hoofdstuk context :
een heel aantal hoofdstukken is gewoon ingewikkeld ,
vanwege de beschrijving van ons totaal onbekende constructen .

 

Onmiddellijk wordt hier al toegewerkt naar ‘overstijgende aspecten’,
door een langzaam opbouwen van de context van het bedoelde thema . De oproep is hier “om op de hoogten te gaan staan” , hetzelfde als in Jes.58 ;
als “de hoogten ten noorden van het nu verdonkerde land eden” ,
om op die manier voor de ziel een positie in te nemen en legaal Recht te verklaren
[betreffende de andere werkelijkheid] ; vandaar dat het voorbeeld Bileam wordt genoemd .

 

Het tweede gedeelte van dit hoofdstuk moet het gevolg [daarvan] beschrijven :
dóor het verklaren [van ons 144] wordt ‘een dimensionele-as” nietig verklaard :
als een as welke aan Eden toebehoort , maar door hen nu omgedraaid is in hun noorden ;

 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

 
Micha 6
1
hear-you ! please ! which ieue saying rise-you ! contend-you ! with the·mountains
and·they-shall-hear the·hills voice-of·you
Hear ye now what the LORD saith;
Arise, contend thou before the mountains, and let the hills hear thy voice
‘contend’ , H7378 rib ‘contend, plead’ 67x ; -ra evil + -b solarplane ,

 • ‘with’ , H854 eth ‘proper : nearness ; with, together with, etc’ ; perhaps not ‘double’
  mountain here ; see Malachi chapter where Adam walked tot he north and shook the
  hills and mountains of olden , in that case of eden ;

‘hill’ , H1389 gib-ah ‘hill’ ; negatively turning into GEB ;

 • zin context : het “laat uw stem horen in de hoogten” is het thema van Jes. 58 [zie index] ,
  als in het noorden , het gebied boven het nu verdonkerde eden land ;

“hear-you ! please ! / (that) which / IEUE / (is) saying / ;
rise-up-you (=we) [on high] ! (and) take up a legal position ! / +
with=concerning / the mountains [ruling constructs] / ,
and the hills / shall hear / your voice / ;
(De rechtszaak van God tegen zijn volk)
Luister toch naar wat de Heer zegt :
Sta op , roep de bergen ter verantwoording , laat de heuvels uw stem horen .

“hoort u ! alstublieft ! wat IEUE zegt :
ga op [=gelovige zielen] [naar de hoogte] ,
en neem een legale positie in betreffende de bergen [constructen] ,
en de heuvels horen zullen uw stem horen ;

 
2
maar gelovigen weten niet dat zij de andere Werkelijkheid moeten begrijpen :
hear-you ! mountains contention-of ieue and·the·perennial-ones foundations-of earth
that contention to·ieue with people-of·him and·with ishral he-shall-plead
Hear ye, O mountains, the LORD’S controversy, and ye strong foundations of the earth:
for the LORD hath a controversy with his people, and he will plead with Israel

 • ‘strong’ , H386 ethan ‘enduring, stability, strong’ 13x ; 852 ath ‘signs’ 3x ; oth ‘sign’ 79x ,
  also of eden-sun and moon but also Cain’s ; not the -thav upon heads in Ezekiel ;
  again the -th as dimensional centre ;

‘foundations’, H4146 mowsad-ah ‘foundations’ 11x ; in posted Is.58 for new-eden on high ;
‘plead’ , H3198 yakach ‘to be right ; argue , argument, etc’ ;
“hear-you ! / (you) mountains / the legal controversy of / IEUE / ,
and=as – the enduring stable – foundations of / the land / ;
that=because / to IEUE – the legal controversy – (is) with / +
his (own) people [all the believing souls] / ,
and=for with / ishral [western christianity] / he shall argue (to make clear an issue) : / , +
Luister, bergen, naar de rechtszaak van de Heer ,
ook u, vaste fundamenten van de aarde .
De Heer heeft immers een rechtszaak van zijn volk ,
Hij voert een rechtszaak tegen Israël .

“hoor de legale controverse van IEUE , bergen ,
als de stabiele fundamenten van het land ;
want IEUE heeft een legaal meningsverschil met zijn mensen [alle gelovige zielen] ,
en hij zal argumenteren met Ishral [christelijke westen] ;

 
3-4
dan wordt de analogie aangehaald mét de andere werkelijkheid :
people-of·me what ? I-did to·you and·what ? I-tired·you answer-you ! in·me
that I-brought-up·you from·land-of Egypt and·from·house-of servants I-ransomed·you
and·I-am-sending to·faces-of·you Moses Aaron and·Miriam
O my people, what have I done unto thee? and wherein have I wearied thee?
testify against me ! For I brought thee up out of the land of Egypt, and redeemed thee
out of the house of servants; and I sent before thee Moses, Aaron, and Miriam
‘wearied’ , H3811 la-ah ‘to tire, be weary’ 19x ;

 • ‘aaron’ , H175 aharon ; unsure derivation ; related to ‘light’ and once ‘a herb, probably
  with bright flowers’ [2Kings4] , where the blossoming staff was Aaron’s attribute ;
  his staff (mtth) turned into a snake , as 2nd axis [while Moses his brother was
  the birth-axis] ;
 • ‘miriam’, as root -MER , “to love, to desire, beloved, etc” ,
  but as “the desired speech for the m-realm” (by the pyramid -MER) ;
 • zin context : het toevoegen van de attributen maakt het nogal onleesbaar – dat zij dan zo ;
  maar het is de hint om het thema “dimensionale-as” aan te kondigen voor het tweede
  gedeelte van dit hoofdstuk ;
 • 2 . Mozes vertegenwoordigde de eerstgeboorterecht-as , Aaron de tweede dimensionele-as ;
  vergelijk het boek Zacharia waar “twee staven worden gebroken” ;

“people of me [all believers on this earth] / :
what / (have) I done / to you / , and (with) what / I (have) tired you ? / ,
answer-you ! / to me ! / :
that=because / I brought you / (out) from the land of / Egypt [as this matrix-reality] / +
and=as – i ransomed you – from the house of / slavery [as this earth] / ;
and I am sending / to=as in front of you / Moses [anull the birthright-axis of m-realm] / ,
Aaron [anull the 2nd axis] / and Miriam [anull the speech for m-realm] / ;
Mijn volk , wat heb ik u aangedaan ? Waarmee heb ik u vermoeid ?
Getuig tegen mij !
Ik heb u immers uit het land Egypte geleid, u verlost van het slavenhuis .
Ik heb Mozes, Aäron en Mirjam vóor u uitgezonden .

“mensen [alle gelovigen op deze aarde] van mij :
wat heb ik u gedaan ? waarmee heb ik u vermoeid ? ,
geef mij een antwoord ! :
want ik heb u (immers) uit het land Egypte gebracht [=uit deze matrix-werkelijkheid] ,
toen ik u verloste van het huis van slavernij [deze aarde] ;
en ik zend Mozes [=het annuleren van de eerstgeboorterecht-as van m-realm] ,
Aaron [=het annuleren van omgekeerde dimensionele-as] ,
en Mirjam [=annuleren van de verlangde spraak door behemoth-realm] voor u uit ;

 
5
herhaling van de bedoelde regio , en inleiding tot het volgende vers 6 :
people-of·me remember-you ! please ! what ? he-counseled Balak king-of Moab
and·what ? he-answered him Balaam son-of Beor from the·Shittim unto the·Gilgal
so-that to-know-of righteous-acts-of ieue
O my people, remember now what Balak king of Moab consulted,
and what Balaam the son of Beor answered him from Shittim unto Gilgal;
that ye may know the righteousness of the LORD
‘shittim’ as ‘acacia wood’ , as “the trees of eden” ;

 • ‘gilgal’ , as place of now cherub-wheel north ; later into -glgl wheel;
  2] Balaam saw the new eden-land in the wilderness (-mdbr) north , while he was
  ‘standing upon the mountains’ , just ment as in this chapter ; he saw all eden-souls
  dwelling there , describing them as the lions who will rule ,
  this juxtaposed with next line 6 here !
  [he also said “i saw the deity who had a vision of destruction (shdd) fall down” ,
  so there’s no “vision of the Almighty” – that is Esau’s translation] ;
 • zin context : we laten alle namen even voor wat ze zijn –
  de onhandige zelfverklaarde profeet Bileam stond óok “op de hoogten” ;
  het bedoelde thema hier is hoe hij “het nieuwe land eden zag , als de wildernis”
  [in het noorden] , “en alle eden-zielen die zullen heersen als leeuwen” –
  punt is , dat hij [al] óp dezelfde bergen stond óm te zegenen – of te vervloeken ;
  als dezelfde oproep aan ons “om op de hoogten te gaan staan” [en zie Jes.58] ;

“remember-you ! my people [all believing souls on earth] / , please ! : /
what / Balak / the king of / Moab [whitenees-father of m-realm] / counseled ? / ,
and what / Balaam / the son of / Beor / answered / , +
from / the Shittim [eden-acacia] / untill / the Gilgal [present place of cherub-wheel] ? / ;
so-that / (to be) known / the acts of righteousness of / IEUE : / ,
Mijn volk , denk toch aan wat Balak, de koning van Moab, beraamde,
en wat Bileam, de zoon van Beor, hem antwoordde,
aan wat er gebeurd is van Sittim tot Gilgal, opdat u de gerechtigheid van de Heer kent.

“mensen [alle gelovigen op aarde] van mij , herinnert u zich toch , alstublieft ! ,
wat Balak , de koning van Moab beraamde –
en wat Bileam hem antwoordde , van de Sittim tot de Gilgal ? ;
opdat de rechtvaardige daden van IEUE bekend zijn ; +

 
6-7
IEUE heeft nu gezegd wat hij wil van gelovigen – maar de laatsten vragen zichzelf af :
in·what ? I-shall-forestall ieue I-shall-bend to·Elohim-of height
?·I-shall-forestall·him in·ascent-offerings in·calves sons-of year
?·he-shall-accept ieue in·thousands-of rams in·myriads-of watercourses-of oil
?·I-shall-give firstborn-of·me transgression-of·me fruit-of belly-of·me sin-of soul-of·me
Wherewith shall I come before the LORD, [and] bow myself before the high God?
shall I come before him with burnt offerings, with calves of a year old?
Will the LORD be pleased with thousands of rams, [or] with ten thousands of rivers of oil?
shall I give my firstborn [for] my transgression, the fruit of my body [for] the sin of my soul?
‘come before’ , H6923 qadam ‘approach, come near’ 26x ; into holyness (not serpent-approach) ;

 • ‘to bow’ , H3721 kaph-aph ‘bow-down’ 5x ; -kaph ‘handpalm’ + aph nostril ? keph ‘rock’ 2x ;
  the -kaph ‘handpalm’ negative , as glyph TCHERÁT “serpent-hand” ;
 • ‘high’ , H4791 marom ‘high place’ 54x ; as -rum + m-realm ,
  in all scripture returns “the offering at the high places” , read – offering to Behemoth rule ,
 • zin context : hier staat dat gelovigen net zo denken als Bileam !
  Expres staan de begrippen hier door elkaar – als ‘IEUE’ en ‘godheid’ ,
  versterkt met begrippen welke aangeven dat gelovigen alles door elkaar halen ;
  de vraag is zelfs of genoemde ‘godheid’ eigenlijk Adam is – zie volgende zin ;

“[but my people think:] in=with what / I shall approach [the right way] / IEUE ? / , +
to bow down / to the deity of / the high place [new-adamite-throne] ? / ;
shall I approach him [=deity] / in=by ascent-offerings / in=as – a year (old) – male – calves ? / ;
shall – IEUE – accept / in=as the thousands of / rams / , in=as the tenthousand / streams of / oil ? ,
(or perhaps) shall I give / my firstborn / (for) my transgression [to split-off] / ,
(being) the fruit of / my body / (for) the sin [no eden-life] of / my adamite-soul ? / ;
Waarmee zal ik de Heer tegemoet gaan en mij buigen voor de hoge God ?
Zal ik hem tegemoet gaan met brandoffers, met eenjarige kalveren ?
Zou de Heer behagen scheppen in duizenden rammen, in tienduizend oliebeken ?
Zal ik mijn eerstgeborene geven voor mijn overtreding ,
de vrucht van mijn moederschoot voor de zonde van mijn ziel ?

“[maar mijn mensen denken:] waarmee zal ik IEUE naderen [de goede manier] ,
buigend [foute manier] voor de [matrix-] godheid van de nieuwe hoogte [matrix] ? ;
zal ik hem [matrix-godheid] naderen met brandoffers zoals eenjarige kalveren ? ,
zal IEUE duizend rammen accepteren , tienduizend stromen van olie ? ,
(of misschien) zal ik mijn eerstgeborene geven voor mijn overtreding [afsplitsing] ,
(als) de vrucht van mijn schoot voor de zonde [geen-eden-leven] van mijn adam-ziel ? ;

 
8
de réden van dit denken als Bileam :
he-told to·you adm human what ? good and·what ? ieue requiring from·you
that if to-do-of judgment and·to-love-of kindness and·to-be-meek to-go-of with Elohim-of·you
He hath shewed thee, O man, what [is] good; and what doth the LORD require of thee,
but to do justly, and to love mercy, and to walk humbly with thy God?
‘told’ , serpent-cluster ; see other chapters ; comp. “serpent tells to Eve” ;
‘love’ , H160 ahab ‘to love’, usually of human type , not positive ; see Achab later on ;

 • zin context : het “gerechtigheid doen” alweer als voorwaarde “om te begrijpen” –
  hier als inleiding tot de hoofdstuk omslag vanaf de volgende zin ;

“the ádm-male – told [the serpent-way] – to you / : “what – (is) good ?” / ,
and=but what – (is) IEUE / requiring / from you ? / ;
that=surely / if=when – to do / (the right-) judgment / and to love / kindness / , +
and – to walk – humble / with / your deity [=in order to understand the themes next] / :
Hij heeft u, mens, bekendgemaakt wat goed is .
En wat vraagt de Heer van u anders dan recht te doen,
goedertierenheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God .

“wat is de goede manier ?” is wat de ádm-man [Adam] aan u vertelde [serpent-manier] ;
maar wat vraagt IEUE van u ..?
-toch zeker om gerechtigheid te doen , en vriendelijkheid lief te hebben ,
en in nederigheid te wandelen met uw godheid [IEUE] :

 
9
hoofdstuk omslag – een ‘construct’ wordt besproken , om te begrijpen :
voice-of ieue Yahweh to·the·city he-is-calling and·reality he-shall-see name-of·you
hear-you ! rod and·who ? he-appointed·her
The LORD’S voice crieth unto the city, and [the man of] wisdom shall see thy name:
hear ye the rod, and who hath appointed it

 • ‘wisdom’ , H8454 thushiyy-ah ‘(advancing-) wisdom’ 11x ; theshu-ah ‘salvation’ 34x ;
  [no prophets ; corrupted from -shu] ; thesha ‘nine’ 58x ; (there is something with nine
  and month + judgment) ; theshii ‘nine’ 18x ; theshu-ah ‘noise, thundering’ , we had this
  problem in Zech.4 ;
  2] that the term is linked to ‘nine’ cant be coincidence – in amtuat are the nine axes
  as the ennead PESTCH ; they start out in lower register but climb up tot he upper ,
  and since they are constructs , the now inverted axis must supply these constructs ;
  the PEST’ as “shining backbone”, that is ‘dimensional axis’ ;
  yet we still fail to figure out where the number nine dirives from ;

 • ‘appointed’, H3259 yaad , root as “to fix upon (by agreement or appointment)’, assemble ,
  appoint , to meet , to summon , make an appointment ; into -yad ‘hand’ ;
 • zin context : verschillende partijen – en welk construct ?
  de context van de volgende zinnen is zeldzaam moeilijk –
  meestal wordt door goed lezen wel duidelijk wie-wie is , maar hier ontbreekt dat bijna ;
 • u : de eerste “u” waarschijnlijk op ‘ons’, want gekoppeld aan “inzicht” ;
  maar direct daarna geadresseerd aan de staf zelf ;
  de “u” in de volgende zinnen is “de staf” want als tegengesteld tot “zij (de geesten)” ,
  en in laatste zin zelfs “mijn volk” –
  de gebruikte “u” is hier de geadresseerde dimensionale-as [voormalig van eden] ;
 • vraagteken : het ‘haar’ slaat terug op ‘de staf’, de zin kán geen vraagteken bevatten ;
  dan zijn de “wie” de geesten ; let op de term “haar aangesteld” ;
 • negen : in het boek amtuat worden negen constructen getoond in het laagste register ,
  deze klimmen op naar het hoogste register [de ÕN, Tyrus regio] als 7 bijlen ;
  de constructen samen als de Ennead PESTCH “negen”, van PEST’ “schijnende
  ruggengraat” als dimensionale as ; de staf als dimensionele-as is door hen omgedraaid
  in hun noorden ; we onderzoeken dit lastige thema nog ;

“the voice of / IEUE / is naming – to=as the [matrix-] city / , +
and – advancing wisdom [=for us?] – shall see – your [our?] name / ;
hear-you ! / (you) staff [axis] ! / and who / assembled her [the axis] / ;
(de zonde van Jeruzalem en het oordeel van God)
De stem van de Heer roept tot de stad :
-Uw Naam ziet uit naar wat wezenlijk is –
Hoor de roede en Wie hem voor u bestemd heeft.

“de stem van IEUE noemt de [matrix-] stad ,
en voortschrijdend inzicht [=voor ons?] zal úw [onze?] naam zien :
hoor , (u) staf [dimensionele-as] , en wie haar heeft aangesteld ;

 
10-11-12
still ?·there-is house-of wicked-one treasures-of wickedness and·ephah-of leanness
one-being-menaced ?·I-shall-clear in·scales-of wickedness and·in·purse-of
standard-weights-of deceit which rich-men-of·her they-are-full-of wrong
and·ones-dwelling-of·her they-speak falsehood and·tongue-of·them deceit in·mouth-of·them
Are there yet the treasures of wickedness in the house of the wicked,
and the scant measure [that is] abominable?
Shall I count [them] pure with the wicked balances, and with the bag of deceitful weights?
For the rich men thereof are full of violence, and the inhabitants thereof have spoken lies,
and their tongue [is] deceitful in their mouth
‘yet’ , H5750 oud ‘again, good while, longer, else, since, yet, still’

 • ‘measure’ , H374 eph-ah ‘(grain-) measure’ 40 x ; from -aph nostril , but corrupted ;
  we are very positive that Esau picked the term -ephah instead of -ephah ;
 • ‘scant’ , H7332 razon ‘wasting disease’ 2x here scant ; (wasting-away) into rezin
  (negative city) , either ra+za or ra+az ; raz-ah ‘famish, , starve, become lean’ 2x ;
  raz ‘mystery, secret’ 9x ;
 • ‘abominable’ , H2194 zaam ‘to abhor, be abhorred, abominable, cursed’ 12x ;
  as -za is eden-power , m-realm by eden-power ? comp. Zamzumim giants ;
 • ‘balances’ , H3976 mozen ‘balance, scales’ 15x ; Akk. different root ; -zan+m ?
  zan ‘kinds (of)’ 4x ; zan-ah ‘harlot’ 93x , ah , so eden-power -za+n ; zun ‘well-fed
  (said of beasts)’ 2x ;
 • ‘bag’, H3599 kis ‘bag, purse’ 6x (medusa bag?) ; kas-ah ‘conceil, cover’ 152x negative ;
  into Kasdim , Chaldeans [Ka-doubles] , region in outer-court = medusa bag ;
 • ‘deceit’ , H4820 mirm-ah ‘deceit, treachery, deception’ 39x ; from -rum
  (new-adamite-throne , as Raamah) , plus m-realm ;
 • ‘rich’ , H6223 ashir ‘rich’ 23x ; into Assyria (occupying original-adamite-throne) ; Asher
  (the one son , bringing back the attribute) into H834 asher ‘
 • ‘violence’ , H2555 chamas ‘violence’ 60x ; Cham-related ,
 • ‘lies’ , H8267 sheqer ‘false’ 113x ; SEKER , “speech the k-axis to make (via ad.soul)” ?
  shaq-ah ‘to drink’ 67x , = “make great speech” as ‘to drink’, SUR ; inversion ;
 • ‘deceitful’ , H7423 rmiy-ah ‘deceit’ 15x , new-adamite-throne ,
 • zin context : de hele geschetste situatie bevat al zoveel overstijgende aspecten ,
  dat hier nooit iets bedoeld kan zijn als “gemene handelaren op de lokale markt” ;
  ondanks dat is het lastig de zin te reconstrueren ;
 • zondaar : een nogal afwachtende term , minder zwaar dan “ongerechtigheid” etc ,
  omdat Adam eerder genoemd is , en hier “het huis (van 30 zilvers?)” mag de term
  terugslaan op Adam ;
 • ephah : vrijwel zeker is door Esau het onschuldige efa als ‘inhoudsmaat’ gekozen :
  zie voor de Ephah als egyptisch-KHEPER construct Zacharia en ‘afbeeldingen’ ;
 • weegschaal : omdat het onderwerp de dimensionele-as is , waarschijnlijk als de pilaar
  van de weegschaal , niet zozeer de schalen ; zie afbeeldingen ;
 • assyrië : als het vijandige land dat eden bezet houdt ;
 • zak en stenen : daar komen we niet uit – we weten dat Perseus [Horus] het hoofd van
  de medusa in een leren zak stopte [als hun regio] , en ook andere religies hebben
  datzelfde verhaal ; maar het verband met ‘de stenen’ (-abni) is nu te lastig ;
 • is-daar-niet : twee mogelijkheden – óf het woord “niet” is verdwenen ,
  óf de zin werd origineel niet voorafgegaan door een vraagteken ;

“is (-n’t) there – still / the house of / the wicked one [head,summit, as Adam ?] / ,
(being) the treasures [stolen eden-aspects] of=by,as / wickedness [head,summit] / ,
and=by – the abominable [m-realm by eden-power] / ephah (Kheper construct) / ,
(being) the [mystery-] disease ? / ;
shall I count pure / the (great-) balance of / wickedness [head,summit] / ,
and in=as the purse [prison-region] of / the stones of=as / the deceit [new-matrix-height] ? / ;
which=since / her rich men [by Assyria] / are full of / violence [cham-related] / ,
and=as her inhabitants / speaking [words in right direction] of – falseness [inversion] / ,
and=for in their mouth – (is) their – deceitful [new-adamite-throne] – tongue [forming-words] / ;
Zijn er in het huis van de goddeloze nog schatten door goddeloosheid verkregen
en een krappe efa , wat te verfoeien is ?
Zou ik rein zijn met een goddeloze weegschaal en met een zak valse weegstenen ?
Omdat haar rijken er vol geweld zijn , haar inwoners er leugen spreken ,
hun tong bedrieglijk is in hun mond ,

“is daar (niet) nog steeds het huis van de zondaar [Adam?] ,
(als) de schatten [gestolen eden-aspecten] (door,als) zondigheid [‘eigen baas’] ,
door middel van de verfoeilijke Ephah [matrix-construct] (als) de [geheime] ziekte ? ;
zal ik de [grote] weegschaal van zondigheid voor rein houden ,
en de zak [regio] van de stenen (=als) het bedrog [matrix-hoogte] ? ;
sinds haar [matrix-stad] rijken [assyrië-land] vol geweld zijn ,
als haar inwoners die leugen [inversie] spreken [in goede richting] ,
want hun tong [woorden vormend] is bedrieglijk [matrix-hoogte] in hun mond ;

 
13-14
and·moreover I I-make-sick to-smite-of·you to-desolate on sins-of·you
you you-shall-eat and·not you-shall-be-satisfied and·prostration-of·you in·within-of·you
and·you-shall-turn-away and·not you-shall-retrieve
and·which you-are-delivering to·the·sword I-shall-give
Therefore also will I make [thee] sick in smiting thee, in making [thee] desolate because
of thy sins. Thou shalt eat, but not be satisfied;
and thy casting down [shall be] in the midst of thee; and thou shalt take hold, but shalt not deliver;
and [that] which thou deliverest will I give up to the sword
‘smiting’ , H5221 nak-ah ‘strike, smite’ 501x ; nake ‘broken’ 5x ; No (Thebes) +k ?

 • ‘casting down’, H3445 yeshach ‘vileness’ 1x ; ‘perhaps emptyness’ ; yashat ‘extend’ ?
  3426 yesh ‘to be, exist, there is, etc’ ? ; root -yash as ‘salvation’ but here negative ?

‘take hold’ , H5253 nasag ‘to retreat, remove’ 9x ; be removed ;
‘deliver’ H6403 palat ‘proper : slip away ; slip out, escape ;
“and moreover / , I – shall – strike you [the axis] – to make (you) sick [eden-life+deity] / ,
to (be) desolate [no-name] / on=for / your sins [mutilated-eden-life] / ;
you / shall eat / (but) you shall – nót – be satisfied / ,
and=as your non-salvation (?) / in your midst / ;
and=for you shall (be) retreated [from duty?] / and nót / you shall slip-out (to escape) / ,
and (that) which / you are causing to slip-out / I shall give – to the sword / ;
zal Ik ook u ziek maken, door u te treffen en te verwoesten vanwege uw zonden .
Zelf zult u eten, maar niet verzadigd worden,
uw gevoel van leegte zal in uw binnenste blijven .
U zult iets wegleggen , maar het niet in veiligheid brengen ,
en wat u in veiligheid zult brengen, zal ik overgeven aan het zwaard .

“meer nog : ik maak (u) ziek [eden-leven+godheid] door u te treffen ,
om desolaat [geen-naam] te zijn vanwege uw zonden [gemutileerd-eden-leven] ,
u zult eten maar niet verzadigd zijn , als uw non-verlossing (?) in uw midden ;
want u zult op non-actief (?) gesteld worden , en niet wegglippen / ,
en dat [producten?] wat u laat ontglippen zal ik overgeven aan het zwaard ;

 
15
you you-shall-sow and·not you-shall-reap you you-shall-tread olive and·not
you-shall-rub oil and·grape-juice and·not you-shall-drink wine
Thou shalt sow, but thou shalt not reap; thou shalt tread the olives,
but thou shalt not anoint thee with oil; and sweet wine, but shalt not drink wine
‘olive’ , H2133 zayith ‘olive, olive tree’ 38x ; -za as eden-power ; see Zerubbabel page ;
‘sweet wine’ , H8492 thirosh ‘new wine (not fermented)’ 38x ;see same page ;
“you – shall sow / and=but nót / you shall reap / ,
the olive – you – shall tread / and=yet nót / you shall anoint (yourself) / (with) oil / ;
and the new wine / and=as – the wine – you shall – nót – drink / ;
Zelf zult u zaaien , maar niet maaien ,
zelf zult u olijven treden , maar u niet met olie zalven ,
en nieuwe wijn oogsten , maar geen wijn drinken .

“u zult zaaien maar niet oogsten ,
u zult olijven treden maar u niet met olie zalven ,
en de nieuwe wijn zult u niet drinken als de wijn ;

 
16
and·he-is-keeping statutes-of Omri and·every-of deed-of house-of Ahab and·you-are-going in·counsels-of·them so-that to-give-up-of·me you to·desolation
and·ones-dwelling-of·her to·hissing and·reproach-of people-of·me you-shall-bear
For the statutes of Omri are kept, and all the works of the house of Ahab, and ye walk in their counsels; that I should make thee a desolation, and the inhabitants thereof an hissing:
therefore ye shall bear the reproach of my people
‘kept’ , H8104 shamar ‘to keep (protect, guard)’ 469x (name -shm) ;

 • ‘omri’ , H6018 omri 16x ; amar ‘to mistreat’ 3x ; omer ‘sheaf (wave-offering) , measure’ 16x ;
  amar ‘to say’ (many) , into Amor-ite , dead-bodies ? omar ‘grandson of esau’ ;
  Akk. amâru ‘to see, look at, admire, regard, observe’ ; amrû ‘beam, timber’ ;
  amurru ‘westerner, west wind’ ; emêru ‘to swell, have colic’ ; imêru ‘donkey’,
  immerru ‘sheep’ ; ummerru ‘broth, soup’ ;
  Amorite –‘mr ‘say, speak, command’ , same as arabic ‘command’ ; Aram. ‘say, think, praise’,
  2] this Omri (Amorite origin name?) can be H567 emori ‘amorites’ ; context is ‘a dynasty’ ;
  he was not part of the old-Ishral house but a foreigner ;
  in other chapter the Amorites we linked to the dead-bodies KHAT who lay on their beds ,
  living upon eden-mistresses ; “the cluster mistreat-donkey-westerner-swell-command”
  can sustain this , and ‘command’ as over the mistresses ;
  he was the father of Achab , next ;
 • ‘ahab’ H256 achab 93x ; -ach ‘brother’, or ‘fire-pot’ 3x ;
  Akk. ahu ‘arm, labor, wing, horn, side, strenth, wage, power ; bank, side, neck ; father, male,
  virility, brother, foremost’ ; uhhu ‘mucus, sputum, foam, saliva, spittle, poison’ ; sexual ;
  the -ab as “(whiteness-) father”, ancestor, lord, authority person ; to decide ;
  2] H160 ahab-ah ‘to love’ 40x , but only in human sense ; H157 eheb ‘to love’ 209x , same ,
  in prophets often negative sexual connotation ; [but -ch into softer -h] ;
  alltogether : “authoritative virile male lover”, or close ;
 • context : somehow the themes link back to first part of chapter:
  Miriam was about ‘speech’, here as amar [Omri] ;
  while Moses “could not speak , but his brother had to, for him”, Aaron being the staff-axis
  which turned into the serpent (glyphs TCHAT as fire-drill ?) ;
 • ‘reproach’ , H2781 cherp-ah ‘reproach’ 73x , see is.54 page ;
 • zin context : deze dimensionele-as zal een ondergeschikte positie krijgen ;
  alle gebruikte termen verraden een negatieve kleur : dat de as een ‘phallus is geworden’.
 • dimensionele-as als phallus : de Schrift gebruikt die term nooit , maar hiëroglyfen veelvuldig –
  de nu door hen omgedraaide dimensionele-as wordt beschreven als hun phallus ,
  want immers nog steeds contact makend met het originele [vrouwelijke-] eden-construct ,
  als de troon van de adam-ziel .
  Het onderwerp is wat taai ; maar dit wordt ook uitgebeeld door middel van obelisken ,
  vaak staand in het centrum van geometrische figuren [vgl. Rome, st.Pietersplein] ;
  en het oud-Egyptische concept ‘phallus’ is “de Dualistische methode om de energie úit de
  gastvrouw te halen”. In de Eden-context is iets als een phallus natuurlijk overbodig :
  het vrouwelijke IS al het binnenste van de man – en is er geen apart verbindings-construct
  nodig om “het mannelijke te verbinden met het vrouwelijke” ;
 • geesten en phallus-symboliek : omdát de dimensionele-as zo geconstrueerd is ,
  is hetzelfde concept ook geldig voor een grote groep geesten die eden-minnaressen halen
  uit ‘de kudde’ [de originele-lichamen] , en op dezelfde manier hun kracht halen úit dezen .
  Het “huis van Achab” als verdorven mannelijkheid , samen met de -Omri cluster ,
  liet ons in een ander hoofdstuk zien dat deze groep geesten bedoeld wordt ;
  zelfs het feit dat de Amorieten [deze geesten vertegenwoordigend] het volk oud-Ishral
  “van achteren aanviel” moet begrepen worden als phallus-symboliek .
  In Rg-veda beschrijft zo’n geest de actie met zijn minnares , maar het is niet passend
  om hier te herhalen ; vergelijk ook hoe de sprinkhanen iedere ochtend een deerne
  uit de kudde halen ; zie het Report .
  Het soort “energie” welke zij willen hebben , zijn “eden-woorden”, want het eden-vrouwelijke
  is de draagster van dezen [waar het mannelijke “het scheppen dóor die woorden” is] ;

“and=for – the regulations of – Omri [dynasty of spirits as dead-bodies] – (are being) kept / ,
and=as all / deeds of / the house of / Ahab [authoritative virile male lovers] / ,
and=for you walk / in=by their plans / ;
so-that [therefore] / you – will be placed by me / to (be) desolation [no-name] / ,
and her [the matrix-city] inhabitants / to (be) a hissing / ,
and=for – you shall bear – the reproach of – my people [all souls now in eden] / .
Want men houdt zich aan de verordeningen van Omri ,
en aan alles wat het huis van Achab gedaan heeft .
U gaat voort in hun opvattingen , zodat ik u overgeef aan de verwoesting ,
en haar inwoners maak tot een aanfluiting .
Zo zult u de smaad van mijn volk dragen .

“want de verordeningen van Omri [dynastie van sexuele geesten] worden gehouden ,
als alle daden van het huis van Achab [authoritaire viriele minnaars] ,
want u volgt hun plannen ;
daarom zult u door mij worden geplaatst tot desolatie [geen-naam] ,
en haar [de matrix-stad] inwoners tot een aanfluiting :
want u zult de smaad dragen van mijn mensen [nu alle zielen in eden] .

 


 
26-27.11.18 — (tweede) aangepaste versie van origineel —- Report series

 

pinterest