haggai


Hag. 2: dit huidige lichaam maakt de ziel onrein + beloften en tijdslijn (goed leesbaar)

Hag. 2: dit huidige lichaam maakt de ziel onrein + beloften en tijdslijn (goed leesbaar)   chapter context : how our present body pollutes the soul ; compare Jer 31 , where was said that present human is from -adm and animal ; theme is the new eden-house , north , carried-up by the new-lampstand ; also a timeline is mentioned here ;   hoofdstuk context : de kandelaar als nieuw eden dragend (zie diagram) en vgl. Zacharia 4 ; ons huidige lichaam dat de ziel onrein maakt is hetzelfde thema als Jer. 31, waarin gezegd werd dat de huidige mens afstamt van -adm en van een dier ;   opzet van de verzen : – Engels volgens Westminster codex – Engelse vertaling van eerstgenoemde – Eventuele begrippen en context van zin – Onze vertaling en context ; uitgebreider noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite – Nederlandse vertaling , meestal…

read post >
het DroomGezicht, 2009