Jes. 7 : in Jesaja’s tijd :
Rezin uit Syrië valt aan,
als voorafschaduwing
van de 200 miljoen
geesten uit openbaring
[cruciaal in 2020 ; dec.5]
(eindtijd – goed leesbaar)

 

  chapter context :
continued , named : in Isaiah’s time :
Rezin of Syria attacks , as foreshadowing
of the 200 million spirits in Revelation ;

 
continuing theme :
… chapter 5 ended with the invasion of the army of spirits (per Revelation) ;
previous 6 showed a situation like described in Revelation 4 ,
and now follows a further explanaition of that same ‘invasion’ theme ;
 
context of this chapter :
… though the situation described is in the days of Isaiah ,
all the subjects represent – at the same time – also a situation in the end of days :
in this case ,
“the attacking king of Syria” is not allowed “to conquer Jerusalem” ,
because the fulfillment of this situation links to the endtimes – as our days :
where ‘Rezin’ here will represent “the 200 million kings (=spirits)” ,
the latter coming from ‘(As-)syria’ , as the matrix-region above tsiun ;
and in the endtime they WILL attack ‘Jerusalem’ – as ‘this earth’ ,
after “crossing a river” , which is the Euphrates as the dimensional-border in Revelation ;
theme of this chapter :
… the perverted physicality of them spirits
attacking the perverted type body our soul dwells in
 
corruptions :                                                                                   contextually : 100% corrupted
.. this 7 is a very mutilated chapter – because of the difficult “pool-theme” combined with
– part II : the section about ‘immanuel’ : was Esau’s invention ;
– part III : was totally corrupt – as a series of his added lines

 
#2 :
note :
very readable , second version and
definitive (first version was never posted) ;
submission of entire chapter : 06/12/ 2020

 

Hoofdstuk context :
doorlopend thema :
… hoofdstuk 5 eindigde met de invasie van het leger van geesten (per Openbaring) ;
vorig 6 toonde de situatie zoals beschreven in Openbaring 4 ,
en nu volgt een verdere uitleg van datzelfde ‘invasie’ thema ;

 

context van dit hoofdstuk :
… hoewel de beschreven situatie gebeurt in de dagen van Jesaja ,
vertegenwoordigen de onderwerpen – tegelijkertijd – een situatie in de eindtijd :
in dit geval ,
is het “de aanvallende koning van Syrië” niet toegestaan “Jerusalem te veroveren”,
omdat de voltooïng van deze situatie gelinkt is aan de eindtijd – als onze dagen :
waar ‘Rezin’ hier “de 200 miljoen koningen (=geesten)” vertegenwoordigt ,
de laatsten komend van “(As-) syrië”, als de matrix-regio boven tsiun ;
en in de eindtijd ZULLEN zij ‘Jerusalem’ – als ‘deze aarde’ – binnenvallen ,
na “het oversteken van de rivier” , als de Eufraat die de dimensionele-grens in Openbaring ;
thema van dit hoofdstuk :
… de perverse lichamelijkheid van de geesten
valt het perverse lichaam waar onze ziel in woont , aan

 

corrupties :                                                                             contextueel : 100% gecorrumpeerd
… dit 7 is een erg gemutileerd hoofdstuk –
vanwege het moeilijke “vijver-thema” gecombineerd met
– deel II : de sectie over “immanuel”: dat was Esau’s corruptie ;
– deel III : was totaal corrupt – als een serie door hem toegevoegde zinnen ;

 
opmerking :
goed leesbaar ; als tweede en definitieve versie
(eerste versie was nooit gepubliceerd) ;
gehele hoofdstuk geplaatst op 06/12/2020
 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

Jesaja 7

1-2
vervolg : … hernieuwde uitleg van de aanval in de eindtijd :
and·he-is-becoming in·days-of Ahaz son-of Jotham son-of Uzziah king-of Judah he-went-up
Rezin king-of Aram and·Pekah son-of Remaliah king-of ishral Jerusalem to·the·fight on·her
and·not he-is-able to·to-fight-of on·her and·he-is-being-told to·house-of David to·to-say-of
she-stopped Aram on Ephraim and·he-is-swaying heart-of·him and·heart-of people-of·him
as·to-sway-of trees-of wildwood from·faces-of wind
And it came to pass in the days of Ahaz the son of Jotham, the son of Uzziah, king of Judah,
[that] Rezin the king of Syria, and Pekah the son of Remaliah, king of Israel, went up toward
Jerusalem to war against it, but could not prevail against it. And it was told the house of David,
saying, Syria is confederate with Ephraim. And his heart was moved, and the heart of his people,

as the trees of the wood are moved with the wind.
‘achaz’, H271 ; -achaz ‘to grasp, to seize, etc’ ;
‘rezin’ , H7526 retsin ; -rats cluster ‘favour, acceptance’ [the acceptable year’, Is.] ;

 • context : continued : … renewed explanation of the attack in the endtime :

line ,

 • [=’use of the term ‘Ephraim’ : though here still as a region (of Ishral) in the north ,
  Ephraim will represent “our type human body we live in” –
  and will be posed as “our énemy”, because confederate with ‘that king’ ;
  2) ‘Rezin’ : as root “acceptable” it may link to Isaiah 61 ,
  as “the acceptable year” which is “the day of vengeance of IEUE” ;
  3) the person ‘Achaz’ will represent “believers today” : it is póssible that his name
  (‘to be seized’) represents a description about the latter – but we can’t be sure ;
  line :]

“and it happened – in the days of – Ahaz – the son of – Jotham ,
the son of Uzziah , king of – Judah ,                                                                       [=’southern kingdom’]
(that-) Rezin the king of – (..Syria..)         +
and Peqah – the son of – Remaliah – king of – Ishral        +          [=’north kingdom as vassal’]
went up – [+to] Jerusalem – to war – [=against] her ;
[deleted]                                                                                                                             [=’clue appears in line 3’]

 
2 [=when] (..this..) (was) told – to the house of – David [=’from David’s line’] ,
saying :
(..Syria..) – (is) confederate – [=with] – Ephraim ;                          [=’Ephraim = region in north’]
his [=’king’s’] heart – trembled ,
and=as (well as-) the hearts of – his people ,
[=like] the trees of – the forest – in front of – (..a whirlwind..) (ruch=suph) ;

(Jesaja naar Achaz gezonden. Het teken van Immanuel)
Het gebeurde in de dagen van Achaz, de zoon van Jotham, de zoon van Uzzia, de koning
van Juda, dat Rezin, de koning van Syrië, met Pekah, de zoon van Remalia, de koning van
Israël, optrok naar Jeruzalem om er oorlog tegen te voeren, maar hij was niet in staat
er de overwinning op te behalen .
Toen het huis van David verteld werd : Syrië is neergestreken op Efraïm, beefde zijn hart
en het hart van zijn volk, zoals de bomen in het woud beven voor de wind .

 • [=’de gebruikte term ‘Efraïm’ : hoewel hier gebruikt als een regio (van Ishral) noord ,
  zal Efraïm “ons huidig type lichaam” representeren , voorgesteld als ‘onze vijand’ ,
  omdat hij aangesloten is bij ‘die koning’ ; voor Rezin en Achaz : zie Engels ;
  zin :]

“en het gebeurde in de dagen van Achaz de zoon van Jotham ,
de zoon van Uzzia , koning van Judah ,                                                              [=’zuidelijk koninkrijk’]
(dat-) Rezin de koning van (..Syrië..)          +
en Peqah de zoon van Remaliah de koning van Ishral         +  [=’noord koninkrijk als vazal’]
opgingen [+naar] Jerusalem om [=tegen] haar te strijden ;
[verwijderd]                                                                                                                    [=’clue komt pas in zin 3’]

 
2 [=toen] (..dit..) verteld werd aan het huis David ,
zeggend :
(..Syrië..) heeft zich aangesloten bij Efraïm ;
beefde zijn [=’koning’] hart ,
[=als] (-ook) de harten van zijn mensen ,
[=zoals] de bomen in het woud voor (..een wervelwind..) (ruch=suph) ;     

 
3-4
… vervolg :
and·he-is-saying ieue to Isaiah go-forth-you ! please ! to·to-meet-of Ahaz you
and·Shear~Jashub son-of·you to end-of trench-of the·reservoir the·uppermost to
highway-of field-of one-laundering and·you-say to·him keep-calm-you and·be-quiet-you !
must-not-be you-are-fearing and·heart-of·you must-not-be he-is-being-tender from·two-of
tails-of the·wooden-pokers the·ones-smoking the·these in·heat-of anger-of Rezin and·Aram
and·son-of Remaliah
Then said the LORD unto Isaiah, Go forth now to meet Ahaz, thou, and Shearjashub thy son,
at the end of the conduit of the upper pool in the highway of the fuller’s field; And say unto him,
Take heed, and be quiet; fear not, neither be fainthearted for the two tails of these smoking firebrands, for the fierce anger of Rezin with Syria, and of the son of Remaliah.
‘shearjashub’ , H7610 shear yashub ‘remnant return’ 1x ; [Is.10:21]

 • context : … continued :
 • the ‘upper pool’ :
  will show to be “the (eden-) pool for physicality” :
  compare the ‘Bethesda pool’ mentioned in John 5 ,                            
  where people waited to be healed when bathing in it ;                            
  … as an eden-construct which was taken to the matrix-north ,
  hence the consequent description ‘upper’ (and compare Is.36) ;
  this pool as concept :
  … it is one of the most difficult concepts to can understand –
  what we gathered , so far :
12 gods of the lake of life
(sacredtexts com)
 • a) there appear to be two pools , one containing ‘silver-‘, the other ‘gold-essence’ (?) ,
  where this particular ‘silver basin’ was stolen , and see glyph below
  (Henoch mentioned how they needed this essence to “beautify their creation with”) ;
  while next Isaiah 8 addresses “the wealth of Damascus”, likely related to this pool ,
  and compare how ‘silver (and gold)’ are physical aspects related to our Originals
  (as in the Haggai chapters , “the silver and gold is mine”) ;
 • b) related to John 5 , the theme of this chapter is “physical beings” as created by the matrix
  in the form of ‘Ephraim’ and ‘Rezin’ – the latter representing the 200 million spirits ;
  and compare the depiction above from Book of Gates 4 , the gods rising up fróm the lake
  as newly created beings (next to ‘the 10 uraei in the lake of fire, etc) ;
  then compare John 5 , the bathing , with “the (field of) washing” mentioned here ;
 • c) we can distill from glyphs ,  
  glyph SHEM “(the eden-pool) to wander-astray”,
  glyph SHET’ “to seize [the eden-pool]” ,
  glyph SHEB “provisions, food, drink, to mix / [by-] the eden-pool” ,
  glyph SHI “serpent essence / of the most-beautiful-soul [=Adam] / [by-] the eden-pool)” ,
  glyph SHA NT H’ETCHT “white [matrix-] silver-light / which is [by-] / the eden-pool”,
  glyph SHA SAB “lake of the jackal” (the jackal represents an illegal mixture) ;
  glyph SHA N ÃNKH “(vampiring-) [matrix-] life / for [matrix-] existence / [by-] the pool” ,
  and many others and/or combinations , like
  glyph S-SHA-T “the 7 fold magical creational flame of Thoth / to make / [by-] the pool” ,
  glyph SH-SA-T “cunningness” (‘to inverse / the eden-pool’) ; etc ;
 • d) in next Isaiah 8 , the now poisonous waters of the (stolen) pool come to earth
  as a poisonous dimension which engulfs her  —
  this must be “the fury (-chme) of IEUE” as attested in several chapters ,
  and linked in this chapter to “the anger of Rezin” ;
  we however are not sure – yet – if this is the wormwood-event or the start of Revelation ;
 • e) some ‘exchange’ appears to happen here :
  when (=after?) God took back this pool , the 144,000 sons will leave earth ,
  and (not much later?) the 200 million physically-corrupt spirits will leave fór earth ;
 • f)  presumption :
  it is *possible* that “(God’s) tree of life” , in previous Isaiah chapters ,
  was “drinking fróm this pool” – so that in a way they was linked together :
  the hostile realm may have copied this concept , as described in Rg-Veda (see index)
  where their “tree of life is invited to constantly drink (drink ‘purified water’, -soma) ,
  therewith creating – exuding – a wall of hail as protection around Mystery-Babylon”
  (which will ultimately crash , in Revelation , as “the hail mingled with blood”) ;

line ,              
“(..then..) – IEUE – says – to – Isaiah :
go forth – please ! – to meet – Ahaz ,                                [=’skipped : son ; was copied from ch.8’]
(..at..) – the end of – the conduct of         +                                                                     [=’compare line 18’]
the upper – pool – [=along] – the road [=at] – the washer’s – field ;

 
4 and say – to him :
contain yourself – and (stay) calm ! ;
[+for] (it-) must not be – (that-) you (should) fear ,
[=nor] – (be) weak – hearted – [=for] – these – two – smoking – tails ;
[=for] the burning – anger (-aph) of – Rezin – [=of] (..Syria..) – and the son of – Remaliah ;        +

En de Heer zei tegen Jesaja :
ga nu op weg, Achaz tegemoet, u en uw zoon Sjear-Jashub , naar het einde van de waterloop
van de bovenvijver, bij de weg naar het Blekersveld . Zeg dan tegen hem : beheers uzelf ,
blijf rustig , wees niet bevreesd , laat uw hart niet week worden voor die twee rokende
stukken brandhout , voor de brandende toorn van Rezin en Syrië, en van de zoon van Remalia.

 • [=’zie Engels ; met excuus :]

“(..dan..) zegt IEUE tot Jesaja :
ga op weg , alstublieft ! , om Achaz te ontmoeten ,               [=’verwijderd: zoon ; is van hfdst.8’]
(..aan..) het eind van de watertoevoer           +
van de bovenste vijver [=naast] de weg [=op] het veld van de wassers ;

 
4 en zeg tot hem :
beheers uzelf en (blijf-) kalm ! ;
[+want] het moet niet zijn (dat-) u bang bent ,
[=noch] week van hart [=voor] deze twee rokende staarten ;
[=voor] de brandende woede van Rezin [=van] (..Syrië..) en de zoon van Remaliah ; 

XXXXXXXXXXXX end 5 dec