Jes. 64 : het probleem van
de huidige christenheid (IV) :
de zonen vragen God wél
om te handelen
en zichzelf te tonen
(mooi hoofdstuk)
[cruciaal in 2020 ; nov.17]
(eindtijd – goed leesbaar)

 

  chapter context :
continued , named : the sons dó ask
God to act and show himself
(nice chapter)
#2 even part II was very corrupt ;

continuing theme :
… this (short) chapter links back to two previous ones –
first the (144,000) sons ask God to show himself to them ,
as opposed to Is.57 where to modern believers is said
“you never ask yourself how can it be that in the past I spoke literally ,
but have remained silent ever since” (in line 4 here) ;
 
… the second aspect is “their soul wanting to be free from this body”,
referring to Is. 59 where to modern believers is explained
“that the soul dwells in the flesh – as the web woven around her”;
 
(this chapter must have followed upon 59 , preceding next 65 ;
total number of workable lines : from 12 down to 5-6)
 

  #3 :
note :
very readable , second version and
definitive ;
in the March submission much was right ,
please see end of page ;
submission of entire chapter : 17/11/ 2020
chapter was 80% corrupted

 

Hoofdstuk context :
doorlopend thema :
… dit (korte) hoofdstuk linkt terug naar twee vorige —
eerst vragen de (144,000) zonen God om zichzelf aan hen te tonen ,
als tegengesteld tot Jes. 57 waar tot moderne gelovigen wordt gezegd
“u vraagt uzelf nooit af hoe het kan dat ik in het verleden
letterlijk gesproken heb , maar gezwegen heb sinds die tijd” (zin 4 hier) ;

 

… het tweede aspect is “hun ziel die vrij wil zijn van dit lichaam” ,
refererend aan Jes. 59 waar moderne gelovigen wordt uitgelegd
“dat de ziel in dit lichaam verblijft – als het web om haar heen gewoven” ;

 

(dit hoofdstuk moet gevolgd zijn op 59 , voorafgaand aan volgend 65)

 
opmerking :
goed leesbaar ; als tweede en definitieve versie ;
in de versie van afgelopen Maart was veel goed ;
gehele hoofdstuk geplaatst op 17/11/ 2020
hoofdstuk was 80% gecorrumpeerd
 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

Jesaja 64

1-2-3
vervolg : … de bede van de 144,000 :

o-that you-tear shmim heavens you-descend from·faces-of·you mountains they-flow
(line 2) as·to-kindle-of fire meltings waters she-is-extruding fire
to·to-make-known-of name-of·you to·foes-of·you from·faces-of·you nations
they-are-being-disturbed                                                             [1-3 : bold : was used]
(line 3) in·to-do-of·you things-being-fearful not we-are-expecting
you-descend from·faces-of·you mountains they-flow
Oh that thou wouldest rend the heavens, that thou wouldest come down,
that the mountains might flow down at thy presence, As [when] the melting fire burneth,
the fire causeth the waters to boil, to make thy name known to thine adversaries, [that]
the nations may tremble at thy presence! When thou didst terrible things [which] we
looked not for, thou camest down, the mountains flowed down at thy presence.

 • continued : … the prayer of the 144,000 :

line ,

 • [=’1-3 : there is no reason here for “rented mountains + boiling waters”,
  because the desire here is personal – not some common , vague idea
  (Esau was sloppy , re-using his ‘mountains flow’, see above ,
  as virtally the same root of “nations tremble (at your presence)”) ;
  much had to be deleted in 2-3 , like in part II ;
  line :]

(the sons saying,)                                                                                  [1-3 : was one line]
“(..if..) (lua=am) – you (would) (-only) tear – the heavens ,
(..+and..) (..show..) (ird=ngd) [+us] – your countenance ! ;        +

 
2 to make [+yourself] known – to – [+your] (..sons..) (guim=bnim) ,       +
 
3 in=as [you-] doing – (..what..) (la=me) – we wait for ;        +  
Och ,
dat u de hemel zou openscheuren , dat u zou neerdalen , dat de bergen voor uw
aangezicht zouden wegsmelten , zoals vuur kreupelhout aansteekt , en vuur
het water laat opborrelen , om uw naam aan uw tegenstanders bekend te maken !
Laat zo de heidenvolken voor uw aangezicht sidderen ! Toen u ontzagwekkende
dingen deed , die wij niet verwachtten , daalde u neer ; voor uw aangezicht
smolten de bergen weg .

 • [=’geen “smeltende bergen” (2x!) of “kokende rivieren” hier ; zie Engels ;
  zin :]                                                                                                           [1-3 : was éen zin]

(de zonen zeggen,)
“(..als..) (lua=am) u (-slechts) de hemel zou openscheuren ,
(..+en..) uw aangezicht [+aan ons] (..zou tonen..) (ird=ngd) ! ;       +

 
2 [+om] [+uzelf] aan [+uw] (..zonen..) (guim=bnm) bekend te maken ,        +
 
3 [=als] doen (..waarop..) (la=me) wij wachten ;        +

 
4-5-6-7
… want de zonen verlangen weggenomen te worden uit dit lichaam :
in·to-do-of·you things-being-fearful not we-are-expecting you-descend from·faces-
of·you mountains they-flow and·from·eon not they-heard not they-gave-ear
eye not she-saw Elohim except·you he-is-doing for·one-tarrying-of for·him
(line 5)
you-come-on one-being-elated and·one-doing-of righteousness in·ways-of·you
they-are-remembering·you behold ! you you-are-wroth and·we-are-sinning in·them
eon and·we-shall-be-saved
(line 6)
and·we-are-becoming as·the·unclean all-of·us and·as·cloak-of
ornaments all-of righteousnesses-of·us and·we-are-decaying as·the·leaf all-of·us
and·depravities-of·us as·the·wind they-are-carrying-away·us
(line 7)
and·there-is-no one-calling in·name-of·you one-rousing-himself to·to-chold-fast-of
in·you that you-conceal faces-of·you from·us and·you-are-dissolving·us in·hand-of
depravity-of·us
For since the beginning of the world [men] have not heard, nor perceived by the ear,
neither hath the eye seen, O God, beside thee, [what] he hath prepared for him that
waiteth for him. Thou meetest him that rejoiceth and worketh righteousness, [those that]
remember thee in thy ways: behold, thou art wroth; for we have sinned: in those is
continuance, and we shall be saved. But we are all as an unclean [thing], and all our
righteousnesses [are] as filthy rags; and we all do fade as a leaf; and our iniquities,
like the wind, have taken us away. And [there is] none that calleth upon thy name,
that stirreth up himself to take hold of thee: for thou hast hid thy face from us,
and hast consumed us, because of our iniquities.
‘consumed’, H4127 mug ‘to melt, dissolve’ ;

 • context : … because the sons desire to be taken out of this body :

line ,

 • [=’these lines refer back to a host of other chapters ,
  but here as directly juxtaposed with the ‘modern christianity’ theme ;
  2) line 7b : the ‘dissolve’ : well-chosen term ;
  line :]

and=because – [=since] olden times [=’say 1000 BC’]        +                 
no – ear – (has) heared [+you] ,                                                                                       [=’4b : see Is.57’]
(+and) no – eye – (has) seen [+you] ;
b (..but..) (k=ki)       +
you (will) (..show yourself..) – [=to] the ones [=’sons’] (who) wait – for [=you] ;        

———————–
5 encounter you ! , (..+please !..) , (..your sons..) – (who) have – the right (-perception) ,
[+as] – the ones (who) remembered – your (..words..) (drk=dbr) :        +

 
behold ! ,
(..we understánd..) (athe=iada)        +
(that-) you (are) wroth – [+at] our sin [=’this body’] ,
(..because..) (em=ol) – [=our] (..adm-soul..) (iash=nphsh)        +

 
6 became – polluted ,       +                                                                            [=’6a: Is.59 ! (+51) ; Hag.2’]
 [+by] (..dwelling..) – and=in – (..this..) (odm=zth) – (body-) garment [=’this body’]

 
b (..but..) (kl=ki)        +
[=you] (..(will) save [=her]..) (nsha=iash) – (out) [=from] [=her] depravity [=’this body’] ;   

———————–
7 (..for..) (u=ki) – (..she..) (ain=eia) – calls – [=upon] your name ,
stirring [=herself] up – to hold fast – [=to] you ;

 
b that=because     +
your countenance – (will) (..+no..) (-longer) – (be) hidden – [=for] us ,
[=when] our depravity [=’this body’] – (will) dissolve – in=from (..her..) (iad=eia) ;

Ja ,
van oude tijden af heeft men het niet gehoord , men heeft het niet ter ore genomen
en geen oog heeft het gezien , behalve u , o God , wat hij doen zal voor wie op hem
wacht . U ontmoet wie zich in u verblijdt , wie gerechtigheid doet , wie op uw wegen
aan u blijven denken . Zie, u was zeer toornig , want wij hadden gezondigd .
Maar in deze wegen is de eeuwigheid en zouden wij verlost zijn geweest .
Echter, wij zijn allen als een onreine, al onze rechtvaardige daden zijn als een
bezoedeld kleed, wij allen vallen af als een blad en onze misdaden voeren ons weg
als de wind. Er is niemand die uw naam aanroept, die zich beijvert om u vast te grijpen ,
want u verbergt uw aangezicht voor ons en u doet ons wegkwijnen in de greep van
onze ongerechtigheden .

 • [=’zie Engels ;
  zin :]

“[=omdat] [=sinds] oude tijden [=’zeg 1000 BC’]         +
geen oor [+u] heeft gehoord ,                                                                                        [=’4b : zie Is.57’]
(+en) geen oog [+u] heeft gezien ;
b (..maar..) (k=ki)       +
u zult (..uzelf tonen..) [=aan] degenen [=’zonen’] die op [=u] wachten ;

———————–
5 ontmoet u ! , (..+alstublieft !..) , (..uw zonen..) die de juiste (-perceptie) hebben ,
[+als] degenen die zich uw (..woorden..) (drk=dbr) herinnerd hebben :        +

 
zie ! ,
(..wij begrijpen (-heel goed)..) (athe=iada)        +
(dat-) u toornig bent [+op] onze zonde [=’dit lichaam’] ,
(..omdat..) (em=ol) [=onze] (..adm-ziel..) (iash=nphsh)        +
                                                                                                                                   [=’6a: Is.59 ! (+51) ; Hag.2’]
6 onrein werd [+door] [=in] (..dit..) (odm=zth) kleed [=’lichaam’] (..te verblijven..)

———————–
b (..maar..) [=u] zult [=haar] [=uit] [=haar] ongerechtigheid (..verlossen..) (nsha=iash) ;
 
7 (..omdat..) (u=ki) (..zij..) (ain=eia) uw naam aanroept ,
zich beijverend om [=aan] u vast te houden ;

 
b [=want] uw aangezicht zal (..+niet..) (-langer) verborgen zijn [=voor] ons ,
[=wanneer] onze ongerechtigheid [=’lichaam’][=van] (..haar..) (iad=eia) zal wijken ;

 
part II   —   deel II                        (totally corrupted)

situation : now must follow a ‘restoration theme’ ;
Esau indeed maintained a “you forming us” ,
but the rest is so corrupt , and has so many unworkable roots ,
that it can be anyone’s guess what the original text réally said ;

 
8-9-10-11-12
and·now ieue father-of·us you we the·clay and·you one-forming-of·us
and·deed-of hand-of·you      (all-of·us)                                                       [<< + ‘people’ from 9]
(line 9)
must-not-be you-are-being-wrathful ieue unto excess
and·must-not-be for·future you-are-remembering depravity       [<< now line 12]
behold ! look-you ! please ! people-of·you ; all-of·us
(line 10)
cities-of holiness-of·you they-become wilderness tziun Zion wilderness she-becomes
Jerusalem desolation                                                                                                   [<< swapped]
(line 11)
house-of holiness-of·us and·beauty-of·us which they-praised·you
fathers-of·us he-became to·burned-of fire and·all-of coveted-things-of·us he-became
to·deserted
(line 12)
?·on these you-shall-check-yourself ieue you-shall-hush
and·you-shall-humiliate·us unto excess
But now, O LORD, thou [art] our father; we [are] the clay, and thou our potter; and we all
[are] the work of thy hand. Be not wroth very sore, O LORD, neither remember iniquity for ever:
behold, see, we beseech thee, we [are] all thy people. Thy holy cities are a wilderness, Zion is

a wilderness, Jerusalem a desolation. Our holy and our beautiful house, where our fathers
praised thee, is burned up with fire: and all our pleasant things are laid waste. Wilt thou
refrain thyself for these [things], O LORD? wilt thou hold thy peace, and afflict us very sore?

 • context : … closing :

line ,

 • [=’for obvious reasons we can’t expand upon the corruptions ,
  but only present a restoration which is as sound as possible  —
  see other chapters for “the soul restored in her Original (as ‘vessels’)” ;
  line :]

8 because (u=ki) – you – (will) (re-) shape us – (..in our vessels [=’Originals’] ?..) (ieue=kli) ,
and=as [+in] your people – (who are) the work of – your hand ;       [=’people’: from 9’]

———————–
(..then..) (kl=ki)      +                                                                                                    [8-12 : was one line ?]
 
9 [deleted]  [=’see 12 !’]                                                                               [8-12 : contextual attempt]
 
10 [=we] (will have) become        +                                                                                      [rest deleted]
 
11 [+your] – sacred – (..people..) (oir=om?) – (..[eden-] Ishral ..) (irshlm=ishrl) ,
and=as the beautiful ones – which=who – (will) praise you ;       +   [=’be your praise?’]

 
12 [from 9:]
and – you (will) – not – remember – [+our] depravity – anymore .

Maar nu ,
Heer , u bent onze vader ! Wij zijn het leem en u bent onze pottenbakker :
wij zijn allen het werk van uw handen . Heer, wees niet al te vertoornd en denk niet
voor eeuwig aan de ongerechtigheid . Zie, aanschouw toch , wij allen zijn uw volk .
Uw heilige steden zijn een woestijn geworden . Sion is een woestijn geworden ,
Jeruzalem een woestenij . Ons heilig, luisterrijk huis, waarin onze vaderen u prezen ,
is met vuur verbrand ; alles wat ons dierbaar was , is tot een puinhoop geworden .
Heer , zou u zich om al deze dingen inhouden ?
Zou u zwijgen en ons al te zeer neerdrukken ?

 • [=’het is duidelijk dat we dit keer niet op de corrupties in kunnen gaan ,
  maar slechts een solide contextuele restauratie kunnen presenteren  —
  zie andere hoofdstukken voor “de ziel hersteld in haar Origineel (als ‘vaten’)” ;
  zin :]

8 omdat (u=ki) u ons (..in onze vaten [=’Originelen’] ?..) (ieue=kli) zult (her-) formeren ,
[=als] [+in] uw mensen die het werk zijn van uw handen ;                  [=’mensen’: van 9’]

———————–
(..dan..) (kl=ki)       +                                                                                                   [8-12 : was éen zin ?]
 
9 [verwijderd]   [=’zie 12 !’]
 
10 (zullen) [=wij]        +                                                                                                   [rest : verwijderd]
 
11 [+uw] heilige (..mensen..) (oir=om) (..[eden-] Ishral..) (irshlm=ishrl) zijn geworden ,
[=als] degenen die prachtig zijn (en) (die) u zullen prijzen ;     +   [=’of: die uw lof zijn?’]

 
12 [van 9:]
en u zult zich [+onze] ongerechtigheid niet meer herinneren .

 

 


29.03.2020   —   submitted   —   first version   —   hetreport                 [likely definitive]
17.11nov.2020   —   submitted as second version , and definitive [checked] ;
March version rightly identified subject and theme