– 19 februari

dreamt being on a plane
there was a sudden break, and the sky separated from the earth
and the sky and earth
formed a chasm where the front of the plane fell into
and when that happened, the plane also broke in half…
and the very back of the plane sat upon the earth and hanging by a string only in front of the chasm
the front of the plane all the way in the chasm.

there was no place to walk to,
i being near the very back of the plane,
since forward was all in the chasm
and the people who had been in it most were still in the plane,
except upside down facing into the bottom of there
and seemed i was alone in the back of the plane

then i saw that the plane had landed?
.. except being confused how that could be possible..
weirdly the sky was now on the earth and the chasm looked horizontal..
(Maria)

– 27 januari

we saw this coming, already —
the chapters are containing more and more “cities and regions”,
each representing certain constructs of their dimension :
Zoan, Gaza, Teman, Damascus, Hamath, Gilead, Dedan, and so on –
causing us to need to look what these cities could represent .
To right ,
an image from the hieroglyph texts (CT series 400),
as a land-map representing their different regions above Tyre ;
and although we can read the descriptions in the accompanying text ,
it is often not clear to us what concept the regions are supposed to be.
It gets even móre difficult ,
when the aforementioned cities are all below Tyre [in the outer court],
and we can only form us a workable image of that region through context –
therefore we need supporting information from outside ;
hence the new link in Annex

click for large pics
rpt


hr


hr

17 januari

dream (English)

….what is this division with our American friends..?
– our company had crossed a hostile mountainrange ,
it was late evening already .
I drove some vehicle like a (motor-) bike with three wheels ,
it’s back carried a horizontal bar with several type red lights ,
different from the mere two lights of normal vehicles
Passing two or three cars , belonging to our company ,
also an US police patrol car was parked next to them –
it’s whole top and sides flashing with bright blue and red lights

… some guy wished to speak with me ;
and took me to some piste , not far located from the cars ;
it was totally dark now , the snow reflecting in the cold .
Arrived at the open place , he showed me some drawings ,
they was placed upon 3-footed carriers as paintings would be ;
he shone with his flashlight upon each of them consequently ,
asking me ,
“because of the woman I love – would you dare to do it ?” ,
pointing to the grim black slope of the mountain in front of us

.. “the woman he loved” he had drawn as those images ,
yet they were horrible .. ugly .. worse as a child could draw ,
with very large eyes in a small crumply face
and his question was “if i would drive down from that mountain ,
in the dark (with a big chance to make an accident and die)” .
I looked at him ,
i knew it was a Trap , and knew that hé knew it was one ;
I wasn’t sure why he then asked it ; I thought of the patrol car –

and woke

in all the years ,
dreaming about “a patrol car” was always demonic-related ;
[as past autumn a dream about a sleeping POTUS in that car ,
the car slowly freewheeling towards mine] ;
….but the whole type guy bothered me ..
why “the big eyed woman” ? is that about ‘sight’ again ?
is it about many American brothers “wanting more proof” ,
and the woman with the big eyes is the goddess of the patrol car ?

“I find shelter .. a million miles from home ..”

 

credits in the link
 

 

10 januari

drie dagen geleden – een duidelijke droom :
een redelijk grote ruimte , maar gescheiden in twee gedeelten ,
door een inbouwmuur van hout met een soort grote opening daarin
zoals restaurants hebben naar hun keuken in het achterliggende gedeelte .
Een jonge vrouw stond aan de andere kant ,
met beide armen geleund op de richel van die opening ,
dus haar gezicht was naar mij toegekeerd , naar deze kant van de ruimte ;
ze was bloedstollend mooi — lang golvend zwart haar , bijna levend ;
prachtige grote donkere ogen in een perfect geboetseerd gezichtje ;
haar kleding was als die van een danseres in het antieke midden-Oosten —
donkergekleurd, weinig verhullend, maar precies de goede smaak

.. toch kon ik haar gezicht en bouw niet duiden –
het was niet semitisch .. noch arisch .. noch een ander herkenbaar kenmerk .
Bijna schuchter gaf ik haar een kleine kus op haar wang , verlangend naar haar ,
…maar plots draaide zij zich om en verdween naar verderop in die ruimte ,
nu onzichtbaar geworden voor me – op de heerlijke geur van haar na .
Een ogenblik dacht ik een symbool te hebben gezien op de plaats waar zij stond,
wel iets weg hebbend van een hindoeistisch (chakra-) symbool –
maar het ging te snel en de afbeelding verdampte voordat ik het goed kon zien

Nee , de droom sloeg nergens op —
tot het uitwerken van dit hoofdstuk 2 van Hosea .
De “illegaal gescheiden ruimte” is wel duidelijk, ook “het staand op hún symbool”
(misschien was de schuchtere kus gerelateerd in de oproep in de eerste zin?) ;
en ook komt inderdaad de nostril (-aph) terug in dit hoofdstuk –
… maar is de nostril, (nu?) in het midden van haar borst , nou goed of slecht ?
Het hoofdstuk schijnt aan te geven dat de húidige situatie verkeerd is

.. zou het (centrum) juist 30 centimeter láger moeten zitten – in haar buik ,
vanwege de link met geboorte , in Openbaringen ..?
Hoe daar achter te komen ..?

 

7-8 januari

.. – de clou komt aan het eind , indien het te lang mocht duren –
Het kost altijd veel hoofdpijn om een concept te begrijpen ,
daarna veel stotteren om het zo duidelijk mogelijk te omschrijven :
stelt U zich een figurant voor , staand in een labaratorium ,
waar foto’s van zijn hele lichaam worden gemaakt ,
waarna een machine een robot bouwt met dezelfde kenmerken .

 
In de andere Werkelijkheid van hun dualistische dimensie
gebeurde ditzelfde principe – maar dan precies andersom :
na de installatie van hun serie constructen , ten noorden van eden ,
werd ons huidige lichaam gebouwd analoog áan die serie constructen .
Dat zou betekenen ,
dat dit lichaam van ons ‘de kleine versie’ is van hun serie constructen ,
erger , dat dit lichaam die serie constructen vóort laat bestaan :
zolang de adam-ziel gevangen zit in dit lichaam , gemaakt door hen .
Ze moet er dus Uit – tijdens dit leven – dat is de enigste optie .

 
Niet dat zij dit zélf zou kunnen – begrijp deze lastige materie niet verkeerd –
maar wij zijn er zeker van dat ze er wel de vóorwaarden voor moet scheppen .
Het voorbeeld is van jaren terug kan dat ondersteunen –
toen de ziel (héel kort) terechtkwam in een lichaam , door God gemaakt ,
en de ziel naar haar oude fysieke lichaam 50cm beneden haar keek ,
waar met grote letters overheen stond geschreven ‘onbruikbaar’ .

 
Na het verslag van Pittman ,
net zoals hij de ervaring in het ziekenhuis beschreef , zo ook bovenstaande :
de ziel kan er blijkbaar wel uit tijdens dit leven (ook zonder lichamelijk letsel) ,
maar dit moet blijkbaar verbonden worden aan het begrijpen van constructen ,
en Zacharia 6 lijkt dat nadrukkelijk te bevestigen.

 
Omdat (en zolang) onze ziel in het fysieke hart van dit lichaam opgesloten is ,
is de huidige realiteit van deze werkelijkheid de enige die wij zien en begrijpen ,
en deze hele situatie houdt hún serie constructen in stand .
Het probleem is ,
dat onze ziel opgesloten zit “in een kant náast de middellijn van het lichaam” ;
vergelijk hoe Pittman beschreef “hoe hij aan een zijkant van de Poort stond” .
Dit lichaam als rouwgewaad gemaakt door Adam is ontwórpen als gevangenis ,
de ziel gevangen houdend in het fysieke hart , bezijden ‘de poort’ .

 
Het kwartje viel .
Wij hebben ons altijd afgevraagd wat demonen met ‘de adem’ te maken hebben ;
maar nu, na verschillende hoofdstukken over ‘de nostril’ (dimensioneel-centrum) ,
gerelateerd aan woede als aan ‘briesen’ (-aph) , dus bijna direct aan ‘adem’ ,
moeten we concluderen dat deze thema’s gelinkt zijn .
Het geschetste beeld ,
is dat ‘de positionering van onze ziel in dit hart, naast de middellijn’ overeenkomt
met de huidige situatie in het tussengebied : de nostril is óok ‘naast de middellijn’ !
Daar ging het hele verhaal van de verplaatste eph-ah over (wortel: -aph) ,
gevolgd door het scheppen van de correcte verticale Vector in Zacharia 6 .

 
In beide gevallen
houdt de (bewust) verkeerde positionering de eden-dimensie op de achtergrond ,
(vergelijk het fysieke lichaam dat een halve meter lager op het bed lag) ,
terwijl beide de ziel en eden weer op de dimensionele-vóorgrond moeten komen ;
vergelijk ook de ‘dimensiemuren’ waar Pittman over spreekt .
Wat betreft dit huidige lichaam ,
zou het centrum , goed gepositioneerd, “in het midden van de borst” moeten zijn ,
of, gebruikmakend van het voorbeeld van een vrouw , “tussen de borsten”.

 
Zacharia 6 beschrijft “het centrum tussen (en boven) de beide bergen” –
dit centrum als de nu bevrijdde nostril (-aph) , direct gerelateerd aan ‘windstreken’
(maar letterlijk ‘adem’, -ruach) , en vlak daarop “de middellijn rechtzettend” !
De link met dit lichaam is niet moeilijk te leggen, wanneer borsten ‘bergen’ zijn ;
en bovendien legt het twéede gedeelte van Zach.6 meteen de link met de 144 !
[Hosea 2 gaat over ‘uw moeder’, bedoeld is hun serie constructen ,
en gebruikt de uitdrukking “haar overspeligheid van tussen haar borsten” ;
dat moet dan maar de volgende vertaling zijn – gezien dit belangrijke thema]

 
Dit betekent dat we weer een aantal begrippen kunnen gaan plaatsen –
zoals “de afbeelding van jaloersheid , zittend in hun poort in het noorden” ,
waar de gebruikte wortel ‘Cain’ is :
als een type lichaam letterlijk hun serie constructen representerend ;
en ook het offer verschillende keren genoemd in Leviticus moet daar bij horen –
“de (dieren-) borst [sic] omhooghoudend , onder een lichte zwaai-beweging”
waar het zwaaien moet betekenen dat het “van de middellijn af is” ,
anders dan het “de dij omhooghoudend” (KHEPESH) , het tweede soort offer ;

 

wat volgt hier uit ?
…. dat niet alleen “het proberen te begrijpen van de constructen” belangrijk is ,
maar ook het gebod ‘verlaat alles – en volg Mij’ met bovenstaande te maken heeft ;
in de zin dat alles waar de ziel aan hecht , haar gevangen zal houden in dit hart ,
en dat alleen wanneer ze werkelijk Niets meer heeft , voor die poort kán staan.
En dat is heel erg pijnlijk , om Niets te hebben .
Want het is gewoon niet waar dat zij, in die positie, automatisch God zou merken :
Hij kan afschuwelijk afwezig zijn , ergo , is dat meestal ook –
en het is zo verleidelijk voor de ziel om weer in dat hart terug te kruipen ,
zich omringend met de ‘vertrouwde’ verlangens bestaand in deze werkelijkheid .
Ook ‘het staan op standpunten’ (vóor danwel ‘tegen’) houdt de ziel in dit hart ;
vandaar dat we de Nashville-splijtzwam zien als geregisseerd voor deze dagen .

 
…onze enigste hoop is de juiste interpretatie ,
gekoppeld aan de laatste zin van Zacharia 6

vorige pagina
7 januari
volgende pagina
10-januari