Zach.6: geadresseerd aan óns :
‘de vier ruiters’ uit Openbaring
vertrekken uit Damascus
als de plaats waar Adam is
(moeilijk maar nuttig) (6)

 

 

 

  chapter context :
addressed to us :
‘the four horsemen’ from Revelation
leave from Damascus (where Adam is)
towards this earth
(6)
the horses as ‘inverted cardinal points’
(difficult but useful : heavy corrupted
and a most tricky theme ; see diagram)

 

Hoofdstuk context :
…. moeilijk onderwerp , en gedeeltes zwaar gecorrumpeerd :
de vier ruiters – die “de omgedraaide windrichtingen van de matrix” verbeelden –
trekken uit naar deze aarde , als de vloek van vorig hoofdstuk ;

 

… daarom worden in deel II de 144,000 opgehaald ,
en hun hoofdattribuut – als “herstelde windrichtingen” – nemen zij mee naar eden ;
dus het hoofdstuk legt zichzélf uit dmv. de tegenstelling in beide gedeelten ;
zie diagram top pagina ;

 

[opm.: 16.11.19 : gereviseerde en gestroomlijnde (definitieve) versie ,
omdat bij de eerste versie bovenstaande hoofdlijn niet duidelijk genoeg was]

 
opzet van de verzen :

 • – Engels volgens Westminster codex
 • – Engelse vertaling van eerstgenoemde
 • – Eventuele begrippen en context van zin
 • – Onze vertaling en context ; uitgebreider
  noten Akk. Sanskrit, glyphs, zie hoofdsite
 • – Nederlandse vertaling , meestal woordelijk
  overgenomen van herzienestatenvertaling nl ,
  vanwege leesbaarheid hoofdletters opgeofferd
 • – Nederlandse vertaling in context van het Report

Alles samen om een zo goed mogelijke woordkleur te vinden ;
context tussen hoekige […] , syntax tussen ronde (….) geplaatst

 

Zacharia 6

 
1-2-3
… de vier paarden (=windstreken) in Damascus : het begin van de vloek :
and·I-am-returning and·I-am-lifting-up eyes-of·me and·I-am-seeing and·behold !
four-of chariots ones-going-forth from·between two-of the·mountains and·the·mountains
mountains-of copper in·the·chariot the·first horses dmim red-ones and·in·the·chariot
the·second horses dusky-ones and·in·the·chariot the·third horses white-ones
and·in·the·chariot the·fourth horses dappled-ones resolute-ones
And I turned, and lifted up mine eyes, and looked, and, behold, there came four chariots
out from between two mountains; and the mountains [were] mountains of brass.
In the first chariot [were] red horses; and in the second chariot black horses;
And in the third chariot white horses; and in the fourth chariot grisled and bay horses.

 • context : .. the four horses (=cardinal points) in Damascus : the start of the curse :
  introduction : the four horses as now inversed cardinal points :
  in chapter 1 these four horses (corrupted into ‘three’)
  stood between the myrtles behind the man we identified as Adam ,
  and in that chapter “the four horns grew to each cardinal direction” ;
 • I) the four horses identified :
  as H”ETERu , to right ; composition of H’+TER ,
  and glyph in top shows ‘a sitting Set-dog’ ,
  representing the temple-foundation :
  see H’-TERÁ , to right , “stone + glyph” ;
  rest of the H’-TER cluster is “to put under tax
  or tribute , forced payment, etc”,
 • II) the four horses by the 4 of the hand-of-he :
  the SET-dog mentioned in PT 1116 is the now
  inversed (1) temple-fundament as Damascus ,
  now in the north ; while ‘the hand’ is another
  term for the fundament :
  in line 298 (to right) appears the same TERÁ ,
  PT section : (Fig.1) (read right-to-left + upwards)
  (298)
  “this. father (=Damascus). [as] the son-construct.
  [to connect to] this. place for speech of light (=TERÁ).,
  [and so for] thou. existence. the word to come for hail.
  [to be] the olden [times]. ;
  (297)
  “[as] the AB-house (=compare Mo-ab!). [which is] by.
  the jars to make to intertwine with the solarplane. ,
  [as] the four (=jars) of the hand of he. [for] the m-realm.”;
  as ‘four jars’ in PT 553 : [Fig.2)
  (1365a)
  “these (=numbering). NEM-ÁST jars. [as] thou.
  four of the hand of he. [by] thou. to purify [them].” ;
 • III) the four jars as ‘four crowns’ (see part II of chapter !) :
  to right in Fig.3 ; below position as “bandlet, crown,
  covering for the head, etc”, the same type headdress
  as king Tut wore (and likely copied from Adam’s) ;
  “the crown. [of] the adamite-soul. to dissect (=NEM).”,
  and “the 4 jars. [of] the adamite-throne. to dissect.” ;
rpt

rpt

Fig.1 (rpt)

Fig.2 (rpt)

Fig.3 (rpt)

 • related : the theme is very extensive , but also “the four tresses (or beards) H’ENSEKT”
  come from ‘the four of the hand of he’ (PT 520) – these tresses probably as “fumes”,
  appearing out of those four ‘jars’ ; and in CT 228 “the four winds NEFU to grasp” ,
  as “the adamite-soul’s four sides” (or, as in BD 70 , “the adamite-soul’s four directions”) ;
 • IV) in scripture : as ‘the four horns of the altar’ ..? (altar = brass !) :
  that link is promising : the altar produces heat as in fumes , perhaps ‘divided by horns’ ? ;
  while the heat itself can be the corruption as glyph TERÁ , “the light of hail for speech” ;
  it’s ofcourse true we understand only little still – but we made an attempt , above ;
  line syntax : (-rkb) root both as ‘horseman’ and ‘chariot’ ;
  in chapter 1 another term was used for ‘dappled’, as corrupt there ;

line ,
“and=then I return                         [=from the situation upon earth’] / , +
and I lift up / my eyes / and look / , and behold ! / ,
four – horsemen – appear – inbetween – the two – mountains                  [=’double vortex’] / ,
and the mountains – (are) mountains of – brass / ;
the first – horseman – in=upon – a red (adm) – horse / ,
and – the second – horseman – in=upon – a blackish – horse / ,
and – the third – horseman – in=upon – a white – horse / ,
and – the fourth – horseman – in=upon – a strong – dappled – horse / ;                    [was corrupt]
(Het achtste visioen : de vier wagens)
Opnieuw sloeg ik mijn ogen op en zag, en zie,
vier wagens kwamen tevoorschijn tussen twee bergen, en die bergen waren van koper .
De eerste wagen had rode paarden, de tweede wagen zwarte paarden,
de derde wagen witte paarden en de vierde wagen sterke, gevlekte paarden .

“dan keer ik terug           [=’van de situatie op aarde’] , +
en ik sla mijn ogen op en kijk , en zie ! ,
vier ruiters verschijnen tussen de twee bergen
         [=’de dubbele vortex’] ,
en de bergen zijn bergen van koper ;
de eerste
ruiter op een rood paard ,
de tweede ruiter op een zwarte paard ,
de derde ruiter op een wit paard ,
en de vierde ruiter op een sterk [groenig-] gevlekt paard ;
       [was corrupt]

 • [=’dit zijn de vier (niet 3) paarden die achter Adam staan , in hoofdstuk 1 ;
  de term (-rkb) is zowel ‘wagen’ als ‘ruiter’, maar is de laatste – per Openbaring’ ;
  voor verdere identificatie zoals “de vier paarden en de vier kronen (in deel II)”,
  en ‘het altaar’ (van koper !) etc , zie Engels”]

 
4-5
.. de paarden moeten weg – want Damascus zal op Zerubbabel worden gezet :
and·I-am-answering and·I-am-saying to the·messenger the·one-speaking in·me
what ? these lord-of·me and·he-is-answering the·messenger and·he-is-saying to·me
these four-of spirits-of the·heavens ones-going-forth from·to-station-themselves-of
on lord-of all-of the·earth
Then I answered and said unto the angel that talked with me, What [are] these, my lord?
And the angel answered and said unto me, These [are] the four spirits of the heavens,
which go forth from standing before the Lord of all the earth.
context : .. the horses have to go – because Damascus will be placed upon Zerubbabel :
line ,
“and I respond – to – the angel [=Christ] – [who] speaks [in right direction] – in=with me / ,
saying / : what – (are) these / , myLord ? / ;
and – the angel – answers / , and says – to me / :
these (are) – the four – spirits of – the heaven         [=’as “the cardinal points of the matrix’] ,
[who] (will) go forth and depart – from the place where they were stationed +
on=for the sáke of – the lord [=’Zerubbabel !!’] of – the whole – land [=’new eden’] / ;
Ik nam het woord en zei tegen de Engel die met mij sprak :
wat betekenen deze wagens, mijn Heer ?
Daarop antwoordde de Engel en zei tegen mij : dat zijn de vier winden van de hemel ,
die eropuit trekken van de plaats waar zij voor de Heer van heel de aarde hebben gestaan .

“en ik reageer tegen de engel [=Christus] die met mij spreekt [in goede richting] ,
zeggend : wat zijn deze , mijn Heer ? ;
daarop antwoordt de engel , en zegt tegen mij :
dat zijn de vier geesten van de hemel
         [=’de vier windsteken van de matrix’] ,
die uit zullen gaan van het station waar zij geplaatst waren +
ten gúnste van de heer
[=’Zerubbabel !!’] van heel het land                   [=’nieuw eden’] ;

 
6-7-8
.. de paarden vertrekken naar deze aarde : (in de juiste volgorde , vgl. Openbaring)
which in·her the·horses the·dusky-ones ones-going-forth to land-of north
and·the·white-ones they-go-forth to after·them and·the·dappled-ones they-go-forth
to land-of e·thimn the·south and·the·resolute-ones they-went-forth and·they-are-seeking
to·to-go-of to·to-walk-of in·the·earth and·he-is-saying go-you ! walk-you ! in·the·earth
and·they-are-walking in·the·earth u·izoq and·he-is-crying-out »·me and·he-is-speaking
to·me to·to-say-of see-you ! the·ones-going-forth to land-of north they-cause-to-rest
spirit-of·me in·land-of north
The black horses which [are] therein go forth into the north country; and the white go forth
after them; and the grisled go forth toward the south country. And the bay went forth,
and sought to go that they might walk to and fro through the earth: and he said,
Get you hence, walk to and fro through the earth. So they walked to and fro through the earth.
Then cried he upon me, and spake unto me, saying, Behold, these that go toward
the north country have quieted my spirit in the north country.

 • context : .. the horses leave for earth :        (in the right order , compare Revelation)
  Esau must have had a field day with this one ;
  syntax : 2 x H1980 (halak) (halak) ‘to walk, go, etc’ was H399 (-akal) ‘to devour, etc’ ;
  the extensive repeats hinted at a change of theme in lást line ;

line ,
“[the white] – horse – which – (is) in her           [=’in that station’] +
(will) go forth – to – the north – land                   [=’to this earth !!’] / ,
and [the red one] – (will) go forth – after him / ,
and=then – [the black one] – (will) go forth – to – the land – (in) the [north]           [=’this earth’] / ;
 
and=then – the strong – [+dappled one] – (will) go forth / :
and=for they [+all] seek – to depart – to=for [to devour] – the land              [=’this world’] / ;
and=so he [=Christ] says / : go you ! / [+and] [devour you !] – the land           [=’this world’] / ,
and [they depart] – (to) the land                [=’this world’] / ;

 • [was very corrupted]

and=then he calls – me / , and speaks [in right direction] – to me / , saying / :
you see / the ones heading – to – the land – (in) the north ?              [=’this earth’] / ;
they cause – my spirits [‘cardinal points’] – (to be) settled – in the north – land           [=‘in eden !’]
Die de zwarte paarden hebben, trekken uit naar het land van het noorden ;
de witte paarden trekken uit, hen achterna, en de gevlekte trekken uit naar
het land van het zuiden. En de sterke paarden trokken uit en wilden het land doorgaan,
want Hij had gezegd : ga, ga het land door. Toen gingen zij het land door .
Vervolgens riep Hij mij en sprak tot mij : zie, zij die zijn uitgetrokken naar het land van het noorden,
hebben Mijn geest doen rusten in het land van het noorden .

“de [witte] die in haar is               [=’in dat station’]     +
zal uitgaan naar het land in het noorden
                      [=’naar deze aarde !!‘] ,
en de
[rode] zal uitgaan , hem achterna ,
dan zal
[de zwarte] uitgaan naar het land (in) het [noorden]           [=’deze aarde’] ;
 
dan zal de sterke [+gevlekte] uitgaan :
want zij (allen) zoeken om te vertrekken om het land
[te verslinden]           [=’deze wereld’] ;
dus zegt hij
[=Christus] : vertrek ! , en [verslind] het land !               [=’deze wereld’] ;
en zij
[vertrekken] (naar) het land                         [=’deze wereld’] ;

 • [was erg corrupt]

vervolgens roept hij mij , en spreekt [in goede richting] tot mij , zeggend :
ziet u degenen die vertrokken zijn naar het land (in) het noorden ?
                [=’deze aarde’] ;
zij maken dat mijn geesten
 [‘als windstreken’] zullen rusten in het land (in) het noorden [=’eden !‘] ;

 
part II — deel II

 
9-10-11
… nu wordt Christus aangesproken : over de vier windrichtingen van eden :
and·he-is-becoming word-of ieue to·me to·to-say-of to-take from·with
e·gule the·deportation m·chldi from·Heldai and·from·with Tobijah and·from·with
Jedaiah and·you-come you in·the·day the·he and·you-enter house-of iashie Josiah son-of
Zephaniah who they-came from·Babylon and-you-take silver and·gold and·you-makedo
crowns and·you-place in·head-of ieusho Joshua son-of Jehozadak the·priest the·great
And the word of the LORD came unto me, saying, Take of [them of] the captivity, [even] of Heldai,
of Tobijah, and of Jedaiah, which are come from Babylon, and come thou the same day,
and go into the house of Josiah the son of Zephaniah; Then take silver and gold, and make crowns,
and set [them] upon the head of Joshua the son of Josedech, the high priest;

‘captivity’ , H1473 gol-ah ‘exile, deportation’, “round” and even “scroll” cluster ;
‘heldai’, H2469 chelday 1x ; 2467 -choled ‘mole’ 1x ; -cheled ‘world or lifespan’ ; no other ;
‘tobijah’, H2900 tobiyyah ; to become eden-good ;
‘jedaiah’, H3048 yedayah ; from ‘to know, understand’ ;
‘crown’, H5850 atar-ah ‘crown’ , as “Ephraims crown which will be edens crown” ;
atar ‘to surround ; 1x to bestow crowns’ (said of NEH’BKAu , “double-neck’) ;

 • context : .. now Christ is addressed : about the four cardinal points of eden :
  we chewed on this one – since there are no other references , and it’s tough to phrase ,
 • a) juxtaposition : 4 horses versus 4 crowns , and the unusual address :
  the chapter explains itsélf , like other Zechariah chapters do ; we had root (-gl) before
  as ‘the circle’, as this earth (and this chapter is about the other reality , only) ;
  it is indeed unusual that Christ could be addressed , yet it fits the context PERFECTLY ;
 • b) the shared attribute of all 144,000 : the ‘spacial’ attribute as “the cardinal points” :
  Christ won all the attributes , already – hence He could “send away those horses”,
  but the deFacto carriers of the “cardinal-points attribute” are the 144,000 :
  because they get that crown – as their main (shared) attribute —
  the crown made from all their séparate attributes (as the silver and gold) …
 • c) temple-foundation = dimensional stability ; cardinal points = ‘spacial’ stability :
  we lack terms but this must be the difference , compare line 14-15 ;
 • d) the exchange : their horses tó earth , and the eden-cardinalpoints from earth to eden :
  its said “that the crown is máde – on the spot”, so the attribute don’t come from outside ,
  but instead must be the “covering (=crown) attribute of all 144,000” ;
  used names : we cannot be sure – there’s no other context available ;
  the ‘Chelday’ must be a corruption (see 14-15) , while the ‘Chen’ (?) lacked here ;

line ,
“and=then – the word [in right direction] of – IEUE – becomes – to me=him [=Christ !] / ,
saying / :

[+Chelem?] [=’to become a dream’?] / ,
and – Tobijah [=to become eden good’?] / ,
and – Jedaiah [=’to become understanding’?] / ,
[+and] – [+Hen?] [=’to become gracious eden-life’?] / ,

you (will) take / out from (?) – the [circle]       [=’as edens cardinalpoints imprisoned on this earth’] / :
 
and=for – you – yoursélf (will) go – in – that – day      [=’go to earth’ , see “sign upon clouds”] / ,
and=when you (will) enter – the house of / Josiah [=’to becóme the 144’] – son of – Zephaniah +
who – (will be) going – (out) from Babylon       [=’son of the North goes out of this world’] / ;
 
and you take – the silver – and gold [‘their attributes’] – and you fashion – [a fourfold-] crown / ,
and you place it – in=upon the head of +
Joshua [=’all the 144,000’] – son of – Jehozadak       [=‘having becóme righteous’] , +
(being) [Joshua] the high – priest                 [=’now as the completed 144,000’] / ;
(De kroon voor Jozua. De belofte van de Spruit)
Het woord van de Heer kwam tot mij :
neem van de ballingen, van Cheldi, Tobia en Jedaja, gaven in ontvangst .
En u moet op die dag zelf komen en het huis van Josia, de zoon van Zefanja, binnengaan,
waar die mannen uit Babel naartoe gekomen zijn . Neem zilver en goud en maak kronen,
en zet die op het hoofd van de hogepriester Jozua , de zoon van Jozadak , +

 • [=’de vier eden-windrichtingen als “gedeeld, overkoepelend attribuut van de 144,000”,
  samengesteld van ieder’s persóonlijke attribuut (het ’zilver en goud’) ;
  het tempel-fundament is “dimensionele stabiliteit”, de windrichtingen “de ruimtelijke” :]

“dan komt het woord [in goede richting] van IEUE tot hem [=Christus !] ,
zeggend :

[+Chelem?] ,
en Tobijah ,
en Jedaiah ,
en
[+Hen?] ,
zult u uit
[de cirkel] halen                 [=’de 4 eden-windrichtingen gevangen in deze aarde’] :
 
want zult zélf gaan , op die dag
                [=’naar deze aarde , zie “teken op de wolken”] ,
wanneer u het huis van Josiah
[=’die de 144,000 wórden’] de zoon van Zefanja , binnen zult gaan ,
die uit Babylon zullen gaan
          [=’de zoon van het Noorden gaat uit deze wereld’] ;
 
dan neemt u het zilver en goud   [=’hun individuele attributen’] en u maakt een [viervoudige-] kroon ,
en u zet die op het hoofd van Jozua
          [=’de 144,000’] , +
de zoon van Jozadak
                  [=’rechtvaardig gewórden’] ,
als (Jozua) de hogepriester
          [=’nu als de complete 144,000’] ;

 
12-13
… Christus installeert zijn adjudanten :
and·you-say to·him to·to-say-of thus he-says ieue-of hosts to·to-say-of behold !
man sprout name-of·him and·from·under·him he-shall-sprout and·he-builds temple-of
ieue and·he he-shall-build temple-of ieue and·he he-shall-bear splendor and·he-sits
and·he-rules on throne-of·him and·he-becomes priest on throne-of·him and·counsel-of
peace she-shall-become between two-of·them
And speak unto him, saying, Thus speaketh the LORD of hosts, saying, Behold the man
whose name [is] The BRANCH; and he shall grow up out of his place, and he shall build
the temple of the LORD: Even he shall build the temple of the LORD; and he shall bear the glory,
and shall sit and rule upon his throne; and he shall be a priest upon his throne:
and the counsel of peace shall be between them both.

 • context : … Christ installs his adjutants :
  note who speaks to whom , here ;

line ,
“and you say – to him [=’to Joshua , but representing áll 144,000’] / , saying / :
thus – (he,) IEUE of – hosts – says / , saying / :
behold ! / the man / (whose) name – (is) “the main branch” ! / ,
and=for [beyond] [=’at this earth’] – he sprouted up , +
and=yet he – (shall) build – the temple of – IEUE [=’in eden’] / :
 
and=for he (himself) – (shall) build – the temple of – IEUE / ,
and he (shall) bear – splendor – and=when he (will) dwell – and rule – on=from – his throne / ,
and=for he (will) be – the priest – on – his [adamite ! -] throne / ,
and the counsel of – [eden-] peace / (shall) be / between / both [=’between Christ and the 144’] /;
en zeg tegen hen : zo zegt de Heer van de legermachten :
zie, een Man – Zijn naam is SPRUIT – zal uit Zijn plaats opkomen ,
en hij zal de tempel van de Heer bouwen .
Ja, Híj zal de tempel van de Heer bouwen , Híj zal met majesteit bekleed zijn ,
Hij zal zitten en heersen op zijn troon .
Hij zal priester zijn op Zijn troon ; tussen die beiden zal vredesberaad plaatsvinden .

 • [=’let op ‘wie tegen wie’ spreekt :]

“en u zegt tegen hem [=’tegen Jozua , álle 144,000 representerend’] , zeggend :
zo zegt IEUE van de legermachten , zeggend :
zie ! , de man (wiens) naam is “de hoofdtwijg” ! ,
want ‘aan de andere zijde’
[=’deze aarde’] kwam hij op ,
en toch zal hij de tempel van IEUE bouwen
[=’in eden’] :
 
want hij zal de tempel van IEUE bouwen ,
en hij zal met majesteit bekleed zijn , wanneer hij zal zitten en heersen op zijn troon ,
want hij zal de priester zijn op zijn
[adamitische !-] troon ,
en de raadgeving ten gunste van [eden-] vrede zal tussen hen beiden zijn
[=’Christus + 144,000’] ;

 
14-15

and·the·crowns she-shall-become l·chlm to·Helem and·to·Tobijah and·to·Jedaiah
u·l·chn and·to·Hen son-of Zephaniah for·memorial in·temple-of ieue and·ones-afar
they-shall-come and·they-build in·temple-of ieue and·you-know that ieue-of hosts
he-sent·me to·you and·he-becomes if to-listen you-are-listening in·voice-of ieue Elohim-of·you
And the crowns shall be to Helem, and to Tobijah, and to Jedaiah, and to Hen the son of Zephaniah,
for a memorial in the temple of the LORD. And they [that are] far off shall come and build

in the temple of the LORD, and ye shall know that the LORD of hosts hath sent me unto you.
And [this] shall come to pass, if ye will diligently obey the voice of the LORD your God.
‘helem’, H2494 chelem ; – chalam ‘to dream, dream’ ;
‘hen’, H2581 chen 1x ; into -chanan ‘be gracious, favour’ [into Hananel] , eden-life ;
‘memorial’, H2146 zikkaron ‘memorial’ ; from ‘to remember’ and ‘eden-masculine’ ;

 • context : closing : .. the four cardinal points are installed :
  Christ is still speaking , so the subject of what “was sent” must be the chapter ;
  memorials : strange term , likely same root “eden-masculine” is intended ;
  we had a chapter “where Adam placed the memorial(s) behind the (star-) door” –
  backthen we didn’t know what that was about , now we dó ;
 • masculine – as ‘crocodiles’ : to right ;
  BD 31 and 32 contain too many unknown terms
  to can make any Sensible reading of the whole , still ;
  but all 4 originate “from the head in the background”
  H’A-TEP (as Damascus) and represent the pówer of their
  now inversed cardinal directions ;
rpt

line ,

“and=then the crowns   +      [=’the four spirits as edens cardinal points’]
[Chelem?] [=’to become a dream’?] / ,
and – Tobijah [=to become eden good’?] / ,
and – Jedaiah [=’to become understanding’?] / ,
[+and] – [Hen?] [=’to become gracious eden-life’?] / ,
(being) the sons [=’constructs’] of – Zephaniah [=’to be eden’s North’] / , +
(shall) be – memorials – (at?) the temple of – IEUE [=’as new cardinal points’] / :

and=when the ones being afar [=’144,000, now’] – (shall) go – and build – the temple of – IEUE / ;
[last line , to us :]
and you (will) know – that – IEUE of – hosts – (has) sent this [‘this chapter’] – to you / ,
and=for it (will) happen / :
if – you carefully listen – in=to the voice of – IEUE – your deity / .
En de kronen zullen voor Chelem, Tobia, Jedaja en Chen, de zoon van Zefanja ,
tot een gedachtenis in de tempel van de Heer zijn .
Men zal van verre komen en bouwen aan de tempel van de Heer .
Dan zult u weten dat de Heer van de legermachten mij tot u gezonden heeft .
Dit zal gebeuren als u aandachtig zult luisteren naar de stem van de Heer, uw God .

“dan zullen de kronen + [=’de vier geesten voor de vier eden-windstreken’]
als Chelem [=’een dromen wordend’?] ,
en Tobiah [=’eden-goed wordend’?] ,
en Jedaiah [=’kennis wordend’?’] ,
en Chen [=’gracieus eden-leven wordend’?] ,

die de zonen       [=’constructen’] zijn van Zefanja [=’eden’s Noorden’] , +
de gedenktekenen zijn
(behorend bij) de tempel van IEUE :
wanneer degenen die ver weg zijn
[=’144,000, nu’] +
zullen komen om de tempel van IEUE te bouwen ;

[laatste zin , aan ons :]
en u zult u weten dat IEUE van de legermachten dit
[=’hoofdstuk’] tot u gezonden heeft ,
want het
zal gebeuren :
áls u aandachtig zult luisteren naar de stem van IEUE uw godheid .

 


 
06.01.19 — (tweede) aangepaste versie van origineel —- Report series
16.11.19 — submitted as revised and streamlined [as final version]