hoofdstuk context :
Al direct blijkt dat dit hoofdstuk over Eden gaat ,
en dus niét over een of andere hongersnood in oud-Ishral ;
er worden (helaas) een paar onduidelijke begrippen genoemd –
en hoewel we een aantal daarvan nu al wel kunnen plaatsen ,
moeten we de moeilijker thema’s nog verder onderzoeken ;

 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

 

Joël 1

1-2-3
word-of ieue which he-became to Joel son-of Pethuel hear-you ! this the·old-ones and·cgive-ear-you !
all-of ones-dwelling-of the·land ?·she-became this in·days-of·you and·or in·days-of fathers-of·you
on·her to·sons-of·you relate-you ! and·sons-of·you to·sons-of·them and·sons-of·them to·generation after
The word of the LORD that came to Joel the son of Pethuel. Hear this, ye old men, and give ear,
all ye inhabitants of the land. Hath this been in your days, or even in the days of your fathers?
Tell ye your children of it, and [let] your children [tell] their children, and their children another generation.
‘joël’ , H3100 yo-el ; as Sanskr. -ya ‘state of being’ + deity ;

 • ‘pethuël’ , H6602 pethu-el ; 6601 path-ah ‘entice, deceive, gossip, flatter’ 28x ;
  -path ‘piece, fragment, morsel’ ;
  petha ‘moment, blink of an eye’ ; rather negative colour ;
 • zin context : het “is dit gebeurd in uw dagen of in die van uw vaderen” – geen van beide !
  De aanhef laat zien dat het weer overstijgende aspecten bevat  : dit gaat over Eden .
  De naam Pethuël is nogal negatief , maar wordt gebruikt om een tijdsmoment aan te geven –
  In dit geval óns moderne denken van “we leven in het nu” ; en de juxtapositie met de zin

“wanneer (zijn de zaken in dit hoofdstuk) gebeurd” wordt hierdoor versterkt .
Dat dit óok “tegen onze vaderen (oud-Ishral) gezegd werd” doet niets af aan de de actuele situatie ,
zoals zal blijken uit de volgende zinnen ; het gebruik van “zonen” linkt naar de 144,000 ;
Het woord van de Heer dat gekomen is tot Joël , de zoon van Pethuël .
(De sprinkhanenplaag en de droogte)
Hoor dit, oudsten, neem dit ter ore, alle inwoners van het land !
Is dit gebeurd in uw dagen of in de dagen van uw vaderen ?
Vertel erover aan uw kinderen en laten uw kinderen erover aan hun kinderen vertellen
en hun kinderen weer aan de volgende generatie .

“het woord [in goede richting] van IEUE dat kwam tot Joël [staat-van-zijn+godheid] ,
de zoon van Pethuël [‘leven op dit moment’+godheid] :
hoor dit , oudsten , neem dit ter ore, alle inwoners van het land [op deze aarde] ! ;
is dit gebeurd in uw dagen of in de dagen van uw vaderen ?  [sic !] ;
verhaal over haar aan uw zonen , en uw zonen aan hun zonen ,
en hun zonen weer aan de volgende generatie :

 
4-5
leavings-of the·larva he-eats the·locust and·leavings-of the·locust he-eats the·grub-of-the-beetle
and·leavings-of the·grub-of-the-beetle he-eats the·beetle awake-you ! drunkards and·lament-you !
and·howl-you ! all-of ones-drinking-of wine over juice that he-is-cut-off from·mouth-of·you
That which the palmerworm hath left hath the locust eaten; and that which the locust hath left hath the
cankerworm eaten; and that which the cankerworm hath left hath the caterpiller eaten. Awake, ye drunkards,
and weep; and howl, all ye drinkers of wine, because of the new wine; for it is cut off from your mouth

 • ‘palmerworm’,  H1501 gazam ‘gnawing locust, caterpillar’ 3x ; unclear root ; -gez ‘shearing, mowing’ ;
  then -geza ‘stem (of Jesse)’, dual-essence+eden-power -za ;
 • ‘locust’ , H697 arb-eh ‘locust’ 24x ; said from -rabah but likely -arab ‘evening’ as twilight , spiritual darkness ; Akkadian -erbu ‘locust’ ;
  SANH’EM glyphs but -H” is the intertwining of the wick , rather as -gazam ;
 • ‘cankerworm’ , H3218 yeleq ‘locust’ ; unclear ; -laqat ‘glean, gather, pick up’ ?
 • ‘new wine’ , H6071 asis ‘juice, (sweet wine)’ 5x ; asas ‘trample down’ 1x ;
  impossible root ; perhaps duplication
  from -as-ah ‘to make, create’ ; overall positive colour ; different as ‘new wine’ used later on ;
 • zin context : sprinkhanen en dronken :
  we kunnen de verschillende wortels , gebruikt voor “sprinkhanen” nog niet precies duiden ;
  daarom moeten we het maar doen met “verschillende types” totdat we meer weten ;
  het “dronken” wordt in de Schrift altijd gelijkgesteld met “behekst zijn” ,
  en hoewel het tweede gedeelte een stanza is [als herhaling van het eerste concept]
  moet daar de kleur meer zijn als “ongeïnteresseerdheid” , maar door diezelfde toverij ;

“the remainders of (what) / the one type locust / devours / , the second type locust – devours / ,
and the remainders of (what) / the third type locust / devours / , the beetle [kheper?] / devours / :
wake up you ! / (you) drunkards [= we, under sorcery] / , and weep / ;
and cry you ! / all / the ones drinking / wine [=non-caring] / over / the juice /
that / is cut-off / from your mouth / ;
Wat de jonge sprinkhaan overliet , at de veldsprinkhaan op ;
wat de veldsprinkhaan overliet , at de treksprinkhaan op ;
en wat de treksprinkhaan overliet , at de zwermsprinkhaan op .
Ontwaak, dronkaards, en ween .
Weeklaag, alle wijndrinkers , over de jonge wijn, want die is van uw mond weggenomen .

“wat de ene soort sprinkhaan overlaat [in eden] vreet de volgende soort sprinkhaan op ;
en wat de volgende soort sprinkhaan overlaat , vreet het derde type sprinkhaan op ;
en wat het derde type sprinkhaan overlaat , vreet de tor [kheper?] op :
ontwaak, dronkaards [=wij, als onder toverij] en weeklaag ;
huil , alle wijndrinkers [=ongeïnteresseerdheid] over de jonge wijn die van uw mond is weggenomen ;

 
6-7
that nation he-comes-up on land-of·me otzum staunch u·ain and·there-is-no number teeth-of·him
teeth-of lion and·fangs-of parent-lion to·him he-places vine-of·me to·desolation and·fig-tree-of·me
to·stripping-of-bark to-bare he-bares·her and·he-flings-away they-are-whitened intertwining-branches-of·her
For a nation is come up upon my land, strong, and without number, whose teeth [are] the teeth of a lion,
and he hath the cheek teeth of a great lion. He hath laid my vine waste, and barked my fig tree:
he hath made it clean bare, and cast [it] away; the branches thereof are made white.
‘strong’, here -otzum , related to “bone and skeleton” , why inserted ..?

 • ‘cheek teeth’ , H4973 methalleoth ‘jaw, fangs, teeth’ 3x ; said from -thola ‘worm, scarlet stuff’ ;
  then -tholal ‘perhaps to torment’ 1x ; thalal ‘perhaps eminent’ [young twig on mountain’ 1x ;
 • ‘great lion’ , H3833 labiy ‘lioness’ , related to ‘heart’ , as core-rule of previous lion ; as leviathan with jaws ;
 • ‘fig tree’ , H8384 theen-ah ‘fig tree’ 39x , not so positive , th+n , [Akk. -tittu ; no further] ;
  glyphs we can’t use ;
  2] in Ramayana the ape-army brings and collects trees ,
  but difficult to make out what nature they have ; Rg-Veda has a river -yamûna [from yama, adam] , MH connects the river into confluence with Ganges [matrix, stream of Rã-boat] becoming Sarasvatî [the Nile as stream to their north , as false Watercourse] ;
  the place of confluence is -prayâga , and on that spot is a sacred fig-tree [’s is eden] ; RV has -avaroha (fig) , a root sent down by a branch, especially from fig-tree, where -roh is their redness [-rudh is eden’s];
  3] compare how Jacob did similar with stripping the barks of different trees ;

‘barked’ , H7111 qetsaph-ah ‘splinter, splintering’ 1x ; qatsaph ‘wrath, anger’ ;
‘made bare’ , H2834 chasaph ‘to strip, lay bare, etc’ ;
‘branches’ , H8299 sarig ‘twigs, branches’ 3x , unclear root ;

 • zin context : lastig ;
  we weten van “tanden” en “kaken” als glyphs T’EBH’, MAA en AB ;
  maar zoeken nog aan een werkend
  model om deze beter te duiden – wanneer U een abrikoos its open zou scheuren en begint te eten ,
  drukken de kaken de schil opzij , terwijl de tanden zich zetten in het vruchtvlees ;
  op eenzelfde manier “houden de kaken MAA de dimensie van eden open” ;
 • 2. van de “vijgenboom” weten we dat ze een construct is als “een dimensionale-as” is, maar nog niet wélke,
  en ook begrijpen we nog niet het strippen van de bast in verband met ‘wit’
  (vgl. hoe Jakob hetzelfde doet) ;
  in een ander hoofdstuk wordt dit ‘strippen’ herhaald , wellicht wordt dan meer duidelijk ;
 • 3.  het “machtige” wordt gelinkt aan “beenderen, botten, skelet” ,
  Hopelijk alweer een aanwijzing dat het begrip “beenderen” Negatief is ;

“because / a – staunch [with skeleton?] – nation [of spirits] – (has been) ascending –
upon – my land [eden]/,
and there-is-no / number / to his teeth / ;
(being) lion’s – teeth [matrix-rule] / and=by the jaws of / the lioness [nature of rule] / in=from him / ;
he places / my eden-vine / to desolation [no-name] / ,
and my fig tree/he strips-down [her bark] – to=in fury/, and flings away/the whitened/branches of her/;
Want een volk is tegen mijn land opgetrokken , machtig en niet te tellen ;
zijn tanden zijn leeuwentanden , het heeft de hoektanden van een leeuwin .
Het heeft van mijn wijnstok een woestenij gemaakt en mijn vijgenboom tot een kale tak .
Het heeft hem volledig afgeschild en weggeworpen , zijn ranken zijn wit geworden .

“want een machtige natie [van geesten] is tegen mijn land [eden] opgetrokken ,
en zijn tanden zijn niet te tellen ,
als leeuwentanden [van behemoth] door middel van de kaken van zijn leeuwin [van leviathan] ;
hij maakt mijn eden-wijnstok tot desolatie [geen-naam] ,
en mijn vijgenboom [as-construct] stript hij in woede , en gooit haar wit-geworden takken weg ;    

 
8-9
invoke-you ! as·virgin one-being-girded-of sackcloth over possessor-of youths-of·her he-is-cut-off
present-offering and·libation from·house-of ieue they-mourn the·priests ones-ministering-of ieue
Lament like a virgin girded with sackcloth for the husband of her youth. The meat offering and the
drink offering is cut off from the house of the LORD; the priests, the LORD’S ministers, mourn.

 • zin context : de genoemde offers begrijpen we nog niet ;
  een aantal andere al wél – zoals “het offer van het omhooghouden van een (dieren-) dijbeen” ,
  maar de wortels van de hier gebruikte termen zijn ingewikkeld ;

“lament you ! / like a virgin / being girded (with) / sackcloth [representing this body] /  +
over / the husband of / her youth / ;
the gift-offering – and libation – (have been) cut off / from the house [inner-court] of / IEUE / ;
the priests [=we] – serving – IEUE – mourn / ;
Weeklaag als een jonge vrouw, omgord met een rouwgewaad , die klaagt om de man van haar jeugd .
Graanoffer en plengoffer zijn weggenomen van het huis van de Heer .
De priesters treuren , de dienaren van de Heer .

“weeklaag als een maagd , omgord met een rouwgewaad , die klaagt om de man van haar jeugd ;
het gift-offer en uitgiet-offer zijn afgesneden van het huis [binnen-hof] van IEUE ,
de priesters [=wij] die IEUE dienen , treuren ;

 
10-11
he-is-devastated field she-mourns adme ground that he-is-devastated grain he-is-dried-up grape-juice
he-is-enfeebled clarified-oil they-are-put-to-shame farmers they-howl ones-being-vineyardists over
wheat and·over barley that he-perishes harvest-of field
The field is wasted, the land mourneth; for the corn is wasted: the new wine is dried up,
the oil languisheth. Be ye ashamed, O ye husbandmen; howl, O ye vinedressers,
for the wheat and for the barley; because the harvest of the field is perished.

 • zin context : hier worden geen “eigenaars van een akker” bedoeld ;
  het “koren” is typisch Eden’s , waar “mais” een epithet van Osiris is (NEPER) ;
  het verschil is vaak zo onduidelijk vanwege hun namaken [imitaties] dat er staat dat beiden
  maar samen op moeten groeien – totdat de oogst komt ; zie voor ‘koren’ hieronder ;

“the field / is devastated / , (she) the adm-ground [of eden] – mourns / ,
because / the grain – is devastated / , the must as new wine – is dried up / , the oil is weak / ;
those who work on the field [angels] – are put to shame / , those who take care of the vineyard – howl /  +
over / the wheat / and over / the barley / because / the harvest of – the field – perishes /  ;
‘new wine’ , H8492 thirosh ‘must, new wine’ 38x ; unclear root ;
Het veld is verwoest , de grond treurt, want het koren is verwoest ,
de nieuwe wijn opgedroogd , de olie verkommerd .
Akkerbouwers staan beschaamd, wijnbouwers weeklagen over de tarwe en de gerst ,
want de oogst op het veld is verloren .

“het [eden-] veld is verwoest , de adm-grond treurt ,
want het koren is verwoest , de nieuwe wijn is opgedroogd (en) de olie is verzwakt ;
zij [de engelen] die op de akker werken worden beschaamd gemaakt ,
zij die zorgen voor de wijngaard weeklagen over het meel en jonge koren ,
want de oogst van het veld is verloren ;

 
12
e·gphn the·vine she-is-dried-up and·the·fig-tree she-is-enfeebled pomegranate moreover palm-tree
and·apricot all-of trees-of the·field they-are-dried-up that he-is-dried-up elation from sons-of adm human
The vine is dried up, and the fig tree languisheth; the pomegranate tree, the palm tree also, and the apple tree,
[even] all the trees of the field, are withered: because joy is withered away from the sons of men

 • ‘pomegranate’,  H7416 rimmon ‘pomegranate’ 32x ; -rum cluster [new ad-throne north] so shared aspects?
  perhaps Akk. -armannu “a tree” ; rather impossible to pinpoint any character ;
 • ‘palm tree’ , H8558 thamar ‘palm tree’ 12x  ; thomer , same , 2x ;
 • ‘apple tree’ , H8598 thappuach ‘apple (tree)’ 6x ; unclear , once in prophets ;
  said from -naphach but impossible ;
  apricot ? Akk. Apple tree as har’shânu , quite different ;
 • ‘because’ , H3588 kiy ‘that, because, when, surely, except, since, therefore, etc’ ,
 • zin context : “boom is verdord want vreugde van de zonen is verdord” :
  een voor ons vreemd concept is dat op een bepaalde manier iedere Eden-ziel “een persoonlijke
  boom heeft” , welke dus blijkbaar zo mooi wordt als die ziel zélf – in de ideale situatie .
  Eenzelfde concept wordt ook beschreven wat betreft dit húidige lichaam : dit lichaam is verbonden
  met ‘koren’ dat als een korenveld wordt voorgesteld nu in de Rephaïm-vallei [ten noorden van eden] ,
  en wanneer Openbaring begint wordt dat koren gemaaid – wat grote gevolgen zal hebben voor dit
  huidige lichaam op aarde . Ook de hiëroglyfen kennen dat concept :
  het koren is daar weergegeven als
  aspecten van de adam-ziel [glyph -S] en wordt in die teksten ook in verband gebracht met “hoogte”
  als cubits [nederlands : ellen] , gerelateerd aan de andere dimensionale afmetingen waaruit
  de andere Werkelijkheid bestaat . Rg-Veda beschrijft zelfs Yama [Adam] een strik vasthoudend ,
  en een ziel zo groot als een duim : onze ziel is dus gevangen en gecompresseerd in een kleine ruimte
  [het hart] , bijna zoals een persoon zich in een te kleine kartonnen doos moet wurmen .
  Wij (hR) legden een link tussen “het afwezig zijn van een skelet in het nieuwe lichaam”
  en dit concept
  van iedere ziel zijn of haar boom hebbend (in plaats van een skelet) ,
  als hoe een boom de “stevigheid”
  representeert van dat lichaam , maar moeten dit concept nog verder uitwerken –
 • 2 .  de “eden-wijnstok” wordt consistent genoemd als (-gphn) , als dual-essentie ,
  niet áls hun Dualistische dimensie maar als niet-gecorrumpeerde dual-essentie ;
  hetzelfde concept als de ram in het boek Daniël, als dual-essentie, maar de ram werd weer corrupt;
 • 3 .  de natuur en karakter van de genoemde bomen zijn te moeilijk voor nu , want de wortels zijn te vaag ;

“(she) the eden-vine [dual-essence] – is dried-up / and the fig tree= / is weakened / ,
the pomegranate / (as) also / the palm tree / and apple tree / ;
all of / the trees of / the [eden-] field / are dried up / ,
because [therefore?] / the joy – is withered – from – the sons of – the adm-man /  ;
De wijnstok is verdord en de vijgenboom is verwelkt ,
de granaatappelboom , ook de palmboom en de appelboom , alle bomen van het veld zijn verdord .
Ja, de vreugde is verdord , geweken van de mensenkinderen .

“(zij,) de eden-wijnstok [dual-essentie] is opgedroogd en de vijgenboom is verzwakt ,
de granaatappel , ook de palm en de abrikoos : alle bomen van het [eden-] veld zijn verdord ,
want de vreugde van de zonen van de adm-man is verdord ; 

 
13
gird-you ! and·wail-you ! the·priests howl-you(p) ! ones-ministering-of altar come-you ! lodge-you !
in·the·sackcloths ones-ministering-of Elohim-of·me that he-is-withheld from·house-of Elohim-of·you
present-offering and·libation
Gird yourselves, and lament, ye priests: howl, ye ministers of the altar: come, lie all night in sackcloth,
ye ministers of my God: for the meat offering and the drink offering is withholden from the house of your God
“gird yourselves ! / and cry you ! / (you) priests / , howl you ! / (you) ones serving of / the altar / ,
stay [and remain] you ! / in sackcloths / (you) ones serving / my deity / ,
because / from the house of – your deity – is withheld – the gift – and the libation / ;
Omgord u en bedrijf rouw, priesters, weeklaag, dienaren van het altaar .
Kom, overnacht in rouwgewaden , dienaren van mijn God ,
want graanoffer en plengoffer zijn aan het huis van uw God onthouden .

“omgord uzelf , priesters , en huil ; weeklaag , u dienaren van het altaar ;
kom en verblijf onder rouwgewaden [dit lichaam representerend] (u) dienaren van mijn godheid ,
want de offergift en het uitgiet-offer zijn aan het huis van ow godheid [in eden] onthouden ;  

 
14-15
hallow-you ! fast call-you ! restraint gather-you ! old-ones all-of ones-dwelling-of the·land
house-of ieue Elohim-of·you and·cry-out-you ! to ieue alas !
for·the·day that near day-of ieue and·as·devastation from·Who-Suffices he-is-coming
Sanctify ye a fast, call a solemn assembly, gather the elders [and] all the inhabitants of the land
[into] the house of the LORD your God, and cry unto the LORD,
Alas for the day! for the day of the LORD [is] at hand, and as a destruction from the Almighty shall it come.
‘assembly’ , H6116 atser-ah ‘assembly’ meeting 11x also negative ; -atsar ‘keep in check’ ,
and compare groundtext ;

 • ‘almighty’ , H7706 shadday ‘almighty (etymology dubious)’ 48 x; 
  problem is ofcourse root -shd ‘destruction’ ;
  only 4x in prophets , dubious ; -shidd-ah ‘[perhaps] concubines’ 2x ;
  shadad  ‘death, destruction, destroyer’ 57x ;
  the so-called pet-name for God as ‘el-shaddai’ is Babylonic nonsense ;
 • zin context : het “vasten dat Ik verkies” was het binnengaan van de andere Werkelijkheid ;
 • 2 .  het “shadday” is veels te negatief om als titel voor God te kunnen gebruiken ; is Babylonische nonsens ;

“hallow you ! / the fast / , name you ! / the appointed time / ,
gather you [priests] ! / the elders / all of / the inhabitants of / the land [this earth] /   +
(who are) the house of / IEUE / your deity / ,
and call out you ! / to / IEUE / ;
ah ! / , for the day / that / is near / , (being) the day of / IEUE / ,
and=for as the devastation / (being) as the destruction / is coming / ;
Kondig een vastentijd af , roep een bijzondere samenkomst bijeen ,
Verzamel de oudsten en alle inwoners van het land in het huis van de Heer, uw God , en roep tot de Heer .
Ach, die dag ! Ja, de dag van de Heer is nabij , en hij zal komen als een verwoesting van de Almachtige .

“[priesters,] kondig de vastentijd af [om de andere Werkelijkheid binnen te gaan] ,
verzamel de oudsten (als) alle inwoners van het land [op deze aarde] (die van) het huis van IEIE  uw godheid zijn ,
en roep tot IEUE ;
ach ! want de dag die nabij is als de dag van IEUE ,
want de vernietiging als totale destructie komt ;  

 
16-17
?·not in-front-of eyes-of·us food he-is-cut-off from·house-of Elohim-of·us rejoicing and·exultation
they-wizen parted-seeds beneath lumps-of-dirt-of·them they-are-made-desolate treasuries
they-are-demolished underground-hoards that he-is-dried-up grain
Is not the meat cut off before our eyes, [yea], joy and gladness from the house of our God?
The seed is rotten under their clods, the garners are laid desolate,
the barns are broken down; for the corn is withered.

 • ‘rotten’ , H5685 abash ‘shrivel, rotten’ 1x ; [seems contrived word] ; -abath ‘weave’1x ? ;
  aboth ‘leafy, interwoven’ 4x ? ; H75 abas ‘to fatten, fattened’ 2x ?
 • ‘before’ , H5048 neged ‘suitable, opposite’ 150x ; serpent ; not same as ‘in front’ ;
  also ‘counterpart; other side’ ,
 • ‘gladness’ , H1524 giyl ‘joy, revolution of time’ 9x ;  gil , same ; -gal [verb] ‘to roll, spin, turn’ ;
 • ‘seed’ , H6507 perud-ah ‘seed’ 1x ; -parad ‘divide, seperate, to part’ 26x ; seed is another cluster ;
 • ‘clods’ , H4053 megraph-ah ‘a clod, something thrown off by a spade’ 1x ; 1640 -garaph ‘sweep-away’ 1x ;
  but no root; -meger-ah ‘saws’ 4x; gar-ah ‘contend, strive’ 14x; ger-ah ‘cud’ 15x;
  gear-ah ‘rebuke’ 15x;
 • ‘desolate’ , H8074 shamem ‘desolate’ 84x ;
 • ‘barns’ , H4460 mammegur-ah ‘barns’ 1x ; said from -magar ‘cast, cast to’ 2x; 4032 magur ‘terror, fear’;
  magor ‘sojourn [stay a while]’ ; all-in all negative , +m-realm ;
  the previous -mgrphth and this -mmgur
  must have some relation but is unclear ; if we stay by ‘barn’ in 2nd instance then
  first must be similar ;

‘grain’ , H1750 dagan ‘grain’ , hence fish-god Dagan , stolen aspects for fish-souls ;

 • zin context : we moesten de derde alinea als niet-vet want te onduidelijk ;
  de stanza-vorm en gebruik van gerelateerde wortels mag de suggestie als 3e alinea ondersteunen ;

“(is) – the food – not / on the other side [m-realm] of / our eyes /,
(being) the joy – and gladness / , cut off / from the house of / our deity [IEUE] ? /;
the separated things (?) / are woven-together (?) / in their place (?) / (being) the barns [of m-realm] (?) / ,
the [eden-] treasuries – are made desolate [no-name] / , the barns (?) – are broken down / ,
because / the grain / has withered / ;
Is niet voor onze ogen het voedsel weggenomen , uit het huis van onze God blijdschap en vreugde ?
De zaadkorrels zijn verschrompeld onder hun aardkluiten , de vooraadschuren verwoest ,
de graanschuren afgebroken , want het koren is verdord .

“is niet het voedsel aan de andere [dimensionale-] kant [m-realm] van onze ogen ,
als de blijdschap en vreugde , afgesneden van het huis van onze godheid [IEUE] ? ;
de afgescheiden dingen worden samengeweven in hun plaats als de schuren [voor m-realm] ,
de schatkamers [van eden] zijn desolaat [geen-naam] , de voorraadschuren (?) zijn kapot ,
want het graan is verdord ;   

 
18-19
what ? she-sighs beme beast they-are-doleful droves-of oxen that ain there-is-no pasture for·them
even droves-of the·small-cattle they-are-found-guilty to·you ieue I-am-calling that fire she-devours
oases-of wilderness and·blaze she-sets-aflame all-of trees-of the·field
How do the beasts groan! the herds of cattle are perplexed, because they have no pasture;
yea, the flocks of sheep are made desolate. O LORD, to thee will I cry: for the fire hath devoured
the pastures of the wilderness, and the flame hath burned all the trees of the field.
‘yea’ , H1571 gam ‘also, indeed, even, yea , moreover ; moreover as giving emphasis, etc’ ,
‘desolate (found-guilty)’ , H816 asham ‘be guilty, condamned’ 35x ;

 • zin context : voor het vijandige HRU-licht zie volgende zin ;
  hier worden door Miss Watercourse weer de twee groepen ‘kudden’ tegenover elkaar gezet –
  de een als “onze originelen”(-tson) , waardoor de ándere groep alleen maar “wij” kunnen zijn ;
 • 2 .  de “wildernis” is het toekomstige gebied van Eden in het noorden , om te regeren over de m-realm ,
 • 3 . de “beesten” is ons niet duidelijk – dat is meestal negatief ,
  en meestal negatief wanneer “hij” wordt gebruikt – maar hier als “zij” , zie volgende zin ;

“how / (she) the beast(s) – sighs (?,!) / ,
the herd of – the [speckled-] cattle [wé, in our physical bodies] – are confused / ,
because / there-is-no / pasture / for them / ,
how much more / the [speckled-] cattle [physical bodies] of / the flock [originals] /
are suffering punishment / :
to you – IEUE / I name / because / the fire [HRU] / devours / the meadows of / the wilderniss [north] / ;
and=as the flame / she scorches / all of / the trees of / the field [eden] / ;
Hoe kreunt het vee ! De kudden zijn in verwarring want ze hebben geen weide .
Zelfs de kudden kleinvee moeten boeten .
Tot U, Heer, roep ik , want een vuur heeft de weiden van de woestijn verteerd ,
en een vlam heeft alle bomen van het veld verzengd .

hoe kreun(en) de beest(en) (?,!) ,
de groep [gespikkeld-] kleinvee [deze lichamen van zielen] zijn in verwarring
want ze hebben geen weide ;

hoeveel temeer moet het [gespikkelde-] kleinvee [als lichamen] als ‘de kudde’ [onze Originelen] boeten :
tot u IEUE roep ik [W-course] , want het vuur [HRU] verteert de oases van de wildernis [eden’s, in noorden] ;
als de vlam verzengt zij alle bomen van het veld [eden in het zuiden] ;

 
20
ַgm even beasts-of field she-is-panting for·you that they-are-dried-up channels-of waters
and·fire she-devours oases-of the·wilderness
The beasts of the field cry also unto thee: for the rivers of waters are dried up,
and the fire hath devoured the pastures of the wilderness.
‘pastures’ , H4999 na-ah ‘pasture’, different term as previous , unclear root ;

 • zin context : vals licht :
  in een ander hoofdstuk komt dit vuur als “vals (zon-) licht” [van hun dimensie] ook terug ,
  en is gerelateerd aan het “eden-dag is de matrix-nacht” thema als inversie ;
  hoewel de Schrift niet de natuur van dit valse licht noemt , komt het ‘uit het noorden’ .
  Dit “type licht” nu als vermenging wordt uitgestraald door de huidige zon
  [Rã in glyphs , Suryã in Rg-Veda] ,
  en de Schrift verbindt dit in een ander hoofdstuk met de zeven gevangen toortsen ;
  want natuurlijk kan
  de vijandige dimensie Eden alleen schade toebrengen
  door eden’s aspecten tégen haar te gebruiken ;
 • 2 .  de beesten [nog steeds vrouwelijk maar nu meervoud?] als hetzelfde probleem van vorige zin ;

“even / the beasts of / the field / long / for you / because / the channels of – waters – are dried up / ,
and=fort he fire / devours / the meadows of / the wilderniss [to rule m-realm, north] / .
Zelfs de dieren van het veld schreeuwen naar U , want de waterstromen zijn uitgedroogd .
Een vuur heeft de weiden van de woestijn verteerd .

zelfs de beesten (?) van het veld verlangen naar u , want de kanalen van water zijn opgedroogd ,
want het vuur [vals licht] verteert de oases van de wildernis [in het noorden , om te heersen over m-realm] .

 


 
14-15.11.18 — (tweede) aangepaste versie van origineel —- Report series