chapter of promises
(ongoing theme :
as continuation of Is. 51-54)

 

hoofdstuk context :
beschreven hoe eden voor de ziel zal zijn ,
met daarom de oproep om haar te zoeken ;
[vervolg op Jes. 51-54]

 
opzet van de verzen :

 

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

Jesaja 55

 
1-2
ho ! all-of thirsty go-you ! to·the·waters and·who there-is-no to·him silver go-you !
purchase-you ! and·eat-you ! and·go-you ! purchase-you ! in·not silver and·in·not price
wine and·milk to·what ? you-are-weighing silver in·not bread and·labor-of·you in·not
to·satisfaction listen-you ! to-listen to·me and·eat-you ! good
and·she-shall-enjoy-deliciousness in·the·sleekness soul-of·you
Ho, every one that thirsteth, come ye to the waters, and he that hath no money; come ye, buy,
and eat; yea, come, buy wine and milk without money and without price. Wherefore do ye spend
money for [that which is] not bread? and your labour for [that which] satisfieth not? hearken
diligently unto me, and eat ye [that which is] good, and let your soul delight itself in fatness.

‘ho’ , H1945 hoy ‘woe !, (alas)’ 54x ; -ho ‘alas’ 2x (Amos) ; -hah ‘woe (alas) 1x ; -oy ‘woe’ 24x ;

 • context : not merely an invitation ‘to go believe’ : since the theme is eden ;
  ‘ho’ : was a little inside-joke from Esau (reading : woe who are thirsting , etc) ,
  in 90% the usage is ‘woe’ – the other 10% as irrelevant addition , so we skipped it ;
  traverse : the used term is not the usual (-bo) , but “to walk” ; we want to keep that
  notion of “going óut of this world” (hence the a bit misshapen “traverse”) ; followed by
  the third “to walk” we gave the colour as “you come” (see H-nr.) , as having arrived ;
 • zin context : niet als een generale uitnodiging ‘om te gaan geloven’ : want het thema is eden ;
  ‘O’ : was een kleine privé-grap van Esau (als ‘wee ! alle dorstigen, etc) ; in 90% is
  de cluster Negatief (en overige 10% overbodig) , dus hebben we het gewoon weggelaten ;
  ‘maak de tocht’ : gebruikte term niet (-bo) maar “te wandelen” ; we wilden de notie van
  het “uit deze wereld úitgaan” behouden ; het dérde “wandelen” gaven we de kleur “komen”
  (zie H-nummer) als in ‘arriveren’ ; (“de tocht maken” is wat krom , maar “wandelen naar”
  is niet sterk genoeg in verband met het ‘uit deze wereld’) ;

“every (-one) / thirsting / , traverse you / to the [eden-] waters [=’to eden] / ;
and – who – (has) no – money / : travérse you / and=for you to buy (food) / and you (shall) eat / ,
and you come / and you (will be) buying / withóut / money / ,
and=for – the wine – and milk – (are) without – a price / :
to=for what / you spend [‘weigh out’] / money / in=for (what is) no / bread [=’on this earth’] / ,
and your hard work / in=for (what is) not / (even) satisfying ? / ;
listen with attention – to me / , and you (will) eat / the [eden-] good / ,
and – your adamite-soul – shall enjoy – the sweetness (of it) / ;
(Uitnodiging tot het heil)
O, alle dorstigen , kom tot de wateren , en u die geen geld hebt , kom ,
Koop en eet , ja , kom , koop zonder geld , zonder prijs , wijn en melk .
Waarom weegt u geld af voor wat geen brood is , en uw arbeid voor wat niet verzadigen kan ?
Luister aandachtig naar mij , eet het goede , en laat uw ziel vreugde scheppen in de overvloed.

“ieder die dorstig is – maak de tocht naar de [eden-] wateren ! [=’naar eden’] ‘
en wie geen geld heeft : máak de tocht om (eten) te kopen zodat u zult eten ,
en u komt en u zult kopen zonder geld – want de wijn en melk kosten niets :
waarom geeft u geld uit aan wat geen brood is [=’op aarde’] ,
en uw harde werken voor wat niet eens voldoening geeft ? ;
luister aandachtig naar mij , en u zult het [eden-] goed eten ,
en uw adam-ziel zal genieten van de zoetheid  ;

 
3-4-5
stretch-out-you ! ear-of·you and·go-you ! to·me hear-you ! and·she-shall-live soul-of·you
and·I-shall-cut to·you covenant-of eon kindnesses-of David the·ones-being-faithful behold !
witness-of folkstems I-give·him governor and·one-instructing folkstems behold ! nation
not you-are-knowing you-shall-call and·nation not they-know·you to·you they-shall-run
on-account-of ieue Elohim-of·you and·to·holy-one-of ishral that he-makes-beautiful·you
Incline your ear, and come unto me: hear, and your soul shall live; and I will make an
everlasting covenant with you, [even] the sure mercies of David. Behold, I have given him
[for] a witness to the people, a leader and commander to the people. Behold, thou shalt call
a nation [that] thou knowest not, and nations [that] knew not thee shall run unto thee
because of the LORD thy God, and for the Holy One of Israel; for he hath glorified thee.
‘commander’ , H5057 nagid ‘leader, prince, etc’ ; but serpent-way ;

 • context : turn your ear and traverse : making more sense as “come unto me” , especially
  considered the “having to listen well” (when going out of this world) ;
  David : representing “the adamite-bloodline as eden’s (masculine) rule” ; compare
  how David – as the head of the Judah-house – represents eden’s defense ;
  2) compare how there will be many ‘nations’ (of new-born in eden) , even ‘anóther bloodline’ ;
  3) the term for ‘leader’ is a tad negative [‘serpent-way’] ,
  turning the following ‘bloodline’ into non-adamite ;
  know about – yet : considered “other nations’ and “other bloodline” probably [+yet] ;
  glorify : bit oldfashioned term , we tried this term ;
 • zin context : spits uw oren en maak de tocht : wel toepasselijk – omdat goed luisteren
  de (enigste) manier is “om uit deze wereld te komen” ;
  David : “de adam-bloedlijn als eden’s (mannelijke) heerschappij” vertegenwoordigend ;
  vergelijk hoe David het hoofd van het Judah-huis is – eden’s defensie representerend ;
  2) vergelijk de direct hierop volgende ‘bloedlijnen’ ;
  3) de term voor “leider” is wat negatief [‘serpent-manier’] , waardoor de
  volgende term ‘bloedlijn’ automatisch de “NIET-adamitische-bloedlijn” wordt ;
  [nog] geen weet : gezien de thema’s moet dit waarschijnlijk toegevoegd worden ;

“turn / your ear (towards me) / and traverse / to=unto me / ,
hear you ! / and your adamite-soul / shall live [=’eden-life’] / ,
and I shall make / a forever – covenant – to=with you [=’in eden’] / ,
(being) the established – kindness of – David    [=as “adamite-bloodline as eden’s rule”] / :
behold ! / , I place him [=”eden’s rule”] / (to be) the witness óf / the [adam-] bloodline / ,
(being) the leader / and=as the one in charge of / the [óther-] bloodline(s) / ;
behold ! / , you shall call – a nation [=’nations in eden’] – you – (do) not – know about [‘yet’?] / ,
and a nation / (which) does – not – know – yóu [‘yet’?] – shall run – to you   +
on account of – IEUE / your deity / ,
and=as (running) to the holy one of / Ishral [=’all souls here to-be in eden] / ,
that=because / he (will) make you stunningly beautiful / ;
Neig uw oor en kom tot mij, luister, en uw ziel zal leven ;
want ik zal met u een eeuwig verbond sluiten : de betrouwbare gunstbewijzen aan David .
Zie, Ik heb Hem gegeven als Getuige voor de volken, als Vorst en Gebieder voor de volken .
Zie, U zult een volk roepen dat U niet kende,
en het volk dat U niet kende , zal naar u toe snellen, omwille van de Heer, Uw God,
voor de heilige van Israël , want Hij heeft U verheerlijkt . 

“spits uw oren , en maak de tocht naar mij ! ,
luister – en uw adam-ziel zal leven [=’eden-leven’] ,
en ik zal een eeuwig verbond met u sluiten [=’in eden’] ,  +
als de gevestigde vriendelijkheid van David   [=’adam-bloedlijn als het heersen van eden’] :
zie , ik plaats hem [=’het heersen van eden’] tot de getuige ván de [adam-] bloedlijn ,
als de leider heersend over de [ándere-] bloedlijn (-en) ;
zie , u zult een volk [‘in eden’] roepen waar u [‘nu nog’?] geen weet over heeft ,
en een volk dat ú [‘nu nog’?] niet kent , zal naar u toe snellen vanwege IEUE uw godheid ,  +
als (snellend) naar de heilige van Ishral  [=’alle zielen hier die in eden zullen zijn’] ,
want hij zal u adembenemend mooi maken ;
 

 
6-7
inquire-you ! ieue in·to-be-found-of·him call-you·him ! in·to-become-of·him near
he-shall-forsake wicked-one way-of·him and·man-of lawlessness devisings-of·him
and·he-shall-return to ieue and·he-shall-mhave-compassion-on·him and·to
Elohim-of·us that he-is-causing-to-be-much to·to-pardon-of
Seek ye the LORD while he may be found, call ye upon him while he is near: Let the wicked
forsake his way, and the unrighteous man his thoughts: and let him return unto the LORD,
and he will have mercy upon him; and to our God, for he will abundantly pardon

 • context : ‘that’ : should be ‘who’ or the line gets impossible ; interlinear tried to restore
  (their own) ‘that’  by adding “he-is-causing” but that’s a bit over the top ;
  added : so ; for continuation ;

“[+so] seek you ! / IEUE / (in order) in=for him to be found / ,
call you (towards) him / in (order that) he (will) become – near (to you) / ;
the sinner – should leave – his way / , and – the superficial – man – his mindset / ,
and=for he should return – to – IEUE / and he shall have compassion on him [=’that man’] / ,
and=as (returning) to / our deity / , [=’who’] / (will abundantly pardon) / ;
Zoek de Heer terwijl hij te vinden is , roep hem aan terwijl hij nabij is .
Laat de goddeloze zijn weg verlaten , de man van ongerechtigheden zijn gedachten .
Laat hij zich bekeren tot de Heer, dan zal Hij zich over hem ontfermen ,
tot onze God , want hij vergeeft veelvuldig .

dus zoek IEUE opdat hij gevonden wordt ,
en roep hem aan opdat hij dichtbij (u) zal zijn ;
laat de zondaar zijn weg verlaten , en de oppervlakkige man zijn denkwereld ,
want hij zou naar IEUE moeten terugkeren , en hij zal medelijden met hem [=’die man’] hebben ,
als (terugkerend) naar onze godheid , [=’die’] (overvloedig vergeeft) ;

 
8-9
that not designs-of·me designs-of·you and·not ways-of·you ways-of·me
averment-of ieue that they-are-lofty heavens from·earth so they-are-lofty ways-of·me
from·ways-of·you and·designs-of·me from·designs-of·you
For my thoughts [are] not your thoughts, neither [are] your ways my ways, saith the LORD.
For [as] the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways,
and my thoughts than your thoughts.

 • context : scenario : valid translation (thoughts , plans, ideas, designs, schemes) , but we liked
  the ‘scenario’ which colours the difference between this earth and eden ;
 • zin context : scenario : uit de (gedachten, plannen, ideeën) cluster ; maar de term ‘scenario’
  is een goede kleur van het verschil tussen deze aarde en eden ;

“that=because – my scenario – (is) not – (as) yóur scenario / ,
and – your ways – (are) not – my ways / , (is) the declaration of / IEUE / ;
that=because / (as) the sky – (is) higher – from=then the land [‘earth’] / ,
so / (are) my ways – higher – from=then your ways / , and my thoughts – from=then your thoughts / ;
Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heer.
Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen
en mijn gedachten dan uw gedachten .

“want mijn scenario is niet als úw scenario ,
en uw wegen zijn niet mijn wegen , is de verklaring van IEUE ;
want zoals het luchtruim hoger is dan het land , zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen ,
en mijn gedachten dan uw gedachten ;

 
10-11
introductie over de “nieuwe soort omgeving” welke eden zal zijn :
that as·which he-is-descending the·downpour and·the·snow from the·heavens
and·there·ward not he-is-returning but rather he-soaks the·earth and·he-causes-to-give-birth·her
and·he-causes-to-sprout·her and·he-gives seed to·the·one-sowing and·bread to·the·one-eating
so he-is-becoming word-of·me which he-is-going-forth from·mouth-of·me not he-is-returning
to·me empty but rather he-does which I-desire and·he-prospers which I-sent·him
For as the rain cometh down, and the snow from heaven, and returneth not thither, but watereth the
earth, and maketh it bring forth and bud, that it may give seed to the sower, and bread to the eater:
So shall my word be that goeth forth out of my mouth: it shall not return unto me void, but it shall
accomplish that which I please, and it shall prosper [in the thing] whereto I sent it.

‘snow’ , H7950 sheleg ‘snow’ 18x ; appears valid ;

 • context : introduction about “the new type environment” which eden will be :
  the mentioned ‘cycle of nature on this earth’ is clear – but as juxtaposed with lines 12-13 ,
  where a different týpe nature is described ; compare also the “scenario” in prévious lines ;
 • zin context : introductie over “de nieuwe omgeving” : de hier beschreven “kringloop van de
  natuur van deze aarde” is wel duidelijk – maar als inleiding op vers 12-13 waar een ander
  sóort natuur is beschreven (en vergelijk ‘het scenario’ in voorgaande zinnen) ;

“that=because / alike / the rain – and show – descend – from – the sky / ,  +
and – (are) not – returning – in that direction / ,
but / instead – saturate – the land / , and causing her to bring forth / and to give growth / ,
and=so (+she) gives /  seed / to the sower / , (in order) and=for (to be) the bread / to the eater / :
so – it is – (with) my word [in right direction] / , which / is going forth / from my mouth / ;
it is – not – returning – empty / to me / ,
but / instead / , it does – what – I desire / , and succeeding / (in) what / I sent it (for) / ;
Want zoals regen of sneeuw neerdaalt van de hemel en daarheen niet terugkeert ,
maar de aarde doorvochtigt en maakt dat zij voortbrengt en doet opkomen ,
zaad geeft aan de zaaier en brood aan de eter ,
zo zal mijn woord zijn dat uit mijn mond uitgaat : het zal niet vruchteloos tot mij terugkeren,
maar het zal doen wat mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe ik het zend.

“want zoals regen en de sneeuw uit de lucht neerdalen , en daarheen niet terugkeren ,
maar in plaats daarvan het land doordrenken , en zorgen dat zij voortbrengt en doet opkomen ,
zodat zij zaad geeft aan de zaaier opdat er brood is voor de eter :
zo is het met mijn woord [in goede richting] dat uit mijn mond uitgaat ;
het zal niet leeg tot mij terugkeren ,
maar het zal doen wat ik verlang , en succesvol zijn waartoe ik het zend ;

 
12-13
that in·rejoicing you-shall-go-forth and·in·peace you-shall-be-fetched the·mountains
and·the·hills they-shall-burst-forth to·faces-of·you jubilation and·all-of trees-of the·field
they-shall-clap palm instead-of the·thorn-tree he-shall-come-up fir instead-of the·nettle
he-shall-come-up myrtle and·he-becomes to·ieue for·name for·sign-of eon not he-shall-be-cut-off
For ye shall go out with joy, and be led forth with peace: the mountains and the hills shall
break forth before you into singing, and all the trees of the field shall clap [their] hands.
Instead of the thorn shall come up the fir tree, and instead of the brier shall come up the myrtle tree:
and it shall be to the LORD for a name, for an everlasting sign [that] shall not be cut off.

 • context : cheering mountains : for us rather absurd , we who live in this mechanical
  (hostile !) solarplane environment – but we saw new-eden has (or ‘is’) an adam-soul ;
  perhaps understood as “having the same essence” ;
  mountains responding tó the adam-soul : it’s unlikely they ‘have an own will’ ,
  but more as if “responding tó the eden-peace” : there is a very nice line (perhaps in the
  book of Adam and Eve..?) writing “when God walked in the (eden-) garden , the flowers
  near his feet started to blossom” – or similar phrasing ;
  skipped : the double ‘shall come up’ , for readability ; shown as //  ;
 • zin context : jubelende bergen : voor ons wat absurd , omdat wij leven in een mechanische
  (en vijandige !) zonnestelsel-omgeving – maar we zagen al dat het eden-land een
  adam-ziel is (of ‘heeft’) ; waarschijnlijk bedoeld als “dezelfde essentie” ;
  bergen reagerend óp de adam-ziel : het is niet waarschijnlijk dat ze “een eigen wil” hebben,
  maar meer als “reagerend óp de eden-vrede” : er is een mooie zin (wellicht in het boek
  van Adam en Eva ?) bechrijvend hoe “God in de (eden-) tuin liep – en de bloemen naast
  zijn voeten begonnen te bloeien” – of woorden van soortgelijke strekking ;

“that=because / you shall go forth – in=with joy  [=’in eden’] / ,
and=as – you shall be lead – in=by [eden-] peace / :
the mountains – and hills – shall burst out – (in) joyful shouting – to=by your presence / ,
and all – the trees of – the field – shall clap – (their) hands [‘handpalms’] / ;
instead of / (a thornbush) / shall rise up / (the fir tree) / , and instead of / a thistle // the myrtle / ,
and it (will) be – to IEUE – for a name / ,
for=as the – forever – sign – (which) shall – not – be cut off / .
Want in blijdschap zult u uittrekken en met vrede voortgeleid worden .
De bergen en de heuvels zullen voor uw ogen uitbreken in gejuich en de bomen van het veld
zullen in de handen klappen . Voor een doornstruik zal een cipres opkomen ,
voor een distel zal een mirt opkomen ;
en het zal de Heer zijn tot een naam, tot een eeuwig teken, dat niet zal worden uitgewist .
Want in blijdschap zult u uittrekken en met vrede voortgeleid worden .
De bergen en de heuvels zullen voor uw ogen uitbreken in gejuich en de bomen van het veld
zullen in de handen klappen . Voor een doornstruik zal een cipres opkomen ,
voor een distel zal een mirt opkomen ;
en het zal de Heer zijn tot een naam, tot een eeuwig teken, dat niet zal worden uitgewist .

“want u zult voortgaan in blijdschap [=’in eden’] ,
wanneer u geleid zal worden door [eden-] vrede :
de bergen en de heuvels zullen in gejuich uitbreken door uw aanwezigheid ,
en de bomen van het veld zullen in de handen klappen ;
in plaats van een doornstruik zal (de cipres) opkomen , en voor een distel een mirt  ,
en het zal IEUE zijn tot een naam , als een eeuwig teken dat niet zal worden afgesneden .

 

 


 
05.28.19   —   submitted   —   first version   —   hetreport