ezechiel


Ez. 36: “vraag ! , en Ik breng Eden” ; eden-dimensie geplakt op deze aarde (als het Edom van de Neanderthalers)

chapter context: fantastic chapter, as a sequel to Ez. 35, fully affirming the main line of Introduction; we have used the term “Neanderthals” here instead of “ape-humans”, namely, the beings who lived on this earth before Eden, and what our present body is based on; hoofdstuk context : referentie : Ez. 35 ; Jes. 34 , Jes. 63 ; fantastisch hoofdstuk , als vervolg op Ez. 35 , de hoofdlijn van Introductie compleet bevestigend ; we hebben de term ‘Neanderthalers’ hier gebruikt in plaats van ‘aap-mensen’, namelijk de wezens die op deze aarde leefden vóor Eden , en waar ons huidige lichaam op gebaseerd is ;   opzet van de verzen : – Engels volgens Westminster codex – Engelse vertaling van eerstgenoemde – Eventuele begrippen en context van zin – Onze vertaling en context ; uitgebreider noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk overgenomen van…

read post >
Ez. 35: Edom (deze vermengde aarde) : de poort naar de aarde ontmanteld

chapter context: a construct like their “stargate” connects two regions – namely this earth, and the now turned over land under Tire; hoofdstuk context :                                    referentie : Ez. 35 ; Jes. 34 , Jes. 63 ; een construct als hun ‘sterrenpoort’ verbindt twee regio’s – namelijk deze aarde , en het nu omgedraaide land onder Tyrus ;   opzet van de verzen : – Engels volgens Westminster codex – Engelse vertaling van eerstgenoemde – Eventuele begrippen en context van zin – Onze vertaling en context ; uitgebreider noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk overgenomen van herzienestatenvertaling nl , vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd – Nederlandse vertaling in context van het Report Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ; context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst Ezechiel 35   1-2 and·he-is-becoming word-of ieue to·me to·to-say-of son-of human place-you…

read post >
Ez. 6: de strijd om deze aarde (als de vermengde dimensie)

chapter context : – in chapter 5 “this earth, as a whole”, – this chapter as “a dimensional layer of oaths stuck on this earth”, and – chapter 6 “the oath land itself, as (in) the cherub wheel” in the other reality. Vijfluik –––– hoofdstuk 4 van 5 (4/5) Technisch gezien is hoofdstuk 3 de inleiding van de volgende vier , waar die inleiding bestaat uit “éen grote waarschuwing aan het huis Ishral” [als alle mogelijke candidaten voor de 144,000] om “de volgende uitleg GOED te begrijpen”, dat is , wat vervolgens wordt gezegd in de aan ons overgeleverde hoofdstukken ; we zagen al dat Ezechiel de vertegenwoordiger is van de 144,000 , en de boodschap welke het huis moet gaan begrijpen is zó belangrijk dat God en Miss [she – the spirit] aan Ezechiel verschijnen om het bericht duidelijk te maken; hoofdstuk context :                             ––– vervolg van hoofdstuk…

read post >
Ez. 7: de strijd om deze aarde (het cherub wiel als eden-land)

chapter context : Ezekiel in the first chapter describes “a cherub wheel as a land” (not “on” or “in”), which seems strange to us – but he also mentions its “dimensional expanse”, and we must assume that the eden land is “in” this dimensional wheel. Vijfluik –––– hoofdstuk 5 van 5 (5/5) Technisch gezien is hoofdstuk 3 de inleiding van de volgende vier , waar die inleiding bestaat uit “éen grote waarschuwing aan het huis Ishral” [als alle mogelijke candidaten voor de 144,000] om “de volgende uitleg GOED te begrijpen”, dat is , wat vervolgens wordt gezegd in de aan ons overgeleverde hoofdstukken ; we zagen al dat Ezechiel de vertegenwoordiger is van de 144,000 , en de boodschap welke het huis moet gaan begrijpen is zó belangrijk dat God en Miss [she – the spirit] aan Ezechiel verschijnen om het bericht duidelijk te maken ; hoofdstuk context :                    …

read post >
Ez. 4: de strijd om deze aarde (over de wereldbevolking)

chapter context : interpreted with reservation: although the context must be in order, which is what this chapter is about, are the following two so difficult to place that we may have to adjust aspects.   Vijfluik –––– hoofdstuk 3 van 5 (3/5) Technisch gezien is hoofdstuk 3 de inleiding van de volgende vier , waar die inleiding bestaat uit “éen grote waarschuwing aan het huis Ishral” [als alle mogelijke candidaten voor de 144,000] om “de volgende uitleg GOED te begrijpen”, dat is , wat vervolgens wordt gezegd in de aan ons overgeleverde hoofdstukken ; we zagen al dat Ezechiel de vertegenwoordiger is van de 144,000 , en de boodschap welke het huis moet gaan begrijpen is zó belangrijk dat God en Miss [she – the spirit] aan Ezechiel verschijnen om het bericht duidelijk te maken ;     hoofdstuk context :                     ––– vervolg van hoofdstuk 4 (3/5) geïnterpreteerd…

read post >
Ez. 4: de strijd om deze aarde (voorgesteld als ‘de tegel’)

chapter context : the first part is clear enough – this earth is used by their dimension as a blackmail object against Heaven, hence God often angry against the house – the candidates for the 144,000 – because only by their understanding can the siege be broken . Vijfluik –––– hoofdstuk 2 van 5 (2/5) Technisch gezien is hoofdstuk 3 de inleiding van de volgende vier , waar die inleiding bestaat uit “éen grote waarschuwing aan het huis Ishral” [als alle mogelijke candidaten voor de 144,000] om “de volgende uitleg GOED te begrijpen”, dat is , wat vervolgens wordt gezegd in de aan ons overgeleverde hoofdstukken ; we zagen al dat Ezechiel de vertegenwoordiger is van de 144,000 , en de boodschap welke het huis moet gaan begrijpen is zó belangrijk dat God en Miss [she – the spirit] aan Ezechiel verschijnen om het bericht duidelijk te maken ;  …

read post >
Ez. 19: de eden-moeder Adam makend; maar zij nemen hem gevangen

chapter context : somewhat difficult chapter but valuable; it doesn’t go against Genesis – where God creates Adam, but apparently there are many concepts that we have no idea of yet. hoofdstuk context :       — vervolg op hoofdstuk 18 (zie index) wat moeilijk hoofdstuk maar waardevol ; het gaat niet tegen Genesis in – waar God Adam schépt , maar er zijn blijkbaar veel concepten waar wij nog geen idee van hebben .   Bijzonder is ook de tweede ‘jonge leeuw’ – als Christus : ook dát gaat niet (automatisch) tegen de rest van de schrift in – Korinthiers beschrijft wel degelijk “de tweede mens” als de tweede Adam .   Deel B) gaat over het construct zelf , en beschrijft wat de ‘geboortescepter’ is ; we hopen dat we het begrepen hebben – dan kunnen we eindelijk weg , opzet van de verzen : – Engels volgens Westminster codex…

read post >
Ez. 29: de draak ten noorden van Eden : ‘die rivier is van mij – door mij gemaakt’

we already had the Nile as the river they divide from oaths,
whereby (eden) words now flow like a river of light to their north;
even Pláto describes this – so he was there – as “the mighty river from Tartarus
(eden) flowing upwards ”.
We understand the “dragon” as “the corrupt male dualism” of their dimension,
probably personified as a dragon – compare Enoch in these verses. Notice especially the difference between Egypt “on this earth” and “as the field of reeds” above eden,
as the same difference between the literal “king of Babylon” and the fallen archangel;
because the storyline is important to see ‘who’ is doing ‘what’ –

tricky but wonderful chapter – especially the promise of the “opening of the mouth”

read post >
Ez. 28: Adam zal vermoord worden (het huis-H van 30 zilvers)

chapter context : the previous chapter dealt with Tire as their city, here it begins with the one who makes Tire so strong – Adam, he is condemned for his commercial dealings with their dimension; after that his main attribute is condemned: the “house of 30 silvers”. Hoofdstuk context : het vorige hoofdstuk ging over Tyrus als hun stad , hier begint het met degene die Tyrus zo sterk maakt – Adam , hij wordt veroordeeld voor zijn commerciële handelen met hun dimensie ; daarna wordt zijn hoofdattribuut veroordeeld : het ‘huis van 30 zilvers’ .   opzet van de verzen : – Engels volgens Westminster codex – Engelse vertaling van eerstgenoemde – Eventuele begrippen en context van zin – Onze vertaling en context ; uitgebreider noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk overgenomen van herzienestatenvertaling nl , vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd – Nederlandse vertaling…

read post >
Ez. 26: de stad Tyrus (Õn) veroordeeld, en vernietigd door de legers van Thoth

Tire is condemned, and God brings the fallen archangel Thoth up against her;
we have already seen how God makes his enemies fight against each other
according to the principle “if I don’t, then I’m doomed – if I do, then I will”;
From this chapter it appears that Tire, as a trading city, is the closest to eden,
above Mystery Babylon, and over there again “the field of reeds”;

read post >
Hab. 3: God gaat op naar hun noorden (indien wij het report begrijpen)

chapter context : an eschatological, but difficult – may have been messed with this chapter, here and there the syntax is completely missing, very unusual, as if Habakkuk had to stumble over his own words; this chapter is NOT about “the beginning of Creation” but relates how God himself will soon go to their north to put an end to their realm and constructs once and for all … Provided we understand the report ; Hoofdstuk context : een eschatologische , maar wel moeilijk – er is wellicht Geknoeid met dit hoofdstuk , hier en daar mist de syntax volledig , erg ongewoon , alsof Habakuk moest struikelen over zijn eigen woorden ; dit hoofdstuk handelt NIET over ‘het begin van de Schepping’ maar verhaalt hoe God zometeen zelf naar hun noorden zal gaan om voor eens en altijd een eind te maken aan hun gebied en constructen …mits wij…

read post >
Ez. 17: Adam veroordeeld voor verraad door eden in het zuiden te houden

chapters on “constructs” are always tricky,
but must be understood by us.
Eden is now darkened, and an eagle is described
whose wings now represent their new land above Eden –
he plucks away an important eden construct (linked to “creation”),
then to set it up in his north country – in the city of Tire;
so as to the eden vine, which always feeds that important construct,
to grow to its north – to its captured construct;

read post >
Ez. 24: onze Originelen in de kookpot

already at the opening sentence it becomes clear that it is about the other Reality.
The “show them a parable” is the same theme that the former 144,000 could have known,
and the concepts and roots used show that “the flock” is cooked as our Originals.

read post >
Ez. 33 : het “ik ben al wedergeboren” als groot gevaar

Ez. 33 : het “ik ben al wedergeboren” als groot gevaar voor de 144,000   chapter context : The first half is (again) addressed to the 144,000: they are said to be the “lookout post of all believers”, but also what their responsibility is to all those others. Ezekiel is held accountable (as an attribute) for the 144,000, and must convey the message of God to the candidates for that group:   that message is pretty harsh – for it unmasks the self-righteousness of the kind of belief as “I am already born again – because after all I made a choice” –- God declares that this “is not enough”. Actually, the first half of this chapter is the same subject of “legal” and “de facto” as indicated in the first page of the Report. Despite the “I am already born again” God still considers that soul a sinner –…

read post >
Ez. 12 : de 144,000 komen bij Adam – hij zal sterven

We saw how Ezekiel is called “son of the adm-man”,
and there are thus chapters in which Adam must appear;
the Red Thread as “they have eyes but cannot see” also returns
as an indication that this chapter contains an important topic.
The use of the term “exile” does not imply context
automatically deals with the deportation of ancient Israel to Babylon,
but the concept is used as a transcendent metaphor for the 144,000.

read post >
het DroomGezicht, 2009