hoofdstuk context : [part 2 of 3]
als deel 2 van 3 ;
Nahum is heel erg ‘compact’ geschreven , met snelle overgangen naar volgende thema’s ;
inderdaad worden “Eva en haar hofdames” geadresseerd in hoofdstuk 3 ;
de “prooi” als “onze Originelen” in dit hoofdstuk (en het eerste gedeelte van hoofdstuk 3) ,
en in dit hoofdstuk ook “de zeven toortsen”
zeven toortsen ,
… deze zeven toortsen zijn van eden , zijn vrouwelijk ,
en worden genoemd in Ezechiel – horend bij de vier cherubs ,
maar ook in Openbaring , waar ze als “de kandelaren” worden beschreven ;
Zacharia noemt hen als “de zeven ogen van God welke door heel het land [eden] gaan” ;

 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

Nahum 2

 
1-2
he-comes-up one-shattering on faces-of·you to-preserve siege-work watch-you !
way make-steadfast-you ! waists make-resolute-you ! vigor exceedingly
that he-restores ieue pomp-of Jacob as·pomp-of ishral that they-voided·them
ones-voiding u·zmri·em and·pruned-slips-of·them they-ruined
He that dasheth in pieces is come up before thy face: keep the munition, watch the way,
make [thy] loins strong, fortify [thy] power mightily. For the LORD hath turned away the excellency of Jacob,
as the excellency of Israel: for the emptiers have emptied them out, and marred their vine branches.

 • ‘dash in pieces’, H6327 puwts ‘to dash in pieces and be scattered’ ; -pats-ah ‘to open’ ;
  patsa ‘to wound’, unclear root ;
 • ‘emptiers’ , H1238 baqaq ‘to empty out’ 9x ;
 • ‘branches’ , H2156 zemor-ah ‘branch, twig, shoot’ – but ‘foreign’ and negative;
  in Is.17 we had them by (Adam as gardener) ; the cause of -zaam ‘fury’ in ch 1 ;
 • context : the shatterer : we saw that Thoth and his henchmen will destroy (their) field of reeds ;
  and we had a chapter where God will ascend to their region – so probably to here, as well ,
  suck out : literally the meaning of ÃNKH-life ; here said “by means of the foreign branches”;
  the “God’s fury” as the same cluster (zam) , so because of these branches ;
  pomp : here not as ‘false garden’ since it’s a physical theme here ;
 • zin context : de verstrooier : we zagen dat Thoth en zijn handlangers hun (eigen) veld van rieten
  vernietigen ; en we hadden een hoofdstuk waar God omhoog rijst naar hun regio’s  ;
  uitzuigers : letterlijk als ÃNKH-leven ; hier door middel van de uitheemse ranken ;
  het “God’s woede” als dezelfde cluster (zam) , dus vanwége die ranken ;

“the shatterer [=God, likely] – ascends / on=before / your presence /  +
guard you / the siege-work [=’in outer-court’] ! / ;
keep watching / the way / , strengthen / the loins / , strenghten – your power – very much / :
that=because / IEUE / returns / the pomp of / Jacob [=’all souls to be saved’]  +
(to be) as the pomp of / Ishral [=’all eden-souls] / ,
that=for – the ones sucking-out [=spirits] – emptied them out [=’Jacob’] / ,  +
and=bý their – ruining – foreign branches [=’which Adam illegally connected’] / ;
(Profetie over de ondergang van Ninevé)
De verstrooier trekt tegen u op ! Bewaak de vesting, houd de weg in het oog,
sterk de lendenen, zet al uw kracht in . Voorzeker, de Heer zal de glorie van Jakob herstellen ,
zoals de glorie van Israël ; want de plunderaars hebben hen geplunderd,
en hun wijnranken te gronde gericht .

“de verstrooier [=God, waarschijnlijk] rijst omhoog voor uw aangezicht ,
bewaak de vesting [=’in buiten-hof’] ! ,
houd de weg in het oog , sterk de lendenen , zet al uw kracht in ! :
want IEUE maakt dat de pracht van Jakob [=’alle zielen die gered worden’]   +
terugkeert als de pracht van Ishral [=’alle toekomende eden-zielen’] ,
want de uitzuigers [=’de geesten’] hebben hun leeggezogen [=’Jakob’] ,  +
door middel van hun ruïnerende uitheemse ranken [=’welke Adam illegaal samenvoegde’] ;

 
3-4
shield-of masterful-men-of·him being-reddened mortals-of valor ones-wearing-crimson
in·fiery-flash-of hub-blades the·chariot in·day-of to-prepare-of·him and·the·firs
they-are-made-to-shiver in·the·streets they-are-raving the·chariot they-are-prowling
in·the·squares appearances-of·them as·the·torches as·the·lightnings they-are-running
The shield of his mighty men is made red, the valiant men [are] in scarlet: the chariots [shall be]
with flaming torches in the day of his preparation, and the fir trees shall be terribly shaken.
The chariots shall rage in the streets, they shall justle one against another in the broad ways:
they shall seem like torches, they shall run like the lightnings.

 • ‘shield’, magen as m+gan , garden ; inverted cherub-wheel , now north ;
 • ‘scarlet’ , H2589 thala ‘scarlet’ 1x ; thola ‘scarlet as maggot’, many ; as Rg-veda ‘roh’ cluster ?
  the -roh as a second type inferior blood (compared to -dam) ; glyph ÁT’MiÁ ? T’ESHER ?
 • ‘flaming’, H6393 pelad-ah ‘cleaver , hence iron’ 1x ; -palat ‘escape, deliver’ ; -pal-ah ‘to make
  separation’ ; Akk. palû ‘to rotate, turn over, libate, reign, rotation, revolt, transfer, change’;
  pelû ‘red, brown, ovoid’ ; puluhtu ‘fear, aura’ ;
 • ‘torches’, H3940 lappid ‘torch’ 14x ; solid ;
 • ‘fir trees’ , H1265 berosh ‘fir tree, cypress tree’ [no other option] 20x ; but questionable ;
  2) second option, as chapter 3 , ‘bars’ , H1280 beriach ‘(horizontal) bar’ ; -barach ‘to flee’ ;
 • context : seven torches : the continuation with next lines was a problem (where their great
  men panic) , so the sécond “torches” in this line must be eden’s (by juxtaposition) ,
  combined with ‘lightning’ (-bqr) , exclusively used for eden ;
  fir trees : was making no sense – except when virtually the same root as ‘bars’ (of the land) ,
  as used in next chapter 3 ;
 • shield : inverted eden-garden for m-realm
  (m+gan) ; as glyph PEH’ “dimensional backside”;
  in how far this may be ‘the red sun’
  in glyphs is what we still need to find out ;
  the ‘blood-reddened’ as eden-blood ;
  scarlet : likely as ÁT’MiÁ , to right ,
  since that is the only term with ‘cloth’ glyph ,
  which can refer to physicality , as well ;
  “the garment. alike-adam. [for] hail.” ;

rpt
click pic to enlarge
 • zin context : zeven toortsen : er was een ‘hiaat’ tussen deze zinnen en de volgende
  (waar hun machtige mannen in paniek zijn) , dus de twéede “toortsen” hier moeten
  van eden zijn (=juxtapositie) ; gecombineerd met ‘bliksem’ (-bqr) als eden’s ;
  lansen / grendels : het originele “cypressen” (bomen) sloeg nergens op ;
  de enigste mogelijkheid is “grendels” als virtueel dezelfde term , en bovendien genoemd
  in hoofdstuk 3 – de toortsen verschijnen wannéer hun grendels trillen ;
  schild : omgekeerde tuin voor hun m-realm (m+gan) ; als glyph PEH’ “dimensionele
  achterkant” ; in hoeverre dit linkt aan hun ‘rode zon’ moeten we nog uitzoeken ;
  het ‘bloed-rood’ als eden-bloed ; zie volgende ,
  karmozijn : waarschijnlijk als ÁT’MiÁ , rechts ; omdat dit een glyph is met
  een ‘kleding’ teken , wat ook gerelateerd wordt aan ‘lichamelijkheid’ :
  “de kleding. als-adam. [voor] heil.” ;

“the shield [=inverted eden-garden] of / his masterful-men / is being blood-reddened (dam) / ,
[+for?] the army (of) – scarlet [=’inferior blood’] – men / ;
he prepares – the chariots – in=as – (the ——-) – torches / in=for the day / , +
and=when / the bars [=’of the gates of the land’] / are made to tremble / :
the chariots – are shining – in the streets / , rushing back and forth / in the squares / ,
[+when] the [seven eden-] torches – appear / , darting – as lightnings / ;
Het schild van zijn helden is rood geverfd, de dappere mannen zijn in karmozijnrood gekleed.
De strijdwagens schitteren als in het vuur van de fakkels op de dag dat hij zich gereedmaakt,
en de lansen worden geschud. De strijdwagens razen door de straten, ze jagen over pleinen.
Hun uiterlijk is als fakkels, als bliksemschichten schieten ze heen en weer .

“het schild [=’omgedraaide eden-tuin’] van zijn ‘meesterlijke mannen’ wordt bloed-rood ,
[+voor ?] het leger karmozijnrode [=’inferieur bloed’] mannen ;
hij maakt de strijdwagens , als (de ———) fakkels , gereed voor de dag ,
wanneer de grendels [=’van zijn land’] zullen beven :
de strijdwagens schijnen in de straten , zich heen en weer haastend over de pleinen ,
wanneer de [zeven eden-] toortsen verschijnen, heen en weer schietend als bliksems ;

 
5-6
he-is-remembering nobles-of·him they-are-stumbling in·goings-of·them
they-are-hastening wall-of·her and·he-is-prepared the·mantelet gates-of
the·streams they-are-opened and·the·palace he-is-dissolved
He shall recount his worthies: they shall stumble in their walk; they shall make haste
to the wall thereof, and the defence shall be prepared.
The gates of the rivers shall be opened, and the palace shall be dissolved.

 • ‘defense’, H5526 cakak ‘proper : to entwine as a screen’, to fence, cover, defense, hedge in ;
  2) problem is that -sakak is often used related tot he ark and cherubim , and (hence?)
  the Akkadian cluster is very negative , ‘to be deaf, obstinate, etc’ ; sikkatu ‘arrowhead,
  peg, nail’ ; probably a stolen eden dimensional curtain ;
 • context :’to remember’ : always used when God “starts acting again” ;
  covering : the only thing we can make of the root is “a stolen dimensional veil” ;
  compare in next chapter how these will be removed from ‘her’ face ;
 • zin context : ‘herinneren’ : wordt altijd gebruikt wanneer God ‘weer gaat handelen’ ;
  defensieve bedekking : de cluster heeft de kleur van “een dimensioneel gordijn” ,
  vergelijk hoe in volgend hoofdstuk deze van ‘haar’ gezicht worden weggenomen ;

“[+because] he [=IEUE] remembers [=’resuming to act’] / ,
[+and] his=her [=Nineveh’s] nobles [=’mixture’] / stumble / in=during their walking / ,
hastening / (to) her walls / and=for to secure / (the covering) [=as previous eden-dimensional-curtain?] / ;
[+but] the gates of / the rivers / are opened / and the palace / melts away / ;
Hij denkt aan zijn machtigen – struikelen zullen zij op hun wegen –
Zij haasten zich naar haar muur en het stormdak wordt gereedgemaakt .
De poorten van de rivieren worden opengedaan; het paleis smelt weg .

want hij [=IEUE] herinnert zich [=’verdergaand met te handelen’] ,
en haar [=Nineveh’s] notabelen [=’vermenging’] struikelen over hun eigen voeten ,
zich haastend naar haar muren om (de gestolen defensieve bedekking ?) te zekeren ,
maar de poorten van de rivier worden geopend , en het paleis smelt weg ;

 
7-8
and·he-is-set-up she-is-deported she-is-brought-up and·maidservants-of·her
ones-leading as·sound-of doves ones-tambourining on hearts-of·them
and·Nineveh as·reservoir-of waters from·days-of she and·they ones-fleeing
stand-you ! stand-you ! and·there-is-no one-facing-about
And Huzzab shall be led away captive, she shall be brought up, and her maids shall lead [her]
as with the voice of doves, tabering upon their breasts. But Nineveh [is] of old like a pool of water:
yet they shall flee away. Stand, stand, [shall they cry]; but none shall look back.

 • ‘huzzab’ , H5324 natsab ‘to stand, take a stand, position oneself, the place where one stands, etc’ ;
  H6089 -etseb ‘sorrow, pain’ ; H6092 atseb from -atsab ‘to grieve, vex’ ;
 • ‘led captive’, H1540 gal-ah ‘to uncover, discover, reveal, depart or deported (in exile), etc’ ;
 • ‘tabering’, H8608 thaphaph ‘beating tambourines’ 1x Job ; we had ‘tambourines’ as
  H8596 thoph ‘tambourine’, Ez. 28 ‘in the day your tambourines were completed’ ,
 • context : the seven eden torches : mentioned in Revelation
  as ‘the seven lampstands upon the sea of glass’ ,
  and in Zech. as “the seven eyes of God which cross
  through the whole [eden-] land” ;
  in glyphs as either ÁKHEM URT’ , to right ,
  often preceded by the ‘passive’ glyph , reading as
  “the passive. stars. [of] very great (eden-) speech.
  [of] the hand (=construct). , [who are] nót.
  [part of] the KH-house. [of] hail.” ;

rpt
click pic to enlarge

“and=from the place where she was stationed / , +
she – and – her – leading – maidservants [=’the seven torches’] – (are) removed / (and) made to ascend /,
[+and] on=on account of (that) – their hearts – (are) tambourining – as the sound of – doves / ;
and=for Nineveh / (was) as the pool of / [eden-] waters / from=during the days of / her [=’torches’] / ,
and=but they / (are) the ones escaping / ;
stand still you / , stand still you ! [=the spirits cry out] / and=but there-is-no / one looking back / ;
Dit staat vast : zij wordt ontbloot, zij wordt opgebracht,
Terwijl haar slavinnen klagen zoals het koeren van duiven , terwijl zij zich op de borst slaan.
Ninevé is als een watervijver, vanaf de dagen dat het bestaat, maar nu slaan zij op de vlucht !
Blijf staan, blijf staan ! Maar niemand keert zich om !

“van de plaats waar zij was gestationeerd , +
worden zij , en haar leidende dienstmaagden [=’de 7 toortsen’] , weggenomen en omhoog gebracht ,
en daardoor kloppen hun harten als het geluid van duiven ;
want Nineveh was als het basin van [eden-] wateren , tijdens de dagen van haar [=’toortsen’] ,
maar (juist) zij zijn degenen die ontsnappen ! ;
blijf staan , blijf staan [=schreeuwen de geesten] ! , maar geen van hen kijkt om ;

 
9-10
plunder-you ! silver plunder-you ! gold and·there-is-no end to·the·establishment glory
from·all-of article-of coveted void and·voided and·being-evacuated and·heart
being-melted and·quavering-of knees and·sore-travail in·all-of waists and·faces-of
all-of·them they-draw-together frustration
Take ye the spoil of silver, take the spoil of gold: for [there is] none end of the store [and] glory
out of all the pleasant furniture. She is empty, and void, and waste: and the heart melteth, and the knees
smite together, and much pain [is] in all loins, and the faces of them all gather blackness.

 • ‘store’, H8498 thenuk-ah ‘structure, fashion, store’ 1x ; -thakan ‘measure; something levelled’ 18x ;
 • ‘empty’, H950 buq-ah ‘empty’ 1x ; from previous -bqqah ?
 • ‘blackness’ , H6289 pharur ‘pale’ 1x in Job , but – pharaoh root ; phor-ah ‘branches’, negative ;
  pharar ‘to break, frustrate, anull, shatter’ , 50x ; likely -pharar was intended ;
 • context : we had a chapter “where the adm-souls – also the crippled – will take back what
  was stolen from them” , though other chapters tell that “the silver and gold will be
  returned upon the back of donkeys” ;
  blue line : we don’t know , probably corrupted ;
 • zin context : we hadden een hoofdstuk “waar de adm-zielen – ook de kreupelen – terugnemen
  wat van hen gestolen is” , hoewl andere hoofdstukken zeggen dat “het zilver en goud
  teruggebracht zal worden op de rug van ezels” ;
  derde vers : we weten het (nog) niet ; waarschijnlijk gecorrumpeerd ;

“plunder you (back) [=’souls on their way to eden’ ?] / the silver / , plunder you (back) / the gold / ,
and=for there-is-no / end / to the – glorious – amount / from=as all – the precious – articles / ;
and the void ? / and=as being empty? / and poured out? /
and the hearts [=’of them spirits’] / melt / and [their] knees – totter / ,
and sore travail / (is) in all / [their] loins / ,
and – all – their faces – shall gather – frustration / ;
Roof zilver, roof goud ! Er komt geen einde aan de voorraad :
De rijkdom aan allerlei kostbare voorwerpen ! Leg, leeggeplunderd en verwoest ,
het hart smelt weg en de knieën knikken , de pijnscheuten zijn in al de lendenen
en de gezichten van hen verschieten van kleur .

“roof het zilver (terug) [=’zielen op hun weg naar eden’ ?] , roof het goud (terug) ! ,
want er-is-geen einde aan de rijke voorraad van kostbare voorwerpen ;
(————-) (————) (————-)
en de harten [=’van de geesten’] smelten weg en (hun) knieën knikken ,
en pijnscheuten zijn in al (hun) lendenen ,
en op al hun gezichten verzamelt zich de frustratie ;

 
11-12
where ? habitation-of lions and·feeding-place he to·the·sheltered-lions which he-goes lion
parent-lion there whelp-of lion and·there-is-no one-causing-to-tremble lion tearing-to-pieces
in·sufficient-of whelps-of·him and·strangling for-parent-lionesses-of·him and·he-is-filling
prey holes-of·him and·habitations-of·him flesh-torn-to-pieces
Where [is] the dwelling of the lions, and the feedingplace of the young lions, where the lion,
[even] the old lion, walked, [and] the lion’s whelp, and none made [them] afraid?
The lion did tear in pieces enough for his whelps, and strangled for his lionesses,
and filled his holes with prey, and his dens with ravin.
‘holes’ , H2356 chor ‘hole’ , negative cluster ; likely QERR ,

 • context : question to us ; it is not as if God don’t know ,
  neither it is as “where are your destroyed places now”
  since only in néxt line they will be destroyed ;
  Judah’s place : Gen.49 , Judah has to search that gate ;
  lioness : we had the chapter , there as the eden-mother ;
  QERR cluster : all amtuat-gates are heading for QERR , right ;
  QERÁU “door-bolt” (in this chapter and chapter 3) ,
  “the lion-bolt. [for] the eden-word of hail. [by] the cave.”,
  compare the ‘lions’ in this very verse ;
  QERÁ ‘tempest’ (at this cave) , namely of eden-words ;
  the cluster continuing in QERBAIu ‘pots of liquor’ ,
  compare chapter 3 ; QERÃ ‘shield’ (this chapter) , into
  QERESU “to bury (the eden-word)” ;
  “the cave of eden-speech (RR) by the q-axis” ;

rpt
click pic(s) to enlarge
 
 
 

rpt
 • zin context : de vraag aan ons : het is niet dat God het niet weet,
  ook niet als “waar is uw vernielde plaats nu” , omdat pas
  in de vólgende zin deze plaats vernietigd wordt ;
  Judah’s plaats : Gen.49 , Judah moet die poort zoeken ,
  leeuwin : we hadden het hoofdstuk, daar als ‘eden-moeder’,

“[=a question to us :] where / (is) the refuge place of / the lions / ,
and=as – he – the pasture-land / to=for the young lions / ,
where / the lion – goes / there (to) / the lioness [=’mother-construct’] / (for) the whelp of / the lion / ,
and there-is-no / one causing to tremble ?      [=’Nineveh as gate where Judah has to go’] / ;
the lion / tearing in pieces / enough / in=for his whelps / ,
and strangling / for his lioness / and=for to fill / his holes [=QERR?} – (with) prey / ,
and=as his refuge places / (with) the torn-up pieces [=’our Originals’] / ;
Waar is nu de verblijfplaats van de leeuwen, de open plaats voor de jonge leeuwen,
waar de leeuw heen ging, de leeuwin was daar, het leeuwenwelp en niemand schrikte ze op?
De leeuw verscheurde genoeg voor zijn welpen en wurgde voor de leeuwinnen ,
en hij vulde zijn holen met prooi, zijn verblijfplaatsen met het verscheurde .

“[=een vraag aan ons :] waar is de schuilplaats van de leeuwen ,
als de weide voor de jonge leeuwen ,
waar de leeuw heen gaat , daar (naar) de leeuwin [=’moeder-construct’] voor de leeuwenwelp ,
en niemand maakt ze schrikken ?             [=’Nineveh als de poort waar Judah naartoe moet’] ;
de leeuw verscheurt genoeg voor zijn welpen ,
en wurgt voor zijn leeuwin om zijn holen [=QERR?] te vullen met prooi ,
als zijn schuilplaatsen met de verscheurde stukken [=’onze Originelen’] ;

 
13
behold·me ! to·you averment-of ieue-of hosts and·I-consume in·the·smoke chariot-of·her
and·sheltered-lions-of·you she-shall-devour sword and·I-cut-off from·earth prey-of·you
and·not he-is-being-heard longer voice-of messengers-of·you
Behold, I [am] against thee, saith the LORD of hosts, and I will burn her chariots in the smoke,
and the sword shall devour thy young lions: and I will cut off thy prey from the earth,
and the voice of thy messengers shall no more be heard.
‘smoke’ , H6227 ashan ‘smoke’ ; ‘smoke of burning oven’ ,

 • context : burn by smoke : “as smoke from a fiery oven” ; when the polluted dimension
  by them , now over eden , will be blown out thróugh the chariot , like by a chimney ;
  prey as ‘Originals’ (rather then Eve) : in next chapter Eve is addressed (as ‘the women’),
  but in the first line the prey should be the Originals (which the locusts guard) ;
  because in previous line they were “torn apart” (by the furnaces) ;
  kings : the term ‘angels’ is never used for them ; root ‘king’ and ‘angel’ is virtually
  the same – but since the locusts guard the Originals and are mentioned in ch. 3 ,
  here must be intended “kings” ;
 • they need to “cool down” eden’s dimension :
  (why the ‘burning by smoke’) ;
  an important notion in all spells is that the dimension
  of eden is ‘too bright’ for them , and in order to can
  vampire on her , they need to “dim her brightness” ,
  as per term QEBH’ (to right) ,
  “the dimension (of the eden-word) to go cool down” .
  This shows how bóth realms are ‘light’, to ús ,
  yet each are of a complete different nature ;

rpt
click pic to enlarge
 • zin context : verbranden door rook : “als de rook van een brandende oven” ; wanneer de
  door hen vervuilde dimensie over eden uit eden geblazen zal worden – door hun construct
  heen , als door een schoorsteen ;
  prooi als ‘Originelen (in plaats van Eva) : Eva (en dames) worden aangeduid als “de vrouwen”
  in hoofdstuk 3 , maar het begin daarvan mag gaan over de Originelen ; ook omdat in vorige
  zin “de prooi wordt verscheurd” (door de vurige ovens) ;
  koningen : nergens wordt ‘engelen’ gebruikt voor hún dimensie ; de wortel van ‘koning’
  en ‘engel’ is praktisch dezelfde – maar omdat het over ‘de prooi’ gaat welke de
  sprinkhanen bewaken , en de laatste zelf genoemd gaan worden , moet het ‘koning’ zijn ;
  zij moeten de eden-dimensie ‘afkoelen’ : het “verbranden door rook” is gerelateerd
  aan het “door hun áfkoelen van de eden-dimensie – om zo op haar te kunnen vampieren” ;
  ze moeten het heldere licht van eden eerst ‘verdonkeren’ , als per glyph QEBH’ (rechts) ,
  “de dimensie (van het eden-woord) af te koelen” .
  Het bewijst alweer dat , voor óns , beide dimensies “licht” zijn – maar beide hebben een
  Totaal verschillende natuur ;

“behold me ! / (being) to=against you / , (is) the declaration of / IEUE of / hosts / ,
and=for I (will) burn / her chariot [=Nineveh’s ówn basin] – in=by the smoke [=’out of eden’] / ,
and – the sword – shall devour – your young lions [=’strong spirits’] / ,
and=for I (will) cut off / your prey [‘our Originals’] – from the land / ,
and – the sound of – your kings [=’locusts’] – (will) not – be heared – anymore .
Zie, ik zál u, spreekt de Heer van de legermachten : ik zal haar strijdwagens in rook doen opgaan
en verbranden , en het zwaard van uw jonge mannen verteren . Ik zal uw prooi uitroeien
van de aarde, en de stem van uw gezanten zal niet meer gehoord worden .

“zie mij tegen u zijn , is de verklaring van IEUE van de legermachten [=eden-dimensie] ,
want ik zal haar strijdwagen [=’Nineveh’s éigen basin’] verbranden door rook [=’uit eden’] ,
en het zwaard zal uw jonge leeuwen [=’sterke geesten’] verteren ,
want ik zal uw prooi [=’onze Originelen’] van het land afsnijden ,
en het geluid van uw koningen [=’sprinkhanen’] zal niet meer gehoord worden .

 


05.21.19 — submitted — second version of original — hetreport