Jes. 5: de boom des levens (5)
(de kolom van vuur)
als het hoofdattribuut
voor beide huizen
(cruciaal hoofdstuk)
(eindtijd – goed leesbaar)
[2020]

 

  chapter context :
new 2020 series ,
better readable English sections now ,
as brown coloured in bold / non-bold ;
theme :
crucial chapter as ‘the tree of life’ ;
it appears that it is the last attribute to find
because he is direct related to both houses
in relation to the sons becoming the 144,000 ;

note : much in diagrams appears correct
but still are attempts to a workable concept ;
submitted as 1st yet definite version of chapter ,
the important theme showing properly ;

 
Hoofdstuk context :
…. onderwerp : “de boom des levens” (als ‘kolom van vuur’ in vorig hoofdstuk 4) ;
het ziet er naar uit dat dit het laatste attribuut is dat “gevonden moest worden”,
omdat het direct gelinkt wordt aan beide huizen , en de zonen die de 144,000 worden ;

 
opmerking :
veel in de diagrammen lijkt correct te zijn ,
maar zijn nog steeds pogingen om een werkbaar concept te krijgen ;
gepost als eerste maar definitieve versie van dit hoofdstuk ,
want het belangrijke thema is herkenbaar ;

 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

Jesaja 5

1-2
… inleiding : de (vorige) paradijs-tuin van Eden wordt gemaakt :
I-shall-sing please ! for·friend-of·me song-of friend-of·me for·vineyard-of·him
vineyard he-wasbc to·friend-of·me in·horn-of son-of oil and·he-is-cultivating·him
and·he-is-throwing-out-stones·him and·he-is-planting·him yellow-muscat and·he-is-building
tower in·midst-of·him and·moreover winevat he-hewed in·him and·he-is-expecting
to·to-yielddo-of grapes and·he-is-yieldingdo stinking-fruits
Now will I sing to my wellbeloved a song of my beloved touching his vineyard. My wellbeloved hath
a vineyard in a very fruitful hill: And he fenced it, and gathered out the stones thereof, and planted
it with the choicest vine, and built a tower in the midst of it, and also made a winepress therein:
and he looked that it should bring forth grapes, and it brought forth wild grapes.

 • context : .. the (previous) paradise-garden of Eden is made :
  … previous chapter 4 ended with “the pillar of fire (as the tree of life) in new eden” ,
  this chapter starts how the PREVIOUS eden-garden was made , per context of lines 1-2 ;
 • the corrupted first line :
  … first of all , Esau corrupted the line to hide “the tree of life theme” ,
  and replaced it by terms as ‘vineyard’ and ‘yellow-muscus’  etcetera ,
  therefore we keep on filling in ‘tree’ and ‘garden’ where appropriate ;
  there is virtually no connection to previous chapter so any restoration is guesswork –
  we could imagine a line as “I will let you know what was the situation of eden”
  since the “I will make you know” is a most unusual start in prophets (denoting the past ?) ;
  it’s possible since only in next line 2 starts the work — but there is too little to go by ;
 • the ‘horn and oil’ in first line :
  … the ‘horn’ can be an original term : imagined as “the eden-tree upon the construct”,
  and compare how “the Ishral-virgin (as the birth-construct itself) will have an iron horn” ;
  also Rg-veda addresses this ‘painful metal horn of the rakSa’ (evil eden-construct) ;
  the oil : likely related to “eden-dew” which the tree emits , see the Rg-veda soma-chapters ;
 • linking to :
  … we’ll need to review what is with the Ezekiel chapter about “the roots of the vine inwards”
  because that could be ‘the tree’ ; the tree is also “the birthsceptre at Adam’s habitat” , Is.10 ,
  and compare how Adam shows in this chapter ; in other chapters the tree is “My sword” ;
 • in Rg-Veda :
  all the chapters about ‘Indra and the thunderbolt’ and chapters about ‘the tree and soma’ ,
  where the dew of the eden-tree (as -iSa) causes ‘the eden-dawn , as dimension’
  (this dew is stolen and “purified” to cause théir ‘dawn’ – as uSas , note the changed root) ;
  Maruts : in one chapter “the maruts help Indra to obtain the tree”,
  where the maruts are the bronze soldiers (as the Medes in prophets) ;
  they possess a type golden-garment as a protective body , as an aspect which was still
  made by eden (“the sour fruits”..?) before the tree was removed , so they are linked to him ;
  and compare at the end of this chapter the (likely) “surrounding fire” theme ;

line ,
[=’the ‘to sing’ and ‘brother’ are nonsense ;
it is simply impossible to can restore anything of the first corrupted line
because there are no holdingpoints for any sensible context :]
“I (will) let [=you] to know , please ! ,                                      [=’same start as in line 5 below’]
[…………..] – […………..] – [………….] – […………]
[horn? (=ishral-virgin related?)] – […………..] – [oil? (=eden-dew?)] ;
———————                                                                              [above : irretrievable corrupted]
he [=IEUE] cultivated it [‘the yard’] – and removed the stones ,
and he planted – [=the tree (eden-tree of life) (‘choicest vine’)]  [+in it] ,
and he built – [a supporting tower-construct? (=eden-hill?)] – in his midst ,    
and also – made [=’likely not “hew”=negative] – a winepress (or : winevat) – in=for him ;
and he [=IEUE] was expecting – it [=’the tree’] would yield – grapes ,
and=but – it yielded – sour grapes ;                   [=’after paradise fell’]

(Het lied van de wijngaard)
Ik wil graag voor mijn Beminde zingen , een lied van mijn Geliefde over zijn wijngaard .
Mijn Beminde had een wijngaard op een vruchtbare heuvel .
Hij spitte hem om en zuiverde hem van stenen, hij beplantte hem met edele wijnstokken.
In het midden ervan bouwde Hij een toren, en hakte ook de perskuip daarin uit .
Hij verwachtte dat het goed druiven zou voortbrengen,
maar hij bracht slechts stinkende druiven voort.

 • [=’vorig hoofdstuk eindigde met “de pilaar van vuur” (als de boom des levens)
  in nieuw eden : dit hoofdstuk begint met hoe de VORIGE paradijs-tuin werd gemaakt ;
  voor de onherstelbaar gecorrumpeerde eerste zin , zie Engels :]

“ik wil [=u] laten weten , alstublieft ! ,                           [=’zelfde begin als in zin 5’]
[……………] – […………..] – […………..] – [………….]
[horn? (=maagd-Ishral gerelateerd?)] – […………..] – [olie? (=als eden-dauw?)] ;
———————-                                                                   [boven : onherstelbaar gecorrumpeerd]
hij [=IEUE] cultiveerde het [‘de tuin’] en zuiverde het van stenen ,
en hij plantte [=de boom (=eden-boom van leven) (‘wijnstok’)] [+erin] ,
en in het midden ervan bouwde hij een toren [=’eden-heuvel?’] ,
en maakte [=’waarschijnlijk niet het negatieve ‘hakken’] ook de perskuip voor hem ;
en hij [=IEUE] verwachtte dat het [=’de eden-boom’] goede vruchten zou voortbrengen ,
maar hij bracht slechts zure vruchten voort ;                             [=’nadat het paradijs viel’]

 
3-4
… een volgende aanwijzing dat het geen ‘aards’ thema betreft :
and·now one-dwelling-of Jerusalem and·man-of Judah judge-you ! please !
between·me and·between vineyard-of·me what ? to·to-do-of further to·vineyard-of·me
and·not I-did in·him for-what-reason I-expected to·to-yielddo-of grapes and·he-is-yieldingdo
stinking-fruits
And now, O inhabitants of Jerusalem, and men of Judah, judge, I pray you, betwixt me
and my vineyard. What could have been done more to my vineyard, that I have not done in it?
wherefore, when I looked that it should bring forth grapes, brought it forth wild grapes?

 • context : .. a next clue that this is nota bout some ‘earthly’ theme :
  … also shown in “Juda hand Jerusalem” , so it is a dimensional theme here ;
  and repeated in the last line , which can only be about ‘paradise’ ;

line ,
“now , (you) inhabitants of – Jerusalem [=’this earth’] – and ones of – Judah [=’this world’] ,
‘make you the right judgment’ – please ! – [=concerning] me – and my vineyard (or : garden) :
what – (could have been) done – more – to my vineyard (or : garden) ,    +
and=as – I (have) – done – to it ? ;
how come that – I expected – (it) to yield – grapes ,    +
and=yet it (only) yielded – sour grapes ? ;        

 • [=’answer : the fall of paradise’ = textual hint to the other reality’]

Nu dan , inwoners van Jeruzalem en mannen van Juda ,
oordeel toch tussen Mij en mijn wijngaard .
Wat is er nog meer te doen aan mijn wijngaard , dan wat ik eraan gedaan heb ?
Waarom heb ik verwacht dat hij goede druiven zou voortbrengen ,
terwijl hij slechts stinkende druiven voortbracht ?

“nu dan , (u) inwoners van Jeruzalem [=’deze aarde’] en ieder van Juda [=’deze wereld’] ,
‘maak een juist oordeel’ [=wat betreft] mij en mijn wijngaard (of : tuin) :
wat zou er nog meer aan mijn wijngaard (of : tuin) hebben moeten gebeuren ,   +
dan wat ik eraan gedaan heb ? ;
waarom heb ik verwacht dat hij vruchten voort zou brengen ,   +
terwijl hij slechts zure druiven voortbracht ? ;      

 • [=’antwoord : het paradijs viel’ = textuele hint naar andere werkelijkheid’]

 
5-6
… de eden-boom gescheiden van de tuin :                                   (zie Rg-Veda en hieroglyphen)
and·now I-shall-make-known please ! you which I doing to·vineyard-of·me
to-take-away hedge-of·him and·he-becomes to·to-consume-of to-breach stone-dike-of·him
and·he-becomes for·tramping-down and·I-shall-set·him waste not he-shall-be-pruned and·not
he-shall-be-hoed and·he-comes-up buckthorn and·spine and·on the·thick-clouds I-shall-instruct
from·to-rain-of on·him rain
And now go to; I will tell you what I will do to my vineyard: I will take away the hedge thereof,
and it shall be eaten up; [and] break down the wall thereof, and it shall be trodden down:
And I will lay it waste: it shall not be pruned, nor digged; but there shall come up briers and thorns:
I will also command the clouds that they rain no rain upon it.
context : .. the separation of the eden-tree from the garden:         (see Rg-veda and spells)

 • … we try to understand the whole construct
  but it’s not easy to do so without workable concept ;
  compare diagram in top of page and here to right –
  a) perhaps the mentioned “tower” is the main construct
  as depicted , but like “within a hill” as the eden-hill
  which was broken open (in another chapter) ;
  b) the eden-tree can have been “atop of this construct”,
  as “the horn” (see lines 1 and 2) ;                                      
  as a flamelike geyser , creating “the walls of the house”               
  so described in previous chapter 4 ;                                                   
  c) the ‘stone dike’ : in prophets always said which ‘breach’           
  and in a chapter  is “restoring ones of the breach” ;                       
  Rg-Veda tells about “a dam , where the 7 cows stood ,                              
  four on the one side, three on the other side”, while the egyptian
  book ‘the heavenly cow’ talks about ‘a bank, dam’, as well ;
(pic, to be posted)
attempt; posted a few weeks ago,
of how Rg-veda seems to describe
the eden-construct;
the eden-tree should be on top ,
the ‘tower’ is inside the eden-hill(?)
(hetreport)
 • 2) the hedge , as wool ? ; there is “the woolley-foilage” in prophets , as the -ûrNa-wool in Rg-veda ,
  related directly to “forest” as the Lebanon .. ? ,

line ,

 • [=question is in how far God actually destroyed it – or “let” ‘Indra’ to , per Rg-veda
  (while in Zech.11 God himsélf destroys two vines , as dual-vines?) ;
  we simply need to understand the constructs still better , but see diagrams :]

“now , I let – you – know , please , what – I – (have) done – to my vineyard (or : garden) :
I (have) let – it’s hedge (to be) removed , and it (was) – burned ,                [compare the burning bush]
[+and] let – his stone-dike (to be) breached – and it became – a trampled place ;
and I let it – (to be) laid – waste , and it (was) – not – pruned – nor – maintained ,
and=but briers – and thorns – came up ,
and – I ordered – the clouds – not – to rain – (eden-rain) upon him ;

Nu dan, ik wil u graag bekendmaken wat ik met mijn wijngaard ga doen :
ik zal de omheining wegnemen , zodat hij verwoest zal worden ;
ik zal een bres slaan in zijn muur, zodat hij vertrapt zal worden .
Ik zal er een wildernis van maken .
Hij zal niet gesnoeid worden of geschoffeld, maar dorens en distels zullen er opschieten .
En ik zal de wolken gebieden geen regen erop te laten neerkomen .

 • [=’vraag is in hoeverre God het vernietigde – of dat ‘Indra’ “liet” doen , per Rg-Veda ,
  (terwijl in Zach. 11 God twee ándere wijnstokken zélf (?) breekt) ;
  we zoeken nog een beeld te vormen van het hele construct , zie Engels en diagrammen :]

“nu dan , ik wil u graag bekendmaken wat ik met mijn wijngaard (of : tuin) gedaan heb :
ik liet (?) de omheining wegnemen , en het werd verbrandt ,
ik liet een bres slaan in zijn stenen-dijk , en het werd de vertrapte plaats ,
Ik liet er een wildernis van maken ,
en het werd niet gesnoeid en onderhouden ,
maar dorens en distels gingen opschieten ,
en ik gebood de wolken om geen (eden-) regen erop te laten regenen ;

 
part II   —   deel II

 
7
… cruciaal concept : beide boom en tuin ‘wachten op de zonen’ ! :
that vineyard-of ieue-of hosts house-of ishral u·aish and·man-of Judah nto plant-of
delectations-of·him
and·he-is-expecting for·judgment and·behold ! bloodshed for·justice
and·behold ! cry
For the vineyard of the LORD of hosts [is] the house of Israel, and the men of Judah his pleasant plant:
and he looked for judgment, but behold oppression; for righteousness, but behold a cry.

‘oppression’, H4939 mispech ‘bloodshed’ 1x ; -saphach ‘to attach to’, used in Is. ,
‘a cry’ , H6818 tseaqah ‘outcry’, -tsaaq same ,

 • context : .. crucial concept : both the garden and the tree ‘wait for the sons’ ! :
  … we had other chapters where “the sons will hold the hand of the Ishral-virgin” etc ,
  here is the same concept – but one with huge implications ,
  because it shows the core reason of the ‘enmity between both houses’ (untill now) :
  factually implying here that both houses will be “one” again after this theme is understood
  (and compare Ezekiel who made one staff from both houses) ,
 • the tree , the garden and our days :
  … the rest of this chapter will tell about “to go understánd this concept” , immediately linked
  to descriptions “how the sons will start out into the other reality” –
  per context , both themes belong together and tell “it will happen when we found the tree” —
  because the “birthsceptre of Judah” in Genesis 49 is exact the same theme ,
  and the (masculine-) house of Judah álso will get completed after finding his attribute ;
  2) syntax corruptions :
  … Esau made “man (=tree) + Judah + plant (=tree) + pleasant” ,
  by hiding the term ‘tree’ with ‘plant’ he forgot to erase ‘plant’ as the superfluous one ;

line ,
that=indeed , the vineyard (or : garden) (itself) of – IEUE of – hosts – [+is of] the house – Ishral ,
and – [the tree (ish=esh)] of – delight – [+is of] – [=the house] – Judah ;             [=’both as 144,000’]
and they [=’the yard and tree’] wait – for judgment ,                                     [=’so that they are fréed’]
and=but behold : [+there-is-no – one attaching to them] ,                                    [=’none of the sons’]
(they wait) for justice , and=yet behold ! , [+there-is-no – one crying out] ; [’sons, about situation’]

Want de wijngaard van de Heer van de legermachten is het huis van Israël ,
en de mannen van Juda zijn Zijn lievelingsplant .
Hij verwachtte goed bestuur, maar zie, het werd bloedbestuur ,
gerechtigheid, maar zie, het werd geschreeuw .

 • [=’in andere hoofdstukken hadden we al “dat de zonen de maagd-Ishral leiden”
  en hier wordt hetzelfde bedoeld : vandaar dat de rést van dit hoofdstuk gaat over
  het “gaan begrijpen van dit belangrijke construct” en zelfs eindigt met het door
  de zonen verlaten van deze aarde ! ; zie ook Engels hierboven :]

“inderdaad : de wijngaard (of : tuin) van IEUE van de legermachten [+is van] het huis Ishral ,
en de [=boom (ish=esh)] van heerlijkheid [+is van] [=het huis] Judah ;       [‘beide als de 144,000’]
en zij [=’boom en tuin’] wachten op een oordeel ,                                      [=’zodat zij vrij zullen zijn’]
maar zie ! , [+er-is niemand – die zich hecht aan hen] ,                             [=’niemand van de zonen’]
(zij wachten) op gerechtigheid , maar zie ! , [+er-is niemand – die oproept] ;                     [=’idem’]

 
8-9-10
… maar die eden-situatie interesseert (-de) niemand :            (terwijl hier gelinkt aan dat thema)
woe ! ones-touching-of house in·house field in·field they-are-bringing-near unto limit-of
placeri and-you-are-cmade-to-dwell to·alone-of·you in·within-of the·land in·ears-of·me ieue-of
hosts if not houses many-ones to·desolation they-shall-become great-ones and·good-ones
from·there-is-no one-dwelling that ten-of acres-of vineyard they-shall-yielddo bath one
and·seed-of homer he-shall-yielddo ephah
Woe unto them that join house to house, [that] lay field to field, till [there be] no place, that they
may be placed alone in the midst of the earth! In mine ears [said] the LORD of hosts, Of a truth
many houses shall be desolate, [even] great and fair , without inhabitant . Yea, ten acres of
vineyard shall yield one bath, and the seed of an homer shall yield an ephah

 • context : .. but nobody is (was) interested in that eden-situation :  (yet here linked to that theme)
  … next sections will be a buildup towards the eden-tree theme ;
 • staff for bread : as théir fire-pillar , as -bhRaspati (the bull) in Rg-veda ,
  which is the factual “thunderbolt” (as pillar of fire) of Indra , the north Behemoth-realm ;

line ,

 • [=the agricultural theme here belongs to “the (matrix-) staff for bread” ,
  because that is the one cáusing our reality and our fleshy thinking :]

“woe ! – (to) the ones adjoining – house – in=to house – [+and] field – in=to field ,
[+which] – they cause to be near – unto – the limits of – [+their] place ,
[+so that] they make themselves to dwell – alone – in the middle of – the land ;
IEUE of – hosts – [+said] in=to my ears ,    +                                                       [=’as casual ?’]
(that) the many – houses – (will) become – desolate ,
and=as the good ones – from=which (will)-not-(be) – inhabited ;
that=because – ten – acres of – [=garden] – (shall) yield – (but) one – bath [=’20/45 ltrs’] ,
and – a homer [=’200/450 ltrs’] of – (sowing-) seed    +
(will) yield – (but) an ephah [=’20/45 ltrs of corn or barley] ;  

(Een zesvoudig wee)
Wee hun die huis aan huis trekken , veld aan veld voegen , tot er geen plaats meer over is ,
en alleen u in het midden van het land gevestigd bent .
De Heer van de legermachten heeft tot mij persoonlijk gesproken :
voorwaar, veel huizen zullen tot een woestenij worden ,
grote en mooie zullen zonder bewoner zijn !
Ja, tien bunders wijngaard zullen slechts éen bath opleveren ,
en een homer zaad zal maar een efa opleveren .

 • [=’het agrarische thema behoort bij “de (matrix-) staf voor brood” ,
  want dat is degene die onze werkelijkheid en ons vleselijk denken maakt ;
  in deze secties wordt het thema opgebouwd naar de eden-boom :]

“wee degenen die huis aan huis toevoegen , en veld aan veld ,
[+en] ervoor zorgen dat zij grenzen aan [+hun eigen] plaats ,
[+zodat] alleen zij in het midden van het land wonen ;
IEUE van de legermachten [+zegt] in mijn oren ,    +                             [=’als terloops?’]
(dat) de vele huizen desolaat zullen worden ,
als de goede (huizen) die-niet bewoond zullen worden ;
want tien bunders [=tuin] zullen (slechts) éen bath opleveren [=’20/25 ltr’] ,
en een homer [=’200/450 ltr’] (zaai-) zaad zal (maar) een efa [=’20/45 ltr koren/graan’] opleveren ;

 
11-12
… want de zielen op aarde zien alleen déze werkelijkheid :
woe ! ones-rising-early in·the·morning intoxicant they-are-pursuing ones-delaying-of
in·the·gloaming wine he-is-making-flare-up·them and·he-isbc harp and·zither tambourine
and·flute and·wine feasts-of·them and contrivance-of ieue not they-are-looking and·deed-of
hands-of·him not they-see
Woe unto them that rise up early in the morning, [that] they may follow strong drink; that continue
until night, [till] wine inflame them! And the harp, and the viol, the tabret, and pipe, and wine, are in
their feasts: but they regard not the work of the LORD, neither consider the operation of his hands.

 • context : .. because the souls on earth only see this reality :
  … the ‘liquor and wine’ is not so much about ‘alcoholism’
  but depicts a kind of “behext consciousness”, see also later on ;

line ,
“woe ! – (to) the ones ‘going straight away’ – in the morning – to pursue – liquor ,
‘so they can cross the day’ – in=until the evening – [+when] wine – (will) inflame them ;
and=with – the harp , the zither , and the tambourine – and flute – (are) their feasts – of wine ,
and=but – they (do) – not – regard – the works [=’concepts / constructs’] of – IEUE ,
and=for – they (do) – not – see – the works of – his hands ; 

Wee hen die ’s morgens vroeg opstaan en op sterkedrank uit zijn ,
daarmee doorgaan tot de schemering , totdat de wijn hen heeft verhit .
Harp en luit, tamboerijn en fluit, en wijn – dat zijn hun drinkgelagen ,
maar voor de daden van de Heer hebben zij geen oog ; het werk van zijn handen zien ze niet .

 • [=’de ‘wijn en sterke drank’ slaat niet zozeer op ‘alcoholisme’ ,
  maar meer op een soort ‘behekst bewustzijn’, zie ook verderop :]

“wee degenen die ’s morgens vroeg meteen al op sterke drank uit zijn ,
daarmee doorgaan tot de schemering , [+wanneer] de wijn hen zal verhitten ;
met harp en luit , en tamboerijn en fluit zijn hun feesten van wijn ,
maar zij hebben geen oog voor de daden [=’concepten / constructen’] van IEUE ,
want zij zien het werk van zijn handen niet ;

 
13-14
… daarom blijft de ‘leven & dood cyclus’ –- omdat ze niet van de eden-boom weten :
therefore he-is-deported people-of·me from·lack-of knowledge and·glory-of·him
mthi death-doomeds-of rob famine and·throng-of·him glazed-of thirst therefore she-widens
unseen soul-of·her and·she-gapes mouth-of·her to·without delineating-limit and·he-descends
edr·e honor-of·her u·emun·e and·throng-of·her u·shaun·e and·tumult-of·her
u·olz and·joyous-one in·her

Therefore my people are gone into captivity, because [they have] no knowledge: and their
honourable men [are] famished, and their multitude dried up with thirst. Therefore hell hath
enlarged herself, and opened her mouth without measure: and their glory, and their multitude,
and their pomp, and he that rejoiceth, shall descend into it.

 • context : .. so the ‘life & death cycle’ remains – because they don’t know about the eden-tree :
  … showing the importance of this attribute – the tree ;
 • this section concludes the previous , and introduces 15-17 :
  … in next section “Adam” and “the deity” will be mentioned , so in this 13-14 *must* be a clue ,
  hence Esau corrupted last line here into a senseless string of words , see next ;
  same theme as Is. 10 “the king of Assyria (=Adam) and the birthsceptre (=tree of life)” ;
 • underworld :
  as a region between earth and Heaven (between earth and destroyed eden) ;
  we had the chapter when Christ went there , after He was killed by Mystery-Babylon ,
  so this is a region “where many souls go , after their death” ,
  but to put that in a workable concept is tricky ;
 • 2) syntax corruptions :
  … the ‘death-doomeds’ is Esau’s joke (about 2 houses , another chapter) and isn’t “men” (see ch.3) ,
  the ‘famine’ he placed instead of ‘bread’ (=related) , but we can’t be sure if after that it said “thirst”
  because that can be a corruption to juxtapose with the (false) ‘hunger’ ;
  the cluster “honor + multitude + tumult + joyous” is simply too long and therefore corrupted ;
  the  ‘honor of her’ (-edr-e) can easily be ‘in her’ (-b-e) considered the hebrew digits ;
  both the (shn=ish) and (olz=al) are valid because of the lines following after these ;

line ,
 “thérefore – my people – (are) (‘still’) in exile [=’on this  earth !’] ,   +
[+for they are] without – knowledge  – and=of [=the cruel] – [staff (mthi=mtth)] of – [=bread] ,
and=even the multitudes [=’of souls’] – [are parching?] – [of thirst?] ;                     [<<< unsure]
therefore – ‘the underworld of death’ (-sheol) – (has) widened – [+by] the adam-souls [in her] ,
and=for she opens – her mouth – without – a limit ,                             [=’opens wide’]
and – the multitudes [=’of souls’] – [=descend] – [=in her] ,                [=’after death’]
and=by [=the man (=Adam ; shn=ish)] – and [=the deity (=the eden-tree ; olz=el)] – in=within her ;   

Daarom zal mijn volk in ballingschap gaan : het heeft geen kennis .
Zijn hooggeplaatsten zullen verhongeren, en zijn mensenmassa zal van dorst versmachten.
Daarom zal het graf zijn keel wijd opensperren en zijn muil wagenwijd opendoen ,
zodat zijn adel en zijn mensenmenigte erin neer zullen dalen
met hun gejoel en uitgelaten gehuppel .

 • [=’deze sectie concludeert de vorige , en introduceert 15-17 :
  zie voor alle corrupties Engels hierboven :]

“dáarom zijn mijn mensen (‘nog steeds’) in ballingschap [=’op deze aarde !’] ,   +
[+omdat zij] zonder kennis [+zijn] over [=de wrede] [=staf (mthi=mtth)] van [=brood] ,
zelfs al [versmachten?] de mensenmassa’s [van dorst?] ;                           [<<< onzeker]
daarom is ‘de onderwereld voor de dood’ (-sheol) wijder geworden door de adm-zielen in haar,
want zij opent haar mond zonder limiet ,                              [=’mond wijdopen’]
en de mensenmassa’s dalen in haar af ,                                 [=’na de dood’]
vanwege [=de man (=Adam ; shn=ish)] en [=de godheid (=eden-boom ; olz=el)] in haar ;

 
15-16-17
… maar die cyclus zal ophouden wanneer Adam vernederd wordt :   (+herstelde boom)
and·he-is-being-bowed-down adm human and·he-is-being-abased man and·eyes-of
haughty-ones they-are-being-brought-low and·he-is-being-elevated ieue-of hosts
in·the·judgment and·the·El the·holy-one being-hallowed in·righteousness and·they-graze
lambs as·menu-of·them and·deserted-places-of marrows ones-sojourning they-are-eating
And the mean man shall be brought down, and the mighty man shall be humbled, and the eyes
of the lofty shall be humbled: But the LORD of hosts shall be exalted in judgment, and God
that is holy shall be sanctified in righteousness. Then shall the lambs feed after their manner,
and the waste places of the fat ones shall strangers eat.
‘eat’, H398 akal ‘eat,devour’ = H1964 hekal ‘temple’ likely ;

 • context : .. but that cycle will end when Adam is humiliated :               (+restored tree)
  … this section links Adam directly to the eden-tree ,
  showing the same theme here as  “the birth-sceptre + Adam” in Isaiah 10
  (and the same line ‘haughty eyes will be humbled’ is used there) ;
  note how after the eden-tree (of life) is recovered , ‘Sheol’ ceases to exist ;
 • 2) eden-tree + sanctified :
  … it is ofcourse IMPOSSIBLE that God ‘is sanctified’, so “the deity” refers to something else ;
  in previous chapter 4 “the tree will be called the sacred one” – as the deity here ;
 • 3) tree + sojourn :
  … Esau knew that a cluster “people – tree – eat” would hint to the tree of life ,
  so he threw in some ‘lambs , and fat ones’ ;
  the “sojourning , travelling” is valid in the sense that the tree will be in new-eden , north ;
  and it is possible , even probable , that the tree is connected to ‘the temple’ ;

line ,
and=but – the adm-man [=Adam] – (will be) humbled ,          [=’Adam created that situation !’]
and=as – the man – (who) (will be) brought down ,
and=for (his) – haughty – eyes – (will be) humbled ;   +   [=’see Is.10 for same line about Adam’]
and=when – IEUE – (will) exalt himself – in=for the judgment ,                     [=’concerning Adam’]
and the deity [=’the eden-tree / fire-pillar’] – (will be) the sacred one ,   +         [=’see chapter 4’]
[+when] he (will be) sanctified – in righteousness ;
and – [=my people] – (will) [=eat] – as=from [the tree? (=corrupted)] ,   [=’eat from tree , ch. 4’]
and=when – [=the tree? (=corrupted)] – [=(who was) in the waste place]      +
(will have) sojourned (grim=guwr) – [+to] [=the temple (akal=hekal) ?] ;             [=’in new eden’]

Dan zal de gewone man gebukt gaan, de man van aanzien vernederd worden ,
en de ogen van de hoogmoedigen zullen neergeslagen zijn .
Maar de Heer van de legermachten zal verhoogd worden door het recht ,
en de heilige God zal geheiligd worden door gerechtigheid .
En lammeren zullen er grazen als was het hun weide ,
en van de puinhopen van de weldoorvoeden zullen vreemdelingen eten .

[=’zie voor alle corrupties Engels hierboven :]
“maar de adm-man [=Adam] zal vernederd worden ,    [=’Adam heeft die situatie geschapen !’]
als de man die neergebogen zal worden ,
want (zijn) hoogmoedige ogen zullen vernederd worden ;    +    [=’Is.10 : zelfde zin over Adam’]
wanneer IEUE van de legermachten zichzelf zal verhogen voor het oordeel ,       [=’over Adam’]
en de godheid [=’de eden-boom / pilaar van vuur’] ‘de heilige’ zal zijn ,         [=’zie hoofdstuk 4’]
[+wanneer] hij geheiligd zal zijn in rechtvaardigheid ;
en [=mijn mensen] zullen van [de boom? (=corrupt)] [=eten] ,    [=’van de boom eten’, hfdst 4’]
wanneer [=de boom? (=corrupt)] (die) in de kale plaats (was) ,
naar [de tempel (akal=hekal)?] [=gereisd zal zijn] ;                                                [=’in nieuw eden’]

 
part III   —   deel III

 
18-19
… waarschuwingen aan wie de factor ‘eden’ uit het eindtijd-thema weglaat :
woe ! ones-drawing-of the·depravity in·lines-of the·futility
u·k·obuth and·as·ropes-of e·ogle the·cart chtae sin the·ones-saying he-shall-hasten
he-shall-hurry deed-of·him so-that we-shall-see and·she-shall-come-near and·she-shall-come
counsel-of holy-one-of ishral and·we-shall-know
Woe unto them that draw iniquity with cords of vanity, and sin as it were with a cart rope:
That say, Let him make speed, [and] hasten his work, that we may see [it]: and let the counsel
of the Holy One of Israel draw nigh and come, that we may know [it]!

 • context : .. warnings to who omits the ‘eden’ factor from the endtime-theme :
  … previously there was the section about “people who do not care – cause they don’t see”,
  but now the reason of the cycle has been explained , this section is about ‘the endtime’ ;
 • 1) cart + ropes + pulling + iniquity :
  … we still don’t trust nothing of that cluster ,
  but the context of both lines is clear enough : “the evangelical type ideas about the endtime”,
  which watches the (non-) events in this world or events in the solarplane
  without searching the other reality (as for example the theme of this chapter) ;

line ,
“woe ! – (to) the ones dragging along [=’and prolonging’] – iniquity [=’simpleness’?]   +
in=by cords [=’birth-pangs’ , endtimes-related’] of – futility ,
as [the ropes?] of=for – the sinful [=’corrupt eden-life’] – [cart?]    [=’false themes?’] ;
——————-                                                                                                 [above : unsure]
[+as] the ones saying :
his [=of IEUE] work [=’end-time’] – (should) hasten – [and] hurry , so that – we (shall) see [it] ,
the counsel of – the holy one of – Ishral – (should) draw near , and come ,   +
and=so we (shall) know [it] ;                                             [=’but they’ll hurt themselves’]

Wee hun die de ongerechtigheid naar zich toe trekken met koorden van valsheid ,
en de zonde als met dikke wagentouwen ,
die zeggen : laat Hij haast maken, vaart zetten achter zijn werk, zodat we het zien .
Laat het naderen, laat het komen, het raadsbesluit van de Heilige van Israël ,
zodat wij er kennis mee maken . 

“wee degenen die ongerechtigheid [=’simpelheid?’] meezeulen [=’en verlengen’]    +
door koorden [=’geboorte-pijnen’, eindtijd-gerelateerd’] van onzinnigheid ,
als [de touwen?] voor de zondige [=’corrupt eden-leven’] [wagen?] [=’valse thema’s?’] ;
——————–                                                                                               [boven : niet zeker]
[+als] degenen die zeggen :
zijn [=IEUE] werk [=’eind-tijd’] zou haast moeten maken , en wat opschieten ,    +
opdat we (het) zullen zien ,
het raadsbesluit van de heilige van Ishral zou dichtbij moeten komen ,
zodat wij (er) kennis mee maken ;               [=’maar zij zullen zichzelf pijn aandoen’]

 
20-21-22-23
… want wie de factor ‘eden’ daaruit weglaat , creëert feitelijk ‘hekserij’ :
woe ! the·ones-saying to·evil good and·to·good evil ones-placing darkness for·light
and·light for·darkness ones-placing bitter for·sweet and·sweet for·bitter woe ! wise-ones
in·eyes-of·them and·in-front-of faces-of·them ones-being-understanding woe ! masterful-men
to·to-drink-of wine and·mortals-of valor to·to-blend-of intoxicant ones-justifying-of wicked-one
consequence-of bribe and·righteousness-of righteous-ones they-are-taking-away from·him
Woe unto them that call evil good, and good evil; that put darkness for light, and light for darkness;
that put bitter for sweet, and sweet for bitter! Woe unto [them that are] wise in their own eyes,

and prudent in their own sight! Woe unto [them that are] mighty to drink wine, and men of strength
to mingle strong drink: Which justify the wicked for reward, and take away the righteousness

of the righteous from him!

 • context : .. because who omits the ‘eden’ factor from it , factually creates ‘sorcery’ :
  … last line : there is nobody ‘righteous’ so the term must have been “humble ones” ,
  while the ‘righteousness’ must denote “understanding of the themes” ;
  it is unlikely that “wicked ones” were intended , but rather “a false concept” ;

line ,
“woe ! – (to) to the ones saying – good – to evil , and – evil – to (eden-) good ,
[+as] the ones placing – darkness – for=as (were it) light , and light – for=as (were it) darkness ,
[+and] place – bitterness – for=as (were it) sweetness , and sweetness – for=as (were it) bitter ;
woe ! – (to) the ones (who are) wise – in their own eyes ,
and=as – the ones (having) understanding – ‘in their own opinion’ ;

 • [=’the next “woe” : how these persons will infect óther people :]

woe ! – the ones (who are) skilled – to=in – drinking – wine ,   [=’warped scriptural-ideas = sorcery’]
and=as the mortals (who) – efficiently – mix – liquor ;                [=’mixing beliefs / opinions’]
[+as] the ones – justifying – wickedness – as result of – a bribe  [=’donations, salary?] ,
remóving – the righteousness of=for – [=the humble ones (‘serious souls’)] – from them ;

Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad ;
die de duisternis voorstellen als licht, en licht als duisternis ;
die bitter voorstellen als zoet, en zoet als bitter ;
wee hun die in eigen ogen wijs zijn en naar hun mening verstandig .
Wee hun die een held zijn in wijn drinken en dappere mannen in het mengen van sterkedrank,
die de goddelozen in het gelijk stellen voor een geschenk ,
maar de rechtvaardigen hun recht ontnemen .

“wee degenen die het kwade goed noemen en het (eden-) goede kwaad ,
[+als] degenen die de duisternis voorstellen als licht, en licht als duisternis ,
[+en] bitter voorstellen als zoet , en zoet als bitter ;
wee hun die in eigen ogen wijs zijn en ‘naar hun mening’ verstandig ;

 • [=’volgende ‘wee’ : hoe deze personen ‘andere mensen zullen infecteren :]

wee degenen die vakkundig zijn in wijn drinken ,         [=’kromme opinie over de schrift = hekserij’]
als de stervelingen die efficiënt sterke drank mixen ,                      [=’idem ; geloof / opinies mixen’]
[+als] degenen die de slechtheid rechtvaardigen voor een geschenk ,            [=’donaties / salaris?’]
de rechtvaardigheid voor de nederigen [=’serieuze zielen’] van hen wegnemend ;

 
24-25
… dan een nogal sobere omschrijving van de consequenties :
therefore as·to-devour-of straw tongue-of fire and·chaff blaze he-is-collapsing
root-of·them as·the·putrifaction he-shall-become and·bud-of·them as·the·dust
he-shall-ascend that they-rejected law-of ieue-of hosts and saying-of holy-one-of ishral
they-spurned on·so he-is-hot anger-of ieue in·people-of·him and·he-is-stretching-out
hand-of·him on·him and·he-is-smiting·him and·they-are-being-disturbed the·mountains
and·she-is-becoming carcass-of·them as·the·sweeping in·within-of streets in·all-of this
not he-reverses anger-of·him and·still hand-of·him being-stretched-out
Therefore as the fire devoureth the stubble, and the flame consumeth the chaff, [so] their root
shall be as rottenness, and their blossom shall go up as dust: because they have cast away the law
of the LORD of hosts, and despised the word of the Holy One of Israel. Therefore is the anger of
the LORD kindled against his people, and he hath stretched forth his hand against them,
and hath smitten them: and the hills did tremble, and their carcases [were] torn in the midst of
the streets. For all this his anger is not turned away, but his hand [is] stretched out still
‘shall be’ , H7503 raphah (unusual) ‘sink, relax, lazy, fail, to slacken, to weak’ ;
‘were torn’ , H5478 suchah ‘refuse’ 1x ; -sachah ‘[perhaps] to scrape [dust]’ Ez. ,

 • context : .. then a rather sober description of the consequences :
  … “they rejected the law becáuse they treated the words with contempt” ;
 • 2) root and nostril :
  … the ‘nostril’ is the same as “the stolen pool for physicality” by which also this body is made ,
  and when that pool will be removed óut of the matrix ,
  it will have effect upon the physical body upon earth – so ‘both’ will fail
  (this pool now as ‘Nineveh’, see Nahum , and as Rezin in another chapter) ;

line ,
“therefore , as=like – a tongue of – fire – devours – the straw , and – a blaze – the chaff ,
their root [=’bý “the root” as matrix-construct in other reality’] – (will) fail ,    +
(having) become – the putrefaction ,
and their bud – (will) go up – as=in dust ,
that=because – they rejected – the law [=’to remember eden’] of – IEUE of – hosts ,
and=for – they treated – the sayings of – the holy one of – ishral – with contempt ;
therefore – the anger [‘nostril’=root’] of – IEUE – (is) kindled – in=against his people ,
and – his hand – (will) stretch out – on=against them , and he (will) smite them ,
[=the land?] – (will) tremble ,
and – their – [scraped?] – carcasses – (will) be – in the midst of – the streets ;
in all – this , his anger – is – not – returning – and – his hand – (is) still – stretched out ;

Daarom, zoals een vuurtong stoppels verteert en stro door een vlam ineenzinkt ,
zo zal hun wortel vermolmd zijn, en hun bloesem opstuiven als stof ,
omdat zij de wet van de Heer van de legermachten afgewezen hebben
en het woord van de Heilige van Israël verworpen hebben .
(De uitgestrekte hand van de Heer)
Daarom is de toorn van de Heer tegen zijn volk ontbrand .
Hij heeft zijn hand tegen hen uitgestrekt ; hij heeft hun geslagen, zodat de bergen sidderen,
en hun dode lichamen als vuilnis midden op straat liggen .
Bij dit alles keert zijn toorn zich niet af, en nog is zijn hand tegen hen uitgestrekt .

“daarom , zoals een tong van vuur stoppels verteert , en een vlam het stro ,
zal hun wortel [=’dóor ‘de wortel’ als matrix-construct’] het opgeven ,   +
die de verrotting is geworden ,
en hun bloesem opstuiven als stof ,
omdat zij de wet [=’om eden te herinneren’] van IEUE van de legermachten afgewezen hebben ,
want zij hebben de uitspraken van de heilige van Ishral minachtend behandeld ;
daarom is de toorn [=’nostril’=wortel’] van IEUE tegen zijn mensen ontbrand ,
en zijn hand zal tegen hen uitgestrekt zijn , en hij zal hen slaan ,
[=het land?] zal sidderen ,
en hun [geschraapte?] karkassen zullen in het midden van de straten zijn ;
bij dit alles keert zijn toorn zich niet terug , en nog steeds is zijn hand uitgestrekt ;

 
part IV   —   deel IV

 
26-27
… de zonen gaan op weg naar eden :                                   (als de 144,000)
and·he-lifts-up banner for·the·nations from·afar and·he-hisses for·him
from·outmost-part-of the·earth and·behold ! hastily fleetly he-is-coming there-is-no
faint-one and·there-is-no one-stumbling in·him not he-is-slumbering and·not he-is-sleeping
and·not he-is-unloosed belt-of loins-of·him and·not he-is-pulled-away lacing-of sandals-of·him
And he will lift up an ensign to the nations from far, and will hiss unto them from the end
of the earth: and, behold, they shall come with speed swiftly: None shall be weary nor stumble
among them; none shall slumber nor sleep; neither shall the girdle of their loins be loosed,
nor the latchet of their shoes be broken:

 • context : … the sons start out to eden :                                 (as the 144,000)
  … the section about ‘those who do not listen’ has ENDED now ,
  turning here to the theme of ‘the sons’ :
  commentaries tell how this section is about “a hostile army” (Assyrians etc) ,
  hinging at the term “to hiss” (and see next) , but the whole context here is only pósitive ;
 • 1) banner + sons :
  … in another chapter was “raise the banner , blow the trumpet” , referring to the sons ;
  it can ofcourse read “the banner is lifted up in the far-away land” or “.. for the far-away people”,
  yet still it are the sons who ráise it ;
 • 2) to hiss / call :
  … the ‘hissing’ is usually Negative , as “.. everyone will hiss and wag his hand” ,
  as a corruption which sorted effect ; but the q+r root must have been ‘to call’ ;

line ,
“the (eden-) banner – (will be) lifted up – for=by – the far away – [=sons] ,             [=’at this earth’]
and=when – he [=IEUE] (will) [=call (shrq=qr)] – them – from the ends of – the land [=’this world’] ,
and behold ! , they (are) going forth – quickly ;
there-is-no – faint one (among them) – and – no – one – in=of them – stumbles ,
they (are) – not – slumbering – nor (do) – they sleep ;
and – their – loin – girdles – (will) not – loosen ,                                        [=’continuous power’]
and – the straps of – their boots – (will) not – be drawn out ;    +          [=’not caused to stumble’]

Want Hij zal een banier omhoogheffen voor de heidenvolken van ver weg .
Van het einde der aarde fluit hij hen naar zich toe ;
en zie, daar komen zij , haastig en snel !
Onder hen zal niemand vermoeid zijn of struikelen , niemand zal sluimeren of slapen .
Bij niemand zal de gordel om zijn heupen losraken, of de riem van zijn schoen breken .

 • [=’de sectie over “zij die niet willen luisteren” is GESTOPT ;
  het onderwerp hier is dus niet ‘vijandelijke Assyrische legers’ maar juist pósitief :

“de (eden-) standaard [=’vlag’] zal opgeheven worden door [=de zonen] ver weg , [=’deze aarde’]
wanneer hij [=IEUE] hen zal [=roepen] van de einden van het land ,                         [=’deze wereld’]
en zie ! , zij gaan snel voort ;
er-is-er-geen die vermoeid is (onder hen) en niemand van hen struikelt ,
zij sluimeren niet en slapen niet ,
en hun heup gordels zullen niet losraken ,                                                               [=’continue kracht’]
en de riemen van hun laarzen zullen niet weggetrokken worden ;           [=’zullen niet struikelen’]

 
28-29
… vervolg :
who arrows-of·him ones-being-whetted and·all-of bows-of·him ones-being-bent
hoofs-of horses-of·him as·the·distress they-are-reckoned and·wheels-of·him
as·the·sweeping-whirlwind roaring to·him as·the·parent-lion and·he-roars
as·the·sheltered-lions and·he-shall-growl and·he-shall-hold prey and·he-shall-deliver-away
and·there-is-no one-rescuing
Whose arrows [are] sharp, and all their bows bent, their horses’hoofs shall be counted like flint,
and their wheels like a whirlwind: Their roaring [shall be] like a lion, they shall roar like young lions:
yea, they shall roar, and lay hold of the prey, and shall carry [it] away safe, and none shall deliver [it].

 • context : … continued :
  … we had a chapter about “they will girdle their enveloping sphere of fire”,
  though there another term was used then this (-glgl) which refers to the new cherub-wheel
  (root : ‘round, circle’) , and because these are in the same line as “the horses”,
  both may relate to eachother –
  as a sort of “protective sphere around the body” with the nature of ‘a construct’
  (remember how in the Rg-veda torture-chapter these enveloping spheres were cut ,
  but that is not a suitable theme for now) ;

line ,  
“(they,) whose – arrows – (are) sharp   +            [=’arrows were linked to God’s words in a chapter’]
and=in all – their – bent – bows ;
the hoofs of – their horses [=’is what?’] – announce – distress [=’for the matrix’] ,
and their [=‘enveloping spheres’ (around the body) (-glgl) ?] – (are) [+as] a whirlwind ;
as=like – the roaring of – a lion – (is) the roaring of – the young lions  [=’the sons’] ,
and they (will) growl – and catch the preys [=’eden-constructs’] – and bring them into safety ,
and there-(will be)-no – one rescuing (from their hands) ;

Hun pijlen zullen scherp zijn, al hun bogen gespannen ,
de hoeven van hun paarden zullen als keisteen beschouwd worden ,
de wielen van hun wagens als een wervelwind .
Hun gebrul zal zijn als dat van een leeuwin , zij zullen brullen als jonge leeuwen ,
zij zullen grommen, hun prooi vastgrijpen en wegslepen, en er is niemand die redt .

 • [=’in een ander hoofdstuk was “en zij omgorden zich met een cirkel/sfeer van vuur”,
  en hier kan hetzelfde bedoeld worden ; zie verder Engels hierboven :]

“(zij,) wiens pijlen scherp zullen zijn  +           [=’pijlen als God’s woorden , in ander hoofdstuk’]
in al hun gespannen bogen ;
de hoeven van hun paarden [=’dragend construct?’] kondigen verdrukking [=’voor de matrix’] aan ,
en [=’als?’] hun [=’omvattende sferen’ (om het lichaam) (-glgl)?] zijn als een wervelwind ,
zoals het gebrul van een leeuw is het gebrul van de jonge leeuwen [=’de zonen’] ,
en zij zullen grommen en de prooien [=’eden-constructen’] vangen en hen in veiligheid brengen ,
en er-zal niemand redden (uit hun handen) ;

 
30
… en dat zal beginnen bij de gebeurtenis als ‘het teken op de wolken’  :
and·he-shall-growl over·him in·the·day the·he as·growling-of sea and·he-looks
to·the·land and·behold ! darkness distress and·light he-is-kept-back in·spray-of·her
And in that day they shall roar against them like the roaring of the sea: and if [one] look
unto the land, behold darkness [and] sorrow, and the light is darkened in the heavens thereof.

 • ‘heavens’, H6183 ariph ‘cloud,heaven’ 1x ; 6201 -araph ‘to drip, drop’ 2x ;
  araph ‘break neck’, oreph ‘neck’ ; -araphel ‘thick gloom’ ;
 • context : … and that will start at the event as ‘the sign upon the clouds’ :
  … tricky to see “who is who” here ; it is unlikely that Christ is the one who will show
  (though that is true) because the theme is ‘the sea’ here ;
  the very last line is the same , and same context as in Is.8:22 ;

line ,
“and they (will) [‘start to’] growl– over=against him [=’matrix’] – in – that – day ,   +
as the growling – [+against] – the sea [=’matrix-dimension’] ,
and=when he [=’their dimension’] – (will) appear – to the land [=’this earth’] ,
and=for behold ! , a – distressing – darkness ,
and=as [+her] light – (having been) darkened – in=by a thick gloom .

Op die dag zullen zij tegen het volk grommen als het grommen van de zee .
Wanneer men naar de aarde kijkt, zie, duisternis en benauwdheid ,
en het licht zal door haar rookwolken verduisterd zijn .

“en zij zullen [‘beginnen te’] grommen tegen hem [=’matrix’] op die dag ,    +
als het grommen tegen de zee [=’matrix-dimensie’] ,
wanneer hij [=’hun dimensie’] zal verschijnen aan het land [=’deze aarde’] ,
want zie ! , een benauwende duisternis ,
als [+haar] licht dat verduisterd is door een onheilspellend donker .

 


01.21.2020   —   submitted   —   first version [and definitive] —   hetreport