144k


Wie zijn de 144.000 …?

Wie zijn de 144.000 ? … om maar meteen met de deur in huis te vallen : het zijn geen “144,000 Joden” — dit is weer een van die foute aannames , als het resultaat van oppervlakkig lezen ; want de Schrift ondersteunt dit idee absoluut niet . Integendeel : God zoekt U – want U bent een potentiële kandidaat voor de 144,000 . God heeft door alle generaties heen steeds een groep in stand gehouden , bestaand uit zonen van die bepaalde generatie die op ieder moment de 144,000 kónden gaan vormen – het is alleen tot nu toe nog niet gebeurd , nog niet volgemaakt . De belangrijkste reden dat dit tot nu toe niet is gebeurd mag het verzegelde visioen zijn ; maar die situatie is nu veranderd ! 144,000 attributen van onze werkelijkheid – als talenten We zagen al bij Abraham en Jakob hoe God zielen…

read post >
het DroomGezicht, 2009