malachi


Mal. 1 : het Verbond : wie van u zonen sluit de eden-poort (opdat de eden-dimensie weer kan beginnen) ? [actueel] (eindtijd – goed leesbaar) [2020]

Mal. 1 : het Verbond : wie van u zonen sluit de eden-poort (opdat de eden-dimensie weer kan beginnen) ? [actueel] (eindtijd – goed leesbaar) [2020]   griefandmourning com chapter context : titled : who of you sons will close the eden-gate , so that the eden-dimension will start again ? ; introduction – God desires a certain gift from the sons which in next chapters will be explained as ‘understanding the context of prophets’ ; (see for ‘gate’ theme Jer.2, Jer.46 ; Is.44 etc) note : very readable , second version and definitive , after much cleanup ; partly corrupted –   Hoofdstuk context : introductie tot Malachi 2 tot 4 ; … God verlangt een bepaalde gift van de zonen , waar in de volgende hoofdstukken deze gift zal worden verklaard als “het begrijpen van de context van profeten”; (zie voor het ‘poort’ thema Jer.2 , Jer. 46…

read post >
Mal. 4 : het Verbond : de definitieve reünie van onze generatie met die van de patriarchen : dan begint Openbaring (eindtijd – goed leesbaar) [2020]

Mal. 4 : het Verbond : de definitieve reünie van onze generatie met die van de patriarchen : dan begint Openbaring eindtijd – goed leesbaar) [2020]     chapter context : continued from previous chapter 3 ; titled : the Covenant : the ultimate reunion of our generation with the generation of the patriarchs — then Revelation starts ; as concluding chapter , part II required an introduction : since the curse is undone (chapter 3) the ‘promised eden-land to the fathers’ is Valid again – then Revelation starts .. note : very readable , second version and definitive , after cleanup ; was partly corrupted   Hoofdstuk context : vervolg van vorig hoofdstuk 3 ; … hier als een conclusie ; deel II verlangde een introductie (in Engels) — de vloek is ongedaan gemaakt (vorig hoofdstuk 3) , wat maakt dat onze generatie weer verbonden is met de generatie…

read post >
Mal. 3 : het Verbond : de zonen worden gezuiverd om ‘de gift’ te brengen (begrijpen van profeten) + waarschuwing aan mopperende gelovigen [actueel] (eindtijd – goed leesbaar) [2020]

Mal. 3 : het Verbond : de zonen worden gezuiverd om ‘de gift’ te brengen (begrijpen van profeten) + waarschuwing aan mopperende gelovigen [actueel] (eindtijd – goed leesbaar) [2020]     chapter context : continued from previous chapter 2 ; titled : the Covenant : the sons are purified (read: smitten) to can bring ‘the gift’ – as understanding prophets ; + warning to grumbling believers ; main theme : corrupt words have polluted the good words , but when the corruptions will be removed the right text will show – as ‘prey’ for the sons and as their ‘gift’ to God ; note : very readable , second version and definitive , after cleanup mistakes + context ; was partly corrupted – and for a reason !   Hoofdstuk context : vervolg van vorig hoofdstuk 2 ; … hoofdthema : corrupte woorden hebben de goede woorden vervuild ; daarom…

read post >
Mal. 2 : het Verbond : waarom veel gelovigen God niet (kunnen) ervaren = omdat het eden-verbond genegeerd wordt [actueel] (eindtijd – goed leesbaar) [2020]

Mal. 2 : het Verbond : waarom veel gelovigen God niet (kunnen) ervaren = omdat het eden-verbond genegeerd wordt [actueel] (eindtijd – goed leesbaar) [2020]     chapter context : continued from previous chapter 1 ; titled : the Covenant : why many believers (can) not experience God = because the eden-covenant is neglected ; the chapter will speak for itself , Malachi is not a book warning the 500 BC fathers but transcends the themes to our time (as well) ; exposing the FUNDAMENTAL problem of christianity in our days ; note : very readable , first version and definitive ; note : very readable , second version and definitive , after cleanup + context ; was heavy corrupted – and for a reason !   Hoofdstuk context : vervolg van vorig hoofdstuk 1 ; … dit hoofdstuk zal voor zichzelf spreken ; Malachi is geen boek dat de…

read post >
het DroomGezicht, 2009