Jes. 57: Adam veroordeeld ,
maar daarna in ere hersteld
(ietwat moeilijk)

 

chapter context :
another chapter about Adam —
readability : bit difficult because
of fast textchange and concepts ;
buildup : A) about the 144,000 ,
B) 144,000 juxtaposed to the spirits ,
part C) main theme Adam ,
and closing D) juxtaposed to spirits ;
concepts : see diagram ,

 

hoofdstuk context
… alle commentaren fietsen een beetje over dit hoofdstuk heen
en dan kan ook niet anders – alleen wanneer Adam het onderwerp is
dan voegen zich alle snelle wisselingen en gebruikte concepten begrijpelijk samen :

 

deel I (vs 1-2) begint in de andere werkelijkheid , na het einde van vorig 56 ;
de 144,000 gaan op , en een link wordt gelegd naar een hoofdstuk thema ;
– deel II (vs 3-4-5) gaat over “de geesten” als tegenstanders van de 144,000 ,
waar meteen een dérde persoon wordt geintroduceerd – als Adam ;
deel III als hoofdthema handelt volledig over Adam ,
en er wordt hem voorzegd dat de 144,000 (attributen) het land zullen herstellen ,
– als slot deel IV , waar nog éenmaal ‘de geesten’ worden geadresseerd ,
om te verduidelijken dat dit hoofdstuk over de andere werkelijkheid gaat ;

 

gebruikte concepten : zie diagram ,

opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

 

Jesaja 57

 
1-2
inleidend thema : het opgaan van de 144,000   (zie Openbaring 12) :
the·righteous-one he-perishes and·there-is-no man placing on heart
and·mortals-of kindness ones-being-gathered in·there-is-no one-understanding
that from·faces-of the·evil he-is-gathered the·righteous-one he-shall-enter peace
they-shall-rest on beds-of·them one-going correct-of·him
The righteous perisheth, and no man layeth [it] to heart: and merciful men [are] taken away,
none considering that the righteous is taken away from the evil [to come].
He shall enter into peace: they shall rest in their beds, [each one] walking [in] his uprightness
‘beds’ , H4904 mishkab ‘bed, couch, restingplace’ ; shakab ‘lie down, rest’ ;

 • context : the taking up of the 144,000 (see Revelation 12) :
  the first line here is juxtaposed to the lines at the end of previous chapter 56 ;
  no ‘general rapture’ : many chapters showed that this modern idea will not happen ;
  that here the line says “no one understands that gathering” may appear Off
  because the “rapture theme” IS known in most (evangelical-) communities ,
  yet the line is true because indeed it accounts to the 144 ;
  disappear : used is the root (-abt) which is often negative “to perish” etc ,
  but also carries ‘to dissapear , vanish, etc’ ;
  couch : bit strange because we saw how negative in the Amos chapters ,
  where that type spirits “are on their couches (in Damascus)” ;
  but in this chapter ‘the couch’ is as “the foundation of eden’s Jerusalem”
  which factually is the restored eden-hand (as damascus restored) ;

line ,
“the righteous ones – disappear – and=but there-is-no – man – placing (it) – to – heart / ,
[+for] the kind [‘pious’] – men – are gathered / ,  +
in=but there-is-no – one understanding / that / the righteous ones  [=‘144,000 here’]   +
are gathered – from facing [‘in front of’] – the evil [to come] / :     [‘the start of Revelation’]
the ones walking – upright – shall enter – [eden-] peace / ,   +
[+and] they shall rest – on – their couches            [=’restored foundation as the eden-hand’] / ;
De rechtvaardige komt om, en er is niemand die het ter harte neemt .
De goedertieren mensen worden weggenomen ,
zonder dat er iemand op let dat de rechtvaardige weggenomen wordt vóor het oordeel .
Hij zal ingaan in de vrede ; zij zullen rusten op hun slaapplaatsen ,
eenieder die in zijn oprechtheid wandelt .
[‘na het einde van vorig hoofdstuk gaat dit over de andere werkelijkheid’ :]

“de rechtvaardigen verdwijnen maar er-is niemand [‘op aarde’] die het ter harte neemt ,
want de mannen die devoot zijn worden verzameld ,   +
maar er-is niemand die begrijpt dat de rechtvaardigen     [=’144,000 hier’]    +
verzameld worden vóor het kwaad (zal starten)  :              [=’het begin van Openbaring’]
degenen die in oprechtheid wandelen zullen [eden-] vrede binnengaan ,   +
en zullen rusten op hun divans                [=’gerestaureerd fundament als de eden-hand’] ;

 
part II   —   deel  II

 
3-4-5
thema : geadresseerd aan de geesten die nú nog heersen (ipv. de 144,000) :
and·you come-near-you ! hither sons-of cloud-consulteress seed-of
one-committing-adultery and·she-is-committing-prostitution on whom ?
you-are-enjoying-deliciousness on whom ? you-are-widening mouth
you-are-sticking-out tongue?·not you children-of transgression seed-of falsehood
the·ones-being-warmed in·the·deities under every-of tree flourishing ones-slaying-of
the·children in·the·watercourses under forks-of the·crags
But draw near hither, ye sons of the sorceress, the seed of the adulterer and the whore.
Against whom do ye sport yourselves? against whom make ye a wide mouth, [and] draw out
the tongue? [are] ye not children of transgression, a seed of falsehood, Enflaming yourselves
with idols under every green tree, slaying the children in the valleys under the clifts of the rocks?

 • context : theme : adressed to the spirits who are ruling nów still  (instead of the 144k) :
  because of previous line , this situation here is in the Other reality ;
  now both groups (144,000 and them spirits) are juxtaposed in these lines 3-4-5
  a THIRD person starts to appear – as the main theme “Adam” ;
 • I) Adam : is still the third-person here , as introduction to part III;
  ridiculing (1) : the spirits ridicule him because they know “he lies to himself”
  as described further on in this chapter ;
  Rg-Veda book X knows this when they let Eve (Yami) say to Adam (Yama) “you Fool !”,
  because Eve knows “how good it would be to have the son(s) (back)” ;
  so the spirits ALSO know about this situation with Adam and deliberately use ‘fool’
  (the son Eve talks about we interpret as multiple , as the 144,000) ;
  ridiculing (2) : the spirits are very aware that Adam came from “the enemy realm”,
  and both spells as Rg-Veda consider him as “a necessary evil for them” ;
  in a hymn (in same book X) the operator describes “how he is on his way to Adam ,
  having very mixed feelings about him”, compare how they need him but don’t like him ;
  then the operator arrives to that place , seeing “Adam and the gods seated beneath
  the tree” , followed by an almost a forced passage “… Adam making everything
  the gods desire , therefore praise him with lyre and songs” ;
  beneath every tree : the phrase “beneath every (flourishing) tree” appears several
  times in prophets , and may be used becáuse of Adam being beneath the tree :
  see the chapter (index) where he is the gardener , connecting wrong plants ;
  Raamah / Isis-throne : see other chapters ;
  watercourse + stone : the Horus-stone (as -sela , singular) we recognize ,
  and later in this chapter “the Horus stone blocks the way to the wilderness (north)”,
  but here the positioning of watercourse and cleft and stone is unclear to us , still ;

line ,
“and=but you / , come near you ! / to here / ,   +
(you) sons of – the sorceress                    [=’KHU-spirits by the Isis throne = Raamah’] / ,
(being) the offspring of – the adulteress – and=who commits prostitution / ;
whom – you are ridiculing                        [=’against Adam ; see Rg-Veda X and spells’] / ,
[+and] on=against – whom – you widen – your mouth / , sticking out / the tongue ? / ;
(are) you – not – children of – transgression      [=’being split-off’] / ,  +
the descendants of / falsehood                             [=‘inversion’] ? / ;
the ones (becoming heated?) – in [=as, by?] the deities / beneath – every  – flourishing – tree / ,
the ones slaying (for to sacrifice) – the children [‘of eden’] – in [=at?] the watercourse [‘Nile’]   +
———————
beneath / the cleft of – the stone [=’Horus tile’] / ;                                       [unsure context]
Maar u, kom naderbij, kinderen van een waarzegster,
gebroed van een overspeler en van iemand die hoererij bedrijft !
Over wie verlustigd u zich, tegen wie spert u uw mond wijd open, steekt u uw tong uit?
Bent ú geen kinderen van overtreding, gebroed van bedrog ?
U die gloeit van lust bij de eiken, onder elke bladerrijke boom ;
u die de kinderen slacht in de beekdalen, onder in de kloven van de rotsen .
[vers 1-2 plaatst de setting in de andere werkelijkheid ;
hier in vers 3-4-5 worden de 144,000 en de geesten tegen elkaar gezet ,
en verschijnt hier ook een dérde persoon – als introductie op het hoofdthema ‘Adam’ :]

“maar u , kom naderbij ! ,
(u) zonen van de tovenares                              [=’KHU-geesten door de Isis-troon = Raamah’] ,
die het gebroed zijn van de overspeelster die hoererij bedrijft ;                               
wie bent u belachelijk aan het maken                     [=’Adam ; zie Rg-Veda X en hieroglyfen’] ,
en tegen wie maakt u uw mond wijder , de tong uitstekend ? ;
bent u niet de kinderen van overtreding  [=’afgesplitst zijn’] ,  +
de nakomelingen van bedrog                      [=’inversie’] ? ;
degenen die (verhit worden?) [als, door?] de goden , onder iedere bladerrijke boom ,
degenen die de kinderen [=’van eden’] slachten (om te offeren)   +
——————-
[op de bank van?] de rivier [‘Nijl’] beneden de kloof van de steen  [=’Horus-steen’];                                  [onduidelijke context]

 
part III   —   deel III

 
6-7-8
hoofdthema : Adam ;
in·slick-stones-of watercourse portion-of·you they they lot-of·you moreover
to·them you-pour-out libation you-offer-up present-offering ?·over these
I-shall-be-consoled on mountain lofty and·being-lifted-up you-place bed-of·you
moreover there you-ascend to·to-sacrifice-of sacrifice and·behind the·door and·the·jamb
you-place memorial-of·you that from·with·me you-expose and·you-are-ascending
you-widen bed-of·you and·you-are-cutting-contract for·you from·them you-love
bed-of·them hand you-perceive
Among the smooth [stones] of the stream [is] thy portion; they, they [are] thy lot:
even to them hast thou poured a drink offering, thou hast offered a meat offering.
Should I receive comfort in these? Upon a lofty and high mountain hast thou set thy bed:
even thither wentest thou up to offer sacrifice. Behind the doors also and the posts
hast thou set up thy remembrance: for thou hast discovered [thyself to another] than me,
and art gone up; thou hast enlarged thy bed, and made thee [a covenant] with them;
thou lovedst their bed where thou sawest [it].
‘lot’ , H1486 goral ‘lot [for casting]’ ;

 • context : main theme : Adam :
  the change in theme , where now Adam is addressed is indeed abrupt , but
  the rest of the chapter solemnly addresses Adam (except final line) ,
  the personal-pronoun changes from “you (spirits)” to “them (spirits)”
  while Adam will remain first person (‘you’) ;
  the “children being slain” is a short but enough valid theme change ;
  smooth stones as fish-souls : we saw in another chapter how adamite-souls
  are “unhewn (=rough) stones – together forming the altar” ;
  (cast) the lot : difficult concept for us , still ; there is a chapter telling
  how “we (you, we) must hurry or the lot will remain upon Mystery-Babylon
  (and new eden will never come to pass)”,
  [memo – check Jer. 13 about lot and king and queen] ;
  memorial : also unclear still , same root as “eden-masculine”
  which would point to glyph THA , but there’s little to go by ;
  a covenant yoursélf : we had this in the chapter where he made an illegal
  covenant (as ‘oath’, ‘curse’) with the king as Thoth ;

line ,
“they – in=as the smooth stones [=’fish-souls’] of – the river – (are) your [=Adam’s] portion / ,
they [=’fish-souls now as spirits’] – (are) [by] your lot  [=’deciding destiny’]
   [=’for “the spirits cast the lot over My people”, Joel 3 , choosing bodies for themselves ,
   hence “them slaughtering the eden-children” at the end of previous line’] / ;

indeed / you pour out – the libations – to=over them   [=’to make bodies for them’]   +
[+and] you make – the gifts – to ascend / ;
should I be comforted – over – those [things?] ? / ;
on – the proud and lofty – [matrix-] mountain  [=’carrying Damascus’]   +
and=as the lifted up one / you place – your couch          [=’the foundation but now in Damascus’] / ,
indeed / there (where) / you ascended to [=’after paradise !’] / to=for to sacrifice – the sacrifices / ;
and – behind – the [double previous eden-] door – and the jambs   +
you placed – your memorial  [=’eden-masculine’?]   +
that – you revealed  – (being) from with me / ,                                             [review whole section]
and=for you ascended – [+and] [dimensionally-] widened – your couch   +
and cut [a contract] – with them  [=’spirits’] – for=by yoursélf / ,
you loved – their couch – (being) the hand [=’now as Damascus , north’] – you envisioned / ;
Bij de gladde stenen van de dalen ligt uw deel, die, die zijn uw lot .
Voor hen vergiet u ook een plengoffer, hun brengt u een graanoffer .
Zou ik mij daarmee laten troosten ?
Op een hoge en verheven berg spreidt u uw bed uit ;
ook daarheen klimt u op om een slachtoffer te brengen .
Achter de deur en de deurposten zet u uw gedenkteken neer .
Want van mij wendt u zich af, u ontbloot zich en klimt naar boven .
U slaat uw bed wijd open en met enkelen van hen sluit u een verbintenis .
U hebt hun bed lief , op elke plaats die u ziet .

“zij , als gladde stenen  [=’matrix-vis-zielen’] van de rivier zijn uw [=Adam’s] deel ,
inderdaad , zij  [=’de vis-zielen nu als geesten’] zijn (door) uw lot  [=’lotsbestemming’]

    [=’want “de geesten werpen het lot over Mijn mensen” Joel 3 , zich lichamen kiezend ,
    vandaar het “door hun slachten van de eden-kinderen” aan het eind van vorige zin’] ;
inderdaad giet u ‘de uitgiet-offers’ over hen heen  [=’om lichamen voor hen te maken’]  +
en maakt dat de giften opstijgen ;
moet ik mij laten troosten door die (dingen) ? ;   
op de hoge en trotse [matrix-] berg                        [=’die Damascus draagt’]   +
als hij die opgetild is plaatst u uw rustbank          [=’het fundament maar nu als Damascus’] ,
inderdaad , daar (waarheen) u opgestegen bent [=’na het Paradijs’] om de offers te brengen ;
en achter de [dubbele voormalige eden-] deur en de deurposten   +
plaatste u uw gedenkteken  [=’eden-mannelijkheid’?]   +
dat u tentoonspreidde als van mij zijnde ,                                           [revieuw hele sectie]
want u steeg omhoog en maakte uw rustbank [dimensioneel-] wijder ,
en sloot zélf een verbond met hen     [=’met de geesten’] ,
u hield van hun rustbed als de hand  [=’nu als Damascus , noorden’] die u voor ogen had ;

 
9-10-11
Adam maakt alles voor hun dimensie – maar liegt tegen zichzelf :
u·thshri and·you-are-conveying to·the·king in·the·oil and·you-are-increasing
compounds-of·you and·you-are-sending agents-of·you unto far-off
and·you-are-making-condescend unto unseen in·vastness-of way-of·you you-are-wearied
not you-say being-despaired life-of hand-of·you you-find on·so not you-become-ill and
whom ? you-are-anxious and·you-are-fearing that you-are-lying and me not you-remember
not you-place on heart-of·you ?·not I chushing and·from·eon and me not you-are-fearing
And thou wentest to the king with ointment, and didst increase thy perfumes, and didst send
thy messengers far off, and didst debase [thyself even] unto hell. Thou art wearied
in the greatness of thy way; [yet] saidst thou not, There is no hope: thou hast found the life
of thine hand; therefore thou wast not grieved. And of whom hast thou been afraid or feared,
that thou hast lied, and hast not remembered me, nor laid [it] to thy heart?
have not I held my peace even of old, and thou fearest me not?
‘wentest’ , H7788 shur ‘perhaps to convey ; carrier’ 1x ; verb required : rabah ‘multiply’ ? ,

 • ‘debase’ , H8213 shaphel ‘be or become or make low ; in Is. often ‘abased’ ;
  shephel ‘low place’,  -shaphal ‘low (deeper) of place’ ;
 • context : Adam devises many things for them – but lies to himself :
  we are familiar with “lying” because of that cursed I of us ,
  but it’s hard for us to imagine how can one lie who has eden-life ;
  oil and king : the ‘king’ can be Adam depending on Jer. 13 context ;
  oil and unguents are related to the “libations” in previous lines ;
  [making] the underworld : the underworld is the region “between the top of
  the original eden-house and the floor of the Moab-house” , see diagram ;
  Adam is háughty , not “humble, or be low” so we opt for an extra verb ,
  perhaps as “you-made-do” ;

line ,
A) and you (convey?, multiply?) – (in=as) the oil  – to=for the king   [=‘Thoth’] / ,
 B) and – to=as the king  [=Adam] – you (convey?, multiply?) – (in=as) the oil / ,
and you increase – your unguents / ;
and you send – your envoy[s] – unto – far off / ,
and you abase yourself – unto – [+making?] the underworld  [=’ABT’U , north outer-court’] / ;
you are – [+not] – wearied – in=by – your many – ways / ,
you – do not – say / “it is hopeless” / ,
[+for] you dicovered – the [eden-] life of – your hand [=’now Damascus, north’] / ,  +
therefore – you – (do) not – become ill                              [=’corrupted eden-life’] / ;
and=yet – whóm – are you anxious about / and (whom) are you fearing ? / ,
that=because / you are lying (to yourself)    +
and=that – you do – not – remember – me / not=nor – you place it – on=to – your heart / ;
(have) I – not – kept silent – and=as from=for a long time / ,
and (is) (it) – not – – you are afraid of ? / ;
U reist met olie naar de koning en u vermeerderd uw welriekende zalven .
U zendt uw gezanten ver weg en vernedert u tot de hel toe .
Door uw grote reis bent u afgemat, maar u zegt niet: er is geen hoop meer .
U hebt nieuwe levenskracht gevonden , daarom bent u niet verzwakt .
Maar voor wie bent u beducht of bevreesd geweest ?
U hebt immers gelogen en hebt aan mij niet gedacht , ik ben u niet ter harte gegaan.
Is het niet omdat ik heb gezwegen, en dat van oude tijden af, dat u mij niet vreest ?

“A) en u (brengt?, vermenigvuldigt?) de olie voor de koning       [=’Thoth’?] ,
  B) en als de koning  [=Adam] (brengt?, vermenigvuldigt?) u de olie ,
en u vermeerderd uw welriekende zalven ;
en u zendt uw afgevaardigden ver weg ,
en vernedert u tot (het maken van?) de onderwereld  [=’ABT”U, noordelijke buiten-hof’] ,
u bent niet afgemat vanwege uw vele wegen ,
u zegt niet : “er is geen hoop meer” ,
want u hebt het [eden-] leven van uw hand ontdekt   [=’nu als Damascus, noord’] ,  +
daarom wordt u niet ziek                                                    [=’corrupt eden-leven’] ;
en toch – over wié bent u zenuwachtig en bevreesd ? ,
want u liegt tegen uzelf dat u zich mij niet herinnert , noch plaatst u het ter harte ;
heb ik mij niet stilgehouden voor lange tijd ,
en ben
ik het niet voor wie u bang bent ? ;

 
12-13-14
Adam is niét rechtvaardig – dat is het probleem ! ;
I I-shall-tell righteousness-of·you and deeds-of·you and·not they-shall-benefit·you
in·to-cry-out-of·you they-shall-rescue·you convened-idols-of·you and all-of·them
he-shall-carry-away wind he-shall-take vanity and·the·one-taking-refuge in·me
he-shall-be-allotted land and·he-shall-enjoy-tenancy mountain-of holiness-of·me
and·he-says heap-up-you ! slu heap-up-you ! surface-you ! way heave-you !
stumbling-block from·way-of people-of·me
I will declare thy righteousness, and thy works; for they shall not profit thee.
When thou criest, let thy companies deliver thee; but the wind shall carry them all away;
vanity shall take [them]: but he that putteth his trust in me shall possess the land,
and shall inherit my holy mountain; And shall say , Cast ye up, cast ye up,
prepare the way, take up the stumblingblock out of the way of my people.
‘companies’ , H6899 qibbuts 1x ; -qabats ‘to gather, collect’ ; qabuts-ah, same ;

 • context : Adam is nót ‘righteous’ – that is the problem ! ;   
  this line follows immediately upon “the lying to yourself” , then the only option
  is that he is nót righteous ; instead , “not you-are-being-righteous” must have
  been the original line here , and making Sense this way ;
  chaff and wind : is always about spirits being destroyed ;
  144,000 : first because of being juxtaposed against “people” ,
  but we just had the chapter where they will make to ascend the eden land ;
  highway : as the pole of the new lampstand Zerubbabel , the latter standing
  upon the mountain and carrying the new father house (see diagram) ;
  Horus-rock to move into other dimension : we had a chapter where was said
  that the stone will return to the non-eden dimension (of the spirits) ;
  Horus-rock is now blocking that vector..? : we’ll need study the positioning ;
  reference line Is. 62 “cross-over [dimensionally] to the gate , prepare the way for the
  people , be you cast up (you) highway , be the removed stone (you) sela-stone” ;

line ,
“I (myself) – shall show [’s-w’] – you (are) – [+nót] – righteous / ,                 [was corrupt]
and=for – your works  [=’the designed spirits’] / shall – not – benefit you / :
in=when you cry out / , your collection [=‘of the spirits Adam made’] = – should rescue you / ,
and=but – the wind – shall carry – all of them – away / , taken away – to be vapour / ;
and=for – the land – shall be posessed – (by) the ones [=’144,000’] taking refuge – in me / ,
and they shall inherit – my – sacred – mountain                    [=’tsiun , in the other reality’] / ;
and he=they  [=’144,000’] (will) say / : be you cast up / (you) highway !
   [=‘vertical Vector from tsiun to wilderness north , to be the Zerubbabel lampstand’] / ,
surface yourself / , (you) way  [=’of the people’] / ;
[+and:] be raised up you  (or: be the removed stone) / , (you) stumblingblock [=’horus-stone sela’]   +
from=out of the way  [=’same vertical Vector’] of – my=our people [=’all to-be saved souls’] / ;
Ík zal uw gerechtigheid bekend maken, en uw daden : ze zullen u niets baten .
Wanneer u roept, laten zij u dan redden die door u verzameld zijn .
Maar de wind zal hen allemaal wegvoeren, een zucht zal hen wegnemen .
Maar wie tot mij toevlucht neemt, zal de aarde in erfelijk bezit krijgen
en mijn heilige berg in bezit nemen .
(Troost voor verbrijzelden)
Men zal zeggen : verhoog de weg , verhoog de weg , bereid de weg ,
neem elk struikelblok voor mijn volk van de weg !

“ik (zelf) zal u tonen (dat) (u) [+niét] rechtvaardig bent ,                               [was corrupt]
want uw werken [=’de geesten die Adam ontwierp’] zullen u niet van nut zijn :
wanneer u roept , laat uw verzameling  [=’geesten’] u dan redden –
maar de wind zal hen allemaal wegvoeren , weggenomen om (slechts) damp te worden ;
want het land zal in bezit genomen worden door hen [=’144,000’] die tot mij toevlucht nemen ,
en zij zullen mijn heilige berg in erfelijk bezit krijgen         [=’tsiun , in de andere werkelijkheid’] ;
en zij  [=’144,000’] zullen zeggen : wordt opgeworpen , (u) hoofdweg !             

[‘verticale Vector van tsiun naar de wildernis noord , wat de Zerubbabel kandelaar wordt’] ,
komt u tevoorschijn , (u) weg  [=’van de mensen’] ! ;
en : rijs omhoog (of: wordt de verwijderde steen) , (u) struikelblok     [=’horus-steen sela]    +
uit van de weg  
[=’dezelfde Vector’] van onze mensen       [=’alle zielen die gered worden’] ;

 
15-16
vervolgthema : het oprijzen van God naar de wildernis (in het noorden) :
that thus he-says one-being-high and·one-being-lifted-up one-tabernacling future
and·holy name-of·him height and·holy-place I-am-tabernacling and·with one-crushed
and·lowly-one-of spirit to·to-revive-of spirit-of lowly-ones and·to·to-revive-of heart-of
ones-being-crushed that not for·eon I-shall-contend and·not to·permanence
I-shall-be-wroth that spirit from·to·faces-of·me he-is-drooping and·breaths I I-madedo
For thus saith the high and lofty One that inhabiteth eternity, whose name [is] Holy; I dwell in
the high and holy [place], with him also [that is] of a contrite and humble spirit, to revive the spirit
of the humble, and to revive the heart of the contrite ones. For I will not contend for ever, neither
will I be always wroth: for the spirit should fail before me, and the souls [which] I have made.
‘fail’ , H5848 ataph ‘weak, feeble, overwhelmed, covered, faint’ ;
‘souls’ , H5397 nesham-ah ‘breath’,

 • context : continuous theme : now God rising up to the wilderness (north) :
  from root (-rm) to (m-rum) and the additional ‘lifting up’ shows that the theme
  is locational , not personal ; first line is somewhat difficult to compose
  but we gather that “the name is rising up to that place” , followed by next line
  saying “how I will dwell there” ;
  awareness and breath : our interpretation is that “everyone will be unique” –
  not only in appearance but also as his or her own attribute ,
  yet all persons “live by” the same breath ;
  breath to be made : by context we opt for future tense ;

line ,
“that=because – thus – says – the one to rise up (rm) – and=as the one lifting up +
his – sacred – name – (to be) tabernacling – forever – (at) the new height (m-rum) [‘wilderness’] / :
I (will) tabernacle – and=in the sacred place – with – the contrite – and humbled ones of – spirit / ,
to=for – to revive – the spirit of – the humbled ones          [=’saved souls’?]   +
and to=for to revive – the heart of – the crushed ones       [=’Originals’?]  / ;
that=because / I shall – not – contend – forever / and – I shall – not – always – (stay) angry / ,
that=for – (everyone’s unique) awareness [=’of the people’] – (would) faint – before me   +
and [=as?] (everyone’s) breath – (which)  I – (will) make / ;
Want zo zegt de Hoge en Verhevene, die in de eeuwigheid woont en wiens naam heilig is :
ik woon in de hemel en in het heilige , en bij de verbrijzelde en nederige van geest ,
om levend te maken de geest van de nederigen ,
en om levend te maken het hart van de verbrijzelden .
Want ik zal niet voor eeuwig ter verantwoording roepen
en ik zal niet voor altijd zeer toornig zijn.
Want de geest zou voor mijn aangezicht bezwijken , de zielen die ik gemaakt heb .

“want zo zegt degene die op zal rijzen (rm)   +
als degene die zijn heilige naam zal opheffen   +
om voor altijd (op) de nieuwe-hoogte (m-rum) [‘wildernis’] te verblijven :
ik zal in de heilige plaats verblijven (samen) met de verbrijzelde en vernederden van geest ,
om de geest van de vernederden levend te maken                      [=’van geredde zielen’?] ,
en om het hart van de verbrijzelden (weer) levend te maken    [=’van de Originelen’?] ;
want ik zal niet voor eeuwig bestrijden en ik zal niet altijd woedend blijven ,
omdat (ieder’s unieke) bewustzijn  [=’voor de mensen’] zou bezwijken voor mijn aangezicht   +
(als?) (ieder’s) adem (die) ik zal maken ;

 
17-18-19
thema : Adam veroordeeld maar daarna in eer hersteld :
in·depravity-of gain-of·him I-was-wroth and·I-am-smiting·him to-conceal
and·I-am-wroth and·he-is-going backsliding in·way-of heart-of·him ways-of·him
I-see and·I-shall-heal·him and·I-shall-guide·him and·I-shall-repay comforts to·him
and·to·mourning-ones-of·him creating produce-of lips peace peace to·the·far
and·to·the·near he-says ieue and·I-heal·him
For the iniquity of his covetousness was I wroth, and smote him: I hid me, and was wroth,
and he went on frowardly in the way of his heart. I have seen his ways, and will heal him:
I will lead him also, and restore comforts unto him and to his mourners.
I create the fruit of the lips; Peace, peace to [him that is] far off, and to [him that is] near,
saith the LORD; and I will heal him.

 • context : theme : Adam judged but also restored :
  we had another chapter where a gang of spirits will slay him , the moment when
  the divinity he still has will be removed from him ;
  unclear section :  there is no ‘I (conceal)’ , neither “language, lips” is clear ,
  in closing lines the peace-theme returns , how is this linked to ‘language’ ?
  far – near (ones) : can read “the far ones to bé the near ones ? ,

line ,
“I (am) furious – in=by the depravity of – his [=Adam’s] unjust gain ,  +
and=so I cause him to be smitten / (in a hidden place)          [=’smitten by a gang of spirits’] / ,
and=for I (am) furious / and=that he went – backsliding – in=as the way of – his heart / ;
I see – his ways – and=but I shall heal him [‘to be Koresh, see chapter’] / and I shall guide him / ,
and I shall restore [‘to be eden-peace’] – comforts – to him   +
and to the mourning ones  [=’souls on earth’] by him       [=’because Adam made this body’] / ;
—————-
[eden-] peace – (is) created  [=’I create’?] – (being) the produce of – (the language?) / ,   +
[+as] the [eden-] peace – to=for the far away (ones) [=’souls on earth’?]   +
and to=for the (ones) (being) near                                 [=’Originals’?] / ,
says – IEUE / ,                                                                                                 [unclear context]
and=for I will heal him  [=Adam ; or : ‘heal them’, as everybody] / ;
Ik was zeer toornig over de ongerechtigheid van hun winstbejag ,
ik sloeg het volk , ik verborg mij en was zeer toornig .
Maar het ging afkerig verder op de weg van zijn hart . Ik heb zijn wegen gezien,
ik zal hem genezen, ik zal hem leiden en hem vertroosting brengen, namelijk zijn treurenden.
Ik schep de vrucht van de lippen, vrede, vrede voor wie ver weg is en voor wie dichtbij is ,
zegt de Heer , en ik zal hem genezen .

“ik ben woedend over de ongerechtigheid van wat hij [=Adam’s] onterecht heeft verkregen ,
dus zorg ik dat hij verslagen wordt (in de verborgen plaats)       
    
[=’door een bende van geesten’ , zie ander hoofdstuk’] ,
want ik ben woedend dat hij afvallig is geworden , als de weg van zijn hart ;
ik zie zijn wegen maar ik zal hem genezen [=’als Koresh, zie hoofdstuk’] en zal hem leiden ,
en ik zal de vertroostingen voor restaureren voor hem    +
en voor de treurenden  [=’zielen op aarde’] door hem    [=’omdat Adam dit lichaam maakte’] ;
——————
[eden-] vrede wordt geschapen als het product van (de taal?) ,  +
als de [eden-] vrede voor degenen die ver weg zijn  [=’zielen op aarde’?]   +
en voor degenen die dichtbij zijn                                   [=’Originelen’?] ,                                
zegt IEUE ,                                                                                                 [onduidelijke context]
want ik zal hem  [=Adam] genezen       [‘of : ‘zel hen genezen’, als eenieder’]  ;

 

part IV   —   deel IV

 
20-21
slot : maar de geesten zullen geen rust hebben :
and·the·wicked-ones as·the·sea one-disgorging that to-be-quiet not
he-is-being-able and·they-are-disgorging waters-of·him foulness and·mud
there-is-no peace he-says Elohim-of·me for·the·wicked-ones
But the wicked [are] like the troubled sea, when it cannot rest, whose waters cast up
mire and dirt.[There is] no peace, saith my God, to the wicked
‘troubled’ , H1644 garash ‘drive out or away’ ; not the usual ‘to murmur, multitude’ ;
neither ‘to arouse’ as [aur] ;

 • context : closing : but the spirits will not have peace :
  endlines are juxtaposed to line 2-3 ;
  mixed dimension : Chaldea (land where M-Babylon sits upon) is ‘clay and mud’ ;

line ,
“and=but the wicked ones [=‘spirits’] – (are) as=like the cast up – sea [matrix-dimension]   +
that – is not – able – to be quiet / ,
and=for – his [eden-] waters – cast up – [but] mire – and mud        [=’mixed dimension’] / ;
there-(will be)-no / [eden-] peace / , says – my deity / , for the wicked ones / .
Maar de goddelozen zijn als een opgezweepte zee , want die kan niet tot rust komen ,
en zijn water woelt slijk en modder op .
De goddelozen , zegt mijn God , hebben geen vrede !

“maar de boosaardigen [‘geesten’]  zijn als de opgezweepte zee   [=’matrix-dimensie’]   +
die niet tot rust kan komen ,
want zijn [eden-] wateren woelen (slechts) slijk en modder op    [=’gemengde dimensie’] ;
er-zal geen [eden-] vrede zijn , zegt mijn godheid , voor de boosaardigen .

 


 
01.09.19   —   submitted   —   first version   —   hetreport