Zach.2: geadresseerd aan óns :
het eden-land gescheiden van haar atmosfeer (Judah) (2) :
‘de man met het meetlint’ :
wíj vinden het huis Judah ,
daardoor beginnen de 144,000
(goed leesbaar)

 

 

chapter context :
addressed to ús :
the separation of the eden-land
from her atmosphere (Judah) (2) :

the ‘man with the measuring cord’
is ús , finding the Judah house ,
therefore the 144,000 start ;

(see for this the notes under 1-2)
some sections were very corrupt ;
well readable ,

 

Hoofdstuk context :
…. als vervolg gaat het nog steeds over (‘de kubus’) Judah , als atmosfeer ;
waar in hoofdstuk 1 “gewacht werd tot gelovigen zich uitspreken”,
begint dit gedeelte met “een persoon die ZOEKT om te meten” :
lees : de situatie in de andere werkelijkheid ontdekkend –
en ‘de man met het meetlint’ staat daarom voor ‘u en wij’ ,
omdat dóor dit zoeken de 144,000 compleet worden (begin van hoofdstuk 3)

 

…. het is goed om te lezen
dat de verandering komt “door de andere werkelijkheid áan te raken”,
en dat gebeurt door de begrippen zorgvuldig te lezen om ze te begrijpen ;
opm.:
aantal secties redelijk tot zwaar gecorrumpeerd ;

 
 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

 

Zacharia 2

 
1-2
derde visioen : ‘de man met het meetsnoer’ is zeer waarschijnlijk “wij die onderzoeken” :
and·I-am-lifting eyes-of·me and·I-am-seeing and·behold ! man and·in·hand-of·him line-of
measure and·I-am-saying toward-where ? you going and·he-is-saying to·me to·to-measure-of
Jerusalem to·to-see-of as·what ? width-of·her and·as·what? length-of·her
I lifted up mine eyes again, and looked, and behold a man with a measuring line in his hand.
Then said I, Whither goest thou? And he said unto me, To measure Jerusalem,
to see what [is] the breadth thereof, and what [is] the length thereof

 • context : … ‘the man with the measuringline’ is very likely “we who are exploring” :
  in previous chapter 1 “none was speaking up” ,
  here , you and wé explore the other reality ,
  while in next chapter 3 Joshua [as the 144,000] get the new body ;
  Judah : following upon previous chapter the theme is still the cube Judah ;
  what (kind) : is also listed ; we added the (kind) because of the ‘searching out’ ;

line ,
“and=then I lift up – my eyes / , and I look / , and behold ! / ,
a man – and=with – a measuring – line – in his hand           [=’the man’ is likely ’] / ;
and I say / : to where – you – (are) going ? / ,
and=then he says – to me / : to measure – [Judah]          [=’cube as the eden-atmosphere’] / ,
to=for to see – what (kind) – (is) her breadth – and what (kind) – (is) her length

 • [=’note Zechariah does nót address him with a title like ‘mylord’ or similar ;
  second , this man “wants to find out something” — which is very different
  as all the other passages where the measuringline is used to decláre a situation
  (where ‘the measuringline’ always is about a dimensional concept !) ;
  this isn’t about ‘Jerusalem’, and see next section”]
  / ;

Het derde visioen : de Man met het meetsnoer)
Opnieuw sloeg ik mijn ogen op en zag, en zie, er was een Man met een meetsnoer in Zijn hand .
Toen zei ik : waar gaat U heen ? Hij zei tegen mij : Ik ga Jeruzalem opmeten
om te zien hoe groot zijn breedte en hoe groot zijn lengte zal zijn .

“dan sla ik mijn ogen op , en ik kijk , en zie ! ,
een man met een meetsnoer in zijn hand
          [=’de man’ moet ‘ons’ representeren’] ;
en ik zeg : waar gaat u heen ? ,
dan zegt hij tegen mij : om
[Judah] op te meten          [=’de kubus , als eden-atmosfeer’] ,
om te zien welke (soort) breedte en welke (soort) lengte zij heeft

 • [=’let op hoe Zachariah geen titel gebruikt als “mijn Heer” o.i.d. ;
  maar vooral hoe deze man “iets wil onderzoeken” – als erg tegengesteld met alle
  andere verzen waar het meetsnoer altijd wordt gebruikt om een situatie te verkláren
  (waar ‘het meetlint’ altijd naar een dimensioneel concept verwijst !) ;
  per thema zijn we nog steeds bij Judah – en zie volgende sectie”]
  ;

 
3-4-5
… een engel wordt naar de man gestuurd (!) om hem dingen duidelijk te maken :
and·behold ! the·messenger the·one-speaking in·me coming-forth and·messenger
another coming-forth to·to-meet-of·him and·he-is-saying to·him run-you ! speak-you !
to the·lad this to·to-say-of villages she-shall-dwell Jerusalem from·multitude-of human
and·beast in·midst-of·her and·I I-shall-become for·her averment-of ieue wall-of fire
round-about and·for·glory I-shall-become in·midst-of·her
And, behold, the angel that talked with me went forth, and another angel went out to meet him,
And said unto him, Run, speak to this young man, saying, Jerusalem shall be inhabited
[as] towns without walls for the multitude of men and cattle therein: For I, saith the LORD,
will be unto her a wall of fire round about, and will be the glory in the midst of her.
‘run’ , H7323 ruts ‘to run’ [rush] ; -rats 1x unclear ; no other in cluster ;

 • ‘towns without walls’, H6519 peraz-ah ‘open [countryside]’ 2x ; in Ez.38:11 -phrzuth ;
  phrz Hab.3 1x , unclear ; perazon ‘perhaps population’ 2x ; -parash ‘spread out’ [as in ‘open’] ;
 • context : .. an angel is sent to the man (!) to clarify things to him :
  think about it …. ; though we understand this “as help by reading these chapters”,
  by “getting out from under Esau’s corruptions” ;

line ,
“and behold ! / ,
the angel [=Christ] – [who] (was) speaking [in right direction] – in=with me – appears / ,
and=then – another – angel – goes forth – to meet him / ;
and he [=Christ] says – to him / :
 
rush you ! / [+and] speak you [in right direction] / to – this – lad [=’man with measuringline’] / ,
saying / : [Judah] – (shall) dwell – [+upon] the open countryside +
from=for the many – humans – and animals – within her / ;
 

 • [=“Judah as the breathing-air for humans upon the open countryside” makes sense ;
  next is hinted at the cube-shape of Judah :]

and I – (shall) be – for her / , (is) the declaration of – IEUE / , a wall of – fire – at every side / ,
and=for – I (shall) be – for=as the glory – in the midst of her / ;
En zie, de Engel Die met mij sprak, trad naar voren en een andere engel trad Hem tegemoet .
En Hij zei tegen hem : loop snel, spreek tot die jongeman en zeg :
Jeruzalem zal niet ommuurd blijven, vanwege de veelheid aan mensen en dieren in haar midden .
En ík zal voor haar zijn , spreekt de Heer , een muur van vuur rondom ,
en ik zal in haar midden tot heerlijkheid zijn .

“en zie ! , de engel [=Christus] die met mij sprak [in goede richting] verschijnt ,
dan een andere engel komt om hem te ontmoeten ;
en hij
[=Christus] zegt tegen hem :
haast u zich en spreek [in goede richting] tot die jongeman
[=’man met het meetsnoer’] ,
zeggend :

[Judah] zal op het open landschap verblijven +
voor de veelheid aan mensen en dieren in haar midden ;

 

 • [=’Judah als de lucht om te kunnen ademen voor mensen op het open landschap’
  slaat ergens op ; vervolgens wordt gelinkt naar de kubus-vorm van Judah :]

en ík zal voor haar zijn , is de verklaring van IEUE , een muur van vuur aan alle kanten ,
want ik zal de heerlijkheid in haar midden zijn ;

 
6-7
… nu gezegd tegen het Judah-construct zelf : ontsnap van daar !
eui woe ! eui woe ! and·flee-you ! from·land-of north averment-of ieue that
as·four-of winds-of the·heavens I-spread you averment-of ieue eui woe ! tziun Zion
be-escaped-you ! one-dwelling bth daughter-of bbl Babylon
Ho, ho, [come forth], and flee from the land of the north, saith the LORD:
for I have spread you abroad as the four winds of the heaven, saith the LORD.
Deliver thyself, O Zion, that dwellest [with] the daughter of Babylon.

 • context : … now adressed to the Judah-construct itself : escape from there !
  several grave corruptions – to hide that it is about the construct Judah :
  1) the “woe !” can never have been said – we gather (-eui) was (-eiude) ‘Judah’ ;
  2) the “…. and flee !” suggests a verb in front of this term ,
  3) then it also needs a SUBJECT in front of these verbs – see 1) ,
  4) the third ‘woe !’ by context must have been ‘Judah’, as well ;
  5) no daughter theme here : “house” is same root (-bth) and makes Sense ! ;
 • cardinal points : we’ll have to get into
  the spell about MESH’u IV , the 4 crocodiles ;
  the ‘broad hall’ : to right , as USEKH ,
  but note the ‘fortified’ hebrew H sigil ! ;
  also termed “the hall of Maat” ,
  where MAAT only means ‘justice’ insofar
  it is about “eden-constructs fór them” –
  since root MA-Â is “(eden’s) sacrifice” ;

rpt
 • USEKH as “the wide hall. made for (S-prefix). The KH-house. [for] the word (U).” ,
  where ‘the word’ means “the stolen eden-word (as breath-air) to can live upon” ;
  SEKH root : as in all the ‘fields’ : SEKHT ÁARu “field of reeds”, “field of locusts”, etc ;

line ,
“[+Judah (eden-atmosphere)] – [+escape you !] – and flee – from – the north -land [=’matrix’] / ,
(is) the declaration of – IEUE / ,
that=then – I (will) spread – you – out [again] – as=like the four – winds of – the heaven / ,
(is) the declaration of – IEUE / ;
(Judah) be delivered you – [+to] tsiun !               [=’to the eden-residence’] / ,
(you) the one [now] dwelling – [as] the house of – [Mystery-] Babylon !

 • [=’as another description for “the Moab house”, see diagram’] / ;          [was very corrupt]

O, o, vlucht dan uit het land van het noorden ! spreekt de Heer ,
want ik heb u verspreid over de vier windstreken van de hemel , spreekt de Heer .
O, Sion ! Zie te ontkomen , u die woont bij de dochter van Babel !

[+Judah (eden-atmosfeer)][+ontsnap !] en vlucht uit het land van het noorden [=’matrix’] ,
is de verklaring van IEUE ,
dan zal ik u (weer)
uitspreiden als de vier windstreken van de hemel ,
(is) de verklaring van IEUE ;

(Judah) ontkom naar tsiun !          [=’naar de eden-residentie’] ,
(u) die (nu) verblijft als
het huis van [Mystery-] Babylon !

 • [=’als een andere omschrijving voor “het Moab huis”, zie diagram’] ; [was erg corrupt]

 
part II — deel II

 
8-9
.. wanneer het Judah-construct ‘áangeraakt is’, worden de 144,000 compleet :
that thus he-says ieue-of hosts achr after kbud glory he-sends·me to the·nations
the·ones-looting you that the·one-touching in·you touching b·bbth in·apple-of
oin·u eye-of·him
that behold·me ! waving hand-of·me over·them and·they-become
loot for·servants-of·them and·you-know that ieue-of hosts he-sent·me
For thus saith the LORD of hosts; After the glory hath he sent me unto the nations
which spoiled you: for he that toucheth you toucheth the apple of his eye.
For, behold, I will shake mine hand upon them, and they shall be a spoil to their servants:
and ye shall know that the LORD of hosts hath sent me.
‘apple’ , H892 bab-ah ‘apple’ 1x ; must be -bbl ‘babylon’, for no other -bb root but babylon ;

 • ‘eye’ H5869 ayin [=6000 range] ‘eye’ ; 6030 an-ah ‘respond’ ; 6040 oniy ‘affliction’ ;
  aniy ‘humble, or tob e humiliated ; 2) option : per last line in chapter ! :
  H4583 maon or main (m-ain) ‘habitation, abode’, negative in Jeremiah [check 30:25] ;
  anah ‘to opress, be opressed , be submitted, etc ;
 • ‘shake’ , H5130 nuph ‘to wave [an offering]’ ; not the negative ‘wag a hand’ ;
 • context : .. when the Judah-construct is ‘tóuched upon’ , then the 144,000 will become :
  took a long time , this section , because of the corruptions :
  1) the “apple of my eye” SOUNDS romantic , but is nonsense ; root -bb only appears
  in the term ‘babylon’ – and since in previous section ‘daughter’ was corrupted ,
  finally we found the submissable (m-ain) ‘habitat’ ;
  2) the “they become” as (u·eiu) same corruption as previous section :
  since the entire section just refused to run untill ‘Judah’ was tried ;
  after = other : both share same root (-achr) ;
  stolen + stolen back : very telling , and see report Introduction about Jacob ;
  touching the other reality : amazing – we suggested the same in Introduction (IV) ;

line ,
“that=because – thus – IEUE of – hosts – says / :
the other – glorious ones [=’the completed 144,000’] – (will be) sent by me +
to – the nations [=’of spirits’] – [who] (have) stolen – you [=’Judah’] / :
 
that=when – the one [‘=we’, as the one with the measuringline’] (will have) touched – you / ,
[+for] he (will have) touched – [the habitation] of – [Mystery-] Babylon / ;
 
that=then / , behold me ! / ,
I (will) (hold up) – my hand – over them [=’see Joshua , next chapter’] , +
and [Judah] – (will be) looted báck – for=by my servants [=’the 144,000’] / ,
and you (will) know – that – IEUE of – hosts – (has) sent them / ; [section 90% restored]
Want zo zegt de Heer van de legermachten : nadat Hij heerlijkheid heeft beloofd ,
heeft Hij Mij gezonden tot die heidenvolken die u beroven ,
want wie u aanraakt , raakt Zijn oogappel aan .
Want, zie, ik beweeg mijn hand over hen en zij zullen hun dienaren tot buit worden .
Dan zult u weten dat de Heer van de legermachten Mij gezonden heeft .


 • [=’zie voor alle correcties Engels hierboven ;
  let op het ‘aanraken (van de andere werkelijkheid)’ : in introductie (IV)
  suggereerden we al dat het áanraken de verandering zal brengen ! :]

“want zo zegt IEUE van de legermachten :
de anderen die glorieus zijn
[=’de complete 144,000’] zal ik sturen +
naar de naties
[=’van geesten’] die u gestolen hebben : [=’Judah gestolen hebben’]
 
wanneer degene [=’wij’, als degene met het meetsnoer’] u aangeraakt zal hebben ,
want hij zal
[de woonplaats] van [Mystery-] Babylon hebben aangeraakt ;
 
daarna , zie mij ! ,
hoe ik mijn hand over hen heen zal houden
        [=’zie Jozua , volgend hoofdstuk’] , +
en
[Judah] zal door mijn dienaren (terúg-) gestolen worden    [=’door de volledige 144,000’] ,
en u zult weten dat IEUE van de legermachten
hen gezonden heeft ; [sectie 90% gerestaureerd]

 
part III — deel III

 
10-11
jubilate-you ! and·rejoice-you ! bth daughter-of tziun Zion that behold·me ! coming
and·I-tabernacle in·midst-of·you averment-of ieue and·they-are-obligated nations
many-ones to ieue in·the·day the·he and·they-become to·me for·people and·I-tabernacle
in·midst-of·you and·you-know that ieue-of hosts he-sent·me to·you
Sing and rejoice, O daughter of Zion: for, lo, I come, and I will dwell in the midst of thee,
saith the LORD. And many nations shall be joined to the LORD in that day,
and shall be my people: and I will dwell in the midst of thee,
and thou shalt know that the LORD of hosts hath sent me unto thee.

 • context : corruptions : ‘daughter’ is ‘house’ here (to dwell in the midst of) ,
  as inverse corruption of previous ‘daughter of Babylon’ ;

line ,
“jubilate – and rejoice you / , (you) [house] – tsiun ! [=’now as completed house’] / ,
that=because – behold me / , I (will) come – and tabernacle – within you / ,
(is) the declaration of – IEUE / ;
and – many – [+from] the nations [=‘on earth’] – (will be) joined – to – IEUE – in – that – day / , +
and=for they (will) be – my – people / :
and=when I (will) tabernacle – in your midst [=’of Judah’]/ ,
and=then you (will) know – that – IEUE of – hosts – (has) sent them [=’144,000’] – to you

 • [=’as the second repeat of last line : be attentive to line at the end of chapter’] / ;

Juich en verblijd u , dochter van Sion ,
want , zie , ik kom , en zal in uw midden wonen , spreekt de Heer .
Veel heidenvolken zullen op die dag bij de Heer gevoegd worden
en zij zullen mij tot een volk zijn , en ik zal in uw midden wonen .
Dan zult u weten dat de Heer van de legermachten Mij tot u gezonden heeft .

“juich en verblijd u , [huis] tsiun [=’nu als compleet huis’] ,
want zie , ik zal komen en in uw midden wonen , is de verklaring van IEUE ;
en velen [+uit] de naties
[=’op aarde’] zullen op die dag bij IEUE gevoegd worden , +
want zij zullen mijn mensen zijn :
wanneer ik zal in uw midden wonen
[=’van Judah’] ,
dan zult u weten dat IEUE van de legermachten
hen [=’144,000’] tot u gezonden heeft

 • [=’als de tweede herhaling van laatste zin : let op slotzin van hoofdstuk”] ;

 
12-13
slot : introductie tot hoofdstuk 3 – de 144,000 worden compleet :
and·he-allotted ieue Judah portion-of·him on admth ground-of the·holiness
and·he-chooses still in·Jerusalem be-quelled ! all-of flesh from·faces-of ieue
that he-is-roused m·moun from·habitation-of holiness-of·him
And the LORD shall inherit Judah his portion in the holy land, and shall choose Jerusalem again.
Be silent, O all flesh, before the LORD: for he is raised up out of his holy habitation.

 • context : closing : introduction to chapter 3 : the 144,000 become completed :
  first paragraph as in chapter 1 – we still look for a date ;

line ,
“and=for – IEUE – (will) take possession [of] – Judah [=’atmosphere’] (again) / ,
(being) his portion – on=upon – the sacred – adm-ground [=’eden-land’] / ,
and (will) choose – Jerusalem – again / :
 
be silent / all – flesh [=’of spirits’] / in front of – IEUE / ,
that=for – he (now) stirs up – the [matrix-] habitation – [+by] his sanctified ones ! [=’144,000’] / .
De Heer zal Juda in eigendom nemen als zijn deel in het heilige land .
Hij zal Jerusalem nog verkiezen .
Wees stil voor het aangezicht van de Heer, alle vlees ,
want hij is ontwaakt uit zijn heilige woning .

“want IEUE zal Judah [=’atmosfeer’] (weer) in eigendom nemen ,
als zijn deel
op de heilige adm-grond [=’eden-land’] ,
en zal Jerusalem weer verkiezen :

 
wees stil , alle vlees [=’van geesten’] , voor het aangezicht van IEUE ,
want
hij gaat (nu) de [matrix-] woonplaats opschudden door zijn geheiligden ! [=’144,000’] .

 


 
08.11.19 — submitted — first version — het-report