zacharia


Zach.10: geadresseerd aan óns : visioenen voor ‘de onbereikbaren’ maken de 144,000 compleet + de oorlog tegen Mystery-Babylon (goed leesbaar) (10)

Zach.10: geadresseerd aan óns : visioenen voor ‘de onbereikbaren’ maken de 144,000 compleet + de oorlog tegen Mystery-Babylon (goed leesbaar) (10)     chapter context : addressed to us : the visions for ‘the unreachable ones’ make the number of the 144k complete ; + the war against Mystery-Babylon (10) Zech. 8 was about the visions , and this chapter picks up there , as giving an overview in it’s 12 lines ;   Hoofdstuk context : …. dat dit hoofdstuk begint met ‘de visioenen’ (zie Zach. 8) moet betekenen dat dit thema belangrijk is : nadat deze groep ingedeeld wordt bij de 144,000 geeft dit hoofdstuk een overzicht ‘in vogelvlucht’ over gebeurtenissen ;   opzet van de verzen : – Engels volgens Westminster codex – Engelse vertaling van eerstgenoemde – Eventuele begrippen en context van zin – Onze vertaling en context ; uitgebreider noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite…

read post >
Zach.6: geadresseerd aan óns : ‘de vier ruiters’ uit Openbaring vertrekken uit Damascus als de plaats waar Adam is (moeilijk maar nuttig) (6)

Zach.6: geadresseerd aan óns : ‘de vier ruiters’ uit Openbaring vertrekken uit Damascus als de plaats waar Adam is (moeilijk maar nuttig) (6)         chapter context : addressed to us : ‘the four horsemen’ from Revelation leave from Damascus (where Adam is) towards this earth (6) the horses as ‘inverted cardinal points’ (difficult but useful : heavy corrupted and a most tricky theme ; see diagram)   Hoofdstuk context : …. moeilijk onderwerp , en gedeeltes zwaar gecorrumpeerd : de vier ruiters – die “de omgedraaide windrichtingen van de matrix” verbeelden – trekken uit naar deze aarde , als de vloek van vorig hoofdstuk ;   … daarom worden in deel II de 144,000 opgehaald , en hun hoofdattribuut – als “herstelde windrichtingen” – nemen zij mee naar eden ; dus het hoofdstuk legt zichzélf uit dmv. de tegenstelling in beide gedeelten ; zie diagram top pagina…

read post >
Zach.8: geadresseerd aan óns : God linkt ieder van de 144,000 tot een voltallig geheel (8) (goed leesbaar)

Zach.8: geadresseerd aan óns : God linkt ieder van de 144,000 tot een voltallig geheel (8) (goed leesbaar)   chapter context : addressed to us : God links each of the 144,000 to be the full number of them (8) after the sober ‘4 horsemen’ and previous darkened earth , this chapter is about ‘the growth into their completion’; note the connected ‘latter rain’ theme ; well readable ,   Hoofdstuk context : …. na de sombere hoofdstukken van ‘de vier ruiters’ en de donkere aarde , springt dit hoofdstuk iets terug in de tijd , de 144,000 adresserend – maar téchnisch gezien gaat het hier over “om de 144,000 voltallig te maken”, omdat een gedeelte van de hele groep “niet bereikbaar is voor u en ons”   … God spreekt tegen ‘een kleine groep’ (u en wij) “die de woorden lezen van de profeten”, en hij belooft “dat Hij…

read post >
Zach.7: sober hoofdstuk : (7) na ‘de vier ruiters’ spreekt God dmv. een analogie de mensen op de nu donkere aarde aan (goed leesbaar)

Zach.7: sober hoofdstuk : (7) : na ‘de vier ruiters’ spreekt God dmv. een analogie de mensen op de nu donkere aarde aan (goed leesbaar)     chapter context : sober chapter : (7) after ‘the four horsemen’ God speaks , via an analogy , to the people upon the now dark earth ; well readable ; please translate Dutch introduction [streamlined chapter , 13.11.19 , Following upon the previous ones]   Hoofdstuk context : …. vanwege de opbouw van de hoofdstukken , zoals de voorgaande welke ‘de vloek’ en ‘vier ruiters’ beschrijven , handelt dit hoofdstuk over de periode “wanneer deze aarde al donker IS geworden;   … God zegt verschillende keren “dat hij in die tijd niet zal luisteren” (en dus ook niet zal spreken) , maar dit hoofdstuk gebruikt een voorval dat , per analogie , tóch “spreken is” – niet als in ‘het laatste woord willen…

read post >
Zach.1: geadresseerd aan óns : de scheiding van het eden-land van haar atmosfeer (Judah) (1) : de vier (Daniël-) hoorns als ‘de vier windstreken’ : Zacharia ontmoet Adam (in Damascus) , die ze maakte (goed leesbaar maar moeilijk)

Zech 6 ‘two mountains of brass’ must be one = pyramid ? == to 10 Zach.1: geadresseerd aan óns : de scheiding van het eden-land van haar atmosfeer (Judah) (1) : de vier (Daniël-) hoorns als ‘de vier windstreken’ : Zacharia ontmoet Adam (in Damascus) , die ze maakte (goed leesbaar maar moeilijk)       chapter context : addressed to ús : the separation of the eden-land from her atmosphere (Judah) (1) : the four horns (from the book Daniel) as “the four cardinal points” : Zechariah meets Adam (in Damascus) who made those horns ; well readable , but difficult because “constructs” are addressed (please do note the main diagram because it will explain much , and see Dutch introduction) ;   Hoofdstuk context : …. Een moeilijk boek , Zacharia . Wanneer we de aanhef van een hoofdstuk (of boek) niet begrijpen , is het praktisch onmogelijk…

read post >
Zach.5: geadresseerd aan óns : het eden-land gescheiden van haar atmosfeer (Judah) (5) : de ‘zwevende boekrol’ + ‘de vrouw in de efa’ = de Gaia-godin in deze aarde (goed leesbaar)

Zach.5: geadresseerd aan óns : het eden-land gescheiden van haar atmosfeer (Judah) (5) : de ‘zwevende boekrol’ + ‘de vrouw in de efa’ = de Gaia-godin in deze aarde (goed leesbaar)     chapter context : addressed to ús : the separation of the eden-land from her atmosphere (Judah) (5) : the ‘hovering scroll’ as astonishing theme + ‘the woman inside the ephah’ : the Gaia-goddess inside this earth part I is an important legal section ; well readable , [streamlined chapter , 11.11.19 , having restored remained corruptions]   Hoofdstuk context : …. deel I is een erg belangrijk gedeelte – als ‘legale conclusie’ ;   … we hadden ‘Gaia’ in deel II al in eerdere hoofdstukken ; helaas blijft deel III , over wat er met Gaia gaat gebeuren , wat moeilijk ; boven)   [gereviseerde en gestroomlijnde post , na eerste originele versie]     opzet van…

read post >
Zach.4: geadresseerd aan óns : het eden-land gescheiden van haar atmosfeer (Judah) (4) : de kandelaar Zerubbabel , als herstelde vector die het eden-huis draagt (leesbaar maar moeilijk)

Zach.4: geadresseerd aan óns : het eden-land gescheiden van haar atmosfeer (Judah) (4) : de kandelaar Zerubbabel , als herstelde vector die het eden-huis draagt (leesbaar maar moeilijk)       chapter context : addressed to ús : the separation of the eden-land from her atmosphere (Judah) (4) : the lampstand Zerubbabel as the restored vector carrying the eden-house see altered main diagram   well readable , [streamlined chapter , 10.11.19 , Having restored main corruption]   Hoofdstuk context : …. nu is ook de grootste Corruptie in zinnen 1-2 verwijderd : vorig hoofdstuk eindigde met “de zeven ogen op het fundament staand” en hier gaat hetzelfde thema verder – de zeven ogen ofwel “de zeven toortsen”, ook genoemd in Ezechiel en Openbaringen 4 , als “wezens van vuur”   … het hoofdstuk beschrijft ‘hoe de eden-vector weer hersteld wordt’ doordat de steen , het fundament , OP de kandelaar…

read post >
Zach.3: geadresseerd aan óns : het eden-land gescheiden van haar atmosfeer (Judah) (3) : de 144,000 (hier als Jozua) verkrijgen hun Origineel + ‘zee van glas’ óp Zerubbabel (goed leesbaar)

Zach.3: geadresseerd aan óns : het eden-land gescheiden van haar atmosfeer (Judah) (3) : de 144,000 (hier als Jozua) verkrijgen hun Origineel + ‘zee van glas’ óp Zerubbabel (goed leesbaar)     chapter context : addressed to ús : the separation of the eden-land from her atmosphere (Judah) (3) : the 144,000 (as Joshua) receive their Original + the sea of glass (=temple-foundation) upon Zerubbabel , carrying eden well readable , [streamlined chapter , 09.11.19]   Hoofdstuk context : …. dit is langzamerhand wel een stille obsessie , ‘een nieuw lichaam verkrijgend’ ; de 144,000 hier vertegenwoordigd door Jozua , als logisch vervolg op hoofdstuk 2 ;   … we begrijpen de automatische reflex wel , dat termen als ‘vuile kleding’ overdrachtelijk “zonden” mag betekenen , maar in dit hoofdstuk is dat ‘kleed’ de letterlijk óorzaak van zonden : dit huidige lichaam ! Op dezelfde manier worden ‘(hoek)steen’ en ‘spruit’…

read post >
Zach.2: geadresseerd aan óns : het eden-land gescheiden van haar atmosfeer (Judah) (2) : ‘de man met het meetlint’ : wíj vinden het huis Judah , daardoor beginnen de 144,000 (goed leesbaar)

Zach.2: geadresseerd aan óns : het eden-land gescheiden van haar atmosfeer (Judah) (2) : ‘de man met het meetlint’ : wíj vinden het huis Judah , daardoor beginnen de 144,000 (goed leesbaar)     chapter context : addressed to ús : the separation of the eden-land from her atmosphere (Judah) (2) : the ‘man with the measuring cord’ is ús , finding the Judah house , therefore the 144,000 start ; (see for this the notes under 1-2) some sections were very corrupt ; well readable ,   Hoofdstuk context : …. als vervolg gaat het nog steeds over (‘de kubus’) Judah , als atmosfeer ; waar in hoofdstuk 1 “gewacht werd tot gelovigen zich uitspreken”, begint dit gedeelte met “een persoon die ZOEKT om te meten” : lees : de situatie in de andere werkelijkheid ontdekkend – en ‘de man met het meetlint’ staat daarom voor ‘u en wij’…

read post >
Zach.14: het 1000-jaar rijk : zielen steken over naar eden + geen zomer/winter meer + de oorlog ná 1000 jaar (moeilijk leesbaar)

Zach.14: het 1000-jaar rijk : zielen steken over naar eden + geen zomer/winter meer + de oorlog ná 1000 jaar (moeilijk leesbaar)     chapter context : the 1000 year kingdom : souls cross over to eden ; also “summer and winter will cease” and “the war áfter 1000 years” — difficult chapter because of the themes , several sections heavy corrupted , therefore sadly not easy to read   Hoofdstuk context : …. wat moeilijk hoofdstuk , bijna als “het boek Openbaring in ’t klein” ; het probleem met de vele wisselende thema’s is een gebrek aan logische opbouw (waaruit we opmaken dat Zacharia zijn eigen woorden heeft gebruikt) ; gecombineerd met corruptie maakt dat dit tot een wat moeilijk leesbaar hoofdstuk   opzet van de verzen : – Engels volgens Westminster codex – Engelse vertaling van eerstgenoemde – Eventuele begrippen en context van zin – Onze vertaling en…

read post >
Zach.13: deze aarde IS donker als eerste deel Openbaring (2) : oordeel over christelijke leiders + 1/3 van bevolking blijft over + christelijke leiders geoordeeld (als moeilijk thema) (goed leesbaar)

Zach. 13 : deze aarde IS donker als eerste deel Openbaring (2) oordeel over christelijke leiders + 1/3 van bevolking blijft over + christelijke leiders geoordeeld (als moeilijk thema) (goed leesbaar)     chapter context : this earth IS dark , as the first half of Revelation (2) the situation and theme is clear enough (as the same theme in Is. 9:16, see index) , but we are still looking for more context about this strange concept …   hoofdstuk context …. de situering en het hoofdthema zijn duidelijk genoeg , als hetzelfde thema in Jes. 9:16 , “het opgeslokt worden van de leiders” (zie index) ; maar we zoeken nog naar verdere uitleg hiervan …   opzet van de verzen : – Engels volgens Westminster codex – Engelse vertaling van eerstgenoemde – Eventuele begrippen en context van zin – Onze vertaling en context ; uitgebreider noten Akk. Sanskrit, glyphs,…

read post >
Zach.12: deze aarde IS donker als eerste deel Openbaring (1) : het zogenaamde hoofdstuk ‘Jeruzalem als bedwelmende beker voor de volken’ = alle gelovigen die áchterbleven zien het teken op de wolken (goed leesbaar)

Zach. 12 : deze aarde IS donker als eerste deel Openbaring (1) het zogenaamde hoofdstuk ‘Jeruzalem als bedwelmende beker voor de volken’ = alle gelovigen die áchterbleven zien het teken op de wolken (goed leesbaar)     chapter context : this earth IS dark , as the first half of Revelation (1) the so-called ”Jerusalem will be a cup of trembling for the nations” is in realty a chapter about all believers who have remáined (behind) and see ‘the sign upon the clouds’ in part II of this chapter ; 95% restored – was very corrupted   hoofdstuk context …. was erg Corrupt – en om begrijpelijke redenen : omdat het NIET gaat over “een huidige stad welke aangevallen zal worden”. De opbouw heeft een logische volgorde : in de eerste zin blijkt al direct dat het een kosmisch (‘overstijgend’) thema is , waarna nogal snel achter elkaar de verschillende…

read post >
het DroomGezicht, 2009