Mal. 3 : keer terug , 144.000 – of moet Adam mij blijven bestelen ?

 

hoofdstuk context :
Beginnend met het installeren van de 144,000 ,
en hoe God door hen zal oordelen op deze wereld ,
volgt daarna de oproep aan hen óm “terug te keren”;
want zolang zij statisch blijven en geen aanstalten maken ,
Adam de aspecten van Eden zal blijven stelen (zin 8) .

 

Er wordt zelfs gezegd dat de onwil om terug te keren naar de andere Werkelijkheid
een gevolg is van “de hekserij ván die m-realm op ons” : en dat is de volle waarheid !
Het hoofdstuk eindigt met beloften wat er zal gebeuren wanneer we dat wél doen ;
en herhaalt nogmaals hoe de 144,000 uit alle gelovigen gezocht worden.

opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

 

Maleachi 3

1
behold·me ! sending messenger-of·me and·he-surfaces way to·faces-of·me
and·suddenly he-shall-come to temple-of·him the·lord whom you ones-seeking
and·messenger-of the·covenant whom you ones-delighting
behold ! he-comes he-says ieue-of hosts
Behold, I will send my messenger, and he shall prepare the way before me: and the Lord,
whom ye seek, shall suddenly come to his temple, even the messenger of the covenant,
whom ye delight in: behold, he shall come, saith the LORD of hosts.
“behold me (just watch me) ! / sending / my messenger / and he levels / the way / to in front of me / ;
and suddenly / the lord – whom – you are seeking – shall come – to – his temple / ,
and=as the messenger of / the covenant / whom / you / the ones delighting in / ,
behold ! / he (will) come / , says – IEUE of – hosts / ;
(Profetie over de zending van Johannes de Dope en de komst van Christus)
Zie, ik zend mijn engel, die voor mij de weg bereiden zal . Plotseling zal naar zijn tempel komen
die Heer die u aan het zoeken bent, de Engel van het verbond, in wie u vreugde vindt .
Zie, hij komt, zegt de Heer van de legermachten .

“Let op mij ! , mijn boodschapper [Christus] sturend , en hij zal de weg voor mij bereiden ;
en plotseling zal de heer die u aan het zoeken bent naar zijn tempel komen ,
als de boodschapper van het verbond in wie u vreugde vindt :
zie ! hij zal komen , zegt IEUE van de legermachten ;

 
2
and·who ? enduring day-of to-come-of·him and·who ? the·one-standing in·to-be-seen-of·him
that he as·fire-of one-refining and·as·soap-of ones-being-launderers
But who may abide the day of his coming? and who shall stand when he appeareth?
for he [is] like a refiner’s fire, and like fullers’soap :
“and=but who / (will be) enduring / the day of / his arrival ? / ,
and who / (will be) the one standing / in=when he is seen ? / ;
that=because / he / (will be) as the fire of / one refining / , and as the soap of / the ones washing / ;
Maar wie zal de dag van zijn komst verdragen ? Wie zal bij zijn verschijning standhouden ?
Want hij is als vuur van een edelsmid , en als zeep van de blekers .

“maar wie zal de dag van zijn komst verdragen ?
En wie zal bij zijn verschijning standhouden ?

Want hij zal zijn als het vuur van de (edelsmid) , en als de zeep van zij die wassen ;

 
3
and·he-sits one-refining and·one-making-clean silver and·he-makes-clean sons-of Levi
and·he-cupels them as·the·gold and·as·the·silver
and·they-become to·ieue ones-bringing-close-of present in·righteousness
And he shall sit [as] a refiner and purifier of silver: and he shall purify the sons of Levi, and purge
them as gold and silver, that they may offer unto the LORD an offering in righteousness.
‘offer’ , H5066 nagash ‘draw near’ ; how ? serpent-way ;
“and he – the one refining – (shall) sit down / (as) one making clean / silver / ,
and=for he (shall) make clean / the (144,000) sons of / Levi / ;
and he refines / them /as the gold / and as the silver / ,
and they become / to IEUE / the ones being brought near (serpent-way) /  +
in=as the righteous – present / ;
Hij zal zitten als iemand die zilver smelt en reinigt:
hij zal de levieten reinigen en hun zuiveren als goud en zilver .
Dan zullen zij de Heer een graanoffer brengen in gerechtigheid .

“en hij zal neerzitten (als) een (die) zilver smelt en zuivert ,
want hij zal de zonen [144,000] van Levi [titel als priester] zuiveren ;
en hij loutert hen als het goud en als het zilver ,
en zij worden tot IEUE naderbij gebracht [serpent manier] als de rechtvaardige gift ;   

 
4
and·she-is-congenial to·ieue
present-of Judah and·Jerusalem as·days-of eon and·as·years former-ones
Then shall the offering of Judah and Jerusalem be pleasant unto the LORD,
as in the days of old, and as in former years

 • ‘pleasant’, H6149 arab ‘to be pleased, pleasant, sweet’ 8x ; negative connotation
  as “matrix-darkness”, problem here of “still no ideal situation” ;
 • zin context : net als in de vorige zin de kleur [serpent manier] verscheen , is hier een
  zelfde Negatieve connotatie met [donkerheid, nacht] . Dit vreemde gebruik van
  een nog steeds negatieve wortel komt vaak voor in de Profeten , en moet slaan op
  een “nog niet 100% goede situatie” : in de hoofdstukken over het nieuwe Eden
  als de periode van het Interval worden deze wortels ook gebruikt .
  In deze zinnen moet de negatieve wortel slaan op de 144,000 , die hoewel veranderd ,
  nog steeds verbonden zijn met dit fysieke lichaam ;
 • 2 .  de “vroeger jaren” mag slaan op de tijd van levens zoals Abraham , Jozua , Moses
  en alle anderen die nog in een hechte relatie stonden met IEUE…?

“and she – the gift of – Judah – and Jerusalem – is pleasant – to=unto IEUE / ,
as (in) the days of / olden / and as (in) the – former – years / ;
Dan zal het graanoffer van Juda en Jeruzalem voor de Heer aangenaam zijn ,
zoals in de dagen van oude tijden af , zoals in vroeger jaren .

“en (zij) de gift van Judah en Jerusalem [deze aarde] is aangenaam [nog donker] voor IEUE ,
zoals in de dagen van de oude tijd , en als in de vroeger jaren ;

 
5
u·qrbthi and·I-come-near to·you for·the·judgment and·I-become witness making-haste
in·the·ones-making-enchantment and·in·the·ones-committing-adultery
and·in·the·ones-being-adjured to·the·falsehood and·in·ones-extorting-of hire-of hired-one
widow and·orphan and·ones-turning-aside-of sojourner
and·not they-fear·me he-says ieue-of hosts
And I will come near to you to judgment; and I will be a swift witness against the sorcerers,
and against the adulterers, and against false swearers, and against those that oppress the
hireling in [his] wages, the widow, and the fatherless, and that turn aside the stranger
[from his right], and fear not me, saith the LORD of hosts.
“and I (will) come near (the right way) / to you / for the judgment / ,
and I become / the – swift –  witness / in=against the ones practicing sorcery / ,
and in=against the ones comitting adultery / , and in=against the ones swearing falsely /  +
to=as the falsehood / , and in=against the ones extorting / the hired one / (of) wage / ,
the widow / and the orphan / , and the ones turning away from / the sojourner / ,
and=for – they (do) not – fear me / , says – IEUE of – hosts / ;
Ik zal naar u toe komen voor het oordeel. Ik zal een snelle getuige zijn tegen de tovenaars ,
tegen de overspelers, tegen hen die valse eden afleggen en tegen hen die het loon van
een dagloner met geweld inhouden, die het recht van weduwe, wees en vreemdeling ombuigen,
en mij niet vrezen , zegt de Heer van de legermachten .

“want ik zal naar u toe komen (de goede manier) voor het oordeel ,
en ik zal een snelle getuige zijn tegen de tovenaars ,
tegen de overspeligen , tegen hen die valse eden afleggen als de leugen ;
en tegen hen die het loon van een dagloner , weduwe en wees afpersen ,
en zich omdraaien voor de vreemdeling ,
want zij vrezen mij niet , zegt IEIE van de legermachten .

 
6-7
oproep aan de 144,000 om terug te keren
that I ieue not I-alter and·you sons-of Jacob not you-are-finished
to·from·days-of fathers-of·you you-withdrew from·statutes-of·me and·not you-keep
return-you ! to·me and·I-shall-return to·you he-says ieue-of hosts
and·you-say in·what ? we-shall-return
For I [am] the LORD, I change not; therefore ye sons of Jacob are not consumed. Even from the
days of your fathers ye are gone away from mine ordinances, and have not kept [them].
Return unto me, and I will return unto you, saith the LORD of hosts.
But ye said, Wherein shall we return?

 • zin context :  de 144,000 als zonen en de terugkeer :
  op het eerste gezicht lijkt dit discriminerend : horen daar dan geen vrouwen bij ?
  Maar dit onderwerp gaat net als in Maleachi 4 over “Legaal Recht” , vertegenwoordigd
  door deze groep zonen ; omdat alleen deze groep de cyclus van deze wereld kan doorbreken
  (zie “Wie zijn de 144,000” pagina) . Zij representeren dus Legaal álle gelovige zielen ;
  door alle generaties heen houdt God dit “overblijfsel” in stand , vandaar de opmerking
  tegen deze groep dat “u niet vernietigd bent” ;
 • 2 .  de terugkeer als “de terugkeer naar de andere Werkelijkheid” ;
  natuurlijk geldt dit voor ALLE zielen – maar de context hier is de 144,000 ;
 • 3 .  het “veranderen” was gelinkt aan “haten” – wanneer God zegt “ik haat (+onderwerp)”,
  dan is dat een onderwerp dat veranderd is : van karakter bijvoorbeeld ;

“that=because / I (am) / IEUE / , I (do) – not – change / ,
and you / sons of / Jacob (believing adamite-souls) / are – nót – destroyed / ;
(+though) to from the days of / your fathers (old-ishral) / you strayed away / from my statues / ,
and=for – you keep – (them) nót : /
return you (to W-course) ! / to me / , and I shall return (to W-course) / to you / , says – IEUE of – hosts / ;
and=but you (sons as 144) say : / in what / shall we return (to W-course) ? / ;
(Zegen na bekering tot de Heer)
Want ík, de Heer, ben niet veranderd , ú, kinderen van Jakob, bent daarom niet omgekomen .
Sinds de dagen van uw vaderen bent u afgeweken van mijn verordeningen ,
en hebt u ze niet in acht genomen .
Keer terug naar mij, en ik zal naar u terugkeren, zegt de Heer van de legermachten .
Maar u zegt : in welk opzicht moeten wij terugkeren ?

“want ik ben IEUE , ik verander niet ,
en u (als) zonen [144,000] van Jakob [alle gelovige zielen] bent niét omgekomen :
(hoewel) u sinds de dagen van uw vaderen [oud-Ishral]
bent afgeweken van mijn verordeningen ,

en u ze niet in acht hebt genomen : keer terug [naar W-course] naar mij ! ,
en ik zal naar u terugkeren [naar W-course] , zegt IEUE van de legermachten ;
maar u zegt : waarvoor zouden wij terugkeren [naar W-course] ..? ;

 
8
reden om terug te keren :
?·he-shall-defraud adm human Elohim that you ones-defrauding me
and·you-say in·what ? we-defraud·you the·tithe and·the·heave-offering
Will a man rob God? Yet ye have robbed me.
But ye say, Wherein have we robbed thee? In tithes and offerings.
‘tithe’, H4643 maaser ‘tithe’ 32x ; from -asar ‘ten’ , offering related to m-realm ;

 • ‘offerings’ , H8642 terum-ah ‘heave offering, offering’ 76x ; a “lifted-up offering”; T+rum ,
  as the new-adamite-throne Raamah root (-rm) + place-T [both now north] ;
 • zin context : de 144,000 laten nu (nog) Adam zijn gang gaan :
  de 144,000 zullen Adam ontmoeten en zich verbazen (zie Report pagina’s) ,
  maar zolang deze groep niet terugkeert , laten ze het toe dat God beroofd wordt .
  Dat hier de term “godheid” wordt gebruikt slaat wel degelijk op IEUE , maar de
  negatieve wortel impliceert een eigenlijke onmogelijkheid .
 • 2 .  de tienden en omhoog-gehouden-offer zijn beide gerelateerd aan het noorden ,
  maar helemaal duidelijk zijn ze (nog) niet ;

“shall (=should) – the adm-man (Adam) – rob – the deity ? / ;
that=for / you / (are) the ones robbing / me / , and=yet you say : / in what / we rob you (?) / ;
(in) the tithe / and the heave offering (?) / ;
Zou een mens God beroven ? Werkelijk , u berooft mij !
En dan zegt u : waarvan beroven wij u ? Van de tienden en het offer !

“zou de adm-man [Adam] de godheid moeten beroven ? ,
want u [de zonen] zijn degenen die mij beroven :
maar u zegt : hoe beroven wij u (dan) ..?
[Door?] de tienden en het [omhoog-gehouden] offer ;

 
9-10
uitleg van het beroofd worden :
in·the·curse you ones-being-cursed and me you ones-defrauding the·nation all-of·him
bring-you ! all-of the·tithe to house-of the·treasure and·he-shall-become prey in·house-of·me
and·test-you(p)·me ! please ! in·this he-says ieue-of hosts if not I-shall-open to·you
crevices-of the·heavens and·I-empty to·you blessing till no sufficient-storage
Ye [are] cursed with a curse: for ye have robbed me, [even] this whole nation. Bring ye all the
tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house, and prove me now herewith,
saith the LORD of hosts, if I will not open you the windows of heaven, and pour you out a blessing,
that [there shall] not [be room] enough [to receive it].
‘cursed’ , H3994 meer-ah ‘curse’ 5x ; said from H779 -arar ‘curse’ ;
‘curse’ , H779 -arar , see above ; context “cursed by m-realm under a curse” ,
“in=by the curse (of m-realm) / you / (are) the ones being cursed / ,
and=for / you / (are) (letting) – me – (to be) robbed , (for) all of his (Adam’s) / nations (spirits) / ;
bring you ! / all of / the tithe / to / the – treasure – house / ,
and the prey (=double-door of the Gate) – shall become (to be) / in=as my house / ;
and you test me ! / please ! / in this / , says – IEUE of – hosts : /
if=whether / I – should – not – open – the crevices of – the heavens (doubled?) – to you / ,
and I pour out= / to you / the blessing / untill – not enough – place to store / ;
U bent door de vloek getroffen, omdat u mij berooft, als volk in zijn geheel .
Breng al de tienden naar het voorraadhuis, zodat er voedsel in mijn huis is .
Beproef mij toch hierin, zegt de Heer van de legermachten, of ik niet de vensters van de hemel
voor u zal openen, en de zegen over u zal uitgieten, zodat er geen schuren genoeg zullen zijn .

“u bent getroffen door de vloek [als hekserij] van de M-realm ,
want u [144,000] bent degenen die mij láten beroven ,
(voor) al zijn [Adam’s] naties [van geesten] :

breng al de tienden naar de schatkamer ,   +
en de prooi [de dubbele-deur in de poort] zal worden in míjn huis –
beproef mij dan ! alstublieft ! hierin , zegt IEUE van de legermachten ,
of ik niet de sluizen van de hemel voor u zal openen,
en de zegen over u zal uitgieten totdat (er) niet genoeg opslagruimte (meer) is ;   +

 
11-12
and·I-rebuke for·you in·the·one-devouring and·not he-shall-ruin to·you fruit-of e·adme
the·ground and·not she-shall-bereave for·you the·vine in·the·field he-says ieue-of hosts
and·they-pronounce-happy you all-of the·nations that you-shall-become you land-of
delight he-says ieue-of hosts
And I will rebuke the devourer for your sakes, and he shall not destroy the fruits of your ground;
neither shall your vine cast her fruit before the time in the field, saith the LORD of hosts.
And all nations shall call you blessed: for ye shall be a delightsome land, saith the LORD of hosts.

 • zin context : adm-grond en wijnstok :
  een wat lastig thema – zoals Adam gevormd werd van het (sterren-) stof van de adm-grond ,
  is er ook een andere component als de dual-essentie , “omhoog gebracht van het diepe
  zuiden naar eden , via de wijnstok” ; vergelijk de ram in Daniël als hetzelfde beeld ,
  hij had twee horens maar de een kwam later op dan de andere .
  De wijnstok (-gphn) wordt constant geroofd door de boze van aspecten welke voor óns
  [lichaam] bedoeld zijn ; en dit construct is dus ook gelinkt aan “geboorterecht” ;

“and I (shall) rebuke / for you / inas the devouring one (=satan) / ,
And – he shall – nót – destroy (corrupt) / the fruit of – the adm-ground (Eden) – to=for you / ,
and – the (eden-) vine – in the field – shall – nót – (be) bereaved – for=from you / ,
says – IEUE of – hosts / ;
and – all of – the nations (of peoples) – (shall) pronounce – you – blessed / ,
that=because / you shall become / you / the land of / delight / , says – IEUE of – hosts / ;
Ik zal u ter wille van u de kaalvreter bestraffen, zodat hij de vrucht van de aardbodem
bij u niet te gronde richt , en de wijnstok op het veld bij u niet zonder vrucht zal blijven ,
zegt de Heer van de legermachten .
Alle heidenvolken zullen u gelukkig prijzen, want u zult een aangenaam land zijn,
zegt de Heer van de legermachten .

“en ik zal u ter wille van u de verzwelger [satan] bestraffen,
zodat hij de vrucht van de adm-grond [eden’s] niét zal corrumperen voor u ,
en (zij) de wijnstok [eden-construct] op het veld niét onvruchtbaar gemaakt
zal worden voor u ,

zegt IEUE van de legermachten ;
en alle heidenvolken [in nieuw Eden als Interval] zullen u gezegend noemen ,
want (door?) u zal het aangename land (er) worden , zegt IEUE van de legermachten .

 
13-14
hoe de 144,000 gezocht worden onder alle gelovigen :
they-are-steadfast on·me words-of·you he-says ieue and·you-say what ?
we-are-spoken-to on·you you-say futility to-serve Elohim and·what ? gain that
we-keep charge-of·him and·that we-go somberly from·faces-of ieue-of hosts
Your words have been stout against me, saith the LORD. Yet ye say, What have we spoken
[so much] against thee? Ye have said, It [is] vain to serve God: and what profit [is it] that we
have kept his ordinance, and that we have walked mournfully before the LORD of hosts? 
Hq2388 chazaq ‘strong , severe , harden’  290x , also of the heart of Pharaoh ,
“your words (in the right direction) – are tough – on me / , says – IEUE / ,
and=yet you say / what / (is) (it) we (have) spoken (the right direction) / onto you ? / ;
you say / (it) (is) futility / to serve / the deity / ,
and=for what / (is) the gain / that / we keep / his law ? / ,
we walk / somber / frombefore the precence of / IEUE of / hosts / ;
(Troost in aanvechting) Uw woorden tegen mij waren te hard , zegt de Heer .
Maar u zegt: wat hebben wij onder elkaar tegen u gesproken ?
U zegt : God dienen is nutteloos ! Wat voor nut heeft het dat wij onze taak ten behoeve van hem
vervullen en dat wij in het zwart gaan voor het aangezicht van de Heer van de legermachten ?

“uw woorden [in de goed richting] tegen mij zijn keihard , zegt IEUE ,
maar u zegt: wat hebben we (dan) gesproken [in de goede richting] tegen u ? ;
U zegt : het dienen van de godheid is nutteloos !
Wat winnen wij ermee dat wij zijn geboden onderhouden ,
en dat wij verdrietig wandelen voor het aangezicht van IEUE van de legermachten ? ;

 
15-16
and·now we ones-pronouncing-happy arrogant-ones moreover they-are-built-up
ones-doing-of wickedness moreover they-test Elohim and·they-are-escaping
then they-are-spoken-to fearing-ones-of ieue man associate-of·him and·he-is-attending
ieue and·he-is-hearing and·he-is-being-written scroll-of memorial to·faces-of·him
to·fearing-ones-of ieue and·to·ones-reckoning-of name-of·him
And now we call the proud happy; yea, they that work wickedness are set up;
yea, [they that] tempt God are even delivered. Then they that feared the LORD spake often one
to another: and the LORD hearkened, and heard [it], and a book of remembrance was written
before him for them that feared the LORD, and that thought upon his name.
“and now / we / (are) the ones calling – the arrogant ones – happy / ,
moreover / , the ones doing / evil (rã) / are built up / ,
they – even – tempt / the deity / and are escaping (with it) / ;
then / the man – and his associate – (who) (are) fearing – IEUE – are spoken to (in right direction) /,
and=for – IEUE – is attentive / and hearing / ,
and – the memorial – scroll – is being written / to=in front of him / ,
to=over the ones fearing / IEUE / and to=over the ones reckoning / his name / ;
Welnu, wij prijzen de hoogmoedigen gelukkig :
niet alleen worden zij die geddeloosheid doen, opgebouwd , zelfs als zij God beproeven , ontkomen zij .
Dan spreken zij die de Heer vrezen , ieder tot zijn naaste :
De Heer slaat er acht op en luistert . Er is een
gedenkboek geschreven voor zijn aangezicht ,

voor wie de Heer vrezen en wie zijn naam hoogachten .

“want nu noemen wij de hoogmoedigen gelukkig : ook zij die kwaad doen worden opgebouwd ;
erger , ze beproeven zelfs de godheid – en komen (ermee) weg ;
Dan worden de man en zijn naaste die IEUE vrezen aangesproken [in de goede richting] :
Want IEUE is attent en luisterend , en de gedenk-rol wordt geschreven voor zijn aangezicht ,
over wie de Heer vrezen en over wie zijn naam hoogachten ;

 
17
and·they-become to·me he-says ieue-of hosts for·the·day which I makingdo special-possession
and·I-spare on·them as·which he-is-sparing man on son-of·him the·one-serving him
And they shall be mine, saith the LORD of hosts, in that day when I make up my jewels;
and I will spare them, as a man spareth his own son that serveth him.
“and they (shall) become / to me / says – IEUE of – hosts /   +
for the day / which / I / (will) make / the own possession / ;
and I (will) spare / on them / as which / a man – is sparing / his son / (as) the one serving / him / ;
En zij zullen voor mij, zegt de Heer van de legermachten , op de dag die ik maken zal ,
een persoonlijk eigendom zijn . Ik zal hen sparen zoals een man zijn zoon spaart die hem dient .

“en zij zullen voor mij, zegt IEUE van de legermachten , op de dag die ik maken zal ,
een persoonlijk eigendom zijn ;
en ik zal hen [144,000] sparen zoals een man zijn zoon spaart die hem dient ;   +

 
18
and·you-return and·you-see between righteous to·wicked
between one-serving-of Elohim to·whom not he-serves·him
Then shall ye return, and discern between the righteous and the wicked,
between him that serveth God and him that serveth him not.

 • zin context : we zijn nog steeds bij het onderwerp “zoon”, als erfgenaam ;
  het begrip “zoon” slaand op de 144,000 – en zie Mal. 4 ;

“and=for you (144,000) return (to W-course) / and you see / (the difference) between /  +
the righteous / to=and the wicked (rã) / ,
between / the one serving / the deity / to=and whom / (is) nót – serving him / .
Dan zult u opnieuw het onderscheid zien tussen een rechtvaardige en een goddeloze ,
Tussen wie god dient en wie hem niet dient .

“want u zult terugkeren [naar W-course] en (het onderscheid) zien tussen  +
de rechtvaardige en die kwaad doet ,
tussen wie de godheid dient en wie hem niet dient .

 


15.10.18 — (tweede) aangepaste versie van origineel —- Report series —-