Jes. 57 : het probleem van
de huidige christenheid (I) :
de vele trotse zielen
begrijpen het concept
‘wedergeboren’ niet
(+belofte voor de 144,000)
[cruciaal in 2020 ; nov.20]
(eindtijd – goed leesbaar)

 

[this 57 : part of (56), 58, 59, 64, 65 and 66]
 
  chapter context :
continued , named : the problem of
present christianity (part I) :
the many proud souls do not
understand the concept ‘born again’
(+a promise for the 144,000)

main theme :
… this chapter continues upon the last lines of 56 ,
where pastors are confident that they will be rescued from Revelation  –
 
now God turns to all believers (not to the pastors !) and explains them
how they cherish a fatal flaw in their understanding of Christ’s work :
step by step he explains what is the real theme ;

but do understand the “fatal” relates directly to “the events in Revelation” ,
or several things in this chapter won’t make Sense to you  —
especially the section “that the soul should leave this body DURING life”,
or , rephrased ofcourse , “that God would remove her” :
because understanding this notion will cause Revelation ! ,
of which he says : thát is the reason I remained silent for eons ,
because believers have never understóod this —
therefore this chapter is an integral part of (56), 58, 59, 64, 65 and 66 ;
 
corruptions and restored buildup :
… arguably one of the most difficult chapters qua syntax and context
(and we had the first version horribly wrong – even the subject…) ;
and so horribly corrupted that we left off explaining all the needed changes :
if you have followed our improvement of understanding (his corruptions)
you can be sure of us when we declare this one 100% contextually restored

 
#2 :
note :
very readable , 2nd version and
definitive ;
previous submission was totally wrong ,
please see end of page ;
submission of entire chapter : 20/11/ 2020
chapter was 100% corrupted

 

Hoofdstuk context :
hoofdthema :
… dit hoofdstuk is het vervolg op de laatste zinnen van 56 ,
waar pastors er zeker van zijn dat zij gered zullen worden van Openbaring —

 

nu spreekt God alle gelovigen aan (niet de pastors !) en legt hen uit
hoe zij een fatale fout koesteren in hun begrijpen van Christus’ werk :
stap voor stap legt hij uit wat het echte thema is ;

 

maar begrijp wel dat het “fatale” gezien moet worden in verband met ‘Openbaring’,
anders zult u een aantal zaken in dit hoofdstuk verkeerd beoordelen –
vooral het “de ziel die moet ontsnappen aan dit lichaam TIJDENS dit leven”,
of , beter gezegd , “dat God haar eruit zal halen” :
omdat het begrijpen van dit concept Openbaring laat beginnen ! ,
waarvan hij zegt : dát is de reden waarom ik gezwegen heb sinds vroeger tijden af ,
omdat gelovigen dit nooit begrépen hebben —
daarom is dit hoofdstuk een integraal deel van (56), 58, 59, 64, 65 en 66 ;

 

corrupties en herstelde opbouw :
… wellicht éen van de moeilijkste hoofdstukken qua syntax en context
(en we hadden de eerste versie afschuwelijk verkeerd – zelfs het onderwerp..) ;
en zo totaal corrupt ,
dat we hier af moesten zien van uitleg van de benodigde veranderingen ;
indien u ons verbeterd begrijpen (van zijn corrupties) heeft gevolgd
kunt u zeker van ons zijn wanneer we het 100% contextueel hersteld verklaren

 
opmerking :
goed leesbaar ; als tweede en definitieve versie ;
eerste versie totaal verkeerd [zie Engels aan eind pagina] ;
gehele hoofdstuk geplaatst op 20/11/ 2020
hoofdstuk was 100% gecorrumpeerd
 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

Jesaja 57

1-2
vervolg : … introductie : gezegd over de herders (van zin 9-12 in 56) :

the·righteous-one he-perishes and·there-is-no man placing on heart
b) and·mortals-of kindness ones-being-gathered ;
in·there-is-no one-understanding that from·faces-of the·evil
he-is-gathered the·righteous-one
(line 2)
he-shall-enter peace they-shall-rest on beds-of·them one-going correct-of·him
The righteous perisheth, and no man layeth [it] to heart: and merciful men [are] taken away,
none considering that the righteous is taken away from the evil [to come]. He shall enter
into peace: they shall rest in their beds, [each one] walking [in] his uprightness.
‘uprightness’ H5228 nakoach 3x [unusual]  ; – nkach [aram.] ;

 • context : continued : … introduction : said about the shepherds (of line 9-12 in 56) :

line :

 • [=’Esau turned the clue around – like throughout all the chapter ;
  2) the “beds” is his favourite corruption in this chapter ;
  line :]

“(..but..) (tsdiq-ki) – [+they] (do) – not – lay – to – heart      +                          
(..that..) (u=ki)      +
[+they] (will) – (..+nót..) – (be) gathered – in front of – evil [-to come] ;   +  [=’Revelation’]

 
2 [+as] – their (..adm-soul..) (mshkb=nphsh) – (who will) (..+nót..) – enter – (into) peace :    
De rechtvaardige komt om ,
en er is niemand die het ter harte neemt. De goedertieren mensen worden weggenomen ,
zonder dat er iemand op let dat de rechtvaardige weggenomen wordt vóor het oordeel .
Hij zal ingaan in de vrede ; zij zullen rusten op hun slaapplaatsen ,
eenieder die in zijn oprechtheid wandelt .

 • [=’Esau draaide de clue óm – zoals door heel dit hoofdstuk heen ;
  zin :]

“(..maar..) (tsdiq-ki) [+zij] nemen niet ter harte       +
(..dat..) (u=ki)       +
[=zij] (..+niét..) verzameld zullen worden vóor (-dat) het onheil (-komt) ;  +    [=’Openb.’]

 
2 [+als] hun (..adm-ziel..) (mshkb=nphsh) die (..+niét..) de vrede binnen zal gaan ;

 
part II   —   deel II              (start of Is.57 : lines 3-14 as one section !) 

 
3-4-5-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
… God legt (gelovigen) de ‘valkuil’ van de christenheid uit :

and·you come-near-you ! hither sons-of          [cloud-consulteress seed-of]
b) one-committing-adultery and·she-is-committing-prostitution
(line 4)
on whom ? you-are-enjoying-deliciousness on whom ? you-are-widening mouth
b) you-are-sticking-out tongue ?·not you children-of transgression seed-of falsehood
(line 5)
the·ones-being-warmed in·the·deities     << used
b)
under every-of tree flourishing ones-slaying-of the·children in·the·watercourses
under forks-of the·crags
(line 6)
in·slick-stones-of watercourse portion-of·you they they lot-of·you moreover
to·them you-pour-out libation you-offer-up present-offering      [=gift + sacrifice]
c) ?·over these I-shall-be-consoled        +
(line 7)
on mountain lofty ,
and·being-lifted-up you-place bed-of·you moreover there
you-ascend to·to-sacrifice-of sacrifice
(line 8)
and·behind the·door and·the·jamb you-place memorial-of·you
that from·with·me you-expose and·you-are-ascending you-widen
b)
bed-of·you and·you-are-cutting-contract for·you from·them you-love bed-of·them
hand you-perceive
(line 9)
and·you-are-conveying to·the·king in·the·oil and·you-are-increasing compounds-of·you
and·you-are-sending agents-of·you unto far-off and·you-are-making-condescend unto
unseen
(line 10) in·vastness-of way-of·you you-are-wearied not you-say
b) being-despaired life-of hand-of·you you-find on·so not you-become-ill 
(line 11)
and whom ? you-are-anxious and·you-are-fearing that you-are-lying and me not
you-remember not you-place on heart-of·you?·not I hushing and·from·eon and me
not you-are-fearing 
(line 12)
I I-shall-tell righteousness-of·you and deeds-of·you and·not they-shall-benefit·you
(line 13)
in·to-cry-out-of·you they-shall-crescue·you convened-idols-of·you
b) and all-of·them he-shall-carry-away wind
c) he-shall-take vanity and·the·one-taking-refuge in·me
he-shall-be-allotted land and·he-shall-enjoy-tenancy mountain-of holiness-of·me
(line 14)
and·he-says heap-up-you ! heap-up-you ! surface-you ! way heave-you !
stumbling-block from·way-of people-of·me

But draw near hither, ye sons of the sorceress, the seed of the adulterer and the whore.
Against whom do ye sport yourselves? against whom make ye a wide mouth, [and] draw out
the tongue? [are] ye not children of transgression, a seed of falsehood, Enflaming yourselves
with idols under every green tree, slaying the children in the valleys under the clifts of the rocks?
Among the smooth [stones] of the stream [is] thy portion; they, they [are] thy lot: even to them
hast thou poured a drink offering, thou hast offered a meat offering. Should I receive comfort in
these? Upon a lofty and high mountain hast thou set thy bed: even thither wentest thou up to

offer sacrifice. Behind the doors also and the posts hast thou set up thy remembrance: for thou
hast discovered [thyself to another] than me, and art gone up; thou hast enlarged thy bed, and
made thee [a covenant] with them; thou lovedst their bed where thou sawest [it]. And thou
wentest to the king with ointment, and didst increase thy perfumes, and didst send thy
messengers far off, and didst debase [thyself even] unto hell. Thou art wearied in the greatness
of thy way; [yet] saidst thou not, There is no hope: thou hast found the life of thine hand;
therefore thou wast not grieved. And of whom hast thou been afraid or feared, that thou hast
lied, and hast not remembered me, nor laid [it] to thy heart? have not I held my peace even of
old, and thou fearest me not? I will declare thy righteousness, and thy works; for they shall not
profit thee. When thou criest, let thy companies deliver thee; but the wind shall carry them all
away; vanity shall take [them]: but he that putteth his trust in me shall possess the land, and
shall inherit my holy mountain; And shall say, Cast ye up, cast ye up, prepare the way, take up
the stumblingblock out of the way of my people.
‘sport’ , H6026 anog ‘to be soft, delicate, delight’ [suspicious ; -ngd ‘show’?] ;
‘wide’ H7337 rachab ‘[dimensionally-] wide, widen, width’ ;
‘draw out’, 748 arak ‘to lengthen’ ; [optional : 3034 -yadah ‘confess, praise’; 8416 thehillah]
‘smooth’ H2511 challaq ‘smooth’ 1x ; -chalaq ‘smooth, flattering’ ;
‘portion’ H2506 cheleq ‘portion’ [or the ‘steadfast’ -chqq ? 2710 -chaqaq ‘decree, govern’ ? ;     
      chth ‘sin’ ? -chil ‘idol’ ?
‘wentest’ H7788 shur [unclear] 1x ; [-shir ‘sing’] ; -shirah ‘song’ ;
‘debase’ ,H8213 shaphel ‘make or bring low, abase’ ; [to elude ‘humble’ -on] ;

 • context : … God explains (to believers) the ‘pitfall’ of christianity :

line ,

 • [=’okay ; first : it is remarquable that God now directly addresses all believers
  and nót their pastors and leaders ; the reason for that will show in 66 ;
  second :
  whole section was so utterly corrupted that we had to show 3-12 as 1 part ,
  in order to show you the consistency of the translation (-theme) ;
  we divided it in sections and do note the paragraphs – in red ;
  third :
  it is impossible here to list the changes we had to make –
  do please read the (context of) the theme : that is the most important ;
  line :]

“[=because] (..listen !..) (athm=shmo) , (you) (..Jacob..) (qrb=iaqb) ,               
b (..who..) (ene=mi) (are) – (..my people..) (bn=om)        +                                   [=’as believers here’]                     
(whose) (..adm-soul..) (naph=nphsh) – (is) committing prostitution :      +            [=’see Hos.4’]
                                                                                                                                              [4: ong=ngd in ch.56,57,58]
 
4                                                                                                                                                                           [=’4 a : Is.45’]
(..you declare..) (ang=ngd) – (..the deity [=Christ]..) (on=alei) – (..(as) your king..) (mi=mlk) ,
(..(having) sworn (-allegiance) ?..) (rchb=shub) – [+to him] – [+with] [+your] mouth ;

—————————                                                                                                                                                      [par.1]
b
(..yet..) (e=u) – (..your adm-soul..) (lshn=nphsh) – (does) not – (..understand..) (athm=ida) ,   +         
(..+that..) – (..she (has been) born..) (ildi=chl) – [+in] the transgréssor [=’this body’] ,
(..which..) (zro=ashr) (is) – the fálsehood [=’inversion’] ;         +                                                     [=’sic !’]

 
5
[+for] (it is) (..the furious one..) (chmm=chmr) – [=agáinst] [+your] deity ,  [Is.51; Hos.8+10]
(+and) the one ruining (shcht=schth) – (..your adm-soul..) (sph=nphsh) ;

 • [=’above :
  so it’s not “some vague sins” we need to be rescued from – but from “this body” :
  Isaiah 57 will continue this theme (and see Is. 64, 65, 66 ; Hos. 10 and others) ;
  below 6 : the “sacrifice as the gift”, as Christ’s work , will appear in these chapters :] 

     
—————————                                                                                                                                              [section 2]
6 (..your idol image [=’this body’]..) (chlq=qbts line 13)       +
(as) (..your sin..) (nchl=chth) – (..became..) (em=eie) the portion of – [=him] [=Christ] ,
(being) (..the sacrifice..) – [+as] the gift [=’golgotha’] ;     +                                    [<< retaken from 7]

 
7 (..to save..) (nsha=iash)      +
your (..adm-soul..) (mshkb-nphsh) – (óut-) [+from] (..the transgressor..) (shm=phsho)

——————–                                                                                                                                                                   [par.1]
8 and=but – (you do) – (..not..) (achr=la) – (..understand..) (dlth=ido)        +
that – [=she] (needs to-) depárt ,                                                                                [read: DURING this life]
b [=as] your (..soul..) (mshkb=nphsh) – (being) cut-óff – [=from] [=him] [=’this body’] :  

 
(..because..) [=she] [=’soul’] lóves – (..the transgressor..) (mshkb=phsl) ,                                    [=’sic’]
(+so) you (do) – (..not..) (iad=la) – perceive (-that concept) ;

——————–                                                                                                                                                                     [par.2]
9
(..yes..) , you (..(are) singing..) – to [+your] king [=Christ] – [=with] (..songs..) (shmn=shrh) ,
and increase – your perfumes [=’adorations’] [+to him] ,                                      
and send – your envoys – to – far-away (-places) :      +                                  [=’to spread the gospel’]

 
b [=but] (..your sóul..) (shl=nphsh) – (has) (..not..) (oud=la) – (been) brought low ;       +

 • [=’above :
  this is the core point  – DURING this life ;
  but the soul does not understand her REAL situation , for she is not ‘humble’ ;
  these type souls is termed as “strong souls” in Is.56 , while next Is. 58 connects
  this theme directly with “a strong soul is not áble to read God’s words” (sic!) ;

——————–                                                                                                                                                           [section 3]
10 (..+therefore..)      +
you (are) – (..+not..) – weary [=’unwearying’] – [+in] your – many – ways ,     
saying :                                                                                                                                              [=“strong souls” in 56’]

 
[+I] (do) – (..+not..) – (néed to-) despair ,
(..+because..) [=I] (have) found – (real-) life – [+in] [=my] (..king [=Christ]..) (iad=mlk) ;
therefore – [=I] (am) – not – (..sinful..) (chlth=chth) (-anymore) ;  
                                                                                                                                                               [=’read : “born-again”]

——————–                                                                                                                                                                     [par.1]
11 [=yet] you (are) – (..not..) (mi=la) – concerned – that – [=it] (could be) a lié :              
(..because..) (u=ol) – you (should go-) remémber – me ! ;                                           [=as Christ’s góal]

 
(+but) you (do) not – lay – [=to] – heart – (..whý..)  – I – (have been) silent – [=for] ages ,
(=for] – you (are) – not – (..humble..) ;

 • [=’above :
  very astute : christianity thinks she will directly communicate with God only in heaven ;
  but compare Is.64 where the sons say “since olden times no ear has heared you –
  but you will appear to us because WE WAIT for you (-to)” ;
  next :
  repeating what the believer’s REAL problem should be :]

 
——————                                                                                                                                                            [section 4]
12 (..+therefore..)        +
I (will) – (..+nót..) – declare you –  righteous ,                                                 [=’righteous = be humble’]
and – your [good-] works – (will) not – benefit you ;        +

 
13
(..+because..) – you (have) – (..not..) (b=la)        +
cried out [+to me] – to rescue you – (out-) [+from] your idol image [=’this body’] ,
b [+as] – (..your soul..) (rch=nphsh) – (to be) taken – (óut-) (..from..) [=him] ;

 
c (..because..) – (..you did not understand ?..)     +                                                         [<< as continuity ?]
[=she] (should) take refuge – [+in] my sacred – (..people [=’Originals’]..) (from 14) ;

 
14 [deleted]  [=’diverting line – only ‘people’ was required, for 13’]
Maar u ,
kom naderbij, kinderen van een waarzegster, gebroed van een overspeler en van
iemand die hoererij bedrijft ! Over wie verlustigd u zich, tegen wie spert u uw mond
wijd open, steekt u uw tong uit? Bent ú geen kinderen van overtreding, gebroed van
bedrog ? U die gloeit van lust bij de eiken, onder elke bladerrijke boom ; u die de
kinderen slacht in de beekdalen, onder in de kloven van de rotsen . Bij de gladde stenen
van de dalen ligt uw deel, die, die zijn uw lot . Voor hen vergiet u ook een plengoffer,
hun brengt u een graanoffer . Zou ik mij daarmee laten troosten ?
Op een hoge en verheven berg spreidt u uw bed uit ; ook daarheen klimt u op om een
slachtoffer te brengen . Achter de deur en de deurposten zet u uw gedenkteken neer .
Want van mij wendt u zich af, u ontbloot zich en klimt naar boven . U slaat uw bed wijd
open en met enkelen van hen sluit u een verbintenis . U hebt hun bed lief, op elke plaats
die u ziet . U reist met olie naar de koning en u vermeerderd uw welriekende zalven .
U zendt uw gezanten ver weg en vernedert u tot de hel toe . Door uw grote reis bent u
afgemat, maar u zegt niet: er is geen hoop meer. U hebt nieuwe levenskracht gevonden ,
daarom bent u niet verzwakt . Maar voor wie bent u beducht of bevreesd geweest ?
U hebt immers gelogen en hebt aan mij niet gedacht , ik ben u niet ter harte gegaan.
Is het niet omdat ik heb gezwegen, en dat van oude tijden af, dat u mij niet vreest ?
Ík zal uw gerechtigheid bekend maken, en uw daden : ze zullen u niets baten .
Wanneer u roept, laten zij u dan redden die door u verzameld zijn . Maar de wind zal hen
allemaal wegvoeren, een zucht zal hen wegnemen . Maar wie tot mij toevlucht neemt ,
zal de aarde in erfelijk bezit krijgen en mijn heilige berg in bezit nemen .
(Troost voor verbrijzelden)
Men zal zeggen : verhoog de weg , verhoog de weg , bereid de weg ,
neem elk struikelblok voor mijn volk van de weg !

“[=want] (..luister !..) (athm=shmo) , (u) (..Jacob..) (qrb=iaqb) ,
B (..die..) (ene=mi) (..mijn mensen..) (bn=om) zijn      +                                    [=’als gelovigen hier’]
(wiens) (..adm-ziel..) (naph=nphsh) hoererij bedrijft :      +                                            [=’zie Hos.4’]

 
                                                                                                                                                                           [=’4 a : Is.45’]
(.. u valideert..) (..de godheid [=Christus]..) (on=alei) (..(als) uw koning..) (mi=mlk) ,
[+hem] (..(trouw-) gezworen hebbend..) (rchb=shub) [+met] [+uw] mond ;

————————–                                                                                                                                                    [par.1]
b
(..en toch..) (e=u) (..begrijpt..) (athm=ido) (..uw adm-ziel..) (lshn=nphsh) niet ,       +
(..+dat..) (zij) [+in] de overtréder [=’dit lichaam’] (..geboren is..) (ildi=chl) ,
(..dat..) (zro=aschr) het bedróg is [=’inversie’] ;        +                                                                         [=’sic’]

 
5
[+want]       +
het is (..de woedende..) (chmm=chmr) [=tégen] [+uw] godheid ,                     [Is.51; Hos.8+10]
(+en) degene die (..uw adm-ziel..) (sph=nphsh) ruïneert (shcht=shchth) ;

 • [=’boven :
  dus niet “wat vage zonden” waarvan wij gered moeten worden maar ‘van dit lichaam’ :
  Jes.57 zal verdergaan op dit thema (en zie Jes.64.65,66 l Hos.10 en andere) ;
  beneden : “het offer als de gift”, als Christus’ werk , is in al deze hoofdstukken :]

 
————————–                                                                                                                                               [sectie 2]
6 (..uw idool [=’dit lichaam’]..) (chlq=qbts zin 13)        +
(als) (..uw zonde..) (nchl=chth) (..werd..) (em=eie) (-tot) [=zijn] [=Christus] deel ,
(dat) (..het offer..) [+als] de gift (is) [=’golgotha’] ;        +                                  [=’teruggepakt van 7’]

 
7 (om) (..uw adm-ziel..) (mshkb=nphsh)        +
(..te verlossen..) (nsha=iash) [+úit] (..de overtreder..) (shm=phsho) ;

—————————                                                                                                                                                     [par.1]
8 [=maar] (..u begrijpt..) (dlth=ido) (..niet..) (achr=la)        +
dat – [=zij] wég (moet) gaan ,                                                                                    [lees: TIJDENS dit leven]
B [=als] uw (..ziel..) (mshkb=nphsh) die [=van] [=hem] [=’dit lichaam’] áfgesneden is :

 
(..omdat..) [=zij] [=’ziel’] (..de overtreder..) (mshkb=phsho) liéfheeft ,                                      [=’sic’]
(+en) u (-dat concept) (-dus) niet inziet ;

—————————                                                                                                                                                       [par.2]
9
(..ja..) , (..u zingt..) (..liederen..) (shmn=shrh) tot [+uw] koning [=Christus] ,
en vermeerdert uw parfums [=’adoraties’] [+aan hem] ,
en stuurt uw gezanten naar (-plaatsen) ver weg :   +                          [=’evangelie te verspreiden’]

 
b [=maar] (..uw ziél..) (shl=nphsh) is (..niet..) (oud=la) nederig geworden ;        +

 • [=’boven :
  dit is het belangrijkste punt – TIJDENS dit leven ;
  maar de ziel begrijpt haar ECHTE situatie niet (want niet nederig) ;
  dit type zielen worden “sterke zielen” genoemd in Is.56 , terwijl volgend 58
  dit thema direct linkt aan “sterke zielen kúnnen God’s woorden niet lezen” (sic!) ;

——————–                                                                                                                                                         [sectie 3]
10 (..+daarom..)        +
bent u (..+niet..) vermoeid [=’onvermoeid’] [+in] uw vele wegen ,
zeggend :                                                                                                                           [=’als ‘sterke zielen’ in 56’]

 
[+ik] (-hóef) (..+niet..) te wanhopen ,
(..+want..) [=ik] heb het (echte-) leven gevonden [+in] [=mijn] (..koning [=Christus]..) ;
daarom ben [=ik] niet (-langer) (..zondig..) (chlth=chth) ;                       [=’lees: “wedergeboren”]

————————–                                                                                                                                                       [par.1]
11 [=en toch] bent u (..niet..) (mi=la) bezorgd dat [=het] een léugen kan zijn :
(..omdat..) (u=ol) u zich aan mij zou moeten gaan herinneren ! ; [=’als Christus’ doel’]

 
(+maar) u neemt niet ter harte (..waaróm..) ik mij stilhield [=sinds] vroeger tijden ,
[=omdat] u niet (..nederig bent..) ;

 • [=’boven :
  heel raak : de christenheid denkt dat ze pas in de hemel met God zal communiceren ;
  maar vgl. Is.64 waar de zonen zeggen “sinds oude tijden heeft geen oor u gehoord  —
  maar u zult aan ons verschijnen want WIJ WACHTEN op u (om dat te doen)” ;
  hierna :
  herhaling van wat het ECHTE probleem van de gelovige zou moeten zijn :]

 
—————————                                                                                                                                                [sectie 4]
12 (..+daarom..)        +
zal ik u (..niét..) rechtvaardig verklaren ,                                                      [=’rechtvaardig = nederig’]
en uw [goede-] werken zullen u niet van profijt zijn ;         +

 
13
(..+omdat..) u (..niet..) (b=la)         +
[+tot mij] hebt geroepen om u te redden [+uit] uw vreselijke idool [=’dit lichaam’] ,
b [+als] (..uw ziel..) die (..uit..) [=hem] weggenomen wordt ;

 
c (..omdat..) (..u niet hebt begrepen ?..) dat [=zij]         +                                   [<< als continuïteit ?]
haar toevlucht moest zoeken [+in] mijn heilige (..mensen [=’Originelen’]..) (van 14) ;

 
14 [verwijderd]   [=’afleidingsmanouvre ; alleen ‘mensen’ was nodig, voor 13’]

 
part III   —   deel III

 
15-16-17-18-20-21
slotgedeelte : … nu over de zielen die hun echte positie wél hebben begrepen :
that thus he-says one-being-high and·one-being-lifted-up one-tabernacling future
and·holy name-of·him height and·holy-place I-am-tabernacling and·with one-crushed
and·lowly-one-of spirit to·to-revive-of spirit-of lowly-ones and·to·to-revive-of heart-of
ones-being-crushed
(line 16)
that not for·eon I-shall-contend and·not to·permanence I-shall-be-wroth that spirit
from·to·faces-of·me he-is-drooping and·breaths I I-madedo
(line 17)
in·depravity-of gain-of·him I-was-wroth and·I-am-smiting·him to-conceal
and·I-am-wroth and·he-is-going backsliding in·way-of heart-of·him
(line 18)
ways-of·him I-see and·I-shall-heal·him and·I-shall-guide·him and·I-shall-repay comforts
to·him and·to·mourning-ones-of·him
(line 19)
creating produce-of lips peace peace to·the·far
and·to·the·near he-says ieue and·I-heal·him
(line 20)
and·the·wicked-ones as·the·sea one-disgorging that to-be-quiet not he-is-being-able
and·they-are-disgorging waters-of·him foulness and·mud
(line 21)
there-is-no peace he-says Elohim-of·me for·the·wicked-ones
For thus saith the high and lofty One that inhabiteth eternity, whose name [is] Holy; I dwell
in the high and holy [place], with him also [that is] of a contrite and humble spirit, to revive
the spirit of the humble, and to revive the heart of the contrite ones. For I will not contend for
ever, neither will I be always wroth: for the spirit should fail before me, and the souls [which]
I have made. For the iniquity of his covetousness was I wroth, and smote him: I hid me, and
was wroth, and he went on frowardly in the way of his heart. I have seen his ways, and will
heal him: I will lead him also, and restore comforts unto him and to his mourners. I create the
fruit of the lips; Peace, peace to [him that is] far off, and to [him that is] near, saith the LORD;
and I will heal him. But the wicked [are] like the troubled sea, when it cannot rest, whose
waters cast up mire and dirt. [There is] no peace, saith my God, to the wicked.
‘fail’ , H5848 ataph ‘to be overwhelmed, feeble, faint’  ;

 • closing section : … now about the souls who háve understood their real position :

line ,
“(..therefore..) (ki=lkm) – thus – says – (..IEUE..) :                                [<< start of new theme]
                                                                                                                                    [15 : was totally scrambled]
(..but..) (rm=ki)        +
(..I (will) restore..) (nsha=shbb) – the crúshed – (..adm-soul..) (shkn=nphsh) ,
[=as] the humble one – (who will) tabernacle – [+in] [+my] sacred ones [=’Originals’] ;

 
[=she] [=’soul’] (will have) – [eden-] life – (+and) (..no..) (lb=la) – (-longer) (be) crushed ;
——————————–                                                                                                                                   [par.1]
16 that=because – I (will) – not – contend – éndlessly ,
[=nor] (will) – I – always – (stay-) wroth    +
(..with..) – (..the adm-soul..) – (who is) fainting – in front of me :    +      [<< is theme now]

 
17 a                                                                                                                                                [17 a : see Is.64:5]
I (was) wroth – [=with] the depraved one [=’body’] – (..she dwells in..) (bts=ishb) ,       +

 
and     +
I smote [=her] [=’soul’] – (..+because..) – [+I] (was) concéiled– (..to her..) ;          [see Is.59]
(+until) [=she] (..(would) place..) (shbb=shim) – (..my words..) (dkr=dbr) – [+to] heart ;

 
18                                                                                                                    [18 a : or: read , rea=qr ; next 58]
(+but) [=she] (has) seen – (+and) (..understóod [+them]..) (drk=ido) :

——————–                                                                                                                                                       [par.2]
(..+therefore..) – I (will) heal [=her] ,        +
[=as] – the comfort – (which) I (will) repay – [=her] ;    +                                       
[19 : probably]
 
19 [+by] (re-) creating – (..the humble ?..) (shlm=on) – (..adm-souls..) (shphth=nphsh)    +
[+in] (..my sacred..) (qrb=qdsch) – (..people..) (shlum=om) ,                                [<< see line 15]
says – IEUE .

——————–
20 + 21 [utterly corrupted]   [=’content of lines belongs to next chapter 58’]
end of Isaiah 57

Want zo zegt de Hoge en Verhevene, die in de eeuwigheid woont en wiens naam heilig is :
ik woon in de hemel en in het heilige , en bij de verbrijzelde en nederige van geest ,
om levend te maken de geest van de nederigen , en om levend te maken het hart van de
verbrijzelden . Want ik zal niet voor eeuwig ter verantwoording roepen en ik zal niet voor

altijd zeer toornig zijn. Want de geest zou voor mijn aangezicht bezwijken , de zielen die
ik gemaakt heb . Ik was zeer toornig over de ongerechtigheid van hun winstbejag ,
ik sloeg het volk , ik verborg mij en was zeer toornig. Maar het ging afkerig verder op de
weg van zijn hart . Ik heb zijn wegen gezien, ik zal hem genezen, ik zal hem leiden en hem
vertroosting brengen, namelijk zijn treurenden. Ik schep de vrucht van de lippen, vrede,

vrede voor wie ver weg is en voor wie dichtbij is , zegt de Heer , en ik zal hem genezen .
Maar de goddelozen zijn als een opgezweepte zee , want die kan niet tot rust komen ,
en zijn water woelt slijk en modder op. De goddelozen, zegt mijn God, hebben geen vrede!

“(..daarom..) (ki=lkm) , zo zegt (..IEUE..) :                                                    [<< start nieuw thema]
                                                                                                                                      [15: was totaal gehusseld]
(..maar..) (rm=ki)        +
(..ik zal..) de geknákte (..adm-ziel..) (shkn=nphsh) (..restaureren..) (nsha=shbb) ,
[=als] de nederige die zal wonen [+in] [+mijn] heiligen [=’Originelen’] ;

 
[=zij] [=’ziel’] zal [eden-] leven hebben (+en) (..niet..) (lb=la) (-langer) geknakt zijn ;
—————————                                                                                                                                            [par.1]
16 [=omdat] ik niet éindeloos zal blijven twisten ,
[=noch] voor altijd toornig zal blijven      +
(..op..) (..de adm-ziel..) die bijna flauw valt voor mijn aangezicht :       +

 
17 a
ik was toornig [=op] de verderfelijke [=’dit lichaam’] (waarin) (..zij verblijft..) (bts=ishb) ,

 
en ik sloeg haar [=’ziel’] (..+omdat..) [+ik] verbórgen was [=voor haar] ;        [=zie Jes.59]
(+totdat) [=zij] (..mijn woorden..) (drk=dbr) [+ter] harte zou nemen ;

 
18                                                                                                        [18 a: of: gelezen rea=qr ; volgend 58]
(+maar) [=zij] heeft [+hen] gezien (+en) (..begrépen..) (drk=ido) :
—————————-                                                                                                                                            [par.2]
(..+daarom..) zal ik [=haar] genezen ,        +
[=als] de troost die ik [=haar] terug zal betalen ;      +                                    
[19 : waarschijnlijk]
 
19 [+door] het (her-) scheppen van (..de nederige..) (..adm-zielen..) (shphth=nphsh)    +
[+in] (..mijn heilige..) (qrb=qdsh) (..mensen..) (shlum=om) ,                                   [<< zie zin 15]
zegt IEUE .  

—————————-
20 + 21 [totaal corrupt]   [=’inhoud van de zinnen behoort bij volgend 58’]
 
 
 


01.09.19   —   submitted   —   first version   —   hetreport
15-20.11nov.2020   —   submitted as second version , and definitive [checked] ;

January version was totally wrong – even the subject ;
only since we discovered the type massive corruption
in the last half of Isaiah we could restore the context of
this 57 virtually 100% ; while our colour of (restored) words
matches the theme of this series 57, 58, 59, 64, 65 and 66 ;