Joël 3 : ‘die dag’ :
alle geesten vernietigd
in de Armageddon vallei
– omdat zij onze Originelen
gestript hebben
[actueel]
(eindtijd – goed leesbaar)
[2020]

 


furnaces burning our Originals
(book of AmTuat , 11th hour – rpt)
chapter context :
continued from chapter 2 ;
titled : all spirits destroyed in the
Armageddon valley – reason given :
because they have stripped our Originals ;
overvieuw :
after they oppressed Jacob on earth
now they themselves are judged ;
the 144,000 will be raised up
and will prepare new eden —
then Jacob (all saved souls) will cross over
to eternal new eden ;

note : very readable , first version and
definitive ;
note #2 : Joel , Habakkuk and Malachi
have a specific use of terms ;

partly corrupted (to hide the theme) ;

 

Hoofdstuk context :
vervolg van hoofdstuk 1 ;
… nadat de geesten Jacob (op aarde) hebben onderdrukt ,
worden de geesten geoordeeld in een plaats (genaamd) “de Armageddon vallei” ,
nadat de 144,000 zonen zijn opgestaan , en nieuw-eden herbouwd hebben —
dan steekt Jacob (alle geredde zielen) over naar het eeuwig blijvende nieuw eden ;

 
opmerking :
goed leesbaar ; als eerste en tegelijk definitieve versie ;
gedeeltelijk zwaar gecorrumpeerd (met name deel II) ;
opmerking #2 :
Joel , Habakkuk en Malachi hebben hun eigen specifieke woordgebruik ;
 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

Joel 3

1-2-3
vervolg : … de naties (van geesten) worden vernietigd in de Armageddon vallei :
that behold ! in·the·days the·they and·in·the·time the·she which
I-shall-return captivity-of Judah and·Jerusalem and·I-convene all-of the·nations
and·I-bring-down·them to vale-of Jehoshaphat and·I-am-judged with·them there on
people-of·me and·allotment-of-me ishral whom they-disperse in·the·nations and
land-of·me they-apportion and·for people-of·me they-handle lot and·they-are-giving
the·boy in·the·prostitution and·the·girl they-sell in·the·wine and·they-are-drinking
For, behold, in those days, and in that time, when I shall bring again the captivity of Judah
and Jerusalem, I will also gather all nations, and will bring them down into the valley of
Jehoshaphat, and will plead with them there for my people and [for] my heritage Israel,
whom they have scattered among the nations, and parted my land. prostitution And they
have cast lots for my people; and have given a boy for an harlot, and sold a girl for wine,
that they might drink.
‘jehoshaphat’ , H3092 yehoshaphat 1x in prophets [here] ;
‘scattered’, H6340 pazar ‘to scatter’ ; 2834 -chasaph ‘to strip’ Joel 1 , or to strip -pashat ;
‘sold’ , H4376 makar ‘to sell’; is -krth ‘cut off’ ? ;

 • context : continued : … the nations (of spirits) will be destroyed in the Armageddon valley :

line ,
that=because – behold ! ,
in – those – days , and=as in – that – time ,                                                [=’2nd half of Revelation’]        
(..after..) – I undid [=’return’] – the captivity of – [my people-] [eden-] Ishral [=’Originals’] ,      +

 

 • [=’below : a “valley of Jehoshaphat” is an INVALID concept : though it returns in line 12
  (and in line 13 as “the valley of decision”) , in prophets there is only 1 valley of judgment ,
  as “the valley of Hamon” aka “the valley of slaughter” (-harag) , hence -Armageddon ;
  line :]

I (will) gather – all – the nations [=’of spirits’] ,    +
and I bring them down – to – the valley of – (..slaughter..) ;                                  [=’Armageddon’]
[=for] I (will) judge – them – on [+account of] – my people – [=as] my heritage – [eden-] Ishral ,
who – (have been) (..stripped off..) – in=by the nations [=’of spirits’] ,
[=as] – (..my people..) – (whom) they (have) plundered ;        +                  [=’subject is ‘people’!’]

 
[=because] – they [=’spirits’] (have) cast – the lot – [=over] – [each of-] my people [=’Originals’] ,
and they gave – the lads       >>     (..torture theme..) ,
and the damsels                      >>     (..torture theme..) ;         +             [=’+ “cut off”? , -mkr = krth’]

 • [=’above :
  the “spirits casting the lot over the Originals” is described in (pre-hindu) Rg-Veda ,
  where the spirits decide who of them will get the physical aspects of the next Original ;
  therefore the act of killing is described here – not a mere “selling for wine”]

(Profetie van Gods oordeel over zijn vijanden)
Want zie, in die dagen en in die tijd, zal ik een omkeer brengen in de gevangenschap
van Juda en Jeruzalem, zal ik alle heidenvolken bijeenbrengen en hen doen afdalen
naar het dal van Josafat. Daar zal ik met hen een rechtszaak voeren, vanwege mijn volk
en mijn eigendom Israël, dat zij onder de heidenvolken verstrooid hebben .
Mijn land hebben zij verdeeld . Zij hebben het lot geworpen over mijn volk .
Zij gaven een jongen voor een hoer; zij verkochten een meisje voor wijn ,
zodat zij konden drinken .

“[=want] zie ! ,
in die dagen , [=als] in die tijd ,                                                        [=’tweede helft Openbaring’]
(..nadat..) ik de gevangenschap van [mijn mensen] [eden-] Ishral ongedaan heb gemaakt ,    +

 

 • [=’beneden : een “vallei van Josafat” is een INVALIDE concept : hoewel het in zin 12
  terugkeert (en in 13 als “vallei van beslissing”) , is er in profeten maar 1 vallei van
  oordeel , als “de vallei van Hamon” ofwel “van slachting” (-hrag) , vandaar Armageddon ;
  zin :]

zal ik de naties [=’van geesten’] verzamelen ,      +
en doe hen afdalen naar de vallei van (..slachting..) ;                                       [=’Armageddon’]
[=want] ik zal hen oordelen (..vanwege..) mijn mensen [=als] mijn eigendom [eden-] Ishral ,
die (..gestript..) werden [=door] de naties [=’van geesten’] ,
[=als] mijn (..mensen..) die zij geplunderd hebben ;        +               [=’onderwerp is mensen’]

 
[=omdat] zij [=’geesten’] het lot hebben geworpen [=over] mijn mensen [=’Originelen’] ,
en zij gaven de jonge mannen           >>         (..een marteling thema..) ,
en de dames                                          >>         (..een marteling thema..) ;

 • [=’boven :
  de “geesten die het lot wierpen over de Originelen” is beschreven in de (pre-hindu) Rg-Veda ,
  waar de geesten beslissen wie van hen de fysieke aspecten van het volgende Origineel
  zal krijgen ; daarom wordt hier ‘moord’ beschreven – niet slechts ‘een verkopen voor wijn’]

 

 
4-5
… omdat zij ons (onze Originelen) vermoord hebben :
and·moreover what ? you to·me Tyre and·Sidon and·all-of circuits-of Philistia
the·requital you ones-repaying on·me and·if ones-requiting you on·me fleetly hastily
I-shall-reverse requital-of·you in·head-of·you who silver-of·me and·gold-of·me you-took
and·coveted-things-of·me the·good-ones you-brought to·temples-of·you
Yea, and what have ye to do with me, O Tyre, and Zidon, and all the coasts of Palestine?
will ye render me a recompence? and if ye recompense me, swiftly [and] speedily
will I return your recompence upon your own head; Because ye have taken my silver
and my gold, and have carried into your temples my goodly pleasant things:
context : … because they murdered us (our Originals) :

 • … the ‘retaliation’ concept :
  in the mindset of them spirits (!) ,  
  they feel they was “robbed” when God  
  started to create Eden , after he turned
  their land upside-down (per book Job) ;
  therefore their victory was the fall of Eden
  which they call “justice” –
  this is the meaning of the MAÂT glyph
  (which factually means “retaliation” ,
  shown in the sickle-glyph , to right ;
  where MAÂ is “eden-power to reap”) ;

(rpt)

line ,

 • [=’if you are perhaps new to this site —
  our souls were once part of our eden-body (what we term here “our Originals”) ,
  but them spirits have burned and stripped-off our Originals ,          (to an extent)
  causing that our soul became separated (from them) and was expulsed to this earth ,
  where she was born into this type animal-body we live in now ;
  Tyre (as cooking the Originals , see index) is the torture-region like Gaza (‘shaving’) ;
  2) for the “retaliation” concept see above ;
  line :]

“(..because..) (gm=ki) – (..this..) (me=zu) – (is) what – you – [+did] to [=them] ,
(you) Tyre – and Sidon ,                                                           [=’cooking Originals + tradingplace’]
and=as the whole – district of – Philistea ;                                                [=’region of torturings’]

 
the retaliation [=’MAÂT’] – (which) you – paid back – to me ,                                   [=’see note’]
and=as – your – retaliation – on=against me ,
[+I] (will) swiftly – return – the retaliation [=for] you – [=upon] your (own) head ;

 
[+for] (you) – took – my silver – and gold (-dust) ,                                  [=’aspects of Originals’]
(having) brought – my desired – [eden-] good ones [=’Originals’] – to (..your habitat..) ;      +

En ook , wat wilt u van mij, Tyrus en Sidon,
en alle gebieden van Filistea ? Wilt u mij mijn handelswijze vergelden ?
Als u dat mij wilt aandoen, zal ik snel en onmiddellijk uw vergelding op uw eigen
hoofd doen terugkeren, omdat u mijn goud en zilver hebt weggenomen ,
het beste van mijn kostbaarheden naar uw tempels hebt gebracht .

 • [=’hoe en waarom onze Originelen vermoord (‘gestript’) werden ,
  en waarom de geesten ‘de val van eden’ beschouwden als hún vergelding , zie Engels ;
  zin :]

“(..omdat..) (gm=ki) (..dit..) (me=zu) is wat u [=hen] [+heeft aangedaan] ,
(u) Tyrus en Sidon ,                                                        [=’Originelen kokend + handelsplaats’]
[=als] het hele district Philistea ;                                                       [=’regio van martelingen’]

 
de vergelding [=’MAÂT’] die u mij hebt aangedaan ,
[=als] uw vergelding [=tegen] mij :                                                               [=’de val van eden’]
ik zal de vergelding [=voor] u snel op uw (eigen) hoofd doen terugkeren ;

 
[+want] u hebt mijn zilver en goud weggenomen ,             [=’aspecten van de Originelen’]
(door) degenen die [eden-] goed zijn [=’Originelen’] , (en) mij dierbaar zijn ,
naar uw (..woonplaats..) te brengen ;

 
6-7-8
… en hebben onze zielen naar deze aarde verbannen :                       (in 144,000 context)
and·sons-of Judah and·sons-of Jerusalem you-sell to·sons-of the·Greeks so-that
to-put-far-of·them from·on boundary-of·them behold·me ! rousing-of·them from
the·place which you-sell them there·ward and·I-reverse requital-of·you in·head-of·you
and·I-sell sons-of·you and daughters-of·you in·hand-of sons-of Judah and·they-sell·them
to·Sabeans to nation afar that ieue he-spoke
The children also of Judah and the children of Jerusalem have ye sold unto the Grecians,
that ye might remove them far from their border. Behold, I will raise them out of the place
whither ye have sold them, and will return your recompence upon your own head:
And I will sell your sons and your daughters into the hand of the children of Judah,
and they shall sell them to the Sabeans, to a people far off: for the LORD hath spoken [it].

 • context : … and have banned our souls to this earth :                         (as 144,000 context)

line ,

 • [=’that the 144,000 are mentioned here must relate to “dominion” –
  note how the same expression “will return upon your own head” is used here
  (while only lateron in this chapter ‘Jacob’ as all saved souls will show up) ;
  2) in Ez. 27 , Greece “is trading in adm-souls” so the line can be valid ;
  3) last line : Esau tried to turn this into some “Joseph being sold to other people” ;
  line :]

“[=then] you sold – the (candidate-) [souls of the-] sons of [=Ishral]        +
and the sons of – Judah – to (..Greece?..) ,                       [=’placed their souls upon this earth’]
so that – they [=’souls’] (would be) far away – from – their territory [=’eden’] ;

 
[+but] behold ! , [+I] (will) raise them up – from – the place [=’earth’] – you sold – them – to ,
and=for I (will) return – your retaliation – in=upon your (own) head ;        +       [=’see line 4’]

 
I (will) sell – your sons – and your daughters        +
[=into] the hand of – the sons of – [eden-] [=Ishral] ,                                            [=’as 144,000’]

————————                                                                                                 [below : restored ?]
and they (..(will) cut them off..) (mkr=krth?)to=from (..being?..) – a nation [=’of spirits’] ,
that=because – IEUE – (has) spoken (it) [in right direction] ;  

U hebt de Judeeërs en de inwoners van Jeruzalem aan de Grieken verkocht ,
om hen ver weg te voeren uit hun eigen gebied. Zie, ik wek hen op uit de plaats
waarheen u hen verkocht hebt. Ik zal uw vergelding op uw hoofd doen terugkeren.
Ik zal uw zonen en dochters verkopen in de hand van de Judeeërs. Zij zullen hen aan de
inwoners van Sjeba verkopen, aan een volk ver weg, want de Heer heeft het gesproken.

 • [=’zie Engels :]

“[=daarna] verkocht u de (kandidaat-) [zielen van de-] zonen van [=Ishral]       +
en de zonen van Judah aan (..Griekenland?..) ,                       [=’plaatste hun zielen op aarde’]
zodat zij [=’de zielen’] ver weg zouden zijn van hun grondgebied [=’eden’] ;

 
[+maar] zie ! ,
[+ik] zal hen doen oprijzen van de plaats [=’aarde’] waarheen u hen verkocht hebt ,
[=want] ik zal uw vergelding op uw (eigen) hoofd doen terugkeren ;                    [=’zie zin 4’]

 
ik zal uw zonen en uw dochters verkopen     +
in de hand van de zonen van [eden-] [=Ishral] ,                                                    [=’als 144,000’]

———————-                                                                                               [beneden : hersteld ?]
en zij zullen hen (..afsnijden?..) (mkr=krth?) ,         +
[=zodat] (..het niet langer?..) een natie [=’van geesten’] is ,
[=omdat] IEUE (dit) heeft gesproken [in goede richting] ;

 
part II   —   deel II

 
9-10-11
… de geesten worden opgeroepen om hun ondergang tegemoet te gaan :
call-you ! this in·the·nations hallow-you ! war rouse-you ! the·masterful-men
they-shall-come-close they-shall-ascend all-of mortals-of the·war pound-you !
mattocks-of·you to·swords and·pruners-of·you to·lances the·defeatist he-shall-say
masterful I mobilize-you ! and·come-you ! all-of the·nations from·round-about
and·they-are-convened there·ward settle-you ! ieue masterful-men-of·you
Proclaim ye this among the Gentiles; Prepare war, wake up the mighty men,
let all the men of war draw near; let them come up: Beat your plowshares into swords,
and your pruninghooks into spears: let the weak say, I [am] strong. Assemble yourselves,
and come, all ye heathen, and gather yourselves together round about:
thither cause thy mighty ones to come down, O LORD.
‘weak’ , H2523 challash ‘weak’ 1x ; -chalash unclear 3x ;
‘cause’ , H5789 ush ‘to help, hasten’ 1x ; -osh ? ;

 • context : … the spirits are called up to meet their own demise :

line ,

 • [=’we don’t understand ‘how’ can this happen , aka “why they don’t just refuse”
  (eventhough we had the Jeremiah chapter “you will certainly drink”) ;
  2) the ‘plowshares’ line : compare vignette of Book of the Dead 110 ,
  where the spirits are farming in their region of stolen eden aspects ;
  line :]

“call you [=’you spirits’] – this – [=to] the nations [=’of spirits’] :
(..prepare you..) – (for) battle ,
(make) the skilfull men – to arise – [+and] draw near ,
[+as] all – the men of – war – (who will) come up ;

 
beat – your plowshares – [=into] swords , and your pruninghooks – [=into] spears ;
[+for] [also-] (..the weak ones?..) – (should) say : I (am) – a skilfull man ;

 
come up you , all – (you) nations [=’of spirits’] – (which are) around [-eden] ,
and gather yourself – to there , (make) your skilled men – to go down – (to) IEUE ;

Roep dit uit onder de heidenvolken :
verklaar de oorlog ! wek de helden op ! laten zij aantreden en oprukken ,
alle strijdbare mannen ! Smeed uw ploegscharen om tot zwaarden
en uw snoeimessen tot speren . Laat de zwakke zeggen : ik ben een held .
Snel te hulp en kom, alle heidenvolken van rondom , verzamel u !
Heer , laat uw helden daarheen afdalen !

“roept u [=’geesten’] dit [=tot] de naties [=’van geesten’] :
(..maak u klaar..) (voor) de oorlog ,
(laat) de kundige mannen opstaan [+en] kom dichterbij ,
[+als] al de strijdbare mannen die op zullen gaan ;

smeed uw ploegscharen [=om tot] zwaarden , en uw snoeimessen [=tot] speren ;
[+want] [ook-] (..de zwakken?..) moeten zeggen : ik ben een kundige man ;

ga op , al (u) naties [=’van geesten’] die rondom [eden-] zijn ,
en verzamel uzelf daar naartoe , (laat) uw kundige mannen afdalen (naar) IEUE ;

 
12-13-14-15
… hun uiteindelijke ondergang in de Armageddon vallei :
they-shall-be-roused and·they-shall-ascend the·nations to vale-of
Jehoshaphat that there I-shall-sit to·to-judge-of all-of the·nations from·round-about
send-forth-you sickle that he-is-ripe harvest come-you ! tread-down-you that she-is-full
winetrough they-run-over the·winevats that much evil-of·them throngs throngs in·vale-of
the·decision that near day-of ieue in·vale-of the·decision sun and·moon they-are-somber
and·stars they-gather brightness-of·them
Let the heathen be wakened, and come up to the valley of Jehoshaphat:
for there will I sit to judge all the heathen round about. Put ye in the sickle, for the harvest
is ripe: come, get you down; for the press is full, the fats overflow; for their wickedness
[is] great. Multitudes, multitudes in the valley of decision: for the day of the LORD [is] near
in the valley of decision. The sun and the moon shall be darkened, and the stars shall
withdraw their shining.
‘decision’, H2742 charuwts ‘gold, spiked, sharp, threshing (-sledge)’ ;

 • context : … their ultimate downfall in the Armageddon valley :

line ,
“(..+because..) the nations – (will) arise – and go up – to – the valley of – (..slaughter..) ,
[=for] there – I (will) (..execute..) (ashb=osh) – judgment     +
[+upon] all – the nations – (which are) around ;

 
[=I] (will) send forth – the sickle [=’death’]that=because – the harvest – (will be) ripe :
come [-you nations] – and descend ,
that=then – the winepress – (will be) filled ,
 [+as] the vat – (which will) flow over     +
(..from the blood of?..) (ki=dm?)  – the many – evil ones ;

 
the multitudes [=’spirits’] – (..(will) die..) (emn=mth) – in the valley of – (..slaughter..) ,
that=for – IEUE – (..(will) judge them..) – in the valley of – (..slaughter..) ;

 
the sun – and the moon – (will be) darkened ,
and the stars – (will have) (..withdrawn..) – their brightness ;                          [=’Joel 2’]

Laten de heidenvolken opgewekt worden en oprukken naar het dal van Josafat ,
want daar zal ik zitten om hen te berechten alle heidenvolken van rondom !
Sla de sikkel erin, want de oogst is rijp. Kom en daal af, want de wijnpers is vol .
De perskuipen stromen over, want hun kwaad is groot . Menigten , menigten
in het dal van de dorsslede, want de dag van de Heer is nabij in het dal
van de dosslede. Zon en maan worden in het zwart gehuld en de sterren
hebben hun schijnsel ingetrokken .

“(..+omdat..) de naties op zullen staan en naar de vallei van (..slachting..) zullen gaan ,
[=want] daar zal ik het oordeel (..uitvoeren..) (ashb=osh) +
[+over] alle naties die rondom zijn ;

[=ik] zal de sikkel [=’dood’] voortzenden [=omdat] de oogst rijp zal zijn :
kom [-u naties] en daal af ,
[=dan] zal de wijnpers gevuld worden ,
[+als] het vat dat over zal stromen +
(..van het bloed van?..) (ki=dm?) de vele boosaardigen ;

de menigten [=’geesten’] (..zullen sterven..) (emn=mth) in de vallei van (..slachting..) ,
[=want] IEUE (..zal hen oordelen..) in de vallei van (..slachting..) ;

de zon en de maan zullen verdonkerd zijn ,
en de sterren zullen hun helderheid (..ingehouden hebben..) ; [=’Joël 2’]

 
part III   —   deel III

 
16-17
… dan keert Jacob (alle geredde zielen) terug in nieuw eden :
and·ieue from·tsiun he-shall-roar and·from·Jerusalem he-shall-give
voice-of·him and·they-quake heavens and·earth and·ieue refuge
for·people-of·him and·stronghold for·sons-of ishral and·you-know that I ieue
Elohim-of·you tabernacling in·tziun mountain-of holiness-of·me and·she-becomes
Jerusalem holiness and·alien-ones not they-shall-pass in·her further
The LORD also shall roar out of Zion, and utter his voice from Jerusalem; and the heavens
and the earth shall shake: but the LORD [will be] the hope of his people, and the strength
of the children of Israel. So shall ye know that I [am] the LORD your God dwelling in Zion,
my holy mountain: then shall Jerusalem be holy,
and there shall no strangers pass through her any more.

 • context : … then Jacob (all saved souls) return into new eden :

line ,

 • [=’rebuilt Jerusalem : after the sons prepared eden , Jacob will return ;
  see the many Jeremiah chapters about this theme ;
  line :]

“[=when] IEUE – (will have) roared – from tsiun ,                          [=’against them spirits’]
and=as – (having) given – his voice – [=so] (that) – the heaven – and the land – shook ,
[=then] IEUE – (will be) the refuge – for [=Jacob]       +                  [=’all saved adm-souls’]
and=as the stronghold – for (..his people..) – [eden-] Ishral ;

 
and you [=’Jacob’] (will) know – that – I (am) – IEUE – your deity ,
(who) dwells – in tsiun – [+as] my – sacred – mountain ;           +
and=when – [eden-] Jerusalem – (will have been) (..re-built..) – [+as] the sacred one ,
and strangers [=’spirits’] – (will) not – pass – [=through] her – anymore ;

De Heer zal vanaf Sion brullen als een leeuw ,
Vanuit Jeruzalem zal hij zijn stem laten klinken, zodat hemel en aarde zullen beven .
Maar de Heer is een toevlucht voor zijn volk en een vesting voor de Israëlieten .
Dan zult u weten dat ik, de Heer, uw God ben, die op Sion, mijn heilige berg, woont.
Jeruzalem zal een heiligdom zijn en vreemden zullen er niet meer doorheen trekken .

 • [=’herbouwd Jerusalem : nadat de zonen eden klaargemaakt hebben
  zal Jacob terugkeren – zie de vele Jeremiah hoofdstukken over dit thema ;
  zin :]

“[=wanneer] IEUE vanuit tsiun als een leeuw gebruld zal hebben ,       [=’tegen geesten’]
en zijn stem heeft doen klinken [=zodat] de hemel en het land beefden ,
[=dan] zal IEUE de toevlucht voor [=Jacob] zijn       +               [=’alle geredde adm-zielen’]
[=als] de vesting voor (..zijn mensen..) [eden-] Ishral ;

en u [=’Jacob’] zult weten dat ik IEUE uw godheid ben ,
die verblijft in tsiun [+als] mijn heilige berg ;         +
[=wanneer] [eden-] Jerusalem (..her-bouwd zal zijn..) [+als] het heiligdom ,
en vreemden [=’geesten’] niet meer door haar heen zullen trekken ;

 
18
… vervolg :
and·he-becomes in·the·day the·he they-shall-drop the·mountains juice
and·the·hills they-shall-go milk and·all-of channels-of Judah they-shall-go waters
and·spring from·house-of ieue he-shall-go-forth and·he-irrigates watercourse-of
the·Shittim
And it shall come to pass in that day, [that] the mountains shall drop down new wine,
and the hills shall flow with milk, and all the rivers of Judah shall flow with waters,
and a fountain shall come forth of the house of the LORD,
and shall water the valley of Shittim.

 • context : … continued :

line ,
and=for it (will) happen – in – that – day ,
(that) new wine – (will) drip down – [+from] the mountains ,                            [=’in eden’]
and – milk – (will) (..flow..) – [+from] the hills ;

 
and – [eden-] waters – (will) (..stream..) – (in) all – the brooks of – (..eden..) (iude=odn) ;
and [=from] the (same-) spring – [=at] the house of – IEUE       +
they will go forth – and irrigate – the broad valley of – acacia’s ;
[as ‘the trees on both banks of the river’, Ez.47 :7’]

Op die dag zal het gebeuren dat de bergen van jonge wijn zullen druipen ,
de heuvels van melk zullen stromen, en alle waterstromen van Juda zullen overlopen
van water . Een bron zal uit het huis van de Heer ontspringen, die het dal van Sittim
[of: het Acaciadal] zal bevochtigen .

“[=want] op die dag zal het gebeuren ,
(dat) nieuwe wijn van de bergen [=’in eden’] zal druppelen ,
en melk van de heuvels zal vloeien ;

 
en [eden-] wateren zullen in alle beken van (..eden..) (iude=odn) stromen ;
en [=vanuit] de (-zelfde) bron [=bij] het huis van IEUE       +
zullen zij voortgaan en de brede vallei van de acacia’s irrigeren ;
[=’als ‘de bomen aan beide zijden van de rivier’, Ez.47:7’]

 
19-20-21
slot : want de matrix is vernietigd – maar eden bestaat voor eeuwig :
Egypt to·desolation she-shall-become and·Edom to·wilderness-of desolation
she-shall-become from·wrong-of sons-of Judah whom they-shed blood innocent
in·land-of·them and·Judah for·eon she-shall-be-indwelt and·Jerusalem for·generation
and·generation and·I-hold-innocent blood-of·them not I-hold-innocent and·ieue
tabernacling in-zion
Egypt shall be a desolation, and Edom shall be a desolate wilderness, for the violence
[against] the children of Judah, because they have shed innocent blood in their land.
But Judah shall dwell for ever, and Jerusalem from generation to generation.
For I will cleanse their blood [that] I have not cleansed: for the LORD dwelleth in Zion.

 • context : closing : .. because the matrix is destroyed – but eden exists forever :

line ,
“Egypt [=’matrix-land’] – (will have) become – desolate ,
and=for Edom [=’solarplane’] – (will have) become – a desolate – wilderness ,
[=because of] the violence – [+against] (..my people..) – [eden-] [=Ishral] ,
[=whose] – blood – they [=’spirits’] – (have) shed – in their [=’spirits’] [matrix-] land ;

 
and=but (..[new-] eden..) (iude=odn) – (will be) inhabited – forever ,
and [eden-] Jerusalem – for generation – [=upon] generation ;        +

 
and=for – (..the images [=’people in God’s image’]?..) – (will be) innocent ,
(..as..) (la=k) – (..the innocent ones..) – dwelling – in tsiun .

Egypte zal worden tot een woestenij,
Edom zal worden tot een woeste wildernis vanwege het geweld tegen de Judeeërs :
in hun land hebben zij onschuldig bloed vergoten. Maar Juda zal voor eeuwig blijven ,
Jeruzalem van generatie op generatie . Ik zal hun bloed voor onschuldig houden ,
dat ik niet voor onschuldig gehouden had . En de Heer zal wonen in Sion .

“Egypte [=’matrix-land’] zal desolaat zijn geworden ,
[=want] Edom [=’zonnestelsel’] zal een desolate wildernis zijn geworden ,
[=vanwege] het geweld [+tegen] (..mijn mensen..) [eden-] [=Ishral] ,
[=wiens] bloed zij [=’geesten’] vergoten hebben in hun [=’geesten’] [matrix-] land ;

 
[=maar] (..[nieuw-] eden..) (iude=odn) zal voor eeuwig bewoond worden ,
en [eden-] Jerusalem [=van] generatie [=op] generatie ;         +

 
[=want] (..de beelden [=’mensen in God’s beeld’]?..) zullen onschuldig zijn ,
(..als..) (la=k) (..degenen die onschuldig zijn..) wonend in tsiun .

 


27.07july.2020  —   submitted as first version , and definitive   —   het-Report series