape
and·with contender-of·you I I-shall-contend and sons-of·you I I-shall-save
Shall the prey be taken from the mighty, or the lawful captive delivered?
But thus saith the LORD, Even the captives of the mighty shall be taken away,
and the prey of the terrible shall be delivered:
for I will contend with him that contendeth with thee, and I will save thy children.

 • context : why 144,000 ? ; because the sons : will take her by the hand”
  (see previously in this chapter and in index) ,
  where in néxt line Jacob is addressed ; so we added (first) for context ;
  [+not] prey + prisoners : we’re not sure why ‘the prey’ is first
  coupled with ‘masterful-men’ then with ‘terrible ones’ ;
  we added [+not] because a rhetorical question seems out of place ;

line ,         
“shall – [+not] – the prey  [=’souls on earth’] – be seized – from the masterful-men / ,
and / the captive – righteous ones  [=’Originals’] – be given to escape ? / ;
that=because / thus / (he,) IEUE – says / :
indeed – the captives of – the masterful-men – shall be snatched away / ,
and the prey of – the terrible ones – shall be given to escape / ,
and=for – I shall contend – with – (who) contends with you  [=’with the eden land’] / ,
and – I shall (first) save – your sons    [=’144,000’] / ;
Zou een machtig man zijn buit ontnomen kunnen worden ,
of de gevangenen van een rechtvaardige kunnen ontkomen ? Maar zo zegt de Heer :
ja, de gevangenen van een machtig man zullen hem ontnomen worden ,
en de buit van een geweldpleger zal ontkomen . Wie u ter verantwoording roepen ,
zal ík ter verantwoording roepen , uw kinderen zal ík verlossen .

“zal de prooi  [=‘zielen op aarde’] niet ontnomen worden van de meesterlijke-mannen ,
en het de gevangen rechtvaardigen  [=’Originelen’] gegeven worden om te ontkomen ? ;
want zo zegt IEUE :
voorwaar , de gevangenen van de meesterlijke-mannen zullen weggenomen worden ,
en het zal de prooi van de verschrikkelijken gegeven worden om te ontkomen ,
want ik zal twisten met degene die met ú twist  [=’met het eden land’] ,
en ik zal (eerst) uw zonen  [=’144,000’]  verlossen ;

 
26
and·I-cfeed ones-tyrannizing-of·you ath flesh-of·them and·as·juice blood-of·them
they-shall-be-drunk and·they-know all-of flesh that I ieue one-csaving-of·you
and·one-redeeming-of·you sturdy-one-of Jacob
And I will feed them that oppress thee with their own flesh; and they shall be drunken
with their own blood, as with sweet wine: and all flesh shall know
that I the LORD [am] thy Saviour and thy Redeemer, the mighty One of Jacob.
line ,
“and I feed – the ones tyrannizing you – (ath=with) – their (own) flesh / ,
and – they shall be drunk – as=from – their (own) blood – (being) (the juice?) / ;
and – all – flesh – (will) know – that – I – IEUE   +
(am) the one saving you  [=’the eden land’] – and redeeming you / ,
(as) the sturdy one of – Jacob                  [=’all to-be saved souls in this world’] / .
Ik zal hen die u onderdrukken , hun eigen vlees te eten geven ,
en van hun eigen bloed zullen zij dronken worden als van jonge wijn .
En alle vlees zal gewaarworden dat ik, de Heer, uw heiland ben , uw verlosser ,
de machtige van Jakob .

“en ik zal hen die u onderdrukken hun eigen vlees te eten geven ,
en van hun eigen bloed zullen zij dronken worden als van (jonge wijn?) ;
en alle vlees zal weten dat ik , IEUE ,
degene ben die u  [=’het eden land’] redt en u verlost ,
als de machtige van Jacob    [=’alle zielen op aarde die gered worden’] .

 


 
15.08.19   —   submitted   —   first version   —   hetreport