Mic.2 : wee de vrouwen
die denken God’s woord
te moeten onderwijzen ,
de zonen ombrengend
(Mic.3 : over de mannen)
(sober)
[actueel]
(eindtijd – goed leesbaar)
[2020]

 

  chapter context :
continued from previous chapter —
titled : woe the women who think they
need to teach God’s word
therewith killing the (candidate-) sons ;
sober yet insightful chapter ,
see lines 1-2 for context ;
#1 :
next chapter will be ‘about the máles’
(concerning this similar theme) , shown there
In the openingline “go understand !” ;

note : very readable , first version
and definitive ;
was partly corrupted : at key points–

 

Hoofdstuk context :
vervolg van vorig hoofdstuk —
… iedere vrouw die denkt God’s woord te moeten onderwijzen
wordt in dit hoofdstuk een bestraffing aangezegd – gerelateerd aan deze eindtijd ;
de onderliggende reden is omdat
“God’s woorden” een typisch ander concept bevatten dan “de woorden van het Evangelie” ,
omdat de eerste – door middel van de profeten – de andere werkelijkheid uitleggen
(en dit thema wordt ook zo behandeld in dit hoofdstuk) ;

 

… er wordt niet direct gesteld “dat het Evangelie – als thema – meer ‘vrouwelijk’ is
(hoewel dat natuurlijk wáar is , want beter aansluitend bij de manier van vrouwelijk denken) ;
maar het stelt die manier van interpreteren tegenover die van de zonen ,
die immers de – niet gecorrumpeerde versie – van proféten moeten begrijpen
omdat anders Eden nóoit meer zal verschijnen :
dit is de gram die God koestert tegenover dit type vrouwen ,
die de zonen inkapselen met loze woorden ;

 

… bovendien wordt een thema ‘geestelijke bescherming’ (als attribuut) aangehaald ,
en de vrouw die denkt te leren feitelijk “de handlangster is van een (vreemde) godheid” :
omdat haar verlangen naar aandacht wordt omgezet in ‘verkregen energie’,
en die energie natuurlijk onmiddellijk naar die vreemde godheid vloeit ! —
omdat die godheid natuurlijk machtiger is dan hetzelfde attribuut typisch van de zonen ;
slot :
… de zonen die niet zijn gevangen gaan weg uit deze aarde ;
#2 : volgend Mic.3 , hetzelfde thema : over de mánnen – per het “ga het begrijpen !” ;

 
opmerking :
goed leesbaar ; als tweede en tegelijk definitieve versie ;
na opruimen ;
was gedeeltelijk gecorrumpeerd –
 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

Micah 2

1-2
… wee de vrouwen die denken God’s woord te moeten onderwijzen :
woe ! ones-devising-of lawlessness and·ones-contriving-of evil on beds-of·them
in·light-of the·morning they-are-doing·her that there-is to·disposal-of hand-of·them
and·they-covet fields and·they-snatch and·houses and·they-bear-away and·they-extort
master and·house-of·him and·man and·allotment-of·him
Woe to them that devise iniquity, and work evil upon their beds! when the morning
is light, they practise it, because it is in the power of their hand. And they covet fields,
and take [them] by violence; and houses, and take [them] away: so they oppress a man
and his house, even a man and his heritage.
‘bed’, H4909 mishkab ‘bed’ ; why bed not 1964 heikal ‘temple’ ?  ;
‘power’ , H410 el ‘deity’ ;
‘covet’, H1496 gazal ‘seize, rob, steal’ ;

 • context : … woe the women who think to teach God’s word :

  God’s words VS the Gospel :
  … this chapter is about “explaining God’s words – as the concept in prophets”,
  and He is angry when the sons , who need to learn about the other reálity ,
  get snowed-in by females who do not know about this theme , but preach ‘love’,
  dominating them with help of a foreign deity – see below ;
  women and ‘spiritual covering’ :
  … when a woman starts to teach , the spectrum of “spiritual covering” changes  —
  since 99% of women consider even ‘the male as head’ as a mere formality ,
  their covering is immediately replaced by “a (foreign) being” vast overpowering their male ;
  and the same concept is ofcourse true against ‘the candidate-sons for the 144,000’  
  (the few females who háve learned what means is to be the inside of male
  would not even CONSIDER to go teach God’s word) ; 
  desiring praise :
  … again spot-on : the (subliminal) desire for attention makes her to receive
  the desired energy , which is however direct absorbed by the type deity of her (sic) ;
  factually turning her into an accomplice óf the type deity ruling her ; 

line ,

 • [=’this is NOT about “bad people thinking evil plans at night
  to can steal their neighbour’s vineyard” —  that is Esau’s joke ;
  2) see remarks above ;
  line :]

“woe ! – (to) the ones (who) think – lawless ,                                               [=’compare ‘covering’]
[=as] the ones (who are) working – evil – [=in] – the (..[places of-] assembly?..) ;

 
they do her [=’evil’] – [=through] – false  [=’inversion’] (bqr=shqr!) – light ,  
(..as..) (ki=k) – (..the women..) – (who have) a deity – [+by] their (own) hand [=’action’] ;

——————–
2 and=for they desire – (..praise?..) – [=by] robbery ,    +                                            [=’no ‘fields’]
[=as] (..the adoration?..) – they (are) seizing ;

 
and=so they extort – the skilled ones – [=of] (..the [candidate-] sons..) (bthm=bnm) ,
and=as [oppressing-] each [man] – (away-) [=from] his heritage [=’eden’]

Wee hun die onrecht uitdenken ,
kwaad uitwerken op hun slaapplaats, en het bij het licht van de morgenstond uitvoeren,
omdat zij daartoe bij machte zijn [let.: omdat het in de macht van hun hand is] .
Zij negeren akkers en roven die, en huizen, en nemen die af. Zo onderdrukken zij de man
en zijn huis, de mens en zijn erfelijk bezit .

 • [=’dit gaat NIET over “slechte mensen die ’s nachts snode plannen beramen
  om in de morgen de wijngaard van de buurman te stelen” —  dat is Esau’s grap ;
  2) zie Engels :]

“wee ! degenen die wetteloos denken ,                                 [=’vgl. ‘geestelijke bescherming’]
[=als] degenen die kwaad uitwerken [=in] de (..[plaats van-] samenkomst?..) ;

 
zij doen haar [=’kwaad’] [=vanwege] het licht van misleiding [=’inversie’] ,
(..als..) (ki=k) (..de vrouwen..) die een godheid hebben [+door] hun (eigen) hand [=’actie’] ;

——————–
2 [=want] zij verlangen (..geprezen te worden?..) [=door] [-middel van] roof ,
[=als] (..de adoratie?..) die zij vastpakken ;

 
[=zo] zij chanteren de vakkundigen [=onder] (..de [kandidaat-] zonen..) (bthm=bnm) ,
[=als] [het afpersen van-] ieder [=’iedere man’] [=van] zijn erfelijk bezit [=’eden’] ;   

 
3-4
… de vrouwen die de zonen verraden hebben komen er niet mee weg :
therefore thus he-says ieue behold·me ! devising on the·family the·this evil
which not you-shall-remove from·there necks-of·you and·not you-shall-walk
haughtily that era-of evil she in·the·day the·he he-shall-take-up on·you proverb
and·he-makes-a-plaint plaint being-plaintive he-says to-be-devastated we-are
devastated portion-of people-of·me he-is-exchanging how ! he-is-removing for·me
to·one-backsliding fields-of·us he-is-apportioning
Therefore thus saith the LORD; Behold, against this family do I devise an evil,
from which ye shall not remove your necks; neither shall ye go haughtily: for this time
[is] evil. In that day [shall] one take up a parable against you , and lament with a doleful
lamentation, [and] say, We be utterly spoiled: he hath changed the portion of my people:
how hath he removed [it] from me! turning away he hath divided our fields.
‘haughtily’ , H7317 romah ‘haughty’ 1x ; root -rum ‘high, arise’ ;
‘changed’ , H4171 mur ‘change, exchange’ ;
‘divided’ , H2505 chalaq ‘to divide [main],  to allot or apportion ;

 • context : … the women who betrade the sons won’t get away with it :

line ,

 • [=’per text here , “that day” is “the day the sons will depart” (lines 11-13) ,
  but because of het-report these signs may have started already ;
  line :]

“therefore – thus – says – IEUE :
behold ! , [+I] devise – an evil – [=against] – these – (..women..) ,                         [=’see line 9’]
which – (will) not – (be) removed – from – [=their] neck :
 
you (will) – not – walk – haughty [=’high’] (-anymore) – [+in] that – time of – evil – [=to you] ;
——————–
4 in – that – day – (you will) lift up – a proverb – [=over] you ,           [=’these days, see 11-13’]
[=as] a grievous lamentation – (which you will) lament ;
saying :
we (are) completely ruined ,
(..+because..) the portion [=’position !!’] of – (..us women..) – (has) changed ;
how – it (has) departed – from [=us] ! ,          +
[+for] [+we] (have been) alotted – (to be) the backsliding – (..women..) ;

Daarom , zo zegt de Heer ,
zie, ik bedenkt kwaad over dit geslacht waar u uw nekken niet uit weg kunt nemen
en waardoor u niet rechtop verder kunt gaan, want het zal een kwade tijd zijn .
Op die dag zal men een spreuk over u aanheffen , klaaglijk klagend met een
rouwklacht, en zeggen : wij zijn geheel verwoest, Hij doet een deel van mijn
volk van eigenaar veranderen . Hoe neemt Hij het van mij weg,
Hij deelt onze akkers uit aan afvalligen ! .

 • [=’per tekst hier , is “die dag” “de dag dat de zonen weggaan” (zinnen 11-13) ,
  maar vanwege het-report kunnen deze tekenen al zijn begonnen ;
  zin

“daarom , zo zegt IEUE :
zie ! , [+ik] plan een kwaad [=tegen] deze (..vrouwen..) ,                                       [=’zie zin 9’]
die [=’kwaad’] niet van [=hun] nek verwijderd zal worden :

 
u zult niet (-meer) hoogmoedig  wandelen [+in] die tijd van het kwaad [=tegen] u ;
——————–
4 op die dag zult u een spreekwoord [=over] uzelf aanheffen ,   [=’deze dagen, zie 11-13’]
[=als] een pijnlijke rouwklacht die u zult klagen ;
zeggend :
wij zijn compleet geruïneerd ,
(..+omdat..) de portie [=’positie !!’] van (..ons vrouwen..) is veranderd ;
hoe ! is het van [=ons] verwijderd ! ,
[+want] [=ons] is toebedeeld (om) de afvallige (..vrouwen..) (te zijn) ; 

 
5-6-7
… want het evangelie mag wellicht verteld zijn – maar nooit God’s woorden :
therefore not he-is-becoming for·you one-flinging line in·lot in·assembly-of ieue
must-not-be you-are-stuttering they-are-stuttering not they-shall-stutter to·these
ֹnot he-shall-turn-away confoundings ?·being-said house-of Jacob ?·he-is-short
spirit-of ieue if these actions-of·him ?·not words-of·me they-are-doing-good with
the·upright-one one-going
Therefore thou shalt have none that shall cast a cord by lot in the congregation
of the LORD. Prophesy ye not, [say they to them that] prophesy: they shall not prophesy
to them, [that] they shall not take shame. O [thou that art] named the house of Jacob,
is the spirit of the LORD straitened? [are] these his doings? do not my words do good
to him that walketh uprightly?
‘stutter’ , H5197 nataph ‘to drip, drop’ ; -la’eg ‘mutter’ ; -hagah ‘mutter, moarn, growl’ ;
‘straitened’ , H7114 qatsar ‘to reap ; short [of power etc, Is.]’ ;

 • context : … because the gospel may have been told – but never God’s words :

line ,

 • [=’may seem harsh – but prophets have always been used to but pick lines out of them
  to serve as support of (the own idea of) the gospel  — hence “uttered words” here ;
  2) we used “to utter” as another form of ‘to say / speak / to prophesy’ ;
  line :]

“(..because..) (lkn=ki) – [=you] (will) – not – be – flinging      +
(..the words [in right direction]..) – [=into] the assembly of – (..people..) (-anymore) ;

 
6 [+for] (you have) (..uttered..) – (..words [in right direction]..) ,
(..+but..) [=you] (have) – not – (..uttered..) – thése ones [=’the good ones ; line 11’] ;
[+as] [+your] disgrace  – (which will) not – (be) turned away  [+from you] ;

——————–
7 (is it) not – (being) said – [+by] house of – Jacob :                           [=’believers in general’]
the spirit of – IEUE – (is) [+not] – [too-] short (-to act) ? ;

 
[answer :]
[+but] (are) [=her] [=’Spirit’] actions – [=not] (am=la) – [+bý] these ones [=’good words’] ,
[=as] – my words [in right direction] ,       +
(which are) doing [eden-] good – to the ones (who) walk – upright ? ;       +

Daarom zult u niemand hebben
die volgens het lot het meetsnoer uitwerpt in de gemeente van de Heer .
(Oordelen over de valse profeten)
Ze profeteren : profeteer niet ! Ze moeten er niet over profeteren !
Er komt geen einde aan die smaad . U die huis van Jakob genoemd wordt ,
Komt de Geest van de Heer soms tekort ? Zijn dat zijn daden ?
Doen mijn woorden geen goed bij hem die oprecht wandelt ?

 • [=’mag hard klinken – maar profeten zijn altijd gebruikt om er zinnen uit te vissen
  om slechts te dienen als ondersteuning voor (de eigen versie van) het evangelie ;
  vandaar het “woorden uitgesproken” hier (niet als ‘in goede richting’) ;
  zin :]

“(..omdat..) (lkn=ki) [=u] (..de woorden [in goede richting]..)        +
niet (-meer) [lukraak-] [=in] de bijeenkomst van (..de mensen..) zult gooien ;

 
6 [=want] u hebt [wel-] (..woorden [in goede richting] ..) (..uitgesproken..) ,
(..+maar..) [=u] hebt niet déze [=’goede woorden ; zin 11’] (..uitgesproken..) ;
[+als] [+uw] schande die niet [+van u] afgewenteld zal worden ;

——————–
7 wordt (er) [+door] het huis Jacob niet gezegd :                    [=’gelovigen in algemeen’]
de Geest van IEUE is [+niet] [-te] kort (-om te handelen) ? ;

 
[antwoord :]
[+maar] zijn [=haar] [=’Geest’] werken [=niet] (am=la) [+dóor] dezen [=’goede woorden’] ,
[=als] mijn woorden [in goede richting] ,        +
die [eden-] goed doen aan hen die oprecht wandelen ? ;        +

 
8-9-10
… dan de veroordeling :
and·yesterday people-of·me to·one-being-enemy he-is-rising from·off raiment
fur-robe you-are-stripping from·ones-passing trusting ones-turning-away-of battle
women-of people-of·me you-are-driving-out from·house-of delicacies-of·her from·on
unweaned-children-of·her you-are-taking honor-of·me for·eon rise-you ! and·go-you !
that not this the·rest on·account-of being-unclean she-shall-bring-harm and·cramp
one-being-harassed
Even of late my people is risen up as an enemy: ye pull off the robe with the garment
from them that pass by securely as men averse from war. The women of my people have
ye cast out from their pleasant houses; from their children have ye taken away my glory
for ever. Arise ye, and depart; for this [is] not [your] rest: because it is polluted,
it shall destroy [you], even with a sore destruction
‘even of late’ , H865 ethmowl ‘recently, previously [yesterday, past time]’ 8x ;
‘robe’ , H8008 salmah ‘cloak, clothing, garment’ ; = corrupt : hear or desolate ;
‘garment’ , H145 eder ‘robe’ 1x + ‘magnificent, noble’ (real meaning) ; ‘cattle’ cluster too ;
‘pull off’ , H6584 pashat ‘strip off or down or bare’ ;
‘pleasant’, H8588 thaanug ‘luxury, delight’ [-anog] , seems valid ;
‘because’, H5668 abur ‘on account of, because of, for the sake of, in order [that]’ ;
‘destroy / struction’, H2245 chabal ‘to bind [=by a spell] , be under [or suffer from] a bound’ ;
‘sore’, H4834 marats ‘painful, plague’ , -merutsah ‘violent, extortion’ 1x [Jer] ; -rats ‘pierce’ ;

 • context : … then the condemnation :

line ,

 • [=’showing again just how serious God takes the ‘sons’ theme ;
  2) ‘of late’ (at the start) was “to them (+you woman …etc)” as passive form ;
  line :]

“(..but..) – [=you] (..women..) – rose up – [=like] an enemy [=to them] [=’candidate-sons !] ,
you (have) stripped – (..the hearing [-God] ..) – from – (..the type-flock..) [=’same ; see 12’] ;

 
[+as] [having stripped-] the confidence        +
from the ones (who should) [dimensionally-] cross over , [=’to eden’]
[+and as] the battle – [+against] the ones (who should) return [=’to eden’] ;

 
9 (you) , the women of – the people ,       +
(have) driven [+them] away – from – delighting – [+in] (..my words [in right direction]..) ,
[=for] (you) , [+like] children , (have) seized –  my – eternal – honour [+from them] ;   

 
stand up you – and go (-away) ! ,
[=and] [=you] (zath=atth) – (will) not – (have) rest – because of – [+your] uncleanness ,
[+as] one (being) stung [-through] – [+by] a [spell-] bound – bondage ;

Maar onlangs stelde Mijn volk zich nog op als een vijand tegenover een kledingstuk .
U rukt de mantel af van nietsvermoedende voorbijgangers die terugkeren van de strijd.
De vrouwen van mijn volk verdrijft u, elk uit het huis dat haar lief is ,
haar kleine kinderen ontneemt u voor eeuwig mijn sieraad . Sta op en ga weg ,
want dit is niet het land van de rust. Omdat het verontreinigd is , brengt het
de ondergang , ja , een verschrikkelijke ondergang .

 • [=’weer tonend hóe serieus God het thema ‘zonen’ opvat ;
  zin :]

“(..maar..) [=u] (..vrouwen..) rees op [=als] een vijand [=tegen hen] [=’kandidaat-zonen !’] ,
u hebt (..het horen [-van God]..) van (..het-type kudde..) gestript ;                  [=’en zie 12’]

 
[+als] [het gestript hebben van-] het vertrouwen        +
van degenen die [dimensioneel-] zouden moeten oversteken ,                        [=’naar eden’]
[+en als] de strijd [+tegen] hen die terug zouden moeten keren ;                             [=’idem’]

 
9 (u) , de vrouwen van de mensen ,       +
hebt [+hen] weggedreven van het vreugde vinden [+in] (..mijn woorden [in goede richting]..) ,
[+want] (u) , [+als] kinderen , hebt mijn eeuwige eer [+van hen] weggenomen ;

 
sta op en verdwijn ! ,
[=en] [=u] (zath=atth) zult geen rust hebben vanwege uw onreinheid ,
[+als] iemand die doorstoken wordt [+door] een binding [=’hekserij-gerelateerd’] ;    

 
part II   —   deel II

 
11-12-13
slot : … maar de zonen die daar niét intrapten verlaten deze aarde :
suppose man going-of spirit and·falsehood he-mlies I-shall-stutter to·you for·the·wine
and·for·the·intoxicant and·he-becomes one-stuttering-of the·people the·this to-gather
I-shall-gather Jacob all-of·you to-convene I-shall-convene remnant-of ishral together
I-shall-place·him as·flock-of Bozrah as·drove in·midst-of the·pen-of·him they-shall-clamor
from·human he-ascends the·one-breaching-forth to·faces-of·them they-breach-forth
and·they-shall-pass gate and·they-are-going-forth in·him and·he-shall-pass king-of·them
to·faces-of·them and·ieue in·head-of·them
If a man walking in the spirit and falsehood do lie, [saying], I will prophesy unto thee
of wine and of strong drink; he shall even be the prophet of this people. I will surely assemble,
O Jacob, all of thee; I will surely gather the remnant of Israel; I will put them together as the
sheep of Bozrah, as the flock in the midst of their fold: they shall make great noise by reason
of [the multitude of] men.  The breaker is come up before them: they have broken up,
and have passed through the gate, and are gone out by it: and their king shall pass
before them, and the LORD on the head of them.
‘if’, H3863 lu ‘oh if that , if only, etc’ [conj.] ;
‘fold’ , H1699 dober ‘pasture, manner, fold’ 2x ; [=dbr ‘speak ; -dbr ‘plague’] ; we left it ;
‘great noise’ , H1949 hum ‘clamour, resound, uproar’ ; [likely -amn ‘faith, truth, believe, stable’] ;

 • closing : … but the sons who did nót fall for that , are leaving this earth :

line , 
“(..but..) (lu=ki) – each [-man]           +
(who does) [+nót] walk – [+in] a spirit – [=of] falsehood [=’inversion’] ,
[+and] (does) – [+nót] (..utter..) – lies – [=as] the wine – and intoxicant ,         [=’as behexing’]
[+as] the ones (..uttering..) – thése – (..words [in right direction]..) :    +     [=’as per prophets’]

 
I (will) surely gather – all – (..the remnant..) [=’144,000’] ,                           [=’see next in interl.‘]
[+as] (..the sons..) of – [eden-] Ishral – (whom) I (will) surely collect together ;

 

 • [=’about the “breaching forth” : as attribute of the sons (‘breaching forth from earth’)
  line :]

(..+because..) – I (will) make [=them] , together ,        +                                      [=’as completed’]
[+as] the flock (-tsn) – [+óut from] Bozrah [=’this earth’] ,                      [=’or : ‘fortress’ -mbtsr’]
[=like] – the type-flock – [=óut] [+from] the midst of – [=their] (..fold?..) ,
(who are) (..the faithful?..) (hm=amn?) – (..humans?..) ;                                       
[<< unsure line]
 
(..the sons..) – (will) ascend – in front of them [=’the women’, likely …’] ,
[+for] they (will) breach forth – and [dimens.-] cross over – [+as] (..the remnant..) (shor=shr) ;
they [=’sons’] (will) go forth [=from them] ,
[=as] – (..the sons..) – (who) (will) pass by – [=in] front of them ,
and IEUE – (will be) [=at] the head [=’go before’] of them .

Als er iemand is die wind naloopt,
en bedrieglijk liegt en zegt : ik profeteer voor u voor wijn en sterke drank ,
dan is hij voor dit volk de profeet !
(Aankondiging van heil)
Ik zal u, Jakob, zeker verzamelen, geheel en al. Ik zal het overblijfsel van Israël
zeker bijeenbrengen. Ik zal het samenbrengen als schapen van Bozra ,
als een kudde midden in zijn weide . Het zal er gonzen van de mensen .
De Doorbreker trekt vóor hen op . Zij zullen doorbreken, door de poort trekken
en daardoor naar buiten gaan . Hun Koning gaat vóor hen uit,
de Heer gaat aan de spits .

“(..maar..) ieder [=’iedere man’]        +
die [+niét] wandelt [+in] een geest [=van] bedrog [=’inversie’] ,
[+en] [+géen] leugen (..uitspreekt..) [+als] de wijn en sterke drank ,              [=’lees : behexing’]
[+als] degenen die déze (..woorden [in goede richting]..) (..uitspreken..) :    +  [=’per profeten’]

 
ik zal zeker heel (..het overblijfsel..) [=’144,000’] verzamelen ,
[+als] (..de zonen..) van [eden-] Ishral die ik zeker bijeen zal brengen ;

 

 • [=’het ‘doorbreken’ of ‘uitbreken’ (uit aarde) is een attribuut van de zonen ;
  zin :]

(..+want..) ik zal [=hen] , samen ,       +                                                                  [=’als in ‘compleet’]
maken [+als] de kudde (-tsan) [+úit van] Bozrah [=’deze aarde’] ,             [=’of: ‘vesting -mbtsr’]
[=zoals] het-type kudde [=úit] [+van] [=hun] (..weide?..) ,
die  (..de trouwe?..) (hm=amn?) (..mensen zijn?..) ;                                                 
[<< onduidelijk]
 
(..de zonen..) zullen oprijzen voor hun [=’de vrouwen, waarschijnlijk….’] aangezicht ,
[+want] zij zullen uitbreken en [dimensioneel-] oversteken [+als] (..het overblijfsel..) (shor=shr) ;
zij [=’zonen’] zullen [=van hen] weggaan ,
[=als] (..de zonen..) die zullen passeren voor hun aangezicht ,
en IEUE zal aan het hoofd van hen [=’voor hen uit’] zijn .

 


09.08aug.2020   —   submitted as first version , and definitive –  het-Report