Jes.62 : het Eden-land hersteld ,
als ‘getrouwd’ met de 144,000 :
de zonen vertrekken naar tsiun
(mooi hoofdstuk)
(eindtijd – goed leesbaar)
[2020]

 

chapter context :
see how directly in first lines
shows the desire of God to have
the eden-land and her capital back ;
the 144,000 remember her
and prepare to cross-over

note : very readable ;
this 2nd version is now definitive
after a few minor corrections
(line 10 as the best possible attempt) ;

 

Hoofdstuk context :
… zie hoe het verlangen van God om het eden-land en haar hoofdstad
weer terug te hebben , van de eerste zinnen afspat ;
alle attributen – en vooral deel II – laten zien dat het hier gaat over Eden’s Jeruzalem ;

 

144,000 : het mag lijken alsof wíj die groep er steeds ‘doordrukken’ ,
maar er staat echt steeds “zonen” : dit vermommen als ‘kinderen’ is geen optie ,
en doet bovenal onrecht aan het ontwerp van God –
namelijk dat alleen de zonen Zijn eden-land kunnen laten beginnen ;

 
opmerking :
nu als tweede en definitieve versie – na een paar kleine verbeteringen
(zin 10 als de best mogelijke poging) ;
 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

Jesaja 62

1-2
… vervolg : het Eden-land en haar hoofdstad worden gerestaureerd
on-account-of tziun not I-shall-hush and·on-account-of Jerusalem not I-shall-be-quiet
until he-shall-come-forth as·the·brightness righteousness-of·her and·salvation-of·her
as·torch he-shall-consume and·they-see nations righteousness-of·you and·all-of kings
glory-of·you and·he-is-called to·you name new which mouth-of ieue he-shall-specify·him
For Zion’s sake will I not hold my peace, and for Jerusalem’s sake I will not rest,
until the righteousness thereof go forth as brightness, and the salvation thereof as a lamp
[that] burneth. And the Gentiles shall see thy righteousness, and all kings thy glory:
and thou shalt be called by a new name, which the mouth of the LORD shall name.

 • context : … continued : the Eden-land and her capital to be restored :
  … later on also named as “daughter” , as another personified concept ;
 • nations : though also “the nations of spirits will see how she is re-founded”
  … here the nations to be born in new eden must be intended , following on ‘salvation’,
  as the peoples who “will go up to inquire of IEUE” in another chapter ,

line ,
“I (shall) – not – keep my silence – regarding – tsiun ,            [=’eden-residence’]
and – I (shall) – not – be quiet – regarding – Jerusalem ,           [=’to-be in the eden land’]
until – her righteousness – (shall) go forth – as brightness ,            [’s-w’]
and her salvation [=’for the nations in eden’] – (will be) as – a burning – torch :
and=for – the nations [=’in eden’] – (will) see – your righteousness ,
and=as all – the kingdoms (who will see) – your glory [=’dimensional heavyness’] ,
and – you [=’tsiun daughter’] – (will) be named – to=by – a néw – name , +
which – the mouth of – IEUE – (shall) appoint (to you) ;

(Het herstelde Jeruzalem)
Omwille van Sion zal ik niet zwijgen, omwille van Jeruzalem zal ik niet stil zijn ,
totdat haar gerechtigheid opkomt als een lichtglans, en haar heil als een brandende fakkel.
De heidenvolken zullen uw gerechtigheid zien en alle koningen uw luister ;
u zult met een nieuwe naam genoemd worden, die de mond van de Heer bepalen zal.

“wat tsiun [=’eden-residentie’] betreft zal ik niet zwijgen ,
en wat Jeruzalem [=’in het nieuwe eden’] betreft zal ik niet stil zijn ,
totdat haar gerechtigheid voort zal gaan als een lichtglans ,           [’s-m’]
en haar redding [=’voor de volken in eden’] zal zijn als een brandende fakkel :
want de naties [=’in eden’] zullen uw gerechtigheid zien ,
als alle koninkrijken (die) uw luister (zullen zien) ,
en u [=’tsiun dochter’] zult met een niéuwe naam genoemd worden , +
die de mond van IEUE (voor u) bepalen zal ;

 
3-4
and·you-become crown-of beauty in·hand-of ieue and·turban-of royalty in·palm-of
Elohim-of·you not he-shall-be-said to·you further one-being-forsaken and·to·land-of·you
not he-shall-be-said further desolation that to·you he-shall-be-called Hephzi-Bah
and·to·land-of·you Beulah that he-delights ieue in·you and·land-of·you she-shall-be-possessed
Thou shalt also be a crown of glory in the hand of the LORD, and a royal diadem in the hand
of thy God. Thou shalt no more be termed Forsaken; neither shall thy land any more
be termed Desolate: but thou shalt be called Hephzibah, and thy land Beulah:
for the LORD delighteth in thee, and thy land shall be married.
‘hephzibah’ , H2657 chephtsi-bah ; -chephets ‘delight’ ;
‘beulah’ , H1166 baal ‘marry , husband, wife, rule’ ;

 • context : we had the land , also as ‘daughter’, being ruled by /married to ;
  once the concept is in relation to God (Is.60) another time in relation to the 144,000 —
  see also the chapter “where the 144,000 will take her by the hand” ;
  said over : the daughter as feminine is passive , so not ‘said against’ ;

line ,
and=for you (will) become – the crown of – beauty – in the hand of – IEUE ,
and=as the headdress of – royalty – in the handpalm of – your deity ;
it (shall) – not – be said – to=about you – anymore : ‘the forsaken one’ ,
and – to=about your land – it (shall) – not – be said – anymore : ‘the desolated one’ [=’no-name’] ;
that=but – you – (shall) be named : ‘she the delightful one’ ,
and your land : ‘the married one’ ,           [or: ‘the owned one’]
that=because – IEUE – (will) delight – in you , and your land – (shall) be married ;   + [=’or: owned’]

U zult een sierlijke kroon zijn in de hand van de Heer
en een koninklijke tulband in de hand van uw God .
Tegen u zal niet meer gezegd worden : verlatene ,
en tegen uw land zal niet meer gezegd worden : woestenij ,
maar u zult genoemd worden : mijn welgevallen is in haar , en uw land : getrouwde ;
want de Heer verlangt naar u , en uw land zal getrouwd worden .

“want u zult de sierlijke kroon zijn in de hand van IEUE ,
als de koninklijke hoofddoek in de handpalm van uw godheid ;
er zal niet meer over u gezegd worden : ‘de verlatene’ ,
en over uw land zal niet meer gezegd worden : ‘de desolate’  [=’geen-naam’] ;
maar u zult genoemd worden : ‘zij de bevallige’ , +
en uw land : ‘de getrouwde’ ,            [of: ‘het eigendom’]
want IEUE zal zich in u verheugen , en uw land zal getrouwd worden ;                [=’of: eigendom zijn’]

 
5-6-7
… de 144,000 herbouwen en beschermen het land ;
that he-is-possessing choice-young-man virgin they-shall-possess·you sons-of·you
and·elation-of bridegroom over bride he-shall-be-elated over·you Elohim-of·you
over walls-of·you Jerusalem I-give-supervision ones-guarding all-of the·day and·all-of
the·night continually not they-shall-hush the·ones-reminding ieue must-not-be
stillness for·you and·must-not-be you-are-giving stillness to·him until
he-is-establishing and·until he-is-placing Jerusalem praise in·the·earth
For [as] a young man marrieth a virgin, [so] shall thy sons marry thee:
and [as] the bridegroom rejoiceth over the bride, [so] shall thy God rejoice over thee.
I have set watchmen upon thy walls, O Jerusalem, [which] shall never hold their peace
day nor night: ye that make mention of the LORD, keep not silence, And give him no rest,
till he establish, and till he make Jerusalem a praise in the earth.
‘rest’ , H1824 domi ‘rest’ but 2x , and very questionable ; also said as line 6-7 here ;

 • context : … the 144,000 rebuild and guard the land :
  … hence the ‘deities’ , as multiple ;

line,
“that=because – [+like] a young man – marries – a virgin ,
[+so] (shall) your sons [=’144,000’] – marry you ,
and [+like] the joy of – a groom – over – the bride ,
[+so] (shall) – your deities [=’the 144,000’] – rejoice – over you :
[+for] I (will) appoint – the ones guarding [and keeping] – over – your walls , Jerusalem ,
every – day – and every – night , continuously ,
[+as] the ones [=’144,000’] causing – IEUE – (to be) remembered   +
[+and] (who) will – not keep silent :
(it) must not be – (that) [+there is] ‘Silence’ – to=in you ,            [=’like until now’]

 • [=’Silence in the sense of “no God’s name around”, as the Silence which will rule
  on this empty earth when the name of God won’t be around no more (‘as awareness’) , Jer. 30’]

 
and=for (it) must not be – (that) you (will be) given [+to] – ‘Silence’,    +
until=from (the moment) – [=they] [=’the 144,000’] (will) establish [+you] ,
and=when – [=they] (will) place – Jerusalem – (to be) the praise – in the [eden-] land ;

Want zoals een jongeman trouwt met een jonge vrouw ,
zo zullen uw kinderen trouwen met u ;
zoals een bruidegom zich verblijdt over zijn bruid, zo zal uw God zich over u verblijden .
Op uw muren , Jeruzalem , heb ik wachters aangesteld .
Nooit zullen zij zwijgen , heel de dag en heel de nacht niet .
U die het volk aan de Heer doet denken , gun u geen rust . Ja, geef Hem geen rust ,
totdat Hij Jeruzalem gegrondvest heeft en gesteld heeft tot een lof op aarde.

“want [+zoals] een jongeman trouwt met een maagd ,
[+zo] zullen uw zonen [=’144,000’] trouwen met u ,
en [+zoals] een bruidegom zich verblijdt over de bruid ,
[+zo] zullen uw godheden [=’144,000’] zich over u verblijden ;
[+want] ik zal de wachters aanstellen over uw muren , Jerusalem ,
iedere dag en iedere nacht , constant ,
[+als] degenen [=’144,000’] die zorgen dat IEUE herinnerd wordt , [+en] die niet zullen zwijgen :
het moet niet zijn (dat) [+er] ‘Stilte’ in u is ,            [=’zoals tot nu toe’]

 • [=’Stilte in de zin van “Gods naam is niet meer aanwezig” ,
  als de Stilte die op deze lege aarde gaat heersen ,
  wanneer de naam van God niet meer (‘als bewustzijn’) aanwezig is , Jer. 30’] ;

 
want het moet niet zijn (dat) u aan ‘de Stilte’ overgegeven wordt , +
[=vanaf] (het moment) (waarop) [=zij] [=’de 144,000’] [+u] zullen grondvesten ,
[=wanneer] [=zij] Jeruzalem zullen stellen tot de lof in het [eden-] land ;

 
8-9
… en de naties [=van geesten] zullen de producten van het eden-land niet langer roven :
he-swore ieue in·right-hand-of·him and·in·arm-of strength-of·him if I-shall-give
grain-of·you further food to·ones-being-enemies-of·you and·if they-shall-drink
sons-of foreigner grape-juice-of·you which you-labored in·him that
ones-gathering-of·him they-shall-eat·him and·they-praise ieue
and·ones-gathering-together-of·him they-shall-drink·him in·courts-of holiness-of·me
The LORD hath sworn by his right hand, and by the arm of his strength, Surely I will no more
give thy corn [to be] meat for thine enemies; and the sons of the stranger shall not drink thy
wine, for the which thou hast laboured: But they that have gathered it shall eat it, and praise
the LORD; and they that have brought it together shall drink it in the courts of my holiness.

 • context : … and the nations [=of spirits] will no longer rob the produces of the eden-land
  … see also the chapter where is lamented about the robbed land ;
 • re-aquired and the 144,000 :
  … ofcourse ALL saved souls (as well as the new people) will consume the grain and wine ,
  but that fact does not appear to be adressed here –
  the context of this chapter is still the re-building , therefore we opted for “re-aquiring” here ;
  also in combination with last line “drink it in my holy courts”
  (compare how in previous chapter the 144,000 will be priests) ;

line ,
“IEUE – (has) sworn – in=by his right hand [=’action’] – and his – strong – arm [=’own power’] :
surely – I (shall) – [+not] – give – your grain – anymore – [+as] food – to your [matrix-] enemies ,
and – the sons [=’spirits’] of – the stranger – (shall) [+not] – drink – the grapejuice by you +
which – you (have) laboured – in=for (to produce) :
that=but – the ones [=’144,000 , likely’] (who will have) re-aquired – it [=’the grain’] +
(shall) eat it , and praise – IEUE ,
and=as the ones (having) re-obtained it [=’grapes’] , drinking it – in – my sacred – courts ;

De Heer heeft gezworen bij zijn rechterhand en bij zijn sterke arm :
Nooit zal ik uw koren meer geven als voedsel voor uw vijanden ,
en nooit zullen vreemdelingen meer uw nieuwe wijn drinken waarvoor u zich ingespannen hebt !
Maar wie het inzamelen, zullen het eten, en de Heer prijzen ,
en wie hem oogsten, zullen hem drinken in de voorhoven van mijn heiligdom .

 • [=’waarom deze zinnen aan de 144,000 geadresseerd moeten zijn –
  natuurlijk consumeren ALLE geredde zielen (en de nieuwe mensen) het graan en de wijn ,
  maar de context is hier nog steeds het ‘her-bouwen’, en vandaar de optie ‘verworven hebben’ :]

“IEUE heeft gezworen bij zijn rechterhand [=’actie’] en bij zijn sterke arm [=’eigen kracht’] :
voorwaar , ik zal uw koren [+niet] meer geven als voedsel voor uw [matrix-] vijanden ,
en de zonen [=’geesten’] van de vreemde zullen uw nieuwe wijn [+niet] drinken +
waarvoor u zich ingespannen hebt (om te produceren) :
maar degenen [=’144,000 hier’] die het [=’graan’] bemachtigd zullen hebben +
zullen het eten , en IEUE prijzen ,
als degenen die het [=’druiven’] hebben verworven [+en] het drinken in mijn heilige hofzalen ;

 
part II — deel II

 
10
… de [dimensionale-] weg naar Eden wordt klaargemaakt :        (in deze dagen !)
pass-you ! pass-you ! in·the·gates surface-you ! way-of the·people
heap-up-you ! heap-up-you ! the·highway throw-out-you !
from·stone raise-high-you ! banner over e·omim the·peoples
Go through, go through the gates; prepare ye the way of the people;
cast up, cast up the highway; gather out the stones; lift up a standard for the people.

 • context : … the [dimensional-] road towards Eden is being prepared :        (in these days !)
  … bit difficult section —
 • likely “the road from earth to eden” is addressed here ;
  … we base that upon next line 12 (where the 144,000 tell they are on their way)
  and because of the introduction of next chapter 63 , ‘Bozrah’ – as this earth ;
  the confusing part is that there is three times a “crossing-over theme” :
  the crossing of the 144,000 ; also the Zerubbabel theme which uses ‘highway’ terms ,
  there as “the road from the south towards the Wilderness in the north” ;
  and finally “the crossing over of all saved souls” ;
 • compare Isaiah 57 :
  and [God? , the 144,000?] (will) say / : be you cast up / (you) highway !
  surface yourself / , (you) way [=’of the people’] / ;
  be raised up you (or: be the removed stone) / , (you) stumblingblock [=’horus-stone sela’] +
  from=out of the way of – my [=our?] people / ;

line ,

 • [=’either God orders this , or wé need to declare this ;
  the idea must be that the [dimensional-] road is prepared for the 144,000 —
  compare next line 12 , and the Isaiah chapter where the army is on it’s way (index) :]

“cross-over you [-dimensionally] ! , cross-over you , (you) gate ,            [=’of eden , to earth?’]
[+and] be surfaced you ! , (you) way – of the people ,            [=’to can cross-over to eden’]
be raised up you ! , [+and] be you cast up , (you) highway ,            [=’from eden to this earth?’]
be you removed – (you) [=sela stone] [=’of the matrix’] ! ,            [=’a blockage’]
[+and] be raised up on high , (you) [eden-] standard , for the sake of – the people ;

[this line 10 : restored context ? , compare Isaiah 57]
Ga door , ga door , de poorten door , bereid de weg voor het volk ,
verhoog , verhoog de gebaande weg , zuiver hem van stenen ,
steek een banier omhoog boven de volken .

 • [=’ofwel God beveelt dit – of wíj moeten dit verklaren ;
  het idee moet zijn dat de [dimensionele-] weg bereid wordt voor de 144,000 —
  vergelijk volgende zin 12 , en het Jesaja hoofdstuk waar het leger onderweg is (index) :]

“steek [dimensioneel-] over ! , steek over ! , (u) poort ,            [=’van eden , naar de aarde?’]
[+en] kom boven , (u) weg van de mensen ,            [=’om over te kunnen steken naar eden’]
verhoog uzelf , [+en] wordt opgeworpen , (u) gebaande weg ,            [=’van eden naar de aarde’]
wordt verwijderd , (u) [=sela steen] [=’van de matrix’] ! ,            [=’een blokkade’]
[+en] wordt hoog opgericht , (u) [eden-] standaard , ten gunste van de mensen [=’de 144,000’] ;

[deze zin 10 : gerestaureerde context ? , vergelijk Jesaja 57]

11-12
… nu kunnen de 144,000 het eden-land verklaren dat zij naar haar op weg zijn :
behold ! ieue he-announces to outmost-part-of the·earth say-you !
to·daughter-of tziun behold ! salvation-of·you coming behold ! hire-of·him with·him
and·wage-of·him to·faces-of·him and·they-call to·them people-of the·holiness
ones-being-redeemed-of ieue and·to·you he-shall-be-called one-being-inquired
city not she-is-forsaken
Behold, the LORD hath proclaimed unto the end of the world, Say ye to the daughter of Zion,
Behold, thy salvation cometh; behold, his reward [is] with him, and his work before him.
And they shall call them, The holy people, The redeemed of the LORD:
and thou shalt be called, Sought out, A city not forsaken
‘end’ , H7097 qatseh ‘end, extremity, quarter, border’ ; locational ;
context : … now the 144,000 can declare to the eden-land that they are on their way to her :
… it doesn’t say “that the 144,000 carry some reward”
but the fact that they are on their way will cáuse the reward (for her) ,
hence the line “our work is ahead of us” ;
line ,
A) behold ! , IEUE – reports – to=unto – the land – (at) the extreme end :       [=’to this earth’]
  B) behold ! , IEUE – reports – to=unto – the quarters of – the land :            [=‘within this world’]
say you ! [=’we !’] – to the daughter of – tsiun [=’as eden-land’] :
behold ! , your salvation – (is) arriving ,
behold ! , [=your] [=’tsiun daughter’] reward – (is) with [=us] ,
and=for [=our] work – (is) ahead of [=us] ;           [=’the work = the rebuilding’]

 
[closing line — addressed to the tsiun daughter :]
they [=’144,000’] – (will be) named : ‘the sacred – people , the ones redeemed – (by) IEUE’ ,
and yóu – (shall) be named : ‘the one who was sought for [=’by us – in the other reality !’] , +
[+as] the city – (which) (has) – not – (been) forsaken’ .

Zie, de Heer heeft het doen horen tot aan het einde der aarde :
zeg tegen de dochter van Sion : zie , uw heil komt ,
zie, Zijn loon heeft Hij bij zich en Zijn arbeidsloon gaat voor Hem uit .
Zij zullen hen noemen : het heilige volk, de verlosten van de Heer ,
en u zult genoemd worden : gezochte , stad die niet verlaten is .

B) zie , IEUE rapport-eert aan het land ver weg :            [=’aan deze aarde’]
B) zie , IEUE rapport-eert tot aan de einden van het land :            [=’in deze wereld’]
zegt u ! [=’wij !’] tegen de dochter van tsiun [=’als eden-land’] :
zie , uw verlossing arriveert ,
zie , [=uw] [=’tsiun dochter’] beloning is met [=ons] ,
[=want] [=ons] werk ligt voor [=ons] ;            [=’het werk = het herbouwen’]
 
[slotzin — gezegd tegen de dochter van tsiun :]
zij [=’144,000’] zullen genoemd worden : ‘de heilige mensen , die gered zijn door IEUE’ ,
en ú zult genoemd worden : ‘degene die gezocht werd [=’door ons – in de andere werkelijkheid !’] ,
[+als] de stad die niet achtergelaten is’ .

 


02.09.19 — submitted — first version — hetreport
28.03.2020 — submitted as 2nd version – now definitive , after a few small adaptions