hoofdstuk context :
… we hadden al begrepen dat ‘het huis Judah’ het attribuut “mannelijkheid” voorstelt ,
en dan met name in het aspect “zien” – lees wellicht ‘geestelijk zien’ , als “niet blind zijn”,
en in dit hoofdstuk wordt ditzelfde thema wel heel erg duidelijk ;

 

het huis Judah en het huis Joseph :
de schrift fulmineert veel vaker tegen het huis Ishral als tegen het huis Judah ,
en de reden lijkt dat “Judah niet tot leven kan komen wanneer Ishral niet begint” ;
vergelijk het verhaal van Joseph in Egypte , proberend het punt duidelijk te maken aan de broers –
ditzelfde thema herhaald in het boek Jubileeën , waar Joseph en Judah strijden om heerschappij ;

 

droom –
drie jaar terug , net zo bizar als duidelijk ;
.. we woonden met een kleine groep mensen in een huis dat midden in een vallei stond ,
toen we hordes mannen over de heuvels naar ons toe zagen komen lopen .
Hun leider kwam vlak voor ons huis te staan – als een onverzorgd type ;
de sfeer (en hijzelf) had wel iets weg van een ouwe ‘western film’ ,
waar een fletse Mexicaanse bandiet zijn mannen toebrult om een fort te veroveren .
Het vreemde was dat niet hij de leider was – maar een lange jongere man die naast hem stond :
een redelijk knap voorkomen , maar zijn ogen hadden een vreemd goud-gele gloed ,
als een godsdienst-waanzinnige

 

.. wij hadden geen schijn van kans tegen deze bende van mannen ,
dus ik wees naar rechts , zeggend “(de berg) Tsiun ligt verderop” ,
wetend dat de waanzinnige en zijn horde toch geen schijn van kans hadden om Tsiun te veroveren ;
maar daarmee óns in ieder geval uit de gevarenzone houdend .
… lees het hoofdstuk en oordeel zelf wat de betekenis van de droom kan zijn …

 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

Zacharia 10

 
1
de ‘regen van visioenen’ ,
ask-you ! from·ieue rain in·season-of latter-rain ieue makingdo perceptible-portents
and·rain-of downpour he-shall-give to·them to·man herbage in·the·field
Ask ye of the LORD rain in the time of the latter rain; [so] the LORD shall make bright clouds,
and give them showers of rain, to every one grass in the field

 • ‘rain’, H4306 matar ‘rain’, -matar ‘to rain’, unclear root ; Akk. zunnu , râdu ;
 • ‘latter rain’ , H4456 malqosh ‘spring rain’ as late in season , march-april ; -leqesh ‘spring (crop)’
  (latter) ; Akk. lakû ‘child, suckling’ , laqâtu ‘to gather, collect’ , leqû , same ; liqtû ‘selection ,
  gathered material’ ; 2) as opposed to 3138 yar-ah ‘early rain’ 3x ;
  3) harvest started end April (barley) , then May (wheat) , grapes (June) etc untill September ;
 • ‘bright clouds’, H2385 chaziz ‘lightning’ 3x (but 2x Job , so unsure) ; chaz,chaz-ah ‘to look’ root ;
  chaziyr ‘pig’ ; chizzayon ‘vision (revelation)’ 9x , also in Zech. 13 ! ; from -chaz ‘to look’ root ;
  H2377 chazon ‘vision’ , often used in prophets , 35 x ; ‘cloud’ cluster is (-on) ;
  the usual ‘lightning’ is 1300 baraq ; note how interlinear uses the ‘to look’ as well ;
 • ‘showers’ ,1653 geshem ‘rain’, another type ; first use by 40 days rain at deluge ; -gasham , same ;
  H1655 geshem ‘the body’ 6x (Aram.) ; goshem ‘rain’ 1x ; -guwsh ‘clod, lump’ 1x ; gaash
  ‘to quake, shake (also of earth)’ , negative -gesh cluster ; Akk. g-sh cluster ‘pole, beam’ ;
 • ‘grass’ , H6212 eseb ‘herbs, plants’ also in Gen.1 ; Akk. esêpu ‘to gather, to collect’ ;
  e’sêbu ‘to flourish, to make to grow’ ; no other similar root ;
 • context : visions ; (tampered section) : there is no ground for a term as ‘bright clouds’,
  the (-chaziz) is but invented to suggest a relation with ‘rain’ ; the theme of this chapter
  is “sight” , as main attribute of the house Judah – as ‘masculine’ ;
  2) even in Job both instances are doubtful : -chzz is the same root as -chz ; Esau often
  mutilated a term , placing it in (or creating !) an ‘innocent’ H-number cluster ;
  timeframe : ‘at the time of gathering’ : let’s hope “now” , see above ,
 • zin context : visioenen : (geknoeid met de term) : er is geen enkele reden om ‘onweerswolken’
  te vertalen – het (chaziz) is bedacht om een relatie met ‘regen’ te suggereren ,
  waar het thema van dit hoofdstuk “Zicht” is , als het attribuut van huis Judah – ‘mannelijk’ ;
  2) zelfs in Job zijn beide voorbeelden dubieus : -chzz is dezelfde wortel als -chz ; Esau heeft
  vaker termen gemutileerd door het in een andere cluster te zetten (of er een aan te maken !) ;

“ask you ! / from IEUE / the rain / in the time of / the spring rain     [=time of gathering (us)] / :
IEUE / (will) bring about / vision(s) / ,
and – he shall give – a shówer of – rain – to=as them    [=visions !]   +
to man [‘to everyone’] / (being) a herb / in the field        [=believers , on the field as this earth] / ;+
(God zal Israël verlossen)
Vraag de Heer om regen ten tijde van de late regen .
De Heer maakt de onweerswolken , en hij zal hun regen geven voor ieder gewas op het veld ,  +

“vraag IEUE om regen in de tijd van de late regen   [=’lente regen’, tijd van (ons) verzamelen] :
IEUE zal visioenen doen voortkomen ,
en hij zal een wólkbreuk van regen geven als hen   [=als die visioenen !] ,
aan ieder die als een gewas op het veld is                     [=gelovigen , op het veld als deze aarde] ;  +

 
2
that the·household-gods they-speak lawlessness and·the·ones-divining they-perceive falsehood
and·dreams-of the·futility they-are-speaking vanity they-are-comforting on·so they-journey
like tzan flock they-are-being-humbled that there-is-no one-shepherding
For the idols have spoken vanity, and the diviners have seen a lie, and have told false dreams;
they comfort in vain: therefore they went their way as a flock, they were troubled,
because [there was] no shepherd.

 • ‘idols’ , H8655 theraphim ‘a divination idol’ ; said plural from -rapha ‘to heal’,
  into ‘Rephaim’ (half-giants) , likely added -Th for 8644 theruwph-ah ‘a healing’;
 • ‘diviners’ , H7080 qasam ‘to do divination , diviners’ (false prophets) ;
 • context : percieve : same root (-chz) as from ‘vision’ ; note how the theme is ‘Sight’ ;
  the idols speak tó the false leaders : the latter then telling worthless things to the flock ;
  the divination-theme can be glypg TER (turning into P-TRÁ) , ‘eden-speech of light’ ,
  as a concept (in a place) which they stole – hence the ‘speak in right direction’ of them ;
  leaders (speaking in direction) : compare as ‘the type language also used in churches’ ,
  flock : as (-tzan) usually as Originals , but here as ‘believers’ (see also Micah 7 for this) ;
 • zin context : schouwen : als dezelfde wortel (-chz) van ‘visioen’ ; zie hoe het thema “Zicht” is ;
  de afgoden spreken tégen de valse leiders , die vervolgens waardeloze zaken vertellen
  tegen de kudde ; het waarzeggen-thema mag de glyph TER zijn (wordt P-TERÁ) , als
  ‘eden-spraak van licht’ , een concept (in een plaats) welke zij gestolen hebben ,
  vandaar het door de afgoden ‘spreken in goede richting’ ;
  uitspreken [in goede richting] : als ‘de soort taal die ook in de kerk gebruikt wordt’ ,

“that=because / the divination idols [=spirits] / speak [=in right direction] / wickedness / ,  +
and=so the ones divining [=false leaders] / percieve (-chz) / deception [=inversion] / ,  +
and – are speaking [in right direction] – worthless – dreams / , comforting – (by) ‘hot air’ / ,
on-so=thérefore / the – dissapointed – flock [=believers] – depart / ,
that=because / there-is-no / shepherd / ;
want de afgodsbeelden spreken bedrog , en de waarzeggers schouwen leugen ;
ook spreken zij van valse dromen , zij troosten met vluchtige woorden .
Daarom zijn zij weggetrokken als schapen ; zij worden verdrukt , want er is geen herder .

“omdat de afgoden [=geesten] bedrog spreken [in goede richting] ,  +
dus de waarzeggers [=valse leiders] leugen [=omdraaien] schouwen ,  +
en waardeloze dromen uitspreken [in goede richting] , troostend met slechts ‘hete lucht’ ,
dáarom gaan de teleurgestelde schapen [=gelovigen] weg , want er is geen herder ;

 
3-4
on the·ones-shepherding he-is-hot anger-of·me and·on the·he-goats I-shall-visit that
he-notes ieue-of hosts drove-of·him house-of ieude and·he-places them as·horse-of
splendor-of·him in·the·battle from·him cornerstone from·him peg from·him bow-of
battle from·him he-shall-go-forth every-of one-exacting together
Mine anger was kindled against the shepherds, and I punished the goats: for the LORD of hosts
hath visited his flock the house of Judah, and hath made them as his goodly horse in the battle.
Out of him came forth the corner, out of him the nail, out of him the battle bow,
out of him every oppressor together.

 • ‘goats’ , 6260 attud ‘he goat’ , we had that in the edom chapter ;
 • ‘visited’ , H6485 paqad ‘visit with a purpose ; to charge, appoint (30x), etc’ ;
 • ‘goodly’ , H1935 hod ‘splendour, majesty, authority’ 24x , unclear root ;
 • ‘out of’ , H4482 min ‘from, out of, on account of, off, on the side, since, above, than, etc’,
 • ‘nail’ , H3489 yathed ‘(tent-) pin , peg’, also said for the securing of new eden (see index) ;
 • context : those shepherds (as leaders) áre the he-goats : we just had a chapter about
  the ‘lazy candidates for the 144’ ; these type leaders won’t end well , neither ;
  Judah’s attribute as ‘(eden-) masculinity’ : since “Sight” is directly related to ‘creating’
  and ‘speaking’ , these lines show that exactly Júdah is sensitive for ‘false sight’ ;
  Judah’s attribute is as “guarding the (eden-) land” [as ‘feminine’ attribute of Joseph] ;
  here are listed some constructs which will guard her –
          2) ‘oppressor’ for spirit-realm’ , as constructs this time ordering théir realm ;
  (we once had this term , in another chapter, as ‘cashing-in’ , serpent-way ) ;
 • zin context : de herders (als die leiders) zíjn de bokken : we hadden zonet een hoofdstuk
  over de ‘luie kandidaten voor de 144’ – dezen komen er ook niet goed vanaf ;
  Judah’s attribuut als ‘(eden-) mannelijkheid’ : omdat “Zicht” direct gerelateerd is aan
  ‘spreken en scheppen’ , blijkt uit deze zinnen dat juist Judah gevoelig is voor “vals zicht” ;
  Judah’s attribuut is het ‘beschermen van het (eden-) land” [als ‘vrouwelijk’ attribuut van
  het huis Joseph] ; hier worden constructen genoemd die haar verdedigen ;
  2) ‘onderdrukker’ van de dimensie van de geesten’ : woord als ‘serpent-manier’ ;

“my anger [=nostril] – is burning – on=against – (those) shepherds / ,  +
and=as (those) he-goats – I shall visit [=to judge] – on=upon / ;
that=because / IEUE of – hosts [=eden-dimension] – (will) visit [and appoint] / his herd [=mixed] ,   +
(being) the house / Judah [=carrying the ’masculine’ attribute] / ,
and he (will) place / them [=24k] / (to be) as – his majestic [=authoritative] – horse – in the battle / :
out of him [=Judah’s attribute] / (will be) the corner (-stone) / ,
out of him / (will be) the peg                           [=dimensional-axis, securing eden] / ,
out of him / (will be) the battle – bow / ,
out of him / shall go forth – áll – the “eden-constructs as oppressor for spirits-realm” – together / ;
Tegen de herders is mijn toorn ontbrand, en de bokken straf ik .
Ja, de Heer van de legermachten zal omzien naar zijn kudde , het huis van Juda .
Hij zal hen maken als zijn prachtige paard in de strijd. Daaruit zal de hoeksteen , daaruit zal
de tentpin, daaruit zal de strijdboog, daaruit zullen alle onderdrukkers tezamen voortkomen .

“mijn toorn brandt tegen die herders , als de bokken die ik zal bezoeken [=om te oordelen] ;
want IEUE van de legermachten [=eden-dimensie] zal zijn [gemixte-] kudde aanstellen ,
[namelijk] het huis Judah        [=het attribuut ‘mannelijk’ dragend] ,
en hij zal hen [=24,000] maken als zijn prachtige [=’als autoriteit’] paard in de strijd :
uit hem [=Judah’s attribuut] zal de hoek (-steen) zijn ,
uit hem zal de pin zijn              [=dimensionele-as, eden zekerend] ,
uit hem zal de strijdboog zijn ,
uit hem zullen alle “eden-constructen als onderdrukker van hún dimensie” tezamen voortkomen ;

 
5
and·they-become as·masterful-men ones-trampling in·mud-of streets in·the·battle
and·they-fight that ieue with·them and·they-are-put-to-shame ones-riding-of horses
And they shall be as mighty [men], which tread down [their enemies] in the mire
of the streets in the battle: and they shall fight, because the LORD [is] with them,
and the riders on horses shall be confounded.

 • context : the battle – as ‘on earth’ or ‘in Tyre’? ; we tend to think “upon earth”
  during the timeframe of the ‘two witnesses’ (of which house Judah is the one half) ;
  that this timeframe is also a war shows in “and the population will be glad about
  their death” in Revelation – even only their physical bodies as host will have died –
  but also because of Zech.9 where it writes “my sons against your sons , oh Greece” ;
  and third because it don’t write “horsemen” (=ugly spirits) but ‘riders on horses’ ;
  and fourth , see next line ,
  masterful-men : a half-negative term , also often used for the spirits in Tyre ;
  perhaps “supernatural” is a proper colour for this term ;

“and they (themsélves) [=the 24k of Judah] become / as the masterful-men / ,
trampling / (in=as) the mud of / the streets [=likely ‘on this earth’] / in the battle / ;
and=for they fight / that=because / IEUE / (is) with them / ,
and  – the riders of – horses – (will be) put to shame [=inv. W-course] / ;
Zij zullen als helden zijn die in de strijd de vijanden in het slijk van de straat vertrappen.
Ja, zij zullen strijden, want de Heer zal met hen zijn. Zij zullen ruiters beschaamd maken .

“en zij (zélf) [=de 24k van Judah] worden de ‘meesterlijken’ [=’bovennatuurlijke aspecten’] ,
de modder van de straten vertrappend in de strijd [=die strijd waarschijnlijk ‘op deze aarde’] ;
want zij strijden omdat IEUE met hen is ,
en de ruiters op paarden zullen beschaamd gemaakt worden ;

 
6
and·I-give-mastery house-of Judah and house-of Joseph I-shall-save
and·I-make-dwell·them that I-have-compassion-on·them and·they-become as·which
not I-cast-off·them that I ieue Elohim-of·them and·I-shall-respond-to·them
And I will strengthen the house of Judah, and I will save the house of Joseph,
and I will bring them again to place them; for I have mercy upon them: and they shall be as
though I had not cast them off: for I [am] the LORD their God, and will hear them.

 • zin context : de vorige zin is waarschijnlijk over ‘Judah , strijdend op deze aarde’ ,
  in de tijd van “de twee getuigen” – vechtend over gelovigen wanneer de aarde donker
  is geworden ; want let ook op de wat passieve rol van Joseph [het andere huis] ;
  ‘meesterlijk’ : een half-negatieve term , ook vaak gezegd over de geesten in Tyrus ;
  de kleur van deze term is “bovennatuurlijk” ,

“and=for I (will) give mastery / (to) the house / Judah [=24,000] / ,  +
and – shall save – the house – Joseph [=120,000] / ,
and=for I (will) make them to return [=to eden] / that=because / I have compassion for them / ,
and they (will) be / as (those) which – I (had) – not – rejected [=because of this present body] / ;
that=because / I (am) / IEUE / their deity / , and I shall respond to them / ;
Ik zal het huis van Juda versterken , en het huis van Jozef zal ik verlossen. Ik zal hen terugbrengen , want ik heb mij over hen ontfermd . Zij zullen zijn alsof ik hen niet verstoten had .
Ik ben immers de Heer, hun God : ik zal hen verhoren !

“want ik geef ‘meesterlijkheid’ aan het huis Judah [=24,000] ,  +
en het huis Joseph [=120,000] zal ik verlossen ;
want ik maak dat zij terugkeren [=naar eden] omdat ik ontferming over hen heb ,
en zij zullen zijn als hen die ik nooit verstoten heb [=vanwege dit huidige lichaam] ;
omdat ik IEUE hun godheid ben , en hen zal antwoorden ;

 

B)

 

7-8
hoofdstuk wisseling : ‘hetzelfde iets anders omschreven’ ,
and·they-become as·masterful-man Ephraim and·he-rejoices heart-of·them as·what wine
and·sons-of·them they-shall-see and·they-rejoice he-shall-exult heart-of·them in·ieue I-shall-hiss for·them and·I-shall-convene·them that I-ransom·them and·they-are-many as·what they-were-many
And [they of] Ephraim shall be like a mighty [man], and their heart shall rejoice as through wine:
yea, their children shall see [it], and be glad; their heart shall rejoice in the LORD. I will hiss for them, and gather them; for I have redeemed them: and they shall increase as they have increased.

 • context : same theme , just worded a bit different ;
  Ephraim : a rather negative concept , as “this present body” : in another chapter the
  blueprint of this body will cease (see ‘the crown will depart from Ephraim’, index) ;
  and Ephraim is called “the silly one” because he will not expierience the change –
  which ‘this body’ ofcourse is unable to experience ;

“and=from – Ephraim [=represent of ’this present body’] – (will) become – (as) the masterful-men / ,
and – their heart [=of 144,000] – (will) rejoice – as through – wine / :
and=for the sons [=144k] / shall “see” [=have vision] / and they rejoice [=over that] / ,
their heart – shall exult – in IEUE / ;
(then) I shall whistle / for=to them [=’all believers still on earth’] / , and gather them together / ,
that=because / I rescue them / , and they (will be) many / , as / they became many [=over time] / ;  +
Zij zullen zijn als een held van Efraïm , hun hart zal zich verblijden als door de wijn ;
en hun kinderen zullen het zien en zich verblijden , hun hart zal zich verheugen in de Heer.
Ik zal hen naar mij toe fluiten en hen bijeenbrengen , omdat ik hen verlost heb ,
zodat zij talrijk worden , zo talrijk als zij waren .

“uit Efraïm [=’dit huidige lichaam’ representerend] zullen de ‘meesterlijken’ worden ,
en hun hart [=van de 144,000] zal zich verblijden als door de wijn :
want de zonen [=144] zullen “zien” en zich verheugen ,
hun hart zal zich verheugen in IEUE ;
(dan) zal ik naar hen fluiten [=naar alle gelovige zielen nog op aarde] en hen bijeenbrengen ,
omdat ik hen zal redden ,
en zij zullen met velen zijn , doordat zij geworden zijn als de velen [=door de tijd heen] ;  + 

 
9-10
and·I-shall-sow·them in·the·peoples and·in·the·far-places they-shall-remember·me
and·they-live sons-of·them and·they-return and·I-restore·them from·land-of Egypt
and·from·Assyria I-shall-convene·them and·to land-of Gilead and·Lebanon
I-shall-bring·them and·not he-shall-be-found for·them
And I will sow them among the people: and they shall remember me in far countries;
and they shall live with their children, and turn again. I will bring them again also out
of the land of Egypt, and gather them out of Assyria; and I will bring them into the land
of Gilead and Lebanon; and [place] shall not be found for them.
In Micah 7 was ‘to Gilead and Bashan’ ,

 • context : all saved souls will cross over into the other dimension :
  the “they remember me in far places” we had in a previous chapter ;
  the ‘other bloodline’ we take from the used stem here as (-omim) ;
  Gilead and Lebanon : Micah 7 writes ‘Gilead and Bashan’, as the same region of the pillars
  (‘oaks’) carrying their boat (see pic top page) — as the region of the outer-court (tsur) ,
  a temporary hiding-place , conform the verse “go hide yourself a while , my people” ,
  untill the destructions are over , hiding in ‘the rock’ (-tsur) ;
  armies of spirits : compare the ‘hiding’ in previous note ,
 • zin context : alle geredde zielen steken over naar de andere dimensie ;
  het “zij herinneren mij in de verre plaatsen” hadden we in een vorig hoofdstuk ;
  de ‘andere-bloedlijn’ nemen we van de hier gebruikte wortel (-omim) ;
  Gilead en Libanon : Micha 7 schrijft “Gilead en Bashan” – als dezelfde regio van de pilaren
  (‘eiken’) die hun boot dragen (zie afbeelding top pagina) ; als de regio van de ‘buiten-hof’
  (-tsur) , volgens het vers “verberg u een kleine tijd , mijn mensen” totdat de vernietigingen
  afgelopen zijn – dezelfde ‘rots’ als (-tsur) ;
  legers van geesten : zie omschrijving hierboven ,

“and – they shall remember me – (and=as) in the far places   +
and=as (where) I (have) sown them – in=inbetween the peoples [=of the other-bloodline] / ,
and they (will have) [eden-] life – with – their sons [=144] – and=as they return [=to eden] / ;
and=for I make them [=all saved souls] to return [=to eden] / from the land of / Egypt [=this earth] / ,  +
and – collect them – (and=as) from Assyria [=same] / ,
and – I shall bring them – to – the land of – Gilead – and Lebanon [=’outer-court region’] / ,
and=where – they – shall – not – be discovered [=by the armies of spirits !] / ;
Ik zal hen onder de volken uitzaaien en zij zullen in verre streken aan mij denken ,
zij zullen leven met hun kinderen, en terugkeren .
Ik zal hen terugbrengen uit het land Egypte , en ik zal hen uit Assyrië bijeenbrengen .
Ik zal hen in het land van Gilead en van de Libanon brengen ,
maar dat zal voor hen niet toereikend zijn.

“want zij [=gelovigen] zullen zich mij herinneren in de verafgelegen plaatsen [=op deze aarde] ,
waar ik hen gezaaid heb onder de mensen [=van de andere bloedlijn] ,
en zij zullen [eden-] leven hebben samen met hun zonen [=144] , terugkerend [=naar eden] ;
want ik zal hen [=alle geredde zielen] doen terugkeren uit het land Egypte [=deze aarde] ,
en ik zal hen uit Assyrië verzamelen [=zelfde] ,
en ik zal hen brengen naar het land van Gilead en Libanon [=’regio als de buiten-hof’] ,
waar zij niet ondekt zullen worden [=door de legers van geesten !] ;

 
11-12
and·he-passes in·the·sea-of tzre distress and·he-smites in·the·sea billows
and·they-dry-up all-of shadowy-depths-of waterway and·he-is-brought-down
pomp-of Assyria and·scepter-of Egypt he-shall-be-taken-away and·I-give-mastery·them
in·ieue and·in·name-of·him they-shall-walk averment-of ieue
And he shall pass through the sea with affliction, and shall smite the waves in the sea,
and all the deeps of the river shall dry up: and the pride of Assyria shall be brought down,
and the sceptre of Egypt shall depart away. And I will strengthen them in the LORD;
and they shall walk up and down in his name, saith the LORD.

 • context : ‘distress’ = tsiyr = Tyre = outer-court (-tsur) : same region , below their boat ;
  note how the Exodus is repeated – but now in the other dimension ;
  he=they ; either corrupted or the ‘he’ was meant (singular) for ‘people’ ;
 • zin context : ‘benauwdheid’ = tsiyr = Tyrus = buiten-hof (-tsur) : zelfde regio , iets ten zuiden
  van hun boot ; vergelijk hoe de Exodus is herhaald , maar nu in de andere dimensie ;
  hij=hen ; ofwel een corruptie , of ‘hij’ staat voor ‘de mensen’ (als enkelvoudig begrip) ;

“and he=they cross over [dimensionally] / in=through the sea [=dimension] of / distress [=at Tyre] / :
and=for he [=IEUE] / (will) smite / the waves – in the sea [=dualistic-dimension] / ,
and – all – the (shadowy) depths of – ‘the river of light’ [=Nile] – shall dry up / ;
and=for – the pomp [‘false garden’] of – Assyria [=land above eden] – (will be) made to descend / ,
and – the (birth-) sceptre of – Egypt [=Sekht-field] – shall be removed / ;
and I give to them [=all saved souls] (the type) mastery / in=by IEUE / ,
and – they shall walk – in his (=my) name / , (is) the declaration of / IEUE .
Hij zal door de zee van benauwdheid gaan, en Hij zal de golven van de zee slaan ,
alle diepten van de Nijl zullen opdrogen. Dan zal de trots van Assyrië neergehaald worden,
en de scepter van Egypte zal weggaan . Ik zal hen versterken in de Heer ,
en in zijn naam zullen zij wandelen , spreekt de Heer .

”en zij zullen oversteken [=dimensioneel] door de zee [=dimensie] van benauwdheid [=bij Tyrus] ,
want hij [=IEUE] zal de golven van de zee [=dualistische-dimensie] slaan ,
en alle donkere diepten van ‘de rivier van licht’ [=de Nijl] zullen opdrogen ;
want de trots [=’corrupte tuin’] van Assyrië [=land boven eden] zal naar beneden gehaald worden ,
en de (geboorte-) scepter van Egypte [=Sekht-veld] zal verwijderd worden ;
en ik geef hen [=alle geredde zielen] (het soort) ‘meesterlijkheid’ van IEUE ,
en zij zullen wandelen in mijn naam , is de verklaring van IEUE .

 


 
05.14.19.   —   submitted   —   first version   —   hetreport