jesaja


Jes. 59: de verootmoediging van alle zielen die verblijven op de nu duistere aarde (eindtijd – goed leesbaar) [2020]

Jes. 59: de verootmoediging van alle zielen die verblijven op de nu duistere aarde (eindtijd – goed leesbaar) [2020]     chapter context : continued from previous 58 : title : the self-abasement of all adm-souls who remained on the now darkened earth , as those ‘who did not keep the covenant’ — after their confession God acts and saves them , as well (also an impressive chapter) ; note : very readable , 2nd submitted version and now definitive after cleaning up + context (see line 5 why we went wrong first time) ; sadly , lines 5-6 are virtually lost by corruption   Hoofdstuk context : … vervolg van vorig 58 — titel : de verootmoediging van alle adm-zielen die nu gevangen zijn op de nu donkere aarde , als degenen ‘die het verbond niet hebben gehouden’ — na hun bede gaat God handelen , en redt ook…

read post >
Jes. 58: INDIEN de schrift juist vertaald wordt , dan zal ik zeggen ‘hier ben Ik’ (eindtijd – goed leesbaar) (actueel – prachtig) [2020]

Jes. 58: INDIEN de schrift juist vertaald wordt , dan zal ik zeggen ‘hier ben Ik’ (eindtijd – goed leesbaar) (actueel – prachtig) [2020]     chapter context : continued from previous 57 : title : IF scripture (as prophets) will be rightly translated , then I will say ‘here I am’ : … marvellous chapter , explaining the crisis in christianity today (and on a personal level dear to us) , but the main promise in this chapter is that IT WILL HAPPEN ; (chapter 57 is about Esau and Canaan as “sons of the sorceress” , namely as introducing the theme of this chapter – corruption as sorcery – but that chapter is not urgent / crucial , it can be for another time ; note : very readable , 2nd submitted version and now definitive after cleaning up + context ;   Hoofdstuk context : … vervolg…

read post >
Jes. 56: welzalig degene die het verbond bewaart (=de terugkeer van eden) + sober deel II … (eindtijd – goed leesbaar) [2020]

Jes. 56: welzalig degene die het verbond bewaart (=de terugkeer van eden) + sober deel II … (eindtijd – goed leesbaar) [2020]     chapter context : continued from previous 55 : after the general call (in 55) now things become more specific — between those ‘who keep the covenant’ (the latter as ‘the return of eden’) as opposed to those in the sober part II .. (but note how part II is about ‘the leaders’ because that context is important) note : very readable , 2nd submitted version and now definitive after cleaning up + context ;   Hoofdstuk context : … vervolg van vorig 55 — na de algemene oproep in vorig hoofdstuk wordt hetzelfde thema nu meer specifiek – tussen hen ‘die het verbond bewaren’ [het verbond als ‘de terugkeer van eden’] en hen die dat niét doen – in het sobere tweede gedeelte (maar let op…

read post >
Jes. 55: ‘ieder die dorstig is : kom ! – maar uw werkelijkheid is anders dan de mijne’ + beloften (eindtijd – goed leesbaar) [2020]

Jes. 55: ‘ieder die dorstig is : kom ! – maar uw werkelijkheid is anders dan de mijne’ + beloften (eindtijd – goed leesbaar) [2020]     chapter context : continued from previous 54 : start: an invitation to anyone who is thirsty , but immediately hinting to the other reality , and how that is a crucial theme to understand : ‘your reality is not my reality’ , So the point is to understand God’s words , for only then the great change will happen ; at the end follows the promise (but sadly corrupted – for a reason ofcourse) note : very readable , 2nd submitted version and now definitive after cleaning up + context ;   Hoofdstuk context : … vervolg van vorig 54 — openend met een algemene uitnodiging ‘aan ieder die dorst heeft’ , maar al direct verwijzend naar het thema ‘de andere werkelijkheid’ ,…

read post >
Jes. 53: Christus naar de aarde … via Mystery-Babylon … (hoe de godheid mens werd) (eindtijd – goed leesbaar) [2020]

Jes. 53: Christus naar de aarde … via Mystery-Babylon … (hoe de godheid mens werd) (eindtijd – goed leesbaar) [2020]     chapter context : continued from previous 52 : now shows whý the sons can rise in 52 , and the spirits-kings were dumbfounded — this chapter announces Christ going to earth , … but he will need to renounce his deityship (we blind souls fail to see the magnitude of this major theme) : all lines are written from Gód’s point of view and do NOT intend Golgotha as main event – but ‘the loss of the deityship of Christ’ ….   (perhaps the spirits-world never imágined that the above concept could ever happen – it’s a very impressing theme …) note : very readable , 2nd submitted version and now definitive after cleaning up + context ;   Hoofdstuk context : … vervolg van vorig 52 —…

read post >
Jes. 51: ga uit deze aarde , u serieuze gelovigen ! – de zonen ontsnappen als meesters van het land (eindtijd – goed leesbaar) [2020]

Jes. 51: ga uit deze aarde , u serieuze gelovigen ! – de zonen ontsnappen als meesters van het land (eindtijd – goed leesbaar) [2020]   chapter context : continued from previous 50 : now is said to believers ‘to go out of earth’, juxtaposing that with ‘the garden of eden’ ; chapter builds up towards the 144,000 who will escape and arrive in the wilderness , where they address the destroyed eden-land note : very readable , 2nd submitted version and now definitive after cleaning up + context ; annex : ancient ‘map of Mystery-Babylon’   Hoofdstuk context : … vervolg van vorig 50 — nu wordt tegen gelovigen gezegd “om uit deze aarde te gaan” , en dat wordt verduidelijkt door “de tuin van eden” daartegenover te stellen ; hoofdstuk bouwt op naar de 144,000 die zullen ontsnappen , en dan in de wildernis het vernietigde eden-land toespreken…

read post >
Jes. 50: de zonen annuleren ‘de scheidingsbrief’ gegeven aan het eden-land (door begrijpen van profeten) (eindtijd – goed leesbaar) [2020]

Jes. 50: de zonen annuleren ‘de scheidingsbrief’ gegeven aan het eden-land (door begrijpen van profeten) (eindtijd – goed leesbaar) [2020]   the soul translated the chapter not the apeframe or her mind – the greatest burden of the soul chapter context : continued from previous 49 : the sons Undo “the bill of divorce” which had been given to the eden-land : this ‘scroll of divorce’ represents the corrúpted text of prophets , and is undone when the sons will read well : then the eden-morning [dimension] will start ; very nice chapter ; note : very readable , 2nd submitted version and now definitive , after cleaning up + context   Hoofdstuk context : … vervolg van vorig 49 — eindigend met het eden-land , wordt nu gezegd hoe haar “een scheidingsbrief werd gegeven” (herhaald in Jeremia 3 , waar ‘de zuster Ishral’ het eden-land vertegenwoordigt) , en die…

read post >
Jes. 49: het verdonkerde eden-land gerestaureerd , dan keren alle Originelen naar haar terug (eindtijd – goed leesbaar) [2020]

Jes. 49: het verdonkerde eden-land gerestaureerd , dan keren alle Originelen naar haar terug (eindtijd – goed leesbaar) [2020]   chapter context : continued from previous 48 : the latter ended with ‘sending the message’ so this chapter’s first subject must be wé (or , Isaiah speaking for us) , to be read as a declaration by us tó their dualistic realm ; part II and III : how the now darkened eden-land will be restored , and all Originals return to her ; note : this chapter was the reason for this site ; note : very readable , 2nd submitted version and now definitive , after cleaning up ;   Hoofdstuk context : … vervolg van vorig 48 — de laatste eindigde met ‘het versturen van het bericht’ , dus het eerste onderwerp in dit hoofdstuk moeten wíj zijn (ofwel Jesaja sprekend voor ons) , en moet gelezen…

read post >
Jes. 48: God zelf verwijdert de verzegeling van de schrift vlak voor de eindtijd : ‘u wilde het NIET begrijpen’ (de reden voor deze site) (eindtijd – goed leesbaar) [2020]

Jes. 48: God zelf verwijdert de verzegeling van de schrift vlak voor de eindtijd : ‘u wilde het NIET begrijpen’ (de reden voor deze site) (eindtijd – goed leesbaar) [2020]   (pic : tenor com) chapter context : continued from previous 47 : the ‘sealing until the end’ is over when the cóntext in prophets is understood : God warns all believers ‘that the sons will go’ as the 144,000 who’ll be taken OUT of Jacob ; promising that “the context of prophets” will be shówn to believers (befóre the end) , but that Jacob (representing most believers) will reject that context … actual : see line 7-8 : the strange connection between this chapter with ‘corona’ and the 7 churches of Revelation note : this chapter was the reason for this site ; note #2 : very readable , 2nd submitted version ; chapter now runs logically ; in…

read post >
Jes. 47: Mystery-Babylon : haar grote misdaad + oordeel aangezegd (eindtijd – goed leesbaar) [2020]

Jes. 47: Mystery-Babylon : haar grote misdaad + oordeel aangezegd (eindtijd – goed leesbaar) [2020]   chapter context : continued from previous 46 : now “the evil dimension” is described which opposes us , ruling this earth : as Mystery-Babylon , their HQ , here described as ‘daughter’ (=a construct) , and compare the whore in Revelation ; though she thinks she will never be discovered by adm-souls on earth , she will , and that will be her demise : her Great Crime was “placing our now unaware souls on this prison-planet” ; note : readable , 2nd submitted version ; corrupted chapter by Esau , after the manner of Isaiah 40 + 41 , and understandable why , considered the theme   Hoofdstuk context : … vervolg van vorig 46 — nu wordt “de kwade dimensie” beschreven die ons tegenwerkt , heersend over deze aarde , namelijk als…

read post >
Jes. 46: onze zielen gevangen in ons huidige dieren-lichaam : ‘wie van u vraagt mij om uw originele lichaam? , en ik zal het geven’ (eindtijd – goed leesbaar) [2020]

Jes. 46: onze zielen gevangen in ons huidige dieren-lichaam : ‘wie van u vraagt mij om uw originele lichaam? , en ik zal het geven’ (eindtijd – goed leesbaar) [2020]   chapter context : continued from previous 45 : beautiful and interesting chapter : after 45 , the the theme is ‘physicality’, and here is clearly said that the burden of adm-souls is their ANIMAL-type-BODY ; God says he HIMSELF will appear in this animal-body (read: at Golgotha) to save us souls ; note : very readable , 2nd submitted version ; chapter now runs logically ; note #2: deeply corrupter chapter by Esau , after the manner of Isaiah 40 + 41 ;   a female Original (as a visual) as the original body (for the soul) which God created – and see Is. 43 (pic : tenor com) talk between the soul (the female voice) and her body…

read post >
Jes. 44: na ons begrijpen ontstaan beide Huizen ; + hoe Adam dit lichaam maakt en hoe blind dat is (eindtijd – goed leesbaar) [2020]

Jes. 44: na ons begrijpen ontstaan beide Huizen ; + hoe Adam dit lichaam maakt en hoe blind dat is (eindtijd – goed leesbaar) [2020]   chapter context : continued from previous chapter 43 : because of our understanding follows here the promise of both Houses (as the 144,000 who will appear) ; + how Adam makes this blind body ; chapter juxtaposes on purpose ch. 43 ; note : very readable , first submitted version – as definitive ,   Hoofdstuk context : … vervolg van vorig hoofdstuk 43 — vanwege het door ons begrijpen volgt nu de belofte dat beide Huizen (als Judah en Ishral) op zullen gaan staan – als de 144,000 ; + hoe Adam ons huidige blinde en dove lichaam maakte ;   hoofdstuk is expres tegengesteld aan vorig hoofdstuk , om het verschil duidelijk te maken ;   opmerking : goed leesbaar ; eerste…

read post >
Jes. 43: onze Originelen (als onze nieuwe lichamen) gevangen in Mystery-Babylon + vertaalt u de schrift opnieuw ! (prachtig hoofdstuk) (eindtijd – goed leesbaar) [2020]

Jes. 43: onze Originelen (als onze nieuwe lichamen) gevangen in Mystery-Babylon + vertaalt u de schrift opnieuw ! (prachtig hoofdstuk) (eindtijd – goed leesbaar) [2020]   chapter context : continued from previous chapter 42 : beautiful and interesting chapter : our Originals (=original eden bodies) are now imprisoned in Mystery-Babylon ; God promises them he will save them : but only when OUR SOUL – as their core (!) – will understand what God says in prophets : then our soul will be reunited with them ; the catch : “your fathers translated scripture WRONGLY”.. note : very readable , second submitted version – as definitive , after several adaptions + streamlining ;   Hoofdstuk context : … vervolg van vorig hoofdstuk 42 — prachtig en zeer interessant hoofdstuk ; onze Originelen (=onze originele eden-lichamen) zijn nu gevangen in Mystery-Babylon ; God belooft hen dat hij hen zal verlossen :…

read post >
Jes. 35: de wildernis hersteld (als plaats van nieuw-eden) + de geredde zielen steken over (mooi hoofdstuk) (eindtijd – goed leesbaar) [2020]

Jes. 35: de wildernis hersteld (als plaats van nieuw-eden) + de geredde zielen steken over (mooi hoofdstuk) (eindtijd – goed leesbaar) [2020]   chapter context : continued from previous chapter : there , the matrix-solarplane was dismantled , here , the wilderness in the north is restored (as the place of new-eden ; see diagram) + then all saved souls cross over to her ; note : very readable , pretty chapter ; first submitted version – as definitive   Hoofdstuk context : … vervolg van vorig hoofdstuk — waar het daar ging over het ontmantelen van hun matrix-zonnestelsel , gaat het hier over het herstel van eden – in de wildernis in het noorden (zie diagram) ; daarna steken alle geredde zielen over van de aarde naar tsiun ;   opmerking : goed leesbaar , mooi hoofdstuk ; als eerste en tegelijk definitieve versie ;   opzet van de…

read post >
Jes. 33: over Mystery-Babylon ; God’s oproep aan zielen ‘wie van u gaat op weg naar ons?’ (opdat eden hersteld wordt) (eindtijd – goed leesbaar) [2020]

Jes. 33: over Mystery-Babylon ; God’s oproep aan zielen ‘wie van u gaat op weg naar ons?’ (opdat eden hersteld wordt) (eindtijd – goed leesbaar) [2020]   chapter context : souls are shown ‘why to search eden’ in order that God can restore her , and Mystery-Babylon will be destroyed + the call “who of you will go to us ?” ; important legal chapter ; note : very readable , chapter was very corrupted ; chapter is … unusual complex , per number of themes and syntax ; this 2nd version is now definitive after a rather thorough revision   Hoofdstuk context : … belangrijk legaal hoofdstuk ; zielen wordt getoond ‘waarom zij eden moeten zoeken’ – zodat God haar kan herstellen , en Mystery-Babylon vernietigd wordt + de oproep “wie van u gaat op weg naar ons ?” ;   opmerking : goed leesbaar , maar was vreselijk…

read post >
Jes. 66: verdere uitleg van de ’10 maagden’ in vorig 65 ; (sober hoofdstuk) (eindtijd – goed leesbaar) [2020]

Jes.66 : verdere uitleg van de ’10 maagden’ in vorig 65 ; (sober hoofdstuk) (eindtijd – goed leesbaar) [2020]   chapter context : continuation of previous chapter 65 : further explanation about the theme as the ‘parable of the 10 virgins’ , sober chapter ; important : please do read keeping in mind the theme of previous chapter (and chapter 64) about the problem “christianity + world” versus “God + the other reality” note : very readable ; this 2nd version is now definitive after a several corrections   Hoofdstuk context : … vervolg van hoofdstuk 65 , waar hier het thema als “de gelijkenis van de tien maagden” verder wordt uitgelegd ;   BELANGRIJK : hetzelfde (lastige) thema “christendom + wereld” versus “God + andere werkelijkheid” als in het vorige hoofdstuk (en in 64) speelt ook hier ;   opmerking : nu als tweede en definitieve versie – na…

read post >
Jes. 65: de ’10 maagden’ gelijkenis over de christenheid vandáag (als erg sober deel I en II …) deel III : beloften over eden (goed leesbaar) [2002]

Jes.65 :de ’10 maagden’ gelijkenis over de christenheid vandáag (als erg sober deel I en II …) deel III : beloften over eden (goed leesbaar) [2020]   chapter context : “the 10 bridesmaids” , about “christianity in OUR days” ; part I and II are very , very Sober where third part tells the promises ,   Hoofdstuk context : … dit hoofdstuk gaat NIET over gebeurtenissen in 500 BC , want de attributen worden alweer als overstijgend gebruikt — hoofdthema is “het christendom NU , in déze dagen”   opzet van de verzen : – Engels volgens Westminster codex – Engelse vertaling van eerstgenoemde – Eventuele begrippen en context van zin – Onze vertaling en context ; uitgebreider noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk overgenomen van herzienestatenvertaling nl , vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd – Nederlandse vertaling in context van het Report Alles samen…

read post >
Jes. 64 : na de beschrijving hóe gevangen de ziel is op aarde – zeg maar ‘in lockdown’ (!) – de roep aan God om te handelen (eindtijd – goed leesbaar) [2020]

Jes.64 : na de beschrijving hóe gevangen de ziel is op aarde – zeg maar ‘in lockdown’ (!) – de roep aan God om te handelen (eindtijd – goed leesbaar) [2020]   chapter context : following upon previous (very corrupted) chapter 63 describing the imprisonment [lockdown!] of souls on earth , here the actual call of the souls is presented , as the call towards God “to remember and to act again” , as so to bring about Eden’s reality a large ‘theological issue’ here : the difference between “the mindset of reading the new testament” and the concept of “God acting – so Eden’s reality will return” (as this chapter) … we saw in many chapters now how “God will act” and “remember (to act)” only when the important theme of “the return to Eden’s reality” is understood by us – this theme is termed in prophets “the everlasting…

read post >
Jes. 62: het Eden-land hersteld , als ‘getrouwd’ met de 144,000 : de zonen vertrekken naar tsiun (mooi hoofdstuk) (eindtijd – goed leesbaar) [2020]

Jes.62 : het Eden-land hersteld , als ‘getrouwd’ met de 144,000 : de zonen vertrekken naar tsiun (mooi hoofdstuk) (eindtijd – goed leesbaar) [2020]   chapter context : see how directly in first lines shows the desire of God to have the eden-land and her capital back ; the 144,000 remember her and prepare to cross-over note : very readable ; this 2nd version is now definitive after a few minor corrections (line 10 as the best possible attempt) ;   Hoofdstuk context : … zie hoe het verlangen van God om het eden-land en haar hoofdstad weer terug te hebben , van de eerste zinnen afspat ; alle attributen – en vooral deel II – laten zien dat het hier gaat over Eden’s Jeruzalem ;   144,000 : het mag lijken alsof wíj die groep er steeds ‘doordrukken’ , maar er staat echt steeds “zonen” : dit vermommen als…

read post >
Jes. 61: ‘het Jubeljaar’ : als ‘de terugkeer naar eden’ – gezegd tegen de 144,000 (mooi hoofdstuk) (eindtijd – goed leesbaar) [2020]

Jes.61 : ‘het Jubeljaar’ : als ‘de terugkeer naar eden’ – gezegd tegen de 144,000 (mooi hoofdstuk) (eindtijd – goed leesbaar) [2020]   chapter context : the “favourable year” is the same as “the Jubilee year” , literally as the year of ‘the return to eden’ ; here as chapter of promises , addressed to the 144,000 ; note : very readable ; this 2nd version is now definitive after a few minor corrections ; note #2: chapter chosen today because of the speech at st.Peters square later this evening, and see log 26/3   Hoofdstuk context : het “Jubeljaar” is hetzelfde concept als “het begunstigde jaar”, letterlijk als ‘het moment waarop de 144,000 terugkeren naar eden’ — dit hoofdstuk vertelt de beloften voor die groep ;   opmerking : nu als tweede en definitieve versie – na een paar kleine verbeteringen ; opmerking #2: dit hoofdstuk vandaag gekozen mede…

read post >
Jes.19: Mystery-Babylon valt : Egypte als ‘het veld van rieten’ (bóven het land Assyrie) in totale verwarring gebracht wanneer de vele adm-zielen op de duistere áarde gered worden (was zwaar gecorrumpeerd) (10) (eindtijd – goed leesbaar) [2020]

Jes.19: Mystery-Babylon valt : Egypte als ‘het veld van rieten’ (bóven het land Assyrie) in totale verwarring gebracht wanneer de vele adm-zielen op de duistere áarde gered worden (was zwaar gecorrumpeerd) (10) (eindtijd – goed leesbaar) [2020]

read post >
Jes.11: de boom des levens (8) bovenop Zerubbabel gezet : het nieuw-eden land is klaar en geredde zielen steken over (eindtijd – goed leesbaar) [2020]

Jes.11: de boom des levens (8) bovenop Zerubbabel gezet : het nieuw-eden land is klaar en geredde zielen steken over (eindtijd – goed leesbaar) [2020]   chapter context : new 2020 series , better readable English sections now , as brown coloured in bold / non-bold ; theme : continued from ch.10 ; after the eden-tree moved to the north he is placed upon ‘his root’ as lampstand (not the horrible corruption ‘Jesse’ , as Esau’s suggesting this is about Christ) , see diagram ; the eden-land is now ready , and the multitude of saved-souls cross over ; remark : note the section about ‘Efraim’, as ‘this body’ ; improved version of original posting , the theme of the eden-tree is more clear now ;   Hoofdstuk context : …. onderwerp : vervolg van hoofdstuk 10 : nadat in hoofdstuk 10 de eden-boom naar het noorden ‘vertrok’, wordt hij…

read post >
Jes. 10: de boom des levens (7) welke Adam gestolen heeft ; hoe hij onze lichamen maakt en die van de geesten – en hoe béide vernietigd worden (+de eden-boom bevrijd) (eindtijd – goed leesbaar) [2020]

Jes. 10: de boom des levens (7) welke Adam gestolen heeft ; hoe hij onze lichamen maakt en die van de geesten – en hoe béide vernietigd worden (+de eden-boom bevrijd) (eindtijd – goed leesbaar) [2020]     chapter context : new 2020 series , better readable English sections now , as brown coloured in bold / non-bold ; theme : after previous chapters addressed the ‘corrupted pool for physicality’ and how ‘the acid will flow to earth’, this chapter tells WHY is ‘the fury of God’ : because Adam stole the eden-tree as well as other birth-constructs of eden , by which he created the bodies for spirits as well as OUR bodies — and the only option is that BOTH types perish ; also : a (for us) incredible situational description , where the eden-tree will be freed , and their fire-pillar (as cedar) destroyed ; note :…

read post >
Jes. 6: de boom des levens (6) hersteld in nieuw-eden (het land vullend met dauw) (eindtijd – goed leesbaar) [2020]

Jes. 6: de boom des levens (6) hersteld in nieuw-eden (het land vullend met dauw) (eindtijd – goed leesbaar) [2020]     chapter context : new 2020 series , better readable English sections now , as brown coloured in bold / non-bold ; theme : continued from ch.4 , the tree of life ; in this chapter restored in new eden — start of chapter is setting as in Rev. 4 , then the tree fills the eden-land with glory , the latter as ‘the dew’ in Genesis 2 ; (this chapter concludes theme in 1-6) remark : next chapter will tell the reason of ‘the anger as “the nostril / soulpool” theme ; note : much in diagrams appears correct but still are attempts to a workable concept ; 2) 2nd , revised and definite version of chapter , because we had missed the crucial tree-theme ; we’re genuinely…

read post >
Jes. 5: de boom des levens (5) (de kolom van vuur) als het hoofdattribuut voor beide huizen (cruciaal hoofdstuk) (eindtijd – goed leesbaar) [2020]

Jes. 5: de boom des levens (5) (de kolom van vuur) als het hoofdattribuut voor beide huizen (cruciaal hoofdstuk) (eindtijd – goed leesbaar) [2020]     chapter context : new 2020 series , better readable English sections now , as brown coloured in bold / non-bold ; theme : crucial chapter as ‘the tree of life’ ; it appears that it is the last attribute to find because he is direct related to both houses in relation to the sons becoming the 144,000 ; note : much in diagrams appears correct but still are attempts to a workable concept ; submitted as 1st yet definite version of chapter , the important theme showing properly ;   Hoofdstuk context : …. onderwerp : “de boom des levens” (als ‘kolom van vuur’ in vorig hoofdstuk 4) ; het ziet er naar uit dat dit het laatste attribuut is dat “gevonden moest worden”,…

read post >
Jes. 3: de ‘staf voor brood’ wordt verwijderd – (3) met grote gevolgen voor dit lichaam (eindtijd – leesbaar maar moeilijk) [2020]

Jes. 3: de ‘staf voor brood’ wordt verwijderd – (3) met grote gevolgen voor dit lichaam (eindtijd – leesbaar maar moeilijk) [2020]     chapter context : new 2020 series , better readable English sections now , as brown coloured in bold / non-bold ; theme : very difficult theme : in previous chapter was ‘the degeneration’ ; this chapter links that to a matrix-construct called “the staff for bread” – as a construct which “emits essences to this earth” and those essences support our present body : but this staff will be REMOVED (by God) , causing severe consequences for this body (for more about this theme : see chapter 4) remark : very corrupted chapter , but we think we distilled its context   Hoofdstuk context : …. erg lastig onderwerp : in vorig hoofdstuk 2 werd “de degeneratie” beschreven ; hier wordt dat gelinkt aan “de staf…

read post >
Jes. 1: Jesaja’s visioen (1) over de (144,000) zonen die alle zielen representeren (in verband met Openbaring) (eindtijd – goed leesbaar) [2020]

Jes. 1: Jesaja’s visioen (1) over de (144,000) zonen die alle zielen representeren (in verband met Openbaring) (eindtijd – goed leesbaar) [2020]     chapter context : new 2020 series , better readable English sections now , as brown coloured in bold / non-bold ; theme : important chapter about how ‘the sons’ represent all adam-souls ; chapter is linked to next chapter 2 ; theme will get clear during reading ;   Hoofdstuk context : …. moet gelezen worden als de basis van de eerste hoofdstukken van Jesaja ; cruciaal is de rol van “de zonen” (de potentiele 144,000) , die als het ware “alle adam-zielen op deze aarde legaal representeren” ; categorie : Jesaja’s visioen reikt tot aan (en over !) onze dagen ; goed leesbaar ;   opzet van de verzen : – Engels volgens Westminster codex – Engelse vertaling van eerstgenoemde – Eventuele begrippen en context…

read post >
Jes. 2: deze huidige wereld (2), hoe ze gedegenereerd is + verband met Adam en de oproep aan de zonen (eindtijd – goed leesbaar) [2020]

Jes. 2: deze huidige wereld, (2) hoe ze gedegenereerd is + verband met Adam en de oproep aan de zonen (eindtijd – goed leesbaar) [2020]     chapter context : new 2020 series , better readable English sections now , as brown coloured in bold / non-bold ; theme : as continuation of Isaiah 1 , chapter series belong close together ; the situation of adam-souls on earth and the call to the sons to escape ; linking to Adam and animal-souls [revised version : most of original was good , but context like ‘the animal souls’ we restored according to the Zephaniah chapters]   Hoofdstuk context : …. moet gelezen worden als voortzetting van Jesaja 1 ; waar in dat hoofdstuk het hoofdthema “de zonen” zijn (de 144,000) , worden de laatsten hier opgeroepen om “uit het huis Jacob” te gaan , omdat het huis Jacob – als de…

read post >
Jes. 24 : eerste helft van Openbaring (actueel) (goed leesbaar)

Jes. 24 : eerste helft van Openbaring (actueel) (goed leesbaar) [2020]     chapter context : new 2020 series , better readable English sections now , as brown coloured in bold / non-bold ; theme : describing the first half of Revelation ; chapter will get clear during the reading ;   Hoofdstuk context : …. wijst zich vanzelf , hier als een “overzicht” van de eerste helft van Openbaring ; bevat helaas een storende gecorrumpeerde sectie (vanaf 15) welke doorwerkt in volgend hoofdstuk ; —— terugverkregen kleur van de originele context : 90 % ;   opzet van de verzen : – Engels volgens Westminster codex – Engelse vertaling van eerstgenoemde – Eventuele begrippen en context van zin – Onze vertaling en context ; uitgebreider noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk overgenomen van herzienestatenvertaling nl , vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd – Nederlandse vertaling…

read post >
Jes. 9: de Duisternis komt (2) 1e en 2e gedeelte van Openbaring : ‘het teken op de wolken’ ; ‘Eeuwige Vader, Vredevorst’ etc
slaat niét op Christus + het wrede ‘immanuel-concept’ (goed leesbaar)

Jes. 9: de Duisternis komt (2) 1e en 2e gedeelte van Openbaring : ‘het teken op de wolken’ ; ‘Eeuwige Vader, Vredevorst’ etc slaat niét op Christus + het wrede ‘immanuel-concept’ (goed leesbaar)     chapter context : the coming Darkness (2) the ‘Prince of Peace’ etc is not Christ ; this chapter is the continuation of 8 and starts with the same Darkness ; the “Galilee” in first line is a clever corruption to suggest a 0 AD context ; the cruel ‘immanuel-concept’ : please see also Introduction in ch. 8 ;   hoofdstuk context …. als vervolg , begint dit hoofdstuk met dezelfde duisternis waarmee 8 eindigde ; twee soorten Duisternis : de eerste zin is erg belangrijk , omdat dit thema het hele hoofdstuk zal dóorlopen : de eerste gelinkt aan gelovigen (!) , de tweede aan degenen die achterblijven [=Esau !] ;   .. dáarom introduceert…

read post >
Jes. 8: (de eerste ruiter van 4) : door ‘de dode vertaling’ komt de duisternis naar deze aarde : door de gelovigen zélf opgeroepen = probleem van de huidige kerken geen Legaal recht hebbend , want de Wet niet kennend (goed leesbaar – eindtijd)

  WARNING Jes. 8: (de eerste ruiter van 4) : door ‘de dode vertaling’ komt de duisternis naar deze aarde : door de gelovigen zélf opgeroepen = probleem van de huidige kerken geen Legaal recht hebbend , want de Wet niet kennend (goed leesbaar – eindtijd)     chapter context : the first horse (of 4) : because of “the dead translation” the Darkness comes to this earth : but invoked by believers, themselves ; because of the complex theme we made a different set-up : part A) English introduction part B) Dutch introduction part C) start Isaiah 8   hoofdstuk context : …. omdat hoofdstukken en onderwerpen samenkomen , en vanwege het belangrijke thema , doen we het volgende , opzet : deel A) Engelse introducie deel B) Nederlandse introductie deel C) begin van Jesaja 8   opzet van de verzen : – Engels volgens Westminster codex – Engelse…

read post >
Jes. 27: de dualistisch dimensie zal ophouden – maar met grote gevolgen voor Jacob (moeilijk maar waardevol)

Jes. 27: de dualistisch dimensie zal ophouden – maar met grote gevolgen voor Jacob (moeilijk maar waardevol)     chapter context : difficult because very compact , written as a type “overview” ; starting how their dualistic dimension will cease – but how this will have great effect upon souls on earth soon .. hoofdstuk context moeilijk want erg compact geschreven , als een soort “overzicht” ; het begint met hoe hun dualistische dimensie (boven en onder eden) op zal houden , maar hoe dit zeer grote gevolgen zal hebben voor ‘Jacob’ , de laatste als alle zielen op aarde die gered worden ,   opzet van de verzen : – Engels volgens Westminster codex – Engelse vertaling van eerstgenoemde – Eventuele begrippen en context van zin – Onze vertaling en context ; uitgebreider noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk overgenomen van herzienestatenvertaling nl…

read post >
Jes. 30: de ‘zonen van Egypte’ versus de zonen als 144,000 + hun construct als ‘wormgat’ (moeilijk maar waardevol)

Jes. 30: de ‘zonen van Egypte’ versus de zonen als 144,000 + hun construct als ‘wormgat’ (moeilijk maar waardevol)     chapter context : part I and II juxtapose two groups of sons : the first as ancient-Egypt (and their descendents) , making a covenant with the underworld ; and the group as the candidates for the 144,000 in óur days , now ; part III is about constructs ; related : Isaiah 32 , unposted Jer. 48 ;   hoofdstuk context gaat niét over “Judah in 500 v.Chr.” – daar zijn andere hoofdstukken voor : … deel I en II zetten twee “groepen zonen” tegenover elkaar ; de eerste als “de oude Egyptenaren” die een verbond sloten met de onderwereld , daardoor een corrupt geesten-lichaam voor zichzelf verkrijgend ; we moesten een titel kiezen , maar deze groep bevat natuurlijk ook de nakomelingen van oud-Egypte die dezelfde praktijken bezigen…

read post >
Jes. 32: nieuw eden in de wildernis + waarschuwing om goed te lezen

Jes. 32: nieuw eden in de wildernis + waarschuwing om goed te lezen     chapter context : new eden in the wilderness ; also a grave warning about reading scripture the right way ; closing section is a bit difficult ;   hoofdstuk context het nieuwe eden wordt geschetst in de wildernis (zie diagram) , en er wordt beloofd dat blinden (daar) zullen zien, en dat doven horen – dan schakelt de tekst terug naar ónze tijd , nu , met een zware waarschuwing tegen degenen die de schrift verkeerd gebruiken ;   .. het slot van dit hoofdstuk gaat over ‘constructen’ en is wat moeilijk ;   opzet van de verzen : – Engels volgens Westminster codex – Engelse vertaling van eerstgenoemde – Eventuele begrippen en context van zin – Onze vertaling en context ; uitgebreider noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk…

read post >
Jes. 43: Jacob wordt gered (2) : ‘u bent mijn getuigen’ + vertaal de schriftrol opnieuw (goed leesbaar)

Jes. 43: Jacob wordt gered (2) : ‘u bent mijn getuigen’ + vertaal de schriftrol opnieuw (goed leesbaar)     chapter context : part (2) of 3 ; ch. 42 ended with events on this earth , this chapter tells what happens , áfter : all saved souls on their way to eden ; intriguing section in part II , where it plainly states that “our fathers translated scripture wrongly”,   hoofdstuk context :: deel (2) van 3 ; na het eind van vorig hoofdstuk , waar de gebeurtenissen op deze aarde worden beschreven , speelt dit hoofdstuk zich af in de andere werkelijkheid : namelijk wanneer alle geredde zielen hun tocht maken naar het nieuwe eden ;   … tweede gedeelte handelt over “onze vaderen hebben de schrift verkeerd vertaald” , en is direct gerelateerd aan het thema “God handelt indien wij hebben begrepen” ;   opzet van de…

read post >
Jes. 42: de zon in ere hersteld (niet langer als onze zon Rã) ‘maar wie van u vraagt daarom?’

(aabt pic to be posted) chapter context : continuation of Is. 41 ‘who of you will ask ?’ ; about eden’s real sun versus ours – as RÃ ,   hoofdstuk context : [vervolg op hoofdstuk 41, wat de introductie is van dit thema] Henoch beschrijft “een [eden-] zon en maan” , welke over het land heen kruisen (dus anders als ons huidige beeld van dit zonnestelsel van ons) ; in dit hoofdstuk is “de eden-zon hersteld , weer opkomend uit het échte oosten” namelijk ‘uit de Hemel’ — en daardoor de eden-morgen herstellend (als eden-dimensie) .   Het “in ere herstellen van de zon” is gelinkt aan ‘de dimensionele-achtergrond’ (waar eden zich in bevindt) , en hun ‘dimensionele-vóorgrond’ , als ónze werkelijkheid , waar onze huidige zon zich bevindt – als Rã ; op een bepaalde manier “steelt” onze zon, als de Egyptische RÃ , iedere morgen aspecten van…

read post >
Jes. 41: de zon in ere hersteld : geesten smeden Rã als onze zon om de eden-morgen te voorkomen

  chapter context : the restored eden-sun [introduction to Is. 42]   hoofdstuk context : [als introductie op Jesaja 42] … setting : de tijd tussen de val van eden en de Zondvloed ; de geesten (als gevallen adam-zielen) worden aangesproken in dit hoofdstuk , waarin God belooft dat de “in ere herstelde zon” weer uit het echte oosten zal opkomen, om zo de “eden morgen” weer te herstellen – vergelijk Genesis 1 ; waarop de geesten een construct smeden als “onze huidige zon” (Rã) , welke immers “de dag van hun dualistische dimensie in stand houdt” ;   . de tweede helft van dit hoofdstuk is ook belangrijk , omdat God niets kan (zal..) veranderen wanneer wij het thema niet begrijpen   [de zon als] attribuut van het huis Judah : God laat Ezechiel zien “hoe 40 mannen van Judah de zon aanbidden in het valse Oosten (-qdm)” ,…

read post >
Jes. 54: het gerestaureerde eden in ‘de wildernis’ – het noorden

  chapter context: the eden-land restored , (ongoing theme : as continuation of Is. 51, 52 and 53)   hoofdstuk context : nu is het verdonkerde land het thema , [vervolg op Jes. 51, 52 en 53] … belangrijk is “dat zij in de wildernis gegrondvest zal worden”, zie diagram , om zich , op haar beurt , bóven Mystery-Babylon (Tyrus, Thebes) te vestigen , waar de laatste zich immers genesteld had boven het eden van Genesis ;   … in dit verband wordt in dit hoofdstuk ook de Zondvloed genoemd , en een bevestiging van “gebieden boven elkaar” in de laatste zinnen ;   opzet van de verzen : – Engels volgens Westminster codex – Engelse vertaling van eerstgenoemde – Eventuele begrippen en context van zin – Onze vertaling en context ; uitgebreider noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk overgenomen van herzienestatenvertaling nl…

read post >
Jes. 52: onze Originelen komen vrij , en daardoor wordt tsiun hersteld + onze huidige mismaakte vorm (en alwéer een verassing…)

  chapter context: ( gorgious chapter , but as continuation of Is. 51 )   hoofdstuk context : werkelijk prachtig hoofdstuk … [wel als vervolg op Jes. 51]   opzet van de verzen : – Engels volgens Westminster codex – Engelse vertaling van eerstgenoemde – Eventuele begrippen en context van zin – Onze vertaling en context ; uitgebreider noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk overgenomen van herzienestatenvertaling nl , vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd – Nederlandse vertaling in context van het Report Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ; context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst Jesaja 52   1-2 rouse-you ! rouse-you ! put-on-you ! strength-of·you tziun put-on-you ! clothes-of beauty-of·you Jerusalem city-of the·holiness that not he-shall-add he-shall-come in·you further uncircumcised-one and·unclean-one shake-yourself ! from·soil arise-you ! sit-you ! Jerusalem unloose-yourselves ! bonds-of neck-of·you captive daughter-of tziun…

read post >
Jes. 23 : het report over Tyrus : de aanvoer naar hun noorden stopgezet

chapter context : easily understandable but difficult without a legend – see the (Egyptian) temple map, right: Eden        : is clear – south of this construct Khittim: the second gate, in the outer court wall Shihor    : the opened eden gate (in courtyard wall) Nile                : the divisional “river of light” flowing north, Tsidon      : just above the opened eden gate as “field of sacrifices” Tharsis    : just above the second gate (above the lion) Hoofdstuk context : goed begrijpbaar maar lastig zonder legenda – zie de (Egyptische) tempel plattegrond , rechts : Eden     : is duidelijk – ten zuiden van dit construct Khittim : de tweede poort , in de buitenhof-muur Shihor   : de geopende eden-poort (in binnenhof-muur) Nijl          : de afgesplitste ‘rivier van licht’ naar het noorden stromend, Tsidon    : vlak boven de…

read post >
Jes. 60 : het nieuwe land eden als (in het) cherub-wiel rijst omhoog

chapter context : This will take some time to swallow for “the mind”. We have accepted that this earth is spherical, but “a country within a great ring” becomes difficult: yet the context of this chapter must mean just that, coupled with “the cherub wheel that was as the land” (Ezekiel); in other chapters this land has gone astray as “an adulterer.” Hoofdstuk context : Dit wordt wel weer even slikken voor ‘het verstand’. We hebben geaccepteerd dat deze aarde bolvormig is , maar ‘een land binnenin een grote ring’ wordt moeilijk : toch moet de context van dit hoofdstuk precies dat bedoelen , gekoppeld aan “het cherub wiel dat áls het land was” (Ezechiel) ; in andere hoofdstukken is dit land afgedwaald als ‘een overspelige vrouw’ . (zie ook tornado log) Opm. : omdat dit land het tijdperk van het Interval zal zijn (de ‘1000 jaar’) en dus nog…

read post >
Jes. 28: wie van u zal het report begrijpen ?

Jes. 28: wie van u zal het report begrijpen ?(en die het te láat hebben begrepen…)     chapter context : A very good chapter, but a bit difficult to start – the theme is “carnal thinking”, say one-dimensional, and the representative of this kind of thinking is called “Ephraim.” Of course we get horrified again – compare the report – but again with the appeal “understand what it actually says!” , because the text is current, and not for a long-dead Jerusalem. Immediately it is stated what caused this thinking of Ephraim: the construct as the oath hand (as executing region), now in their north, but that hand as a region will return to the eden land again.   hoofdstuk context : Een heel goed hoofdstuk , maar begint wat lastig – het thema is “het vleselijk denken” , zeg maar een-dimensionaal , en de vertegenwoordiger van dit soort…

read post >
Jes. 31: de 144,000 als prooi voor Adam

short but difficult chapter;
a number of concepts are discussed,
to indicate the difference about “the type of person”,
read, as a kind of “blueprint”, design,
where Eden has a different type of man as their dimension;
despite the difficulty, don’t give up but try to understand;

read post >
het DroomGezicht, 2009