chapter context :
This will take some time to swallow for “the mind”.
We have accepted that this earth is spherical,
but “a country within a great ring” becomes difficult:
yet the context of this chapter must mean just that,
coupled with “the cherub wheel that was as the land” (Ezekiel);
in other chapters this land has gone astray as “an adulterer.”
Hoofdstuk context :
Dit wordt wel weer even slikken voor ‘het verstand’.
We hebben geaccepteerd dat deze aarde bolvormig is ,
maar ‘een land binnenin een grote ring’ wordt moeilijk :
toch moet de context van dit hoofdstuk precies dat bedoelen ,
gekoppeld aan “het cherub wiel dat áls het land was” (Ezechiel) ;
in andere hoofdstukken is dit land afgedwaald als ‘een overspelige vrouw’ .
(zie ook tornado log)

Opm. :
omdat dit land het tijdperk van het Interval zal zijn (de ‘1000 jaar’)
en dus nog niet volledig de verlangde situatie is , worden termen gebruikt
die een bedenkelijke wortel hebben (als half-negatief) ;
we hebben daar een toevoeging als [‘conditioneel’] voor gevonden ;

opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

 
Jesaja 60

 
1-2
arise-you ! light-up-you ! that he-came light-of·you and·glory-of ieue on·you
he-is-radiant that behold ! the·darkness he-shall-cover earth and·murkiness folkstems
and·on·you he-shall-be-radiant ieue and·glory-of·him over·you he-shall-be-seen
Arise, shine; for thy light is come, and the glory of the LORD is risen upon thee.
For, behold, the darkness shall cover the earth, and gross darkness the people:
but the LORD shall arise upon thee, and his glory shall be seen upon thee.
‘darkness’ , H2822 choshek, used in Gen. 1 ;
‘gross darkness’, H6205 araphel ‘thich darkness’, araph ‘to drip, drop’ ;

 • context : also in the chapters about the ‘land as prostitute’ this land first will be
  cleansed before it will be taken back : therefore we must take it’s the same land here ,
  and it appears that their realm “turned it around, and now lives upon the dimensional
  báckside of it” (PEH’) , see line 5 where “to dimensionally-turn inside-out” is used (haphak) ;
  then the darkness (term used in Gen.1) over those people makes Sense too ;
  this ‘turning around’ also happened with the hand (eden-construct) , likely as ‘Judah’ ;
 • zin context : ook in de hoofdstukken over ‘het land als prostituee’ wordt het land eerst
  gereinigd voordat het terugkomt ; daarom moet hier hetzelfde land bedoeld zijn ;
  het lijkt erop dat hun dimensie dit wiel [als land] heeft omgedraaid , en nu leeft op
  de “dimensionele-áchterkant ervan” (glyph PEH’) – waar in vers 5 de term (haphak)
  wordt gebruikt , als “dimensioneel binnenste-buiten-keren” ;
  en de term ‘donkerheid’ dezelfde is als in Genesis 1 , tijdens de schepping ;

“arise you [on high] ! / , light up you [you land] ! / , that=because / your light / has come / ,
and=as the glory [dim.-heavy] of / IEUE / (being) radiant – on you / ;
that=for / behold ! / , matrix-darkness / shall cover / the [same?] land / ,
and gloom / the other type people / ,
and=but on you / IEUE – shall be radiant [sunrise] / ,
and his glory [dimensional-heavyness] / shall be seen – over you / ;
(De heerlijkheid van Sion)
Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de Heer gaat over u op .
Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en de donkere wolken de volken ,
maar over u zal de Heer en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden .

”rijs op [naar hoge plaats, boven M-Babylon] , licht op ! ,
want uw licht is gekomen als de eer [dimensionele-zwaarte] van IEUE over u ;
want zie, duisternis zal het [hetzelfde?] land bedekken ,
en de donkerheid de andere-type-mensen –
maar over u zal IEUE schijnen en zijn eer zal over u gezien worden ;

 
3-4
and·they-go nations to·light-of·you and·kings to·brightness-of radiance-of·you lift-up-you !
round-about eyes-of·you and·see-you ! all-of·them they-are-convened they-come to·you
sons-of·you from·afar they-shall-come and·daughters-of·you on side they-shall-be-fostered
And the Gentiles shall come to thy light, and kings to the brightness of thy rising.
Lift up thine eyes round about, and see: all they gather themselves together,
they come to thee: thy sons shall come from far, and thy daughters shall be nursed at [thy] side.
‘side’, H6654 tsad ‘side’ ;

 • ‘nursed’, H539 aman ‘proper: to build up or support; many verieties ; believe, faithful,
  put trust ; faithfulness ; omn-ah ‘care’ 1x ; amon ‘multitude’, bit negative ;
 • ‘round about’, H5439 sabib ‘circle, circuit, around, all around, round about’ from verb ;
 • context : surrounding eyes : the object is lacking – as for example “to the mountain” ,
  leaving virtually no other option as ‘surrounding eyes’ ; compare the cherub wheels :
  “one-wheel-in (or as!) the land-beside-the beings” ;
  “full of eyes round-about to them (the four wheels)” ; “wheel within wheel [auphn]”
  and “they (the wheels) did NOT revolve (sbb) when they went” – unlike the tornado ;
 • zin context : omringende ogen : het onderwerp is afwezig , zoals “naar de hoogte” o.i.d. ,
  noch staat er een toevoeging ‘(zie) om u heen’ ; de statenvertaling heeft een hulpterm
  gebruikt [in rood] , “Sla uw ogen op, kijk om u heen en zie” maar ook dat is ongeldig .
  Hoe bizar ook – dit kan alleen slaan op het cherub-wiel in Ezechiel , waar wordt gezegd
  “de wielen waren vol ogen rondom” en ook dat “het wiel in (of als) het land” ;
  en ook “zij (de wielen) roteerden NIET wanneer zij gingen” ,

“and the nations [born in new-eden-land] / shall go / to your light / ,
and kings / to the brightness [serpent-way] of / your radiance / ;
lift up you ! / your – round-about [surrounding] – eyes / , and see / :
all of them [all saved adamite-souls of earth] / are brought-together / (and) come to you / ;
your sons – come – from afar [= from this earth] / ,
and – your daughters – shall be supported (?) / on=unto (?) / the [dimensional-] side / ;
En heidenvolken zullen naar uw licht gaan en koningen naar de glans van uw dageraad.
Sla uw ogen op, kijk om u heen en zie : zij allen zijn bijeengekomen, zij komen naar u toe.
Uw zonen zullen van verre komen en uw dochters zullen op de heup gedragen worden.

”en de volken [geboren in nieuw-eden] zullen naar uw licht gaan ,
en koningen naar de helderheid [serpent-manier] van uw schijnsel ;
sla uw [rondom-] omringende ogen op, en zie :
zij allen [geredde zielen van deze aarde] zijn samengebracht (en) komen tot u :
uw zonen komen van ver [van deze aarde] ,
en uw dochters zullen ondersteund (?) worden tot aan (?) de [dimensionele-] zijde ;

 
5-6
then you-shall-see and·you-beam and·he-is-in-awe and·he-broadens heart-of·you
that he-shall-be-turned on·you throng-of sea estate-of nations they-shall-come to·you
concourse-of camels she-shall-cover·you dromedaries-of Midian and·Ephah all-of·them
from·Sheba they-shall-come gold and·frankincense they-shall-carry and·praises-of ieue
they-shall-bear-tidings
Then thou shalt see, and flow together, and thine heart shall fear, and be enlarged;
because the abundance of the sea shall be converted unto thee, the forces of the Gentiles
shall come unto thee. The multitude of camels shall cover thee, the dromedaries of Midian
and Ephah; all they from Sheba shall come: they shall bring gold and incense;
and they shall shew forth the praises of the LORD
‘enlarged’, H7337 rachab ‘enlarge, widen’ 25x ; but not used for the wheel ;
‘converted’, H2015 haphak ‘turn, to transform , turn inside-out’ ; see Report introduction;

 • ‘multitude’, H8289 shiph-ah ‘abundance, multitude, company’ 6x ; shepha, same ;
  8205 shephi ‘bare height’ as related to wilderness north ;
 • ‘dromedaries’ 1 x , impossible – see Jer.2 chapter ;
  H1072 bikr-ah ‘young camel, dromedary’ 1x ; = tampered ; 1069 bakar ‘firstborn’ 3x ;
  Beker ‘dromedaries’ 1x, Is.60 [here] ; 1060 bekowr ‘firstborn’, many ;
  1062 bekor-ah ‘birthright’ 9x ; sic ;
 • ‘sheba’ , birth-sceptre related ; not the same as Nineveh [fish-pool] ; as glyph PUNT ?
  “the foreign-land place-T to become new (for?) the root-P” ; unlisted but is in CoffinTexts ;
 • context : after extensive comparison we found NO ground for ‘dromedaries’ ,
  and the connection with ‘birthright’ with ‘birthscéptre’ is too important to ignore .
  The ‘gold’ is always related to ‘physicality’ , as is the frankincense (more specific as
  to the physical head , glyph ÃNTIU) , and supports the birthsceptre theme , as well .
  Midian, Ephah : Ephah is their new-dimensional-centre (chapter to post still) ;
  Midian we didn’t quite get (see Daniel chapter) ;
 • zin context : na veel vergelijk vonden we GEEN grond voor (-bkr) als ‘dromedaris’ ,
  bovendien is de relatie “eerstgeboorterecht” en “geboortescepter” niet toevallig –
  ook omdat daarna ‘goud’ en ‘mirre’ genoemd worden , als fysieke aspecten
  (mirre als glyph ÃNTIU , gerelateerd aan ‘het hoofd’) ;
  Ephah en Midian : Ephah als hun nieuwe-dimensionele-centrum (wordt nog gepost) ;
  Midian wisten we nog niet (zie Daniel hoofdstuk) ;

“then / you shall see / and you beam / ,
and – your heart – is in awe – and widens [dimensionally] / ,
that=because / the multitude of [things of] – the sea [matrix-dimension] / +
shall be turned [=dimensionally-inside-out] / on=upon you / ,
the wealth of / the nations [of spirits] / shall come / to you / :
and=for a multitude= of / camels / shall cover you / ,
(with) the birthright(s) of / Midian [=?] / and Ephah [false nostril centre] / ,
all of them – shall come – from Sheba [birthsceptre] / carrying – gold – and frankincense / ,
and=for – they bring the good news – (being) the praised-objects of / IEUE / ;
Dan zult u het zien en stralen, uw hart zal diep ontzag hebben en zich verruimen ,
want de menigte van de zee zal zich naar u toekeren , het vermogen van de heidenvolken
zal naar u toe komen . Een menigte kamelen zal u bedekken , de jonge kamelen van Midia en Efa.
Zij allen zullen uit Sjeba komen, goud en wierook zullen zij aandragen,
zij zullen de loffelijke daden van de Heer boodschappen .

”dan zult u het zien en stralen, uw hart zal diep ontzag hebben en zich verruimen,
want de veelheid [van zaken] van de zee [matrix-dimensie] zal omgedraaid worden up u ,
de weelde van de volken [van geesten] zal naar u toe komen :
want een menigte kamelen zal u bedekken ,
met de geboorterechten van Midian [=?] en Ephah [dim.-centrum] ,
zij allen zullen uit Sheba [geboorte-scepter] komen , en goud en wierook dragend ,
want zij brengen het goede nieuws als de gewaardeerde objecten van IEUE ;

 
7
all-of flock-of Kedar they-shall-be-convened to·you rams-of Nebaioth they-shall-minister·you
they-shall-offer-up on acceptance altar-of·me and·house-of beauty-of·me I-shall-make-beautiful
All the flocks of Kedar shall be gathered together unto thee,
the rams of Nebaioth shall minister unto thee:
they shall come up with acceptance on mine altar, and I will glorify the house of my glory.

 • ‘kedar’, qedar, see Jer.2 chapter ; Ass. kadaru ‘reed-fencing’ , kadâdu ‘rub in, anoint’,
  kadr-um ‘wild, proud, wild animal’ [sons of Kedar?] , kidinnu ‘to shut, divine protection’,
  qadû ‘a bird, owl’, qadishtu ‘priestess, divine epithet’, qadâdu ‘to bend, curve, roll up,
  to bow, to watch over’ [the bows of the masterful-Kedar-men ?] ; qadûtu ‘river sediment,
  silt’ ; qudmu ‘first, before’ ; the qadishtu is close to -qodesh ‘sacred’ ;
  2] semitic root q’d ‘bend’ (Syr.) , qadar ‘reconciliation’ (Ar.) , qadr ‘uncleanness’ ;
  qadar ‘blackened, dark, gloomy, mourn’ and ‘pot, measure’ ; ÁAKEB ?
  3] they are called “sons of the east” Jer.49 , east as (qdm) , negative-east (ÁABT) ;
  the sons of Kedar guard ‘the flock’ (ad-Originals) , the latter being told
  to go escape , when Nebukadnezzar (Thoth) will ‘go up’ to Kedar to destroy it (Jer.49) ,
 • ‘rams’, H352 aiyl ‘ram, pillar, doorpost, strong one’, also “eden-constructs which Adam
  Illegally pulled up to the north”, see index ;
 • ‘nebaoith’, H5032 nebaioth 5x ; only once in prophets ; nub ‘germinate, to flourish’ 4x ;
  in ‘prophets’ and ‘Nebu [Thoth]’ cluster ; can only be the Thoth-perch ;
 • context : the ‘flock’ (-tzon) appears to be used here as ‘adamite Originals’, where the sons
  and daughters come as souls from this earth , all will have their Original back ;
  Kedar : (see Jer.2 etc) ; we had só much problems with this one ;
  the clue must be related to “a doubled east”, related to ‘the two lands’ problem .
  Hebrew has 3 terms for ‘the east’ : -qdm, -qdmim and -mzrch ; where the first (-qdm)
  is Negative as all the (-q) cluster is : with exception of the trilateral -qdsh ‘sacred’.
  Sons of Judah ‘bowed down to the east’ (qdm) , as negative ; and Kedar (qd-r) as
  “sons of the east” is negative , so is Qd-r-n as the valley east of Jerusalem , as a valley
  of graves [and towards the east!] ; a valley which “will be sanctified (qdsh)” .
  In glyphs are ‘the Ba-souls of the east (ÁABT)’ and ‘Ba-souls of the West (AMENT)’ ,
  where east is (qdm) , and the Ba-soul a type-spirit of mixed aspects , depicted as bird
  (see end page) ; but the origin of these eastern-Ba-souls must be another type beings :
  Is.21 mentions so often ‘the bow’ with these Kedar sons ,
  that our option must be glyph PETCH ‘mankind, peoples’ , depicted with a bow
  (a cluster including PÃT ‘mankind, beings’ and PPAUTu ‘primeval gods’) .
  Here , Kedar seems to be ‘north’, as root-P or PET’ – we still study that ;
  Nebaioth : as a main axis or pillar, upon eden, carrying their constructs in the north ;
  problem is a bit that there are so mány axis and pillars that it’s frustrating –
  here, through the root (neb) it must be the standard is ruled by Thoth (Nebu) ,
  the name of the standard [as construct] is ÁAT – tying in with ‘the islands’ in next line ;
  note how ‘ram’ is also ‘pillar, doorpost’ etc, as construct ;
 • zin context : de ‘kudde’ wordt in 90% van de gevallen gebruikt voor de Originelen ;
  Kedar : voortgaand op het thema “de twee landen”, heeft hebreeuws drie begrippen
  voor ‘het oosten’ : -qdm , -qdmim en -mzrch : waarvan de eerste (qdm) negatief is .
  De hele q-cluster is negatief – met uitzondering van -qdsh ‘heilig’ :
  de zonen van Judah ‘bogen zich voor het oosten’ (qdm) , en ook ‘de zonen van Kedar”
  als ‘zonen van het oosten’ is negatief ; de wortel -qdr ook in Qdrn , de vallei ten oosten
  (sic) van Jeruzalem , een vallei van graven “welke echter geheiligd wordt” (-qdsh) .
  In glyphs zijn er “de Ba-zielen van het oosten (ÁABT, qdm)” en die “van het westen” ,
  AMENT , afgebeeld als vogels (zie eind pagina) en een týpe geest voorstellend –
  de natuur van deze ‘Ba-zielen uit het oosten’ mag glyph PETCH zijn , “mensen , wezens,
  mensheid” en “boog”, waar Jesaja 21 met ‘de boog’ Kedar beschrijft .
  Nebaoith : een dimensionele-as, pilaar, welke hun constructen in het noorden draagt ;
  Probleem is dat er zoveel pilaren en assen zijn dat deze lastig zijn te plaatsen –
  maar hier is de wortel (neb) van (nebu) , Thoth , en kan dat alleen zijn standaard zijn
  (zie eind pagina) . De standaard zelf wordt ÁAT genoemd , en is een link naar
  de eilanden (hebr. i ; glyph ÁA) van volgende zin ;

“all of / the flock [adamite-Originals] of / Kedar [eastland-root-P] +
shall be gathered / to=unto you / ;
the eden-constructs [rams] of / Nebaioth [Thoth-perch] / shall serve you / :
they [=constructs] shall ascend / on behalf of / acceptance / , (being) my altar / ,
and=for – I shall adorn – the house of / my beauty [‘conditional’] / ;
Alle schapen van Kedar zullen voor u bijeengebracht worden, de rammen van Nebajoth
staan u ten dienste ; ze zullen als een welgevallig offer komen op mijn altaar
en ik zal aan mijn luisterrijk huis aanzien geven .

“de hele kudde [Originelen van adam-zielen] van Kedar [root-P van het oosterland] +
zal tot u bijeengebracht worden ,
en de eden-constructen van Nebaioth [=Thoth-standaard] zullen u dienen :
zij [=de constructen] zullen omhoogrijzen vanwege acceptatie , als mijn altaar ,
want ik zal het huis van mijn pracht [‘conditioneel’] opluisteren ;

 
8-9
who ? these as·the·thick-cloud they-are-flying and·as·the·doves to crevices-of·them
that to·me coastlands they-are-expecting and·ships-of Tarshish in·the·first to·to-bring-of
sons-of·you from·afar silver-of·them and·gold-of·them with·them for·name-of ieue
Elohim-of·you and·for·holy-one-of ishral that he-makes-beautiful·you
Who [are] these [that] fly as a cloud, and as the doves to their windows?
Surely the isles shall wait for me, and the ships of Tarshish first, to bring thy sons from far,
their silver and their gold with them, unto the name of the LORD thy God,
and to the Holy One of Israel, because he hath glorified thee.

 • ‘cloud’ , H5645 ab ‘cloud [as enveloping]’ 32x ; cloud upon Sinai ; 5743 ub ‘to cloud,
  to cover’ 1x ; abiy ‘thick [measure]’ ,
 • ‘doves’ ; in Nahum the doves are imprisoned in Nineveh [SHESH-pool ; fish-pool] ;
 • ‘windows’, H699 arubb-ah ‘windows of heaven’ [chimney] 7x ; arab ‘darkness, dark plain’,
  into -Arabia [and sons of Kedar] ; windows or floodgates are north ;
 • context : in another chapter are “the hovering clouds protecting Jerusalem [in eden]” ;
  these islands must be like ‘sections of a larger construct’, each island “producing a
  different aspect” (for utter lack of words) : compare the “silver and gold” in this line ;
  for example , glyphs use the term ÁA NSERSER “the flame to make speech for existence
  (by the island)”. The term ‘island’ turns into ÁA-T , as 7 eden-regions (read, 7 islands)
  into the previous mentioned ÁAT-perch ;
  these 7 may be the 7 stars Christ holds , in Revelation ;
  7 + 7 islands : they copied the 7 eden-islands (clouds) into 7 of theirs , so 14 in total ;
  their seven can be “the ships of Tharshish” as opposed tot he ‘sons’ as eden-islands ;
  windows : we don’t quite get this one – the (-arb) is negative , so they wouldn’t hover
  tówards it ; if the clouds come fróm the gates , then the doves must come fróm the
  windows – as the islands ÁAT which were captured but are now freed ! Tarshish = north ,
  the islands must be “the ships” fróm Tarshish, rendering the latter to be ‘a gate’ [windows] :
  SB or SBA “the (star-) gate to make the solarplane (via ad.soul)”, where the ‘windows’
  are also described to have opened during Noah’s deluge [see ‘from eden to this earth’] ;
  does this make ‘Arabia’ to be “the solarplane” itself ? Arabia is linked to Kedar ;
 • zin context : wolken : een ander hoofdstuk noemt “de wolken de Jeruzalem beschermen”,
  als eden’s Jeruzalem ; deze eilanden moeten deel uitmaken van een groter construct ,
  waar ieder eiland “een ander aspect produceert” : vergelijk het ‘zilver en goud’ in deze zin .
  Glyphs hebben een ÁA NSERSER ,
  “de vlam om spraak te maken (via adam-ziel) door het eiland” , en de ÁA wordt ÁA-T
  als “7 eden-regio’s” (7 eilanden dus) , naar de genoemde ÁAT-standaard van Thoth .
  Deze zeven mogen de zeven sterren zijn welke Christus vasthoudt (Openbaring) ;
  7 + 7 eilanden : zij hebben de 7 eden-eilanden gekopiëerd naar zeven van hun ,
  totaal 14 ; hún eilanden kunnen “de schepen van Tarshish”, de ‘zonen’ als eden-eilanden ;
  sluizen : de term wordt gebruikt bij Noach , zie report “van eden naar deze aarde”;
  als ze ‘aan komen zweven’ moeten ook de duiven ván de sluizen komen ,
  net als de schepen ván Tarshisch – bovendien werden de eilanden gevangen gehouden !
  Dit moet Tarshish , in het noorden, tot ‘een poort’ maken [want ‘sluizen’] : glyph SEB
  of SBA “de (sterren-) poort om het zonnestelsel te maken (via adam-ziel)” ;
  en vergelijk weer de link met Noach ;
  we hebben goede kans dat ‘Arabië’ staat voor “dit zonnestelsel” ;

“who (are) / these / , flying [=hovering-on] – as clouds [=islands] / ,
(and) as doves / to [=from?] / the windows of heaven (north) [+Arabia as our solarplane?] ? / ;
that=because / the islands – are waiting – to=for me / ,
(and) in=by the main – ships [=their islands] of – Tarshish [SBA stargate to our solarplane?] +
to=for to (be) brought (-back) / your sons [eden-islands] / from afar / ,
their silver / and their gold / with them / ,
(and) to the name of / IEUE / your deity / and=as the holy one of / Ishral [all eden-souls] / ,
that=because / he adorns you [‘conditionally’] / ;
Wie zijn dezen , die daar komen aangevlogen als een wolk, als duiven naar hun til ?
Voorzeker, de kustlanden zullen mij verwachten, en de schepen van Tarsis zullen de eerste zijn
om uw kinderen van verre te brengen, hun zilver en goud met hen, naar de naam van de Heer,
uw God, naar de heilige van Israël, want hij heeft u verheerlijkt .

”wie zijn dezen , die aan komen zweven als wolken [=eilanden als constructen] ,
en als duiven naar [=van?] de sluizen van de hemel [+Arabie als ons zonnestelsel] ? ,
want de eilanden wachten op mij ,
om door de belangrijkste schepen [=hun eilanden] van Tarsis [SBA poort] +
uw zonen [eden-eilanden] van ver weer teruggebracht te laten worden ,
hun zilver en goud met hen ,
naar de naam van de Heer, uw God, als de heilige van Israël, want hij luistert u op [‘conditioneel’] ;

 
10-11-12
and·they-build sons-of foreigner walls-of·you and·kings-of·them they-shall-minister·you
that in·wrath-of·me I-smote·you and·in·acceptance-of·me I-have-compassion-on·you
and·they-stand-open gates-of·you continually by-day and·night not they-shall-be-closed
to·to-bring-of to·you estate-of nations and·kings-of·them ones-being-led that the·nation
and·the·kingdom which not they-shall-serve·you they-shall-perish and·the·nations
to-be-deserted they-shall-be-deserted
And the sons of strangers shall build up thy walls, and their kings shall minister unto thee:
for in my wrath I smote thee, but in my favour have I had mercy on thee. Therefore thy gates
shall be open continually; they shall not be shut day nor night; that [men] may bring unto thee
the forces of the Gentiles, and [that] their kings [may be] brought. For the nation and kingdom
that will not serve thee shall perish; yea, [those] nations shall be utterly wasted.
‘stranger’ , H5236 nekar ‘foreign, stranger’ ; not the usual cluster ; nakar ‘recognize, regard’ ;

 • context : the “strangers” can only be “those to be born in eden”, who have a similar yet
  better type body as what we have – which the land indeed never saw :
  it is very possible this is the “Shiloh” type, Gen.49 , because that line tells his ‘white teeth’
  and reddish garment-body ; -shalah ‘at ease, prosper’ ; yet with a negative undertone
  because of Shaul [Saul] and Sheol (underworld) , Saul as ‘their type human’ ;
 • zin context : de “vreemdelingen” kunnen alleen “de nieuw-geborenen in eden” zijn ,
  die een verbeterde versie van ons lichaam zullen hebben , zie volgende zin ;
  het is goed mogelijk dat dit type mens “Shiloh” is van Gen.49 , omdat daar “witte tanden”
  en zijn roodachtig kleed [als lichaam] wordt beschreven ; deze term met een negatieve
  ondertoon ‘Saul’, en Sheol [onderwereld] , Saul als hun type mens ;
  het type mens als Shiloh is inderdaad “een vreemde” voor het nieuwe land eden ;

“and – foreign [un-recognized] – sons – build – your walls / , and their kings / shall serve= you / ,
that=because / in my fury / I smote you / ,
and=but – in my favour – I (will) have compassion for you / ;
and – your gates – shall – continually – stand open / ,
they shall – not – be closed – day / and [nor] night / ,
to=for to bring / to you / the wealth of / the nations [in new-eden] / +
and=as – being guided – (by) their kings / :
that=because / the nation [in new-eden] / +
and=as the kingdom / which / shall – nót – serve you / , shall perish / ,
and=as nations / (who) shall be completely – ruined / ;
Vreemdelingen zullen uw muren herbouwen en hun koningen zullen u dienen,
want in mijn grote toorn heb ik u geslagen, maar in mijn welbehagen heb ik mij over u ontfermd.
Uw poorten zullen steeds openstaan ; dag en nacht zullen ze niet gesloten worden ,
opdat men het vermogen van de heidenvolken naar u toe zal brengen en hun koningen
naar u toe geleid zullen worden . Want het volk en het koninkrijk die u niet zullen dienen ,
zullen vergaan en die volken zullen totaal verwoest worden .

“vreemdelingen [niet-herkend] zullen uw muren herbouwen en hun koningen zullen u dienen ,
want in mijn toorn heb ik u geslagen , maar in mijn welbehagen heb ik mij over u ontfermd ;
uw poorten zullen steeds openstaan ; ze zullen dag noch nacht gesloten worden ,
om u de weelde van de volken [in nieuw-eden] te brengen , geleid door hun koningen :
want het volk als het koninkrijk dat u niet dient zal vergaan ,
als volken die totaal geruïneerd zullen zijn ;

 
13-14
glory-of the·Lebanon to·you he-shall-come fir elm and·box-tree together
to·to-beautify-of placeri-of sanctuary-of·me and·place-of feet-of·me I-shall-glorify
and·they-go to·you to-bow-down-of sons-of ones-humiliating-of·you
and·they-bow-down on soles-of feet-of·you all-of ones-spurning-of·you and·they-call
to·you city-of ieue tziun-of holy-one-of ishral
The glory of Lebanon shall come unto thee, the fir tree, the pine tree, and the box together,
to beautify the place of my sanctuary; and I will make the place of my feet glorious.
The sons also of them that afflicted thee shall come bending unto thee;
and all they that despised thee shall bow themselves down at the soles of thy feet;
and they shall call thee, The city of the LORD, The Zion of the Holy One of Israel.

 • ‘fir’, H1265 berosh ‘cypress, fir’ ; still tricky ; their KHENT’-boat planks made from fir
  from mt-Hermon ; shared aspect, also fir-trees in eden ; ‘son’ and ‘palace’ cluster ;
  Akk. barâshu ‘to cut, erase’, burû ‘reed mat, boat-cover’ [planks?] ; burâshu ‘juniper’;
  unclear what this coniferous type tree could represent ;
 • ‘pine’ , H8410 thidhar 2x ; same 3 trees in Is.41 ‘be planted in the wilderness [north]’ ;
  1725 dahar ‘to rush, gallop’ 1x ; Akk. duhutu ‘a tree’, but no other root d-h ;
 • ‘box tree’, H8391 theashshur ; perhaps root -shesh ‘white linen’, ‘6’ ; some essence ;
  Akk. shushu ‘licorice tree [sweet root] ? ,
 • context : sea of glass : in Rev.4 the throne is at the sea of glass , where this sea must be
  the chalice on top of the new-lampstand (Zerubbabel) ;
  trees : note how in a later verse “iron will replace wood”, this must be different ;
  the whole theme of ‘trees’ is still tricky ;
  sons : likely those born in eden , still having this type body (but very improved) ;
  but this type body itself as invention of the dark realm (‘humiliating you’) ;
 • zin context : zee van glas : in Op.4 staat de troon aan de zee van glas , waar deze zee
  de schaal op de top van de nieuwe kandelaar [Zerubbabel] moet zijn ;
  bomen : in het vers verderop wordt “hout ingeruild voor ijzer”, maar hier moet
  iets anders bedoeld zijn ; het thema ‘bomen’ blijft lastig ;
  zonen : als de in eden geborenen , die nog steeds dit type lichaam hebben
  (maar wel als betere versie) ;

“the glory [dim.-heavy] of / the Lebanon [‘whiteness forest’] /shall come – to you / ,
the fir tree [juniper] / , pine tree (?) / and the box tree (?) / together / ,
to=for to beautify [‘conditionally’] / the place of / my sanctuary / ,
and=for – I shall glorify [dim.-heavy] / the place of / my feet [= sea of glass] / ;
and – the sons of – the ones (having) humiliated you – come – to bow down – to you / ,
and=from all – the ones despising you – , they bow down – on=at – the soles of – your feet / ,
and they (will) name / (to=as) you / : city of / IEUE / , (being) tsiun of / the holy one of / Ishral / ;
De luister van de Libanon zal naar u toe komen, cipres, plataan en dennenboom tezamen,
om de plaats van mijn heiligdom aanzien te geven, en ik zal de plaats van mijn heiligdom
aanzien te geven , en ik zal de plaats van mijn voeten verheerlijken .
Ook zullen, zich buigend, naar u toe komen de kinderen van hen die u onderdrukt hebben,
en allen die u verworpen hebben, zullen zich neerbuigen aan uw voetzolen ,
en zij zullen u noemen : stad van de Heer, het Sion van de heilige van Israël .

“de luister van de Libanon [‘witheid’ woud] zal naar u toe komen ,
cipres , plataan (?) en dennenboom (?) tezamen,
om de plaats van mijn heiligdom op te luisteren [‘conditioneel’] ,
want ik zal de plaats van mijn voeten [=zee van glas] verheerlijken ;
en de kinderen van hen die u onderdrukt hebben komen om voor u te buigen ,
van allen die u verworpen hebben , zullen zij zich neerbuigen aan uw voetzolen ,
en zij zullen u noemen : de stad van IEUE , als tsiun [residentie] van de heilige van Ishral ;

 
15-16
instead-of to-become-of·you one-being-forsaken and·one-being-hated u·ain and·there-is-no
one-passing and·I-place·you to·pomp-of eon elation-of generation and·generation
and·you-suckle milk-of nations and·breast-of kings you-shall-suckle and·you-know that I
ieue one-saving-of·you and·one-redeeming-of·you sturdy-one-of Jacob
Whereas thou hast been forsaken and hated, so that no man went through [thee],
I will make thee an eternal excellency, a joy of many generations. Thou shalt also suck
the milk of the Gentiles, and shalt suck the breast of kings: and thou shalt know that
I the LORD [am] thy Saviour and thy Redeemer, the mighty One of Jacob.

 • context : eye : we have to keep this option open , also because the crucial “you” is lacking ;
  though ‘nostril’ (aph) is 1 step from ‘cherub-wheel’ (auphn) , it is still possible that
  the crossed-over wheel is termed ‘eye’, and compare the spells ; line added in red :
  the problem is that the cherub-wheel (auphn) is the same cluster as nostril (aph)
  and ephah (ephah) – the latter is put back at her base in Shinar (ÁABT,qdm,east-land) ,
  and the new name for the cherub-wheel is -glgl ;
  garden : 1 step from (-gan) , garden ; we chose ‘olden times’ in this context ;
 • zin context : oog : deze optie zou kunnen , vooral omdat het belangrijke “u” mist ;
  het cherub-wiel (auphn) nu in hun noorden kán ‘oog’ worden genoemd i.p.v nostril (aph) :
  de -ephah “wordt teruggezet op haar plaats in Shinar” (ÁABT , qdm, het oostelijke-land) ,
  vervolgens krijgt het cherub-wiel een niéuwe naam , -glgl ; dit is ons nog lastig ;
  tuin : gebruikt woord in dezelfde cluster als ‘tuin’ (-gan) ;

“instead of / you (had) become / forsaken / and hated / ,
and there-is-no / one crossing-over [to other dimension] / ,
(and=as – the crossed-over [to other dimension] – eye)
(and) I place you / to (be) the pomp [garden] of / olden times / ,
(to be) a rejoicing / (for) generation / and=after generation / ;
and=for you nurse / the milk / (to) the nations [in eden] / ,
and – you shall nurse – (being) the breast of / kings / ,
and you (will) know / that / I – IEUE / (am) the one saving you / and redeeming you / ,
(being) the sturdy one [crossing-over] of / Jacob [all saved ad-souls from this earth] / ;
In plaats van dat u verlaten en gehaat bent geweest, zodat niemand door u heen trok ,
zal ik u tot een eeuwige glorie maken, tot een vreugde van generatie op generatie .
U zult de melk van de heidenvolken zuigen, ja, u zult aan de borst van koningen zuigen ;
dan zult u weten dat ik, de Heer, uw Heiland ben, en uw Verlosser, de machtige van Jakob.

“in plaats van dat u verlaten en gehaat bent geweest ,
en niemand overstak [naar andere dimensie] ,
(als het overgestoken [naar andere dimensie] oog)
maak ik u tot de pracht [-tuin] van vroeger tijden , tot een vreugde van generatie op generatie ;
want u voedt de melk aan de volken [in nieuw-eden] ,
u zult voeden als was u de borst van koningen ,
en u zult weten dat ik , IEUE , u redt en verlost ,
als de machtige van Jakob [alle geredde adam-zielen van deze aarde] ;

 
17-18
instead-of the·copper I-shall-bring gold and·instead-of the·iron I-shall-bring silver
and·instead-of the·woods copper and·instead-of the·stones iron and·I-place
supervisor-of·you peace and·ones-exacting-of·you righteousness not he-shall-be-heard
further violence in·land-of·you devastation and·breaking in·boundaries-of·you
and·you-call salvation walls-of·you and·gates-of·you praise
For brass I will bring gold, and for iron I will bring silver, and for wood brass, and for stones iron:
I will also make thy officers peace, and thine exactors righteousness.
Violence shall no more be heard in thy land, wasting nor destruction within thy borders;
but thou shalt call thy walls Salvation, and thy gates Praise.

 • context : curious line ; though ‘iron’ is negative (as a dimensional type light) ,
  it is used during the Interval ; yet replacing ‘stone and wood’ .
  The latter was the sin of the ascended land as the cherub-wheel (Jer. chapter) ,
  implying that ‘stone and wood’ are building-blocks to create with :
  perhaps stone and wood were devised as buildingblocks by théir realm ,
  because of the line in Jeremiah about the land ‘committing prostitution with them’ ,
  borders : referring back to their previous invasion into eden ;
  related to the stone and wood theme ,
 • zin context : ‘ijzer’, als een type dimensioneel-licht is negatief [kookpot etc.] ,
  maar toch nog gebruikt tijdens het Interval . Dat het tegelijk ook ‘steen en hout’
  vervángt , moet betekenen dat de laatsten “bouwstenen voor creatie” zijn :
  wellicht zijn ‘steen en hout’ (als bouwstenen) door hún realm bedacht ,
  volgens het vers over het land “en u pleegde overspel met hen” ;
  grenzen : terugslaand op hun vorige invasie van eden ; gelinkt aan ‘steen en hout’ ,

“I shall bring – gold – instead of – copper [serpent-mixture] / ,
and instead of / iron / I shall bring / silver / ,
and instead of / wood / copper / , and instead of stone / iron / ,
and I set up / [eden-] peace – (to be) your supervisor / ,
[in order] and=for – the ones ‘cashing in’ [serpent-way] – righteousness – (by) you / ;
violence – in your land – and=as the breaking-down – in=into your borders +
shall – not / be heared / anymore / ,
and you name – your walls – salvation / and your gates / praise / ;
In plaats van koper zal ik goud brengen, in plaats van ijzer zal ik zilver brengen ,
In plaats van hout koper, in plaats van stenen ijzer .
En als uw opzichter stel ik vrede aan en als uw opzieners gerechtigheid .
Er zal niet meer gehoord worden van geweld in uw land ,
van verwoesting of rampen binnen uw grenzen ,
maar uw muren zult u noemen Heil , en uw poorten Lof .

“in plaats van koper zal ik goud brengen , en in plaats van ijzer zal ik zilver brengen ,
en in plaats van hout koper, en in plaats van steen ijzer ,
en als uw opzichter stel ik [eden-] vrede aan ,
opdat men door u gerechtigheid incasseert ;
geweld in uw land als het doorbreken van uw grenzen zal niet meer worden gehoord ,
en u zult uw muren ‘heil’ noemen , en uw poorten ‘lof’ ;

 
19-20
not he-shall-bebc to·you further the·sun for·light by-day and·for·brightness the·moon
not he-shall-give-light for·you and·he-becomes for·you ieue to·light-of eon
and·Elohim-of·you to·beauty-of·you not he-shall-set further sun-of·you and·moon-of·you
not he-shall-be-gathered-in that ieue he-shall-become to·you for·light-of eon
and·they-are-repaid days-of mourning-of·you
The sun shall be no more thy light by day; neither for brightness shall the moon
give light unto thee: but the LORD shall be unto thee an everlasting light, and thy God thy glory.
Thy sun shall no more go down; neither shall thy moon withdraw itself:
for the LORD shall be thine everlasting light, and the days of thy mourning shall be ended.

 • context : it cannot tell “that there áre no sun and moon anymore” ,
  we had the other chapter where this sun will become “the righteous sun” ,
  then a type ‘spiritual light’ is intended ;
 • zin context : er kan niet staan “er zullen helemaal geen zon en maan meer zijn” ,
  want we hadden het hoofdstuk over “deze zon zal de rechtvaardige zon worden” –
  dan moet de bedoeling hier zijn ‘een type geestelijk licht’ ;

“the sun [shmsh] – shall – not – anymore – be – for – daily – light , +
and – the moon – shall – not – give light – in=as the brightness [serpent-way] – to you / ,
and=for – IEUE – becomes – for you – (to be) to=as – the forever – light / ,
and=as the deity / to=for your beauty [‘conditional‘] / ;
your sun – shall – not – set – anymore / , and your moon – shall – not – be collected [get dark] / :
that=because / IEUE / shall become / for=as the – forever – light – to you / ,
and – the days of – your mourning – are repaid [=to have eden-peace] / ;
De zon zal voor u niet meer zijn tot een licht overdag en als een schijnsel zal de maandag
u niet verlichten , maar de Heer zal voor u zijn tot een eeuwig licht en uw God tot uw sieraad.
Uw zon zal niet meer ondergaan en uw maan zal zijn licht niet intrekken ,
want de Heer zal voor u tot een eeuwig licht zijn
en aan de dagen van uw rouw zal een einde komen .

“de zon zal voor u niet meer voor het licht overdag zijn ,
en de maan zal geen licht geven als de helderheid [serpent-manier] voor u ,
want IEUE wordt voor u als het eeuwige licht ,
als de godheid voor uw pracht [‘conditioneel’] ;
uw zon zal niet meer ondergaan en (het licht van) uw maan zal niet meer worden verzameld ,
want IEUE zal tot een eeuwig licht zijn voor u ,
en de dagen van uw rouw zijn verrekend [voor eden-vrede] ;

 
21-22
and·people-of·you all-of·them righteous-ones for·eon they-shall-tenant land scion-of
plantings-of·me deed-of hands-of·me to·to-show-his-beauty-of the·small-one
he-shall-become to·the·thousand and·the·inferior to·nation staunch
I ieue in·era-of·her I-shall-hurry·her
Thy people also [shall be] all righteous: they shall inherit the land for ever,
the branch of my planting, the work of my hands, that I may be glorified.
A little one shall become a thousand, and a small one a strong nation:
I the LORD will hasten it in his time.

 • context : a bit puzzling line ; though the people who will be born in new-eden will be
  a 2.0 version of our present body , they still will have the skeleton as base ;
  but how that is related to ‘a strong nation’ when ‘there won’t be war’ is unclear ;
 • zin context : de mensen welke daar geboren worden zullen een betere versie van ons
  huidige lichaam hebben – met blijkbaar nog steeds het skelet als basis ;
  maar ‘sterk’ tegenover wie of wat ? er zal immers ‘geen oorlog’ meer zijn ,

“and – all – your people – (will be) righteous / for ever / ,
they shall inherit / the land / (being) the branch of / my planting / ,
to=as showing its beauty [‘conditionally’]- (as) the work of – my hands / ;
an unimportant one / shall become / to=as a company [of thousand] / ,
and the youngest one / to a strong [bone] / nation [in eden] / :
I – IEIE – shall hasten – (to be) in=as her time / .
Uw volk, zij allen zullen rechtvaardigen zijn, voor eeuwig zullen zij de aarde in bezit nemen.
Zij zullen een stekje zijn, door mij geplant, een werk van mijn handen,
opdat ik verheerlijkt zal worden. De kleinste zal tot duizend worden
en de minste tot een machtig volk ; ik, de Heer, zal dit te zijner tijd spoedig doen komen .

en al uw mensen zullen rechtvaardigen zijn, voor altijd ,
zij zullen het land erven dat de door mij geplante tak is ,
de schoonheid [‘conditioneel’] tonend als het werk van mijn handen ;
de onbelangrijke zal tot een groep [duizend] worden ,
en de jongste tot een machtig [beenderen] volk :
ik , IEUE , zal haar tijd spoedig doen komen .

 


 
10.02.19 — submitted — (tweede) aangepaste versie van origineel —- Report series

 


rpt
vers 3 : cherub wiel als cirkel met \\ erin ;
de dubbele-slash \\ betekent ‘magisch-gevaarlijk’ ,
en gebruikt wanneer het een eden-concept betreft ;
“het cherub-wiel om de (nieuwe) root te maken” ;
de term ‘takel’ en ‘de trap’ laten zien dat dit construct
omhoog gestegen is – als ‘in hun noorden’ ;
zie ook ‘het serpent’ en de duidelijke ringen (bovenste) ,

 


rpt
‘rotatie, ronddraaien’ door de wortel-P ;
anders dan Eden is hun dimensie ‘een roterende’
[en daarom is ónze werkelijkheid deel van hen] ;
zie ook het roterende wiel in Rg-veda (eind pagina) ;
bovenste positie PEKHAR ÁMIU PET ,
“de hemel (hun noorden) van het (eden-) woord van
Adam-binnenin, vanwege rotatie (van de wortel-P)” ;

rpt

 

vers 7 , Nebaioth ;
de ibis (als Thoth) staat op de ÁAT-standaard ;

rpt

 

 

vers 7 : [zonen van] Kedar ;
de BA-ziel als vogel, let op hetzelfde gezicht
als haar gastvrouw [hier koningin Nefertari] ;

ascending passage com

 

 
 

vers 7 : [zonen van] Kedar ;
in Jes.21 aangeduid met het attribuut ‘boog’
[zichtbaar als identificatie-glyph] ;
het waren echter geen ‘mensen uit de Sudan’
maar ‘uit het oosterland’ als -qdm of ÁABT

rpt

 

 

vers 8 ; wolken als eilanden ;
ÁA , als hebr. ‘i’ ; cluster loopt verder naar ÁAT ,
de standaard (waar de ibis op staat) ;
vergelijk de vorm van ‘eiland’ met de vorm
van het opengebroken eiland in tuat V
(onderste tekening van de volgende afbeelding)

rpt

 


giphy com tornado

akmorgen com tuat 4

pinterest tuat 5

 
Addition – RV I 164 :

 
titled ‘song of mysteries’ ,
many, many aspects of the above chapter return here ;
exerpts of an UN-checked draft version from last year , below –
you will find that the official translation differs ,
but that is because the translators chose the words face-value ;
yet many terms have a double [or second] meaning ,
because all these chapters loaded with constructs and concepts .
These chapters were written by Orientals who had their BA-soul already ,
writing extremely haughty because they knéw no-one would understand ;
we’d wish to can translate them all – but that would take a lifetime
…and ‘time’ is what we dón’t have

themes :
cherub-wheel , eden-vine, eden-cornerstone , mother [eden-throne] ,
eye , sun , breast , dimensional-backside , inversion , Nile ,

1a asya vÀmasya palitasya hotus tasya bhrÀtÀ madhyamo asty aÌnaÏ
1c tÃtÁyo bhrÀtÀ ghÃtapÃÍÊho asyÀtrÀpaÌyaÎ viÌpatiÎ saptaputram

“this / pleasant / grey-aged / sacrifice [as eden?] / ,
whose / centre / brother / is a devouring stone [Horus-tile?] / ,
the third / brother / is he whose / dimensional backside / +
is sprinkled with clarified butter / ,
here I behold / the lord of the house / with seven sons [Put] / ;

2a sapta yuÈjanti ratham ekacakram eko aÌvo vahati saptanÀmÀ
2c trinÀbhi cakram ajaram anarvaÎ yatremÀ viÌvÀ bhuvanÀdhi tasthuÏ

“seven / are appointed to / the one wheeled [cherub-wheel] / cart / ,
one / seven-named / horse / conveying (it) / ,
three naved / is the sound and undecaying / wheel / ,
whereon / are stationed / all these / living beings / ;

8a mÀtÀ pitaram Ãta À babhÀja dhÁty agre manasÀ saÎ hi jagme
8c sÀ bÁbhatsur garbharasÀ nividdhÀ namasvanta id upavÀkam ÁyuÏ

“the mother [eden-throne] / showed herself [=to matrix] +
by the [better] divine laws / of the father [matrix] / ,
with main / intention / she (hastened to) him / (being) the awareness / ,
(she) the disgusting one / , desirous of impregnation / , +
was pierced [by axis?] and thrown down / ,
(saluted) with the thunderbolt / ——- [?] / ;

9a yuktÀ mÀtÀsÁd dhuri dakÍiÉÀyÀ atiÍÊhad garbho vÃjanÁÍv antaÏ
9c amÁmed vatso anu gÀm apaÌyad viÌvarÂpyaÎ triÍu yojaneÍu

“the mother [eden-throne] / was forced to work together / +
in the yoke [inverted-axis?] / of the daKsa [matrix-construct] / ,
as the womb / standing helpless against the enemy / ,
ending / the fortress [as sacrificial enclosure] / ;
the calf Horus as BEH’] / lowed / , approaching / un-seen / the mother / ,
(the latter being) the threefold / vehicle of / variegatedness [mixture AB] / ;

11a dvÀdaÌÀraÎ nahi taj jarÀya varvarti cakram pari dyÀm Ãtasya
11c À putrÀ agne mithunÀso atra sapta ÌatÀni viÎÌatiÌ ca tasthuÏ

“by no means / this / twelve-spoked / revolving / (cherub-) wheel / is wearing-out / ,
opposite to / heaven / (by) divine laws / ,
Agni (Thoth) / ,
720 [in array] / paired / Put-sons / this way [eden-cornerstone] / are placed / ;

14a sanemi cakram ajaraÎ vi vÀvÃta uttÀnÀyÀÎ daÌa yuktÀ vahanti
14c sÂryasya cakÍÂ rajasaity ÀvÃtaÎ tasminn ÀrpitÀ bhuvanÀni viÌvÀ

“the [cherub-] wheel / revolves / having the felly [of olden] / , not subject to old age / ,
stretching itself upwards / ,
ten / are yoked [to have to work together] / bearing [the vessel] / ;
the eye / as [our] sun / turns back [to other dimensional side] / the region of gloom [eden’s] / ,
on him / depend / all / living beings [3 worlds] / ;

22a yasmin vÃkÍe madhvadaÏ suparÉÀ niviÌante suvate cÀdhi viÌve
22c tasyed ÀhuÏ pippalaÎ svÀdv agre tan non naÌad yaÏ pitaraÎ na veda

the tree-trunk [stripped eden-vine] / on which /
the mythological bird [multicoloured great eagle in Ezekiel] / eats sweetness / ,
settling down / bringing forth / ,
they say / it’s / the delicate / [berry of] sacred fig tree / ,
subsequently / , not / he / obtains-reaches / ,
(who is) not / knowing / the father [as heaven and earth] / ;

33a dyaur me pitÀ janitÀ nÀbhir atra bandhur me mÀtÀ pÃthivÁ mahÁyam
33c uttÀnayoÌ camvor yonir antar atrÀ pitÀ duhitur garbham ÀdhÀt

“the sky [by casting lots] / is my / father [place-T of hail, ÁT] / the begetter / ,
here [demon as eden-cornerstone] / is my / navel [of cherub-wheel] / ,
the connection / formed / one inhabited world and 2 below it / ,
the host [of heaven and earth] / ;
the stretched-out / dimensional receptacle / is the birthplace [eden-womb] / ,
the interior / here [demon as eden-cornerstone] / the father [ÁT] / placed /
the offspring [of the sky] / of the daughter [construct to milk Soma] / ;

34a pÃchÀmi tvÀ param antam pÃthivyÀÏ pÃchÀmi yatra bhuvanasya nÀbhiÏ
34c pÃchÀmi tvÀ vÃÍÉo aÌvasya retaÏ pÃchÀmi vÀcaÏ paramaÎ vyoma

“I ask / you / the remote [opposite] / boundary / the one inhabited world and 2 beneath it / ,
I ask / where is / the navel [of cherub-wheel] / of the [3] worlds [of beings] / ;
I ask / you / ‘the flow of seed’ / of the strong [stolen eden-masculine] / horse [root-P?] / ,
I ask / the high regions of the sky / of speech / ;

35a iyaÎ vediÏ paro antaÏ pÃthivyÀ ayaÎ yajÈo bhuvanasya nÀbhiÏ
35c ayaÎ somo vÃÍÉo aÌvasya reto brahmÀyaÎ vÀcaÏ paramaÎ vyoma

“this / elevated altar [of eden-gate] / is the remotest [opposite] / boundary /
of the one inhabited world and 2 beneath it / ,
this / sacrifice / is the navel [of cherub-wheel] / of the [3] worlds / ;
this / powerful [stolen eden-masculine] / soma / is the stallion’s / stream of semen / ,
(for) speech / of self-existing awareness / (in) the highest / sky / ;

41a gaurÁr mimÀya salilÀni takÍaty ekapadÁ dvipadÁ sÀ catuÍpadÁ
41c aÍÊÀpadÁ navapadÁ babhÂvuÍÁ sahasrÀkÍarÀ parame vyoman

“the buffalo [leviathan] / lowed / , fashioning – the flood-waves / :
one footed (Thoth-perch ?) / , two footed (RET’-legs ?) / ,
to be / four footed (THES-standard ?) / ,
eight footed (KHEMENU or 8 H’EH’U ?) / , nine footed (PETCH into PESTCH ?) / ,
arising [at the spot] (+to command?) / (at) a thousand waters [eden’s ?] /
(for) the most sublime [remote] / sky [north] / ;

42a tasyÀÏ samudrÀ adhi vi kÍaranti tena jÁvanti pradiÌaÌ catasraÏ
42c tataÏ kÍaraty akÍaraÎ tad viÌvam upa jÁvati

in this manner / is the gathering of waters in the large soma vessel [Ephah ?] / for /
different / directions / trickling / therefore / [bios-] life / (for) the four / quarters of the sky / ,
thus (?) [stretching] / the gathering of waters in the large soma vessel / ,
thereby / making alive / this / universe / ;

48a dvÀdaÌa pradhayaÌ cakram ekaÎ trÁÉi nabhyÀni ka u tac ciketa
48c tasmin sÀkaÎ triÌatÀ na ÌaÇkavo ‘rpitÀÏ ÍaÍÊir na calÀcalÀsaÏ

“twelve / fellies / , one / [cherub-] wheel / , three / naves [of a wheel] / ,
who / has / this / understanding ? / ,
in [on] this / are simultaneously joined / 300 (103?) / spokes / ,
60 / inserted / , not / to be loosened / ;

49a yas te stanaÏ ÌaÌayo yo mayobhÂr yena viÌvÀ puÍyasi vÀryÀÉi
49c yo ratnadhÀ vasuvid yaÏ sudatraÏ sarasvati tam iha dhÀtave kaÏ

“whose is / this / ever-flowing / breast / which / conducts gladness /
as / the whole / blossom / of wealth / ,
who is / posessing [distributing] riches / ,
Sarasvati [=Nile, as split-off w-course] / who is / granting good gifts / ,
———- / ——— / ———- / ;

 
Submitted 10.2.19

 
End of page